0

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 4

88 565 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:40

Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 Ngày soạn: 20- 8-2013 Ngày dạy : 22- 8-2013 Tuần1.Tiết: 1 BÀI 1 GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống. - Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng. Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng. - Kỹ năng: Biết cách bảo vệ an toàn điện cho người và thiết bị. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài - Bản mô tả nghề điện dân dụng và các sách tham khảo - Các tranh ảnh về nghề điện dân dụng - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , có thể chuẩn bị một số bài hát, bài thơ về nghề điện. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1 / : 2. Kiểm tra bài cũ: ( không có ) 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1. Giới thiệu bài học GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ HĐ2. Tìm hiểu về nghề điện dân dụng GV: Cho học sinh đọc phần I cho học sinh hoạt động nhóm theo nội dung sau: - Tìm hiểu nội dung nghề điện đân dụng. HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện nhóm trình bày nội dung. GV Bổ sung và kết luận những ý chính. HĐ3. Tìm hiểu đặc điểm và yêu cầu của nghề. GV: Cho học sinh hoạt động nhóm theo nội dung sau: - Tìm hiểu nội dung lao động của nghề điện. HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện nhóm trình bày nội dung. GV Bổ sung và kết luận những ý chính. I.Vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong sản xuất và trong đời sống. - Trong sản xuất cũng như trong đời sống hầu hết các hoạt động đèu gắn liền với việc sử dụng điện năng. - Nghề điện góp phần đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề 1. Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng. 2. Nội dung lao động của nghề Giỏo viên : Lê Đình Thường 1 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 GV: cho h/s nghiên cứu làm bài tập trong SGK GV: Kết luận. GV: Công việc lắp đặt đường dây cung cấp điện thường được tiến hành trong môi trường như thế nào ? HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện nhóm trình bày nội dung. GV: Bổ sung và kết luận. GV: Cho học sinh hoạt động nhóm theo nội dung sau: GV: Cho học sinh đọc phần 4 SGK. GV: Tìm hiểu yêu cầu của nghề đối với người lao động. - Kiến thức. - Kỹ Năng: - Thái độ: - Sức khoẻ: GV: Bổ sung và kết luận. GV: Cho học sinh hoạt động nhóm về sự phát triển của nghề điện trong tương lai… HS: Hoạt động nhóm, đại diện nhóm trả lời GV: Bổ sung và kết luận GV: Em hãy cho biết nghề điện được đào tạo ở những đâu? HS: Thảo luận trả lời… GV: Bổ sung và kết luận GV: Em hãy cho biết nghề điện được hoạt động ở những đâu? điện dân dụng. - Lắp dặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt. - Lắp đặt thiết bị phục vụ sản xuất và sinh hoạt. - Bảo dưỡng vận hành, sửa chữa , khắc phục sự cố xảy ra trong mạng điện, các thiết bị điện. 3. Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng. - Bao gồm: + Việc lắp đặt đường dây sửa chữa , hiệu chỉnh các thiết bị trong mạng điện thường phải tiến hành : ngoài trời , trên cao, lưu động , gần khu vực có điện. + Công tác bảo dưỡng , sửa chữa và hiệu chỉnh các thiết bị điện thường được tiến hành trong nhà, trong điều kiện môi trường bình thường. 4.Yêu cầu của nghề điện đối với người lao động. - Kiến thức: Tối thiểu phải có trình độ văn hoá 9/12. - Kỹ năng: sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa lắp đặt mạng điện, trong nhà - Thái độ: An toàn lao động, khoa học, kiên trì. - Sức khoẻ: Đảm bảo sức khoẻ, không bệnh tật… 5.Triển vọng của nghề. 6. Những nơi đào tạo nghề. + Ngành điện trong các trường kĩ thuật và dạy nghề. + Trung tâm kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp. + Các trung tâm dạy nghề các huyện và tư nhân. Giỏo viên : Lê Đình Thường 2 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 HS: Thảo luận trả lời… GV: Bổ sung và kết luận 7.Những nơi hoạt động nghề. 4. Củng cố và dăn dò 2 / . - GV: Nhận xét, đánh giá kết quả, khên thưởng các nhóm, cá nhân tích cực tham gia hoạt động học tập. Ngày soạn: 25- 8-2013 Giỏo viên : Lê Đình Thường 3 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 Ngày dạy : 29-8-2013 Tuần 2.Tiết: 2 BÀI 2 VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được một số vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. - Biết cách sử dụng một số vật liệu thông dụng - Kỹ năng: Nhận biết được một số vật liệu thông dụng trong thực tế. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài Chuẩn bị một số mẫu dây dẫn điện và cáp điện, một số vật cách điện của mạng điện. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , sưu tầm thêm một số mẫu về vtj liệu điện của mạng điện. III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức 1 / : 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu những yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với ngượi lao động? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1.Giới thiệu bài học HĐ 2.Tìm hiểu dây dẫn điện GV: Em hãy kể tên một số loại dây dẫn điện mà em biết? HS: Nghiên cứu trả lời. GV: Nhận xét Rút ra kết luận. GV: Cho học sinh quan sát H2.1 hoạt động nhóm làm bài tập vào bảng 2.1 Trong 5 phút. Đại diện nhóm đứng lên trình bày. GV: Nhận xét Rút ra kết luận. GV: Cho học sinh làm bài tập điền vào chỗ trống để học sinh trách nhầm giữa lõi và sợi, Đại diên học sinh trình bày bài: GV: Nhận xét Rút ra kết luận. I.Dây dẫn điện 1.Phân loại - Một số loại dây dẫn điện: dây trần, dây dẫn bọc cách điện, dây dẫn nhiều sợi…. - Tranh hình 2.1 ( Mẫu vật ) - Có nhiều loại dây dẫn: Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện được chia thành dây trần và dây bọc cách điện. - Theo vật liệu làm lõi, dây dẫn điện Giỏo viên : Lê Đình Thường 4 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 GV: Dây dẫn điện gồm mấy phần? Lõi dây dẫn điện thường làm bằng gì? HS: Trả lời GV: Nhận xét GV: Vỏ cách điện thường làm bằng chất liệu gì? HS: Trả lời GV: Nhận xét GV: Em hãy cho biết tại sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau? HS: Trả lời GV: Khi thiết kế lắp đặt mạng điện trong nhà tại sao người công nhân phải lựa chọn dây dẫn điện theo thiết kế của mạng điện? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Hướng dẫn học sinh đọc kí hiệu của dây dẫn bọc cách điện M( nxf ) GV: Cho h/s đọc trên dây dẫn điện. có các loại dây đồng và dây nhôm . - Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có dây một lõi, dây nhiều lõi, dây lõi một sợi và lõi nhiều sợi. 2. Cấu tạo của dây dẫn điện được bọc cách điện. - Gồm 2 phần chính là phần lõi và vỏ cách điện. 3. Sử dụng dây dẫn điện. - Lưu ý: + Lưu chọn dây dẫn khi thiết kế và lắp đặt mạng điện trong nhà. + Sử dụng dây dẫn điện trong cuộc sống hằng ngày. - M( nxF ) + M: Là lõi đồng. + n: Là số lõi dây. + F: Là tiết diện của lõi dây dẫn. 4. Củng cố và dặn dò 5 / : - GV: Gợi ý học sinh trả lời câu hỏi cuối bài - Yêu cầu học sinh làm được một bản sưu tập dây cáp, dây dẫn, vật cách điện trong mạng điện trong nhà và mô tả được cấu của một số vật mẫu trong bản sưu tập đó. - Về nhà học bài đọc và xem trước phần II SGK. Ngày soạn: 01- 9-2013 Giỏo viên : Lê Đình Thường 5 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 Ngày dạy : 4-9-2013 Tuần 3.Tiết: 3 - BÀI 3 DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN I. Mục tiêu: - Hiểu:Công dụng của một số đồng hồ đo điện. - Phân biệt được các loại đồng hồ đo điện thông thường. - Vận dụng đo đại lượng điện trong thực tế gia đình nguồn 1 chiều cũng như xoay chiều II.Chuẩn bị của thầy và trò:1. Giáo viên; - Thầy: Giáo án, tranh vẽ đồng hồ đo điện, một số đồng hồ đo điện như vôn kế, ampe kế, công tơ, đồng hồ vạn năng… - Trò:-Vở ghi, đọc và nghiên cứu trước bài học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1 / : 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu dây dẫn của dây cáp điện ? Nêu ví dụ về một số vật liêu cách điện ? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1: Giới thiệu bài học. - Đối với nghề điện, động hồ đo điện được sử dụng rất rộng rãi và đóng vai trò rất quan trọng…. HĐ 2: Tìm hiểu đồng hồ đo điện GV: Em hãy kể tên các đồng hồ đo điện mà em biết? HS: Kể ra một số đồng hổ đo điện thông dụng… GV: Yêu cầu em khác bổ sung Để hiểu rõ hơn GV cho HS hoạt động nhóm làm vào bảng 3.1 SGK HS: Đại diện từng nhóm nhận xét chéo GV: Tại sao người ta phải lắp vôn kế và ampe kế trên vỏ máy biến áp? HS: Để kiểm tra trị số định mức của các đại lượng điện của mạng điện. GV: Công tơ điện được lắp ở mạng điện trong nhà với mục đích gì? HS: đo điện năng tiêu thụ. GV: Hướng dẫn và rút ra kết luận - Nhờ có đồng hồ đo điện, chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân hư hỏng, sự cố kỹ thuật… I. ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN 1. Công dụng của đồng hồ đo điện. - Một số loại đông hồ đo điện: Ampe kế, Oát kế, Vôn kế, Công tơ, Đồng hồ vạn năng, Ôm kế. - Đại lưong cần đo của đồng hồ đo điện: Cường độ dòng điện, điện trở mạch điện, công suất tiêu thụ của mạch điện, điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện, điện áp. - Công dụng: Nhờ có đồng hồ đo điện, chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân hư hỏng, sự cố kỹ thuật… Giỏo viên : Lê Đình Thường 6 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 HĐ 3: Tìm hiểu cách phân loại đồng hồ đo điện: GV: Người ta dựa vào đại lượng cần đo mà phân loại đồng hồ đo điện theo bảng 3 - 2 GV: Treo bảng cho HS quan sát, phát phiếu học tập cho từng nhóm điền những đại lượng cần đo HS: Đại diện từng nhóm nhận xét chéo…. GV: Nhận xét từng nhóm rút ra kết luận Cho học sinh tìm hiểu kí hiệu trên đồng hồ ? GV: Gọi HS lên bảng đọc các kí hiệu VD: Vôn kế thang đo 6V, cấp chính xác 2,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là: V x 15,0 100 5,26 = GV: Chia nhóm HS trang bị cho mỗi nhóm một cái đồng hồ đo điện và giải thích các kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ HS: Phát biểu GV: Rút ra kết luận 2. Phân loại đồng hồ đo điện - Treo đáp án đúng Bảng 3 – 2 3. Một số kí hiệu của đồng hồ đo điện - Treo bảng 3 - 3 4. Củng cố và dặn dò 4 / : - GV: Gọi 1- 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK a. Dẫn trên lớp. - Làm bài tập ở cuối bài b. Hướng dẫn về nhà. - Về nhà học bài và làm bài tập cuối bài - Đọc và xem trước phần II SGK. Ngày soạn :8- 9-2013 Ngày dạy : 12-9-2013 Tuần 4.Tiết: 4 - BÀI 4 Giỏo viên : Lê Đình Thường 7 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 THỰC HÀNH : SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng. - Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - Chuẩn bị: Ampe kế điện – từ ( thang đo 1A) Vôn kế điện – từ ( thang đo 300V) , oát kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện. - Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn. - Nguồn điện xoay chiều 220V. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1 / : 2. Kiểm tra bài cũ: 5 / ? Em hãy nêu tên và công dụng của dụng cụ cơ khí trong bảng 3- 4? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1. Giới thiệu bài học: HĐ 2.Chuẩn bị và nêu yêu cầu bài thực hành. GV: chia nhóm thực hành GV:Nêu mục tiêu, yêu cầu của bài thực hành và nội quy thực hành. GV: Nêu rõ tiêu chí đánh giá: + Kết quả thực hành + Thực hiện đúng quy trình thực hành, thao tác chính xác. + Thái độ thực hành đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. HĐ 3. Tìm hiểu đồng hồ đo điện - GV: giao cho các nhóm đồng hồ đo điện: ampe kế, vôn kế, công tơ điện… GV: Giao nhiệm vụ thực hành cho các nhóm. I. Dụng cụ và vật liệu cần thiết. - (SGK) II. Nội dung và trình tự thực hành 1. Tìm hiểu đồng hồ đo điện. Giỏo viên : Lê Đình Thường 8 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 GV: Dùng phiếu học tập yêu cầu học sinh giải thích ý nghĩa của kí hiệu trên mặt đồng hồ đo điện. HS: Làm việc theo nhóm theo các nội dung sau: + Đọc và giải thích những kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ đo điện. + Chức năng của đồng hồ đo điện đo đại lượng gì? HS: đo điện năng tiêu thụ + Tìm hiểu chức năng của các núm điều khiển của đồng hồ đo điện. + Đo điện áp của nguồn điện thực hành. 4. Củng cố và Hướng dẫn về nhà 4 / . GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh và đánh giá chéo giữa các nhóm kết quả thực hành theo tiêu chí đã đặt ra trước khi bước vào thực hành. - Kết quả đo - Trình tự và thao tác đo - Về nhà thực hành tập đọc các thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo. - Đọc và xem trước phần 2 sử dụng đồng hồ. Ngày soạn :15- 9-2013 Ngày dạy : 19-9- 2013 Giỏo viên : Lê Đình Thường 9 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 Tuần : 5 . Tiết:5- BÀI 4 .TH: SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ( Tiếp ) I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng. - Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - Chuẩn bị: Ampe kế điện – từ ( thang đo 1A) Vôn kế điện – từ ( thang đo 300V) , oát kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện. - Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn. - Nguồn điện xoay chiều 220V. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1 / : 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1. Giới thiệu bài học: Kiểm tra sự chuẩn bị vật liệu dụng cụ của học sinh. Giới thiệu bài học . HĐ 2.Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ đo điện: GV: chia nhóm thực hành GV:Nêu mục tiêu, yêu cầu của bài thực hành và nội quy thực hành. GV: Nêu rõ tiêu chí đánh giá: HS: Làm việc theo nhóm theo những nội dụng sau: GV: Gọi học sinh giải thích những kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện HS: Lần lượt lên đọc KH GV: Cho học sinh nghiên cứu sơ đồ mạch điện công tơ điện trong SGK. GV: Mạch điện có bao nhiêu phần tử ? Kể tên những phần tử đó? 2.Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện. a.Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện. Giỏo viên : Lê Đình Thường 10 Năm học: 2013 - 2014 [...]... Thanh Giáo án : Công nghệ 9 HS: Làm vào bảng SGK ( 19) GV: Nguồn điện được nối với những Số Tên các phần tử đầu nào của công tơ điện ? TT HS: Nguồn điện được nối với đầu 1 và 3 1 Công tơ của công tơ điện 2 Ampe kế GV: Phụ tải được nối với đầu nào của 3 Phụ tải công tơ điện? 4 HS: Phụ tải được nối với đầu 2 và 4 của 5 công tơ điện GV: Dựa vào kết quả phân tích mạch - Sơ đồ mạch điện hình 4- 2 SGK điện công. .. để giờ sau thực hành Giỏo viên : Lê Đình Thường 15 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 Ngày soạn: 29- 9- 2013 Ngày dạy : 04- 10-2013 Tuần 7.Tiết: 7 - BÀI 5 THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN ( Tiếp ) Giỏo viên : Lê Đình Thường 16 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 I Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu... Tên:……………………… 4: ………………………………… 1:………………………………… Lớp: 9 ………………………… 2:………………………………… 3:………………………………… Giỏo viên : Lê Đình Thường 11 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 4: ………………………………… Lớp: 9 ………………………… GV: Chép mẫu báo cáo thực hành lên bảng học sinh làm bài; Chỉ số Chỉ số Số Điện công công vòng năng tơ tơ sau quay tiêu trước khi đo HS : Chép mẫu báo cáo thực hành thụ khi đo 4. .. T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 tham gia thực hành của các nhóm 5 Hướng dẫn về nhà 1/ - Về nhà học bài và ôn tập hết những phần đã học để giờ sau kiểm tra học kì I - GV: Chuẩn bị câu hỏi kiểm tra và đáp án - Học sinh: Ôn tập , giấy kiểm tra… Giỏo viên : Lê Đình Thường 35 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 Ngày soạn:1- 12-2013 Ngày dạy :4- 12-2013 Tiết: 16:... giờ sau thực hành Ngày soạn: 06-10 -2013 Ngày dạy : 11+18 -10-2013 Tuần 8 +9 Tiết: 8 , 9 - KIỂM TRA Giỏo viên : Lê Đình Thường 19 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 I Mục tiêu: - Kiến thức: Kiểm tra những kiến thức cơ bản về nối dây dẫn điện - Đánh giá kết quả học tập của học sinh để từ đó giáo viên biết hướng điều chỉnh phương pháp cho phù hợp II.Chuẩn bị của thầy... thực hành bọc băng dính cách điện giáo viên quan sát và hướng dẫn thường xuyên cho từng - Làm sạch mối nối - Láng nhựa thông - Hàn thiếc mối nối Giỏo viên : Lê Đình Thường 18 d Cách điện mối nối Hình 5 -12 Hình 5 - 13 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 nhóm và tới từng học sinh 4 Củng cố 2/ GV:Hướng dẫn học sinh tự đánh giá và đánh giá chéo kết quả thực hành theo... Đình Thường 25 - Vít cầu chì, công tác và ổ cắm vào các vị trí được đánh dấu trên b.điện - Lắp đặt t.bị và đi - Bút thử điện - Mạch điện đúng sơ Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 dây đúng sơ đồ mạch điện - Nối nguồn - Vận hành thử mạch điện đồ - mạch điện làm việc tốt, đúng yêu cầu kĩ thuật 4 Củng cố 3/: - GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh giá theo kết quả bài học... xoắn - Kiểm tra mối nối b Nối nối tiếp dây dẫn lõi nhiều sợi - Bóc vỏ cách điện và làm sạch lõi - Lồng lõi - Vặn xoắn - Kiểm tra mối nối 14 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 4 Củng cố 2/ GV:Hướng dẫn học sinh tự đánh giá và đánh giá chéo kết quả thực hành theo các tiêu chí + Làm có đúng quy trình không? + Thời gian hoàn thành là bao nhiêu phút? 5 Hướng dẫn về... Khoan lỗ bảng điện * Bước3: Nối dây thiết bị điện của bảng điện *Bước4: Lắp thiết bị vào bảng điện * Bước5: Kiểm tra 27 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 của sơ đồ nguyên lý III Đánh giá - Chất lượng sản phẩm thực hành - Thực hiện theo quy trình IV Củng cố 2/: - GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh giá theo kết quả bài học theo tiêu chí đã nêu - GV: Nhận xét bài thực... thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo - Đọc và xem trước bài 5 chuẩn bị dụng cụ vật liệu để giờ sau thực hành Ngày soạn: 22- 9- 2013 Ngày dạy : 27 -9- 2013 Giỏo viên : Lê Đình Thường 12 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 Tuần 6.Tiết: 6 BÀI 5 TH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN I Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện . SGK. Ngày soạn :8- 9- 2013 Ngày dạy : 12 -9- 2013 Tuần 4. Tiết: 4 - BÀI 4 Giỏo viên : Lê Đình Thường 7 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 THỰC HÀNH : SỬ DỤNG. hồ. Ngày soạn :15- 9- 2013 Ngày dạy : 19- 9- 2013 Giỏo viên : Lê Đình Thường 9 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 Tuần : 5 . Tiết:5- BÀI 4 .TH: SỬ DỤNG ĐỒNG. 1:…………………………………. 2:…………………………………. 3:…………………………………. 4: …………………………………. Lớp: 9 …………………………. Giỏo viên : Lê Đình Thường 11 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 4: …………………………………. Lớp: 9 …………………………. GV:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 4, Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 4,