Kỹ thuật chế biến món ăn (Chương trình khung sơ cấp nghề)

23 3.4K 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2016, 09:24

ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CHUẨN XÂY DỰNG BẠN NÀO MUỐN MUA THÌ LIÊN HỆ NHÉ.1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp: Kiến thức. + Nắm vững các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ chế biên món ăn, trình bày được quy trình chế biến các món ăn một cách thành thạo. Kỹ năng: + Học viên có khả năng chế biến và trang trí các món ăn trong các nhà hàng, khách sạn, cơ sở ăn uống kinh doanh ẩm thực. Thái độ: +Thực hiện các công việc với tác phong lao động chuyên nghiệp cần cù, siêng năng, nhanh nhẹn, chính xác.2. Cơ hội việc làm: + Sau khi tốt nghiệp học viên có cơ hội làm việc tại các Khách sạn – nhà hàng hay ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.LIÊN HỆ:www.trungcapnauan.edu.vn0986425099 BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÙNG VƯƠNG HÀ NỘI CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN (Ban hành kèm theo Quyết định số / /QĐ- CĐVL ngày tháng Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hùng Vương Hà Nội) Điện thoại 0986425099 Hà Nội - Năm 2012 năm BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÙNG VƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*** - CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ (Ban hành kèm theo Quyết định số ngày Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Hùng Vương Hà Nội) Tên nghề: Kỹ thuật chế biến ăn Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề I MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp: - Kiến thức + Nắm vững kiến thức nghiệp vụ chế biên ăn, trình bày quy trình chế biến ăn cách thành thạo - Kỹ năng: + Học viên có khả chế biến trang trí ăn nhà hàng, khách sạn, sở ăn uống kinh doanh ẩm thực - Thái độ: +Thực công việc với tác phong lao động chuyên nghiệp cần cù, siêng năng, nhanh nhẹn, chính xác Cơ hội việc làm: + Sau tốt nghiệp học viên có hội làm việc Khách sạn – nhà hàng hay ở sở kinh doanh dịch vụ ăn uống II THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU Thời gian khoá học thời gian thực học tối thiểu: - Thời gian đào tạo: 03 tháng - Thời gian học tập: 11 tuần Thời gian khoá học: 300 đó: + 01 buổi khai giảng: 05 + 01 buổi bế giảng: 05 + 01 buổi ôn thi lý thuyết: 05 + 01 buổi ôn thi thực hành: 10 + 02 buổi thi thực hành: 10 + thời gian thực học tối thiểu: 265 Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: - Thời gian học môn học là: 265 - Thời gian học lý thuyết là: 42 - Thời gian học thực hành là: 214 - Thời gian kiểm tra là: III DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN: MÃ MH MĐ Thời gian đào tạo (giờ) Tên môn học, mô đun Tổng Số Trong Lý Thực Kiểm thuyết hành tra 12 MH-01 Tổng quan chế biến ăn 15 Thương phẩm an toàn thực MH-02 25 20 phẩm MH-03 Cắt tỉa trang trí ăn 15 MĐ-04 Thực hành chế biến ăn 210 Tổng số 265 42 IV CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 200 214 Thời gian đào tạo (giờ) MÃ MH MĐ Tên môn học, mô đun I MH -01: Tổng quan chế biến ăn Chương I: Kỹ thuật sơ chế nguyên liệu Chương II: Khái niệm cắt thái, tạo hình nguyên liệu Chương III: Kỹ thuật sử dụng gia vị Chương IV: Kỹ thuật chế biến nước dùng, sốt, súp II MH-02: Thương phẩm an toàn thực phẩm Tổng Số 15 25 Trong Lý Thực Kiểm thuyết hành tra 12 20 III IV Chương I: Hàng lương thực Chương II: Thịt gia súc Chương III: Thịt gia cầm trứng Chương IV: Hải sản Chương V: Dầu, mỡ, sữa chế phẩm sữa MH-03: Cắt tỉa trang trí ăn Chương I: Các phương pháp trang trí chế biến ăn Chương II: Nghệ thuật trang trí bữa tiệc Chương III: Trang trí vành đĩa hoàn thiện sản phẩm tỉa hoa MĐ-04: Thực hành chế biến ăn Tổng số 15 210 200 265 42 214 V HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Hướng dẫn xác định danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề; phân bổ thời gian chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề - Thời gian dành cho môn học , mô đun đào tạo thiết kế cho tổng thời gian môn học , mô đun đào tạo lớn thời gian thực học tối thiểu quy định không thời gian học quy định kế hoạch đào tạo toàn khóa học Ôn tập thi tốt nghiệp: STT Môn thi Hình thức thi 01 Lý thuyết nghề Viết Thời gian ôn thi (giờ) 10 02 Thực hành nghề Các ý khác: Thực hành 15 HIỆU TRƯỞNG TS Nguyễn Đình Thảo CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Tên môn học: Tổng quan chế biến ăn Mã số môn học: MH-01 Chương trình môn học : Tổng quan chế biến ăn Mã số môn học: MH 01 Thời gian môn học: 30 (lý thuyết: 25 ; thực hành kiểm tra giờ) Thời gian môn học: 30h = 25 LT + 3TH + 2KT a Mục tiêu môn học + Cung cấp cho học viên kiến thức nguyên liệu động thực vật dùng chế biến, cách sơ chế nguyên liêu + Trang bị kiến thức phối hợp nguyên liệu cắt thái, trình bày ăn + Trang bị kiến thức phương pháp chế biến ăn b Nội dung môn học • Nội dung tổng quát THỜI GIAN TT I II NỘI DUNG Chương I: Kỹ thuật sơ chế nguyên liệu Bài 1: Sơ chế nguyên liệu thực vật tươi - Quy trình chung - Quy trình sơ chế loại thực phẩm tươi phổ biến Bài 2: Sơ chế nguyên liệu động vật tươi - Quy trình chung - Sơ chế pha lọc, phân loại động vật tươi Bài 3: Sơ chế nguyên liêu động thực vật khô - Quy trình chung - Các phương pháp cụ thể Bài 4: Sơ chế nguyên liệu bảo quản đông lạnh Chương II: Khái niệm cắt thái, tạo hình nguyên liệu Bài 1: Yêu cầu cắt thái Bài 2: Các phương pháp cắt thái Bài 3: Kỹ thuật trình bày ăn - Các ăn khai vị - Các ăn chính TỔNG SỐ LT TH KIỂM TRA 1 2 1 1 1 1 1 - Các ăn tráng miệng Chương III: Kỹ thuật sử dụng gia vị Bài 1: Khái niệm phân loại gia vị Bài 2: Yêu cầu kỹ thuật sử dụng gia vị Chương IV: Kỹ thuật chế biến nước dùng, sốt, súp Bài 1: Kỹ thuật chế biến nước dùng - Kỹ thuật chế biến sốt - Kỹ thuật chế biến nước dùng - Ứng dụng sốt lỏng chế biến ăn Bài 2: Kỹ thuật chế biến súp Cộng: 2 1 15 12 Tài liệu tham khảo: Giáo trình sở lý thuyết chế biến sản phẩm ăn uống- Đại học Thương mại Hà Nội Giáo trình nghiệp vụ nấu ăn dự án VIE002 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Tên môn học: Thương phẩm an toàn thực phẩm Mã số môn học: MH-02 Chương trình môn học : Thương phẩm an toàn thực phẩm Mã số môn học: MH 02 Thời gian môn học: 30 (lý thuyết: 25 ; thực hành kiểm tra giờ) a Mục tiêu môn học Cung cấp kiến thức thương phẩm hàng thực phẩm, biết lựa chọn nguyên