0

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 9

94 669 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:39

Giỏo ỏn Công nghệ 9 GV:K Hng Bo Ngày soạn: 24- 08- 2011 Tuần 1 Tiết 1. Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng I. Mục tiêu bài học: - Biết đợc vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với đời sống và sản xuất. - Biết đợc một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng. - Biết đợc một số biện pháp an toàn điện trong nghề điện dân dụng. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - SGK, SGV, giỏo ỏn. - Tranh ảnh về nghề điện dân dụng. Bản mô tả nghề điện dân dụng, SGK, kế hoạch bài dạy, tham khảo thực tế địa phơng, bảng phụ 2. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài, SGK, tham khảo thực tế địa phơng, tài liệu tham khảo, son bi trc. III. Các hoạt động dạy hoc. 1. ổn định tổ chức lớp: 1 phỳt 2. Kiểm tra bài cũ: KT sự chuẩn bị SGK, vở ghi của HS 3. Bài giảng mới. HĐ1: GV giới thiệu bài: 1 phỳt Trong nền kinh tế quốc dân, nghề điện góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, ngời thợ điện có mặt trong các cơ sơ sản xuất và sửa chữa cơ khí, thiết bị điện từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn. Sản phẩm của nghề điện chiếm một tỷ lệ khá cao trong thực tiễn. Chính vì vậy, nghề điện có một vị trí then chốt và quyết định trong nghành điện nói chung, nó có điều kiện phát triển không những ở thành phố mà còn ở nông thôn, miền núi. Với đặc điểm và tầm quan trọng của nghề điện nh vậy, chúng ta cùng nghiên cứa bài mới: Giới thiệu nghề điện dân dụng. 1 Giỏo ỏn Công nghệ 9 GV:K Hng Bo Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS I. Vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong sx và đời sống. Nghề điện dân dụng rất đa dạng hoạt động trên lĩnh vực điện năng phục vụ sx, lao động và đs. Góp phần thúc đẩy cn hoá, hiện đại hoá đất nớc HĐ2: Tỡm hiu Vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong sx và đời sống.(5 phỳt) - Cho HS thảo luận, tìm hiểu nội dung thông tin SGK. - Gọi đại diện một nhóm trình bầy, nhóm khác bổ sung. - GV kết luận, giải thích: Nghề điện dân dụng rất đa dạng hoạt động trên lĩnh vực điện năng phục vụ sx, lao động và đs. Góp phần thúc đẩy cn hoá, hiện đại hoá đất nớc - HS thảo luận, tìm hiểu nội dung thông tin SGK - Đại diện một nhóm trình bầy, nhóm khác bổ sung. - Nghe, ghi vở II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề . 1. Đối t ợng lđ của nghề điện dân dụng. - Nguồn điện < 380V. - Mạng điện trong nhà - Các thiết bị đóng cát, điều khiển, lấy điện. - Các thiết bị đo lờng. - Các đồ dùng điện. - Vật liệu điện. 2. Nội dung lao động của nghề điện dân dụng. - Lắp đặt mạng điện trong HĐ3: Tỡm hu Đặc điểm và yêu cầu của nghề. (32 phỳt) - Cho biết đối tợng lđ của nghề điện dân dụng? - Lần lợt gọi HS lấy VD, Gv nhận xét - Cho các nhóm thảo luận điền bảng theo mầu sgk - Trả lời da vo thông tin SGK - Liên hệ thực tế lấy VD + Nghe, ghi nhớ - các nhóm thảo luận điền bảng theo mầu sgk 2 Giỏo ỏn Công nghệ 9 GV:K Hng Bo nhà, mạng điện sx. - Lắp đặt các TB phục vụ sx và sinh hoạt. - Bảo dỡng, vận hành, sửa chữa mạng điện, TBĐ, ĐDĐ. 3. Điều kiện làm việc: - Làm việc ngoài trời. - Làm việc trong nhà. - Thờng phải đi lu động. - Nguy hiểm vì làm việc gần khu vực có điện. 4. Y/c của nghề điện dân dụng: -Về kiến thức: Có trình độ THCS trở lên, có kiến thức về KTĐ - Về kỹ năng: Có kỹ năng đo lờng, sử dụng, sữa chữa, lắp đặt các thiết bị điện vàd mạng điện - Thái độ: Yêu thích công việc, có ý thức an - Gọi đại diện một nhóm trình by, nhóm khác bổ sung. - GV kết luận, giải thích: - Lắp đặt mạng điện trong nhà, mạng điện sx. - Lắp đặt các TB phục vụ sx và sinh hoạt. - Bảo dỡng, vận hành, sửa chữa mạng điện, TBĐ, ĐDĐ. - GV lấy VD - Y/c HS làm bài tập phần II.3 SGK.trang 6 để rút ra điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng. - Gọi đại diện một nhóm trình bầy vào bảng phụ, nhóm khác bổ sung. - GV kết luận, giải thích: - Làm việc ngoài trời. - Làm việc trong nhà. - Thờng phải đi lu động. - Nguy hiểm vì làm việc gần khu vực có điện. - GV lấy VD - Hớng dẫn HS tìm hiểu thông tin SGK nêu các yêu cầu của nghề điện dân dụng. - GV lấy một vài VD - Gọi HS lấy VD tiếp theo - Đại diện một nhóm trình by, nhóm khác bổ sung. - Nghe, ghi vở - Nghe, ghi nhớ - Thảo luận làm bài tập phần II.3 SGK.trang 6 rút ra điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng - Đại diện một nhóm trình bầy vào bảng phụ, nhóm khác bổ sung. - Nghe, quan sát, ghi vở - Nghe, ghi nhớ - Tìm hiểu thông tin SGK, nêu các yêu cầu của nghề điện dân dụng - Nghe, quan sát - Lấy VD 3 Giỏo ỏn Công nghệ 9 GV:K Hng Bo toàn điện - Sức khoẻ: Có sức khoẻ tốt. 5. Triển vọng của nghề - Luôn phát triển để phục vụ CNH, HĐH đất nớc 6. Những nơi đào tạo nghề: - Ngành điện của các tr- ờng kỹ thuật và dạy nghề. - Các trung tâm Kĩ thuật tổng hợp- hớng nghiệp. - Các trung tâm Dạy nghề cấp huyện và t nhân 7. Những nơi HĐ của nghề. - Trong cơ quan, xí nghiệp, các hộ gia đình tiêu thụ điện - Các cơ sở sửa chữa lắp đặt về diện dân dụng. - Nghề điện dân dụng có triển vọng không? Tại sao? - Cho HS thảo luận liên hệ thực tế nêu các nơi đào tạo nghề. - GV lấy VD - Em hãy cho biết những nơi hoạt động của nghề? - GV bổ sung - Liên hệ thực tế trả lời câu hỏi - HS thảo luận liên hệ thực tế nêu các nơi