Giáo án kĩ thuật lớp 5 theo chương trình VNEN (FULL)

40 6.6K 47
Giáo án kĩ thuật lớp 5 theo chương trình VNEN (FULL)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN KĨ THUẬT LỚP 5 THEO CHƯƠNG TRÌNH VNEN Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 1: ĐÍNH KHUY HAI LỖ ( Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết cách đính khuy hai lỗ - Đính được ít nhất một khuy hai lỗ. Khuy đính tương đối đều, chắc chắn. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ đồ dùng CKT Học sinh: - SGK, bộ đồ dùng CKT III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Quan sát, nhận xét, tìm hiểu về khuy hai lỗ - GV cho HS quan sát mẫu khuy hai lỗ và tìm hiểu: + Đặc điểm, hình dạng của khuy hai lỗ? - GV nhận xét, nêu tóm tắt về đặc điểm, hình dạng, cách sử dụng khuy hai lỗ. 3. HS tìm hiểu các thao tác kĩ thuật a. Vạch dấu các điểm đính khuy: - HS đọc nội dung SGK + Nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy? - GV quan sát, nhận xét, nêu tóm tắt cách vạch dấu các điểm đính khuy - Yêu cầu mỗi nhóm 1 HS thực hiện thao tác b. Đính khuy vào các điểm vạch dấu: - GV yêu cầu HS tìm hiểu và nêu các bước: + Chuẩn bị đính khuy + Đính khuy + Quấn chỉ quanh chân khuy + Kết thúc đính khuy - GV nhận xét, nêu tóm tắt các bước. - Yêu cầu mỗi nhóm 1 HS thực hiện các thao tác 4. Nhận xét, đành giá - GV cùng HS nhận xét việc chuẩn bị đồ dùng học tập của HS - GV nhận xét tiết học - Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết sau thực hành _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 2: ĐÍNH KHUY HAI LỖ ( Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết cách đính khuy hai lỗ - Đính được ít nhất một khuy hai lỗ. Khuy đính tương đối đều, chắc chắn. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ đồ dùng CKT Học sinh: - SGK, bộ đồ dùng CKT III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. Kiểm tra đồ dùng học tập 2. HS thực hành đính khuy hai lỗ - GV yêu cầu HS nhắc lại các bước tiến hành đính khuy hai lỗ - GV nhận xét, nhắc lại một số điểm cần lưu ý khi đính khuy - HS thực hành đính khuy hai lỗ - GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng. 3. Nhận xét, đánh giá - GV cùng HS nhận xét, đánh giá sản phẩm - GV nhận xét tiết học - Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết sau thực hành 2. Hoạt động ứng dụng: - Tập làm 1 sản phẩm cắt, khâu, thêu theo ý thích. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 3: THÊU DẤU NHÂN ( Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết cách thêu dấu nhân - Thêu được mũi thêu dấu nhân. Các mũi thêu tương đối đều nhau. Thêu được ít nhất năm dấu nhân. Đường thêu có thể bị dúm. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ đồ dùng CKT Học sinh: - SGK, bộ đồ dùng CKT III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. Nghe giới thiệu bài 2. HS quan sát, tìm hiểu - GV yêu cầu HS đọc SGK, quan sát hình và nêu: + Đặc điểm của đường thêu dấu nhân ở mặt trái và mặt phải của đường thêu? (Thêu dấu nhân mặt phải tạo thành mũi thêu như dấu nhân...) - GV cho HS quan sát mẫu - GV nhận xét, tóm tắt về đường thêu dấu nhân 3. HS tìm hiểu các thao tác kĩ thuật - GV yêu cầu HS đọc SGK phần II, yêu cầu HS nêu : + Các bước thêu dấu nhân? - GV nhận xét, nêu lại các bước cho HS nắm được. a. Vạch dấu đường thêu: - Hãy nêu cách vạch dấu đường thêu dấu nhân? - GV yêu cầu 2 HS lên bảng thao tác mẫu, cả lớp quan sát , nhận xét. - GV nhận xét, tóm tắt lại cách vạch dấu. b. Thêu theo đường vạch dấu: - GV yêu cầu HS đọc nội dung SGK và nêu quy trình thêu - GV nêu quy trình thêu - Yêu cầu HS quan sát hình trong SGK và thực hiện thêu theo các bước: bắt đầu thêu, thêu mũi thứ nhất, thêu mũi thứ hai, thêu các mũi tiếp theo - Gọi 1-2 HS lên bảng thao tác mẫu - GV nhận xét, bổ xung 4. HS thực hành tập thêu dấu nhân theo nhóm 2. 5. Nhận xét, đánh giá - GV nhận xét tiết học - Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết sau thực hành _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 4: THÊU DẤU NHÂN ( Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết cách thêu dấu nhân - Thêu được mũi thêu dấu nhân. Các mũi thêu tương đối đều nhau. Thêu được ít nhất năm dấu nhân. Đường thêu có thể bị dúm. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ đồ dùng CKT Học sinh: - SGK, bộ đồ dùng CKT III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. Nghe giới thiệu bài 2. HS thực hành thêu - GV yêu cầu 2 HS nêu lại quy trình thêu dấu nhân và thao tác thêu trước lớp - GV nhận xét, tóm tắt về đường thêu dấu nhân - GV tổ chức cho HS thêu theo nhóm 2 - Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng để các em hoàn thiện sản phẩm của mình. 3. Nhận xét, đánh giá - GV yêu cầu HS trưng bày sản phẩm, và nhận xét đánh giá - Hướng dẫn HS tự đánh giá sản phẩm - GV nhận xét đánh giá - GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau. 2. Hoạt động ứng dụng: - Tập thêu một sản phẩm có sử dụng đường thêu dấu nhân. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 5: MỘT SỐ DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG TRONG GIA ĐÌNH I/ Mục tiêu: - Biết đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường trong gia đình. - Biết giữ vệ sin, an toàn trong quá trình sử dụng dụng cụ nấu ăn, ăn uống. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Tranh ảnh một số loại dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình Học sinh: - SGK, một số dụng cụ nấu ăn... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản: 1. Nghe giới thiệu bài 2. HS xác định dụng cụ nấu ăn, ăn uống trong gia đình - GV đặt câu hỏi, gợi ý để HS kể tên các dụng cụ thường dùng để đun, nấu, ăn uống trong gia đình. - Ghi tên các dụng cụ đun, nấu lên bảng theo từng nhóm. -Nhận xét và nhắc lại tên các dụng cụ đun, nấu, ăn uống trong gia đình. 2. Hoạt động thực hành: 1. Tìm hiểu đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ đun, nấu, ăn uống trong gia đình: - GV yêu cầu HS đọc SGK yêu cầu HS thảo luận nhóm về đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ nấu ăn trong gia đình. - GV nhận xét, nêu tóm tắt - Yêu cầu HS nêu thêm một số dụng cụ nấu ăn, ăn uống khác mà em biết. . 2. Nhận xét, đánh giá - GV sử dụng câu hỏi ở cuối bài để kiểm tra kiến thức của HS - HS tự nhận xét theo nhóm - GV nhận xét, đánh giá - GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau. 2. Hoạt động ứng dụng: - Tìm hiểu các dụng cụ nấu ăn của gia đình mình. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 6: CHUẨN BỊ NẤU ĂN I/ Mục tiêu: - Nêu được tên những công việc chuẩn bị nấu ăn. - Biết cách thực hiện một số công việc nấu ăn. Có thể sơ chế được một số thực phẩm đơn giản, thông thường phù hợp với gia đình. - Biết liên hệ với việc chuẩn bị nấu ăn ở gia đình. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Tranh ảnh một số loại dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình Học sinh: - SGK, một số dụng cụ nấu ăn... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Xác định một số công việc chuẩn bị nấu ăn. - GV hướng dẫn đọc nội dung SGK và đặt câu hỏi: + Nêu tên các công việc cần thực hiện khi chuẩn bị nấu ăn? - GV tóm tắt lại một số công việc chuẩn bị nấu ăn. 2. Hoạt động thực hành: 1. Tìm hiểu cách thực hiện một số công việc chuẩn bị nấu ăn a.Tìm hiểu cách chọn thực phẩm - HD đọc nội dung mục 1 và quan sát hình 1 để trả lời câu hỏi: + Mục đích, yêu cầu của việc chọn thực phẩm? + Cách chọn thực phẩm nhằm đủ lượng, đủ chất dinh dưỡng? + Nêu cách chọn một loại thực phẩm à em biết? ( Rau, củ, quả...) - Hướng dẫn HS cách chọn một số loại thực phẩm thông thường như: tôm cá thịt, một số loại rau... b. Tìm hiểu cách sơ chế thực phẩm. - Yêu cầu HS đọc nội dung SGK nêu: + Mục đích của việc sơ chế thực phẩm? + Cách tiến hành sơ chế một loại thực phẩm mà em biết? ( Rau, thịt...) - Yêu cầu HS quan sát hình 2 SGK và nêu cách sơ chế thực phẩm trong tranh. - GV nhận xét, nêu tóm tắt về các công việc chuẩn bị nấu ăn, cách chọn thực phẩm, sơ chế thực phẩm. - Cho HS đọc ghi nhớ SGK - HS trả lời các câu hỏi cuối bài . 2. Nhận xét, đánh giá - GV sử dụng câu hỏi ở cuối bài để kiểm tra kiến thức của HS - HS tự nhận xét theo nhóm - GV nhận xét, đánh giá - GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau. 2. Hoạt động ứng dụng: - Tìm hiểu việc chuẩn bị nấu ăn ở gia đình mình. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 7: NẤU CƠM (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết cách nấu cơm. - Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Tranh ảnh một số loại dụng cụ, vật liệu nấu cơm Học sinh: - SGK, một số dụng cụ nấu ăn... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Tìm hiểu cách nấu cơm ở gia đình - GV hướng dẫn đọc nội dung SGK và đặt câu hỏi. + Nêu các cách nấu cơm ở gia đình em? + Nêu cách nấu cơm mà em biết? - GV tóm tắt lại các cách nấu cơm. 2. Hoạt động thực hành: 1. Tìm hiểu cách nấu cơm bằng soong, nồi trên bếp đun - GV yêu cầu HS đọc nội dung SGK và trả lời câu hỏi: + Nêu các dụng cụ, vật liệu chuẩn bị cho nấu cơm? + Nêu cách làm sạch gạo và dụng cụ nấu cơm trước khi nấu? - GV nhận xét, nêu tóm tắt về việc chuẩn bị nấu cơm. - GV yêu cầu HS đọc nội dung SGK và tìm hiểu cách thực hiện nấu cơm + Nêu cách nấu cơm bằng soong, nồi trên bếp ở gia đình em? + Nêu cách nấu cơm theo nội dung SGK? - GV nhận xét, nêu tóm tắt về cách nấu cơm bằng soong, nồi trên bếp đun. - GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK 2. Nhận xét, đánh giá - GV sử dụng câu hỏi ở cuối bài để kiểm tra kiến thức của HS - HS tự nhận xét theo nhóm - GV nhận xét, đánh giá - GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau. 2. Hoạt động ứng dụng: - Tìm hiểu việc chuẩn bị nấu ăn ở gia đình mình. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 8: NẤU CƠM (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết cách nấu cơm. - Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Tranh ảnh một số loại dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình Học sinh: - SGK, một số dụng cụ nấu ăn... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Tìm hiểu cách nấu cơm bằng nồi cơm điện - GV yêu cầu HS nêu các cách nấu cơm đã học ở bài trước - Hãy nêu cách nấu cơm bằng nồi cơm điện ở gia đình em? - Yêu cầu HS đọc nội dung SGK, nêu cách nấu cơm bằng nồi cơm điện theo SGK - GV nhận xét, nêu tóm tắt cách nấu cơm bằng nồi cơm điện: + Cho gạo đã vo vào nồi + Cho nước vào nồi theo 2 cách: Đổ nước theo các vạch hoặc dùng cốc để đong nước. + San đều gạo trong nồi, lau khô đáy nồi + Đậy nắp, cắm điện... - GV yêu cầu HS thảo luận so sánh cách nấu cơm bằng nồi cơm điện và nấu cơm bằng bếp đun. - Yêu cầu HS nhắc lại hai cách nấu cơm - HS đọc ghi nhớ SGK . 2. Nhận xét, đánh giá - GV sử dụng câu hỏi ở cuối bài để kiểm tra kiến thức của HS - HS tự nhận xét theo nhóm - GV nhận xét, đánh giá - GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau. 2. Hoạt động ứng dụng: - Tìm hiểu việc chuẩn bị nấu ăn ở gia đình mình. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 9: LUỘC RAU I/ Mục tiêu: - Biết cách thực hiện công việc chuẩn bị và các bước luộc rau. - Biết liên hệ với việc luộc rau ở gia đình. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Tranh ảnh một số loại dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình Học sinh: - SGK, một số dụng cụ nấu ăn... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Tìm hiểu cách thực hiện công việc chuẩn bị luộc rau - GV yêu cầu HS quan sát hình 1 và nêu: + Nêu các nguyên liệu và dụng cụ chuẩn bị cho việc luộc rau? + Ở gia đình em thường luộc những loại rau nào? - GV nhận xét bổ xung - Yêu cầu HS quan sát hình 2, liên hệ thực tiễn nêu cách sơ chế rau - GV nhận xét, lưu ý HS 1 số đặc điểm khi luộc các loại rau, củ, quả... 2. Hoạt động thực hành: 1. Tìm hiểu cách luộc rau - GV yêu cầu HS đọc nội dung SGK, liên hệ thực tiễn gia đình để nêu cách luộc rau - GV nhận xét, nêu cách luộc rau theo nội dung SGK: - GV lưu ý HS 1 số điểm: + Nên cho nhiều nước khi luộc để rau chín mềm và xanh + Cho thêm 1 ít muối hoặc bột canh và nước luộc để rau thêm đậm và xanh + Nếu luộc các loại rau xanh cần đun nước sôi rồi mới cho rau vào + Sau khi cho rau vào nồi cần lật 2-3 lần cho rau chín đều... - GV yêu cầu HS nêu lại các bước luộc rau, một số đặc điểm giúp luộc rau xanh và ngon. - HS đọc ghi nhớ SGK 2. Nhận xét, đánh giá - GV sử dụng câu hỏi ở cuối bài để kiểm tra kiến thức của HS - HS tự nhận xét theo nhóm - GV nhận xét, đánh giá 3. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau. 3. Hoạt động ứng dụng: - Tìm hiểu việc luộc rau ở gia đình mình. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 10: BÀY DỌN BỮA ĂN TRONG GIA ĐÌNH I/ Mục tiêu: - Biết cách bày dọn bữa ăn ở gia đình - Biết liên hệ với việc bày dọn bữa ăn ở gia đình. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Tranh ảnh một số loại dụng cụ nấu ăn , bày dọn bữa ăn ở gia đình Học sinh: - SGK, một số dụng cụ ăn uống... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Tìm hiểu cách bày món ăn và dụng cụ ăn uống trước bữa ăn - GV yêu cầu HS quan sát hình 1 và nêu: + Mục đích của việc bày dọn món ăn, dụng cụ ăn uống trước khi ăn? - GV nhận xét, nêu tóm tắt về mục đích - Yêu cầu HS đọc nội dung SGK, tìm hiểu cách tiến hành bày bữa ăn + Mô tả cách bày món ăn và dụng cụ ăn uống ở gia đình em? - GV nhận xét nêu tóm tắt về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc bày dọn món ăn, dụng cụ ăn uống trước khi ăn. 2. Hoạt động cơ bản: 1.Tìm hiểu cách thu dọn sau bữa ăn - GV yêu cầu HS đọc nội dung SGK, liên hệ thực tiễn gia đình để nêu cách dọn bữa ăn: + Nêu mục đích của việc thu dọn bữa ăn? + Nêu cách thu dọn bữa ăn ở gia đình em? - GV nhận xét, nêu tóm tắt về mục đích, cách tiến hành thu dọn bữa ăn trong gia đình. - Yêu cầu HS tìm hiểu, so sánh cách thu dọn bữa ăn đã học vàc cách thu dọn bữa ăn ở gia đình mình - Yêu cầu 1-2 HS nêu lại cách bày, dọn thức ăn và dụng cụ ăn uống ở gia đình. - HS đọc ghi nhớ SGK . 2. Nhận xét, đánh giá - GV sử dụng câu hỏi ở cuối bài để kiểm tra kiến thức của HS - HS tự nhận xét theo nhóm - GV nhận xét, đánh giá 3. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau. 2. Hoạt động ứng dụng: - Tìm hiểu các dụng cụ bày dọn bữa ăn ở gia đình mình. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 11: RỬA DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG I/ Mục tiêu: - Nêu được tác dụng của việc rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống - Biết cách rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình. - Biết liên hệ với việc rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống ở gia đình. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Tranh ảnh một số loại dụng cụ nấu ăn , bày dọn bữa ăn ở gia đình... Học sinh: - SGK, một số dụng cụ ăn uống... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Tìm hiểu mục đích, tác dụng của việc rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống - Yêu cầu HS nêu tên các dụng cụ nấu ăn và ăn uống - Yêu cầu HS tìm hiểu SGK và nêu: + Mục đích của việc rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống ở gia đình? + Nếu dụng cụ nấu ăn và ăn uống mà không sạch sẽ thì sao? - GV nhận xét, nê tóm tắt bổ xung. 2. Hoạt động thực hành: 1. Tìm hiểu cách rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống - GV yêu cầu HS đọc nội dung SGK, thảo luận liên hệ thực tiễn gia đình nêu: + Cách rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống ở gia đình em? + Nêu cách rửa bát sau bữa ăn? - Yêu cầu HS đọc, nêu lại cách rửa dụng cụ nấu ăn theo SGK - GV nhận xét, nêu tóm tắt việc rửa dụng cụ nấu ăn, ăn uống ở gia đình . 2. Nhận xét, đánh giá - GV sử dụng câu hỏi ở cuối bài để kiểm tra kiến thức của HS - HS tự nhận xét theo nhóm - GV nhận xét, đánh giá - GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau. 3. Hoạt động ứng dụng: - Tìm hiểu các dụng cụ bày dọn bữa ăn ở gia đình mình. _____________________________________ TIẾT 12: CẮT, KHÂU, THÊU TỰ CHỌN ( Tiết 1 ) I/ Mục tiêu: - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành làm được một sản phẩm yêu thích. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ DDCKT, một số sản phẩm mẫu Học sinh: - SGK, bộ ĐDCKT... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Củng cố kiến thức - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, kể tên các bài đã học và quy trình của từng bài - GV tóm tắt lại kiến thức các bài đã học: + Đính khuy 2 lỗ + Thêu dấu nhân - GV yêu cầu 1 số HS thực hiện quy trình từng bài. 3. Tìm, chọn sản phẩm thực hành - GV gợi ý cho HS tìm chọn các sản phẩm để thực hành + Chọn các sản phẩm đơn giản, dễ thực hành cắt khâu phù hợp với khả năng như: khăn tay, cái túi, cái váy, áo… 3. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 13: CẮT, KHÂU, THÊU TỰ CHỌN ( Tiết 2 ) I/ Mục tiêu: - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành làm được một sản phẩm yêu thích. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ DDCKT, một số sản phẩm mẫu Học sinh: - SGK, bộ ĐDCKT... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. Nghe giới thiệu bài 2. HS thực hành - GV yêu cầu HS nêu sản phẩm mình chọn để thực hành. - GV phân chia vị trí cho các nhóm thực hành. - GV quan sát từng nhóm, cá nhân và hướng dẫn cho những HS còn lúng túng. - Lưu ý HS về một số thao tác khó thực hiện. HS cần làm theo các bước để có được sản phẩm đạt yêu cầu cao nhất. 3. Nhận xét, đánh giá - HS tiến hành đánh giá bài để tìm ra các điểm đã làm được, điểm chưa làm được. + Sản phẩm đảm bảo được các yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật… - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm 4. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 14: CẮT, KHÂU, THÊU TỰ CHỌN ( Tiết 3 ) I/ Mục tiêu: - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành làm được một sản phẩm yêu thích. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ DDCKT, một số sản phẩm mẫu Học sinh: - SGK, bộ ĐDCKT... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. Nghe giới thiệu bài 2. HS thực hành - GV yêu cầu HS nêu sản phẩm mình chọn để thực hành. - GV phân chia vị trí cho các nhóm thực hành. - GV quan sát từng nhóm, cá nhân và hướng dẫn cho những HS còn lúng túng. - Lưu ý HS về một số thao tác khó thực hiện. HS cần làm theo các bước để có được sản phẩm đạt yêu cầu cao nhất. 3. Nhận xét, đánh giá - HS tiến hành đánh giá bài để tìm ra các điểm đã làm được, điểm chưa làm được. + Sản phẩm đảm bảo được các yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật… - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm 4. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 15: LỢI ÍCH CỦA VIỆC NUÔI GÀ I/ Mục tiêu: - Nêu được lợi ích của việc nuôi gà - Biết liên hệ với lợi ích của việc nuôi gà ở gia đình và địa phương II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Tranh ảnh, tài liệu minh họa Học sinh: - SGK III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Tìm hiểu lợi ích của việc nuôi gà - Cho đại diện các nhóm trả lời - GV nhận xét câu trả lời của các nhóm sau đó tóm tắt lại lợi ích của việc nuôi gà : + Gà lớn nhanh, có khả năng đẻ nhiều + Cung cấp thịt, trứng làm thực phẩm hàng ngày. Trong trứng, thịt gà có nhiều chất bổ, nhất là chất đạm. Từ thịt, trứng gà có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau + Cung cấp nguyên liệu cho chế biến thực phẩm + Đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho các gia đình ở nông thôn + Nuôi gà tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có trong thiên nhiên + Cung cấp phân bón cho trồng trọt 3. Nhận xét, đánh giá - GV dựa vào câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập của HS 4. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau. 2. Hoạt động ứng dụng: - Cùng tìm hiểu về lợi ích của việc nuôi gà. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 16 : MỘT SỐ GIỐNG GÀ ĐƯỢC NUÔI NHIỀU Ở NƯỚC TA I/ Mục tiêu: - Kể được tên một số giống gà và nêu được đặc điểm chủ yếu của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. - Biết liên hệ thực tế để kể tên và nêu đặc điểm của một số giống gà được nuôi nhiều ở gia đình và địa phương II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Tranh ảnh, tài liệu minh họa Học sinh: - SGK III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Tìm hiểu một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta và ở địa phương - GV cho HS quan sát tranh về một số loại gà và yêu cầu HS kể tên một số loại gà ở nước ta : - GV tóm tắt: Ở nước ta có nhiều loại gà được nuôi, có những giống gà nội như gà ri, gà Đông Cảo, gà mía, gà ác…Có những giống gà nhập nội như gà Tam Hoàng,.. 3. Tìm hiểu đặc điểm một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta - HS thảo luận nhóm về đặc điểm các giống gà được nuôi nhiều ở nước ta : + Gà ri + Gà ác + Gà lơ-go + Gà Tam Hoàng - Có thể cho HS tiến hành thảo luận và báo cáo kết quả theo phiếu thảo luận - GV cho HS báo cáo kết quả thảo luận - GV nêu kết luận : + Ở nước ta hiện nay có nhiều loại gà được nuôi, mỗi loại gà có một đặc điểm khác nhau, tùy theo từng vùng và mục đích nuôi mà mỗi vùng mỗi gia đình chọn nuôi các giống gà khác nhau 4. Nhận xét, đánh giá - GV dựa vào câu hỏi cuối bài, các câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập của HS 5. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau. 2. Hoạt động ứng dụng: - Cùng tìm hiểu về lợi ích của việc nuôi gà. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 17: THỨC ĂN NUÔI GÀ ( Tiết 1 ) I/ Mục tiêu: - Nêu được tên và biết tác dụng chủ yếu của một số loại thức ăn nuôi gà - Biết liên hệ thực tế để kể tên, tác dụng của một số loại thức ăn nuôi gà được sử dụng ở gia đình và địa phương. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Tranh ảnh minh họa Học sinh: - SGK, tranh ảnh minh họa III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Tìm hiểu tác dụng của thức ăn nuôi gà - GV cho HS đọc nội dung ở mục 1 SGK và đặt câu hỏi: + Động vật cần những yếu tố nào để tồn tại, sinh trưởng và phát triển? + Các chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể động vật thường được lấy từ đâu? + Hãy nêu tác dụng của thức ăn với cơ thể gà? - GV tóm tắt: Thức ăn có tác dụng cung cấp năng lượng để duy trì và phát triển cơ thể gà. Khi nuôi gà cần cung cấp đầy đủ các loại thức ăn thích hợp. 2. Tìm hiểu các loại thức ăn nuôi gà - GV yêu cầu HS kể tên các loại thức ăn nuôi gà thường được sử dụng trong thực tế. + HS kể tên các loại thức ăn nuôi gà theo các nhóm khác nhau - GV nêu kết luận : + Thức ăn nuôi gà có nhiều loại khác nhau như : Ngô, khoai, thóc, châu chấu, ốc, tép… Bên cạnh đó có nhiều loại thức ăn được sản xuất sẵn sử dụng cho từng loại gà được nuôi với các mục đích khác nhau - GV cho HS đọc mục 2 SGK và đặt câu hỏi: + Thức ăn nuôi gà được chia làm mấy loại, kể tên các loại thức ăn đó? - GV tóm tắt: - Căn cứ vào thành phần dinh dưỡng của thức ăn người ta chia thức ăn của gà thành 5 nhóm + Nhóm thức ăn cung cấp chất bột, đường + Nhóm thức ăn cung cấp chất đạm + Nhóm thức ăn cung cấp chất khoáng + Nhóm thức ăn cung cấp Vitamin + Nhóm thức ăn tổng hợp - GV cho HS thảo luận nhóm về tác dụng, cách sử dụng các loại thức ăn nuôi gà. 3. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 18: THỨC ĂN NUÔI GÀ ( Tiết 2 ) I/ Mục tiêu: - Nêu được tên và biết tác dụng chủ yếu của một số loại thức ăn nuôi gà - Biết liên hệ thực tế để kể tên, tác dụng của một số loại thức ăn nuôi gà được sử dụng ở gia đình và địa phương. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Tranh ảnh minh họa Học sinh: - SGK... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Trình bày tác dụng và cách sử dụng các loại thức ăn - GV yêu cầu HS nêu lại những nội dung đã học ở tiết 1 - Nhận xét - Tổ chức cho đại diện từng nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận của nhóm - Sau khi tiến hành báo cáo kết quả GV nhận xét, tóm tắt lại tác dụng và cách sử dụng của các loại thức ăn nuôi gà - Kết hợp sử dụng các câu hỏi trong SGK để dánh giá nhận biết của HS - GV kết luận: Khi nuôi gà cần sử dụng thức ăn để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho gà. Nguồn thức ăn cho gà rất phong phú. Cần lựa chọn đúng loại thức ăn để đạt được hiệu quả cao nhất 3. Nhận xét, đánh giá - HS tiến hành đánh giá bài để tìm ra các điểm đã làm được, điểm chưa làm được. - GV sử dụng câu hỏi cuối bài kết hợp với các câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập của HS - Nhận xét tiết học, khen ngợi những học sinh hăng hái phát biểu xây dựng bài - GV nhận xét, đánh giá 4. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau. 1. Hoạt động ứng dụng: - Tìm hiểu về các loại thức ăn mà gia đình mình sử dụng nuôi gà. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 19: NUÔI DƯỠNG GÀ I/ Mục tiêu: - Biết mục đích của việc nuôi dưỡng gà - Biết cách cho gà ăn uống. Biết cách liên hệ thực tế để nêu cách cho gà ăn uống ở gia đình và địa phương. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Tranh ảnh minh họa Học sinh: - SGK... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Tìm hiểu mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà - GV giới thiệu về khái niệm nuôi dưỡng gà + Công việc cho gà ăn uống được gọi chung là nuôi dưỡng - GV nêu một số ví dụ cụ thể về việc nuôi dưỡng gà và đặt câu hỏi: + Gà ăn những thức ăn gì? + Cho gà ăn vào thời điểm nào? + Lượng thức ăn cho gà ra sao…? - GV cho HS đọc nội dung SGK sau đó nêu câu hỏi để HS tìm hiểu và biết về mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà - GV tóm tắt nội dung chính của việc nuôi dưỡng gà 2. Hoạt động thực hành: 1. Tìm hiểu cách cho gà ăn uống a. Cách cho gà ăn : - GV cho HS đọc nội dung SGK - Đặt câu hỏi: + Nêu cách cho gà ăn qua từng thời kì? + Hãy cho biết vì sao gà giò cần được ăn thức ăn có nhiều chất bột đường và chất đạm? + Cần cho gà đẻ ăn những thức ăn gì để cung cấp chất đạm, chất khoáng và vitamin? + Hãy nêu cách cho gà ăn ở gia đình mình? b. Cách cho gà uống: - GV gợi ý HS nêu lại vai trò của nước với đời sống - GV nhận xét, nêu lại vai trò của nước - GV đặt câu hỏi: + Nêu vì sao phải cung cấp đủ nước sạch cho cơ thể gà? + Em hãy nêu cách cho gà uống nước ở gia đình mình? - GV cho HS đọc nội dung SGK và thảo luận về những yêu cầu cho gà uống nước - Cho đại diện nhóm lên trình bày - GV nhận xét - GV tóm về cách cho gà uống nước - GV kết luận về việc nuôi dưỡng gà 3. Nhận xét, đánh giá - HS tiến hành đánh giá bài để tìm ra các điểm đã làm được, điểm chưa làm được. - GV sử dụng câu hỏi cuối bài kết hợp với các câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập của HS - Nhận xét tiết học, khen ngợi những học sinh hăng hái phát biểu xây dựng bài - GV nhận xét, đánh giá 4. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau. 3. Hoạt động ứng dụng: - Tìm hiểu về các loại thức ăn mà gia đình mình sử dụng nuôi gà. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 20: CHĂM SÓC GÀ I/ Mục tiêu: - Nêu được mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà - Biết cách chăm sóc gà. Biết cách liên hệ thực tế để nêu cách chăm sóc gà ở gia đình và địa phương II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Tranh ảnh minh họa Học sinh: - SGK... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Tìm hiểu mục đích, ý nghĩa tác dụng của việc chăm sóc gà - GV giới thiệu về các hoạt động chăm sóc gà: + Khi nuôi gà ngoài việc cho gà ăn uống cần tiến hành một số công việc khác giúp gà phát triển như : sưởi ấm, chắn gió…Những công việc như vậy được gọi chung là chăm sóc gà - GV cho HS đọc nội dung 1 SGK và đặt câu hỏi: + Mục đích của việc chăm sóc gà là gì? + Tác dụng của việc chăm sóc gà? - GV nhận xét, tóm tắt mục đích và tác dụng của việc chăm sóc gà 2. Hoạt động thực hành: 1. Tìm hiểu cách chăm sóc gà - GV cho HS đọc nội dung SGK và đặt câu hỏi: + Chăm sóc gà gồm những hoạt động nào? a. Sưởi ấm cho gà - GV gợi ý cho HS nhớ lại tác dụng của nhiệt độ với cơ thể. Đặt câu hỏi: + Nêu tác dụng của việc sưởi ấm cho gà? + Việc sưởi ấm cho gà có cần thiết không? + Nêu cách sưởi ấm cho gà? + Cách sưởi ấm cho gà ở gia đình em? - GV tóm tắt b. Chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà - GV đặt câu hỏi: + Nêu tác dụng của việc chống nóng, chống rét và phòng ẩm cho gà? + Cách chống nóng, chống rét và phòng ẩm cho gà? + Cách chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà ở gia đình và địa phương? - GV tóm tắt c. Phòng ngộ độc thức ăn cho gà - GV cho HS tìm hiểu mục đích của việc phòng ngộ độc cho gà + Nêu những thức ăn không được cho gà ăn? + Cách phòng độc thức ăn cho gà ở gia đình em? - GV tóm tắt 2. Nhận xét, đánh giá - HS tiến hành đánh giá bài để tìm ra các điểm đã làm được, điểm chưa làm được. - GV sử dụng câu hỏi cuối bài kết hợp với các câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập của HS - Nhận xét tiết học, khen ngợi những học sinh hăng hái phát biểu xây dựng bài - GV nhận xét, đánh giá 4. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau. 1. Hoạt động ứng dụng: - Tìm hiểu về cách chăm sóc gà ở gia đình mình. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 21: VỆ SINH PHÒNG BỆNH CHO GÀ I/ Mục tiêu: - Nêu được mục đích, tác dụng và một số cách vệ sinh, phòng bệnh cho gà - Biết cách liên hệ thực tế để nêu cách vệ sinh phòng bệnh gà ở gia đình và địa phương. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Tranh ảnh minh họa Học sinh: - SGK... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Tìm hiểu mục đích, ý nghĩa tác dụng của việc vệ sinh phòng bệnh cho gà - GV cho HS đọc nội dung SGK: + Vệ sinh phòng bệnh cho gà bao gồm những công việc gì? + Thế nào là vệ sinh phòng bệnh và tại sao phải vệ sinh phòng bệnh? + Nêu mục đích, tác dụng của việc vệ sinh phòng bệnh cho gà? - GV tóm tắt nội dung 2. Hoạt động thực hành: 1. Tìm hiểu cách vệ sinh phòng bệnh cho gà - GV cho HS nêu lại những công việc vệ sinh phòng bệnh cho gà a. Vệ sinh dụng cụ cho gà ăn uống: - GV hướng dẫn HS đọc nội dung SGK + Kể tên các dụng cụ cho gà ăn, uống? + Cách vệ sinh dụng cụ ăn uống cho gà? - GV tóm tắt cách vệ sinh dụng cụ cho gà ăn uống: b. Vệ sinh chuồng nuôi: - GV gợi ý HS nêu tác dụng của chuồng nuôi - GV nêu tóm tắt tác dụng của chuồng nuôi từ đó yêu cầu HS nêu tác dụng của việc vệ sinh chuồng nuôi c. Tiêm thuốc, nhỏ thuốc phòng dịch bệnh cho gà: - GV giải thích cho HS hiểu thế nào là dịch bệnh và yêu cầu HS đọc nội dung SGK để nêu tác dụng của việc tiêm, nhỏ thuốc phòng dịch bệnh cho gà - GV tóm tắt 2. Nhận xét, đánh giá - HS tiến hành đánh giá bài để tìm ra các điểm đã làm được, điểm chưa làm được. - GV sử dụng câu hỏi cuối bài kết hợp với các câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập của HS - Nhận xét tiết học, khen ngợi những học sinh hăng hái phát biểu xây dựng bài - GV nhận xét, đánh giá - GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau. 3. Hoạt động ứng dụng: - Tìm hiểu các loại dịch bệnh gà thường mắc phải. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 22: LẮP XE CẦN CẨU ( Tiết 1 ) I/ Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe cần cẩu - Biết cách lắp và lắp được xe cần cẩu theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn và có thể chuyển động được II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ lắp ghép Học sinh: - SGK, bộ lắp ghép III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. Nghe giới thiệu bài 2. HS quan sát, tìm hiểu mẫu xe cần cẩu đã lắp ghép - GV cho HS quan sát xe cần cẩu đã lắp sẵn - GV hướng dẫn HS quan sát toàn bộ và từng bộ phận chi tiết + Để lắp được xe cẩu cần mấy bộ phận? + Các bộ phận đó là gì? - GV nhận xét, nêu tóm tắt. 3. HS tìm hiểu các thao tác kĩ thuật 1. Hướng dẫn chọn các chi tiết - GV gọi 1, 2 HS lên bảng và chọn từng chi tiết theo bảng SGK và sắp xếp các chi tiết đó vào nắp hộp. - Nhận xét quá trình làm việc của HS. 2. Lắp từng bộ phận a. Lắp giá đỡ cần cẩu(H.2- SGK) - GV yêu cầu HS quan sát hình, chọn các chi tiết để lắp - GV thao tác lắp mẫu cho HS quan sát - GV gọi 1-2 HS lên bảng thao tác b. Lắp cần cẩu (H3-SGK) - GV gọi HS yêu cầu mỗi nhóm cử 1 HS lắp hình 3a - GV quan sát, bổ xung cho các nhóm - Lần lượt cho HS lắp theo hình 3b, 3c - GV quan sát, nhận xét - GV thao tác mẫu các bước lắp trên bảng cho cả lớp quan sát c. Lắp các bộ phận khác - GV yêu cầu HS quan sát hình 4 SGK, trả lời câu hỏi - Cho HS chọn các chi tiết như hình 4 - GV quan sát, nhận xét, bổ xung hoàn thành các bước 3. Lắp xe cần cẩu: - GV tiến hành lắp ráp xe cẩn cẩu theo các bước cho HS quan sát - Yêu cầu mỗi nhóm cử 1 HS lên thao tác - GV quan sát, nhận xét, lưu ý HS cách lắp các vòng hãm, vị trí buộc dây tời ở trục quay... - GV cùng HS kiểm tra hoạt động của xe cần cẩu. 4. Tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp - GV hướng dẫn HS cách tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp theo thứ tự 4. Nhận xét, đánh giá - GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 23: LẮP XE CẦN CẨU ( Tiết 2 ) I/ Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe cần cẩu - Biết cách lắp và lắp được xe cần cẩu theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn và có thể chuyển động được II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ lắp ghép Học sinh: - SGK, bộ lắp ghép III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Thực hành - GV cho HS thực hành lắp ghép xe cần cẩu theo nhóm - GV hướng dẫn HS thực hành theo các bước đã học - GV lu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết… - GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng - GV lu ý: Khi lắp xong cần quay tay quay để kiểm tra dây tời... 3. Nhận xét, đánh giá - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá - Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo các tiêu chuẩn đánh giá - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 24: LẮP XE BEN ( Tiết 1 ) I/ Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe ben - Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn và có thể chuyển động được II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ lắp ghép Học sinh: - SGK, bộ lắp ghép III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. Nghe giới thiệu bài 2. HS quan sát xe ben đã lắp sẵn - GV hướng dẫn HS quan sát toàn bộ và từng bộ phận chi tiết + Để lắp được xe ben cần mấy bộ phận? + Các bộ phận đó là gì? - GV nhận xét, nêu tóm tắt. 3. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật a. Hướng dẫn chọn các chi tiết - GV gọi 1, 2 HS lên bảng và chọn từng chi tiết theo bảng SGK và sắp xếp các chi tiết đó vào nắp hộp. - Nhận xét quá trình làm việc của HS. b. Lắp từng bộ phận a. Lắp khung sàn xe và các giá đỡ (H.2- SGK) - Cho HS quan sát hình 2 và cho biết để lắp khung sàn xe và các giá đỡ cần chọn những chi tiết nào ? - Cho hs chọn những chi tiết đó. - Gọi 1 HS lên lắp khung sàn xe. - GV tiến hành lắp các giá đỡ. b. Lắp sàn ca bin và các thanh đỡ (H.3 - SGK) + Để lắp được bộ phận này em cần những chi tiết nào ? - GV lắp cho HS quan sát. c. Lắp hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau (H.4 - SGK) - Cho HS quan sát hình, em hãy chọn các chi tiết và lắp hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau. d. Lắp trục bánh xe trước (H.5a - SGK) - GV gọi 1 - 2 em HS lên lắp theo mẫu SGK. - Nhận xét các thao tác của HS. + Lắp ca bin (H5b - SGK) - Cho HS tự lắp. 3. Lắp ráp xe ben (H1 - SGK) - GV tiến hành lắp ráp các bộ phận theo các bước trong SGK - Hoặc gọi HS lên lắp thử. - Kiểm tra hoạt động của xe ben. 4. Hướng dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp - Hướng dẫn thao từng phần và tháo rời các chi tiết ngược lại với quá trình lắp. - Cho gọn vào hộp theo quy định. + Gọi 1 - 2 em đọc phần ghi nhớ SGK _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 25: LẮP XE BEN ( Tiết 2 ) I/ Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe ben - Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn và có thể chuyển động được II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ lắp ghép Học sinh: - SGK, bộ lắp ghép III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Thực hành - GV cho HS thực hành lắp ghép xe ben theo nhóm - GV hướng dẫn HS thực hành theo các bước đã học - GV lưu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết… - GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng - GV lưu ý: Khi HS lắp xong cần cho kiểm tra xem xe có họa động được không... 3. Nhận xét, đánh giá - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá - Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo các tiêu chuẩn đánh giá - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 26: LẮP XE BEN ( Tiết 3 ) I/ Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe ben - Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn và có thể chuyển động được II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ lắp ghép Học sinh: - SGK, bộ lắp ghép III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Thực hành - GV cho HS thực hành lắp ghép xe ben theo nhóm - GV hướng dẫn HS thực hành theo các bước đã học - GV lưu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết… - GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng 3. Nhận xét, đánh giá - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá - Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo các tiêu chuẩn đánh giá - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm 2. Hoạt động ứng dụng - Trưng bày sản phẩm tại góc học tập _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 27: LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG ( Tiết 1 ) I/ Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp máy bay trực thăng - Biết cách lắp và lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc chắn II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ lắp ghép Học sinh: - SGK, bộ lắp ghép III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản: 1. Nghe giới thiệu bài 2. HS quan sát, tìm hiểu mẫu - GV giới thiệu và cho HS quan sát mẫu máy bay trực thăng để HS tìm hiểu: + Các bộ phận của máy bay? + Kể tên các bộ phận đó? - GV nhận xét, nêu tóm tắt 3. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật - GV hướng dẫn HS các thao tác kĩ thuật lắp máy bay trực thăng: + Bước 1: Chọn các chi tiết - GV goi 1-2 HS lên bảng chọn đúng, đủ loại các chi tiết cần thiết - GV nhận xét, bổ xung hoàn thiện bước chọn chi tiết + Bước 2: Lắp từng bộ phận a. Lắp thân và đuôi máy bay: - GV yêu cầu HS quan sát hình 2 và trả lời các câu hỏi: + Lắp thân và đuôi máy bay cần chọn những chi tiết nào? Số lượng bao nhiêu? - GV nhận xét, nêu cách lắp thân và đuôi máy bay - GV thao tác chậm cho HS quan sát b. Lắp sàn cabin và giá đỡ: - GV yêu cầu HS chọn các chi tiết - Gọi 1-2 HS lên thực hành lắp - GV nhận xét, bổ xung c. Lắp cánh quạt: - GV thao tác các bước lắp cánh quạt cho HS quan sát và làm theo d. Lắp càng máy bay: - GV hướng dẫn lắp 1 càng máy bay. Trong khi lắp GV thao tác chậm các bước cho HS nắm được - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK - Cho HS trả lời câu hỏi và lắp tiếp càng thứ 2 - GV nhận xét, bổ xung e. Lắp ráp máy bay trục thăng - GV hướng dẫn HS lắp thao các bước SGK - GV hướng dẫn HS kiểm tra toàn diện sau khi lắp + Bước 3: GV hướng dẫn HS tháo rời các chi tiết 3. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 28: LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG ( Tiết 2 ) I/ Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp máy bay trực thăng - Biết cách lắp và lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc chắn II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ lắp ghép Học sinh: - SGK, bộ lắp ghép III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Thực hành - GV cho HS thực hành lắp ghép máy bay trực thăng theo nhóm - GV hướng dẫn HS thực hành theo các bước đã học - GV lưu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết… - GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng 3. Nhận xét, đánh giá - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá - Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo các tiêu chuẩn đánh giá - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm 2. Hoạt động ứng dụng - Trưng bày sản phẩm tại góc học tập _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 29: LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG ( Tiết 3 ) I/ Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp máy bay trực thăng - Biết cách lắp và lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc chắn II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ lắp ghép Học sinh: - SGK, bộ lắp ghép III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Thực hành - GV cho HS thực hành lắp ghép máy bay trực thăng theo nhóm - GV hướng dẫn HS thực hành theo các bước đã học - GV lưu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết… - GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng 3. Nhận xét, đánh giá - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá - Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo các tiêu chuẩn đánh giá - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm 2. Hoạt động ứng dụng - Trưng bày sản phẩm tại góc học tập _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 30: LẮP RÔ BỐT ( Tiết 1 ) I/ Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp rô bốt - Biết cách lắp và lắp được rô bốt theo mẫu. Rô bốt lắp tương đối chắc chắn II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ lắp ghép Học sinh: - SGK, bộ lắp ghép III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Quan sát nhận xét mẫu - GV cho HS quan sát mẫu rô bốt đã lắp ghép và đặt các câu hỏi: + Để lắp được rô bốt cần các bộ phận gì?Kể tên các bộ phận đó? - GV nhận xét, nêu tóm tắt 3. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật - GV hướng dẫn HS lắp rô bốt theo các bước + Bước 1: Chọn chi tiết - GV gọi 1-2 HS lên chọn các chi tiết - GV nhận xét bổ xung + Bước 2: Lắp từng bộ phận a. Lắp chân rô bốt: - GV yêu cầu HS quan sát hình SGK sau đó gọi 1 HS lên bảng lắp mẫu - GV nhận xét bổ xung sau đó hướng dẫn mặt trước chân thứ 2 - Gọi 1 HS lên lắp tiếp 4 thanh 3 lỗ vào tấm nhỏ - GV hướng dẫn HS lắp ráp hoàn thiện chân rô bốt b. Lắp thân rô bốt: - Yêu cầu HS quan sát h3 và trả lời câu hỏi - Gọi 1 HS lên trả lời câu hỏi và lắp thân rô bốt - GV nhận xét bổ xung c. Lắp đầu rô bốt: - GV yêu cầu HS quan sát h4 và trả lời câu hỏi SGK - GV cùng HS tiến hành lắp thân rô bốt d. Lắp các bộ phận khác: - GV hướng dẫn HS lắp tay rô bốt, lắp ăng ten và trục bánh xe - GV cho HS trả lời các câu hỏi SGK và tiến hành lắp các bộ phận - GV nhận xét bổ xung + Lắp ráp rô bốt - GV hướng dẫn HS lắp rô bốt theo các bước SGK - GV kiểm tra, nhận xét sản phẩm + Tháo rời các chi tiết: - GV hướng dẫn HS tháo rời các chi tiết 4. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị tiết học sau _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 31: LẮP RÔ BỐT ( Tiết 2 ) I/ Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp rô bốt - Biết cách lắp và lắp được rô bốt theo mẫu. Rô bốt lắp tương đối chắc chắn II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ lắp ghép Học sinh: - SGK, bộ lắp ghép III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Thực hành - GV cho HS thực hành lắp ghép rô bốt theo nhóm - GV lưu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết… - GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng 3. Nhận xét, đánh giá - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá - Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo các tiêu chuẩn đánh giá - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm 2. Hoạt động ứng dụng - Trưng bày sản phẩm tại góc học tập _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 32: LẮP RÔ BỐT ( Tiết 3 ) I/ Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp rô bốt - Biết cách lắp và lắp được rô bốt theo mẫu. Rô bốt lắp tương đối chắc chắn II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ lắp ghép Học sinh: - SGK, bộ lắp ghép III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Thực hành - GV cho HS thực hành lắp ghép rô bốt theo nhóm - GV lưu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết… - GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng 3. Nhận xét, đánh giá - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá - Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo các tiêu chuẩn đánh giá - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm 2. Hoạt động ứng dụng - Trưng bày sản phẩm tại góc học tập _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 33: LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN ( Tiết 1 ) I/ Mục tiêu: - Chọn được các chi tiết để lắp mô hình tự chọn - Lắp ghép được một mô hình tự chọn. II/ Tài liệu và phương tiện: - Giáo viên: + Bộ mô hình kĩ thuật + SGK, SGV - Học sinh: + SGK, bộ mô hình kĩ thuật III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Học sinh chọn mô hình tự chọn - GV yêu cầu HS nhắc lại tên các mô hình lắp ghép đã học. - GV nhận xét, nêu tóm tắt, nêu lại tên các bài đã học. - GV cùng HS nêu lại quy trình các bài đã học. - GV cho HS tự chọn một mô hình lắp ghép (Quan sát các hình vẽ trong SGK, nghiên cứu các bài đã học để chọn cho mình một mô hình để lắp ghép, có thể chọn mô hình sưu tầm...) - GV cho HS nêu tên mô hình mình định lắp ghép - Cho HS chuẩn bị các đồ dùng cần thiết để thực hành lắp ghép mô hình. - Nhắc nhở HS về nhà chuẩn bị đồ dùng cho tiết sau. 3. Nhận xét, đánh giá - GV cho các nhóm, cá nhân tự nhận xét - GV hướng dẫn HS nhận xét đánh giá tiết học - GV nhận xét, đánh giá. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 34: LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN ( Tiết 2 ) I/ Mục tiêu: - Chọn được các chi tiết để lắp mô hình tự chọn - Lắp ghép được một mô hình tự chọn. II/ Tài liệu và phương tiện: - Giáo viên: + Bộ mô hình kĩ thuật + SGK, SGV - Học sinh: + SGK, bộ mô hình kĩ thuật III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. Học sinh thực hành lắp ghép mô hình tự chọn - GV yêu cầu HS nêu tên sản phẩm mình thực hành. - GV nhận xét, nêu lại quy trình làm một số sản phẩm đã học. - GV cho HS thực hành lắp ghép mô hình tự chọn. - Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các nhóm còn lúng túng. 2. Nhận xét, đánh giá - GV cho các nhóm, cá nhân tự nhận xét - GV hướng dẫn HS nhận xét theo các tiêu chuẩn: + Mô hình lắp ghép cân đối, chắc chắn, có thể chuyển động được... - GV nhận xét, đánh giá. 2. Hoạt động ứng dụng: - Trưng bày sản phẩm tại góc học tập - Giới thiệu với các bạn, thầy cô và mọi người về sản phẩm của mình. _____________________________________ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 35: LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN ( Tiết 3 ) I/ Mục tiêu: - Chọn được các chi tiết để lắp mô hình tự chọn - Lắp ghép được một mô hình tự chọn. II/ Tài liệu và phương tiện: - Giáo viên: + Bộ mô hình kĩ thuật + SGK, SGV - Học sinh: + SGK, bộ mô hình kĩ thuật III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. Học sinh thực hành lắp ghép mô hình tự chọn - GV yêu cầu HS nêu tên sản phẩm mình thực hành. - GV nhận xét, nêu lại quy trình làm một số sản phẩm đã học. - GV cho HS thực hành lắp ghép mô hình tự chọn. - Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các nhóm còn lúng túng. 2. Nhận xét, đánh giá - GV cho các nhóm, cá nhân tự nhận xét - GV hướng dẫn HS nhận xét theo các tiêu chuẩn: + Mô hình lắp ghép cân đối, chắc chắn, có thể chuyển động được... - GV nhận xét, đánh giá. 2. Hoạt động ứng dụng: - Trưng bày sản phẩm tại góc học tập - Giới thiệu với các bạn, thầy cô và mọi người về sản phẩm của mình. _____________________________________ [...]... hiện HS cần làm theo các bước để có được sản phẩm đạt yêu cầu cao nhất 3 Nhận xét, đánh giá - HS tiến hành đánh giá bài để tìm ra các điểm đã làm được, điểm chưa làm được + Sản phẩm đảm bảo được các yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm 4 GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau _ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 15: LỢI ÍCH CỦA... thực hiện HS cần làm theo các bước để có được sản phẩm đạt yêu cầu cao nhất 3 Nhận xét, đánh giá - HS tiến hành đánh giá bài để tìm ra các điểm đã làm được, điểm chưa làm được + Sản phẩm đảm bảo được các yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm 4 GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau _ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 14: CẮT, KHÂU,... Hướng dẫn thao từng phần và tháo rời các chi tiết ngược lại với quá trình lắp - Cho gọn vào hộp theo quy định + Gọi 1 - 2 em đọc phần ghi nhớ SGK _ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 25: LẮP XE BEN ( Tiết 2 ) I/ Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe ben - Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu Xe lắp tương đối chắc chắn và có thể chuyển động được II/ Tài liệu... nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo các tiêu chuẩn đánh giá - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm _ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 24: LẮP XE BEN ( Tiết 1 ) I/ Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe ben - Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu Xe lắp tương đối chắc chắn và có thể chuyển động được II/ Tài liệu và... dẫn HS cách tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp theo thứ tự 4 Nhận xét, đánh giá - GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau _ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 23: LẮP XE CẦN CẨU ( Tiết 2 ) I/ Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe cần cẩu - Biết cách lắp và lắp được xe cần cẩu theo mẫu Xe lắp tương đối chắc chắn và có thể chuyển động... nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo các tiêu chuẩn đánh giá - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm _ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 26: LẮP XE BEN ( Tiết 3 ) I/ Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe ben - Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu Xe lắp tương đối chắc chắn và có thể chuyển động được II/ Tài liệu và... theo nhóm - GV hướng dẫn HS thực hành theo các bước đã học - GV lưu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết… - GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng 3 Nhận xét, đánh giá - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá - Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo. .. theo nhóm - GV hướng dẫn HS thực hành theo các bước đã học - GV lưu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết… - GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng 3 Nhận xét, đánh giá - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá - Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo. .. theo nhóm - GV hướng dẫn HS thực hành theo các bước đã học - GV lưu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết… - GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng 3 Nhận xét, đánh giá - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá - Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo. .. hướng dẫn HS lắp rô bốt theo các bước SGK - GV kiểm tra, nhận xét sản phẩm + Tháo rời các chi tiết: - GV hướng dẫn HS tháo rời các chi tiết 4 GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị tiết học sau _ Kĩ thuật: Lớp 5 TIẾT 31: LẮP RÔ BỐT ( Tiết 2 ) I/ Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp rô bốt - Biết cách lắp và lắp được rô bốt theo mẫu Rô bốt lắp tương ... rời các chi tiết ngược lại với quá trình lắp - Cho gọn vào hộp theo quy định + Gọi - em đọc phần ghi nhớ SGK _ Kĩ thuật: Lớp TIẾT 25: LẮP XE BEN ( Tiết ) I/ Mục tiêu:... các yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau _ Kĩ thuật: Lớp TIẾT 15: LỢI ÍCH CỦA VIỆC... hiểu các thao tác kĩ thuật Hướng dẫn chọn các chi tiết - GV gọi 1, HS lên bảng và chọn chi tiết theo bảng SGK và xếp các chi tiết vào nắp hộp - Nhận xét quá trình làm việc HS

Ngày đăng: 04/10/2015, 19:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan