13 đề kiểm tra 1 tiết HK2 lý 9 kèm đáp án

61 5.1K 18
13 đề kiểm tra 1 tiết HK2 lý 9   kèm đáp án

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

THCS AN BẰNG – VINH AN Phòng GD & ĐT Huyện Phú Vang Bài kiểm tra 1 tiết Môn: Vật lí; Thời gian: 45 phút A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn câu trả lời đúng : Câu 1: Máy phát điện xoay chiều gồm các bộ phận chính nào dưới đây? A. Nam châm vĩnh cửu và hai thanh quét. C. Cuộn dây dẫn và nam châm. B. Ống dây điện có lõi sắt và hai vành khuyên. D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt. Câu 2. : Dòng điện cảm ứng xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín : A. Luôn luôn tăng. B. Luân phiên tăng giảm. C. Luôn luôn giảm. D. Luôn luôn không đổi. Câu 3. Các máy phát điện hoạt động theo sự chuyển hóa năng lượng nào sau đây: A.Điện năng thành cơ năng. C. Điện năng thành nhiệt năng. B.Cơ năng thành điện năng. D. Nhiệt năng thành điện năng. Câu 4: Với cùng một công suất điện truyền đi, công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện sẽ thay đổi như thế nào nếu tăng hiệu điện thế lên 3 lần? A. Giảm 3 lần B. Tăng 3 lần C. Giảm 9 lần D. Giảm 6 lần. Câu 5. Thấu kính phân kỳ là loại thấu kính: A. Có phần rìa dày hơn phần giữa. C. Có phần rìa mỏng hơn phần giữa. B. Có phần giữa và phần rìa dày như nhau. D. Có phần giữa và rìa mỏng như nhau. Câu 6: Khi đặt vật trước dụng cụ quang học cho ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật thì dụng cụ đó là: A. Thấu kính hội tụ B. Thấu kính phân kì C. Gương phẳng D. A và B đều đúng. Câu 7 Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí thì: A. Góc khúc xạ lớn hơn góc tới. C. Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. B. Góc khúc xạ bằng góc tới. D. Góc khúc xạ lớn hơn hoặc nhỏ hơn góc tới. Câu 8: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm, đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính . Trong các vị trí của vật sau đây, vị trí nào cho ảnh nhỏ hơn vật? A. 6cm B. 12cm C. 24cm D. 36cm. Câu 9: Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều: A. Không còn tác dụng từ. B. Tác dụng từ mạnh lên gấp đôi. C. Tác dụng từ giảm đi.D. Lực từ đổi chiều. Câu 10: Tính công suất hao phí khi truyền tải điện năng từ trạm đến nơi tiêu thụ nếu công suất điện ở trạm là 500000W, điện trở của dây dẫn là 50Ω và hiệu điện thế ở hai đầu dây là 10 kV. A. 12500 W B. 125000 W C. 75000 W D. 750000 W. Câu 11: Đặt vật AB trước một thấu kính hội tụ, để chiều cao ảnh bằng chiều cao vật thì vật phải đặt cách thấu kính một khoảng bằng bao nhiêu? A. d < f B. d = f C. d < 2f D. d = 2f. Câu 12: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm ảnh tạo bởi thấu kính phân kì: A. Ảnh ảo. B.Ảnh cùng chiều với vật. C. Ảnh bé hơn vật. D. Ảnh lớn hơn vật. B.TỰ LUẬN. (7 điểm) Câu 13: Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Câu 14. Cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế có 4400 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì giữa hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế xoay chiều 12V. a) Máy này là máy tăng thế hay hạ thế? Giải thích? b) Tính số vòng cuộn dây thứ cấp tương ứng? Câu 15: Viết công thức tính công suất hao phí trên đường dây tải điện? THCS AN BẰNG – VINH AN Câu 16 Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=12cm; vật AB dạng mũi tên cao h=6cm, đặt cách thấu kính một khoảng d= 18cm và vuông góc với trục chính tại A, cho ảnh A'B' qua thấu kính. a) A'B' là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao? b) Vẽ ảnh A'B'? c) Dùng kiến thức hình học để tính chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính? ĐÁP ÁN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ): Mỗi ý đúng 0,25đ. Câu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án C B B C A A A D D B D D II. PHẦN TỰ LUẬN( 7Đ) Câu 13 - Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 2,00 điểm Câu14 a. Máy này là máy hạ thế. Vì U 1 >U 2 b Số vòng dây của cuộn thứ cấp: Ta có: 2 1 2 1 n n U U  => n 2 = 1 12 * U nU = 220 4400*12 =220(Vòng) 0,50 điểm 0,50 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm Câu 15 2 2 U P RP hp  0,50 điểm Câu 16: f = 12cm h = 6cm d = 18cm h’ = ? d’ = ? a) - Ảnh thật - Vì d > f b) Vẽ hình: B I ∆ F F' A’ A O B’ c) ∆F'A’B’ đồng dạng ∆F'OI ' ' ' ' ' F F       = ' ' ' F F     (1) ∆OAB đồng dạng ∆OA’B’ ' ' '       (2) Từ (1) và (2), ta được: '   = ' ' ' F F     thay vào 12 12' 18 '   OAOA  12.OA' = 18.(OA'-12) 0,50 điểm 0,50 điểm 1,00 điểm 0,25 điểm 0,25điểm THCS AN BẰNG – VINH AN  12.OA' = 18.OA' – 216  6.OA' = 216  OA' = 6 216 =36 (cm) Ta có: ' ' '        A'B' = OA ABOA'. = 18 6.36 = 12 (cm) Vậy ảnh cao 12 cm và ảnh cách thấu kính 36 cm. 0,25điểm 0,25điểm KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÍ 9 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012 – 2013 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÍ 9 Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Cấp độ thấp Cấp độ cao TN TL TN TL TN TL TN TL 1. Điện từ học 1. Nêu được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng và thế nào là dòng điện xoay chiều. 2. Nêu được cấu tạo máy phát điện xoay chiều. 3. Nêu được các máy phát điện đều biến đổi cơ năng thành điện năng. 4. Nêu được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến áp. Thế nào là máy tăng áp, máy hạ áp. 5. Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay. 6.Phát hiện dòng điện là dòng điện xoay chiều hay dòng điện một chiều dựa trên tác dụng từ của chúng 7. Nêu được công suất hao phí trên đường dây tải điện tỉ lệ thuận với điện trở và tỉ lệ nghịch với bình phương của điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu dây dẫn. 8. Nêu được điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các cuộn dây của máy biến áp tỉ lệ thuận với số vòng dây của 9. Giải thích được vì sao có sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện và tính được 2 2 U P RP hp  . 10. Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy biến áp và vận dụng được công thức 2 1 2 1 n n U U  . 11. Nghiệm lại công thức 2 1 2 1 n n U U  của máy biến áp. THCS AN BẰNG – VINH AN mỗi cuộn và nêu được một số ứng dụng của máy biến áp. Số câu hỏi 2 (3’) 1 (5’) 2 (2’) 1 (5’) 1 (1’) 1 (5’) 9(21’) C1.2 C2.1 C3.3 C4.14a C6.9 C7.4 C7. 15 C9.10 C11.14b Số điểm(%) 0,75đ = 7,5% 1đ= 10% 0,5đ = 5% 0,5đ = 5% 0,25 đ = 2,5% 0,5đ= 5% 3,5đ 35% THCS AN BẰNG – VINH AN 2.Quang học 12. Nắm được thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 13. Nhận biết được thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. 14. Nắm được cách vẽ các tia sáng đặc biệt qua thấu kính và các tia ló của chúng. 15. Nêu được các kết luận về sự khúc xạ khi truyền ánh sáng từ nước sang không khí và ngược lại. 16. Nêu được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. 17. Nêu được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì. 18. Sử dụng các tia đặc biệt để dựng được ảnh của một vật tạo bởi TKHT, TKPK 19. Xác định được thấu kính là thấu kính hội tụ hay phân kì qua việc quan sát ảnh của một vật tạo bởi thấu kính đó. 20. Xác định được vị trí, chiều cao của ảnh hoặc vật qua TKHT, TKPK, Số câu hỏi 1 (1’) 1 (5’) 4 (4’) 1 (3’) 1 (4’) 1 (1’) 1 (6’) 10(24’) C13.5 C12.13 C16.6 C15.7 C20.11 C17.12 C17.16a C18.16b C20.8 C20.16c Số điểm(%) 0,25đ = 2,5% 2đ = 20% 1đ = 10% 1đ = 10% 1đ = 10% 0,25đ= 2,5% 1đ = 10% 6,5đ= 65% Ngày soạn 20/02/2011 Tiết 52 KIỂM TRA MỘT TIẾT VẬT LÝ 9 – KỲ II I. Mục đích yêu cầu - Phạm vi kiến thức: Từ tiết thứ 37 đến tiết thứ 51 theo PPCT (sau khi học xong bài 50: Ôn tập) - Mục đích: + Đối với học sinh: Hệ thống lại kiến thức đã được học + Đối với giáo viên: biết được khả năng nhận thức của học sinh II. Hình thức đề kiểm tra - Phương án kiểm tra: Kết hợp trắc nghiệm và tự luận (30% TNKQ, 70% TL) III. Ma trận đề kiểm tra 1. TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH. Số tiết thực Trọng số Nội dung Tổng số tiết Lí thuyết LT VD LT VD 1. Điện từ học 7 5 3,5 3,5 23,3 23,3 2. Quang học 8 6 4,2 3,8 28,0 25,4 Tổng 15 11 7,7 7,3 51,3 48,7 2. TÍNH SỐ CÂU HỎI CHO CÁC CHỦ ĐỀ Số lượng câu (chuẩn cần kiểm tra) Cấp độ Nội dung (chủ đề) Trọng số T.số TN TL Điểm số 1. Điện từ học 23,3 2,33 ≈3 2 (1đ; 3') 1(1đ; 5 / 2,0 Cấp độ 1,2 (Lí thuyết) 2. Quang học 28,0 2,8 ≈ 3 2(1,0đ; 3') 1 (1,5đ; 7') 2,5 1. Điện từ học 23,3 2,33 ≈2 1 (0,5đ; 1,5') 1 (2,0đ; 10') 2,5 Cấp độ 3,4 (Vận dụng) 2. Quang học 25,4 2,54 ≈2 1 (0,5đ; 1,5') 1 (2,5đ; 14) 3 Tổng 100 10 6 (3đ; 9') 4 (7đ; 36') 10 (đ) 3. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA. Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao Tên chủ đề TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Cộng 1. Điện từ học 7 tiết 1. Nêu được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay. 2. Nêu được các máy phát điện đều biến đổi cơ năng thành điện năng. 3. Nêu được dấu hiệu chính phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều và các tác dụng của dòng điện xoay chiều. 4. Nhận biệt được ampe kế và vôn kế dùng cho dòng điện một chiều và xoay chiều qua các kí hiệu ghi trên dụng cụ. 5. Nêu được các số chỉ của ampe kế và vôn kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của cường độ hoặc của điện áp xoay 8. Mô tả được thí nghiệm hoặc nêu được ví dụ về hiện tượng cảm ứng điện từ. 9. Nêu được dòng điện cảm ứng xuất hiện khi có sự biến thiên của số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây kín. 10. Phát hiện được dòng điện là dòng điện một chiều hay xoay chiều dựa trên tác dụng từ của chúng. 11. Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay. 12. Giải thích được vì sao có sự hao phí điện năng trên dây tải điện. 13. Nêu được điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các cuộn dây của máy biến áp tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn 14. Giải được một số bài tập định tính về nguyên nhân gây ra dòng điện cảm ứng. 15. Mắc được máy biến áp vào mạch điện để sử dụng đúng theo yêu cầu. 16. Nghiệm lại được công thức 1 1 2 2 U n U n  bằng thí nghiệm. 17. Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy biến áp và vận dụng được công thức 1 1 2 2 U n U n  . chiều. 6. Nêu được công suất điện hao phí trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương của điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đường dây. 7. Nêu được nguyên tắc cấu tạo của máy biến áp. và nêu được một số ứng dụng của máy biến áp. Số câu hỏi 1 C2.1 2 C9,13.2,3 1 C11.7 1 C16,17.10 4 Số điểm 0,5 1 1 2,0 4,5 (45%) 2. Quang học 8 tiết 18. Chỉ ra được tia khúc xạ và tia phản xạ, góc khúc xạ và góc phản xạ. 19. Nhận biết được thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì . 20. Nêu được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. 21. Mô tả được hiện tư- ợng khúc xạ ánh sáng trong trường hợp ánh sáng truyền từ không khí sang nước và ngược lại. 22. Mô tả được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. Nêu được tiêu điểm (chính), tiêu cự của thấu kính là gì. 23. Xác định được thấu kính là thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì qua việc quan sát trực tiếp các thấu kính này và qua quan sát ảnh của một vật tạo bởi các thấu kính đó. 24. Vẽ được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. 25. Dựng được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì bằng cách sử 26. Xác định đư- ợc tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng thí nghiệm. 27. Bằng kiến thức toán học tính được h, h / , d, d / , f. dụng các tia đặc biệt. Số câu hỏi 1 C19.4 1 C18.9 1 C22.5 1 C25.6 0,5 C25.8a 1 C27.8b 5 Số điểm 0,5 1,5 0,5 0,5 1 1,5 5,5 (55%) TS câu hỏi 3 3 3 9 TS điểm 2,5 2,5 5,0 10,0 (100%) IV. NỘI DUNG KIỂM TRA A. TRẮC NGHIỆM: Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau Câu 1. Máy phát điện xoay chiều là thiết bị dùng để: A. Biến đổi điện năng thành cơ năng. B. Biến đổi cơ năng thành điện năng. C. Biến đổi nhiệt năng thành điện năng. D. Biến đổi quang năng thành điện năng. Câu 2. Trong trường hợp nào dưới đây, trong khung dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng. A. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây dẫn kín nhiều. B. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây dẫn kín không đổi. C. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây dẫn kín thay đổi. D. Từ trường xuyên qua tiết diện S của khung dây dẫn kín mạnh. Câu 3. Máy biến thế dùng đ ể: A. Giữ cho hiệu điện thế ổn định, không đổi. B. Giữ cho cường độ dòng điện ổn định, không đổi. C. Làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện. D. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế. Câu 4. Khi nói về thấu kính, câu kết luận nào dưới đây không đúng? A. Thấu kính hội tụ có rìa mỏng hơn phần giữa. B. Thấu kính phân kì có rìa dày hơn phần giữa C. Thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật. D. Thấu kính hội tụ luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. Câu 5. Khi mô tả đường truyền của các tia sáng qua thấu kính hội tụ, Câu mô tả không đúng là A. Tia tới qua quang tâm thì tia ló truyền thẳng. B. Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm chính. C. Tia tới qua tiêu điểm chính thì tia ló truyền thẳng. D. Tia tới đi qua tiêu điểm chính thì tia ló song song với trục chính. Câu 6. Đặt một vật sáng PQ hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính. Hình vẽ nào vẽ đúng ảnh P'Q' của PQ qua thấu kính? P Q ' P P P' Q' P' Q' P P' Q' P A. C. Q O F' F Q O F ' F B. Q O F ' F D Q O F ' F Hình 1 [...]... 0,25 0,5 0,5 df 1 5 1 0   3 0 cm d  f 15  10 Thay vào (1) ta được: d h 15 .4, 2 h   2,1cm d 30 0,5 Vậy chiều cao của vật: AB = h = 2,1cm Giáo viên ra đề Trần Long SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ – KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2 011 - 2 012 Môn: Vật Lý - LỚP: 9AB Thời gian làm bài: 45 phút TRƯỜNG THCS-DTNT ALƯỚI ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề 2 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NỘI DUNG - CHỦ ĐỀ Chương II: Điện từ hoc (7 tiết) Chương... 10 /(d’ -10 ) suy ra d ’ = 15 cm thay vào (1) ta có : 30 /15 = 1/ h ’ suy ra h’ = 0,5cm Phòng GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ DIỂU KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2 012 – 2 013 Môn : vật lí – LỚP 9 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ 2 (HỌC KÌ 2) (Đáp án này gồm 1 trang) CÂU Ý Nội dung Điểm - Dòng điện xoay chiều là dòng điện luân phiên đổi chiều 1. 00 1. a - Tác dụng nhiệt, quang, từ 1 - Thấu kính hội tụ... có: U1 n Un 11 0.2500 = 1  U2 = 1 2   275V U2 n2 n1 10 00 * Để hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp U2’= 220V, thì số vòng dây cuộn thứ cấp sẽ là: U1 n U n 220 .10 00 = 1  n = 2 1   2000 Vòng 2 U n U1 11 0 2 2 3 - Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí, tia sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường Hiện tượng này gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng - Hình vẽ: Điểm 0,5 0,5 1 1 1 1 N... Phòng GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2 012 – 2 013 TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ DIỂU Môn : vật lí – LỚP 9 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ 1 (HỌC KÌ 2) (Đáp án này gồm 1 trang) CÂU Ý Nội dung Điểm - Cuộn dây dẫn và nam châm 1, 00 1. a - Bộ phận quay gọi là rôto, bộ phận đứng yên gọi là stato 1 (3đ) - Thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần giữa 1. b - Chùm tia tới song song với trục... THCS-DTNT ALƯỚI ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề 1 KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2 011 - 2 012 Môn: Vật Lý - LỚP: 9AB Thời gian làm bài: 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NỘI DUNG - CHỦ ĐỀ Chương II: Điện từ hoc (7 tiết) Chương III: Quang học (8 tiết) Máy phát điện Máy biến thế Truyền tải điện năng đi xa Hiện tượng khúc xạ ánh sáng Ảnh của vật tạo bởi các loại thấu kính MỨC ĐỘ TỔNG Nhận biết Thông hiểu Vận dụng (1) Vận dụng (2)... 1 2 2 C1 1 2 2 C3 1 1,5 1, 5 C4 C5 .1 C5.2,3 2 1, 5 0,5 2,5 4,5 2 1 1,3 0,7 5 TỔNG CỘNG 3,5 1, 5 2,5 2,5 10 Chú thích: a) Đề được thiết kế với tỉ lệ: 35% nhận biết + 15 % thông hiểu + 25% vận dụng (1) + 25% vận dụng (2), tất cả các câu tự luận (10 0% TL) b) Cấu trúc bài: 5 câu c) Cấu trúc câu hỏi: - Số lượng câu hỏi (ý) là: 5 câu (7 ý) SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THCS-DTNT ALƯỚI ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề 1. .. biết + 15 % thông hiểu + 25% vận dụng (1) + 25% vận dụng (2), tất cả các câu tự luận (10 0% TL) b) Cấu trúc bài: 5 câu c) Cấu trúc câu hỏi: - Số lượng câu hỏi (ý) là: 5 câu (7 ý) 2,5 SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ 2 011 - 2 012 TRƯỜNG THCS-DTNT ALƯỚI ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề 2 KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC Môn: Vật Lý - LỚP: 9AB Thời gian làm bài: 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Câu 1: (1, 5đ: Giải thích vì sao máy biến thế... 15 cm, A nằm trên trục chính 1. (0,5đ): Dựng ảnh A’B’ của vật AB ? 2.(0,5đ): Hãy cho biết ảnh A’B’ là ảnh thật hay ảnh ảo ? Tại sao ? 3.(2,0đ).: Biết độ cao của ảnh là 4cm Tính độ cao của vật ? ********************************* SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ 2 011 - 2 012 TRƯỜNG THCS-DTNT ALƯỚI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC Môn: Vật Lý - LỚP: 9AB ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đáp án này gồm: 02 trang) CÂU 1. .. truyền trong nước Câu 10 2 điểm Tóm tắt: Cho U 1 = 220V U 2 = 24V N 1 = 460 vòng U 1 = 15 0V Tính a) N 2 =? b) Máy biến áp là loại tăng hay giảm áp? c) N 1 =? Giải a) Số vòng dây quấn thứ cấp là: áp dụng công thức: U1 N = 1 U2 N2  N2 = U 2 N 1 24.460 = =50,2 vòng 220 U1 b) Máy biến áp này là máy giảm áp vì: U1> U2; N1 > N2 c) Ta có: N1= U 1 N 2 15 0.50,2 = = 313 , 7 vòng 24 U2 0,5 điểm 1 điểm 0,25 điểm 0,75... Quang học (8 tiết) Máy phát điện Máy biến thế Truyền tải điện năng đi xa Hiện tượng khúc xạ ánh sáng Thấu kính hội tụ Thấu kính phân kì Ảnh của vật tạo bởi các loại thấu kính Nhận biết TL C3 MỨC ĐỘ T Thông hiểu Vận dụng (1) Vận dụng (2) TL TL TL C1 1 1,5 C2 1 2 1 2 C4 1 1,5 C5 .1 C5.2,3 0,5 2 1 1,3 1 2,5 0,7 5 TỔNG CỘNG 3,5 1, 5 2,5 Chú thích: a) Đề được thiết kế với tỉ lệ: 35% nhận biết + 15 % thông hiểu . C20 .11 C17 .12 C17 .16 a C18 .16 b C20.8 C20 .16 c Số điểm(%) 0,2 5đ = 2,5% 2đ = 20% 1 = 10 % 1 = 10 % 1 = 10 % 0,2 5đ= 2,5% 1 = 10 % 6, 5đ= 65% Ngày soạn 20/02/2 011 Tiết. TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2 011 - 2 012 TRƯỜNG THCS-DTNT ALƯỚI Môn: Vật Lý - LỚP: 9AB Đ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 45 phút Mã đ 1 MA TRẬN Đ KIỂM TRA NỘI DUNG - CHỦ Đ MỨC Đ TỔNG SỐ. SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2 011 - 2 012 TRƯỜNG THCS-DTNT ALƯỚI Môn: Vật Lý - LỚP: 9AB Đ CHÍNH THỨC Đ P ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đ p án này gồm: 02 trang) CÂU

Ngày đăng: 24/07/2015, 16:36

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan