0

skkn Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học toán ở lớp 2

48 4,990 40

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2015, 14:20

Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Toán ở lớp 2 ====================================== Lời cảm ơn Lời đầu tiên của khoá luận này, em xin chân thành cảm ơn TS Trần Ngọc Lan, Cán bộ giảng dạy khoa giáo dục Tiểu học, Trờng Đại Học S Phạm Hà Nội ngời đã tận tình chỉ bảo , hớng dẫn giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong BGH Trờng Th Trng Trắc Hai Bà Trng Hà Nội cùng tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trờng đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian thực hiện thực nghiệm tại trờng. Trong thời gian nghiên cứu đề tài, vì thời gian có hạn nên em không tránh đợc những thiếu sót. Rất mong nhận đợc những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô và bạn đọc để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn. Hà Nội, ngày 20/4/2015 Ngời thực hiện Lơng Thị Hồng Minh Lơng Thị Hồng Minh Trờng Tiểu học Trng Trắc ==================================== = Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Toán ở lớp 2 ====================================== Lơng Thị Hồng Minh Trờng Tiểu học Trng Trắc ==================================== = Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Toán ở lớp 2 ====================================== Mục Lục Nội dung Phần mở đầu I. Lí do chọn đề tài II. Mục đích nghiên cứu III. Nhiệm vụ nghiên cứu IV. Phơng pháp nghiên cứu Phần nội dung Chơng 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn Chơng 2: Biện pháp giải quyết A. Tìm hiểu nội dung chơng trình và phơng pháp dạy học Toán 2 - Phơng pháp dạy học Toán 2 - Sự cần thiết của việc sử dụng đồ dùng trong dạy Toán - Danh mục đồ dùng học Toán B. Thiết kế và sử dụng đồ dùng trong dạy Toán 2 - Những yêu cầu cơ bản khi sử dụng đồ dùng Toán 2 - Các đồ dùng và cách sử dụng đồ dùng trong từng mảng đơn vị kiến thức - Đồ dùng hình thành kiến thức về số học và yếu tố Đại số - Đồ dùng hình thành kiến thức và rèn luyện kĩ năng về đại lợng và đo đại l- ợng - Đồ dung để dạy các yếu tố hình học C. Hớng dẫn tự làm đồ dùng trong học Toán D. Kết quả đạt đợc Phần kết luận 1. Kết luận chung 2. ý kiến đề xuất Lơng Thị Hồng Minh Trờng Tiểu học Trng Trắc ==================================== = Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Toán ở lớp 2 ====================================== Phần 1 Phần mở đầu I. Lí do chọn đề tài: Tiểu học là bậc học nền tảng, đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển nhân cách con ngời, đặt nền tảng vững chác cho giáo dục phổ thông và cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. đát nớc ta đang trong thời kìcông nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội hập với các nớc trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, chất lợng giáo dục là vấn đề sống còn của một đất nơc, một dân tộc. Lựa chọn và sử dụng phơng pháp dạy học mang tính quyết định đối với chất lợng dạy và học. Điều này đang đợc Đảng và nhà nớc đặc biệt quan tâm và thực hiện cải cách chơng trình giảng day, thay SGK đồng loạt từ lớp 1 đến lớp 5 nói riêng ở bậc Tiểu học và thay sách ở các bậc THCS, PTTH nói chung. Nội dung chơng trình đổi mới đòi hỏi phơng pháp dạy học cũng nh đổi mới Phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh trên cơ sở khai thác đặc điểm tâm sinh lí học sinh Tiểu học là phơng hớng đổi mới phơng pháp dạy và học môn Toán ở bậc Tiểu học. Một trong những biện pháp chủ yếu đạt đợc mục đích trên đây là gây cho học sinh hứng thú học tập, tạo niềm tin và phát triển t duy cho các em bằng nhiều cách khác nhau. Nhất là những lớp đầu cấp các em còn có thói quen làm việc với những hình ảnh trực quan cụ thể. Vì vậy thông qua ĐDDH, giáo viên giúp học sinh chuyển dần từ trực quan sang t duy trừu tợng và nắm đợc những kiến thức mà giáo viên cần truyền tải đến học sinh một cách khoa học và chắc chắn. Xuất phát từ lí do trên tôi chọn đề tài: Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Toán ở lớp 2 Lơng Thị Hồng Minh Trờng Tiểu học Trng Trắc ==================================== = Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Toán ở lớp 2 ====================================== II. Mục đích nghiên cứu: - Tìm hiểu nội dung và phơng pháp dạy học Toán 2 theo chơng trình tiểu học mới - Sự cần thiết của đồ dùng dạy học Toán nói chung và Toán lớp 2 nói riêng - Tìm hiểu thuận lợi, khó khăn của giáo viên và học sinh khi thiết kế và sử dụng đồ dùng trong giờ học Toán. - Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ s phạm của bản thân, bớc đầu ttạp dợc nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho việc học tập và nghiên cứu sau này III. Nhiệm vụ nghiên cứu: 1. Nghiên cứu tài liệu: - Nghiên cứu sách giáo khoa và sách giáo viên Toán 2 2. Tìm hiểu ý nghĩa, tác dụng của đồ dùng dạy học Toán 3. Liệt kê các loại đồ dùng dạy học Toán 2 4. Tìm hiểu thực trạng dạy và học của giáo viên và học sinh khi thiết kế và sử dụng đồ dùng trong giờ học Toán IV. Phơng pháp nghiên cứu: 1. Phơng pháp nghiên cứu tài liệu. 2. Phơng pháp điều tra quan sát. 3. Phơng pháp tổng kết kinh nghiệm. Lơng Thị Hồng Minh Trờng Tiểu học Trng Trắc ==================================== = Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Toán ở lớp 2 ====================================== Phần II. Nội dung Chơng I: Cơ sở lí luận và thực tiễn 1. Khái niệm về đổi mới phơng pháp dạy học: Đổi mới phơng pháp dạy học đợc hiểu là đa các phơng pháp dạy học vào các nhà trờng trên cơ sở phát huy những mặt tích cực của phơng pháp dạy học truyền thống để nâng cao chất lợng dạy học, nâng cao hiệu quả của giáo dục đào tạo. đổi mới phơng pháp dạy học ở tiểu học phải góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục Tiểu học, tạo điều kiện để cá thể hoá dạy học và khuyến khích học sinh phát hiện ra nội dung mới của bài học. làm đợc nh vậy sẽ phát triển đợc năng lực, sở trờng của từng học sinh, rèn học sinh trở thành những ngời lao động chủ động sáng tạo. Đổi mới phơng pháp dạy học ở Tiểu học phải thực hiện đồng bộ với việc đổi mới mục tiêu và nội dung giáo dục, đổi mới đào tạo và bồi dỡng giáo viên, đổi mới cơ sở vật chất và thiết bị, đổi mới chỉ đạo và đánh giá giáo dục ở Tiểu học. 2. Khái niệm về đồ dùng dạy học: Đồ dùng dạy học theo nghĩa rộng là toàn bộ các đồ vật, mô hình, hình vẽ, thiết bị làm phơng tiện trong dạy học Đồ dùng dạy học Toán là toàn bộ đồ dùng, thiết bị sử dụng giảng dạy môn Toán. Nh vậy đồ dùng dạy học nói chungvà đồ dùng dạy học Toán nói riêng rất đa dạng. Kể từ các vật thô sơ nh viên sỏi ( sử dụng dạy về quan hệ số lợng) đến các loại máy móc hiện đại nh máy chiếu hình điện tử (ử dụng để ôn luyện kiến thức Toán thông qua phần mềm máy tính để dạy học) đều có thể coi là đồ dùng dạy học Toán. Đồ dùng dạy học có ảnh hởng trực tiếp đến việc lựa chọn phơng pháp dạy học và chất lợng tiết dạy Vì vậy đồ dùng dạy học là phơng tiện hữu hiệu để đổi mới phơng pháp dạy học và nâng cao chất lợng giảng dạy trong các nhà trờng. Lơng Thị Hồng Minh Trờng Tiểu học Trng Trắc ==================================== = Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Toán ở lớp 2 ====================================== 3. Thực trạng việc sử dụng đồ dùng dạy học môn Toán ở trờng TH Trng Trắc: Đa số các đồng chí giáo viên đều thấy rõ tác dụng của việc sử dụng đồ dùng dạy học là phơng tiện truyền thụ kiến thức cho học sinh rất có hiệu quả. Chính vì vậy trong mọi tiết dạy giáo viên và học sinh nhà trờng đã tự giác, tích cực tận dụng các đồ dùng dạy học có sẵn và tìm tói sáng tạo thêm những đồ dùng dạy học phù hợp vơí nội dung kiến thức từng bài. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng ĐDDH nói chung và đồ dùng giảng dạy môn Toán nói riêng vẫn còn gặp không ít khó khăn - Đồ dùng dạy học môn Toán của các khối lớp mà công ty thiết bị trờng học cung cấp đa về các nhà trờng còn ít không đủ phục vụ các tiết dạy. Bên cạnh đó một số đồ dùng còn cha đạt chất lợng ( ví dụ những chiếc cân, quả cân khối lợng tịnh không chính xác) nên việc dạy học môn Toán không không đảm bảo chính xác gây không ít khó khăn cho giáo viên trong quá trình truyền thụ kiến thức cho học sinh. - Nhiều khi giáo viên sử dụng ĐDDH cha hợp lí, khai thác cha triệt để , điều đó làm cho tác dụng của ĐDDH bị giảm sút. - Bên cạnh đó một số ít giáo viên còn coi nhẹ việc sử dụng Đ DDH nên học sinh cha đợc thờng xuyên sử dụng đồ dùng trong quá trình học tập vì vậy học sinh cha có thói quen thao tác với đồ dùng thực hành nh: sử dụng que tính, lắp ghép hình, đo, ớc lợng độ dài, cân nặng một hình hay một vật cụ thể - Chính vì vậy kiến thức của học sinh bị xa rời thực tế - Nhà trờng đã vận động giáo viên tham gia các cuộc thi làm đồ dùng dạy học để bản thân giáo viên trong quá trình giảng dạy hàng ngày sẽ nắm bắt đợc cụ thể tác dụng của từng loại đồ dùng dạy học mà chủ động sáng tạo đa vào các giờ dạy học đạt hiệu quả cao hơn. Qua dự giờ, thăm lớp, trao đổi với giáo viên lớp 2, tìm hiểu kinh nghiệm, tài liệu giảng dạy ở trờng, tôi nhận thấy: - Các hình thức tổ chức hoạt động học tập trong giờ học Toán còn đơn điệu, nghèo nàn. Việc sử dụng ĐDDH trong giờ học Toán cha thực sự đợc chú Lơng Thị Hồng Minh Trờng Tiểu học Trng Trắc ==================================== = Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Toán ở lớp 2 ====================================== trọng. Sở dĩ có tình trạng trên là do bản thân giáo viên cha thấy hết đợc ý nghĩa, tác dụng của việc sử dụng ĐDDH trong giảng dạy môn Toán. Tài liệu hớng dẫn sử dụng đồ dùng còn ít. Mặt khác giáo viên ít dành thời gian cho việc nghiên cứu và sử dụng ĐDDH để nâng cao hiệu quả tiết dạy. Một số bộ phận giáo viên lớp 2 thờng chủ quan cho rằng kiến thức Toán lớp 2 dễ, đơn giản hơn so với các lớp khác nên việc sử dụng ĐDDH là không cần thiết, không bắt buộc phải sử dụng thờng xuyên mà chỉ đối phó sử dụng khi thao giảng. Số lợng giáo viên tự giác đến phòng ĐDDH đăng kí mợn để sử dụng là con sổ rất khiêm tốn. Nhìn chung các giờ dạy Tían ở trên lớp giáo viên cha linh hoạt trong việc lựa chọn hình thức học tập phù hợp với nội dung và đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh mà chỉ thiên về yêu cầu học sinh ghi nhớ kiến thức để giải bài tập một cách máy móc, thụ động, cha phát huy đợc tính tích cực chủ động trong quá trình tiếp thu bài học của học sinh. Giáo viên cha để ý đến việc tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh sao cho gắn liền với ứng dụng thực hành, học sinh chủ động tìm tòi, lĩnh hội kiến thức thông qua các đồ dùng dạy học hàng ngày của giáo viên, vì vậy giáo viên cha tạo đợc không khí học tập mà trong đó học sinh hứng thú chủ động tích cực học tập thông qua các đồ dùng dạy học sẵn có ở trờng, ở lớp, ở nhà - Về phía học sinh: số học sinh thật sự ham học hỏi cha nhiều mặc dù chơng trình SGK Tiểu học hiện nay có kênh hình rất phong phú đa dạng nhng bản thân học sinh cha thực sự có khả năng diễn đạt, giải quyết tình huống có vấn đề còn rất hạn chế. Chính vì bản thân các em ít đợc thực hành ở nhà cũng nh ở trờng do vậy trong quá trình tiếp thu kiến thức mới còn vụng về, lúng túng, thiếu tự tin, không dám mạnh dạn bày tỏ quan điểm cá nhân. - Từ nhu cầu thực tế trên, đặt ra cho tôi một mục tiêu rất rõ ràng: Việc tìm hiểu, sử dụng và thiết kế ĐDDH môn Toán ở Tiểu học nói chung và ở lớp 2 hiện nay là rất cần thiết. Làm thế nào để khác phục đợc những hạn chế đã nêu ở trên? Tôi đã tìm tòi nghiên cứu và đa ra một số giải pháp sau: Lơng Thị Hồng Minh Trờng Tiểu học Trng Trắc ==================================== = Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Toán ở lớp 2 ====================================== Chơng II: Biện pháp thực hiện A.Tìm hiểu về nội dung và phơng pháp dạy học môn Toán lớp 2 1. Về nội dung: - Chơng trình Toán Lớp 2 là một bộ phận của chơng trình Toán Tiểu học, nối tiếp chơng trình Toán lớp 1 - Thực hiện những đổi mới về cấu trúc và nội dung để tăng cờng thực hành và ứng dụng kiến thức mới, quan tâm đúng mức đến đến đổi mới PPDH nhằm giúp học sinh hoạt động học tập tích cực, linh hoạt, sáng tạo. a. Số học: - Phép cộng và phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 Giới thiệu tên gọi thành phần và kết quả của phép tính cộng (số hạng, tổng) và phép trừ (số bị trừ, số trừ, hiệu) - Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 20 - Phép cộng và phép trừ không nhớ hoặc có nhớ trong phạm vi 100 - Tính nhẩm và tính viết - Tính giá trị biểu thức số có đến hai dấu phép tính cộng, trừ - Giải bài tập dạng: Tìm x biết a + x = b; x a = b ( Với a,b là các số có đến 2 chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính. * Các số đếm 1000. Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 1000 - Đọc, viết, so sánh các số có đến 3 chữ số. Giới thiệu hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. - Phép cộng các số có đến 3 chữ số, tổng không quá 1000, không nhớ. * Tính nhẩm và tính viết - Phép trừ các số có đến 3 chữ số không nhớ - Tính giá trị các biểu thức số có đến hai dấu phép tính cộng, trừ không có dấu ngoặc đơn. * Phép nhân và phép chia Lơng Thị Hồng Minh Trờng Tiểu học Trng Trắc ==================================== = Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Toán ở lớp 2 ====================================== - Giới thiệu khái niệm ban đầu về phép nhân, lập phép tính nhân từ tổng các số hạng bằng nhau. Giới thiệu thừa số và tích. - Giớ thiệu khái niệm ban đầu về phép chia, lập phép chia từ phép nhân có một thừa số cha biết khi biết khi biết tích và thừa số kia. Giới thiệu số bị chia, số chia, thơng. - Lập bảng nhân với 2,3,4,5 tích không quá 50. - Lập bảng chia với 2,3,4,5 có số bị chia không quá 50 - Nhân chia nhẩm trong phạm vi các bảng tính. Nhân số có đến 2 chữ số với số có một chữ số không nhớ. Chia số có đến 2 chữ số cho số có một chữ số với bớc chia trong phạm vi các bảng tính. - Tính giá trị biểu thức số có đến 2 dấu phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia. Giải bài tập dạng: Tìm x biết a x X = b, x : a = b với a là số có một chữ số khác 0, b là số có 2 chữ số - Giới thiệu các phần bằng nhau của đơn vị ( dạng 1/n với n là một số tự nhiên khác 0, và không vợt quá 5) b. Đại lợng và đo đại lợng - Giới thiệu đơn vị đo độ dài đề xi mét, mét và ki lô mét - Đọc, viết các số đo độ dài theo đơn vị đo mới học. Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài: 1m = 10 dm; 1 dm = 10 cm; 1 km = 1000 m; 1 m = 1000 mm; Tập chuyển đổi các đơn vị đo độ dài - Giới thiệu về lít. Đọc viết và làm tính với các số đo theo đơn vị lít. Tập đong, đo, ớc lợng theo lít. - Giới thiệu đơn vị ki lô gam. Tập cân và ớc lợng theo ki lô gam - Giới thiệu đơn vị đo thời gian: giờ, tháng. Thực hành đọc lịch, loại lịch hàng ngày, đọc giừo đúng trên đồng hồ ( khi kim phút chỉ số 12) và đọc giờ khi kim phút chỉ số 3 và 6. Thực hiện phép tính với số đo đơn vị giờ, tháng. - Giới thiệu tiền Việt Nam trong phạm vi các số đang học - Tập đổi tiền trong trờng hợp đơn giản - Đọc, viết làm tính với số đo theo đơn vị đồng. c. Yếu tố hình học: Lơng Thị Hồng Minh Trờng Tiểu học Trng Trắc ==================================== = [...]... 1mm đến 2mm Lơng Thị Hồng Minh Trờng Tiểu học Tr ng Trắc =================== ================= = Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Toán ở lớp 2 ====================================== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 16 24 32 40 48... môn toán Trong các giai đoạn dạy học ở tiểu học, sự gơng mẫu của giáo viên khi nói, viết, vẽ hình, sử dụng đồ dùng dạy học đều rất cần thiết và là hình ảnh trực quan thiết thực nhất để học sinh noi theo 2 Sử dụng đồ dùng đúng lúc, đúng mức độ Đối với học sinh lớp 2 thì càng cần sử dụng đồ dùng học toán Giáo viên tổ chức hớng dẫn học sinh sử dụng các đồ dùng học tập, học sinh phải huy động các giác quan. .. hơn - 2 dấu nhân - 2 dấu nhỏ hơn Ngoài ra giáo viên còn có thể sử dụng thêm các tấm nhựa ghi các dấu =; ; x; : của bộ dạy số lớp 2 để phục vụ cho các bài học b Sử dụng Ví dụ: Dạy bài: Bảng nhân 2 tiếp 94 2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 2 x 3 = 6 Lơng Thị Hồng Minh Trờng Tiểu học Tr ng Trắc =================== ================= = Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Toán ở lớp 2 ======================================... phép tính Nh vậy việc dạy học toán ở tiểu học thờng phải dựa vào đồ dùng dạy học ( ở mức độ khác nhau) và sử dụng phơng pháp trực quan là rất cần thiết Đồ dùng dạy học toán 2 nhằm hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình tổ chức hoạt động học tập cho học sinh Bộ đồ dùng thực hành toán 2 là công cụ đắc lực để đối mới phơng páp dạy học toán Học sinh đợc tổ chức hoạt động bằng tay hoặc quan sát các mô hình,... Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Toán ở lớp 2 ====================================== b Cân 2 đĩa và bộ quả cân c Đồ dùng giáo viên tự làm - Tranh toán - Bảng cộng, từ trong phạm vi 100 - Bảng nhân, chia trong phạm vi 100 Lơng Thị Hồng Minh Trờng Tiểu học Tr ng Trắc =================== ================= = Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Toán ở lớp 2 ======================================... =================== ================= = Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Toán ở lớp 2 ====================================== 1 2 3 4 2 4 6 8 3 6 9 12 4 8 12 16 5 10 15 20 7 8 9 10 14 16 18 20 21 24 27 30 28 32 36 40 35 40 45 50 42 48 54 60 49 56 63 70 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 - Giáo viên cho học sinh thực hành trên bảng số Giáo viên... vuông - 2 tấm in 9 ô vuông - 2 tấm in 8 ô vuông - 2 tấm in 7 ô vuông - 2 tấm in 6 ô vuông Lơng Thị Hồng Minh Trờng Tiểu học Tr ng Trắc =================== ================= = Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Toán ở lớp 2 ====================================== - 2 tấm in 5 ô vuông - 2 tấm in 4 ô vuông - 2 tấm in 3 ô vuông - 2 tấm in 2 ô vuông - 2 tấm in 1 ô vuông b Sử dụng: Ví dụ 1: Dạy bài... và hớng dẫn sử dụng đồ dùng dạy học toán 2 I Những yêu cầu cơ bản khi sử dụng đồ dùng toán 2 1 Đồ dùng trực quan phải phù hợp với từng giai đoạn học tập của học sinh Đối với lớp 2 các đồ dùng thờng là các đồ vật nh que tính, bông hoa, viên bi Tranh ảnh về các vật gần gũi với cuộc sống của học sinh (cây, quả, hoa, dụng cụ gia đình, các con vật nuôi.) các mô hình, vật t ợng trng (các hình học bằng bìa,... để học số và hình, các loại đồ dùng trên đều dễ làm, dễ tìm kiếm Mục đích chủ yếu của việc sử dụng các đồ dùng để dạy học toán là tạo ra chỗ dựa trực quan để phát triển t duy, để dạy các nội dung toán học trừu tợng, khái quát vì vậy đồ dùng học tập phải tập trung phục vụ cho việc dạy và học Các nội dung toán học, phải phản ánh thể hiện rõ ràng các dấu hiệu bản chất của nội dung dạy học Tránh sử dụng. .. các đồ dùng học tập đó để nhận biết, tìm tòi, kiểm tra kiến thức mới Lơng Thị Hồng Minh Trờng Tiểu học Tr ng Trắc =================== ================= = Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Toán ở lớp 2 ====================================== Ví dụ: ở lớp 2 học sinh nhận biết hình chữ nhật, hình tứ giác Khi giới thiệu về hình này giáo viên nên hớng dẫn học sinh sử dụng các hình có sẵn trong . tài: Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Toán ở lớp 2 Lơng Thị Hồng Minh Trờng Tiểu học Trng Trắc ==================================== = Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học. dùng trong dạy Toán - Danh mục đồ dùng học Toán B. Thiết kế và sử dụng đồ dùng trong dạy Toán 2 - Những yêu cầu cơ bản khi sử dụng đồ dùng Toán 2 - Các đồ dùng và cách sử dụng đồ dùng trong từng. hớng dẫn sử dụng đồ dùng dạy học toán 2 I. Những yêu cầu cơ bản khi sử dụng đồ dùng toán 2 1. Đồ dùng trực quan phải phù hợp với từng giai đoạn học tập của học sinh. Đối với lớp 2 các đồ dùng thờng
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học toán ở lớp 2, skkn Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học toán ở lớp 2,

Từ khóa liên quan