Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_HK2

28 478 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 22:08

Tuần : 20 Tiết : 39 I– MỤC TIÊU : – Nhảy xa: Hoàn chỉnh kó thuật; Bài tập phát triển thể lực. – TTTC(Bóng chuyền ): n các kó thuật đã học ; Kó thuật chuyền bước 2 . – Chạy bền: Rèn luyện sức bền. II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: – Đòa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. b) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.                                          2– Phần cơ bản : a . Nhóm nữ – Bóng chuyền : - n kó thuật : Chuyền bóng thấp và cao tay cơ bản , Phát bóng . - Học mới : Kó thuật chuyền bước 2 b. Nhóm nam – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực . - Hoàn chỉnh kó thuật . * Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí và nội dung tập luyện . c. Nhóm nam : – Bóng chuyền : - n kó thuật : Chuyền bóng thấp và cao tay cơ bản , Phát bóng - Kó thuật chuyền bước 2 . d . Nhóm nữ – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực . - Hoàn chỉnh kó thuật . e. Chạy bền : f. Củng cố : 32' 12' 12’ 4’ 4’    ( Đội hình ôn kó thuật Bóng chuyền ) - Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên . - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . 3– Phần kết thúc : a) HS thả lỏng. b) GV nhận xét. c) Bài tập về nhà : Chạy bền . 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Phương pháp : - Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh và hướng dẫn kó thuật mới .  Tuần : 20 Tiết : 40 I– MỤC TIÊU: – Nhảy xa: Hoàn chỉnh kó thuật ; Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ ; Luật . – TTTC( Bóng chuyền ): n chuyền bước 2; Học : Kó thuật đập bóng chính diện. – Chạy bền : Rèn luyện sức bền . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : c) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. d) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.                                          2– Phần cơ bản : a . Nhóm nữ – Bóng chuyền : - n kó thuật chuyền bước 2 . - Học : kó thuật đập bóng chính diện b. Nhóm nam – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . - Luật . * Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí và nội dung tập luyện . c. Nhóm nam : – Bóng chuyền : - n kó thuật chuyền bước 2 . - Học : kó thuật đập bóng chính diện d . Nhóm nữ – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . - Luật . e. Chạy bền : f. Củng cố : 32' 12' 12’ 4’ 4’    ( Đội hình tập thể lực – bổ trợ ) - Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên . - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . 3– Phần kết thúc : 5' Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh và hướng dẫn kó thuật mới . - GV tập trung HS giới thiệu luật nhảy xa .  Khu Khu Sau Trước NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) a) HS thả lỏng. b) GV nhận xét. c) Bài tập về nhà : bóng chuyền . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 21 Tiết : 41 I– MỤC TIÊU : – Nhảy xa : Hoàn chỉnh kó thuật ; Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . – Bóng chuyền : n chuyền bước 2 , đập bóng chính diện . Học : Nhảy chắn bóng . – Chạy bền : Rèn luyện sức bền . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. b) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.                                          2– Phần cơ bản : a . Nhóm nữ – Bóng chuyền : - n kó thuật chuyền bước 2 , kó thuật đập bóng chính diện . Học mới : Nhảy chắn bóng . b. Nhóm nam – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . * Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí và nội dung tập luyện . c. Nhóm nam : – Bóng chuyền : - n kó thuật chuyền bước 2 , kó thuật đập bóng chính diện . - Học mới : Nhảy chắn bóng . 32' 12' 12’ Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh và hướng dẫn kó thuật mới .  Khu Khu Sau Trước NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) d. Nhóm nữ – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . e. Chạy bền : f. Củng cố : 5’ 3’ - Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên . - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . 3– Phần kết thúc : a) HS thả lỏng. b) GV nhận xét. c) Bài tập về nhà : bóng chuyền . 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 21 Tiết : 42 I– MỤC TIÊU : – Nhảy xa : Hoàn chỉnh kó thuật ; Bài tập phát triển thể lực . – Bóng chuyền : n chuyền bước 2 - đập bóng chính diện - Nhảy chắn bóng ; Luật . – Chạy bền : Rèn luyện sức bền . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. b) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.                                          NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 2– Phần cơ bản : a . Nhóm nữ – Bóng chuyền : - n kó thuật chuyền bước 2 , kó thuật đập bóng chính diện , nhảy chắn bóng ; Giới thiệu Luật . b. Nhóm nam – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực . - Hoàn chỉnh kó thuật . * Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí và nội dung tập luyện . c. Nhóm nam : – Bóng chuyền : - n kó thuật chuyền bước 2 , kó thuật đập bóng chính diện , nhảy chắn bóng ; Giới thiệu Luật . d . Nhóm nữ – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực . - Hoàn chỉnh kó thuật . e. Chạy bền : f. Củng cố : 32' 12' 12’ 5’ 3’ - Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên . - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . 3– Phần kết thúc : a) HS thả lỏng. b) GV nhận xét. c) Bài tập về nhà : bóng chuyền . 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 22 Tiết : 43 I– MỤC TIÊU : – Nhảy xa : Hoàn chỉnh kó thuật ; Bổ trợ phát triển thể lực . – Bóng chuyền : n chuyền bước 2 - đập bóng chính diện - Nhảy chắn bóng . – Chạy bền : Rèn luyện sức bền . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh . - GV tập trung HS giới thiệu luật bóng chuyền .  Khu Khu Sau Trước NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. b) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.                                          2– Phần cơ bản : a . Nhóm nữ – Bóng chuyền : - n kó thuật chuyền bước 2 , kó thuật đập bóng chính diện , nhảy chắn bóng . b. Nhóm nam – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . * Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí và nội dung tập luyện . c. Nhóm nam : – Bóng chuyền : - n kó thuật chuyền bước 2 , kó thuật đập bóng chính diện , nhảy chắn bóng . d . Nhóm nữ – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . e. Chạy bền : f. Củng cố : 32' 12' 12’ 5’ 3’ - Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên . - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . 3– Phần kết thúc : a) HS thả lỏng. b) GV nhận xét. c) Bài tập về nhà : bóng chuyền . 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 22 Tiết : 44 I– MỤC TIÊU : – Nhảy xa : Hoàn chỉnh kó thuật ; Bổ trợ phát triển thể lực . – Bóng chuyền : n chuyền bước 2 - đập bóng chính diện - Nhảy chắn bóng ; Luật . – Chạy bền : Rèn luyện sức bền . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ . Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh .  Khu Khu Sau Trước III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. b) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.                                          2– Phần cơ bản : a . Nhóm nữ – Bóng chuyền : - n kó thuật chuyền bước 2 , kó thuật đập bóng chính diện , nhảy chắn bóng ; Giới thiệu luật . b. Nhóm nam – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . * Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí và nội dung tập luyện . c. Nhóm nam : – Bóng chuyền : - n kó thuật chuyền bước 2 , kó thuật đập bóng chính diện , nhảy chắn bóng ; Giới thiệu luật . d . Nhóm nữ – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . e. Chạy bền : f. Củng cố : 32' 12' 12’ 5’ 3’    ( Đội hình tập thể lực – bổ trợ ) - Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên . - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . 3– Phần kết thúc : a) HS thả lỏng. b) GV nhận xét. c) Bài tập về nhà : bóng chuyền . 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 22 Tiết : 45 I– MỤC TIÊU : – Nhảy xa : Hoàn chỉnh kó thuật ; Bổ trợ phát triển thể lực . – Bóng chuyền : Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng . Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh . - GV tập trung HS giới thiệu luật bóng chuyền .  Khu Khu Sau Trước – Chạy bền : Rèn luyện sức bền . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. b) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.                                          2– Phần cơ bản : a . Nhóm nữ – Bóng chuyền : - Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng . b. Nhóm nam – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . * Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí và nội dung tập luyện . c. Nhóm nam : – Bóng chuyền : - Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng . d . Nhóm nữ – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . e. Chạy bền : f. Củng cố : 32' 12' 12’ 5’ 3’    ( Đội hình tập thể lực – bổ trợ ) - Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên . - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . 3– Phần kết thúc : a) HS thả lỏng. b) GV nhận xét. c) Bài tập về nhà : bóng chuyền . 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 23 Tiết : 46 I– MỤC TIÊU : Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh .  Khu Khu Sau Trước – Nhảy xa : Kiểm tra thử . – Bóng chuyền : Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng . – Chạy bền : Rèn luyện sức bền . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. b) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.                                          2– Phần cơ bản : a . Nhóm nữ – Bóng chuyền : - Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng . b. Nhóm nam – Nhảy xa : - Kiểm tra thử . * Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí và nội dung tập luyện . c. Nhóm nam : – Bóng chuyền : - Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng . d . Nhóm nữ – Nhảy xa : - Kiểm tra thử . e. Chạy bền : f. Củng cố : 32' 12' 12’ 5’ 3’ - Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên . - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . 3– Phần kết thúc : a) HS thả lỏng. b) GV nhận xét. 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 24 Tiết : 47 I– MỤC TIÊU : – Nhảy xa : Hoàn thiện kó thuật . Phương pháp : - Giáo viên cho học sinh kiểm tra thử nhảy xa . - Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát sửa sai .  Khu Khu Sau Trước – Bóng chuyền : Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng . – Chạy bền : Rèn luyện sức bền . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. b) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.                                          2– Phần cơ bản : a . Nhóm nữ – Bóng chuyền : - Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng . b. Nhóm nam – Nhảy xa : - Hoàn chỉnh kó thuật . * Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí và nội dung tập luyện . c. Nhóm nam : – Bóng chuyền : - Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng . d . Nhóm nữ – Nhảy xa : - Hoàn chỉnh kó thuật . e. Chạy bền : f. Củng cố : 32' 12' 12’ 5’ 3’ - Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên . - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . 3– Phần kết thúc : a) HS thả lỏng. b) GV nhận xét - Bài tập về nhà : bóng chuyền . 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 24 Tiết : 48 I– MỤC TIÊU : – Kiểm tra những kó thuật học sinh đã học . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : Phương pháp : - Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát sửa sai .  Khu Khu Sau Trước [...]... 1 lần , nhảy chính thức 3 lần theo luật Cho điểm theo thành tích ở lần nhảy đúng kó thuật - Giáo viên đánh dấu sẵn các mốc thành tích : 4m – 3,8m – 3,5m ( nam ) ; 3,2m – 3m – 2,8m ( nữ ) 5' a) HS thả lỏng rồi tập trung lớp Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay b) GV nhận xét Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung Tuần : 25 I– Tiết : 49 MỤC TIÊU : – – II– Bóng chuyền : Phối hợp – Thi... tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học 3' b) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông 5' - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay     2– Phần cơ bản : Bóng đá: hai người đứng cách nhau 5met tung bóng và đánh đầu bằng trán qua lại.Tư thế chuẩn bị:đứng... Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay b) GV nhận xét Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) c) Bài tập về nhà : Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 30 I– Tiết : 59 MỤC TIÊU : – – II– Bóng đá: ơn dẫn bóng bằng má trong, đá bóng bằng mu bàn chân và đánh đầu bắng trán Bài tập thể lực Chạy bền : Rèn luyện sức bền ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – – III– Đòa điểm... Phần kết thúc : 5' a) HS thả lỏng Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay b) GV nhận xét Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) c) Bài tập về nhà: Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 30-32 Tiết : 60-63 I– MỤC TIÊU : – – II– Bóng đá: ơn dẫn bóng bằng má trong, đá bóng bằng mu bàn chân và đánh đầu bắng trán Đấu tập Chạy bền : Rèn luyện sức bền ĐỊA ĐIỂM... chạy bền 3– Phần kết thúc : 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay a) HS thả lỏng Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) b) GV nhận xét Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) c) Bài tập về nhà Tuần : 32 I– Tiết : 64 MỤC TIÊU : – – II– Bóng đá: ơn dẫn bóng bằng má trong, đá bóng bằng mu bàn chân và đánh đầu bắng trán Kiểm tra 15 phút kĩ thuật đá bóng bằng mu... 2’09” 2’10”- 2’11” 2 12 - 2’13” 2’14” 3– Phần kết thúc : Hình thức kiểm tra: - Kiểm tra theo nhóm 5-6 HS - Nam riêng, nữ riêng - Nam thực hiện trước, nữ sau - Tính thành tích từng HS - Nam chạy cự li : 1000m ; Nữ : 500m 5' a) HS thả lỏng rồi tập trung lớp Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách b) GV nhận xét Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung c) Đọc điểm kiểm tra Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang... trong, đá bóng bằng mu bàn chân và đánh đầu bắng trán Đấu tập ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – – III– Đòa điểm : Trên sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện Phương tiện : bóng đá , còi , đồng hồ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : 8' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức... chân và đánh đầu bắng trán Đấu tập 32'  Phương pháp : - Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát sửa sai     39,20 Củng cố : - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác 4’ 3– Phần kết thúc : 5' a) HS thả lỏng Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay b) GV nhận xét Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) c) Bài tập về nhà : bóng chuyền Đội hình toàn lớp 4 hàng... Tiết : 68 I– MỤC TIÊU : II– - Hoàn thiện kt đánh đầu bằng trán ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Đòa điểm : Sân trường, đảm bảo vệ sinh và an toàn – Phương tiện : Còi,vôi, 5 quả bóng đá III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP NỘI DUNG LƯN (Hoạt động của thầy và trò) G 1– Phần mở đầu : 8' - GV - HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ... Điểm 3-4 thực hiện sai kt, bóng chạm đầu khơng đúng vi trí (trán giữa) Điểm 1-2 thực hiện sai kt, đầuy khơng chạm bóng 32' 3– Phần kết thúc : 5' xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ĐH kiểm tra Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay HS thả lỏng rồi tập trung lớp Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung GV nhận xét Đọc điểm Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung . toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Phương pháp : - Học sinh ôn lại bài củ – Giáo. Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . - Luật . e. Chạy bền : f. Củng cố : 32' 12& apos; 12 4’ 4’    ( Đội hình tập thể lực – bổ trợ. - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . e. Chạy bền : f. Củng cố : 32' 12& apos; 12 5’ 3’    ( Đội hình tập thể lực – bổ trợ ) -

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan