skkn tổ chức hiệu quả tiết sinh hoạt lớp trong mô hình VNEN

37 2.3K 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2016, 14:10

Phần THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: Tổ chức hiệu tiết Sinh hoạt lớp mô hình trường học VNEN Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Tổ chức tiết Sinh hoạt lớp công tác chủ nhiệm lớp Tác giả: Họ tên: NGUYỄN THỊ HẰNG Giới tính: Nữ Ngày/ tháng/năm sinh: 15/02/1976 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm khoa Tiểu học Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên- Trường Tiểu học Bến Tắm Điện thoại: 0983.02.15.76 Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Trường Tiểu học Bến Tắm Điện thoại: 0320 3887 038 Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu : Trường Tiểu học Bến Tắm Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: + Lớp học mô hình trường học Việt Nam (VNEN) tất lớp học áp dụng tổ chức lớp học theo mô hình VNEN Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2014- 2015 HỌ TÊN TÁC GIẢ (KÝ TÊN) XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN TÓM TẮT SÁNG KIẾN 1 Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến: Việc giáo dục đào tạo hệ trẻ trở thành người công dân tốt, thành người tài giỏi, có ích cho xã hội Đó nhiệm vụ chung tất người, đặc biệt người làm công tác giáo dục Mô hình trường học đổi tổ chức lớp học, trang trí lớp mà trình dạy học đổi từ dạy - học lớp sang dạy - học theo nhóm Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Lấy học sinh làm trung tâm hoạt động dạy học giúp em tự chiếm lĩnh kiến thức tạo điều kiện tốt để học sinh tham gia vào trình học tập Ngoài mô hình trường học giúp học sinh rèn phương pháp tự học, tự giác, tự quản, tự trọng, tự tin, tự đánh giá, tự hợp tác, tự rèn luyện kỹ năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh Một yếu tố mô hình trường học hoạt động Hội đồng tự quản lớp Hội đồng tự quản thành lập học sinh học sinh để đảm bảo cho em tham gia cách dân chủ tích cực vào đời sống học đường, khuyến khích em tham gia cách toàn diện vào hoạt động nhà trường phát triển lòng khoan dung, tôn trọng bình đẳng, tinh thần hợp tác đoàn kết học sinh với học sinh Hội đồng tự quản học sinh biện pháp giáo dục nhằm thúc đẩy phát triển đạo đức, tình cảm xã hội học sinh thông qua kinh nghiệm hoạt động thực tế em nhà trường mối quan hệ với người xung quanh Hoạt động Hội đồng tự quản học sinh qua việc trì hoạt động, nề nếp học sinh lớp qua tiết học, buổi học mà thể qua hoạt động giáo dục theo chủ đề tiêu biểu tiết Sinh hoạt lớp Chính vậy, năm học 20142015 tập trung hoàn thiện sáng kiến: “Tổ chức hiệu tiết Sinh hoạt lớp mô hình trường học VNEN.” 2 Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến: Lớp phụ trách lớp khối 4, học 10 buổi/tuần với sĩ số 27 học sinh Hoạt động tự quản học sinh xây dựng áp dụng sáng kiến từ đầu năm học 2014- 2015 Ban giám hiệu nhà trường Hội phụ huynh tạo điều kiện thời gian, phương pháp tổ chức điều kiện vật chất tương đối đầy đủ giúp cho hoạt động tự quản học sinh phát huy sáng kiến áp dụng thuận lợi từ tuần năm học Nội dung sáng kiến: 3.1: Tính mới, tính sáng tạo sáng kiến Mô hình trường học Việt Nam mô hình nhà trường tiên tiến, đại đáp ứng mục tiêu “đổi toàn diện” giáo dục nước ta Đổi Mô hình trường học chuyển: + Hoạt động Dạy giáo viên thành Hoạt động học học sinh + Hoạt động quy mô lớp thành hoạt động Quy mô nhóm + Học sinh từ Làm việc với giáo viên thành Làm việc với sách, có tương tác với bạn ( với giáo viên cần thiết) + Mô hình hướng tới chuyển hoạt động giáo dục nhà trường thành hoạt động tự giáo dục cho học sinh Điểm bật mô hình đổi hoạt động sư phạm, có đổi cách thức tổ chức lớp học qua việc xây dựng Hội đồng tự quản với hình thức bầu cử dân chủ Hội đồng tự quản học sinh giúp học sinh phát triển kĩ định, kĩ hợp tác kĩ lãnh đạo, biết chủ động công việc tổ chức để hoàn thành công việc Là giáo viên tự nguyện tham gia mô hình trường học VNEN, tạo điều kiên tham gia lớp bồi dưỡng lực, hội thảo, buổi tập huấn kĩ để từ lĩnh hội tinh thần mô hình trường học mà vận dụng cách linh hoạt sáng tạo Chính vậy, vận dụng thực mô hình trường học VNEN xây dựng Hội đồng tự quản, lớp tự quản để từ tổ chức có hiệu tiết Sinh hoạt lớp có sáng tạo nội dung sau: + Nội dung 1: Tổ chức bầu cử + Nội dung 2: Sử dụng công cụ hỗ trợ + Nội dung 3: Xây dựng tiến trình tiết Sinh hoạt lớp + Nội dung 4: Đưa nội dung kiến thức vào tiết Sinh hoạt lớp + Nội dung 5: Đổi tuyên dương khen thưởng học sinh 3.2: Khả áp dụng sáng kiến Với nội dung sáng tạo sáng kiến áp dụng thành công tất đối tượng học sinh khối lớp 4;5 thuộc mô hình trường học Việt Nam (VNEN) học sinh khối lớp 4;5 học chương trình hành có vận dụng tổ chức lớp học theo mô hình VNEN Bên cạnh đó, nội dung Sử dụng công cụ hỗ trợ Tuyên dương khen thưởng áp dụng với học sinh khối 2; 3; 4; mô hình hành mô hình trường học VNEN Khẳng định giá trị, kết sáng kiến Với đổi mới, sáng tạo riêng cá nhân vận dụng mô hình trường học VNEN nêu trên, nếp tự quản lớp phụ trách giáo viên trường, phụ huynh học sinh Ban giám hiệu ghi nhận Tiết Sinh hoạt lớp không thời gian dành cho kiểm điểm, phê bình, nhắc nhở mà thời gian học tập nhẹ nhàng học sinh nhận lời tuyên dương giáo viên Đề xuất, kiến nghị: - Các giáo viên chủ nhiệm cần tích cực việc sử dụng công cụ có sẵn lớp nghiên cứu, sáng tạo công cụ hỗ trợ cho hoạt động tự quản học sinh - Đề nghị nhà trường bổ sung thêm nội dung khen thưởng tập thể lớp có Hội đồng tự quản xuất sắc Phần 2: MÔ TẢ SÁNG KIẾN Lý chọn đề tài 1.1: Cơ sở lí luận: Quá trình giáo dục bao gồm hoạt động dạy học hoạt động giáo dục Hai hoạt động tiến hành cách song song, đồng thời tách rời nhau.Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học “ông thầy tổng thể” nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng mà quản lí, giáo dục học sinh thông qua hoạt động giáo dục Nhà trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức xã hội liên quan phát động Vì giáo viên chủ nhiệm Tiểu học có vị trí vô quan trọng việc hình thành cho học sinh sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ sống Học trò lứa tuổi tiểu học lứa tuổi ưa hoạt động, ham hiểu biết Các em không ước ao khám phá bí mật giới xung quanh, mà muốn khám phá Trong hoạt động hàng ngày, không em không nảy sinh ý thức muốn tự khẳng định tìm cách hòa với tập thể Các em cần tự biết Xây dựng mô hình lớp tự quản thông qua hoạt động Hội đồng tự quản thỏa mãn nét tâm lý phổ biến em, mà giúp em có hội để tu dưỡng, rèn luyện phát triển Hoạt động Hội đồng tự quản học sinh qua việc trì hoạt động, nề nếp học sinh lớp qua tiết học, buổi học mà thể qua hoạt động giáo dục theo chủ đề tiêu biểu tiết Sinh hoạt lớp Do đó, tổ chức hiệu tiết Sinh hoạt lớp theo mô hình tự quản giúp học sinh có hội khẳng định hình thành kĩ làm việc cách có kế hoạch, có kỉ luật 1.2: Cơ sở thực tiễn: Tổ chức hiệu tiết Sinh hoạt lớp (xây dựng tốt Hội đồng tự quản học sinh) giúp tăng cường hứng thú học tập học sinh đảm bảo tính thực tế, tính khoa học, phù hợp với lí luận giáo dục: * Tổ chức hiệu tiết Sinh hoạt lớp giúp tăng cường hứng thú học tập cho học sinh Để trì tốt nếp học tập có hiệu việc giảng dạy thật tốt môn học người giáo viên cần tổ chức tiết Sinh hoạt lớp cho vừa đạt mục tiêu giáo dục, vừa hút học sinh Tuy nhiên thực tế mục tiêu không đơn giản mục tiêu giáo dục tiết Sinh hoạt thường kiểm điểm việc thực nếp tuần học vừa qua triển khai kế hoạch tuần Nếu tổ chức không tốt giáo viên biến tiết Sinh hoạt lớp thành thời gian “xử án” “tuyên phạt” Học sinh thực chưa tốt nếp sợ sệt tiết Sinh hoạt lớp em bị trách phạt học sinh ngoan, thực tốt thờ với tiết Sinh hoạt lớp bị ngồi nghe mắng lây mà chả tiếp thu chút kiến thức bổ ích Thực tế đòi hỏi giáo viên chủ nhiệm cần có thay đổi hình thức tổ chức nội dung tiết Sinh hoạt lớp để đạt mục tiêu giáo dục không nặng nề học sinh vi phạm nếp không nhàm chán với học sinh có ý thức tốt đồng thời lồng ghép nội dung giáo dục phù hợp với chương trình giáo dục tâm lí lứa tuổi em * Tổ chức hiệu tiết Sinh hoạt lớp (xây dựng tốt Hội đồng tự quản học sinh) thực có hiệu phương pháp giáo dục tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, giúp em hình thành kĩ cần thiết để hội nhập cộng đồng giới Trong chuyên môn sôi thực phong tràogiáo dục “lấy học sinh làm trung tâm” Phải đổi mới, phải thực lấy học trò làm trung tâm, không chuyên môn, mà công tác chủ nhiệm Phải biến trình giáo dục thành tự giáo dục, tự ý thức, tự quản lấy mình, tổ mình, lớp Chỉ có nhân cách học sinh xác lập bền vững Chất lượng giáo dục người không bị tụt hậu, thỏa mãn đòi hỏi ngày cao sống đại Con người làm chủ tương lai kỷ 21 hòa nhập với cộng đồng giới người thụ động, ngoan ngoãn giản đơn, biết lời rập khuôn cách máy móc, mà thực phải người biết làm chủ mình, lệnh cho mình, làm theo ý cho nhanh nhạy, chủ động, phù hợp với lợi ích cộng đồng Một hệ tương lai hình thành tạo hội để từ hệ tập dượt, rèn luyện tính tự giác, tự quản, tự động, tự sáng tạo từ ngồi ghế nhà trường Thực tế sống cho thấy: “Bạn có kinh nghiệm nghề nghiệp phong phú, văn chứng giá trị mối quan hệ tốt Nhưng chừng chưa đủ để bạn vươn lên đỉnh cao nghiệp Bạn cần có kĩ “mềm”.” Kĩ mềm (hay gọi Kĩ thực hành xã hội) dùng để kĩ quan trọng sống người như: kĩ sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kĩ quản lí thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo đổi Kĩ mềm khác với kĩ cứng để trình độ chuyên môn, kiến thức chuyên môn hay cấp chứng chuyên môn Thực tế cho thấy người thành đạt có 25% kiến thức chuyên môn, 75% lại định kĩ mềm họ trang bị Do việc xây dựng giúp cho HĐTQ học sinh hoạt động tốt giúp học sinh rèn luyện hình thành “kĩ mềm” cần thiết cho sống hội nhập cách động với xã hội em sau giúp cho em có động lực việc tiếp thu kiến thức để tự hoàn thiện thân * Tổ chức hiệu tiết Sinh hoạt lớp xây dựng lớp tự quản giúp giảm áp lực cho giáo viên chủ nhiệm lớp Làm tiêu tốn thời gian không nhiều mà lớp chủ nhiệm đạt chất lượng toàn diện, bền vững, đích thực? Một thực tế phủ nhận: Hiện giáo viên phải đầu tư cho công tác chủ nhiệm quỹ thời gian lớn gấp nhiều lần số tiết/ tuần mà chế độ quy định Ngoài việc tổ chức, hướng dẫn hoạt động học tập học sinh xuyên suốt 10 buổi/ tuần, giáo viên chủ nhiệm lớp Tiểu học phải thường xuyên theo dõi hoạt động học sinh hoạt động tập thể, phong trào thi đua, hoạt động giáo dục theo chủ đề lớp, trường, cấp học đề hoạt động học tập, rèn luyện, hình thành phẩm chất, lực nhà học sinh Vì công việc giáo viên chủ nhiệm lớp Tiểu học nặng nề, vất vả vô phức tạp Để giải vấn đề này, người giáo viên chủ nhiệm có đường ngắn xây dựng thành công mô hình lớp tự quản Do vậy, việc xây dựng nếp tự quản học sinh việc làm cần thiết quan trọng nhằm bước chuyển hoá tâm huyết, nhiệt tình thầy cô thành ý thức tự quản, tự giác đầy trách nhiệm thích thú trò, tức biến lớp học cá nhân học sinh thành tập thể học sinh biết tự quản đạo, định hướng giáo viên chủ nhiệm lớp Hoạt động thể tập trung nhất, biểu rõ nét nếp tự quản học sinh tiết Sinh hoạt lớp Chính sáng kiến tập trung vào nội dung : “Tổ chức hiệu tiết Sinh hoạt lớp mô hình trường học VNEN” Mục đích nghiên cứu - Tìm tòi phát phương pháp, hình thức tổ chức để tiết Sinh hoạt lớp đạt hiệu giáo dục với học sinh không trở thành gánh nặng giáo viên chủ nhiệm lớp khối lớp 4+5 - Giúp học sinh lớp chủ nhiệm hình thành kĩ cần thiết để tự tin giao tiếp, hợp tác; chủ động công việc cá nhân, lớp, trường; biết thực công việc cách có kế hoạch biết rút học kinh nghiệm sau lần thực công việc để lần sau làm tốt hơn, sáng tạo hơn; hình thành học sinh động học tập để tự chiếm lĩnh kiến thức, tự hoàn thiện thân từ có kết học tập tốt - Chia sẻ thành công công tác chủ nhiệm lớp tổ chức hiệu tiết Sinh hoạt lớp mô hình trường học VNEN - Mong muốn nhận góp ý, xây dựng bạn đồng nghiệp để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: 3.1: Đối tượng nghiên cứu: - Hoạt động tự quản học sinh khối lớp 4+ 3.2: Phạm vi nghiên cứu: - Các biện pháp tổ chức tiết Sinh hoạt lớp - Các biện pháp xây dựng lớp tự quản, Hội đồng tự quản học sinh Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp sau: + Phương pháp nghiên cứu tài liệu: + Phương pháp điều tra thực tế + Phương pháp thử nghiệm + Phương pháp đàm thoại, trao đổi + Phương pháp thảo luận nhóm + Phương pháp đóng vai NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 5.1 Thực trạng tiết Sinh hoạt lớp mô hình học sinh tự quản nay: 5.1.1: Về mục tiêu: Các tiết Sinh hoạt lớp thường đặt mục tiêu cần đạt gồm mục tiêu: + Kiểm điểm nếp lớp tuần vừa qua + Triển khai công việc tuần + Tuyên dương học sinh thực tốt có thành tích; nhắc nhở, phê bình học sinh mắc khuyết điểm chưa cố gắng học tập rèn luyện Qua mục tiêu cho thấy, yêu cầu dạy lồng ghép giáo dục An toàn giao thông từ đầu năm học tiết Sinh hoạt lớp không đặt mục tiêu kiến thức 1.2 : Về cấu tổ chức: 10 - Ban Đối ngoại điều khiển :“Ý đẹp, lời hay, gương tốt, việc sáng tạo” theo chủ đề tháng mạch kiến thức phù hợp với chương trình học 2/ GVCN nhận xét: * Rút kinh nghiệm hoạt động tự quản * Tuyên dương: * Triển khai kế hoạch bổ sung (nếu có) Phần 3: KẾT LUẬN Kết đạt Qua áp dụng sáng kiến: “Tổ chức hiệu tiết Sinh hoạt lớp mô hình VNEN” học kì I- Năm học : 2014- 2015 thực nghiệm lớp trực tiếp giảng dạy, kết đạt sau: - Học sinh tự giác thực nề nếp lớp, Đội đề Kết đánh giá thi đua cuối học kì I đạt : Lớp Xuất sắc khối 4+5 23 - Ban Văn nghệ tự lựa chọn tiết mục văn nghệ, tự tổ chức tập luyện tham gia thi Tiếng hát dân ca cấp trường: Đạt giải Nhất - Cùng với Đội văn nghệ trường tham gia thi Tiếng hát dân ca cấp thị xã Đạt giải Khuyến khích - Trong thi Kể chuyện theo sách, định hướng giáo viên chủ nhiệm, học sinh tự tập luyện, tổ chức góp ý cho bạn tham gia cổ vũ cho bạn bạn dự thi Kết quả: tiết mục kể chuyện lớp tham gia đạt giải Nhất khối lớp - Học sinh lớp gây bất ngờ cho giáo viên bí mật lên kế hoạch tổ chức chúc mừng sinh nhật cô giáo chủ nhiệm vui vẻ có ý nghĩa giáo dục, thể lực tổ chức cao tự tin bày tỏ ý kiến em học sinh lớp - Học sinh lớp tự lên kế hoạch, tự phân công nhiệm vụ, tự tổ chức tập luyện thực thành công buổi biểu diễn tiểu phẩm chào đón năm Ất Mùi, lồng ghép tổ chức sinh nhật cho bạn sinh nhật tháng với tham dự Ban giám hiệu nhà trường giáo viên trường (do em tự viết giấy mời phân công đón tiếp) Hoạt động em Ban giám hiệu giáo viên trường ghi nhận lực tự quản, kĩ lên kế hoạch phối hợp thực kế hoạch xuất sắc - Ý thức tự quản học sinh nâng cao Hội đồng tự quản có khả tự trì tiết Sinh hoạt mà không cần có có mặt giáo viên chủ nhiệm - Tình cảm thầy trò gắn kết Các em tôn trọng yêu mến giáo viên cảm giác vừa nể, vừa sợ hình ảnh “người thầy truyền thống” - Kết học tập học sinh từ tốt lên Cụ thể sau: Môn Thời gian Sĩ Điểm 9;10 Điểm 7;8 số Điểm 5;6 Điểm 24 Toán Đầu năm 27 25,9% 16 59,3% 14,8% 0% Cuối kì I 27 25 92,6 7,4% 0% 0% Tiếng Đầu năm 27 29,6% 12 44,5% 25,9% 0% Việt Cuối kì I 27 24 89,9% Bài học kinh nghiệm 11,1% 0% 0% - Mỗi giáo viên chủ nhiệm trước hết phải có tâm, có lòng tình yêu thương người, có độ lượng, bao dung, đồng thời phải giỏi tâm lý lứa tuổi, có nhiều biện pháp giáo dục tinh tế Cùng đó, giáo viên chủ nhiệm cần am hiểu biết cách tổ chức giáo dục kĩ sống, kĩ giao tiếp, kĩ làm việc theo nhóm cho học sinh - Thầy cô giáo chủ nhiệm phải biết cách xây dựng điều hành tập thể tự quản Giáo viên chủ nhiệm phải biết ứng xử giải mối quan hệ em học sinh với nhau, học sinh với giáo viên, giáo viên môn với giáo viên chủ nhiệm; giáo viên chủ nhiệm với Đoàn Thanh niên, … với cha mẹ học sinh Và, giáo viên chủ nhiệm cần biết động viên, biết vận động thuyết phục Thầy cô giáo chủ nhiệm cầu nối quan trọng để kết nối môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình xã hội - Để công tác giáo dục toàn diện cần làm tốt công tác khen thưởng nhằm khích lệ học sinh thi đua học tốt giáo viên cần kết hợp chặt chẽ với Hội phụ huynh Tổ chức Đội nhà trường để có động viên kịp thời sau đợt thi đua tổ chức sân chơi bổ ích cho em Thực tuyên dương sở động viên em tiến phải đảm bảo công bằng, tránh tượng “cào bằng” để khuyến khích em phấn đấu - GVCN phải trao đổi với đồng nghiệp, tích cực tự học để tích luỹ kinh nghiệm học thêm hình thức tổ chức lớp học để không 25 làm tốt công tác quản lí lớp học thông qua Hội đồng tự quản mà đổi hình thức, tránh nhàm chán với học sinh Khuyến nghị, đề xuất 3.1: Về phía GVCN: - Luôn tạo điều kiện để Hội đồng tự quản học sinh lớp phát huy khả tự quản Tuy nhiên, HĐTQ học sinh có hoạt động tốt đến đâu cần quan tâm, tư vấn, giám sát giáo viên phụ huynh để em có thêm cách xử lí tình hợp lí tích luỹ thêm kinh nghiệm sống cho thân - GVCN cần tuyên truyền tích cực mô hình trường học Việt Nam (VNEN) tới phụ huynh học sinh đoàn thể xã hội khác để người hiểu, ủng hộ giúp đỡ giáo viên học sinh hoạt động từ học tập đến hoạt động giáo dục khác nhà trường 3.2: Về phía nhà trường: Đề nghị bổ sung thêm hình thức thi đua khen thưởng với Hội đồng tự quản xuất sắc để đẩy mạnh nếp tự quản nhà trường Từ kết thu sau trình nghiên cứu thực sáng kiến này, mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô đồng nghiệp để sáng kiến tiếp tục hoàn thiện phổ biến rộng rãi vào thực tế giảng dạy năm học tới DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ Tổ chức lớp học theo mô hình trường học Vụ giáo dục Tiểu học Việt Nam Bài viết : Xây dựng lớp tự quản (Báo Giáo dục NGƯT: Nguyễn Ngọc Ký Thành phố Hồ Chí Minh Online ) Tài liệu tập huấn Dạy học theo mô hình trường học Việt Nam (VNEN) Chuyên đề tập huấn: Tổ chức lớp học theo mô Trường Tiểu học Bến Tắm hình trường học Việt Nam (VNEN) 26 Vụ giáo dục Tiểu học MỤC LỤC: Phần Phần Mở đầu Tên SKKN Tóm tắt SKKN Mô tả sáng kiến Lý chọn đề tài Trang Trang 1.1.Cơ sở lí luận Trang 1.2 Cơ sở thực tiễn Mục đích nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung biện pháp thực 5.1 Điểm mô hình 5.2 Thực trạng Trang Trang Trang Trang 27 Trang Trang Phần 5.3 Nội dung, biện pháp thực 5.3.1 Bước 1: Thành lập HĐTQ 5.3.2 Bước 2: Xây dựng góc học tập 5.3.3 Bước 3: Tổ chức sử dụng thư viện lớp học 5.3.4 Bước 4: Xây dựng Góc Cộng đồng Kết luận Kết đạt Bài học kinh nghiệm Khuyến nghị đề xuất Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang PHỤ LỤC 1: BIÊN BẢN BẦU CỬ HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN 28 • Sơ đồ máy tự quản lớp 29 (Hội đồng tự quản Ban) PHỤ LỤC : HÌNH ẢNH MINH HOẠ CÔNG VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN VÀ CÁC BAN TỰ QUẢN 30 * Hội đồng tự quản họp với giáo viên chủ nhiệm trước tiết Sinh hoạt lớp để nhận nhiệm vụ tuần học * Các Ban họp để đưa nhận xét vể việc thực nhiệm vụ tuần trước triển khai nhiệm vụ tuần Ban phụ trách Ban học tập (Ban vất vả lớp đông thành viên nhất) Ban thư viện (Thư kí đếm xem bạn chăm đọc truyện để tuyên dương) Ban Đối ngoại (Thống việc lựa chọn bạn lên tham gia mục “Ý đẹp, lời hay, gương tốt, việc sáng tạo” Ban Sức khoẻ- Vệ sinh (Trưởng ban Mai Phương nghiêm khắc chu đáo, dù Ban gồm có bạn vệ sinh lớp học chăm sóc cảnh trì tốt ) * Ban Quyền lợi học sinh (Hai bạn nữ hiền hai bạn nam hiếu động họp nghiêm túc đánh giá thi đua nghiêm khắc) 31 PHỤ LỤC 3: CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ * Bảng Hoạt động học tập nội dung mà giáo viên muốn Ban học tập kiểm tra vào truy đầu buổi học * Sau bàn bạc, nhiệm vụ Ban quy định rõ ràng Nhiệm vụ Ban Học tập 1- Kiểm tra tập ứng dụng 2- Tổ chức thảo luận tổ chức cho nhóm báo cáo kết làm việc nhóm 3- Duy trì truy đầu học 4- Tổ chức chữa tập khó 5- Bàn bạc để đề câu hỏi để ôn tập mở rộng kiến thức Nhiệm vụ Ban Thư viện 1- Mượn trả truyện, sách, báo tài liệu 2- Theo dõi học sinh đọc truyện 3- Nhắc nhở bạn xếp truyện, tài liệu ngăn nắp giữ gìn sách, truyện cẩn thận Nhiệm vụ Ban Sức khỏe- Vệ sinh Phân công trực nhật Giám sát việc: + Vệ sinh lớp học + Tưới chăm sóc + Lau xếp góc học tập + Đổ rác Theo dõi học sinh nghỉ học Nhiệm vụ Ban Văn nghệ- Thể dục thể thao 1- Duy trì khởi động đầu 2- Tổ chức luyện tập tiết mục văn nghệ 3- Theo dõi phân công việc chuẩn bị đồ dùng, trang phục học môn thể dục Nhiệm vụ Ban Quyền lợi học sinh 1- Tham gia giữ trật tự lớp 2- Giải thắc mắc nhỏ học sinh lớp 32 3- Theo dõi Bảng thi đua Đội cờ đỏ 4- Đề đạt lên giáo viên ý muốn đáng học sinh Nhiệm vụ Ban Đối ngoại 1- Giới thiệu lớp có khách đến thăm 2- Phân công, tổ chức, sưu tầm trì thời gian “Ý đẹp, lời hay, gương tốt, việc sáng tạo” tiết Sinh hoạt * Bảng tin gắn thông báo, Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch hội thi… nhà trường, Đoàn Đội cấp phát động (có đánh dấu đỏ vào thời gian hoàn thành giúp học sinh ghi nhớ thực hiện) * Bảng phân công trực nhật Kiểm tra Bài tập ứng dụng (Bảo đảm công công việc giúp học sinh lớp học tập chăm hơn) * Bảng theo dõi thi đua (Bên đánh dấu tuyên dương kín tới tờ theo dõi số Bên đánh dấu bạn bị phê bình có tờ * Danh sách theo dõi học sinh đọc truyện, báo, tài liệu: ( GV: - Sao tuần 20; 21 lại học sinh đọc truyện báo em? HS: - Thưa cô, hai tuần cô thư viện chuẩn bị chuyển phòng nên không cho mượn truyện ! ) * Sổ tuyên dương: (Học sinh toàn gọi Sổ cô khen) với nhiều kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc, độ dày mỏng, trang trí bên khác 33 giống niềm vui mà học sinh nhận thứ sáu hàng tuần sổ có thêm dấu “Cô khen” * Cô khen có ngắn gọn ! * … có tuần Cô khen nhiều lí 34 PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP * Tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng Hội nghị Cán viên chức * Hội đồng tự quản lớp Ban giám hiệu tin tưởng cử bồi dưỡng kĩ lãnh đạo nhóm cho em khối 2; * Giải Nhất “Giao lưu Tiếng hát dân ca” * Tác phẩm Giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh lớp dịp Tết Trung thu * Lớp chọn thực chuyên đề : Quy trình tiết Sinh hoạt Đội * Tham gia giao lưu với đoàn nghệ thuật Tình thương * Viết thư gửi bạn (đã chuyển trường) 35 Giáo viên tổ chức Sinh nhật cho học sinh Sinh nhật tháng Sinh nhật tháng 12 Sinh nhật tháng * Sinh nhật niềm vui lớp * Sau lần cô tổ chức sinh nhật cho học sinh lớp nhận niềm vui bất ngờ Học sinh tổ chức chúc mừng sinh nhật cô giáo chủ nhiệm Không có bánh sinh nhật, có nến ….mà còn… ….có trang trí bảng chương trình chúc mừng ý nghĩa hai MC dí dỏm tài điều hành 36 * Cây hoa sống đời nở hoa vào mùa xuân Chính cảnh chuyển bớt Lớp định trồng bổ sung vào góc thiên nhiên chậu hoa sống đời cho góc thiên nhiên thêm rực rỡ * Cây yêu thương: nơi mà lấp đầy lời yêu thương theo chủ đề tháng 37 [...]... HỌC TẬP TỔ TRƯỞNG LỚP PHÓ VĂN NGHỆ TỔ TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG LỚP PHÓ LAO ĐỘNG TỔ TRƯỞNG Qua cơ cấu tổ chức như trên cho thấy Ban cán sự lớp tham gia quản lí lớp học chỉ tập trung vào những học sinh có năng lực tự quản tốt trong lớp với số lượng chưa đến 10 học sinh 5 1.3: Về cách thức hoạt động: Hầu như chỉ có Ban cán sự lớp và các tổ trưởng tham gia vào hoạt động tự quản, các học sinh còn lại trong lớp đều... trong lớp Điều này đảm bảo sự nhận xét công bằng với tất cả học sinh trong lớp trong cùng một lĩnh vực 5.2.3: Tính mới về vai trò của giáo viên và học sinh trong mô hình trường học mới VNEN Mô hình trường học mới thay đổi căn bản trong hoạt động dạy và học: - Hoạt động dạy của giáo viên được chuyển thành hoạt động học của học sinh - Tổ chức dạy học theo lớp thay bằng tổ chức học theo nhóm (4 - 6 học sinh) ...- Quản lí lớp học trong chương trình hiện hành là Ban cán sự lớp do giáo viên chủ nhiệm lựa chọn, chỉ định gồm: + Lớp trưởng + Lớp phó học tập; lớp phó văn nghệ; lớp phó lao động Dưới sự quản lí của Ban cán sự lớp là các Tổ trưởng (3-4 em tuỳ theo sĩ số lớp) Cơ cấu tổ chức của mô hình tự quản hiện nay có thể tóm tắt theo sơ đồ sau: Sơ đồ1: Bộ máy tự quản trong lớp học hiện nay LỚP TRƯỞNG LỚP PHÓ... khai với các học sinh về kế hoạch sẽ bầu Hội đồng tự quản vào tiết Sinh hoạt cuối tuần 1 Mỗi học sinh phải sẵn sàng chuẩn bị nội dung vận động tranh cử nếu được các bạn đề cử vào danh sách bầu cử Với tất cả giáo viên khi áp dụng tổ chức lớp học theo mô hình VNEN đều gặp khó khăn về mặt thời gian khi tổ chức bầu Hội đồng tự quản trong một tiết Sinh hoạt lớp Nếu giáo viên lên kế hoạch và tổ chức không tốt... nghiệm về hoạt động tự quản * Tuyên dương: * Triển khai kế hoạch bổ sung (nếu có) Phần 3: KẾT LUẬN 1 Kết quả đạt được Qua áp dụng sáng kiến: Tổ chức hiệu quả tiết Sinh hoạt lớp trong mô hình VNEN trong học kì I- Năm học : 2014- 2015 thực nghiệm tại lớp tôi trực tiếp giảng dạy, kết quả đạt được như sau: - Học sinh tự giác thực hiện nề nếp của lớp, của Đội đề ra Kết quả đánh... đang dự thi Kết quả: tiết mục kể chuyện của lớp tham gia đạt giải Nhất trong khối lớp 4 - Học sinh trong lớp gây bất ngờ cho giáo viên khi bí mật lên kế hoạch và tổ chức chúc mừng sinh nhật cô giáo chủ nhiệm vui vẻ và có ý nghĩa giáo dục, thể hiện năng lực tổ chức cao và sự tự tin bày tỏ ý kiến của các em học sinh trong lớp - Học sinh trong lớp tự lên kế hoạch, tự phân công nhiệm vụ, tự tổ chức tập luyện... học sinh trong lớp được tham gia vào bộ máy tự quản của lớp với những Ban chuyên trách biết tự lên kế hoạch hoạt động của Ban mình Công việc quản lí lớp học của giáo viên chủ nhiệm chuyển thành hoạt động tự quản của học sinh 6: Tính mới, tính sáng tạo trong vận dụng thực hiện quản lí lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) 16 Trên đây tôi vừa giới thiệu những tính mới do đặc trưng của mô hình. .. cùng tổ chức bầu cử Ứng cử viên trình bày đề xuất hoạt động Có thể mô tả bộ máy Hội đồng tự quản học sinh bằng các sơ đồ dưới đây: Sơ đồ 2: Bộ máy Hội đồng tự quản học sinh Như vậy, về cơ bản cách thành lập Hội đồng tự quản học sinh hoàn toàn khác so với xây dựng bộ máy Ban cán sự lớp 5.2.2: Tính mới trong cách thức hoạt động của bộ máy tự quản lớp học trong mô hình trường học mới VNEN Nếu Ban cán sự lớp. .. Quy trình tiết Sinh hoạt Đội * Tham gia giao lưu với đoàn nghệ thuật Tình thương * Viết thư gửi bạn (đã chuyển trường) 35 Giáo viên tổ chức Sinh nhật cho học sinh Sinh nhật tháng 9 Sinh nhật tháng 12 Sinh nhật tháng 1 * Sinh nhật nào cũng là niềm vui của cả lớp * Sau mấy lần cô tổ chức sinh nhật cho học sinh trong lớp thì đã nhận được niềm vui bất ngờ Học sinh tổ chức chúc mừng sinh nhật cô giáo chủ... sinh) - Học sinh từ nghe và ghi nhớ chuyển sang làm việc với sách, tương tác với bạn - Giáo viên quản lí lớp học thay bằng hoạt động tự quản trong nhóm và tự quản của Hội đồng tự quản Với đổi mới căn bản trong tổ chức và phương pháp giảng dạy và giáo dục học sinh, đã làm chuyển đổi rõ rệt về vai trò của giáo viên so với cách dạy truyền thống Trong mô hình VNEN, giáo viên là người: - Tổ chức lớp học -

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan