0

giáo án liên môn tích hợp toán 9 bài luyện tập GIẢI bài TOÁN BẰNG CÁCH lập hệ PHƯƠNG TRÌNH

7 694 3
  • giáo án liên môn tích hợp toán 9 bài luyện tập  GIẢI bài TOÁN BẰNG CÁCH lập hệ PHƯƠNG TRÌNH

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2016, 00:28

GIÁO ÁN LIEN MON TOAN TIẾT 42: Luyện tập- GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH I Mục tiêu Kiến thức - Học sinh cần nắm bước giải toán cách lập hệ phương trình, phương pháp giải hệ phương trình -Kiến thức chuyển động, mối quan hệ quảng đường, vận tốc, thời gian môn vật lý -Kiến thức bảo toàn khối lượng, công thức tính nồng độ % dung dịch, cách cân phương trình Kĩ Vận dụng kiến thức vào số trường hợp cụ thể Thái độ Tự giác, tích cực tăng cường trao đổi hoạt động nhóm II Phương tiện dạy học: - Máy chiếu,đoạn video, Máy tính casio III Đối tượng dạy học: - Học sinh lớp 9A1 trường THCS Đống Đa IV.Hoạt động dạy học Ổn định lớp – kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Phát biểu bước giải toán cách lập hệ phương trình Bài Hoạt động GV Hoạt động 1: Hoạt động học sinh Luyện tập Gv trình chiếu tình Bµi to¸n 1: người xe đạp người xe Một người xe đạp từ tỉnh A đến tỉnh B cách Trường THCS Đống Đa – GV Vũ Thị Thanh Hương GIÁO ÁN LIEN MON TOAN máy từ tỉnh A đến tỉnh B, hs quan sát 50 Km, sau 1giờ 30 phút, người ?)Có nhận xét thời điểm xuất xe máy từ A B sớm xe đạp phát hai xe? Tính vận tốc xe, biết vận tốc ?Có nhận xét thời điểm tới xe máy gấp 2,5 lần vận tốc xe đạp tỉnh B hai xe? Gv đưa bai toán + Tóm tắt: 1h30' A 1h C D B -gv : Chỉ thời gian xuất phát xe lệch 1h30' đích lệch 1h - Cho học sinh tóm tắt lại nội dung toán hình vẽ + Sử dụng công thức: Quảng đường = Vận tốc Thời gian S = v.t - Để giải tình em cần sử dụng kiến thức Giải: Gọi vận tốc xe đạp x (x>0) km/h môn Vật lí? Vận tốc xe máy y (y>0) km/h - Thời gian để xe đạp hết AB là: 50 h x 50 - Thời gian để xe máy hết AB là: y h - Bài toán hỏi gì? - Do vận tốc xe máy gấp 2,5 lần vận tốc xe - Hãy chọn ẩn cho toán Điều kiện đạp nên ta có phương trình: ẩn gì? Trường THCS Đống Đa – GV Vũ Thị Thanh Hương GIÁO ÁN LIEN MON TOAN -Hãy biểu diễn yếu tố lại qua ẩn y=2,5x (1) Do xe máy xuất phát muộn xe đạp 1h30' trước 1h nên thời gian xe đạp nhiều xe máy 3/2 +1 nên ta có phương trình 50   50 −  + 1 = x 2  y 50 50 ⇔ − = x y (2) Thời gian xe đạp xe máy hết Kết hợp (1) (2) có hệ phương trình: quãng đường AB có mối liên quan  y = 2,5 x - Cho học sinh lập luận suy hệ   50 50 x − y =2  phương trình tiến hành giải x=12km, y=30km gì? Bµi to¸n 2: Có hai loại dung dịch chứa loại axit, loại I chứa 30% dung dịch axit, loại II chứa 5% axit muốn có 0,5 lít dung dịch chứa - Kiểm tra lại kết bảng máy tính 10% axit cần trộn lẫn lít dung dịch loại? Casio mct C%= m dd Giải: Hoạt động 2: - GV: chiếu đoạn video tiến hành thí nghiệm hoá học - Cho học sinh quan sát thật kỹ liệu Gọi số dung dịch chứa 30% axit cần trộn x(0>x>0,5) lít Số dung dịch chứa 5% axit cần trộn y(0>y>0,5) lít theo định luật bảo toàn khối lượng hoá học ta có: Trường THCS Đống Đa – GV Vũ Thị Thanh Hương GIÁO ÁN LIEN MON TOAN - Em nhớ lại cách tính nồng độ phần trăm dung dịch hoá học x + y = 0,5 (1) Khối lượng axit dung dịch chất loại I là: 30%.x khối lượng axit dung dịch chất loại II là: 5%.y - Cho học sinh tóm tắt lại toán Do lượng axit không đổi hai loại dung -Hãy chọn ẩn đặt điều kiện cho dịch ban đầu loại dung dịch hỗn hợp nên ta ẩn có phương trình: -Biểu diễn yếu tố lại qua ẩn - Theo định luật bảo toàn khối lượng hoá học ta có phương trình nào? 30%.x + 5%.y = 10%.0,5 (2) Kết hợp (1) (2) ta có hệ phương trình:  x + y = 0,5  30%.x + 5% y = 10%.0,5 giải hệ phương trình ta được: - Vận dụng công thức tính C% tính khối lượng axit có dung dịch loại  x = 0,1   y = 0,4 Vậy số dung dịch loại 30% axit cần trộn 0,1 lít Số dung loại 5% axit cần trộn là: 0,4 lít - khối lượng axit có 50 lít dung dich 10% bao nhiêu? Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có phương trình nào? - Kết hợp giải hệ phương trình để tính khối lượng hai loại dung dịch Trường THCS Đống Đa – GV Vũ Thị Thanh Hương GIÁO ÁN LIEN MON TOAN cần trộn? *Hướng dẫn nhà: + Xem lại tập chữa, sau cần nắm kiến thức trọng tâm môn Vật lí, hoá học việc giải toán + Luyện giải hệ phương trình + Làm tập số 37; 39 trang 24; 25 Và số 44 trang 27 sách giáo khoa Trường THCS Đống Đa – GV Vũ Thị Thanh Hương GIÁO ÁN LIEN MON TOAN Trường THCS Đống Đa – GV Vũ Thị Thanh Hương b GIÁOaÁN LIEN MON TOAN e k i r I’ g f Trường THCS Đống Đa – GV Vũ Thị Thanh Hương
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án liên môn tích hợp toán 9 bài luyện tập GIẢI bài TOÁN BẰNG CÁCH lập hệ PHƯƠNG TRÌNH , giáo án liên môn tích hợp toán 9 bài luyện tập GIẢI bài TOÁN BẰNG CÁCH lập hệ PHƯƠNG TRÌNH , giáo án liên môn tích hợp toán 9 bài luyện tập GIẢI bài TOÁN BẰNG CÁCH lập hệ PHƯƠNG TRÌNH

Từ khóa liên quan

Mục lục