liệu để chế biến ăn vệ sinh an toàn thực phẩm b Nội dung môn học • Nội dung tổng quát THỜI GIAN TT NỘI DUNG I Chương I: Hàng lương thực Bài 1: Gạo, bột - Chất lượng loại gạo, bột cách lựa chọn - Phương pháp bảo quản Bài 2: Rau, củ, - Rau ăn - Rau ăn củ - Rau ăn - Phương pháp bảo quản Chương II: Thịt gia súc Bài 1: Đặc điểm chung thịt gia súc Bài 2: Một số loại thịt gia súc thường dùng - Thịt lợn - Thịt trâu bò - Thịt dê, chó - Phương pháp bảo quản Chương III: Thịt gia cầm trứng Bài 1: Thịt gia cầm - Hình thái cấu tạo - Một số loại gia cầm: gà, vịt, ngan, ngỗng… - Yêu cầu chất lượng cách bảo quản Bài 2: Trứng - Một số loại trứng thường dùng - Yêu cầu chất lượng cách lựa chọn - Phương pháp bảo quản Chương IV: Hải sản Bài 1: Cá - Các loại cá thường dùng - Yêu cầu chất lượng cách lựa chọn II III IV TỔNG SỐ 2 LT TH KIỂM TRA 2 1 1 1 1 V - Phương pháp bảo quản Bài 2: Tôm, cua, lươn - Yêu cầu chất lượng cách lựa chọn - Phương pháp bảo quản Bài 3: Bào ngư, mực, hải sâm - Cách lựa chọn bào ngư, mực, hải sâm - Phương pháp bảo quản Chương V: Dầu, mỡ, sữa chế phẩm sữa Bài 1: Dầu mỡ ăn - Thành phần dinh dưỡng đặc điểm - Yêu cầu chất lượng loại dầu, mỡ ăn - Phương pháp bảo quản Bài 2: Sữa tươi - Thành phần dinh dưỡng đặc điểm - Yêu cầu chất lượng sữa tươi - Phương pháp bảo quản Bài 3: Sản phẩm sữa Sữa đặc, sữa chua, bơ, mát - Đặc điểm thành phần loại - Yêu cầu chất lượng lựa chọn - Phương pháp bảo quản Cộng: 2 2 2 1 30 25 Tài liệu tham khảo: Giáo trình thương phẩm hàng thực phẩm – NXB Giáo dục Rau sản phẩm – ĐH Thương mại Hà Nội Thịt, gia súc gia cầm - ĐH Thương mại Hà Nội Quản lý chất lượng sản phẩm - ĐH Thương mại Hà Nội 1995 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Tên môn học: Cắt tỉa trang trí ăn Mã số môn học: MH-03 Chương trình môn học : Cắt tỉa trang trí ăn Mã số môn học: MH 03 Thời gian môn học: 15 (Thời gian môn học: 15h = LT + 9TH + 1KT) a Mục tiêu môn học - Trang bị kiến thức nguyên tắc phối hợp nguyên liệu cắt thái trình bày ăn - Hướng dẫn học viên biết cắt tỉa thành thạo laọi hình dùng để trang trí bữa tiệc b Nội dung môn học Nội dung tổng quát THỜI GIAN TT I II NỘI DUNG Chương I: Cácphương pháp trang trí chế biến ăn Bài 1: Nguyên liệu, vật dụng trang trí ăn Bài 2: Phương pháp trang trí - Phương pháp trang trí đơn lẻ - Phương pháp kết hợp Chương II: Nghệ thuật trang trí TỔNG SỐ LT TH 1 KIỂM TRA III bữa tiệc Bài 1: Nguyên tắc bước tiến hành trang trí bữa tiệc - Trang trí tiệc đứng - Trang trí tiệc ngồi Bài 2: Các thao tác nghệ thuật trang trí - Thao tác tỉa hình tượng phẳng: Các hoa văn, giống - Tỉa hoa nguyên liệu thường gặp: Hành, cà rốt, bí, dưa hấu, đu đủ xanh… Chương III: Trang trí vành đĩa hoàn thiện sản phẩm tỉa hoa Bài 1: Trang trí vành đĩa Bài 2: Hoàn thiện sản phẩm tỉa hoa Cộng: 1 2 1 15 Tài liệu tham khảo: Giáo trình nghệ thuật cắt tỉa trang trí ăn- Cao đẳng du lịch Hà Nội CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Tên môn học: Cắt tỉa trang trí ăn Mã số môn học: MH-03 Chương trình môn học : Cắt tỉa trang trí ăn Mã số môn học: MH 03 Thời gian môn học: 15 (Thời gian môn học: 210h = LT + 200 TH + 5KT) a Mục tiêu Mô đun - Cung cấp cho học viên kiến thức kỹ nghiệp vụ nấu ăn thao tác từ sơ chế hoàn thiên ăn - Cung cấp cho học viên nắm kiến thức kỹ nghiệp vụ bếp khách sạn – nhà hàng: Băm, xóc chảo, sử dụng thành thạo dụng cụ chế biến - Cung cấp kỹ cắt thái, lựa chọn, sơ chế phương pháp làm chín ăn, trình bày hấp dẫn ăn học b Nội dung Mô đun Nội dung tổng quát TH ỜI GIAN TT Bài Bài Bài Bài Bài N ỘI DUNG Chuẩn bị nấu ăn Các phương pháp nấu ăn Nem rán Trứng hấp vân Chân giò nấu giả cầy Nem lụi (Huế) Sườn xào chua ngọt Thịt lợn kho tàu TỔNG SỐ LT 5 TH 5 KIỂM TRA Bài Bài Bài Bài Bài 10 Bài 11 Bài 12 Bài 13 Bài 14 Bài 15 Bài 16 Bài 17 Bài 18 Bài 19 Bài 20 Bài 21 Bài 22 Bài 23 Bài 24 Bài 25 Bài 26 Canh bóng thập cẩm Sườn bung Salad trộn dầu dấm Nộm măng tươi Nộm thập cẩm Nộm Bạch Tuyết Thịt bò xào thập cẩm Bò nướng sả ớt Bò chiên Thái Lan Bê tái chanh Gà xé phay Thịt gà tẩm vừng rán Thịt gà xào hạnh nhân Chim quay Cá cuộn thịt rán Lẩu cá Cá sốt ngũ liễu Cá kho tộ Tôm bao bột rán Tôm viên tuyết hoa Riêu cua Súp cua bể thịt gà Nem hải sản Ốc nấu đạu phụ chuối xanh Ốc hấp gừng Ếch tẩm vừng rán Mực chiên giòn Mực nhồi thịt rán Mực tươi xào cần tỏi Thịt chó nướng chả Thịt chó nấu rượu mận Thịt chó xào lăn Cơm chiên Dương Châu Xôi Thượng Hải Thăn lợn tẩm bột rán Súp bí đỏ Gà trống nấu cari Cá sốt bơ chanh Salad cá thu Chả chìa Xôi vừng dừa 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 Mỹ xào Ý Bài 27 Bài 28 Bài 29 Bài 31 Bài 32 Bài 33 Bài 34 Bài 35 Bài 36 Bài 37 Bài 38 Bài 39 Bài 40 Bài 41 Bài42 Bài 43 Bài 44 Bài 45 Bài 46 Sườn lợn rán Vịt nấu cam Chim hầm cốm Bò xốt vang Súp kem gà Cà tím tẩm bột rán Pate gan lợn Súp rau thập cẩm Súp lươn Cà om Tứ Xuyên Salad Nga Cá ghép Jambon Nộm hoa chuối Nộm tai heo Giò xào Mọc nấu đông Chả cốm Trứng đúc thịt hấp Gà rang muối Bún bò giò heo Bún bò Nam Bộ Miến lươn Cháo tim gan Canh rau ngót thịt nạc Súp rau Cá xào cần tỏi Cuốn tôm Canh cua khoai sọ, rau muống Miến xào cua bể Cháo cá Thịt bò bọc mỡ chài nướng Vịt om dấm Lẩu thập cẩm Lẩu cá Dùng lươn Nem gà cua bể Nem cuốn Lợn nướng sả ớt 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 Giò heo chiên muối Tổng 210 200 Tài liệu tham khảo: Giáo trình giảng dạy ăn Á – Trung tâm Quả táo vàng 500 ăn Việt Nam BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG HÀ NỘI Phụ lục 01: PHÂN BỔ THỜI GIAN ĐÀO TẠO CỦA KHÓA HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP (Ban hành kèm theo thông tư số: 31/ 2010/TT- BLĐTBXH Ngày 08/ 10/ 2010 Bộ trưởng Bộ lao động – thương binh xã hội) Số TT 1.1 1.2 CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG KHOÁ HỌC Khoá học Tổng thời gian học tập (tuần) Thời gian thực học (tuần) Thời gian kiểm tra kết thúc môn học, mô đun, ôn kiểm tra kết thúc khoá học (tuần) Tổng thời gian hoạt động chung (tuần) Tổng cộng (tuần) PHÂN BỔ THỜI GIAN TRONG CÁC KHOÁ HỌC 03 tháng 11 10 1 12 Phụ lục 02: DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Ban hành kèm theo thông tư số: 31/ 2010/TT- BLĐTBXH Ngày 08/ 10/ 2010 Bộ trưởng Bộ lao động – thương binh xã hội) Tên nghề: Kỹ thuật chế biến ăn Mã số nghề: MÃ TRÌNH ĐỘ SƠ SỐ TT CÔNG CÔNG VIỆC CẤP NGHỀ VIỆC A1 Lý thuyết Sơ cấp nghề A2 Thực hành Sơ cấp nghề Phụ lục 03: TỔNG HỢP KIẾN THỨC KỸ NĂNG NGHỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP (Ban hành kèm theo thông tư số: 31/ 2010/TT- BLĐTBXH Ngày 08/ 10/ 2010 Bộ trưởng Bộ lao động – thương binh xã hội) Tên nghề: Kỹ thuật chế biến ăn Mã số nghề: TRÌNH ĐỘ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ SƠ CẤP - Kiến thức: + Nắm vững kiến thức nghiệp vụ chế biến ăn, trình bày quy trình chế biến ăn cách thành thạo NGHỀ - Kỹ năng: + Học viên có khả chế biến trang trí ăn nhà hàng, khách sạn, sở ăn uống kinh doanh ẩm thực + Thực công việc với tác phong lao động chuyên nghiệp cần cù, siêng năng, nhanh nhẹn, chính xác Phụ lục 04: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC MÔN HỌC/ MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNG DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP CHO TỪNG NGHỀ VỚI CÁC NHIỆM VỤ VÀ CÔNG VIỆC (Ban hành kèm theo thông tư số: 31/ 2010/TT- BLĐTBXH Ngày 08/ 10/ 2010 Bộ trưởng Bộ lao động – thương binh xã hội) Tên nghề: Kỹ thuật chế biến ăn Mã số nghề: MÃ MÔN MÃ CÁC NHIỆM VỤ HỌC/ MÔ TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN VÀ CÔNG VIỆC CÓ ĐUN LIÊN QUAN MH - 01 Tổng quan chế biến ăn Thương phẩm an toàn thực MH – 02 phẩm Nghệ thuật cắt tỉa trang trí MĐ - 03 ăn MĐ - 04 Thực hành chế biến ăn Phụ lục 05: SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC MÔN HỌC VÀ MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP CHO TỪNG NGHỀ (Ban hành kèm theo thông tư số: 31/ 2010/TT- BLĐTBXH Ngày 08/ 10/ 2010 Bộ trưởng Bộ lao động – thương binh xã hội) Tên nghề: Kỹ thuật chế biến ăn Mã số nghề: (Sơ đồ mối liên hệ trình tự học tập hợp lý môn học mô-đun CTKTĐSCN cho nghề) Môn học – 01 Tổng quan chế biến ăn Môn học – 02 Thương phẩm an toàn thực phẩm Môn học – 03 Nghệ thuật cắt tỉa trang trí ăn Mô đun - 04 Thực hành chế biến ăn [...]... – thương binh và xã hội) Tên nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Mã số nghề: TRÌNH ĐỘ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ SƠ CẤP - Kiến thức: + Nắm vững các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ chế biến món ăn, trình bày được quy trình chế biến các món ăn một cách thành thạo NGHỀ - Kỹ năng: + Học viên có khả năng chế biến và trang trí các món ăn trong các nhà hàng, khách sạn, cơ sơ ăn uống kinh doanh ẩm thực + Thực... CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Ban hành kèm theo thông tư số: 31/ 2010/TT- BLĐTBXH Ngày 08/ 10/ 2010 của Bộ trưởng Bộ lao động – thương binh và xã hội) Tên nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Mã số nghề: MÃ TRÌNH ĐỘ SƠ SỐ TT CÔNG CÔNG VIỆC CẤP NGHỀ VIỆC 1 A1 Lý thuyết Sơ cấp nghề 2 A2 Thực hành Sơ cấp nghề Phụ lục 03: TỔNG HỢP KIẾN THỨC KỸ NĂNG NGHỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP (Ban... – thương binh và xã hội) Tên nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Mã số nghề: (Sơ đồ mối liên hệ và trình tự học tập hợp lý giữa các môn học và mô-đun trong CTKTĐSCN cho từng nghề) Môn học – 01 Tổng quan về chế biến món ăn Môn học – 02 Thương phẩm và an toàn thực phẩm Môn học – 03 Nghệ thuật cắt tỉa và trang trí món ăn cơ bản Mô đun - 04 Thực hành chế biến món ăn ... MÔ TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN VÀ CÔNG VIỆC CÓ ĐUN LIÊN QUAN MH - 01 Tổng quan về chế biến món ăn Thương phẩm và an toàn thực MH – 02 phẩm Nghệ thuật cắt tỉa trang trí món MĐ - 03 ăn cơ bản MĐ - 04 Thực hành chế biến món ăn Phụ lục 05: SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC MÔN HỌC VÀ MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP CHO TỪNG NGHỀ (Ban hành kèm theo thông tư số: 31/ 2010/TT- BLĐTBXH Ngày... được những kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ bếp trong khách sạn – nhà hàng: Băm, xóc chảo, sử dụng thành thạo các dụng cụ chế biến - Cung cấp kỹ năng cắt thái, lựa chọn, sơ chế và các phương pháp làm chín món ăn, trình bày hấp dẫn món ăn đã học b Nội dung Mô đun Nội dung tổng quát TH ỜI GIAN TT Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Bài 5 N ỘI DUNG Chuẩn bị nấu ăn Các phương pháp nấu ăn Nem rán Trứng hấp... CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Tên môn học: Cắt tỉa và trang trí món ăn cơ bản Mã số môn học: MH-03 Chương trình môn học : Cắt tỉa và trang trí món ăn cơ bản Mã số môn học: MH 03 Thời gian môn học: 15 giờ (Thời gian môn học: 210h = 5 LT + 200 TH + 5KT) a Mục tiêu Mô đun - Cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ nấu ăn và những thao tác từ sơ chế cho đến khi hoàn thiên món ăn - Cung cấp. .. động chuyên nghiệp cần cù, siêng năng, nhanh nhẹn, chính xác Phụ lục 04: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC MÔN HỌC/ MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNG DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP CHO TỪNG NGHỀ VỚI CÁC NHIỆM VỤ VÀ CÔNG VIỆC (Ban hành kèm theo thông tư số: 31/ 2010/TT- BLĐTBXH Ngày 08/ 10/ 2010 của Bộ trưởng Bộ lao động – thương binh và xã hội) Tên nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Mã số nghề: MÃ MÔN MÃ CÁC NHIỆM... thái trình bày món ăn - Hướng dẫn học viên biết cắt tỉa thành thạo các laọi hình cơ bản dùng để trang trí trong các bữa tiệc b Nội dung môn học Nội dung tổng quát THỜI GIAN TT I II NỘI DUNG Chương I: Cácphương pháp trang trí trong chế biến món ăn Bài 1: Nguyên liệu, vật dụng trang trí món ăn Bài 2: Phương pháp trang trí - Phương pháp trang trí đơn lẻ - Phương pháp kết hợp Chương II: Nghệ thuật. .. 5 5 5 5 5 5 5 5 Giò heo chiên muối Tổng 210 5 200 5 Tài liệu tham khảo: 1 Giáo trình giảng dạy món ăn Á cơ bản – Trung tâm Quả táo vàng 2 500 món ăn Việt Nam BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG HÀ NỘI Phụ lục 01: PHÂN BỔ THỜI GIAN ĐÀO TẠO CỦA KHÓA HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP (Ban hành kèm theo thông tư số: 31/ 2010/TT- BLĐTBXH Ngày 08/ 10/ 2010 của Bộ... 3 Tài liệu tham khảo: 1 Giáo trình thương phẩm hàng thực phẩm – NXB Giáo dục 2 Rau quả và các sản phẩm – ĐH Thương mại Hà Nội 3 Thịt, gia súc gia cầm - ĐH Thương mại Hà Nội 4 Quản lý chất lượng sản phẩm - ĐH Thương mại Hà Nội 1995 2 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Tên môn học: Cắt tỉa và trang trí món ăn cơ bản Mã số môn học: MH-03 Chương trình môn học : Cắt tỉa và trang trí món ăn cơ bản Mã số môn học: MH 03

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan