Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (FULL)

20 14.9K 76
Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (FULL)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) Tiết 4: Giáo dục kĩ sống KĨ NĂNG TỰ PHỤC VỤ (T1) I MỤC TIÊU : Giúp HS : - Biết tự lập sinh hoạt ngày từ việc làm đơn giản: tìm quần áo để quên, xếp thời gian khoa học - HS hiểu tự lập sinh hoạt ngày giúp em thích nghi tốt sống - Giáo dục cho HS kĩ tự phục vụ kĩ quản lí thời gian hợp lí II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu chương trình, giới thiệu nội dung *HĐ2: Hướng dẫn HS làm tập: Bài tập : Xử lí tình Ngay sau học về, em không tìm thấy áo đồng phục Khi nhà vắng Em lựa chọn cách giải lựa chọn đây: a Khóc b Gọi điện cho bố mẹ (anh chị) nhờ giải c Suy nghĩ xem đánh áo đâu d Chờ bố mẹ e Không làm cả, coi chuyện nhỏ - Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi đưa cách giải - Sau HS thảo luận xong, đại diện nhóm nêu cách giải mình, yêu cầu nhóm giải thích chọn cách xử lí tình - GV lớp bổ sung, HS chọn cách (c): Suy nghĩ xem đánh áo đâu GV hỏi HS em làm tiếp cách sau: a Quay lại nơi b Gọi điện cho người quản lí nơi c Gọi điện cho bố mẹ đến nơi lấy áo d Gọi điện cho bố mẹ chở đến nơi lấy áo e Chờ bố mẹ đưa em đến nơi lấy áo - Cho HS suy nghĩ cá nhân tìm cách phù hợp với yêu cầu HS giải thích chọn cách - GV lớp đưa cách giải biết tự lập sinh hoạt cách (a) Quay lại nơi Bài tập : Giải tình Buổi học sáng mai em có kiểm tra Tiếng Việt Tối em cần khoảng để ôn Có số hoạt động sau diễn nhà vào tối đó: Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) a Xem thích em thích ti vi từ 21 đến 23 b Sinh nhật bạn thân từ 19 30 đến 20 30 c Ăn tối từ 18 đến 19 d Bà ngoại đến chơi từ 20 đến 22 e Đi ngủ từ 22 Em chọn hoạt động ? Vì ? - Yêu cầu HS tự suy nghĩ cá nhân đưa cách giải - Sau cho HS nêu cách giải mình, yêu cầu HS giải thích chọn cách giải tình - GV lớp đưa cách giải phù hợp - Rút kết luận: Tự lập sinh hoạt ngày giúp em thích nghi tốt sống *HĐ 3: Củng cố, dặn dò - Cho HS kể việc làm em tự lập sống ngày - Theo em tự lập sinh hoạt ngày mang lại cho em lợi ích ? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Giáo dục kĩ sống KĨ NĂNG TỰ PHỤC VỤ(T2) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Biết tự lập sinh hoạt ngày từ việc làm đơn giản: chuẩn bị thức ăn cần thiết bữa ăn trưa cho lớp chuyến du lịch ngày - HS hiểu tự lập sinh hoạt ngày giúp em thích nghi tốt sống - Giáo dục cho HS kĩ tự phục vụ; kĩ tư sáng tạo kĩ hợp tác theo nhóm II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung *HĐ2: Tìm hiểu thông tin Gọi – HS đọc tập : Thực hành theo nhóm Nhân dịp ngày lễ, lớp em có ngày tham quan Nơi tham quan cách trường học em xa nên lớp định “sáng đi, chiều về” Hãy tưởng tượng em số bạn lớp (5 – người) phân công chuẩn bị đồ ăn trưa cho nhóm Số tiền em giao 1000000 đồng Hãy liệt kê đồ cần chuẩn bị chia sẻ với bạn nhóm * HĐ : Thảo luận nhóm - Yêu cầu HS thảo luận nhóm bốn đưa cách giải Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) - Sau HS thảo luận xong, đại diện nhóm trình bày phương án chuẩn bị nhóm - GV lớp bổ sung, chọn phương án phù hợp - GV đưa số phương án phù hợp lưu ý HS du lịch nên đồ ăn nước uống nên chuẩn bị thứ vừa gọn vừa thức ăn sẵn, hợp vệ sinh - Hướng dẫn HS du lịch thức ăn , nước uống em cần cuẩn bị thêm đồ vật ? - Rút kết luận: Tự lập sinh hoạt ngày giúp em thích nghi tốt sống *HĐ 4: Củng cố, dặn dò - Cho HS kể việc làm em tự lập sống ngày - Theo em tự lập sinh hoạt ngày mang lại cho em lợi ích ? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Tiết Giáo dục kĩ sống KĨ NĂNG TỰ PHỤC VỤ (T3) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Biết tự lập sinh hoạt ngày từ việc làm đơn giản: kĩ xử lí tình đơn giản tập 4; kĩ xếp công việc tập - HS hiểu tự lập sinh hoạt ngày giúp em thích nghi tốt sống - Giáo dục cho HS kĩ tự phục vụ; kĩ tư sáng tạo kĩ hợp tác theo nhóm II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung *HĐ2: Tìm hiểu thông tin Gọi – HS đọc tập : Xử lí tình Trên đường học nhà, người lạ mặt tìm cách làm quen với em hỏi em địa nhà, số điện thoại, tên bố mẹ Em lựa chọn cách giải đây: a) Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu người b) Không tiếp chuyện c) Cung cấp thông tin không xác d) Hỏi người cần thông tin nói cung cấp thông tin sau bố mẹ đồng ý * HĐ : Xử lí thông tin - Yêu cầu HS suy nghĩ đưa cách giải - Sau HS trình bày xong yêu cầu HS giải thích cách lựa chọn Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) - GV lớp bổ sung, chọn phương án phù hợp (c ) *HĐ 4: Thảo luận nhóm đôi - Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi quan sát đánh số thứ tự tranh bước cần làm mua đồ siêu thị - HS thảo luận trình bày kết trước lớp, GV lớp bổ sung Thứ tự : Gửi đồ cá nhân; Giữ chìa khóa tủ gửi đồ; lấy xe giỏ hàng; chọn đồ; xem bảng giá; xếp hàng đợi toán; trả tiền; nhận hóa đơn; nhận lại đồ cá nhân - Rút kết luận: Tự lập sinh hoạt ngày giúp em thích nghi tốt sống *HĐ 4: Củng cố, dặn dò - Cho HS kể việc làm em tự lập sống ngày - Theo em tự lập sinh hoạt ngày mang lại cho em lợi ích ? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Giáo dục kĩ sống KĨ NĂNG GIAO TIẾP VỚI BẠN BÈ VÀ MỌI NGƯỜI (T1) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Biết lắng nghe người khác nói sống sinh hoạt ngày để thể người lịch sự, văn minh - HS hiểu cần phải lắng nghe người khác nói giao tiếp ngày - Giáo dục cho HS kĩ giao tiếp; kĩ tư sáng tạo kĩ hợp tác theo nhóm II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung *HĐ2: Tìm hiểu thông tin - Gọi – HS đọc tập 1: Xử lí tình huống: Ba người nói lúc trang Em đoán xem kết nói chuyện ba bạn nào? Họ có hiểu kì nghỉ hè không? Vì sao? - Nghỉ hè, Hùng, Tân Sang chơi đâu? - Khi gặp lại trường ba bạn làm ? - Kết nói chuyện ba bạn nào? * HĐ : Xử lí thông tin - Yêu cầu HS suy nghĩ đưa cách giải tình - Ba bạn có hiểu kì nghỉ hè không ? (Không) - Vì họ không hiểu kì nghỉ hè nhau? ( Vì họ không nghe bạn nói kì nghỉ hè bạn mà tranh nói kì nghỉ hè thôi.) Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) - Qua tình em rút cho học ? ( Trong sống cần phải biết lắng nghe giao tiếp.) - Rút ghi nhớ : Người nói phải có kẻ nghe - Gọi nhiều HS đọc lại ghi nhớ *HĐ 4: Thảo luận nhóm - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi truyền tin bí mật - GV phổ biến cách chơi, luật chơi, hướng dẫn HS chơi tuyên dương nhóm thắng cuộc: Truyền tin nhanh xác - Sau HS chơi xong trò chơi hướng dẫn HS trả lời câu hỏi: Em nghĩ thực trò chơi này? ( Cần phải lắng nghe xem bạn nói để nhận tin cách xác truyền tin xác.) Muốn truyền tin xác người truyền tin phải làm gì? Người nhận tin phải làm gì? ( Người truyền tin phải nói xác nguồn tin, người nhận tin phải lắng nghe nguồn tin xác.) *HĐ 5: Thực hành làm tập - GV hướng dẫn HS làm tập trang 10 VBT - HS làm vào vở, GV theo dõi giúp đỡ HS yếu hoàn thành tập - Sau HS làm xong tập, GV yêu cầu HS kể lại nên làm không nên làm nghe người khác nói, GV chốt kết a) Nên làm việc : 1, 2,3, 5, 6,12 b) Những việc không nên làm : 4, 7, 8, 9, 10,11, 13 *Củng cố, dặn dò: - Khi giao tiếp với người khác, em nên làm khong nên làm gì? - Lắng nghe người khác nói giúp em điều gì? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Giáo dục kĩ sống KĨ NĂNG GIAO TIẾP VỚI BẠN BÈ VÀ MỌI NGƯỜI (T2) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Biết cảm thông chia sẻ với người sống sinh hoạt ngày để thể người lịch sự, văn minh qua bào tập (4,5,6,7) - HS hiểu biết cảm thông chia sẻ với người sống ngày niềm vui sẻ nhân đôi nỗi buồn sẻ vơi nửa - Giáo dục cho HS kĩ giao tiếp; kĩ tư sáng tạo kĩ hợp tác theo nhóm II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung *HĐ2: Làm tập Giao tiếp không lời Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) - Yêu cầu HS quan sát tranh trang11 - Em đoán người tranh có tâm trạng nào? - HS thảo luận theo nhóm đôi bàn đưa nhận xét - GV lớp đưa kết luận : Tranh : người đàn ông tức giận, tranh người đàn ông buồn, tranh em bé vui, tranh người phụ nữ đau khổ - Việc cảm nhận tâm trạng người khác qua ngôn ngữ thể họ như: cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, nụ cười … quan trọng Vì biết động viên, an ủi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn họ * HĐ : Cảm thông chia sẻ (BT 5) - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm : Quan sát tranh nêu nhận xét việc làm bạn nhỏ tranh - HS thảo luận nhóm đưa nhận xét nhóm trước lớp - GV lớp theo dõi đưa kết luận đúng: Tranh 1: Bạn gái biết quan tâm, giúp đỡ em bé bị lạc mẹ Tranh 2: Hai bạn nhỏ biết giúp bà cụ qua đường Tranh 3: Các bạn vui chơi chơi Tranh 4: Bạn gái biết chia sẻ động viên bạn Huy gặp chuyện buồn - Qua tình em rút cho học ? ( Trong sống cần phải biết cảm thông, chia sẻ, động viên an ủi nhau.) *HĐ 4: Liên hệ thực tế ( Hãy nhớ lại – BT 6) - GV tổ chức cho HS suy nghĩ tự nhớ lại : Em gặp khó khăn sống quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ chưa ? Người ? Họ quan tâm, giúp đỡ ? Khi em cảm thấy ? - Yêu cầu số HS trình bày trước lớp - Cả lớp theo dõi đưa kết luận: Trong sống cần phải biết cảm thông, chia sẻ, động viên an ủi gặp điều vui chuyện buồn *HĐ 5: Xử lí tình (BT 7) - GV hướng dẫn HS xử lí tình SGK - Yêu cầu HS đọc tình huống, suy nghĩ đưa cách giải tình - Cả lớp GV đưa cách giải quyết: Tình 1: Nếu em lớp với bạn Hà, em hỏi thăm, động viên an ủi bạn rủ bạn chơi trò chơi với Tình 2: Nếu bạn lớp với An, em vận động bạn đến thăm mẹ An, động viên an ủi An bạn quét dọn nhà cửa, vận động bạn trở lại lớp học - Rút ghi nhớ : Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn vơi nửa cảm thông, chia sẻ Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) - Gọi nhiều HS đọc lại ghi nhớ *Củng cố, dặn dò: - Vì sống ngày em cần biết cảm thông, chia sẻ với người ? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Giáo dục kĩ sống KĨ NĂNG GIAO TIẾP VỚI BẠN BÈ VÀ MỌI NGƯỜI (T3) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Biết ứng xử đến nhà người khác ứng xử lịch nhà có khách thông qua tập 8, 9, 10 - HS hiểu biết cách ứng xử sống ngày thể lịch sự, văn minh - Giáo dục cho HS kĩ giao tiếp; kĩ tư sáng tạo kĩ hợp tác theo nhóm II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung học *HĐ2: Làm tập Ứng xử đến nhà người khác - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập trang14 - HS suy nghĩ làm tập vào sau trình bày ý kiến trước lớp - GV lớp đưa kết luận : Ghi chữ Đ vào trước việc cần làm : 2, 3, 6, Ghi chữ S vào trước việc không nên làm : 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 * HĐ : Đóng vai (BT9) - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm : Đóng vai tình tập thực hành kĩ sống trang14, 15 - GV lớp theo dõi đưa kết luận đúng: Tình 1: Khi em sang nhà bạn chơi thấy bạn có đồ chơi điện tử mà em thích em nên hỏi ý kiến bạn muốn chơi bạn Tình 2: Khi sang nhà bạn chơi biết bà bạn bị mệt, em nên hỏi thăm bà chơi trò chơi yên tĩnh không ồn hẹn bạn đến nhà chơi vào dịp khác Tình 3: Khi sang nhà bạn chơi thấy nhà bạn có khách nên chào hỏi người xin phép Tình 4: Em chơi với đến nhà bạn ăn cơm em nên chào gia đình bạn - Qua tình em rút cho học ? (Trong sống cần phải biết tế nhị, lịch đến nhà bạn chơi.) Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) *HĐ 4: Ứng xử nhà có khách( BT 10 trang 15) - GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm 4: Khi nhà có khách em nên làm không nên làm ? - Yêu cầu đại diện nhóm trình bày trước lớp - Cả lớp theo dõi đưa kết luận: Khi nhà có khách cần chào hỏi khách niềm nở, rót nước mời khách, trả lời câu hỏi khách,…Không nên hỏi khách câu hỏi tò mò, không trả lời cộc lốc,… *Củng cố, dặn dò: - Khi đến nhà người khác em nên làm ? - Khi nhà có khách em nên làm gì? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Giáo dục kĩ sống KĨ NĂNG GIAO TIẾP VỚI BẠN BÈ VÀ MỌI NGƯỜI (T4) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Biết giao tiếp có hiệu thông qua tập 11, 13, 14, 15 - HS hiểu biết cách giao tiếp sống ngày thể lịch sự, văn minh - Giáo dục cho HS kĩ giao tiếp; kĩ tư sáng tạo kĩ hợp tác theo nhóm II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung học *HĐ2: Làm tập 11 Đóng vai - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập 11 trang 16 - HS suy nghĩ làm tập vào sau trình bày ý kiến trước lớp - GV lớp đưa kết luận : Khi bạn đến nhà em dự sinh nhật hay bạn đến nhà thăm em ốm em phải cư xử ? bạn em nên cư xử nào? Khi khách bố mẹ đến chơi nhà bố mẹ vắng em phải mời khách vào nhà, chào hỏi khách, múc nước mời khách, trả lời câu hỏi khách,…Không nên hỏi khách câu hỏi tò mò, không trả lời cộc lốc,… * HĐ : Nói cách khác - Yêu cầu HS ghi lại 10 câu nói không hay mà em sử dụng để nói Sau tìm cách diễn đạt lại nội dung câu theo cách khác cho dễ nghe - Qua tập em rút cho học ? (Trong sống cần phải biết tế nhị, lịch giao tiếp Lời nói chẳng tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.) Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) *HĐ 4:Giao tiếp hiệu ( BT 13 trang 17) - GV tổ chức cho HS làm vào tập : Đánh dấu + vào trước điều nên làm giao tiếp với người khác ý: + Tôn trọng đối tượng giao tiếp + Tự đặt vào địa vị người khác để hiểu thông cảm với họ + Chăm lắng nghe nói chuyện + Lựa chọn cách nói, lời nói cho phù hợp với người nghe + Kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, nét mặt,…để tạo hấp dẫn người khác giao tiếp + Chân thành giao tiếp + Biết khen ngợi, nói điểm tốt người khác trước nói đén điểm họ cần cải tiến, thay đổi + Luôn vui vẻ, hòa nhã giao tiếp *HĐ 5: Tự đánh giá kĩ giao tiếp thân - HS tự đánh giá thân qua tập tự đánh giá xếp loại thân trang 18 - Rút học : Trong sống cần biết cách giao tiếp với bạn bè người *Củng cố, dặn dò: - Muốn giao tiếp với người có hiệu em nên làm ? - Biết cách giao tiếp với người mang lại cho em lợi ích ? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Giáo dục kĩ sống KĨ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (T1) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Biết cách định giải vấn đề có hiệu thông qua tập - HS hiểu biết cách định giải vấn đề sống ngày thể lịch sự, văn minh - Giáo dục cho HS kĩ giao tiếp; kĩ tư sáng tạo kĩ hợp tác theo nhóm II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung học *HĐ2: Làm tập1 Trò chơi Cờ ca rô người - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập 1trang 19 - GV phổ biến cách chơi, luật chơi - Tổ chức cho HS chơi theo nhóm 10 người * HĐ : Thảo luận nhóm Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) - Yêu cầu HS thảo luạn theo nhóm trả lời câu hỏi: a) trò chơi vừa em nước cờ nào? b) Em suy nghĩ để ngăn bước tiến đội bạn giành chiến thắng cho đội nhà ? c) Quyết định em trò chơi vừa giúp cho bạn khác nhóm? - Qua tập em rút cho học ? (Trong sống cần phải định giải vấn đề cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế.) *HĐ 4: Củng cố, dặn dò: - Muốn định giải vấn đề có hiệu em nên làm ? - Biết cách định giải vấn đề mang lại cho em lợi ích ? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Giáo dục kĩ sống KĨ NĂNG TỰ BẢO VỆ MÌNH (T2) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Biết cách tự bảo vệ tình tập 3,4 - HS hiểu tự bảo vệ kĩ sống quan trọng để giúp trẻ em tự bảo vệ danh dự, nhân phẩm, thân thể, sức khỏe tính mạng thân - Giáo dục cho HS kĩ giao tiếp; kĩ tư sáng tạo kĩ định giải vấn đề II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung học *HĐ2: Xử lí tình - Yêu cầu HS đọc tình tập trang 25: Đánh dấu + vào trước tình mà trẻ em có nguy bị buôn bán, bắt cóc xâm hại tình dục - HS suy nghĩ đưa định - GV giúp HS đưa kết luận đúng, đánh dấu + vào trước tình 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 * HĐ : Giải tình huống: Cách phòng tránh từ xa nguy - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập trang 26 Theo em, để phòng tránh từ xa nguy bị xâm hại, bị buôn bán, bắt cóc, cần phải làm gì? ( Đánh dấu + vào trước việc làm mà trẻ em cần thực hiện.) - GV lớp đưa cách giải quyết: Đánh dấu + vào trước tình huống, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) - Qua tập em rút cho học ? (Trong sống cần phải biết bảo vệ bao gồm việc biết nhận dạng tình có nguy cơ, biết tránh xa tình có nguy biết ứng phó phù hợp rơi vào tình gâyđó.) *HĐ 4: Củng cố, dặn dò: - Biết cách tự bảo vệ mang lại cho em lợi ích ? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Giáo dục kĩ sống KĨ NĂNG TỰ BẢO VỆ MÌNH (T3) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Biết cách tự bảo vệ mìnhthông qua cách đóng vai tập - HS hiểu tự bảo vệ kĩ sống quan trọng để giúp trẻ em tự bảo vệ danh dự, nhân phẩm, thân thể, sức khỏe tính mạng thân - Giáo dục cho HS kĩ giao tiếp; kĩ tư sáng tạo kĩ định giải vấn đề II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung học *HĐ2: Tìm hiểu thông tin - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập trang 27: Hãy bạn đóng vai thực hành cách ứng xử cần thiết em cảm thấy sợ hãi có người muốn đụng chạm, hay xâm hại tình dục em (dù người lạ, người quen người thân) theo hướng dẫn - HS suy nghĩ đưa định * HĐ 3: Đóng vai - Yêu cầu HS đóng vai theo yêu cầu tập trang 27 - GV lớp theo dõi, bổ sung - Đưa kết luận: Các hướng dẫn tập cách ứng xử cần thiết em cảm thấy sợ hãi có người muốn đụng chạm, hay xâm hại tình dục em (dù người lạ, người quen người thân.) - Qua tập em rút cho học ? (Trong sống cần phải biết bảo vệ bao gồm việc biết nhận dạng tình có nguy cơ, biết tránh xa tình có nguy biết ứng phó phù hợp rơi vào tình gây đó.) *HĐ 4: Củng cố, dặn dò: - Biết cách tự bảo vệ mang lại cho em lợi ích ? - Kể tên số việc làm mà em cho biết tự bảo vệ sống ngày ? Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Giáo dục kĩ sống KĨ NĂNG TÌM KIẾM SỰ HỖ TRỢ KHI KHÓ KHĂN (T2) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Hiểu việc tìm kiếm hỗ trợ, giúp đỡ gặp khó khăn cần thiết sống ngày - HS biết xác định đâu địa tin cậy nhờ giúp đỡ cần thiết - Giáo dục cho HS kĩ giao tiếp; kĩ tư sáng tạo kĩ định giải vấn đề II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung học *HĐ2: Bài tập thực hành : Xử lí tình - Yêu cầu HS đọc tình tập trang 29 - Hướng dẫn HS xử lí tình 1, 2, - GV chia ba nhóm, nhóm đóng vai tình - Các nhóm thảo luận, phân vai, xử lí tình - Gọi đại diện nhóm đóng vai trước lớp đưa cách xử lí phù hợp tình - GV lớp theo dõi, bổ sung + Tình 1: Nam cần tìm đến người thân: bố mẹ, thầy cô giáo, để nhận hỗ trợ giúp đỡ + Tình : Na cần tìm đến thầy cô giáo, bạn bè, để nhận hỗ trợ giúp đỡ +Tình 3: Thông cần tìm đến chia sẻ với người thân: bố mẹ, thầy cô giáo, để giúp Thông tránh nguy hiểm - GV rút kết luận : Việc tìm kiếm hỗ trợ, giúp đỡ gặp khó khăn cần thiết sống ngày Các em cần biết tìm địa tin cậy chia sẻ nhận giúp đỡ cần thiết *HĐ 4: Củng cố, dặn dò: - Biết tìm kiếm hỗ trợ gặp khó khăn mang lại cho em lợi ích ? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Giáo dục kĩ sống KĨ NĂNG TÌM KIẾM SỰ HỖ TRỢ KHI KHÓ KHĂN (T3) I MỤC TIÊU : Giúp HS: Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) - Hiểu việc tìm kiếm hỗ trợ, giúp đỡ gặp khó khăn cần thiết sống ngày - HS biết xác định đâu địa tin cậy nhờ giúp đỡ cần thiết - Giáo dục cho HS kĩ giao tiếp; kĩ tư sáng tạo kĩ định giải vấn đề II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung học *HĐ2: Bài tập thực hành - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập trang 30 - Hướng dẫn HStự làm việc cá nhân vào - GV theo dõi giúp HS hoàn thành tập vào - Gọi HS nêu kết trước lớp - GV lớp theo dõi, bổ sung: Đánh dấu X vào trước địa đáng tin cậy, giúp đỡ trẻ em gặp khó khăn bị quấy rối, xâm hại thể hay bị buôn bán, bắt cóc: + Cha mẹ + Người thân gia đình +Các thầy cô giáo + Cán y tế bệnh viện, trung tâm y tế địa phương, phòng y tế + Ban giám hiệu nhà trường… *HĐ2: Bài tập thực hành - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập trang 30 - Hướng dẫn HS thảo luận nhóm đôi hoàn thành tập vào - GV theo dõi giúp HS hoàn thành tập vào - Gọi đại diện nhóm trình bày kết trước lớp - GV lớp theo dõi, bổ sung: Đánh dấu + vào trước cách ứng xử phù hợp tìm đến địa tin cậy để nhờ giúp đỡ, hỗ trợ: +Tôn trọng, chân thành +Cư xử lễ phép, tự tin +Trình bày khó khăn cách rõ ràng, ngắn gọn, từ tốn, bình tĩnh + Tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ từ địa người khác, bị từ chối - GV rút kết luận : Việc tìm kiếm hỗ trợ, giúp đỡ gặp khó khăn cần thiết sống ngày Các em cần biết tìm địa tin cậy chia sẻ nhận giúp đỡ cần thiết Các em cần ứng xử phù hợp tìm đến địa tin cậy để nhờ giúp đỡ, hỗ trợ không nên nản chí bị từ chối mà tiếp tục tìm đến địa khác *HĐ 4: Củng cố, dặn dò: - Biết tìm kiếm hỗ trợ gặp khó khăn mang lại cho em lợi ích ? Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) - Khi tìm đến địa tin cậy để nhờ giúp đỡ, hỗ trợ em cần ứng xử nào? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Giáo dục kĩ sống KĨ NĂNG TÌM KIẾM SỰ HỖ TRỢ KHI KHÓ KHĂN (T4) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Hiểu việc tìm kiếm hỗ trợ, giúp đỡ gặp khó khăn cần thiết sống ngày - HS biết xác định đâu địa tin cậy nhờ giúp đỡ cần thiết - Giáo dục cho HS kĩ giao tiếp; kĩ thực hành theo nhóm II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung học *HĐ2: Bài tập thực hành - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập trang 31 - Hướng dẫn HS tự làm việc cá nhân vào - GV theo dõi giúp HS hoàn thành tập vào - Gọi HS nêu kết trước lớp - GV lớp theo dõi, bổ sung: Đánh dấu X vào trước ý kiến sau: + Trẻ em có quyền hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ bị quấy rối, bị ngược đãi, hành hạ, bị bóc lột + Những kẻ quấy rối, xâm hại tình dục trẻ em vi phạm pháp luật, bị pháp luật nghiêm trị + Trẻ em cần chủ độngtìm kiếm hỗ trợ, giúp đỡ người đáng tin cậy, qua việc tâm sự, hỏi có thắc mắc, thố lộ thấy lo sợ, bất an +Nếu im lặng, không tìm kiếm giúp đỡ, vấn đề nghiêm trọng mà để giúp đỡ *HĐ3: Thực hành - Yêu cầu HS thực hành theo nhóm, nhóm đóng vai tình tập trang 29 - Hướng dẫn HS thảo luận thực hành theo nhóm đóng vai đến địa tin cậy để tìm kiếm hỗ trợ tình - GV theo dõi giúp HS hoàn thành phần đóng vai - Gọi đại diện nhóm thực hành đóng vai trước lớp - GV lớp theo dõi, bổ sung, tuyên dương nhóm đóng vai xử lí tình tốt Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) - GV rút kết luận : Việc tìm kiếm hỗ trợ, giúp đỡ gặp khó khăn cần thiết sống ngày Các em cần biết tìm địa tin cậy chia sẻ nhận giúp đỡ cần thiết Các em cần ứng xử phù hợp tìm đến địa tin cậy để nhờ giúp đỡ, hỗ trợ không nên nản chí bị từ chối mà tiếp tục tìm đến địa khác *HĐ 4: Củng cố, dặn dò: - Biết tìm kiếm hỗ trợ gặp khó khăn mang lại cho em lợi ích ? - Khi tìm đến địa tin cậy để nhờ giúp đỡ, hỗ trợ em cần ứng xử nào? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Giáo dục kĩ sống KĨ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC (T1) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Hiểu việc kiểm soát cảm xúc cần thiết sống ngày - HS biết cần kiểm soát cảm xúc hợp lí để không ảnh hưởng xấu đến thân người xung quanh - Giáo dục cho HS kĩ giao tiếp; kĩ tư sáng tạo kĩ định giải vấn đề II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung học *HĐ2: Bài tập thực hành - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập trang 32 - Yêu cầu HS đọc đoạn trích truyện Cô bé bán diêm - Hướng dẫn HS tự làm việc cá nhân vào vở: Đọc đoạn trích truyện Cô bé bán diêm, xem tranh vẽ điền từ mô tả cảm xúc cô bé bán diêm vào ô trống bên tranh - GV theo dõi giúp HS hoàn thành tập vào - Gọi HS nêu kết trước lớp - GV lớp theo dõi, bổ sung: Tranh 1: Cô bé thật buồn chán nản Tranh 2: Cô bé cảm thấy thật cô đơn lạnh lẽo Tranh 3: Cô bé sung sướng ngồi bên lò sưởi Tranh 4: Cô bé vui mừng trước ăn thịnh soạn Tranh 5: Cô bé vui sướng trước thông rực rỡ Tranh 6: Niềm hạnh phúc hân hoan hai bà cháu *HĐ 3: Củng cố, dặn dò: Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) - Vì ta cần phải biết kiểm soát cảm xúc sống ngày ? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Giáo dục kĩ sống KĨ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC (T2) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Hiểu việc kiểm soát cảm xúc cần thiết sống ngày - HS biết cần kiểm soát cảm xúc hợp lí để không ảnh hưởng xấu đến thân người xung quanh - Giáo dục cho HS kĩ giao tiếp; kĩ tư sáng tạo kĩ định giải vấn đề II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung học *HĐ2: Bài tập thực hành - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập trang 35 - Yêu cầu - HS đọc câu chuyện “Vết thương” - Sau HS đọc xong, yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi tập trang 36 - GV theo dõi giúp HS hoàn thành tập vào - Gọi HS nêu kết trước lớp - GV lớp theo dõi, bổ sung đưa kết luận đúng: a) Ban đầu cậu bé có tính nết hay cáu giận, nóng b) Người cha khuyên lần nóng đóng đinh vào hàng rào c) Cậu bé hết nóng nghe làm theo lời theo khuyên người cha d) Theo em, cảm xúc tiêu cực ( buồn chán, giận dữ,…) làm buồn lòng, gây vết thương lòng cho người xung quanh *HĐ 3: Củng cố, dặn dò: - Không biết kiềm chế cảm xúc có ảnh hưởng đến người xung quanh ? - Vì ta cần phải biết kiểm soát cảm xúc sống ngày ? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Giáo dục kĩ sống Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) KĨ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC (T3) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Hiểu việc kiểm soát cảm xúc cần thiết sống ngày - HS biết cần kiểm soát cảm xúc hợp lí để không ảnh hưởng xấu đến thân người xung quanh - Giáo dục cho HS kĩ giao tiếp; kĩ tư sáng tạo kĩ định giải vấn đề II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung học *HĐ2: Bài tập thực hành - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập trang 36: Viết thư cho người bạn em, kể lần em có cảm xúc tích cực (VD: vui vẻ, hạnh phúc,…) lần em có cảm xúc tiêu cực (VD: buồn chán, giận dữ…) cho biết em làm từ lần đó? - Hướng dẫn cho HS tự ciiets thư vào giấy yêu cầu HS đọc làm - Sau HS đọc xong, yêu cầu HS thảo luận nhóm chọn, tuyên dương bạn viết hay *HĐ 3: Củng cố, dặn dò: - Không biết kiềm chế cảm xúc có ảnh hưởng đến người xung quanh ? - Vì ta cần phải biết kiểm soát cảm xúc sống ngày ? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Giáo dục kĩ sống KĨ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC (T4) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Hiểu việc kiểm soát cảm xúc cần thiết sống ngày - HS biết cần kiểm soát cảm xúc hợp lí để không ảnh hưởng xấu đến thân người xung quanh - Giáo dục cho HS kĩ giao tiếp; kĩ tư sáng tạo kĩ định giải vấn đề II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung học *HĐ2: Bài tập thực hành Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) Bài tập 4: Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập trang 36: Hãy hỏi người lớn gia đình việc họ làm để thư giãn gặp điều khó khăn giận Em ghi chép lại thông tin chia sẻ với bạn nhóm - Hướng dẫn cho HS tự viết vào giấy yêu cầu HS đọc làm - Sau HS đọc xong, GV lớp tuyên dương bạn biết đưa cách thư giãn hay gặp khó khăn hay giận Bài tập 5: Thực hành kiểm soát cảm xúc thân theo lời khuyên - GV tổ chức cho HS thực hành theo cặp đôi bàn - Đại diện cặp thực hành trước lớp - GV lớp theo dõi, tuyên dương nhóm HS thực hành tốt *HĐ 3: Củng cố, dặn dò: - Vì ta cần phải biết kiểm soát cảm xúc sống ngày ? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Giáo dục kĩ sống MỤC TIÊU CỦA TÔI (T1) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Hiểu Kĩ đặt mục tiêu cần thiết sống ngày - HS biết kĩ đặt mục tiêu giúp sống có định hướng, có kế hoạch, thực tế dễ thực mục tiêu đề - Giáo dục cho HS kĩ giao tiếp; kĩ tư sáng tạo kĩ định giải vấn đề II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung học *HĐ2: Bài tập thực hành Bài tập 1: Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập trang 38: Em đánh dấu + vào ô trống trước yêu cầu cần thiết đặt mục tiêu - Hướng dẫn cho HS tự làm cá nhân vào yêu cầu HS đọc làm - Sau HS đọc xong, GV lớp đưa kết luận Đánh dấu + vào trước ý: + Mục tiêu phải rõ ràng, cụ thể, trả lời cho câu hỏi như: Ai? Sẽ thực mục tiêu gì? Vào thời gian nào? Bằng cách nào? + Mục tiêu phải có tính khả thi + xác định khó khăn gặp phải trình thực mục tiêu Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) + Xác định việc cần làm để thực mục tiêu + Xác định rõ mốc thời gian hoàn thành + Phải kiên định tâm việc thực mục tiêu đặt *HĐ 3: Củng cố, dặn dò: - Kĩ đặt mục tiêu giúp em điều sống ngày ? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Giáo dục kĩ sống MỤC TIÊU CỦA TÔI (T2) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Hiểu Kĩ đặt mục tiêu cần thiết sống ngày - HS biết kĩ đặt mục tiêu giúp sống có định hướng, có kế hoạch, thực tế dễ thực mục tiêu đề - Giáo dục cho HS kĩ giao tiếp; kĩ tư sáng tạo kĩ định giải vấn đề II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung học *HĐ2: Bài tập thực hành Bài tập 2: Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập trang 39: Em nhớ lại thành công em sống lĩnh vực cho biết: a) Em làm để có thành công ? b) Em để có thành công ? c) Em có thuận lợi ? d) Những khó khăn em gặp phải ? Em vượt qua khó khăn cách ? e) Em giúp đỡ ? cách ? - Hướng dẫn cho HS tự làm cá nhân vào yêu cầu HS đọc làm - Sau HS đọc xong, GV lớp đưa kết luận *HĐ 3: Củng cố, dặn dò: - Kĩ đặt mục tiêu giúp em điều sống ngày ? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Giáo dục kĩ sống MỤC TIÊU CỦA TÔI (T3) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Hiểu Kĩ đặt mục tiêu cần thiết sống ngày - HS biết kĩ đặt mục tiêu giúp sống có định hướng, có kế hoạch, thực tế dễ thực mục tiêu đề Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) - Giáo dục cho HS kĩ giao tiếp; kĩ tư sáng tạo kĩ định giải vấn đề II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung học *HĐ2: Bài tập Đặt mục tiêu - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập trang 39, 40: Em thực hành đặt mục tiêu cho ( ngắn hạn, trung hạn dài hạn) theo mục sau: 1) Mục tiêu là…… 2) Tôi thực mục tiêu khoảng thời gian……………… 3) Tôi muốn hoàn thành mục tiêu vào ngày ….tháng ….năm… 4) Những thuận lợi có………………… 5) Những khó khăn gặp phải ………… 6) Những biện pháp cần phải làm……………… 7) Những người hỗ trợ, giúp đỡ tôi……………… - Hướng dẫn cho HS tự làm cá nhân vào yêu cầu HS đọc làm - Sau HS đọc xong, GV lớp nhận xét bổ sung thêm - Rút ghi nhớ SGK trang 40, gọi HS đọc to trước lớp *HĐ 3: Củng cố, dặn dò: - Kĩ đặt mục tiêu giúp em điều sống ngày ? - Để mục tiêu đặt có khả thi em cần phải làm ? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt [...]... cuộc sống hằng ngày ? - Dặn dò : Vận dụng những điều đã học vào cuộc sống tốt Giáo dục kĩ năng sống Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 4 (FULL) KĨ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC (T3) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Hiểu được việc kiểm soát cảm xúc là rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày - HS biết cần kiểm soát cảm xúc hợp lí để không ảnh hưởng xấu đến bản thân và những người xung quanh - Giáo dục cho HS kĩ năng. .. cuộc sống hằng ngày ? - Dặn dò : Vận dụng những điều đã học vào cuộc sống tốt Giáo dục kĩ năng sống MỤC TIÊU CỦA TÔI (T1) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Hiểu được Kĩ năng đặt mục tiêu là rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày - HS biết kĩ năng đặt mục tiêu giúp chúng ta sống có định hướng, có kế hoạch, thực tế và dễ thực hiện được mục tiêu đã đề ra - Giáo dục cho HS kĩ năng giao tiếp; kĩ năng tư duy sáng... trong cuộc sống hằng ngày Các em cần biết tìm những địa chỉ tin cậy có thể chia sẻ và nhận sự giúp đỡ khi cần thiết *HĐ 4: Củng cố, dặn dò: - Biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn mang lại cho em lợi ích gì ? - Dặn dò : Vận dụng những điều đã học vào cuộc sống tốt Giáo dục kĩ năng sống KĨ NĂNG TÌM KIẾM SỰ HỖ TRỢ KHI KHÓ KHĂN (T3) I MỤC TIÊU : Giúp HS: Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 4 (FULL) -... hoan của hai bà cháu *HĐ 3: Củng cố, dặn dò: Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 4 (FULL) - Vì sao ta cần phải biết kiểm soát cảm xúc của mình trong cuộc sống hằng ngày ? - Dặn dò : Vận dụng những điều đã học vào cuộc sống tốt Giáo dục kĩ năng sống KĨ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC (T2) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Hiểu được việc kiểm soát cảm xúc là rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày - HS biết cần kiểm soát cảm... - Kĩ năng đặt mục tiêu giúp em điều gì trong cuộc sống hằng ngày ? - Dặn dò : Vận dụng những điều đã học vào cuộc sống tốt Giáo dục kĩ năng sống MỤC TIÊU CỦA TÔI (T3) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Hiểu được Kĩ năng đặt mục tiêu là rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày - HS biết kĩ năng đặt mục tiêu giúp chúng ta sống có định hướng, có kế hoạch, thực tế và dễ thực hiện được mục tiêu đã đề ra Giáo án Thực. .. điều đã học vào cuộc sống tốt Giáo dục kĩ năng sống KĨ NĂNG TỰ BẢO VỆ MÌNH (T3) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Biết cách tự bảo vệ mìnhthông qua cách đóng vai ở bài tập 5 - HS hiểu được tự bảo vệ mình là một kĩ năng sống rất quan trọng để giúp trẻ em tự bảo vệ danh dự, nhân phẩm, thân thể, sức khỏe và tính mạng của bản thân - Giáo dục cho HS kĩ năng giao tiếp; kĩ năng tư duy sáng tạo và kĩ năng ra quyết định... cuộc sống hằng ngày ? - Dặn dò : Vận dụng những điều đã học vào cuộc sống tốt Giáo dục kĩ năng sống KĨ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC (T4) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Hiểu được việc kiểm soát cảm xúc là rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày - HS biết cần kiểm soát cảm xúc hợp lí để không ảnh hưởng xấu đến bản thân và những người xung quanh - Giáo dục cho HS kĩ năng giao tiếp; kĩ năng tư duy sáng tạo và kĩ năng. .. tế và dễ thực hiện được mục tiêu đã đề ra Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 4 (FULL) - Giáo dục cho HS kĩ năng giao tiếp; kĩ năng tư duy sáng tạo và kĩ năng ra quyết định giải quyết vấn đề II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung bài học *HĐ2: Bài tập 3 Đặt mục tiêu - Yêu cầu HS lần lượt đọc yêu cầu bài tập 3 trang 39, 40 : Em hãy thực hành đặt một mục tiêu cho mình ( có thể ngắn hạn, trung... dụng những điều đã học vào cuộc sống tốt Giáo dục kĩ năng sống KĨ NĂNG TÌM KIẾM SỰ HỖ TRỢ KHI KHÓ KHĂN (T4) I MỤC TIÊU : Giúp HS: - Hiểu được việc tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ khi gặp khó khăn là rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày - HS biết xác định được đâu là những địa chỉ tin cậy có thể nhờ giúp đỡ khi cần thiết - Giáo dục cho HS kĩ năng giao tiếp; kĩ năng thực hành theo nhóm II HOẠT ĐỘNG DẠY... tình huống đó - GV theo dõi giúp HS hoàn thành phần đóng vai của mình - Gọi đại diện các nhóm lần lượt thực hành đóng vai trước lớp - GV cùng cả lớp theo dõi, bổ sung, tuyên dương các nhóm đóng vai xử lí tình huống tốt Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 4 (FULL) - GV rút ra kết luận : Việc tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ khi gặp khó khăn là rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày Các em cần biết tìm những ... - Giáo dục cho HS kĩ giao tiếp; kĩ tư sáng tạo kĩ định giải vấn đề II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : *HĐ1: Giới thiệu nội dung học *HĐ2: Bài tập thực hành Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) Bài tập 4: ... Hiểu Kĩ đặt mục tiêu cần thiết sống ngày - HS biết kĩ đặt mục tiêu giúp sống có định hướng, có kế hoạch, thực tế dễ thực mục tiêu đề Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) - Giáo dục cho HS kĩ giao... 3: Củng cố, dặn dò: Giáo án Thực hành kĩ sống lớp (FULL) - Vì ta cần phải biết kiểm soát cảm xúc sống ngày ? - Dặn dò : Vận dụng điều học vào sống tốt Giáo dục kĩ sống KĨ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC

Ngày đăng: 14/01/2016, 22:40

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan