0

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 11

58 599 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:49

NS:16 /8/ 2014 NG: /8/2014 ___ HọC Kì I___ Tiết 1 Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hiểu đợc vị trí vai trò của nghề điện dân dụng đối với đời sống và sản xuất. - Hiểu biết đợc một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng. 2. Kỹ năng: - Biết đợc một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng. - Quan sát, tìm hiểu và phân tích. 3. Thái độ: Say mê hứng thú ham thích môn học. Biết bảo vệ môi trờng. b. Phơng pháp- phơng tiện: 1. Phơng pháp: Nêu giải quyết vấn đề; thảo luận nhóm 2. Phơng tiện: a. Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo, tranh ảnh. b. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, một số bài thơ ca ngợi nghề điện. c. Tiến trình hđ dạy học: I. Tổ chức: 9A: 9B: 9C: II. Kiểm tra: Thông báo nội dung môn học; quy định của bộ môn. III. Bài mới: Giới thiệu bài: Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thờng xuyên đợc tiếp xúc với điện. Vậy điện năng có vai trò nh thế nào trong cuộc sống hàng ngày ta đi tìm hiểu nội dung bài hôm nay. Hoạt động của GV & HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1. Tìm hiểu nội dung vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong sx và đời sống: GV: Cho học sinh đọc thông tin SGK 5 ? Vai trò và vị trí của nghề điện trong sản xuất và đời sống nh thế nào? HS: Sau khi đọc thông tin và nghiên cứu câu hỏi và trả lời I. Vai trò và vị trí của nghề điện dân dụng trong sản xuất và đời sống. - Nghề điện dân dụng rất đa dạng hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực sử dụng điện năng phục vụ cho đời sống, sinh hoạt và lao động sản xuất của các hộ tiêu dùng điện. Hoạt động 2. Tìm hiểu đặc điểm yêu cầu của nghề điện. GV: Cho học sinh nghiên cứu thông tin sách giáo khoa ? Đối tợng lao động của nghề điện là gì? HS: Sau khi đọc thông tin và nghiên cứu câu hỏi và trả lời GV: Thống nhất, kết luận. GV: Tổ chức cho HS tìm hiểu nội dung của nghề điện dân dụng. ? Theo em nội dung lao động của nghề điện dân dụng bao gồm những lĩnh vực nào cho ví dụ? HS : Thảo luận nhóm và cử đại diện nhóm phát biểu? GV : So sánh các ý kiến của nhóm sau đó bổ sung và đa ra kết luận. GV : Cho học sinh làm câu hỏi trong II. Đặc điểm yêu cầu của nghề điện. 1. Đối t ợng lao động của nghề điện dân dụng : - Đối tợng lao động của nghề điện dân dụng bao gồm: + Thiết bị bảo vệ đóng cắt và lấy điện. + Nguồn điện một chiều và xoay chiều điện áp thấp dới 380V. + Thiết bị đo lờng điện + Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện. + Các loại đồ dùng điện 2. Nội dung lao động của nghề điện: - Nội dung lao động của nghề điện dân dụng bao gồm những lĩnh vực: + Lắp mạng điện sản xuất và sinh hoạt: Ví dụ : Lắp trạm biến áp, phân xởng, xây lắp đờng dây hạ áp. + Lắp đặt trang thiết bị và đồ dùng điện. Ví dụ : Lắp đặt động cơ điện, máy điều hòa nhiệt độ + Bảo dỡng vận hành, sữa chữa, khắc phục sự cố xảy ra trong mạng điện, các thiết bị điện. Ví dụ : Khi mạng điện bị mất điện ngời thợ điện phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân để khắc phục sự cố, làm cho mạng điện có điện nhanh chóng càng tốt. 3. Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng. - Điều kiện làm việc của nghề điện bao gồm: + Việc lắp đặt đờng dây, sửa chữa trong mạng th- SGK 6 dựa theo câu hỏi vừa trả lời. ? Theo em ngời thợ điện làm việc trong điều kiện nào ? HS : Thảo luận nhóm, mỗi nhóm trả lời sau đó giáo viên kết luận lai về điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng. GV: Cho học sinh hoạt động các nhân làm câu hỏi trong SGK 6 GV : Cho học sinh đọc hiểu đợc thông tin phần 5, 6, 7 trong SKG 7, 8. HS: Tìm hiểu trả lời theo hớng dẫn của GV. ờng phải tiến hành ngoài trời, trên cao, lu động, gần khu vực có điện nên rất nguy hiểm. + Công tác lắp đặt đờng dây sửa chữa, hiệu chỉnh các thiết bị và sản xuất chế tạo các thiết bị điện thờng phải tiến hành trong nhà trong điều kiện bình thờng. - Điền dấu (X) vào ô trống. a. (X) d. ( ) b. (X) e. ( ) c. (X) g. (X) 4. Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với ng ời lao động. Đọc SGK 7 5. Triển vọng nghề. Đọc SGK 7, 8 6. Những nơi đào tạo nghề. Đọc SGK 8 7. Những nơi hoạt động nghề. IV. Củng cố: HS trả lời các câu hỏi: + Em hãy cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng là gì? + Điều kiện làm việc của nghề điện? V. Hớng dẫn h/s học ở nhà: Giáo viên hớng dẫn học sinh học bài ở nhà: - Học bài theo SKG, vở ghi, trả lời các câu hỏi ở cuối bài, chuẩn bị bài sau, su tầm các mẫu dây dẫn điện, dây cáp điện. Ngày tháng 8 năm 2014 Kí duyệt của Tổ KHTN NS: 24/ 8/ 2014 NG: / 8/ 2014 Tiết 2(B.2): Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hiểu đợc một số vật liệu điện thờng dùng trong lắp đặt mạng điện. - Nắm đợc công dụng tính năng và tác dụng của từng loại vật liệu. 2. Kỹ năng: - Biết cách sử dụng một số vật liệu điện thông dụng một cách hợp lý - Quan sát, tìm hiểu và phân tích. 3. Thái độ: Say mê hứng thú ham thích môn học, vệ sinh lớp bảo vệ môi trờng B. Phơng pháp- phơng tiện: 1. Phơng pháp: Nêu giải quyết vấn đề; gợi mở; thảo luận nhóm 2. Phơng tiện: a. GV: Một số mẫu dây dẫn điện và cáp điện, một số vật liệu cách điện, dây dẫn điện và dây dẫn từ b. HS: SGK, vở ghi, su tầm một số mẫu dây dẫn điện và cáp điện, một số vật liệu cách điện, dây dẫn điện và dây dẫn từ. c. tiến trình hđ dạy học: I. ổn định: 9A: 9B: 9C: II. Kiểm tra: Câu hỏi: Em hãy cho biết nội dung lao động và yêu cầu của nghề điện dân dụng là gì? III. Bài mới: Giới thiệu bài: Lớp 8 ta đã đợc học các vật liệu kỹ thuật điện, vậy vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà gồm có các vật liệu nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung nay trong bài học ngày hôm nay. Hoạt động của GV & HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1. Tìm hiểu về dây dẫn điện GV: Đa cho học sinh quan sát một số mẫu dây điện và treo tranh hình 2.1 SGK . ? Em hãy kể tên một số loại dây dẫn điện mà em biết? HS: Hoạt động cá nhân và trả lời câu hỏi trên. GV: Cho HS làm việc theo nhóm làm bài tập phân loại dây dẫn điện theo bảng 2.1 SKG. HS: Làm bài tập theo nhóm sau đó đa bài tập các nhóm so sánh GV: Kết luận lại bài tập trên bằng cách treo bảng phụ cho học sinh so sánh GV: Để trách HS nhầm lẫn giữa khái niện lõi và sợi giáo viên đặt câu? ? Em hãy phân biệt lõi và sợi của dây dẫn điện? GV: Cho học sinh làm bài tập điền từ vào chỗ trống: HS: Làm bài cá nhân theo khái niện phân biệt lõi và sợi. GV: Treo tranh hình 2-2 SGK và mẫu vật kết hợp cho học sinh đọc thông tin. HS: Đọc thông tin và quan sát tranh vẽ. ? Dây dẫn điện đợc bọc cách điện có cấu tạo nh thế nào? HS: Tìm hiểu trả lời. GV: Có thể dẫn dắt HS rút ra kết luận về cấu tạo dây dẫn điện gồm có: Lõi dây, phần cách điện và vỏ bọc cơ học. GV: Đặt câu hỏi mở rộng: em hãy cho biết tại sao lớp vỏ cách điện thờng có màu sắc khác nhau? HS: Thảo luận và đa ra ý kiến sau đó giáo viên kết luận lại. GV: Treo bảng phụ cho học sinh tham khảo đặc điểm 1 số loại dây dẫn điện và dây cáp điện đợc kí hiệu trên dây dẫn theo thứ tự từ trái sang phải. GV: Cho học sinh nghiên cứu thông tin trong SKG ? Việc lựa chọn dây dẫn cần tuân thủ theo nguyên tắc nào? HS: Qua nghiên cứu thông tin trên trả lời. ? Hãy đọc kí hiệu dây dẫn điện của bản vẽ thiết kế mạng điện : M(2x1,5), A(2x2) HS: Tự làm bài cá nhân để đọc đợc kí hiệu trên dựa theo ví dụ của bài. GV: Muốn đọc đợc thêm một số kí hiệu khác các em cần nắm vững các ký hiệu và ý nghĩa của bảng 1 mà giáo I. Dây dẫn điện. 1. Phân loại. - Có loại dây dẫn trần, dây dẫn bọc cách điện, dây dẫn lõi nhiều sợi, dây dẫn lõi 1 sợi. Dây dẫn trần Dây dẫn bọc cách điện Dây dẫn lõi nhiều sợi Dây dẫn lõi 1 sợi o a,b,c,d b,c,d a - Lõi là phần trong của dây, lõi có thể có 1 sợi hay nhiều sợi. Điền từ thích hợp vào chỗ trống : + Bọc cách điện + nhiều nhiều 2. Cấu tạo dây dẫn điện đợc bọc cách điện. - Gồm 2 phần: + Lõi: thờng làm bằng đồng hoặc nhôm, đợc chế tạo 1 sợi hoặc nhiều sợi. + Vỏ cách điện: gồm 1 lớp hoặc nhiều lớp thờng làm bằng cao su hoặc chất cách điện tổng hợp (PVC) Ngoài lớp cách điện một số loại dây dẫn còn có thêm lớp vỏ bảo vệ chống va đập cơ học, ảnh hởng của độ ẩm, nớc và các chất hóa học. - Vỏ cách điện của dây dẫn điện thờng có màu sắc khác nhau để phân biệt và thuận tiện trong việc sử dụng, sữa chữa. 3. Sử dụng dây dẫn điện. - Việc lựa chọn dây dẫn cần tuân thủ theo bảng thiết kế, trong thiết kế dây dẫn thờng đợc lựa chọn theo những tiêu chuẩn nhất định. Ví dụ : Dây dẫn bọc cách điện thờng là M(nxF) trong đó : M là lõi đồng, n là số lõi dây, F là tiết diện của dây lõi (mm 2 ) - Đọc kí hiệu dây dẫn điện của bản vẽ thiết kế mạng điện : M(2x1,5), A(2x2) - Chú ý : SGK 10 viên cho. Hoạt động 2. Tìm hiểu về dây cáp điện GV: Treo tranh hình 2-3, bảng 2 - 2 SGK và mẫu vật kết hợp cho học sinh đọc thông tin. HS: Đọc thông tin và quan sát tranh vẽ, vật mẫu. ? Dây cáp điện có cấu tạo nh thế nào ? vật liệu làm bộ phận đó ? HS: Trả lời. ? Em hãy phân biệt dây dẫn và cáp ? HS: Thảo luận nhóm, sau đó từng nhóm trả lời và giáo viên kết luận lại. ? Cáp đợc dùng ở đâu? GV: Gợi ý cho HS nhớ lại những hiểu biết về đờng dây tai điện, cáp ngầm. GV bổ sung và đa ra kết luận. GV: Treo hình 2 4 lên bảng và giải thích cho học sinh về mạng cung cấp điện vào nhà dùng cáp bọc PVC. ? Qua đó em hãy cho biết cấu tạo và phạm vi sử dụng của cáp đối với mạng điện trong nhà nh thế nào? HS: Trả lời GV: Chốt lại và đa ra kết luận. II. Dây cáp điện 1. Cấu tạo: - Gồm có các bộ phận chính sau: + Lõi cáp: thờng làm bằng đồng hoặc nhôm. + Vỏ cáp thờng làm bằng cao su tự nhiên, cao su tổng hợp, chất polyvinylchride ( PVC ) + Vỏ bảo vệ đợc chế tạo phù hợp với môi tr- ờng lắp đặt cáp khác nhau nh vỏ chịu nhiệt, chịu mặn, chịu ăn mòn Cáp điện trong nhà thờng có lớp vỏ bảo vệ mềm chịu đợc nắng, ma. - Cáp điện bao gồm nhiều dây dẫn điện đợc bọc cách điện bên ngoài là vỏ bảo vệ mềm. - Cáp dùng để truyền tải điện, cáp tải điện từ nhà máy phát điện cho những hộ đông ngời: truyền biến áp, truyền điện cho những hộ đông ngời 2. Sử dụng cáp điện - Với mạng điện trong nhà cáp đợc dùng để lắp đặt đờng dây hạ áp dẫn điện từ lới điện phân phối gần nhất đến mạng điện trong nhà. Hoạt động 3. Tìm hiểu nội dung vật liệu cách điện GV: Gợi ý nhắc lại kiến thức cũ cho học sinh về khái niện vật liệu cách điện ( học môn công nghệ 8 ) ? Vật liệu cách điện là gì ? HS: Trả lời ? Vật liệu cách điện phải đảm bảo những yêu cầu gì ? HS: Trả lời GV: qua đó giáo viên cho học sinh làm câu hỏi trong SGK - 12 ? Tại sao trong lắp đạt mạng điện lại phải dùng vật liệu cách điện? HS: Thảo luận và trả lời GV: Rút ra kết luận. III. Vật liệu cách điện. - Là vật liệu dùng để cách ly các phần điện với nhau và giữa phần dẫn điện và phần không mang điện. - Độ cách điện cao, chịu nhiệt tốt, chống ẩm tốt và có độ bền cơ học cao. Hãy gạch chéo vào những ô trống để chỉ ra những vật liệu cách điện của mạng điện trong nhà. Pu li sứ Vỏ đui đèn ống luồn dây dẫn Thiếc Vỏ cầu chì Mica - Trong lắp đặt mạng điện phải dùng vật liệu cách điện để giữ an toàn cho mạng điện và cho con ng- ời. IV. Củng cố: GV: Củng cố kiến thức đã học cho học sinh bằng cách cho học sinh trả lời câu hỏi ở cuối bài học. V. Hớng dẫn h/s học ở nhà: Giáo viên hớng dẫn học sinh học bài ở nhà: - Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi. - Giáo viên yêu cầu học sinh làm một bản su tập dây cáp, dây dẫn điện và những vật liệu cách điện trong nhà. - Yêu cầu học sinh mô tả đợc cấu tạo 1 số mẫu trong bảng su tập đó. - Chuẩn bị nội dung và vật liệu dụng, dụng cụ cho tiết sau học. Bồ Lý, ngày tháng 8 năm 2014 Ký duyệt của Tổ KHTN Ngày soạn: 06/ 9/ 2014 Ngày dạy: / 9/ 2014 Tiết 3 Bài 3. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết đợc công dụng, phân loại của một số đồng hồ đo điện. - Biết công dụng của một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt mạng điện. - Hiểu đợc tầm quan trọng của đo lờng điện trong nghề điện. 2. Kỹ năng: Quan sát, tìm hiểu và phân tích đợc các loại d.cụ dùng trong lắp đặt điện. 3. Thái độ: Say mê hứng thú ham thích môn học, vệ sinh lớp bảo vệ môi trờng B. Phơng pháp- phơng tiện: 1. Phơng pháp: Nêu giải quyết vấn đề; thảo luận nhóm, gợi mở 2. Phơng tiện: a. Giáo viên: Một số dụng cụ cơ khí thờng dùng trong lắp đặt mạng điện nh kìm; tua vit, búa Một số đồng hồ đo điện : Vônkế, Ampe kế b. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, học bài cũ, đọc và chuẩn bị bài mới, su tầm một số mẫu về đồng hồ đo điện, dụng cụ cơ khí c. Tiến trình hđ dạy học: I. Tổ chức: 9A: 9B: 9C: II. Kiểm tra: Câu hỏi: So sánh sự giống và khác nhau của dây dẫn điện và dây cáp điện? III. Bài mới: Giới thiệu bài: Trong quá trình lắp đặt mạng điện ngời thợ phải dùng các dụng cụ nh đồng hồ đo, búa, kìm, tuavít để lắp đặt. Vậy các dụng cụ này có công dụng và phân loại nh thế nào ta vào tìm hiểu nội dung bài hôm nay. Hoạt động của GV & HS Nội dung kiến thức Họat động 1: Tìm hiểu nội dung đồng hồ đo điện. GV: Dựa trên việc khai thác kinh nghiệm và hiểu biết của HS để GV đặt câu hỏi. ? Em hãy kể tên một số đồng hồ đo điện mà em biết. HS: Thảo luận nhóm và đại diện các nhóm trả lời. GV: Bổ sung và đa ra kết luận. GV: Cho học sinh làm bài tập theo nhóm vào phiếu học tập theo bảng 3 1 SGK. HS: Hoạt động nhóm và trả lời phiếu học tập. GV: So sánh phiếu học tập của các nhóm với kết quả của giáo viên làm. ? Vậy công dụng của đồng hồ đo điện là gì ? HS: Trả lời và giáo viên kết luận lại GV: Để củng cố kiến thức phần này GV cho HS trả lời câu hỏi sau. ? Tại sao trên vỏ máy biến áp thờng áp Ampe kế và Vôn kế? HS: Trả lời và giáo viên kết luận lại. ? Công tơ đợc lắp ở mạng điện trong nhà có mục đích gì? I . Đồng hồ đo điện . 1. Công dụng của đồng hồ đo điện. - Một số đồng hồ đo điện thờng dùng: Ampe kế, oát kế, công tơ - Bảng 3.1 sgk. - Nhờ có đồng hồ đo điện chúng ta có thể biết tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán đợc những nguyên nhân h hỏng, sự cố kỹ thuật, hiện tợng làm việc không bình thờng của mạng điện và đồ dùng điện. - Trên vỏ máy biến áp thờng áp Ampe kế và Vôn kế để kiểm tra trị số định mức của các đại lợng điện của mạng điện. HS: Trả lời và giáo viên kết luận lại. GV: Cho học sinh quan sát bảng 3 2 và bảng 3 3 SGK. Yêu cầu học sinh gấp sách lại và làm việc cá nhân. HS: Thực hiện, trả lời, thảo luận đa ra kết luận theo hớng dẫn của GV. GV: Thống nhất, kết luận. GV: Cho học sinh hoạt động nhóm trang bị cho mỗi nhóm 1 đồng hồ vạn năng và nghiên cứu tơng tự nh sách giáo khoa GV: Yêu cầu mỗi nhóm giải thích kí hiệu trên mặt đồng hồ và cấp chính xác của đồng hồ đó. HS: Tự thảo luận nhóm trong quá trình thảo luận GV quan sát xem những chỗ sai của HS rồi uốn nắn. - Công tơ đợc lắp ở mạng điện trong nhà với mục đích: Đo điện năng tiêu thụ. 2. Phân loại đồng hồ đo điện. - Có nhiều loại. - Chia theo đại lợng cần đo. Đồng hồ đo điện Đại lợng cần đo Ký hiệu Ampe kế Cờng độ dòng điện A Oátkế Công suất W Vôn kế Điện áp V Công tơ Đ. năng tiêu thụ của mạch điện KWh Ôm kế Điện trở mạch điện Đồng hồ vạn năng Điện áp, dòng điện, điện trở A-V-R 3. Một số ký hiệu của đồng hồ đo điện. * Ví dụ: Trên mặt đồng hồ có ghi ( bảng 2 sgk ) - Vôn kế có thang đo 300V, cấp chính xác là 1 thì sai số tuyệt đối là: 300 1 100 x = 3V Hoạt động 2: Tìm hiểu dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt mạng điện. GV: Giảng giải cho học sinh biết trong công việc lắp đặt và sửa chữa mạng điện, chúng ta thờng phải sử dụng 1 số dụng cụ cơ khí khi lắp đặt dây dẫn và các thiết bị điện. Hiệu quả công việc phụ thuộc một phần vào việc chọn và sử dụng dụng cụ lao động đó. HS: Quan sát, tìm hiểu và ghi nhớ. GV: Cho học sinh làm việc theo từng cặp mmlàm bài tập điền tên và công dụng của các dụng cụ cơ khí vào ô trống trong bảng 3 4 SGK. HS: Thực hiện theo yêu cầu và hớng dẫn của GV. GV: Gọi các nhóm HS lên bảng trình bày. HS: Trình bày, thảo luận và nêu ý kiến bổ sung. GV: Nhận xét, bổ sung, thống nhất. HS: Ghi nhớ. II. Dụng cụ cơ khí. - Bài tập: Điền tên và công dụng của các dụng cụ vào ô trống trong bảng 3. 4 SGK. a. Thớc: Dùng để đo kích thớc, khoảng cách cần lắp đặt điện. b. Thớc cặp: Dùng để đo kích thớc bao ngoài của một vật hình cầu, hình trụ, kích th- ớc các lỗ (đờng kính lỗ, chiều sâu rãnh ) chiều sâu của các lỗ, bậc, đờng kính dây dẫn c. Panme: Là loại dụng cụ đo chính xác, có thể đo đợc chênh lệch kích thớc tới 1/100mm. Thợ điện đôi khi phải dùng panme để đo đờng kính dây điện. d. Tuốc nơ vít: Dùng để tháo lắp ốc vít bắt dây dẫn, có 2 loai tuốc nơ vít loại 4 cạnh và loại 2 cạnh. e. Búa: Dùng để đóng tạo lực khi cần gá lắp các thiết bị điện lên tờng, trần nhà ngoài ra búa còn dùng để nhổ đinh. g. Ca: Dùng để ca các loại ống nhựa, ống kim loại làm theo kích thớc theo yêu cầu. h. Kìm: Dùng để cắt dây dẫn theo chiều dài đã định, ngoài ra kìm còn để tuốt dây và giữ dây dẫn khi cần nối. i. Máy khoan: Dùng để khoan lỗ trên bê tông hoặc gỗ để lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện. Hoạt động 3: Hớng dẫn luyện tập. GV: Gọi HS đọc bài tập trang 17 sgk. III. Luyện tập. Bài tập 1. Hãy điền chữ Đ nếu câu đúng HS: Đọc bài tập theo yêu cầu của GV. GV: Tổ chức cho HS làm bài tập. HS: Tiến hành làm bài tập, trả lời, nhận xét, kết luận. GV: Bổ sung thống nhất. và chữ S nếu câu sai vào ô trống. Với câu sai, tìm Từ sai và sửa lại cho đúng. Câu Đ - S Từ sai Từ đúng 1 2 3 4 IV. Củng cố: Giáo viên cho học sinh đọc mục ghi nhớ của bài. (?) Công dụng của đồng hồ đo điện là? (?) Cho học sinh đọc lại các ký hiệu trên mặt đồng hồ. V. Hớng dẫn HS học ở nhà: Giáo viên hớng dẫn học sinh học bài ở nhà: - Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi. - Chuẩn bị nội dung và vật liệu dụng cụ bài thực hành cho tiết sau học( chuẩn bị theo tổ) nh dây dẫn lõi một sợi; kìm; tua vít; bút thử điện Ngày tháng 9 năm 2014 Kí duyệt của Tổ KHTN Ngày soạn: 14/ 9/ 2014 Ngày dạy: / 9/ 2014 Tiết 4 Bài 4. thực hành: Sử dụng đồng hồ điện ( t1) A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết đợc công dụng, cách sử dụng của một số đồng hồ đo điện. - Phân loại và sử dụng đợc một số đồng hồ đo - Đảm bảo an toàn điện khi thực hành. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng, thao tác dùng đồng hồ đo điện để đo điện áp. 3. Thái độ: Tạo sự say mê hứng thú ham thích môn học; làm việc có quy trình B. Phơng pháp- phơng tiện: 1. Phơng pháp: Nêu giải quyết vấn đề; thảo luận nhóm, gợi mở 2. Phơng tiện: a. Giáo viên: Nguồn điện, ampe kế, vôn kế; công tơ điện, đồng hồ vạn năng, mạch điện, bóng đèn, kìm điện, tua vit, bút thử điện, dây dẫn. b. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, học bài cũ, đọc và chuẩn bị bài mới, su tầm một số mẫu về đồng hồ đo điện nh công tơ điện; dụng cụ: kìm; tua vit; bút thử điện c. Tiến trình hoạt động dạy học: I. Tổ chức: 9A: 9B: 9C: II. Kiểm tra: Câu hỏi: Em hãy nêu tên gọi, ký hiệu và đại lợng đo của một số đồng hồ đo điện. III. Bài mới: Hoạt động của GV & HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Hớng dẫn ban đầu GV: Nêu mục tiêu bài học và chia nhóm học sinh. HS: Tìm hiểu và thực hiện theo yêu cầu của GV. GV: Hớng dẫn HS cách thực hiện, làm mẫu. HS: Quan sát, tìm hiểu và ghi nhớ các thao tác của GV. GV: Hớng dẫn HS cách ghi kết quả. HS: Ghi nhớ. I. Yêu cầu. - Sgk. II. Tìm hiểu và sử dụng đồng hồ đo điện. - Giải thích ký hiệu. - Chức năng: đại lợng đo. - Chức năng các núm điều khiển. - Sử dụng đồng hồ đo điện để đo điện áp nguồn. - Báo cáo thực hành. Hoạt động 2: Hớng dẫn luyện tập. GV: Phát dụng cụ thực hành cho HS. HS: Nhận dụng cụ và tiến hành thực hiện bài thực hành. GV: Quan sát, theo dõi và uốn nắn quá trình thực hiện của các nhóm HS. HS: Ghi kết quả, báo cáo, nhận xét. GV: Thống nhất, bổ sung. III. Luyện tập. - Tìm hiểu đồng hồ đo điện. + Giải thích ký hiệu. + Chức năng các núm điều khiển. + Đại lợng đo. Đo điện áp nguồn của mạch điện. + Lắp mạch điện và đo điện áp. IV. Củng cố: - GV Cho học sinh đọc lại các ký hiệu trên mặt đồng hồ. - Vệ sinh phòng học. - Thu cất dụng cụ thực hành, nộp báo thực hành. V. Hớng dẫn h/s học ở nhà. Giáo viên hớng dẫn học sinh học bài ở nhà: - Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi - Về tìm hiểu đồng hồ đo điện ở gia đình: các thông số kỹ thuật ghi trên đồng hồ - Chuẩn bị nội dung và vật liệu dụng cụ bài thực hành cho tiết sau học. Bồ Lý; ngày tháng 9 năm 2014 Kí duyệt của Tổ KHTN Ngày soạn: 16 / 9/ 2014 Ngày dạy: / 9/ 2014 Tiết 5 Bài 4. thực hành: Sử dụng đồng hồ điện ( t2) A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết đợc công dụng, cách sử dụng của một số đồng hồ đo điện. - Nhận biết và sử dụng đợc công tơ điện để đo điện năng tiê thụ - Đảm bảo an toàn điện khi thực hành. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng, thao tác dùng công tơ điện để đo điện áp tiêu thụ 3. Thái độ: Tạo sự say mê hứng thú ham thích môn học; làm việc có quy trình và khoa học B. Phơng pháp- phơng tiện: 1. Phơng pháp: Nêu giải quyết vấn đề; thảo luận nhóm, gợi mở 2. Phơng tiện: a. Giáo viên: Nguồn điện, ampe kế, vôn kế; công tơ điện, đồng hồ vạn năng, mạch điện, bóng đèn, kìm điện, tuốc nơ vít, bút thử điện, dây dẫn. b. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, học bài cũ, đọc và chuẩn bị bài mới, su tầm một số mẫu về đồng hồ đo điện nh công tơ điện; dụng cụ: kìm; tua vit; bút thử điện c. Tiến trình hđ dạy học: I. Tổ chức: 9A: 9B: 9C: II. Kiểm tra: Sự chuẩn bị đồ dùng thiết bị thực hành của h/s III. Bài mới: Hoạt động của GV- HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Hớng dẫn ban đầu GV: Nêu mục tiêu bài học, chia nhóm học sinh và phát dụng cụ, thiết bị. HS: Tìm hiểu và th ực hiện theo yêu cầu của GV. GV: Hớng dẫn HS cách thực hiện, làm mẫu. HS: Quan sát, tìm hiểu và ghi nhớ các thao tác của GV. GV: Hớng dẫn HS đọc và giải thích các ký hiệu ghi trên mặt công tơ. HS: Tìm hiểu, trả lời, ghi nhớ kết luận. GV: Hớng dẫn HS tìm hiểu sơ đồ mạch điện và các phần tử có trong sơ đồ mạch điện. HS: Quan sát, tìm hiểu, trả lời và nhận xét theo yêu cầu, hớng dẫn của GV. GV: Lu ý cho HS khi mắc mạch điện cần sự chính xác đúng với sơ đồ và tuyệt đối tuân thủ an toàn kỹ thuật điện HS: Ghi nhớ. GV: Làm mẫu, hớng dẫn HS cách đo điện năng tiêu thụ và xác định số điện năng đã tiêu thụ. HS: Quan sát, ghi nhớ các thao tác, tiến trình thực hiện của GV. I. Đo điện năng tiêu thụ bằng công tơ điện. 1. Đọc, giải thích ký hiệu ghi trên công tơ. * VD: - 1350 là số KWh đã tiêu thụ, còn 5 là số lẻ. - 900 vòng/KWh: 1 KWh đĩa nhôm quay 900 vòng. - Mũi tên chỉ chiều quay của đĩa nhôm. - 220V và 5 ( 20 )A điện áp và dòng điện định mức của công tơ. - 50Hz là tần số của dòng điên. 2. Sơ đồ mạch điện công tơ điện. - Sơ đồ: ~220V 1 2 3 4 PT K - Các phần tử có trong sơ đồ: 3. Đo điện năng tiêu thụ. Đo điện năng tiêu thụ của bóng đèn 100 W. 4. Báo cáo kết quả đo. Bảng 4-1 sgk. Hoạt động 2: Hớng dẫn luyện tập. GV: Tổ chức cho HS luyện tập TH HS: Thực hành theo nhóm, đo điện năng tiêu thụ của bóng dèn 100W trong thời gian 20phút. GV: Quan sát, theo dõi, kiểm tra & uốn nắn q.trình thực hiện của các nhóm HS. HS: Ghi kết quả, báo cáo, nhận xét. GV: Thống nhất, bổ sung. II. Luyện tập. - Đo điện năng tiêu thụ bằng công tơ điện: + Giải thích các ký hiệu ghi ở trên mặt của công tơ + Thực hành: Đo điện năng tiêu thụ của bóng đèn 100W trong thời gian 20phút bằng công tơ điện. + Ghi và báo cáo kết quả đo đợc, giải thích, nhận xét. IV. Củng cố: - GV: Nhận xét quá trình thực hiện của HS. - HS: Nộp báo cáo thực hành. V. Hớng dẫn h/s học ở nhà. Giáo viên hớng dẫn học sinh học bài ở nhà: - Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi. - Chuẩn bị nội dung và vật liệu dụng cụ bài thực hành cho tiết sau học Bồ lý, ngày tháng 9 năm 2014 Kí duyệt của Tổ KHTN Ngày soạn: 20/ 9/ 2012 Ngày dạy: / 9/ 2012 Tiết 6. Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện ( Tiết 3) A. Mục tiêu: 220V 5 (20) A 50Hz 900 vòng/ KWh 1350 5 KWh A 1. Kiến thức: - Biết đợc công dụng, cách sử dụng của một số đồng hồ đo điện. - Nhận biết và sử dụng đợc công tơ điện để đo điện năng ti - Đảm bảo an toàn điện khi thực hành. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng, thao tác dùng công tơ điện để đo điện áp tiêu thụ; làm việc theo nhóm và cá nhân. 3. Thái độ: Tạo sự say mê hứng thú ham thích môn học; làm việc có quy trình và khoa học B. Phơng pháp- phơng tiện: 1. Phơng pháp: Nêu giải quyết vấn đề; thảo luận nhóm, gợi mở 2. Phơng tiện: a. Giáo viên: Tranh ảnh một số đồng hồ đo điện, nguồn điện, ampe kế, vôn kế; công tơ điện, đồng hồ vạn năng, bóng đèn, kìm điện, tuốc nơ vít, bút thử điện, dây dẫn. b. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, học bài cũ, đọc và chuẩn bị bài mới, su tầm một số mẫu về đồng hồ đo điện nh công tơ điện; dụng cụ: kìm; tua vit; bút thử điện c. Tiến trình hoạt động dạy học: I. Tổ chức: 9A: 9B: II. Kiểm tra: Sự chuẩn bị đồ dùng thiết bị thực hành của h/s III. Bài mới: Hoạt động của GV- HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Hớng dẫn ban đầu. GV: Nêu mục tiêu bài học, chia nhóm học sinh và phát dụng cụ, thiết bị. HS: Tìm hiểu và thực hiện theo yêu cầu của GV. GV: Hớng dẫn HS cách thực hiện, làm mẫu sử dụng đồng hồ vạn năng xác định điện trở của mạch điện. HS: Quan sát, tìm hiểu và ghi nhớ các thao tác của GV. GV: Hớng dẫn HS đọc kết quả khi thay đổi thang đo. HS: Tìm hiểu, ghi nhớ. I. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng ( tùy GV dạy) 1. Tìm hiểu cách sử dụng. - Núm điều chỉnh để lựu chọn đại lợng đo. * VD: A , V, . 2. Đo điện trở. - Điều chỉnh núm 0. ( bắt buộc cho mỗi lần đo ) -Thực hiện dùng đồng hồ vạn năng đo xác định điện trở của mạch điện. 3. Ghi kết qủa vào bảng báo cáo. - Ghi các kết qủa đo đợc khi thay đổi thang đo t- ơng ứng. 4. Báo cáo kết quả đo. - Bảng 4-2sgk. Hoạt động 2: Hớng dẫn luyện tập. GV: Tổ chức cho HS luyện tập thực hành. HS: Tiến hành đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng. GV: Quan sát, uốn nắn, điều chỉnh các thao tác của HS. HS: Báo cáo kết qủa, thu dọn, vệ sinh. L U ýƯ : Tùy theo điều kiện cụ thể có thể GV chỉ chọn 1 phơng án sử dụng công tơ điện hoặc sử dụng đồng hồ vặn năng để dạy ( Theo SGK Công nghệ 9). Nên GV cũng có thể hớng dẫn lại HS sử dụng công tơ điện nh ở tiết 5 II. Luyện tập. - Đo điện trở của mạch điện, đồ dùng điện, thiết bị điện bằng đồng hồ vạn năng theo các thang đo khác nhau. - Ghi kết quả vào bảng báo cáo thực hành. - Trình bày kết qủa. IV. Củng cố. - GV: Nhận xét quá trình thực hiện của HS. - GV thu báo cáo thực hành để k.tra V. Hớng dẫn h/s học ở nhà. - Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi. - Quan sát công tơ điện ở nhà để tính điện năng tiêu thụ tiêu thụ [...]... dây qua cầu chì là dây pha Bớc 4 Nối dây mạch điện + Từ dây qua cầu chì ta phân nhánh thành + Chú ý dây qua cầu chì là dây pha hai dây vào công tắc 1 và công tắc 2 + Từ dây qua cầu chì ta phân nhánh thành + Cực còn lại của công tắc đợc đấu trực tiếp hai dây vào công tắc 1 và công tắc 2 với bóng đèn + Cực còn lại của công tắc đợc đấu trực + Một cực của 2 bóng đèn đợc đấu chung để tiếp với bóng đèn lấy... Hớng dẫn h.s học ở nhà: - Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi - Quan sát bảng điện trong gia đình để tìm hiểu đặc điểm cảu bảng điện; sơ đồ nguyên lý và lắp đặt của chúng - Chuẩn bị vật liệu dụng cụ thực hành cho tiết sau học bài: Thực hành lắp mạch điện bảng điện ( tiếp theo ) Ngày tháng 10 năm 2013 Kí duyệt của Tổ KHTN NS: 11/ 11/2012 NG: /11/ 2012 Tiết 12: thực hành - lắp mạch điện... tiện: a Giáo viên: Mẫu vật: Bộ mạch điện đèn ống huỳnh quang Dụng cụ: Kìm; tua vit; bút thử điện; dao nhỏ; kìm tuốt dây Vật liệu: Dây dẫn đơn lõi nhiều sợi; bảng điện gỗ; cầu chì; công tắc đơn 2 cực; bảng gỗ đã khoan sẵn lỗ; chấn lu; tắc te; máng bóng đèn huỳnh quanh b Học sinh: Chuẩn bị thêm cho các dụng cụ và vật liệu cho bài TH theo y/cầu của GV c Tiến trình hoạt động dạy học: I Tổ chức: 9A: 9B: 9C:... Phơng tiện: a Giáo viên: - Đề bài và đáp án biểu điểm bài thực hành - Dụng cụ và vật liệu cho bài thực hành b Học sinh: Kiến thức liên quan; dụng cụ h.tập C Tiến trình hoạt động dạy học: I Tổ chức: 9A: 9B : 9C: II Kiểm tra bài cũ: Sự chuẩn bị một số dụng cụ thực hành cần thiết: thớc kẻ; bút chì; băng dính cách điện; giấy giáp III Bài mới: 1 Đề thực hành: - Đề số 1: Hãy nối thẳng và nối phân nhánh dây lõi... Ghi nhớ cách vẽ sơ đồ GV: Bổ sung, thống nhất HS: Ghi nhớ GV: - Qua hai sơ đồ trên thì muốn Đ1 sáng ta phải đ.khiển công tắc nào? - Muốn cả hai đèn sáng ta phải đ.khiển công tắc ra sao? - Qua đó rút ra u điểm của mạch điện HS: Trao đổi- trả lời - Vẽ đờng dây dẫn theo sơ đồ nguyên lý A O Đ1 Đ2 - Cầu chì và công tắc đựơc mắc ở dây pha - Các mối nối phải đợc bọc cách điện IV Củng cố: - Gọi hai HS lên bảng... Phơng tiện: a Giáo viên: - Dụng cụ: Kìm điện, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, thớc kẻ, bút chì - Vật liệu và thiết bị: Công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp, bóng đèn , đui đèn b Học sinh: SGK, vở ghi, chuẩn bị một số dụng cụ và vật liệu thiết bị c Tiến trình hoạt động dạy học: I Tổ chức: 9A: 9B: 9C: II Kiểm tra: Câu hỏi: - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai... vật liệu thiết bị; phân công nhiệm vụ các bạn trong tổ ( vài bận một mối nối) HS: Thực hành theo sự hớng dẫn của GV Hoạt động 3: Nhận xét, đánh giá - GV: Hớng dẫn HS đánh giá, nhận xét kết III Đánh giá qủa thực hành - Chất lợng sản phẩm Dựa vào các yêu cầu KT của từng loại mối - Thực hiện theo quy trình nối để đánh giá - ý thức học tập, đảm bảo an toàn lao - HS: Thực hiện đánh giá, nhận xét kết qủa... Phơng tiện: a Giáo viên: - Dụng cụ: Kìm điện, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, thớc kẻ, bút chì - Vật liệu và thiết bị: Công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp, bóng đèn, đui đèn b Học sinh: SGK, vở ghi, chuẩn bị một số dụng cụ và vật liệu thiết bị c Tiến trình hoạt động dạy học: I Tổ chức: 9A: 9B: 9C: II Kiểm tra: Vẽ lại sơ đồ nguyên lý và lắp đặt mạch điện 2 công tắc hai... của HS 6 Kiểm tra Hoạt động 2: Đánh giá tổng kết GV: Kiểm tra, đánh giá kêt qủa của các II Đánh giá tổng kết nhóm luyện tập - Kiểm tra mạch điện HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV - Đóng nguồn và vận hành IV Củng cố: GV: Nhắc nhở, lu ý cho HS các thao tác cha chuẩn V Hớng dẫn h.s học ở nhà Giáo viên hớng dẫn học sinh học bài ở nhà: Chuẩn bị: Kiểm tra học kì I Ngày tháng 12 năm 2012 Kí duyệt của Tổ KHTN... gợi mở; thực hành 2 Phơng tiện: a Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ và đồ dùng phục vụ cho việc kiểm tra nh dây dẫn, kìm, các bóng đèn, công tắc, phôi bảng điện, các loại đồng hồ đo điện, băng cách điện, b Học sinh: Học ôn lại các kiến thức đã học và tự ôn lại các thao tác thực hành đã đợc học qua các tiết lên lớp c Tiến trình hoạt động dạy học: I Tổ chức: 9A: 9B: 9C: II Kiểm tra: Xen kẽ trong nội . tiện: a. Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo, tranh ảnh. b. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, một số bài thơ ca ngợi nghề điện. c. Tiến trình hđ dạy học: I. Tổ chức: 9A: 9B: 9C:. Lý; ngày tháng 9 năm 2014 Kí duyệt của Tổ KHTN Ngày soạn: 16 / 9/ 2014 Ngày dạy: / 9/ 2014 Tiết 5 Bài 4. thực hành: Sử dụng đồng hồ điện ( t2) A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết đợc công dụng,. thể có thể GV chỉ chọn 1 phơng án sử dụng công tơ điện hoặc sử dụng đồng hồ vặn năng để dạy ( Theo SGK Công nghệ 9) . Nên GV cũng có thể hớng dẫn lại HS sử dụng công tơ điện nh ở tiết 5 II.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 11, Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 11,