Giáo án Lớp 5 năm học 2014-2015

758 1.6K 2
Giáo án Lớp 5 năm học 2014-2015

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUẦN 1 Thứ hai 20 tháng 8 năm 2015. Tập đọc:Tiết 1 THƯ GỬI CÁC HỌC SINH I/ MỤC ĐÍCH U CẦU: 1. Đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết,ngắt nghỉ hơi đúng chỗ . Đọc trơi chảy, lưu lốt bức thư của Bác Hồ - Đọc đúng các từ ngữ, câu trong bài. 2. Hiểu các từ ngữ trong bài. 3.Hiểu nội dung bức thư: Bác hồ khun học sinh chăm học, nghe thầy u bạn . - Học thuộc lòng một đoạn thư “Sau 80 năm…cơng học tập của các em”( trả lời được các câu hỏi CH 1,2,3,) II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:- Tranh minh hoạ. Bảng phụ. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Mở đầu: :(2’)Nêu một số điểm cần lưu ý về tập đọc lớp 5 B. Bài mới: :(30’) 1. Giới thiệu bài: 2. Luyện đọc: - Gọi HS đọc bài. G chia 2 đoạn, gọi HS đọc nối tiếp. - Lần 1: Đọc + sửa phát âm. - Lần 2: Đọc + giảng nghĩa từ - Lần 3: Đọc + nhận xét, đánh giá - Y/c Hs luyện đọc theo cặp. - Gọi 1 Hs đọc cả bài - G đọc mẫu 3. Tìm hiểu bài: ? Ngày khai trường 9/1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác? - Y/c hs đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi 2, 3 . ? Sau Cách mạng tháng 8, nhiệm vụ của tồn dân là gì? ? Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong cơng cuộc kiến thiết đất nước? ? Nội dung của bài là gì? - HS lắng nghe. - HS nghe và quan sát tranh - 1 Hs đọc. - Hs nối tiếp nhau đọc đoạn. Đ1: Từ đầu……em nghĩ sao. Đ2: Phần còn lại - Đọc, nhận xét đánh giá bạn đọc - Đọc theo cặp. - 1 hs đọc bài - …ngày khai trường đầu tiên… - …bắt đầu hưởng một nền giáo dục…Vn - Xây dựng lại cơ đồ… tồn cầu. - Học sinh phải cố gắng, siêng năng, … năm châu - Bác Hồ khun học sinh chăm học, nghe 1 4. c din cm v HTL: - Gi hs c ni tip on 1,2 nờu ging c tng on - Hs c din cm on 2. - Gi hs thi c trc lp - -Hoùc thuoọc loứng moọt ủoaùn thử Sau 80 nmcụng hc tp ca cỏc em( 5. Cng c dn dũ: :(2) - Túm ni dung bi, liờn h thc t. thy yờu bn . Thõn ỏi, thit tha, tin tng, hy vng -HS thc hin - 3 hs thi c. - c bi v chun b bi sau *** Toỏn: Tit 1 ễN TP: KHI NIM V PHN S I/ MC TIấU: Giỳp hc sinh: - Cng c khỏi nim ban u v phõn s, c, vit phõn s. - ễn tp v cỏc vit thng, vit s t nhiờn di dng phõn s. II/ DNG DY HC: Cỏc tm bỡa ct v nh trong sỏch giỏo khoa. III/ HOT NG DY HC: Phng phỏp Ni dung 1. Gii thiu bi: :(2) - Gii thiu s lc ch. trỡnh toỏn 5. 2. ễn tp khỏi nim ban u v phõn s. :(8) - G hng dn hc sinh quan sỏt tng tm bi ri y/c hs nờu tờn gi phõn s, vit phõn s v c phõn s. - Cho hs quan sỏt tm bỡa, nờu: - Y/c hs lờn bng vit v c phõn s. - Lm tng t vi cỏc tm bỡa cũn li. 3 2 , 10 5 , 4 3 , 100 40 c gi l gỡ? ? Phõn s gm nhng phn no? Cỏch c? Cỏch vit? 3. ễn tp cỏc vit thng hai s t Hc sinh lng nghe - Vit 3 2 c: hai phn ba - Hs l tng t - L cỏc phõn s - Phõn s cú t s v mu s 2 nhiên, cách viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số: :(6’) G yêu cầu học sinh viết 1 : 3; 4 : 10; 9:2 dưới dạng phân số. 1 : 3 có thương là bao nhiêu? - Rút ra ghi nhớ 1 trong sách giáo khoa - Hướng dẫn tương tự với các chú ý 2, 3, 4, trong SGK. 4. Thực hành: :(15’) - Y/c học sinh đọc theo cặp. - Gọi học sinh đọc trước lớp các phân số và nêu tử số và mẫu số của từng phân số- Nx, chữa. - Củng cố khái niệm phân số, đọc phân số. - Hs tự làm, chữa bài. - Củng cố chú ý 1. - Hs tự làm, chữa bài. - Củng cố chú ý 2. - Gọi học sinh nêu miệng kết quả và giải thích. 5. Củng cố dặn dò: :(4’) Chuẩn bị bài sau - 1 hs viết, lớp viết bảng. - 1 chia cho 3 có thương là 3 1 Bài 1( 4- sgk) 7 5 ; 100 25 ; 38 91 ; 77 60 ; 1000 85 7 5 , 5 là tử số, 7 là mẫu số,…. Bài 2 ( 4 – sgk ) 3 : 5 = 7 3 75 : 100 = 100 75 Bài 3 ( 4 – sgk ) 32 = 1 32 105 = 1 105 Bài 4 ( 4 – sgk ) a, 1 = 6 6 b, 0 = 5 0 *** Đạo đức: Tiết 1 EM LÀ HỌC SINH LỚP 5 I/ MỤC TIÊU. Sau bài học này học sinh biết: - Vị thế của học sinh lớp 5 so với các lớp trước. 3 - Bước đầu có kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng đạt mục tiêu. - Vui và tự hào khi là học sinh lớp 5. Có ý thức học tập, ren luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5 *Các kĩ năng sống cần đạt : - Kĩ năng nhận thức (tự nhận thức được mình là HS lớp 5). - Kĩ năng xác định giá trị ( xác định được giá trị của HS lớp 5) - Kĩ năng ra quyết định ( biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống để xứng đáng là HS học sinh lớp 5) II/ TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN. - Các bài hát về chủ đề trường em. III/ HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC: 4 * * * Chính tả ( nghe viết ): Tiết 1 VIỆT NAM THÂN YÊU I/ MỤC TIÊU: - Nghe – viết đúng, trình bày đúng bài chính tả: Việt Nam thân yêu.Không mắc quá 5 lỗi;trình bày đúng thể thơ lục bát - Làm bài tập để củng cố quy tắc viết chính tả với ng/ngh, g/gh,. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Khởi động: Y/c hs hát tập thể bài “ Em yêu trường em”. Hoạt động:(10’)Quan sát tranh và thảo luận. - Y/c hs quan sát từng tranh ảnh trong sách giáo khoan ? Tranh vẽ gì? ? Em nghĩ gì khi xem các tranh ảnh trên? ? Học sinh lớp 5 có gì khác với học sinh khối lớp khác? ? Theo em chúng ta cần là gì để xứng đáng là học sinh lớp 5? * KL: Năm nay các em lên lớp 5. Lớp 5 là lớp lớn nhất trường…gương mẫu về mọi mặt. Hoạt động 2: :(8’)Làm bài tập 1- SGK * CTH: - G nêu y/c bài tập 1, yêu cầu học sinh thảo luận bài tập theo cặp. - Gọi vài nhóm lên trình bày. - Nx và kết luận. Các điểm a.b.c.d.e trong bài tập 1 là những nhiệm vụ của học sinh lớp 5 mà chúng ta phải thực hiện. Hoạt động 3: :(8’)Tự liên hệ( Bài tập 2- SGK) - Gọi một số h sinh tự liên hệ trước lớp. Rút ra ghi nhớ, gọi học sinh nhắc lại. Hoạt động tiếp nối:-:(3’) Củng cố bài - Cả lớp hát. - Quan sát tranh, trả lời câu hỏi - Hs trả lời với từng tranh. - Hs nói cảm nghĩ của mình. - Là học sinh lớn nhất trường, phải gương mẫu cho các em dưới noi theo. - Chăm học, tự giác trong công việc hằng ngày và trong học tập. - Trao đổi theo cặp. - 3 nhóm trình bày. - Nx bổ sung. - Trao đổi theo cặp. 3 học sinh liên hệ - 2 Hs nhắc lại 5 II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 6 *** Toán ÔN TẬP KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ I)MỤC TIÊU -Cũng cố khái niệm về phân số -Ôn tập cách viết thương, viết số dưới dạng dạng phân số II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1 .Giới thiệu bài :(1’) 2 Ôn tập thực hành:(30’) Bài tập 1:Đọc các phân số sau 3 32 94 87 ; ; ; 5 75 100 64 Bài tập 2:Viết các thương dưới dạng phân số Bài tập 3:Điền số thích hợp vào ô trống 3.Củng cố,dặn dò : :(4’)Hệ thống lại bài -Hs lần lượt đọc các phân số đã cho -Hs làm bài cá nhân vào vở 8 7 45 8:15 ;7 :3 ;45:100 15 3 100 = = = -Hs lên bảng làm –lớp làm vào vở 1= 5 5 ;0= 0 7 = 0 85 Thứ ba 21 tháng 8 năm 2013. BUỔI SÁNG Khoa học: Tiết1: SỰ SINH SẢN I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Nhận ra mọi trẻ em đều do bố mẹ sinh ra, con cái có những đặc điểm giống bố mẹ của mình. - Hiểu và nêu ý nghĩa của sự sinh sản. * Các kĩ năng sống cần đat : -Kĩ năng phân tích và đối chiếu các đặ c điểm của bố, mẹ và con cái để rút ra nhận xét bố mẹ và con cái có đặc điểm giống nhau II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Các hình minh hoạ trong sách giáo khoa. - Bộ phiếu dùng cho trò chơi “ Bé là con ai” III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HOC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Gới thiệu bài: :(2’) 2. Hoạt động: :(25’) * Hoạt động 1: Trò chơ “Bé là con ai” 7 - G nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi. - Chia lớp thành 4 nhóm, phát đồ dùng. - Gọi đại diện hai nhóm dán phiếu và trả lời câu hỏi của nhóm khác ? Nhờ đâu các em tìm bố mẹ cho từng bé? - Qua trò chơi, em có nhận xét gì về trẻ em và bố mẹ của chúng? *KL: Mọi trẻ em đều do bố mẹ sinh ra, nhìn đặc điểm bên ngoài có thể nhận ra bố mẹ của em bé. * Hoạt động 2: ý nghĩa của sự sinh sản ở người. - Y/C hs quan sát hình minh hoạ và hoạt động theo cặp. - Treo tranh minh hoạ ( không có lời của nhân vật ) y/c hs lên giới thiệu các thành viên trong gia đình bạn Liên. - Nx, khen. ? Gia đình bạn Liên có mấy thế hệ? ? Nhờ đâu mà có các thế hệ trong mỗi gia đình: * gv kết luận * Hoạt đông 3: Liên hệ thực tế: Gia đình của em. Y/c hs vẽ tranh về gia đình mình. - Hướng dẫn, gợi ý thêm. - Y/c hs lên giới thiệu gia đình mình qua tranh. * Hoạt động kết thúc: :(3’) - GV tóm nội dung bài, rút ra bài học và y/c học sinh đọc . - Nx tiết học và đăn dò về nhà. - Theo dõi. - Nhận đồ dùng và hoạt động theo nhóm. - Đại diện các nhóm khác kiểm tra và hỏi: ? Tại sao bạn cho rằng đây là hai bố con (mẹ con)? - Nx sửa - Em bé có đặc điểm giống bố mẹ của mình - Trẻ em đều do bố mẹ sinh ra và chúng có những đặc điểm giống bố mẹ của mình. - Hs lắng nghe. - Hs1 đọc từng câu hỏi về nội dung tranh cho Hs2 trả lời. - 2 hs giới thiệu. - 2 thế hệ: Bố mẹ Liên và Liên - Nhờ cáo sự sinh sản. - Hs lắng nghe. - Vẽ hình vào giấy A4 3 – 5 hs dán và giới thiệu - Nx bạn trình bày. - 2 hs đọc mục bạn cần biết *** Toán: Tiết 2 ÔN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ I/ MỤC TIÊU: 8 Giúp học sinh: - Nhớ lại tính chất cơ bản của phân số. - Áp dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn và quy dồng mẫu số các phân số. II/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Phương pháp Nội dung A. Kiểm tra bài cũ:4’ - Gọi học sinh là bài 2,3 ( SKG ) - Nx, cho điểm. B. Dạy học bài mới:30’ 1. Giới thiệu bài: 2. Ôn tập tính chất cơ bản của phân số . * Ví dụ 1: G viết VD1 lên bảng và yếu cầu học sinh tìm số thích hợp để điền vào chỗ trống. - Nx bảng – gọi một số học sinh dưới lớp đọc bài của mình. ? Khi nhân cả tử số và mẫu của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác không thì ta được gì? 3. Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số: * Rút gọn phân số:Hướng dẫn hs làm và nhận xét (SGK) 4. Thực hành: - Hs nêu y/c, làm cá nhân, Nx chữa. - Củng cố cách rút gọn phân số. - Hs nêu y/c, làm cá nhân, chữa. Y/c hs giải thích lại phần b, C 2 cách quy đồng mẫu số các phân số. - Hs nêu yêu cầu, làm vở. - Một hs lên bảng làm bài. - Nx, Y/c hs giải thích tại sao chúng bằng nhau. hs làm bài - 1 hs lên làm, lớp làm nháp. 6 5 = 36 35 x x = 18 15 - ….ta được 1 phân số bằng với phân số đã cho -Hs thực hiện Bài 1 ( 6 – sgk ) 25 15 = 5:25 5:15 = 5 3 ; 27 18 = 9:27 9:18 = 3 2 64 36 = 4:64 4:36 = 16 9 Bài 2 ( 6- sgk ) a, 3 2 và 8 5 ; 3 2 = 83 82 x x = 24 16 ; 8 5 = 38 35 x x = 24 15 b, 4 1 và 12 7 ; 4 1 = 34 31 x x = 12 3 ; giữ nguyên 12 7 Bài 3 : HS Khá –giỏi làm( 6 – sgk ) Ta có: 30 12 = 6:30 6:12 = 5 2 ; 21 12 = 3:21 3:12 = 7 4 35 20 = 5:35 5:20 = 7 4 ; 100 40 = 20:100 20:40 = 5 2 Vậy 5 2 = 30 12 = 100 40 ; 7 4 = 21 12 = 35 20 9 5. Củng cố dặn dò:2’ Tóm nội dung bài *** Luyện từ và câu :Tiết 1 TỪ ĐỒNG NGHĨA I/ MỤC TIÊU: - Hiểu thế nào là từ đồng nghĩa, từ đồng nghĩa hoàn toàn và không hoàn toàn. (phần ghi nhớ) - Vận dụng những hiểu biết đã có, làm đúng các bài tập thực hành. tìm dúng từ đồng nghĩa, đặt câu phân biệt từ đồng nghĩa. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ. 10 [...]... tiết học - HS thực hiện Kết quả là : 11 11x5 55 15 15 x 25 3 75 31 31x 2 62 = = ; = = ; = = 2 2 x5 10 4 4 x 25 100 5 5 x 2 10 - HS thực hiện: Bài giải Số HS giỏi tốn là : 30X 3 = 9 ( học sinh ) 10 Số HS giỏi Tiếng Việt là : 30x 2 = 6 ( học sinh ) 10 Đáp số : 9 HS giỏi tốn, 6 HS giỏi TV - 2-3 HS trả lời - Lớp nhận xét ,bổ sung o0o -BUỔI CHIỀU : Đạo đức (Tiết ct:2) EM LÀ HỌC SINH... EM LÀ HỌC SINH LỚP 5 (TIẾT 2) I.MỤC TIÊU: - Như tiết 1 tuần 1 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Mẫu chun những Hs lớp 5 gương mẫu, nội quy của trường - HS: Bảng kế hoạch cơng việc cần làm III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 35 1.Kiểm tra bài cũ :5 - Để xứng đáng là HS lớp 5, mỗi một HS cần phải - 2 HS trả lời làm gì? - Lớp nhận xét - Trong tuần vừa qua,em đã làm gì để xứng đáng là một HS... bài: 2 Ơn tập cách so sánh hai phân số: - G ghi bảng hai phân số: 2 5 và Y/c học 7 7 Nội dung * So sánh 2 phân số cùng mẫu sinh so sánh 2 phân số 2 5 < 7 7 ? Khi so sánh 2 phân số cùng mẫu, ta làm như thế nào? - Ta so sánh tử số của các phân số, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn 3 4 - G ghi 3 5 và , y/c học sinh so sánh 2 phân 4 7 số trên? - Nx, chữa ? Muốn so sánh 2 phân số khác mẫu,... Nhận xét tiếu học, dặn dò về nhà - Học nhắc lại kiến thức đã học - Học và làm bài, chuẩn bị bài sau -SINH HOẠT LỚP I.Mục tiêu: -Nêu kế hoạch cho năm học -Nhận xét tuần qua - Phương hướng tuần tới -Giáo dục đạo đức cho HS II.Nội dung: 1)Phổ biến kế hoạch năm học 2013-2013 2)Nhận xét ưu,khuyết điểm tuần qua 3 )Giáo dục đạo đức cho các em 4)Kế hoạch tuần tới -Dạy học chương... (7-sgk) - Học sinh nêu u cầu, tự làm - 1 hs làm bảng 2 2 5 5 11 11 > - Nx ,chữa ; < ; > 5 7 9 6 2 3 ? Nêu cách so sánh hai phân số cùng tử số? - Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn và ngược lại - Hs nêu u cầu Bài 3( 7-sgk) - Nhắc học sinh nên lựa chọn cách so 3 5 3 3 x7 21 5 5 x 4 20 = a, và ; = = ; = sánh sao cho thuận tiện 4 7 4 4 x7 28 7 7 x 4 28 - 3 Hs làm bảng 21 20 3 5 > nª n >... 3 ( 8-sgk) có thể viết thành phân số thập phân? 4 17 ; - Phân số là ph số thập phân 10 100 69 69x5 3 45 = = - Phân số: ? Bài tập u cầu làm gì? 200 200x5 10000 - Học sinh tự làm bài Bài 4 (8-sgk) - 2 học sinh lêm bảng 7 7x5 35 = a, = - Nhận xét chữa, u cầu học sinh trình 2 2x5 10 bày lại cách giải 3 3x 25 75 = b, = 4 4 x24 100 6 6:3 2 = = c, 30 30 : 3 10 64 64 : 8 8 = = d, 800 800 : 8 100 32 4 Củng cố... một vài học sinh nhắc lại 3 Thực hành: - Y/c học sinh tự làm bài - Gọi học sinh đọc bài - Nx, chữa, Củng cố so sánh 2 phân số cùng mẫu số, khác mẫu số - Y/c học sinh đọc y/c ? Bài tập u cầu các em làm gì? - Hs làm bài - Gọi 2 hs lên bảng làm - Nhận xét chữa ? Làm thế nào các em sắp xếp đúng thứ 18 5 2 > 7 7 5 7 * So sánh hai phân số khác mẫu - Thực hiện QĐMS 2 phân số rồi so sánh: 3 3x 7 21 5 5 x 4 20... HỌC: - Hình minh hoạ, học sinh chuẩn bị hình vẽ III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 KTBC: :( 5 ) -2 hs trả lời - Em có nhận xét gì về trẻ em và bố mẹ của chúng? -Sự sinh sản của người có ý nghĩa như thế nào? 2 Bài mới: :( 25 ) - G giới thiệu bài: - Quan sát và trả lời câu hỏi Hoạt động 1: Hoạt động cả lớp - Một học sinh dán tranh vẽ, cả lớp quan - Gọi học sinh lên bảng dán... Gọi học sinh đọc u cầu - Học sinh làm bài cá nhân - Yc học sinh tự làm bài - 2 học sinh làm bảng - Gọi 2 học sinh lên bảng làm, nx, - 3, 4 em học sinh nêu câu chữa - Nhận xét, bổ sung - Gọi một số em nêu câu -VD: Cánh đồng xanh mướt ngơ khoai - Nx, sửa, khên học sinh đặt câu hay - Bạn Nga có nước da trắng hồng Bài 3: Gọi học sinh đọc u cầu - Các cặp làm bài - u cầu học sinh làm bài theo cặp - 1học. .. 2 Bài mới: 25 *Hoạt động 1:Thảo luận về kế hoạch phấn đấu - GV u cầU HS nối tiếp nhau đọc bảng kế - Một số HS đọc bảng kế hoạch trước hoạch lớp - GV theo dõi - HS cả lớp trao đổi , nhận xét ,bổ sung - GV kết luận: Để xứng đáng là HS lớp 5 các em cần quyết tâm ,phấn đấu , rèn luyện có kế hoạch - HS kể về các HS lớp 5 gương mẫu *Hoạt động 2:Kể chuyện về các tấm gương HS lớp 5 gương mẫu Em học tập được . 8 7 45 8: 15 ;7 :3 ; 45: 100 15 3 100 = = = -Hs lên bảng làm lớp làm vào vở 1= 5 5 ;0= 0 7 = 0 85 Thứ ba 21 tháng 8 năm 2013. BUỔI SÁNG Khoa học: Tiết1: SỰ SINH SẢN I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh: -. làm bài - 1 hs lên làm, lớp làm nháp. 6 5 = 36 35 x x = 18 15 - ….ta được 1 phân số bằng với phân số đã cho -Hs thực hiện Bài 1 ( 6 – sgk ) 25 15 = 5: 25 5: 15 = 5 3 ; 27 18 = 9:27 9:18 =. và tự hào khi là học sinh lớp 5. Có ý thức học tập, ren luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5 *Các kĩ năng sống cần đạt : - Kĩ năng nhận thức (tự nhận thức được mình là HS lớp 5) . - Kĩ năng

Ngày đăng: 30/05/2015, 16:33

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • B

  • Hoạt động 1 : Ơn tập về phép cộng và phép trừ hai phân số.

 • *******************************************

 • Thứ tư ngày 29 tháng 08năm 2013

 • ƠN TẬP PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HAI PHÂN SỐ

  • Hoạt động của giáo viên

  • Hoạt động của học sinh

   • HĐ1: Địa hình Việt Nam

   • HĐ2: Khống sản Việt Nam

   • HĐ2: Những ích lợi do địa hình về khống sản mang lại cho chúng ta.

   • Hoạt động của Giáo viên

   • Hoạt động của Học sinh

   • 2 = 2 + =

    • §11. SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI

    • §26. LUYỆN TẬP

    • §13. NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT

    • Theo Lưu Anh

    • §31. LUYỆN TẬP CHUNG

 • I. MỤC TIÊU

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  • §32. KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

 • §13. TỪ NHIỀU NGHĨA

  • §7 : ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

   • §14. TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SƠNG ĐÀ

   • Quang Huy

   • §33. KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tt)

   • §13. LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

   • §14. PHỊNG BỆNH VIÊM NÃO

   • §14. LUYỆN TẬP TỪ NHIỀU NGHĨA

   • §35. LUYỆN TẬP

   • §15. KÌ DIỆU RỪNG XANH

 • I. Mục tiêu:

 • - Cảm nhận vẻ đẹp kì thú của rừng, tình cảm u mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp kì diệu của rừng.

 • I. MỤC TIÊU

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  • §37. SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN

  • §15. MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN

  • Tiết 8: XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH

 • I. MỤC TIÊU

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  • §16. TRƯỚC CỔNG TRỜI

  • Nguyễn Đình Ánh

  • §38. LUYỆN TẬP

 • §15. LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

  • §16. PHỊNG TRÁNH HIV / AIDS

  • §16. LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA

 • I. Mục tiêu:

 • -Biết đặt câu phân biệt các nghĩa của một số từ nhiều nghĩa là tính từ.

  • §40. VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

  • §17. CÁI GÌ Q NHẤT ?

  • §41. LUYỆN TẬP

 • I. MỤC TIÊU

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  • Hoạt động học

 • I. MỤC TIÊU

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  • HOẠT ĐỘNG HỌC

   • LUYỆN TẬP CHUNG

   • §43. VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

   • §18. PHỊNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI

   • §18. ĐẠI TỪ

   • §44. LUYỆN TẬP CHUNG

   • §45. LUYỆN TẬP CHUNG

   • §19. ƠN TẬP GIỮA HỌC KỲ I ( Tiết 1 )

   • §46. LUYỆN TẬP CHUNG

 • §10. ƠN TẬP GIỮA KỲ I ( Tiết 2 )

 • §47. KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I

 • §19. ƠN TẬP GIỮA KỲ I ( Tiết 5 )

  • §48. CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN

 • §19. ƠN TẬP GIỮA KỲ I ( Tiết 6 )

  • §49. LUYỆN TẬP

  • §50. TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN

  • §51. LUYỆN TẬP

 • §11. NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON NAI

  • §53. LUYỆN TẬP

  • §11. ƠN TẬP

  • HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐƠ HỘ

  • (1858-1945)

   • §22. QUAN HỆ TỪ

   • §54. LUYỆN TẬP CHUNG

   • §23. MÙA THẢO QUẢ

   • §56. NHÂN SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000,…

 • I. MỤC TIÊU

  • §23. MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG

  • §24. HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG

  • §58. NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN

 • I. Mục tiêu:

 • - Nắm được tính chất giao hốn của phép nhân 2 STP

 • I. Mục tiêu:

 • - Nắm được cấu tạo ba phần của bài văn tả người.

 • I. MỤC TIÊU

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  • §24. LUYỆN TẬP QUAN HỆ TỪ

  • §59. LUYỆN TẬP

  • LUYỆN TẬP CHUNG

  • §60. LUYỆN TẬP

  • §25. NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON

  • §61. LUYỆN TẬP CHUNG

 • I. MỤC TIÊU

  • §62. LUYỆN TẬP CHUNG

  • §25. MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG

  • §26. TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN

  • - Nhận xét tiết học.

  • §63. CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

 • §25. LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (Tả ngoại hình)

 • I. MỤC TIÊU

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  • §26. LUYỆN TẬP QUAN HỆ TỪ

 • Tiết 2 Tốn TG: 35’

 • §64. LUYỆN TẬP

  • 

  • §65. CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,…

  • §27. CHUỖI NGỌC LAM

  • Phun-tơn o- xlơ

  • §66. CHIA SỐ TỰ NHIÊN CHO SỐ TỰ NHIÊN MÀ

  • THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ SỐ THẬP PHÂN

 • I. MỤC TIÊU

  • §27. ƠN TẬP VỀ TỪ LOẠI

 • §14. PA-XTƠ VÀ EM BÉ

  • §28. HẠT GẠO LÀNG TA

  • §68. CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

 • I. Mục tiêu:

  • THU- ĐƠNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHƠN GIẶC PHÁP”

 • I. MỤC TIÊU

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  • Luyện từ và câu

  • §28. ƠN TẬP VỀ TỪ LOẠI (tt)

  • §69. LUYỆN TẬP

  • 

  • §70. CHIA MỘT SỐ THẬP CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

  • §71. LUYỆN TẬP

  • §72. LUYỆN TẬP CHUNG

  • §29. MỞ RỘNG VỐN TỪ: HẠNH PHÚC

  • §30. VỀ NGƠI NHÀ ĐANG XÂY

  • §73. LUYỆN TẬP CHUNG

  • Tiết 4. Lịch sử TG: 35’

  • §29. CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG 1950

 • I.MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  • §30. TỔNG KẾT VỐN TỪ

  • §74. TỈ SỐ PHẦN TRĂM

  • §75. GIẢI TỐN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

  • §31. THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN

  • Theo Trần Phương Hạnh

 • §76. LUYỆN TẬP

  • §31. TỔNG KẾT VỐN TỪ

 • I. Mục tiêu:

 • - HS tìm và kể đc 1 câu chuyện về 1 buổi sum họp đầm ấm trong gia đình, nói đc suy nghĩ của mình về buổi sum họp đó.

  • §32. THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN

  • §78. LUYỆN TẬP

 • §31. TẢ NGƯỜI (Kiểm tra viết)

  • §32. TỔNG KẾT VỐN TỪ (tt)

  • 

  • Tốn

  • §79. GIẢI TỐN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (tt)

 • §80. LUYỆN TẬP

  • 3. Củng cố, dặn dò: 3’ - Chốt nội dung bài- Chuẩn bị bài sau. - Nhận xét tiết học.

  • §33. NGU CƠNG XÃ TRỊNH TƯỜNG

  • §81. LUYỆN TẬP CHUNG

  • NGU CƠNG XÃ TRỊNH TƯỜNG

  • §82. LUYỆN TẬP CHUNG.

 • §33. ƠN TẬP VỀ TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ

  • §36. CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

  • §83. GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BỎ TÚI

  • §33. ƠN TẬP VỀ VIẾT ĐƠN

  • §17. ƠN TẬP HỌC KÌ I.

 • §84. SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GIẢI TỐN TỈ SỐ PHẦN TRĂM

  • §85. HÌNH TAM GIÁC

 • I. Mục tiêu: Giúp HS

 • - Nhận biết đáy và đường cao của hình tam giác .

 • - Phân biệt 3 dạng hình tam giác (phân laọi theo góc)

  • §35. ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (tiết 1)

  • §86. DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC

 • I. MỤC TIÊU

 • §35. ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (tiết 2)

 • §35. ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (tiết 3)

 • 

 • 

 • 

 • 

  • §35. ƠN TẬP CUỐI HỌC KỲ I (tiết 5)

  • - Nhận xét tiết học.

 • §88. LUYỆN TẬP CHUNG

  • §18. KIỂM TRAHỌC KÌ I.

  • §89. KIỂM TRA CUỐI KỲ I

 • §90. HÌNH THANG

 • Theo Hà Văn Cầu- Vũ Đình Phòng

  • §19. EM U Q HƯƠNG (Tiết 1)

 • §19. CHIẾC ĐỒNG HỒ

 • Theo Hà Văn Cầu- Vũ Đình Phòng

 • HO¹T §éNG CđA GI¸O VI£N

 • §98. LUYỆN TẬP

  • Chuẩn bị bài sau : Nước nhà bị chia cắt

  • §20 . CHÂU Á (Tiếp theo)

  • §21. TRÍ DŨNG SONG TỒN

 • §21. KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

 • §41. LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

  • Hoạt đơng 1:

  • §22. HÀ NỘI

 • §22. ƠNG NGUYỄN KHOA ĐĂNG

 • 

 • §109. LUYỆN TẬP CHUNG

  • §45. PHÂN XỬ TÀI TÌNH

 • Theo Nguyễn Đổng Chi

  • §111. XĂNG - TI - MÉT KHỐI. ĐỀ - XI - MÉT KHỐI

  • §23. CAO BẰNG

   • §112. MÉT KHỐI

   • §23. KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

   • §46. CHÚ ĐI TUẦN

   • §113. Luyện tập

   • §45. LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

   • §46. TRẢ BÀI VĂN KỂ CHUYỆN

   • §115. THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG

 • I. Mục tiêu:

  • §24. NÚI NON HÙNG VĨ

 • §119. LUYỆN TẬP CHUNG

 • §48. ƠN TẬP VỀ TẢ ĐỒ VẬT( tt)

  • §25. AI LÀ THỦY TỒ LỒI NGƯỜI?

   • §123. CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN

 • §51. NGHĨA THẦY TRỊ

  • §26. LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG.

  • §51. MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUYỀN THỐNG

   • §26. KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

    • §52. HỘI THỔI CƠM THI Ở ĐỒNG VÂN

    • §52. LUYỆN TẬP THAY THẾ TỪ NGỮ ĐỂ LIÊN KẾT CÂU.

    • 

    • Tốn

    • §129. LUYỆN TẬP CHUNG

    • §52. TRẢ BÀI VĂN TẢ ĐỒ VẬT

    • §130. VẬN TỐC

 • Theo Nguyễn Tn

 • §131. LUYỆN TẬP

  • §27. CỬA SƠNG.

 • Tiết 2. Luyện từ và câu TG: 35’

 • §53. MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUYỀN THỐNG

 • §27. KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC ĐƯỢC THAM GIA.

  • Ho¹t ®éng cđa GV

  • Ho¹t ®éng cđa HS

  • §55. ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (tiết 1)

 • §136. LUYỆN TẬP CHUNG

 • §136. LUYỆN TẬP CHUNG

  • §28. ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (tiết 3)

  • 

  • §56. ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (tiết 4)

 • §55. ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (tiết 5)

 • §55. ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (tiết 6)

  • ĐẤT NƯỚC.

 • (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)

 • I.Mục tiêu:

  • Tiết 30: CƠ GÁI CỦA TƯƠNG LAI.

 • §59. ƠN TẬP VỀ TẢ CON VẬT

 • (Dấu phẩy)

 • §60. TẢ CON VẬT (Kiểm tra viết)

 • §151. PHÉP TRỪ

 • §154. Luyện tập

 • §62. ƠN TẬP VỀ DẤU CÂU : Dấu phẩy

 • §155. Phép chia

 • §156. Luyện tập

  • Tiết 32: BẦM ƠI.

   • ( Dấu phẩy )

 • §159. ƠN TẬP TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH

 • §64. ƠN TẬP VỀ DẤU CÂU : Dấu hai chấm

 • §160. Luyện tập

  • Tiết 33: TRONG LỜI MẸ HÁT.

 • §163. Luyện tập chung

  • Tiết 34: SANG NĂM CON LÊN BẢY.

  • I- MỤC TIÊU :

 • §168. Ơn tập về biểu đồ

  • I- MỤC TIÊU :

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan