0

Lý thuyết trật tự phân hạng và cấu trúc vốn trong doanh nghiệp

14 752 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2016, 17:01

Đề tài Lý thuyết trật tự phân hạng Cấu trúc vốn doanh nghiệp Nhóm Phản biện DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM : STT Số báo danh 38 Họ tên Nguyễn Trung Lộc 15 Nguyễn Thị Thanh Hà 16 Phạm Ngọc Hải 17 Nguyễn Bích Hạnh 36 Đỗ Thăng Long 37 Trần Phước Long 39 Nguyễn Đại Luân 62 Phan Văn Thân 77 Bùi Thị Thu Trang 10 88 Trần Thị Thanh Vân Đề tài 1: Lý thuyết trật tự phân hạng cấu trúc vốn doanh nghiệp – Nhóm Phản biện Chữ ký Giảng viên : Ths.Trương Minh Tuấn Mục lục Lời mở đầu Nội dung Các luận đề phân tích trật tự phân hạng 1.1 Cấu trúc vốn 1.1.1 Nguồn vốn doanh nghiệp 1.1.2 Cơ cấu nguồn vốn 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu nguồn vốn doanh nghiệp 1.2 Tấm chắn thuế 1.3 Đòn bẫy tài 1.4 Sự ảnh hưởng thông tin bất cân xứng cấu trúc vốn Lý thuyết trật tự phân hạng 2.1 Khái niệm 2.2 Điều kiện 2.3 Diễn giải Trật tự phân hạng công cụ vốn doanh nghiệp thực tiễn 3.1 Mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp 3.2 Sự tăng trưởng doanh nghiệp 3.3 Mức thuế suất đặt lên doanh nghiệp 3.4 Cơ cấu tài sản doanh nghiệp 3.5 Chính sách chia cổ tức doanh nghiệp 3.6 Quy mô doanh nghiệp Kết luận Tài liệu tham khảo Đề tài 1: Lý thuyết trật tự phân hạng cấu trúc vốn doanh nghiệp – Nhóm Phản biện Giảng viên : Ths.Trương Minh Tuấn Lời mở đầu Cấu trúc vốn vấn đề quan trọng định tài trợ doanh nghiệp Đây vấn đề mẻ thu hút quan tâm đặc biệt nhiều nhà nghiên cứu kinh tế tài giới Những tranh luận xung quanh quan điểm lý luận tính hiệu lý thuyết cấu trúc vốn chưa kết thúc Đối với doanh nghiệp, việc quản lý tài hiệu yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn họ quan trọng để có hiệu suất hoạt động tốt Một định sai cấu trúc vốn dẫn công ty đếnkhủng hoảng tài chí phá sản Có nhiều lý thuyết phát triển để phân tích vềcơ cấu vốn.Với lập luận cho có tồn bất đối xứng thông tin nhà quản lý (nội ) nhà đầu tư ( bên ), nhà quản lý có thông tin bên nhiều nhà quản trị nhà đầu tư Và lý thuyết Trật tự phân hạng đời để giải vấn đề trên, đưa thứ tự ưu tiên việc huy động vốn sau : Sử dụng lợi nhuận giữ lại Vay ngắn hạn Vay dài hạn Phát hành cổ phiếu Đây chủ đề cuả tiểu luận nhằm làm rõ ý lý thuyết Đề tài 1: Lý thuyết trật tự phân hạng cấu trúc vốn doanh nghiệp – Nhóm Phản biện Giảng viên : Ths.Trương Minh Tuấn Nội dung Các luận đề phân tích trật tự phân hạng: 1.1 Cấu trúc vốn : Trong doanh nghiệp, vốn kinh doanh doanh nghiệp hình thành từ hai nguồn: nguồn vốn chủ sở hữu vốn vay Mỗi phận cấu thành từ nhiều khoản mục khác tùy theo tính chất chúng 1.1.1 Nguồn vốn doanh nghiệp a Nguồn vốn huy động từ nội Nguồn vốn chủ sở hữu số vốn thuộc sở hữu chủ doanh nghiệp Khi doanh nghiệp hoạt động, vốn điều lệ có số nguồn vốn khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu như: lợi nhuận không chia, tăng vốn cách phát hành cổ phiếu mới, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính… Vốn góp ban đầu: Khi doanh nghiệp thành lập vốn chủ sở hữu thành viên đóng góp hình thành vốn điều lệ Đối với doanh nghiệp Nhà nước vốn góp ban đầu vốn đầu tư Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần vốn góp ban đầu chủ doanh nghiệp người góp vốn Chẳng hạn, công ty cổ phần vốn cổ đông đóng góp yếu tố định hình thành công ty Nguồn vốn từ lợi nhuận không chia: nguồn vốn tích lũy từ lợi nhuận không chia, sử dụng để tái đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Giải pháp tài thông thường chủ đầu tư phải đảm bảo phần kinh phí đầu tư ban đầu vốn tự có mình, chủ yếu để đầu tư vào tài sản cố định Đối với dự án công nghiệp, tỷ lệ vốn huy động từ nội không nên thấp mà chủ đầu tư nên cố gắng giữ mức 30% so với tổng vốn đầu tư Để làm điều chủ đầu tư thường chuyển phần vốn tích luỹ từ lợi nhuận ròng từ trước đến công ty để đầu tư cho dự án Ưu điểm nguồn vốn chi phí huy động vốn thấp, vốn thuộc sở hữu doanh nghiệp nên chủ đầu tư có toàn quyền chủ động định sử dụng chúng mà không găp phải cản trở Mặt khác, nguồn vốn huy động từ nội thường có chi phí hội thấp an toàn cho chủ đầu tư trình đầu tư Tuy nhiên gia tăng lớn tỷ lệ tài trợ từ nguồn nội dẫn đến số bất lợi sau đây: - Làm suy giảm khả tài công ty ảnh hưởng đến toàn hoạt động công ty - Làm giảm tỷ suất sinh lợi vốn có doanh nghiệp, điều trực tiếp ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận cổ phần cổ đông b Nguồn vốn cổ phần Khi khả huy động từ nguồn vốn tích luỹ bị hạn chế, chủ doanh nghiệp thường tìm nguồn tài trợ cách tăng vốn cổ phần Nhìn chung khác đáng kể việc huy động vốn từ nội với việc phát hành thêm cổ phần chi phí tăng vốn ngoại trừ việc phát hành cổ phần thường làm phát sinh thêm khoản chi phí phát hành Đặc điểm việc tài trợ vốn cổ phần là: - Vốn tài trợ chủ sở hữu doanh nghiệp cụ thể chủ doanh nghiệp - Không phải trả lãi cho vốn cổ phần huy động mà chia lợi tức cổ phần cho chủ sở hữu doanh nghiệp lợi nhuận - Lợi tức cổ phần chia cho cổ đông tuỳ thuộc vào định hội đồng quản trị thay đổi theo mức lợi nhuận mà công ty đạt - Doanh nghiệp hoàn trả khoản tiền vốn nhận cho chủ sở hữu trừ kho doanh nghiệp đóng cửa chia tài sản Trường hợp không áp dụng cho cổ phần đặc biệt có quy định thời hạn đáo hạn điều lệ công ty Đề tài 1: Lý thuyết trật tự phân hạng cấu trúc vốn doanh nghiệp – Nhóm Phản biện Giảng viên : Ths.Trương Minh Tuấn - Doanh nghiệp chấp tài sản hay nhờ bảo lãnh, vốn huy động chủ sở hữu Trong việc sử dụng tự có vốn huy động cổ phần, chủ dự án nên tập trung cho việc đầu tư vào tài sản cố định đảm bảo tỷ lệ hợp lý cấu vốn đầu tư, tỷ lệ thường 30% so với tổng kinh phí đầu tư (tuỳ theo dự án đầu tư cụ thể mà nhà nước có quy định tỷ lệ tối thiểu nguồn vốn gọi vốn pháp định) Nếu vốn tự có vốn cổ phần chiếm tỷ lệ cao tổng kinh phí đầu tư dẫn đến lợi nhuận vốn tự có giảm lúc mức độ độc lập doanh nghiệp cao doanh nghiệp có nhiều hội định kinh doanh mạo hiểm Nhưng vốn tự có ít, dự án thường phải tìm kiếm khoản tài trợ tài thường thông qua khế ước vay nợ từ ngân hàng, điều dẫn đến bất lợi doanh nghiệp phải chịu áp lực lớn gánh nặng nợ nần dẫn đến việc phải hy sinh nhiều lợi ích để toán khoản lãi vay đồng thời dễ tự chủ kinh doanh, khó khăn việc định kinh doanh c Nguồn vốn vay Trong trình đầu tư, người ta thường sử dụng nguồn vốn vay trung dài hạn để tài trợ cho dự án, chủ yếu để bổ sung vốn đầu tư vào tài sản cố định Tài trợ nguồn vốn có đặc điểm sau: - Doanh nghiệp nhận khoản tài trợ từ thành phần chủ sở hữu sau chuyển cho doanh nghiệp - Phải trả lãi cho khoản tiền vay - Mức lãi suất trả cho khoản nợ vay thường theo mức ổn định thoả thuận vay - Doanh nghiệp phải hoàn trả lại toàn vốn vay cho chủ nợ vào thời điểm tương lai, ngoại trừ trường hợp nguồn huy động phiếu tuần hoàn - Công ty phải chấp loại tài sản hàng hoá loại, tài sản cố định, quyền sở hữu tài sản, cổ phiếu hay biện pháp bảo lãnh cho vay Trong trường hợp tài trợ vay nợ, rủi ro tài phát sinh doanh nghiệp phải gánh chịu khoản lãi phải trả cố định Nhìn chung doanh nghiệp có rủi ro kinh doanh cao thường có xu hướng sử dụng vốn vay so với doanh nghiệp có mức độ rủi ro thấp Đường nhiên lúc này, doanh nghiệp chấp nhận tài trợ vốn vay cao đồng thời chấp nhận phải gánh chịu rủi ro tài cao Do để đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp trình hoạt động doanh nghiệp cần cân nhắc thận trọng định vay vốn 1.1.2 Cơ cấu nguồn vốn Thành phần tỷ trọng nguồn vốn so với tổng nguồn vốn thời điểm gọi cấu nguồn vốn Một cấu nguồn vốn hợp lý phản ánh kết hợp hài hoà vốn vay với vốn chủ sở hữu điều kiện định Cơ cấu nguồn vốn doanh nghiệp quan hệ tỷ trọng vốn vay vào vốn chủ sở hữu Cơ cấu nguồn vốn doanh nghiệp thường biến động chu kỳ kinh doanh ảnh hưởng tích cực đến lợi ích chủ sở hữu Vì việc xem xét lựa chọn điều chỉnh cấu nguồn vốn tối ưu định tài quan trọng chủ doanh nghiệp Các định tài trợ vốn phải phù hợp với cấu nguồn vốn doanh nghiệp Chẳng hạn, tỷ lệ vốn vay thực tế thấp tỷ lệ mục tiêu, việc tăng vốn thực cách phát hành nợ (phát hành trái phiếu) Chính sách cấu vốn doanh nghiệp kết hợp chọn lựa rủi ro lợi nhuận: việc sử dụng vốn vay lớn làm tăng mức rủi ro dòng thu nhập doanh nghiệp, tỷ lệ vốn vay cao suất sinh lợi kì vọng cao Như vậy, vốn vay lớn cấu vốn rủi ro cao, cấu vốn tối ưu cấu có cân đối rủi ro lợi nhuận cho doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu cao Đề tài 1: Lý thuyết trật tự phân hạng cấu trúc vốn doanh nghiệp – Nhóm Phản biện Giảng viên : Ths.Trương Minh Tuấn 1.1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu nguồn vốn doanh nghiệp Trong thực tế, doanh nghiệp ngành khác nhau, chí doanh nghiệp ngành có cấu vốn cách biệt xa, cách biệt này, phản ánh số điều kiện như: dao động doanh thu, cấu tài sản, thái độ người cho vay mức độ chấp nhận rủi ro người lãnh đạo - Sự ổn định doanh thu lợi nhuận: Có ảnh hưởng trực tiếp tới quy mô vốn huy động Khi doanh thu ổn định có nguồn để lập quỹ trả nợ đến hạn, kết kinh doanh có lãi nguồn để trả lãi vay Trong trường hợp tỷ trọng vốn huy động tổng số vốn doanh nghiệp cao ngược lại - Cơ cấu tài sản: Toàn tài sản doanh nghiệp chi tài sản lưu động tài sản cố định Tài sản cố định loại tài sản có thời gian thu hồi vốn dài, mà phải đầu tư nguồn vốn dài hạn (vốn chủ sở hữu vay nợ dài hạn) Ngược lại, tài sản lưu động đầu tư phần nguồn vốn dài hạn, chủ yếu nguồn vốn ngắn hạn - Đặc điểm kinh tế kỹ thuật ngành: doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất dài, vòng quay vốn chậm cấu vốn nghiêng vốn chủ sở hữu (hầm mỏ, khai thác, chế biến …) Ngược lại ngành có mức nhu cầu loại sản phẩm ổn định, thăng trầm vòng quay vốn nhanh (dịch vụ, bán buôn…) vốn tài trợ từ khoản nợ chiếm tỷ trọng lớn - Doanh lợi vốn lãi suất vốn huy động: Khi doanh lợi vốn lớn lãi suất vốn vay hội tốt để gia tăng lợi nhuận doanh nghiệp, có nhu cầu tăng vốn người ta thường chọn hình thức tài trợ từ vốn vay, từ thị trường vốn Ngược lại, có doanh lợi nhỏ lãi suất vay cấu trúc vốn lại nghiêng vốn chủ sở hữu - Mức độ chấp nhận rủi ro người lãnh đạo: Trong kinh doanh phải chấp nhận mạo hiểm có nghĩa phải chấp nhận rủi ro, điều lại đồng nghĩa với hội để gia tăng lợi nhuận (mạo hiểm cao rủi ro nhiều lợi nhuận lớn) Tăng tỷ trọng vốn vay nợ, tăng mức độ mạo hiểm, lẽ cần thay đổi nhỏ doanh thu lợi nhuận theo chiều hướng giảm sút làm cho cán cân toán thăng bằng, nguy phá sản thực - Thái độ người cho vay: Thông thường người cho vay thích doanh nghiệp có cấu trúc vốn nghiêng vốn chủ sở hữu hơn, lẽ với cấu trúc hứa hẹn trả nợ hạn, an toàn đồng vốn mà họ bỏ cho vay Khi tỷ lệ vốn vay nợ cao làm giảm độ tín nhiệm người cho vay, chủ nợ không chấp nhận cho doanh nghiệp vay thêm 1.2 Tấm chắn thuế : Trong thực hành kinh doanh, lợi việc sử dụng vốn vay tiết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp Người ta nói vốn vay tạo “Tấm chắn thuế ” cho doanh nghiệp, nhờ tạo nên hiệu kinh doanh nói chung cao so với sử dụng vốn doanh nghiệp, hay gọi vốn chủ sở hữu Ví dụ minh họa : Một doanh nghiệp đầu tư vào dự án với tổng số vốn 500triệu đồng Lợi nhuận trước thuế, lãi vay 100 triệu đồng Với thuế suất thuếThu nhập doanh nghiệp hành 22%, ta thấy: Trường hợp một: Doanh nghiệp không vay tiền để đầu tư mà sửdụng nguồn vốn nội mình: lợi nhuận trước thuế 100 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 22 triệu đồng Trường hợp hai: Doanh nghiệp vay 500 triệu đồng để đầu tư, với lãisuất tiền vay 10% Khi lãi tiền vay phải trả 50 triệu nên thu nhập chịuthuế lại 50 triệu đồng Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 22% x 50 triệu = 11 triệu đồng Lá chắn thuế trường hợp có giá trị là: 500 trđ x 10% x 22% =11 triệu đồng.Như vậy, sử dụng nguồn vốn vay, nhờ chắn thuế mà doanh nghiệp tiết kiệm 11 triệu đồng Đề tài 1: Lý thuyết trật tự phân hạng cấu trúc vốn doanh nghiệp – Nhóm Phản biện Giảng viên : Ths.Trương Minh Tuấn 1.3 Đòn bẫy tài : a Định nghĩa: Đòn bẩy tài liên quan đến việc sử dụng nguồn lực tài trợ (vay nợ) cho chi phí cố định Đòn bẩy tài thể mức độ khoản nợ cấu nguồn vốn doanh nghiệp Đòn bẩy tài xuất doanh nghiệp định tài trợ cho phần lớn tài sản nợ vay.Hiện tượng diễn nhu cầu vốn cho đầu tư doanh nghiệp tăng cao vốn chủ sở hữu không đủ tài trợ.Khoản nợ doanh nghiệp trở thành khoản nợ phải trả lãi vay tính dựa số nợ gốc Thông thường doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tin tưởng tỷ suất sinh lợi tài sản cao lãi suất vay Đòn bẩy tài đề cập tới việc doanh nghiệp sử dụng nguồn tài trợ từ khoản vay thay cho vốn cổ phần Các phép đo đòn bẩy tài công cụ để xác định xác suất doanh nghiệp khả toán hợp đồng nợ Doanh nghiệp nợ nhiều có nguy cao khả hoàn thành nghĩa vụ trả nợ Nói cách khác, nợ nhiều dẫn tới xác suất phá sản kiệt quệ tài cao Về phía tích cực, nợ dạng tài trợ tài quan trọng tạo lợi chắn thuế cho doanh nghiệp lãi suất tiền vay tính khoản chi phí hợp lệ miễn thuế Khi doanh nghiệp vay nợ, chủ nợ chủ sở hữu cổ phần doanh nghiệp gặp phải xung đột quyền lợi Chủ nợ muốn doanh nghiệp thực khoản đầu tư rủi ro so với mong muốn người đầu tư vào cổ phiếu doanh nghiệp b Các số đòn bẫy tài : Chỉ số nợ: Chỉ số nợ tính việc chia tổng nợ cho tổng tài sản Cũng sử dụng vài cách khác để diễn tả việc sử dụng nợ doanh nghiệp số nợ-vốn cổ phần số nhân vốn cổ phần (tính tổng tài sản chia cho tổng vốn cổ phần) Các số nợ cung cấp thông tin bảo vệ chủ nợ tình khả toán doanh nghiệp thể lực tiếp nhận nguồn tài từ bên đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển doanh nghiệp Tuy nhiên, nợ thể bảng cân đối kế toán đơn khoản chưa trả Do vậy, điều chỉnh mức lãi suất áp dụng (có thể cao thấp so với thời điểm phát sinh khoản nợ) điều chỉnh biến động rủi ro thể Trên thực tế, giá trị kế toán khoản nợ khác nhiều so với giá trị thị trường Một số hình thức nợ bảng cân đối kế toán nghĩa vụ trả tiền hưu trí hay thuê tài sản Bao phủ lãi vay: Chỉ số bao phủ lãi vay tính cách chia thu nhập (trước thuế lãi vay) cho lãi vay phải trả Chỉ số trọng khả doanh nghiệp tạo đủ thu nhập để trang trải lãi vay Đề tài 1: Lý thuyết trật tự phân hạng cấu trúc vốn doanh nghiệp – Nhóm Phản biện Giảng viên : Ths.Trương Minh Tuấn Lãi vay khoản chi phí doanh nghiệp buộc phải vượt qua không muốn phá sản Chỉ số bao phủ lãi vay liên quan trực tiếp tới khả trả lãi vay doanh nghiệp Tuy nhiên, tính toán xác cộng thêm khấu hao vào thu nhập tính tới khoản chi phí tài khác trả gốc vay toán phí thuê tài sản Một gánh nặng nợ lớn trở thành vấn đề dòng tiền doanh nghiệp không đủ để thực nghĩa vụ trả nợ Điều liên quan tới dòng tiền tương lai vốn không ổn định Doanh nghiệp với dòng tiền tương lai có khả dự báo ổn định đánh giá có lực vay nợ tốt doanh nghiệp có dòng tiền cao bất ổn Do vậy, xem xét biến động dòng tiền điều cần thiết quan trọng Một biện pháp phổ biến tính toán độ lệch chuẩn dòng tiền so với dòng tiền bình quân c Vai trò đòn bẫy tài chính: Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cần có phối hợp đồng nhiều người, nhiều phận với nhau, đặt mối quan hệ kinh tế Vì vậy, sử dụng linh hoạt, sáng tạo quan hệ phân phối tài chình để tác động đến sách tiền lương, tiền thưởng, sách khuyến khích vật chất khác có tác động tích cực đến việc tăng suất, kích thích tiêu dùng, tăng vòng quay vốn, cuối tăng lợi nhuận doanh nghiệp Ngược lại, người quản lý phạm phải sai lầm việc sử dụng đòn bẩy tài tạo nên chế quản lý tài hiệu quả, tài doanh nghiệp lại trở thành "vật cản" gây kìm hãm hoạt động kinh doanh Vì cần tạo lập đòn bẩy tài để kích thích điều tiết hoạt động kinh tế doanh nghiệp 1.4 Sự ảnh hưởng thông tin bất cân xứng cấu trúc vốn: Thông tin bất cân xứng tình trạng giao dịch bên có thông tin nhiều phía lại Nói cách khác, thông tin bất cân xứng trạng thái cân việc nắm giữ thông tin bên tham gia giao dịch khiến cho việc đưa định không xác Tác động thông tin bất cấn xứng cấu trúc vốn doanh nghiệp: a Tác động lựa chọn đối nghịch: Lựa chọn đối nghịch vấn đề thông tin không cân xứng tạo trước diễn giao dịch Trên thị trường tín dụng, lựa chọn đối nghịch xảy người vay có nhiều khả tạo kết cục không mong muốn lại người tích cực tìm vay số người vay họ người dễ lựa chọn Trên thị trường chứng khoán, lựa chọn đối nghịch xuất nhà đầu tư thông tin loại cổ phiếu công ty khác mua cổ phiếu công ty hoạt động kém, rủi ro cao Vấn đề lựa chọn đối nghịch xuất nhiều hoạt động khác kinh tế Nói cách tổng quát, lựa chọn đối nghịch lựa chọn sai lầm bên tham gia giao dịch mà nguyên nhân thông tin không cân xứng Lựa chọn nghịch tác động đến hành vi người mua hàng: Đề tài 1: Lý thuyết trật tự phân hạng cấu trúc vốn doanh nghiệp – Nhóm Phản biện Giảng viên : Ths.Trương Minh Tuấn Trên thị trường có nhiều loại hàng hóa hữu hình, đặc biệt thị trường loại sản phẩm có mức chất lượng biến thiên rộng, xuất thong tin không cân xứng yếu tố quna trọng kìm hãm giao dịch Người bán có thông tin tốt người mua nên nghi ngờ chất lượng sản phẩm người mua không tránh khỏi Điều đẩy người mua đến hai đường chọn mặt hàng thay tìm kiếm them thông tin hàng hóa Tuy nhiên, việc làm làm tăng chi phí giao dịch mà người mua phải trả them Những yếu tố làm giảm nhu cầu người mua kết thị trường doanh số giao dịch không cao Lựa chọn nghịch tác động đến định đầu tư: Một tượng tương tự diễn thị trường tài Sự xuất thông tin không cân xứng làm nhà đầu tư dự trước việc lựa chọn chứng khoán công ty A hay công ty B Nhà đầu tư đâu công ty tốt, có lợi tức dự tính cao, rủi ro thấp Trong tình trạng này, nhà đầu tư chấp nhận mức giá trung bình chứng khoán phát hành nằm giá trị chứng khoán công ty tốt công ty xấu Các công ty tốt không chấp nhận mức giá họ định giá cao Trong đó, công ty lại sẵn sàng chấp nhận giá Tuy nhiên, lý thuyết dấu hiệu thị trường trình bày gợi ý cho nhà đầu tư công ty chấp nhận giá có nhiều khả công ty xấu Kết có chứng khoán giao dịch b Tác động rủi ro đạo đức: Rủi ro đạo đức xuất sau diễn giao dịch, bên thực hành động giám sát có ảnh hưởng đến lợi ích bên Rủi ro đạo đức nguyên nhân trực tiếp quan trọng ảnh hưởng đến định phát hành công cụ vốn hay công cụ nợ việc huy động vốn Thực tế, phần góp vốn người lãnh đạo công ty chiếm phần nhỏ so với tổng vốn công ty.Điều đồn nghĩa với việc họ quản lý phần lớn vốn cổ đông Sự tách biệt quyền quản lý quyền sỡ hữu vốn nguyên nhân xảy rủi ro đạo đức công ty cổ phần Những người lãnh đạo công ty hành động lợi ích cá nhận mà ngược lại lợi ích cổ đông Những hành động bao gồm việc tăng chi phí phục vụ cho lợi ích người quản lý công ty trang bị đồ dung văn phòng tố, xe đắt tiền, chi phí phúc lợi cho nhân viên cao… Ngoài việc theo đuổi lợi ích cá nhân, người quản lý công ty theo đuổi chiến lược công ty nhằm đề cao quyền lực cá nhân mà không làm tăng lợi ích công ty Lý thuyết trật tự phân hạng : 2.1 Khái niệm: Lý thuyết trật tự phân hạng đưa luận điểm tồn thứ tự ưu tiên sử dụng công cụ vốn hoạt động đầu tư doanh nghiệp, ảnh hưởng tới cấu trúc vốn doanh nghiệp giải thích thông qua thông tin bất cân xứng Lý thuyết trật tự phân hạng chủ yếu dựa mối quan tâm việc bất cân xứng thông tin ảnh hưởng lên định đầu tư tài trợ doanh nghiệp Bởi nhà quản lý có nhiều thông tin nhà đầu tư bên ngoài, đứng vị nhà đầu tư hữu nhà đầu tư yêu cầu mức chiết khấu cao doanh nghiệp phát hành chứng khoán điều dẫn đến việc chi phí cho nguồn tài trợ bên đắt đỏ Chính vậy, doanh nghiệp có nhu cầu vốn, họ thường sử dụng nguồn tài trợ nội (lợi nhuận giữ lại) đầu tiên, sau chứng khoán nợ phát hành cổ phần thường lựa chọn cuối Những tảng cho lý thuyết trật tự phân hạng từ nghiên cứu Donaldson Các nghiên cứu đưa chứng cho thấy nhà điều hành ưu tiên sử dụng nguồn tài trợ nội ưu tiên cân nhắc đến nguồn tài trợ bên (nợ phát hành cổ phần mới) trường hợp mà nhu cầu vốn gia tăng bất thường tránh khỏi Myers Đề tài 1: Lý thuyết trật tự phân hạng cấu trúc vốn doanh nghiệp – Nhóm Phản biện Giảng viên : Ths.Trương Minh Tuấn Majluf có nghiên cứu sâu để khuynh hướng thiên lệch tài hành vi bắt nguồn từ bất cân xứng thông tin Mỗi công cụ vốn sở hữu mức độ bất cân xứng thông tin khác Thứ tự ưu tiên từ công cụ chịu ảnh hưởng nhỏ tới công cụ chịu ảnh hưởng lớn 2.2 Điều kiện: Thứ tự ưu tiên xảy doanh nghiệp mang điều kiện sau: Giữa cá thể tác động lên hoạt động đầu tư doanh nghiệp (bộ phận quản trị, quản lý, nhà đầu tư chính), cá thể có tương tác qua lại tồn phân hóa thông tin - Mức độ phân hóa thông tin lớn, ảnh hưởng tới việc đưa định sử dụng công cụ vốn phục vụ đầu tư - Công ty có nhu cầu đầu tư cần chọn công cụ vốn phù hợp - Thứ tự ưu tiên dựa mức độ hạn chế xung đột cá thể sở hữu thông tin mà công cụ vốn chứa đựng - Quyết định sử dụng công cụ vốn không chịu ảnh hưởng từ yếu tốnhư quy mô, thuế suất, cấu trúc vốn sẵn có… Nếu không tồn thông tin bất cân xứng xung đột lợi ích phân hóa thông tin nhà quản lý, quản trị, nhà đầu tư,…không xảy Khi đó, định công cụ sử dụng vốn có mức độ ưu tiên nhau, đó, công cụ sử dụng không ảnh hưởng đến trình huy động nguồn vốn đầu tư doanh nghiệp 2.3 Diễn giải : Lợi nhuận giữ lại nội lực doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp không phát hành cổ phiếu trái phiếu mà sử dụng nội lực vấn đề phân bổ thông tin không cân xứng giải Lúc này, không phát sinh thông tin ảnh hưởng quyền lợi nhà quản trị nhà đầu tư tiềm Nên việc sử dụng lợi nhuận giữ lại giải vấn đề "thông tin bất cân xứng" đặt vị trí "thứ tự phân hạng" Tuy nhiên, lợi nhuận giữ lại lúc tài trợ hết dự án đầu tư Khi lợi nhuận giữ lại hết lúc định đưa phương án huy động vốn Câu hỏi đặt vốn cổ phần nợ phải trả, bên chịu tác động phân hóa thông tin lớn Huy động nợ phải trả mang lại hai tương tác chủ yếu: phận quản lý doanh nghiệp nhà quản trị Sử dụng vốn cổ phần tác động tới ba chủ thể giữ thông tin Khi yếu tố chi phí vốn không ảnh hưởng tới việc định số lượng tương tác hình thành sử dụng công cụ vốn tượng trưng cho mức độ phức tạp mà thông tin bất cân xứng tác động lên định doanh nghiệp Từ đưa thứ tự nợ phải trả cuối vốn cổ phần Nợ phải trả lại chia làm hai phần nhỏ dài hạn ngắn hạn Trong nợ ngắn hạn có thủ tục phát hành ngắn tỉ suất lãi thường thấp so với nợ dài hạn Do nợ ngắn hạn ưu tiên sử dụng trước nợ dài hạn Tuy vậy, doanh nghiệp vay nợ giới hạn cho không khả chi trả Hoạt động sử dụng nợ phải trả doanh nghiệp nâng mức đòn bẩy tài lên tới mức mà chi phí phá sản chi phí nợ cao, đòi hỏi doanh nghiệp phải sử dụng công cụ vốn khác Lúc này, doanh nghiệp xét tới huy động vốn cổ phần để tài trợ cho hoạt động đầu tư.Tính phức tạp sử dụng vốn cổ phần đưa công cụ vốn xuống cuối danh sách ưu tiên Đề tài 1: Lý thuyết trật tự phân hạng cấu trúc vốn doanh nghiệp – Nhóm Phản biện Giảng viên : Ths.Trương Minh Tuấn 10 Thật vậy, huy động vốn cổ phần tức phát hành cổ phiếu, có tương tác qua lại không nhỏ phận quản lý, nhà quản trị nhà đầu tư tiềm Các tương tác có biểu sau: Giữa nhà quản trị quản lý: thông thường nhà quản trị muốn giữ địa vị mình, nên khó mà tán thành đề nghị phát hành cổ phiếu phận quản lý; điều làm việc phát hành cổ phiếu khó khăn xét nội Kế đến, giả sử nội công ty giải xong mâu thuẫn định phát hành cổ phiếu để mang lại lợi ích cho hai bên quản lý, quản trị Lúc này, ta xét tác động "bất cân xứng thông tin" lên mối tương quan nội doanh nghiệp nhà đầu tư tiềm Giả thiết thứ nhất: nội doanh nghiệp cảm thấy dự án đầu tư mang lợi cao, trị giá cổ phiếu phát hành thời điểm chắn mang lại giá trị cao cho doanh nghiệp: - Trường hợp một: nhà đầu tư tiềm thị trường chứng khoán tình hình thực doanh nghiệp, họ đánh giá thấp cổ phiếu phát hành doanh nghiệp, dẫn tới hạ giá trị cổ phiếu - Trường hợp hai:thị trường đánh giá cao mong đợi nội doanh nghiệp, giá trị thu lý tưởng - Trường hợp ba: đánh giá cao mong đợi: trường hợp thường không xảy thông tin thị trường nắm bắt có tính trễ pha thông tin tồn thời điểm doanh nghiệp Giả thiết thứ hai: nội doanh nghiệp cho giá trị cổ phiếu phát hành thấp Lúc này, hầu nhưkhông doanh nghiệp tung cổ phiếu thị trường Vậy giá trị cổ phiếu thu trước sau phát hành gặp chướng ngại Bên cạnh đó, phát hành cổ phiếu tồn khả giá trị thu thấp giá trị mong đợi, khả thực hóa, doanh nghiệp gặp khó khăn xử lý khoản thiếu hụt vốn.Ta thấy rõ thông tin bất cân xứng gây cản trở lớn doanh nghiệp mong muốn sử dụng công cụ vốn cổ phần Cũng lý đẩy thứ tự ưu tiên vốn cổ phần xuống cuối bảng trật tự phân hạng Trật tự phân hạng công cụ vốn doanh nghiệp thực tiễn: Trật tự phân hạng áp dụng hoàn cảnh, mà tồn điều kiện xác định ,hay nói cách khác, mang lại hướng lựa chọn công cụ vốn phục vụ đầu tư cho doanh nghiệp dựa mức độ giải thông tin bất cân xứng, mà yếu tố khác không gây ảnh hưởng lên định sử dụng vốn Trong thực tế, mức độ "bất cân xứng thông tin", định sử dụng vốn doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố sau đây: 3.1 Mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp: Đối với doanh nghiệp có mục tiêu lợi nhuận thứ tự ưu tiên mục bảo toàn: ưu tiên sử dụng lợi nhuận giữ lại, tới nợ cuối vốn cổ phần Đề tài 1: Lý thuyết trật tự phân hạng cấu trúc vốn doanh nghiệp – Nhóm Phản biện Giảng viên : Ths.Trương Minh Tuấn 11 Lợi nhuận doanh nghiệp tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thường biểu thị tỉ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu Tỉ số cao mang lại ấn tượng lợi nhuận công ty thu cao, ảnh hưởng tới định đầu tư nhà đầu tư nội ngoại doanh tương lai Để tăng tỉ số này, ta thấy rõ việc giữ nguyên giá trị vốn chủ sở hữu sử dụng công cụ vốn khác giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu lợi nhuận dễ dàng sử dụng vốn chủ sở hữu Bên cạnh đó, doanh nghiệp có lợi nhuận cao có khả tài trợ đầu tư nội lực cao Điều nhấn mạnh mức ưu tiên sử dụng công cụ vốn lợi nhuận giữ lại 3.2 Sự tăng trưởng doanh nghiệp: Nếu doanh nghiệp đặt tăng trưởng làm mục tiêu hàng đầu trật tự phân hạng cấu trúc vốn lúc có thay đổi Chỉ sử dụng lợi nhuận giữ lại đặt giới hạn lên tăng trưởng doanh nghiệp Doanh nghiệp trọng mục tiêu tăng trưởng tiếp tục sử dụng nguồn ngoại lực để mở rộng sản xuất, kinh doanh Sử dụng nợ phải trả để tài trợ cho hoạt động tăng trưởng tạo thêm rủi ro áp lên doanh nghiệp, rủi ro vỡ nợ Bên cạnh đó, doanh nghiệp mở rộng quy mô (tăng trưởng) phát sinh nhiều rủi ro tìm kiếm nguồn cung đầu vào, tìm thị trường mới, luật lệ áp đặt tăng trưởng, hệ thống quản lý, Để giảm thiểu rủi ro xảy tăng trưởng, doanh nghiệp ưu tiên huy động vốn cổ phần trước dùng công cụ nợ phải trả Vậy với doanh nghiệp chọn mục tiêu tăng trưởng ưu tiên sẽđi từ huy động vốn cổ phần, lợi nhuận giữ lại, nợ phải trả ngắn hạn cuối nợ dài hạn (do gánh nhiều rủi ro nên lợi nhuận giữ lại dùng làm phương án đề phòng, thứ hạng tụt xuống thứ hai) Tuy nhiên, doanh nghiệp đạt quy mô lớn thời điểm xét họ có xu hướng quay trở sử dụng công cụ vốn theo trật tự phân hạng 3.3 Mức thuế suất đặt lên doanh nghiệp: Để giảm thiểu thuế nộp nhà nước doanh nghiệp ưu tiên sử dụng tài trợ nợ phải trả bảo vệ chắn thuế Lợi nhuận giữ lại vốn cổ phần không bảo vệ chắn thuế có thứ tự nằm sau Cụ thể: ưu tiên từ nợ phải trả tới lợi nhuận giữ lại cuối vốn cổ phần 3.4 Cơ cấu tài sản doanh nghiệp: Như đề cập mục , tài sản doanh nghiệp chia làm tài sản ngắn dài hạn Bên cạnh đó, phân loại tài sản theo tài sản hữu hình vô hình Tỉ số tài sản hữu hình tài sản vô hình doanh nghiệp tăng làm giảm mức độ bất cân xứng thông tin tồn tại, biểu doanh nghiệp có hội tiếp cận nguồn vốn nợ dễ dàng Bởi với tài sản cố định, nợ thu hồi dạng chấp doanh nghiệp không khả chi trả nợ Tỉ số thấp có nghĩa tỉ lệ tài sản vô hình doanh nghiệp cao, khó có khả chấp, từ khó tiếp cận nguồn vốn nợ Đề tài 1: Lý thuyết trật tự phân hạng cấu trúc vốn doanh nghiệp – Nhóm Phản biện Giảng viên : Ths.Trương Minh Tuấn 12 Với doanh nghiệp có tỉ số tài sản hữu hình vô hình cao trật tự phân hạng mục áp dụng Với doanh nghiệp có tỉ số tài sản hữu hình vô hình thấp ưu tiên sử dụng lợi nhuận giữ lại tới vốn cổ phần cuối nợ phải trả 3.5 Chính sách chia cổ tức doanh nghiệp: Mức chia cổ tức cao ổn định quan tâm hầu hết nhà đầu tư tiềm năng, thể thông tindoanh nghiệpthu lợi nhuận đặn biến động Điều phản ảnh lên thị trường chứng khoán làm giảm mức độ bất cân xứng thông tin nội nhà đầu tư tiềm Từ thấy doanh nghiệp có sách chia cổ tức cao, ổn định tiếp cận công cụ vốn cổ phần dễ dàng hơn, ưu tiên công cụ trước nợ Đối với doanh nghiệp sách chia cổ tức không rõ ràng, mức độ tác động thông tin bất cân xứng tăng cao, dẫn tới họ sử dụng trật tự phân hạng mục 3.6 Quy mô doanh nghiệp: Tùy theo quy mô mà doanh nghiệp có thứ tự ưu tiên sử dụng công cụ vốn khác - Với doanh nghiệp nhỏ, đội ngũ quản lý gồm vài thành viên kiêm vai trò chủ doanh nghiệp Mong muốn tập trung quyền lực họ ưu tiên sử dụng lợi nhuận giữ lại lợi nhuận cá nhân (do vai trò vừa quản lý, vừa chủ) đầu tư Khi hết lợi nhuận giữ lại lợi nhuận cá nhân họ quay qua công cụ nợ cuối hướng tới huy động vốn cổ phần Thông thường không muốn mở rộng quy mô, phân tán quyền lực, doanh nghiệp nhỏ tránh sử dụng vốn cổ phần hoạt động đầu tư Lúc họ thường tập trung sử dùng nợ phải trả hết khả vay nợ - Doanh nghiệp quy mô lớn có đội ngũ quản lý quản trị trưởng thành (ví dụ: phận PR hoàn chỉnh) nên thông tin doanh nghiệp thể rõ thị trường, làm giảm mức độ bất cân xứng thông tin phận quản lý, quản trị, nhà đầu tư tiềm Do ranh giới lựa chọn nợ phải trả vốn cổ phần tài trợ hoạt động kinh doanh thu nhỏ Doanh nghiệp sau sử dụng hết nguồn lực nội chọn công cụ vốn để sử dụng tùy theo mục đích phương hướng phát triển Đề tài 1: Lý thuyết trật tự phân hạng cấu trúc vốn doanh nghiệp – Nhóm Phản biện Giảng viên : Ths.Trương Minh Tuấn 13 Kết luận Như vậy, giải tình trạng thông tin bất cân xứng doanh nghiệp, bỏ qua yếu tố ảnh hưởng khác lý thuyết "trật tự phân hạng" đưa thứ tự ưu tiên huy động vốn tài trợ cho đầu tư sau: Sử dụng lợi nhuận giữ lại tài trợ cho đầu tư: công cụ vốn không chịu ảnh hưởng thông tin bất cân xứng Huy động nợ phải trả ngắn hạn: thông tin bất cân xứng xảy nhà quản lý nhà quản trị, giới hạn nằm tương tác qua lại hai cá thể Nợ phải trả ngắn hạn ưu tiên sử dụng có thủ tục đơn giản tỉ suất lãi thường thấp nợ dài hạn Huy động nợ phải trả dài hạn Huy động vốn cổ phần thông qua phát hành cổ phiếu: thông tin bất cân xứng xảy nhà quản lý-nhà quản trị, nhà quản lý-nhà đầu tư tiềm năng, nhà quản trị-nhà đầu tư tiềm Có thể thấy mức độ ảnh hưởng thông tin bất cân xứng sử dụng vốn cổ phần lớn kèm theo ảnh hưởng tới lợi ích nhiều bên, đặt cuối thứ tự ưu tiên Tuy nhiên,khi tồn yếu tố khác, thứ tự ưu tiên sử dụng công cụ vốn doanh nghiệp cần tài trợ đầu tư có thay đổi Điều dựa mục tiêu ,chiến lược, hoàn cảnh sách phát triển doanh nghiệp Tài liệu tham khảo : - Li-Ju Chen Shun-Yu Chen (2009), How the Pecking-Order Theory Explain Capital Structure, Đại học Chang Jung Christian, Đài Loan - PSG TS Sử Đình Thành- PGS TS Vũ Thị Minh Hằng (2008) Nhập môn Tài chính- Tiền tệ - http://www.saga.vn/thuat-ngu/financial-leverage-ratios-cac-chi-so-don-bay-taichinh~3039 - Tạp Chí Phát Triển Kinh Tế (2011), Quy định báo khoa học gửi đăng tạp chíPhát triển Kinh tế năm 2013, http://tcptkt.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op= viewst&sid=9 - Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hoạch định cấu trúc vốn nhà quản trị tài Việt Nam (TS Lê Đạt Chí- Tạp chí phát triển hội nhập) Đề tài 1: Lý thuyết trật tự phân hạng cấu trúc vốn doanh nghiệp – Nhóm Phản biện Giảng viên : Ths.Trương Minh Tuấn 14 [...]... doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn xử lý khoản thiếu hụt vốn. Ta có thể thấy rõ thông tin bất cân xứng gây cản trở lớn khi doanh nghiệp mong muốn sử dụng công cụ vốn cổ phần Cũng chính lý do này đã đẩy thứ tự ưu tiên của vốn cổ phần xuống cuối bảng trật tự phân hạng 3 Trật tự phân hạng công cụ vốn của doanh nghiệp trong thực tiễn: Trật tự phân hạng không phải được áp dụng trong mọi hoàn cảnh, mà nó chỉ tồn... thấp có nghĩa tỉ lệ tài sản vô hình của doanh nghiệp cao, khó có khả năng thế chấp, từ đó khó tiếp cận nguồn vốn nợ Đề tài 1: Lý thuyết trật tự phân hạng cấu trúc vốn trong doanh nghiệp – Nhóm Phản biện Giảng viên : Ths.Trương Minh Tuấn 12 Với doanh nghiệp có tỉ số tài sản hữu hình trên vô hình cao thì trật tự phân hạng trong mục trên sẽ được áp dụng Với doanh nghiệp có tỉ số tài sản hữu hình trên... nợ và cuối cùng là vốn cổ phần Đề tài 1: Lý thuyết trật tự phân hạng và cấu trúc vốn trong doanh nghiệp – Nhóm Phản biện Giảng viên : Ths.Trương Minh Tuấn 11 Lợi nhuận của một doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thường được biểu thị bởi tỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu Tỉ số này cao sẽ mang lại ấn tượng lợi nhuận công ty thu về cao, ảnh hưởng tới quyết định đầu tư của các nhà đầu tư nội và. .. đầu tư tiềm năng Do đó ranh giới giữa lựa chọn nợ phải trả hoặc vốn cổ phần tài trợ hoạt động kinh doanh được thu nhỏ Doanh nghiệp sau khi sử dụng hết nguồn lực nội tại thì có thể chọn công cụ vốn tiếp theo để sử dụng tùy theo mục đích và phương hướng phát triển của mình Đề tài 1: Lý thuyết trật tự phân hạng và cấu trúc vốn trong doanh nghiệp – Nhóm Phản biện Giảng viên : Ths.Trương Minh Tuấn 13 Kết... cụ vốn cổ phần dễ dàng hơn, và có thể ưu tiên công cụ này trước nợ Đối với các doanh nghiệp không có hoặc chính sách chia cổ tức không rõ ràng, mức độ tác động của thông tin bất cân xứng sẽ tăng cao, dẫn tới họ sẽ sử dụng trật tự phân hạng ở mục trên 3.6 Quy mô của doanh nghiệp: Tùy theo quy mô mà doanh nghiệp có thứ tự ưu tiên sử dụng công cụ vốn khác nhau - Với các doanh nghiệp nhỏ, đội ngũ quản lý. .. năm 2013, http://tcptkt.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op= viewst&sid=9 - Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hoạch định cấu trúc vốn của các nhà quản trị tài chính tại Việt Nam (TS Lê Đạt Chí- Tạp chí phát triển và hội nhập) Đề tài 1: Lý thuyết trật tự phân hạng và cấu trúc vốn trong doanh nghiệp – Nhóm Phản biện Giảng viên : Ths.Trương Minh Tuấn 14 ... giữ lại 3.2 Sự tăng trưởng của doanh nghiệp: Nếu doanh nghiệp đặt sự tăng trưởng làm mục tiêu hàng đầu thì trật tự phân hạng cấu trúc vốn lúc này sẽ có sự thay đổi Chỉ sử dụng lợi nhuận giữ lại sẽ đặt một giới hạn lên sự tăng trưởng của doanh nghiệp Doanh nghiệp chú trọng mục tiêu tăng trưởng do đó sẽ tiếp tục sử dụng các nguồn ngoại lực để mở rộng sản xuất, kinh doanh Sử dụng nợ phải trả để tài trợ... công cụ vốn phục vụ đầu tư cho doanh nghiệp dựa trên mức độ giải quyết thông tin bất cân xứng, khi mà các yếu tố khác không gây ảnh hưởng lên quyết định sử dụng vốn Trong thực tế, ngoài mức độ "bất cân xứng thông tin", quyết định sử dụng vốn của doanh nghiệp còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố sau đây: 3.1 Mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp: Đối với doanh nghiệp có mục tiêu lợi nhuận thì thứ tự ưu tiên... trạng thông tin bất cân xứng của doanh nghiệp, bỏ qua các yếu tố ảnh hưởng khác thì lý thuyết "trật tự phân hạng" đưa ra thứ tự ưu tiên khi huy động vốn tài trợ cho đầu tư sau: 1 Sử dụng lợi nhuận giữ lại tài trợ cho đầu tư: công cụ vốn này không chịu ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng 2 Huy động nợ phải trả ngắn hạn: thông tin bất cân xứng chỉ xảy ra giữa nhà quản lý và nhà quản trị, giới hạn nằm ở... nước thì doanh nghiệp ưu tiên sử dụng tài trợ nợ phải trả vì nó được bảo vệ bởi lá chắn thuế Lợi nhuận giữ lại và vốn cổ phần do không được bảo vệ bởi lá chắn thuế sẽ có thứ tự nằm sau Cụ thể: ưu tiên đi từ nợ phải trả tới lợi nhuận giữ lại và cuối cùng là vốn cổ phần 3.4 Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp: Như đã đề cập ở mục trên , tài sản của một doanh nghiệp có thể chia làm tài sản ngắn và dài hạn ... ý lý thuyết Đề tài 1: Lý thuyết trật tự phân hạng cấu trúc vốn doanh nghiệp – Nhóm Phản biện Giảng viên : Ths.Trương Minh Tuấn Nội dung Các luận đề phân tích trật tự phân hạng: 1.1 Cấu trúc vốn. .. Lý thuyết trật tự phân hạng : 2.1 Khái niệm: Lý thuyết trật tự phân hạng đưa luận điểm tồn thứ tự ưu tiên sử dụng công cụ vốn hoạt động đầu tư doanh nghiệp, ảnh hưởng tới cấu trúc vốn doanh nghiệp. .. vậy, vốn vay lớn cấu vốn rủi ro cao, cấu vốn tối ưu cấu có cân đối rủi ro lợi nhuận cho doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu cao Đề tài 1: Lý thuyết trật tự phân hạng cấu trúc vốn doanh nghiệp – Nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết trật tự phân hạng và cấu trúc vốn trong doanh nghiệp , Lý thuyết trật tự phân hạng và cấu trúc vốn trong doanh nghiệp ,

Từ khóa liên quan