đào tạo nghề. - Nghe, ghi nhớ - Liên hệ thực tế trả lời - Nghe, ghi vở 4. Cng c: 3 phỳt - Gọi 2 HS đọc phần ghi nhớ SGK Cõu1. Em hóy cho bit ni dung lao ng ca ngh in dõn dng? Cõu2. Nghề điện dân dụng có triển vọng không? Tại sao? Cõu3. tr thnh ngi th in, cn phi phn u v rốn luyn nh th no v hc v sc khe? 5. Nhn xột- dn dũ: 3 phỳt - Nhn xột v thỏi hc tp ca HS. - Dn dũ: v nh hc bi, tỡm hiu ni dung bi 2, son bi . Cõu 1.Hãy kể tên một số loại dây dẫn điện mà em biết? 4 Giáo án C«ng nghÖ 9 GV:Kỷ Hồng Bạo Câu 2.T¹i sao d©y dÉn ®iÖn l¹i cã nhiÒu mÇu kh¸c nhau? Câu 3.Lùa chän d©y dÉn ®iÖn dùa vµo yÕu tè nµo? Câu 4.Trong qu¸ tr×nh sö dông cÇn chó ý nh÷ng g×? T¹i sao? 5 Giỏo ỏn Công nghệ 9 GV:K Hng Bo Ngày soạn: 01- 09- 2011 Tuần 2 Tiết 2. Bài 2: vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà I. Mục tiêu bài học: - Biết đợc cấu tạo, công dụng của dây dẫn điện dùng trong mạng điện dân dụng - Biết sử dụng dây dẫn điện đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng mục đích - Nâng cao ý thức sử dụng vật liệu điện II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: SGK, GA,SGV, kế hoạch bài dạy, vật mẫu, bảng phụ, hình vẽ 2. Học sinh: Học bài cũ và tìm hiểu nội dung bài mới, son bi. III. Các hoạt động dạy hoc. 1. ổn định tổ chức lớp: 1 phỳt 2. Kiểm tra bài cũ: 5 phỳt Cõu 1. Cho biết nội dung l/đ của nghề điện dân dụng? Cõu 2. tr thnh ngi th in, cn phi phn u v rốn luyn nh th no v hc v sc khe? 3. Bài giảng mới. HĐ1: GV giới thiệu bài( 1 phỳt) 6 Giỏo ỏn Công nghệ 9 GV:K Hng Bo Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS I. Dây dẫn điện. 1. Phõn loi: 2. Cấu tạo dây dẫn điện Gồm hai phần - Vỏ cách điện. - Lõi dây: Làm bằng đồng hoặc nhôm, đợc chế tạo bằng một sợi hay nhiều sợi bện với nhau. - Vỏ: Gồm một lớp hay nhiều lớp bằng cao suhay nhựa tổng hợp . 3. Sử dụng dây dẫn điện. - Cần lựa chọn dây dẫn đúng theo thiết kế của HĐ2: Tỡm hiu dõy dn in: ( 13 phỳt) - Hãy kể tên một số loại dây dẫn điện mà em biết? - Y/c làm việc theo cặp : Làm bài tập phân loại dây dẫn trong SGK. Tr 9 và làm bài tập điền vào chỗ trống dựa vào vật mẫu - Gọi đại diện 1 nhóm trình bầy, nhóm khác nhận xét - GV tổng kết dới dạng sđ + GV: Nhấn mạnh điểm khác nhau giữa lõi và sợi : Lõi là phần trong của dây, lõi có thể một sợi hay nhiều sợi.(dựa vào vật mẫu) - Cho HS quan sát vật mẫu và hình vẽ - Gọi 1 HS lên bảng trình bầy cấu tạo dựa vào hình vẽ và vật mẫu - GV kết luận. - Tại sao dây dẫn điện lại có nhiều mầu khác nhau? - Dùng hình vẽ giới thiệu khái quát về mạng điện trong nhà và đồ dùng điện trong nhà (vị trí lắp đặt, P) - Lựa chọn dây dẫn điện dựa vào yếu tố nào? - GV lấy VD - Trong quá trình sử dụng - Trả lời câu hỏi dựa vào quan sát thực tế. - Thảo luận làm bài tập dựa vào vật mẫu - Đại diện 1 nhóm trình bầy, nhóm khác nhận xét. - Quan sát, ghi vở - Nghe, quan sát ghi nhớ - HS quan sát vật mẫu và hình vẽ tìm hiểu cấu tạo - 1 HS lên bảng trình bầy cấu tạo dựa vào hình vẽ và vật mẫu, HS còn lại quan sát, - Nghe, quan sát ghi cấu tạo - Liên hệ thực tế trả lời câu hỏi - Nghe, quan sát, tìm hiểu nội dung sơ đồ. - Trả l;ời câu hỏi. - Nghe, quan sát, ghi 7 Dây dẫn điện Dây trần Dây bọc Dây đơn Dây đôi Dây 1sợi Dây nhiều sợi Giáo án C«ng nghÖ 9 GV:Kỷ Hồng Bạo Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 8 Giỏo ỏn Công nghệ 9 GV:K Hng Bo II. Dây cáp điện 1. Cấu tạo: Gồm 3 phần: - Lõi = Cu hoặc Al - V = cao su, PVC - Vỏ bảo vệ gồm nhiều lớp nh giấy tẩm nhựa đ- ờng, giấy tẩm dầu cáp, băng chỉ bảo vệ 2. Sử dụng: - Dùng để lắp đặt đờng dây hạ áp từ lới điện phân phối đến mạng điện trong nhà. - Chọn dây cáp điện căn cứ vào I tải , U lới , vị trí lắp đặt HĐ3: Tỡm hiu dõy cỏp in: (14 phỳt) - Cho HS quan sát vật mẫu và hình vẽ - Gọi 1 HS lên bảng trình bầy cấu tạo dựa vào hình vẽ và vật mẫu - GV kết luận. - Dây cáp điện khác dây dẫn điện ở điểm nào? - GV giải thích dựa vào vật mẫu - Trong thực tế ngời ta dùng dây cáp điện ở đâu ? - GV dùng hình vẽ để giải thích - Chn dây cáp điện căn cứ vào yếu tố nào? - GV lấy VD - HS quan sát vật mẫu và hình vẽ - 1 HS lên bảng trình bầy cấu tạo dựa vào hình vẽ và vật mẫu, HS còn lại quan sát - Nghe, quan sát ghi vở - Liên hệ bài cũ và vật mẫu trả lời câu hỏi - HS chỳ ý, lng nghe - Liên hệ thực tế trả lời câu hỏi - Nghe, quan sát, ghi vở - Liên hệ thực tế và thông tin SGK trả lời - Nghe, quan sát, ghi nhớ III. Vật liệu điện HĐ4: Tỡm hiu vt liu dn in:( 7 phỳt) - Theo em thế nào là vật liệu cách điện? - Vật liệu cách điện phải - Trả lời câu hỏi - Trả lời câu hỏi dựa vào 9 Giỏo ỏn Công nghệ 9 GV:K Hng Bo - Vật liệu cách điện phải đảm bảo: cách điện tốt, chịu nhiệt tốt, chống ẩm tốt, độ bền cơ học cao (Điện trở suất=18 8 -10 13 m) - VD: sứ, mi ca, nhựa êbônít đảm bảo yêu cầu gì? - Hớng dẫn HS tìm hiểu và chọn đáp án đúng trong bảng 12 SGK. - Gọi một HS trả lời, HS khác nhận xét. - GV kết luận dựa vào bảng phụ - Gọi HS lấy thêm một số VD - Dùng một số mẫu vật liệu dẫn điện và cách điện gọi HS lên bảng phân biệt vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện hiểu biết và thông tin SGK - Tìm hiểu thông tin bảng 12 và chọn đáp án - 1 HS trả lời, HS khác nhận xét. - Nghe, quan sát, ghi vở - Nghe, quan sát, ghi nhớ - HS lên bảng phân biệt vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện 4. Cng c: 3 phỳt Cõu 1.Hãy kể tên một số loại dây dẫn điện mà em biết? Cõu 2.Tại sao dây dẫn điện lại có nhiều mầu khác nhau? Cõu 3.Lựa chọn dây dẫn điện dựa vào yếu tố nào? Cõu 4.Trong quá trình sử dụng cần chú ý những gì? Tại sao? Cõu 5. Hóy mụ t cu to ca cỏp in v dõy dn in ca mng in trong nh. So sỏnh s khỏc nhau ca dõy cỏp in v dõy dn in? Cõu6. Th no l vt liu dn in? 5. Nhn xột- dn dũ: 2 phỳt - Nhn xột v thỏi hc tp ca HS. - Dn dũ: v nh hc bi, tỡm hiu ni dung bi 3 phần I , son bi . Cõu 1. Kể tên các loại đồng hồ đo điện mà em biết? Cõu 2. Phân loại đồng hồ đo điện ta thờng dựa vào đâu? Ngày soạn: 08- 09- 2010 10 [...]... hµnh 18 Giáo án C«ng nghƯ 9 GV:Kỷ Hồng Bạo - Thu l¹i dơng cơ, thiÕt bÞ thùc hµnh cđa c¸c nhãm, cho làm vệ sinh phòng thực hành 5 Nhận xét- dặn dò: 2 phút - Nhận xét về thái độ học tập của HS - Dặn dò: HS về nhµ häc bµi vµ t×m hiĨu néi dung phÇn cßn l¹i Giê sau thùc hµnh ®o ®iƯn trë b»ng ®ång hå v¹n n¨ng (TiÕt 3) - Ngày so¹n: 29- 09- 2011 Tn: 6 19 Giáo án C«ng... ; 1m d©y ®¬n nhiỊu sỵi ; mét dao nhá, 1 cn b¨ng c¸ch ®iƯn, 1 k×m ®iƯn 1 ®ai èc nèi d©y, 1 vÝt cïng phơ kiƯn, 1 tua vÝt - 32 Giáo án C«ng nghƯ 9 GV:Kỷ Hồng Bạo Ngày so¹n: 19- 10- 2011 Tn: 9 TiÕt: 9 Bµi 5: Thùc hµnh : nèi d©y dÉn ®iƯn (TiÕt 3 ) I Mơc tiªu bµi thùc hµnh - BiÕt c¸ch nèi rÏ hai d©y dÉn ®iƯn - Nèi ®ỵc mèi nèi dïng phơ kiƯn ®óng yªu cÇu kü tht - HiĨu... dung thùc hµnh.( 5 phút) - GV dïng vËt mÉu, b¶ng phơ híng dÉn HS c¸c néi dung cÇn thùc hµnh Ph¬ng ph¸p thùc hµnh C¸c sai háng khi tiÕn hµnh thùc hµnh 15 - Nghe, quan s¸t n¾m v÷ng c¸c néi dung cÇn thùc hµnh Ph¬ng ph¸p thùc hµnh C¸c sai háng khi tiÕn hµnh thùc hµnh Giáo án C«ng nghƯ 9 GV:Kỷ Hồng Bạo ®ång hå: §o ®¹i lỵng g× - T×m hiĨu ®ai lỵng ®o vµ thang ®o - T×m hiĨu c¸c bé phËn chÝnh, nóm ®iỊu chØnh... thùc hµnh - Nghe, quan s¸t n¾m - GV dïng vËt mÉu thao v÷ng c¸c thao t¸c vµ kü t¸c mÉu c¸c bíc ®«ngf n¨ng khi thùc hµnh, yªu thêi chØ ra c¸c sai háng cÇu cđa tõng bíc C¸c khi thùc hµnh, an toµn lao sai háng khi tiÕn hµnh ®éng khi TH thùc hµnh 25 Giáo án C«ng nghƯ 9 GV:Kỷ Hồng Bạo - b4: Lång lâi hai d©y dÉn vµo nhau Dïng tay gi÷ chỈt phÇn gi÷a, ®ång thêi dïng tay qn lâi d©y nµy sang lâi d©y kia - B5: Hµn... hµnh - Nghe, quan s¸t n¾m v÷ng c¸c thao t¸c vµ kü - GV dïng vËt mÉu thao n¨ng khi thùc hµnh, yªu t¸c mÉu c¸c bíc ®«ng thêi cÇu cđa tõng bíc C¸c chØ ra c¸c sai háng khi sai háng khi tiÕn hµnh thùc hµnh, an toµn lao thùc hµnh 30 Giáo án C«ng nghƯ 9 GV:Kỷ Hồng Bạo vu«ng gãc d©y chÝnh (®Ỉt ®éng khi TH vµo chÝnh gi÷a, t¸ch lâi d©y nh¸nh vỊ hai phÝa cđa d©y chÝnh) - b4: LÇn lỵt qn lâi d©y nh¸nh sang lâi d©y... dung thùc hµnh.( 8 phút ) - GV dïng vËt mÉu, h×nh vÏ híng dÉn HS c¸c néi dung cÇn thùc hµnh Ph¬ng ph¸p thùc hµnh C¸c sai háng khi tiÕn hµnh thùc hµnh 17 - Nghe, quan s¸t n¾m v÷ng c¸c néi dung cÇn thùc hµnh Ph¬ng ph¸p thùc hµnh C¸c sai háng khi tiÕn hµnh thùc hµnh Giáo án C«ng nghƯ 9 GV:Kỷ Hồng Bạo - b3: §Ỉt hai ®Çu que ®o vµo hai ®Çu sỵi ®èt cđa ®Ìn - b4: §äc gi¸ trÞ ®iƯn trë ghi trªn mỈt ®ång hå nh©n... tõng bíc C¸c t¸c mÉu c¸c bíc ®«ngf sai háng khi tiÕn hµnh thêi chØ ra c¸c sai háng thùc hµnh b Nèi b»ng ®ai èc nèi khi thùc hµnh, an toµn lao d©y: ®éng khi TH - b1: Bãc vá c¸ch ®iƯn dµi 2/3 ®ai èc nèi d©y - b2: C¹o s¹ch c¸ch ®iƯn - b3: §Ỉt 2 ®Çu lâi d©y b»ng nhau, dïng k×m xo¾n chỈt theo chiỊu kim ®ång hå, vỈn ®ai èc nèi d©y vµo ®Çu lâi d©y 35 Giáo án C«ng nghƯ 9 GV:Kỷ Hồng Bạo III Thùc hµnh Ho¹t ®éng... 2 phút - Nhận xét về thái độ học tập của HS - Dặn dò: HS về nhµ häc bµi vµ t×m hiĨu néi dung phÇn cßn l¹i Giê sau thùc hµnh ®o ®iƯn trë b»ng ®ång hå v¹n n¨ng (TiÕt 2) Ngày so¹n: 21- 09- 2011 Tn: 5 16 Giáo án C«ng nghƯ 9 GV:Kỷ Hồng Bạo TiÕt: 5 Bµi 4: Thùc hµnh: sư dơng ®ång hå ®o ®iƯn (TiÕt 2 ) I Mơc tiªu bµi thùc hµnh - BiÕt c¸ch ®o ®iƯn trë b»ng ®ång hå v¹n n¨ng - §o ®ỵc ®iƯn trë cđa ®Ìn sỵi ®èt -... s¸t Giáo án C«ng nghƯ 9 GV:Kỷ Hồng Bạo 4 Cũng cố: 3 phút -GV Dïng b¶ng phơ tỉng kÕt l¹i bµi häc Câu1 KĨ tªn c¸c lo¹i ®ång hå ®o ®iƯn mµ em biÕt? Câu2 Ph©n lo¹i ®ång hå ®o ®iƯn ta thêng dùa vµo ®©u? 5 Nhận xét- dặn dò: 3 phút - Nhận xét về thái độ học tập của HS - Dặn dò: về nhà học bài, tìm hiểu nội dung bài 4, chuẩn bị BCTH cho tiết sau - Ngày so¹n:15- 09- ... dây dẫn điện” Néi dung I Chn bÞ: Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng 2: Chn bÞ: Ho¹t ®éng cđa HS (3 phút) - GV dïng vËt mÉu giíi - Nghe, quan s¸t, ghi 33 Giáo án C«ng nghƯ 9 GV:Kỷ Hồng Bạo II Néi dung thùc hµnh 1 Quy tr×nh nèi d©y dÉn dïng phơ kiƯn a Nèi b»ng vÝt (H5 .9) * Lµm khuyªn kÝn (d©y lâi nhiỊu sỵi ) - b1: Bãc vá c¸ch ®iƯn (dµi theo ®êng kÝnh vÝt) thiƯu c¸c dơng cơ, thiÕt nhí bÞ, vËt liƯu cÇn cho giê TH . trần Dây bọc Dây đơn Dây đôi Dây 1sợi Dây nhiều sợi Giáo án C«ng nghÖ 9 GV:Kỷ Hồng Bạo Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 8 Giỏo ỏn Công nghệ 9 GV:K Hng Bo II. Dây cáp điện 1. Cấu tạo: Gồm. Giờ sau thực hành đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng. (Tiết 3) Ngy soạn: 29- 09- 2011 Tuần: 6 19 Giỏo ỏn Công nghệ 9 GV:K Hng Bo Tiết: 6 Bài 4: Thực hành : sử dụng đồng hồ đo điện (Tiết 3 ) I dựa vào đâu? Ngày soạn: 08- 09- 2010 10 Giỏo ỏn Công nghệ 9 GV:K Hng Bo Tuần 3 Tiết 3 Bài 3: dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện I. Mục tiêu bài học: - Biết đợc công dụng, phân loại một số
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 9, Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 9,