0

Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 14

188 717 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:07

Tiết :1 MỞ ĐẦU Tuần dạy: Ngày dạy : 1. MỤC TIÊU : 1.1. Kiến thức : -HS biết : -Khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình - Mục tiêu chương trình và sách giáo khoa công nghệ 6 , những yêu cầu đổi mới phương pháp học tập -Học sinh hiểu: - Mục tiêu chương trình và sách giáo khoa công nghệ 6 , những yêu cầu đổi mới phương pháp học tập 1.2. Kỹ năng : -Học sinh thực hiện được : Hình thành cho hs một số kỹ năng cơ bản như biết lựa chọn trang phục và sử dụng trang phục -Học sinh thực hiện thành thạo: Biết ăn uống sạch sẽ , giữ gìn vệ sinh nhà ở , tiết kiệm tiền , chi tiêu để góp phần tăng thu nhập gia đình 1.3. Thái độ : -Thói quen : Giáo dục học sinh hứng thú học tập bộ môn - Tính cách : Nghiêm túc trong học tập 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Vai trò của gia đình và kinh tế gia đình 3. CHUẨN BỊ : Gv: Gv :Tranh ảnh miêu tả vai trò của gia đình và kinh tế gia đình Hs: như gv 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2 KTMiệng : 4.3:Tiến trình bài học : Hoạt động của gv và hs Nội dung Gia đình là nền tảng xã hội là nhu cầu thiết yếu về vật chất và tinh thần của mọi thành viên trong gia đình .Vậy trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình như thế nào và làm gì để giữ gia đình luôn ấm no hạnh phúc và làm gì để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai Hoạt động của gv và hs Nội dung Tìm hiểu vai trò của gia đình và kinh tế gia đình : Gv : gợi ý cho hs tìm hiểu I của sgk và trả lời câu hỏi Gia đình là gì ? Hs trả lời sgk I. Vai trò của gia đình và kinh tế gia đình : -Gia đình là nền tảng xã hội ở đó mỗi người được sinh ra , lớn lên được nuôi dưỡng giáo dục và chuẩn bị nhiều mặt cho cuộc sống tương lai -Trong gia đình có nhiều công việc phải làm: Trang 27 Trong gia đình nhu cầu thiết yếu của gia đình là gì? Hs : Vật chất và tinh thần Mỗi thành viên trong gia đình phải làm gì để góp phần tổ chức cuộc sống gia đình văn minh hạnh phúc ? -Bản thân em phải làm gì để góp phần vào cuộc sống của gia đình Hs : học tập và làm những công việc gia đình Gv: Giải thích kinh tế gia đình : KTGĐ không chỉ tạo ra nguồn thu nhập mà còn là việc sử dụng nguồn thu nhập hợp lí hiệu quả Kinh tế gia đình là gì ? +Tạo nguồn thu nhập +sử dụng nguồn thu nhập để chi tiêu hợp lý +Làm các công việc nội trợ trong gia đình như : nấu ăn ,dọn dẹp trang trí nhà ở ,may mặc , giặt giũ , trông em *Kinh tế gia đình : là tạo nguồn thu nhập và sử dụng nguồn thu nhập hợp lý ,hiệu quả để đảm bảo cuộc sống gia đình ngày càng tốt đẹp hơn 5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP : 5.1 . Tổng kết : -Nêu vai trò của gia đình và kinh tế gia đình ? +Gia đình là nền tảng xã hội ở đó mỗi người được sinh ra , lớn lên được nuôi dưỡng giáo dục và chuẩn bị nhiều mặt cho cuộc sống tương lai +Kinh tế gia đình : là tạo nguồn thu nhập và sử dụng nguồn thu nhập hợp lý ,hiệu quả để đảm bảo cuộc sống gia đình ngày càng tốt đẹp hơn -Là học sinh phải làm gì để góp phần vào cuộc sống gia đình ? ( hs trả lời ) 5.2 Hướng dẫn học tập : *Đồi với bài học ở tiết học này: *Đối với bài học này :+ Học bài phần trọng tâm +Làm những công việc nội trợ gia đình , quét dọn nhà ở *Đồi với bài học tiếp theo : -Xem trước bài các loại vải thường dùng trong may mặc và trả lời câu hỏi : +Nêu nguồn gốc và tính chất của vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học ? +Chuẩn bị một số loại vải thường dùng , diêm quẹt *Đồi với bài học ở tiết học tiếp theo: Trang 27 Tuần 1 - Tiết :2 Ngày dạy : 23/8/13 CHƯƠNG I : MAY MẶC TRONG GIA ĐÌNH CÁC LOẠI VẢI THƯỜNG DÙNG TRONG MAY MẶC 1. MỤC TIÊU : 1.1. Kiến thức : Hs biết :- Nguồn gốc , tính chất của các loại vải -Ảnh hưởng màu sắc hoa văn của vải , kiểu mẫu quần áo đến vóc dáng người mặc vả biết cách phối hợp trang phục hợp lí -Biết cách vẽ cắt và qui trình khâu một số sản phẩm đơn giản -Hs hiểu được cách sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động mơi trường xã hội 1.2. Kỹ năng : -Học sinh thực hiện được : -Phân biệt được các loại vải -Phân biệt được các loại vải -Chọn được vải ,kiểu mẫu để may trang phục ,hoặc chọn áo quần may sản phẩm phù hợp với vóc dáng lứa tuổi -Học sinh thực hiện thành thạo: -Sử dụng hợp lí và bảo quản trang phục đúng kỹ thuật -Cắt khâu được một số sản phẩm đơn giản 1.3. Thái độ : -Thói quen : Có ý thức sử dụng trang phục hợp lý để tiết kiệm chi tiêu - Tính cách : u thích may mặc. 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: nguồn gốc và tính chất của vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học 3. CHUẨN BỊ : 3.1.Gv: Gv: Tranh sơ đồ qui trình sản xuất vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học 3.2.Hs : xem nội dung bài và trả lời câu hỏi tiết trước 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2 Ki ểm tra miệng : -Nêu vai trò của gia đình và kinh tế gia đình?(10đ) _Gia đình là nền tảng của xã hội, ở đó mổi người được sinh ra lớùn lên, được ni dưỡng, gia đình chuẩn bò nhiều mặt cho cuộc sống tương lai. _Trong gia đình có nhiều công viêc phải làm: + Tạo ra nguồn thu nhập. + Sử dụng nguồn thu nhập để chi tiêu hợp lý. +Làm các công việc nội trợ trong gia đình như: nấu ăn, dọn dẹp , trang trí nhà ở , may mặc , giặt giũ , trơng em … *Kinh t ế gia đình :là tạo ra thu nhập và sử dụng nguồn thu nhập hợp lí , hiệu quả để bảo đảm cuộc sống gia đình ngày càng tốt đẹp hơn ) -Nêu nguồn gốc của vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học ?(3đ) Trang 27 +Nguồn gốc vải sợi thiên nhiên: Từ thực vật như: sợi bông, lanh, đay, gai…. Từ động vật như: sơi tơ tầm sợi len từ bông, cừu, lông dê lạc đà, vòt … +Nguồn gốc vải sợi hóa học: Vải sợi hóa học tạo ra từ một số chất hóa học lấy từ gỗ ,tre nứa , dầu mỏ , than đá … 4.3:Tiến trình bài học : Giáo viên: khái quát chương giới thiệu bài sản phẩm áo quần dùng hằng ngày được may từ các loại vải, còn các loại vải có nguồn gốc từ đâu tạo ra như thế nào có những tính chất gì? Cách phân biệt ra sao? Ta tìm hiểu bài học này. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu về nguồn gốc và tính chất của vải sợi thiên nhiên. _Giáo viên: cho học sinh quan sát hình1.1 SGK. Nêu tên cây trồng , vật nuôi cung cấp sợi dùng để dệt vải. +HS: Vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc từ đâu? Cho VD _Giáo viên: Liên hệ cho học sinh quan sát mẫu vải giới thiệu phương pháp dệt vải. Bằng hai phương pháp thủ công và công phiệp. _Giáo viên: Cho học sinh tìm hiểu về tính chất của vải sợi thiên nhiên. _giáo viên: làm thử nghiệm vò vải đốt sợi vải nhúng vào nước. +Học sinh: Quan sát nhận xét, kết luận Tìm hiểu về nguồn gốc tính chất của vải sợi hóa học. _Giáo viên: cho học sinh quan sát H1.3 SGK và nêu nguồn gốc của vải sợi hóa học. (HS hoạt động nhóm) +HS hoàn thành bài tập ở SGK từ đó ghi nhận vào tập. _giáo viên: làm thử nghiệm đốt sợi vải vò vải +HS quan sát nhận xét kết luận và ghi nhận +Hs nêu tính chất của vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp +Hs rút ra ưu điểm , nhược điểm về tính chất của vải sợi hố học Dựa vào tính chất hãy nêu biện pháp để phân biệt các loại vải *GDMT:Để có được ngun liệu dệt vải con I.Nguồn gốc tính chất của các loại vải 1.Vải sợi thiên nhiên: a/Nguồn gốc: _Từ thực vật như: sợi bông, lanh, đay, gai…. _Từ động vật như: sơi tơ tầm ,lông cừu ,lông dê ,lạc đà, vòt … b.Tính chất: vải sợi bông và vải tơ tằm có độ hút ẩm cao mặc thóang mát nhưng dễ bò nhàu vải bông giặt lâu khô khi đốt vải tro bóp dễ tan. 2.vải sợi hóa học a. Nguồn gốc: -Vải sợi hóa học tạo ra từ một số chất hóa học lấy từ gỗ ,tre nứa , dầu mỏ , than đá … -Vải sợi hóa học chia làm hai loại : vải sợi nhân tạo ,vải sợi tổng hợp b.Tính chất: _Vải sợi nhân tạo có độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát ,ít nhàu ,bò cứng lại trong nước khi đốt tro bóp dễ tan. _Vải sợi tổng hợp có độ hút ẩm thấp, ít thấm mồ hôi, giặt mau khô, không bò nhàu, bền và đẹp.Khi đốt tro vón cục, bóp không tan Trang 27 người phải trồng bơng đay… ,ni tằm ,dê và phải bảo tồn các ngun liệu thiên nhiên như gỗ than đá dầu mỏ 4.4. Tổng kết _Vì sao người ta thích mặc áo vải sợi bông, tơ tằm, ít sử dụng lụa, nilon vào mùa hè -Để phân biệt vải sợi thiên nhiên và vải sợi tổng hợp ta dùng biện pháp nào ? ( vò vải: nếu khơng bị nhàu là vải sợi tổng hợp , bị nhàu nhiều là vải sợi thiên nhiên Đốt vải : tro vón cục là vải sợi tổng hợp tro bóp tan là vải sợi thiên nhiên 4.5. Hướng dẫn học tập : - Đối với bài học ở tiết này. _ Học bài: học phần nguồn gốc và tính chất của vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học - Đối với bài học ở tiết tiếp theo: - xem phần còn lại SGK +Nguồn gốc và tính chất của vải sợi pha ? +Để phân biệt các loại vải ta dùng biện pháp nào ? _Học sinh chuẩn bò một số loại vải, diêm quẹt.băng vải nhỏ đính vào áo ? 5- PHỤ LỤC : …………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………… ………… Tuần 2: Tiết .3 CÁC LOẠI VẢI THƯỜNG DÙNG TRONG MAY MẶC(tt) ND : 28/ 8/ 13 1. MỤC TIÊU : 1.1. Kiến thức : -HS biết : - Hs nắm được những kiến thức về nguồn gốc và tính chất của vải sợi pha -Học sinh hiểu: - Cách phân biệt một số loại vải 1.2. Kỹ năng : -Học sinh thực hiện được và hiện thành thạo: : -Phân biệt một số loại vải ,kỹ năng thực hành 1.3. Thái độ : -Thói quen : Có ý thức chọn vải may mặc cho phù hợp - Tính cách : Biết giữ vệ sinh mơi trường 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Nguồn gốc và tính chất của vải sợi pha ,Phân biệt được một số loại vải 3. CHUẨN BỊ : Gv: Bảng 1sgk/9,băng vải nhỏ đính trên áo ,vải vụn ,1 chén nước ,diêm quẹt . Hs: băng vải nhỏ đính trên áo ,vải vụn ,chuẩn bị bài mới ,ơn tập bài cũ 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2 KTMiệng : -Em hãy cho biết vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc và tính chất như thế nào ?(3đ) Trang 27 (Từ thực vật ,động vật ,hút ẩm cao ,thoáng mát ,bị nhàu ,tro bóp dể tan ) -Tính chất của vải sợi tổng hợp và vải sợi nhân tạo khác nhau ở điểm nào?(4đ) (vải sợi tổng hợp: không bị nhàu tro vón cục ,vải sợi nhân tạo :ít nhàu tro bóp tan ) - Nêu nguồn gốc và tính chất của vải sợi pha ?(3đ) +Vải sợi pha được dệt bằng sợi pha , sợi pha được sản xuất bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều sợi vải khác nhau để tạo thành sợi dệt +Vải sợi pha có được ưu điểm của các loại vải thành phần như bền đẹp ít nhàu nát ,mặt thoáng mát 4.3:Tiến trình bài học : Hoạt động của gv và hs Nội dung *Hoạt động 1:( 15ph) Tìm hiểu vải sợi pha Mục tiêu :HS biết và hiểu được nguồn gốc và tính chất của vải sợi pha Vào bài :Các em đã biết nguồn gốc và tính chất của vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học ,hôm nay ta tiếp tục nghiên cứu nguồn gốc và tính chất của vải sợi pha Gv cho học sinh xem một số mẫu vải có ghi thành phần sợi pha (coton ,polietylen ) Gv : để tạo thành vải sợi pha người ta kết hợp ưu điểm của vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học Vậy vải sợi pha có nguồn gốc từ đâu ? Các nhóm hs thực hành đốt vải ,vò vải ,và nhúng vải vào nước các mẫu vải đã đem theo Qua đó hs rút ra kết luận Gv : em hãy nêu tính chất của vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học ?hai loại vải này có ưu điểm gì ? Gv : từ ưu điểm hai loại vải trên ta có ưu điểm của vải sợi pha Hs nêu tính chất của vải sợi pha ? *Hoạt động : :( 15ph) Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải Mục tiêu :HS biết và hiểu được cách phân biệt một số loại vải -Hs điền vào bảng 1 /sgk -Mỗi nhóm hs thực hiện thao tác đốt vải ,vò vải ,nhúng vải vào nước để phân biệt các loại vải -GV cho hs đọc các băng vải dính trên quần áo để biết thành phần của vải trong áo quần đó 3.Vải sợi pha : a. Nguồn gốc : -Vải sợi pha được dệt bằng sợi pha - sợi pha được sản xuất bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều sợi vải khác nhau để tạo thành sợi dệt b. Tính chất : Vải sợi pha có được ưu điểm của các loại vải thành phần như bền đẹp ít nhàu nát ,mặt thoáng mát … II Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải 1. Điền một số tính chất của một số loại vải ( học sinh điền vào bảng 1 ) 2. Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải : Vò vải ,đốt vải ,nhúng vải vào nước 3. Đọc thành phần sợi vải trên các băng vải nhỏ đính trên áo quần : Trang 27 4.4. Tổng kết -Thế nào là vải sợi pha , nêu tính chất của của vải sợi pha ? (-Vải sợi pha được dệt bằng sợi pha - sợi pha được sản xuất bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều sợi vải khác nhau để tạo thành sợi dệt Vải sợi pha có được ưu điểm của các loại vải thành phần như bền đẹp ít nhàu nát ,mặt thoáng mát …) - Làm thế nào để phân biệt vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học ? ( Đốt vải, vò vải nhúng vải vào nước ) -Đọc mục em có biết - Học sinh đọc tóm tắt cuối bài 4.5.Hướng dẫn hs tự học : *Đồi với bài học này : -Học bài :nguồn gốc và tính chất của vải sợi pha , so sánh tính chất của vải sợi pha với vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học - Phương pháp để phân biệt các loại vải ? *Đồi với bài học tiếp theo : -Đọc trước bài : Lựa chọn trang phục - Sưu tầm một số tranh ảnh ,mẫu trang phục , -Tìm hiểu trang phục gồm có những gì ?,và chức năng gì ? - Các loại trang phục ?phân loại trang phục 5- PHỤ LỤC : …………………………………………………………………………………………………… …………… ………………………………………………………………… ……………… Tuần 2: Tiết .4 LỰA CHỌN TRANG PHỤC ND : 29/8/13 1. MỤC TIÊU : 1.1. Kiến thức : -HS biết : Khái niệm trang phục .các loại trang phục ,chức năng của trang phục biết lựa chọn trang phục phù hợp . -HS hiểu : Chức năng của trang phục biết lựa chọn trang phục phù hợp . 1.2. Kỹ năng : -Học sinh thực hiện được và thành thạo: : Vận dụng các kiến thức đã học dể lựa chọn trang phục phù hợp với bản thân và hoàn cảnh gia đình ,để đảm bảo nhu cầu về mọi mặt 1.3. Thái độ : -Thói quen : HS giữ gìn bảo quản trang phục để bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm chi tiêu - Tính cách : Hs có ý thức lựa chọn trang phục phù hợp . 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Khái niệm trang phục và chức năng của trang phục 3. CHUẨN BỊ : Gv :hình 4.1,một số loại trang phục và một số mẫu quần áo Hs :ôn bài cũ ,xem trước bài mới ,trả lời câu hỏi ,sưu tầm tranh ảnh một số mẫu trang phục 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2 KTMiệng : - Em hãy cho biết thế nào là vải sợi pha và vải sợi pha có những tính chất gì ?(5đ) Trang 27 (-Vải sợi pha được dệt bằng sợi pha . Sợi pha được sản xuất bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều sợi vải khác nhau để tạo thành sợi dệt -Vải sợi pha có được ưu điểm của các loại vải thành phần như bền đẹp ít nhàu nát ,mặt thoáng mát … - Làm thế nào để phân biệt các loại vải ?(2đ)(Vò vải, đốt vải, và nhúng vải vào nước ) -Trang phục là gì ?(3đ) (Trang phục bao gồm các loại quần áo và một số vật dụng khác kèm theo như : mũ giày tất… trong đó quần áo là vật dụng quan trọng nhất) 4.3:Tiến trình bài học : Hoạt động của giáo viên và hs Nội dung *Hoạt động 1: :( 10ph) Tìm hiểu khái niệm trang phục . Mục tiêu :HS biết và hiểu được khái niệm trang phục . Vào bài :Mặc là nhu cầu thiết yếu của con người ,nhưng phải biết cách lựa chọn vải như thế nào có màu sắc hoa văn và kiểu may như thế nào dể có được bộ trang phục phù hợp đẹp và hợp thời trang làm tôn vẽ đẹp của con người ?Hôm nay ta sẽ tìm hiểu cách lựa chọn trang phục Gv : cho hs xem tranh ảnh một số loại trang phục Hs đọc mục 1 sgk Vậy trang phục là gì ? *Hoạt dộng 2: :( 10ph) Tìm hiểu các loại trang phục Mục tiêu :HS biết và hiểu được các loại trang phục Gv hướng dẩn hs quan sát hình 1.4 /11sgk ,nêu tên công dụng của từng loại trang phục trong hình vẽ Hs : H.1.4a trang phục trẻ màu sắc tươi sáng ,rực rỡ phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo ,H 1.4b trang phục thể thao ,H1.4c trang phục lao động Gv : em hãy kể tên một số trang phục thể thao ,trang phục lao động theo từng nghành mà em biết ?trang phục mặt và mùa lạnh ,mùa nóng với chất liệu vải như thế nào? Hs kết luận :có bao nhiêu loại trang phục và được may với chất liệu vải như thế nào ? Căn cứ vào đâu phân loại các loại trang phục ? *Hoạt động 3: :( 15ph) Tìm hiểu về chức năng của trang phục : Mục tiêu :HS biết và hiểu được chức năng của trang phục biết lựa chọn trang phục phù hợp . Vào bài :Công nhân làm việc dưới tác dộng của nắng mưa mùa lạnh giá rét ,mùa hè nóng bức I:Trang phục và chức năng của trang phục 1. Trang phục là gì ? Trang phục bao gồm các loại quần áo và một số vật dụng khác kèm theo như : mũ giày tất,khăn quàng …trong đó quần áo là vật dụng quan trọng nhất 2. Các loại trang phục : -Có nhiều loại trang phục mỗi loại được may bằng chất liệu vải và kiểu may khác nhau -Có nhiều cách phân loại trang phục như phân loại theothời tiết , theo công dụng ,lứa tuổi giới tính … 3.Chức năng của trang phục : -Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường Trang 27 cần phải có bộ trang phục phù hợp để bảo vệ cơ thể tránh tác các tác hại đó .Qua đó ta thấy trang phục có chức năng gì ? -Gv : cùng một bộ trang phục người này mặt có thể đẹp ,nhưng ngưới khác mặt lại chưa đẹp . ?Theo em thế nào là mặc đẹp ?Gv đưa ra 3 ý như sgk cho hs lựa chọn ?(2 ý sau ) Vậy trang phục còn có chức năng gì ? *Giáo dục: Trang phục bảo vệ cơ thể con người tránh tác hại của môi trường .trang phục làm đẹp con người làm đẹp môi trường sống của con người -Làm đẹp con người trong mọi hoạt động 4.4. Tổng kết -Trang phục là gì?.có chức năng gì? ( Trang phục bao gồm các loại quần áo và một số vật dụng khác như mũ, giày tất …trong đó quẩn áo là vật dụng quan trọng nhất .Trang phục có chức năng bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường ,làm đẹp con người trong mọi hoạt động ) -Hãy kể tên một số trang phục mà em biết ? (Trang phục trẻ em ,mùa hè, mùa đông ,lao động 4.5 .Hướng dẫn hs tự học : *Đồi với bài học này: -Học bài : Trang phục là gì ? học phần chức năng và các loại trang phục *Đồi với bài học tiếp theo : -Xem phần II sgk/12 : cách lựa chọn vải và kiểu may như thế nào cho phù hợp? -Quan sát H 1.5,1.6,1.7sgk - Nghiên cứu bảng 2/13sgk , 3/13 sgk /14 -Sưu tầm một số tranh ảnh về thời trang của một số dáng người . 5- PHỤ LỤC : …………………………………………………………………………………………………… …………… ………………………………………………………………… ……………… Trang 27 Tuần 3 .Tiết 5 LỰA CHỌN TRANG PHỤC (TT) ND: /9 /13 1. MỤC TIÊU : 1.1. Kiến thức : -HS biết : Khái niệm trang phục .các loại trang phục ,chức năng của trang phục biết lựa chọn trang phục phù hợp . -HS hiểu : Chức năng của trang phục biết lựa chọn trang phục phù hợp . 1.2. Kỹ năng : -Học sinh thực hiện được và thành thạo: : Vận dụng các kiến thức đã học dể lựa chọn trang phục phù hợp với bản thân và hoàn cảnh gia đình ,để đảm bảo nhu cầu về mọi mặt 1.3. Thái độ : -Thói quen : HS giữ gìn bảo quản trang phục để bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm chi tiêu - Tính cách : Hs có ý thức lựa chọn trang phục phù hợp . 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Lựa chọn trang phục 3. CHUẨN BỊ : Gv : Tranh 1.5, 1.6 ,1.7 1.8 ,sgk /15,16 Hs :ôn bài cũ ,xem trước bài mới ,trả lời câu hỏi ,sưu tầm tranh ảnh một số mẫu trang phục 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2 KTMiệng : - Trang phục là gì ? Trang phục có chức năng gì ?(7đ) (TL : +trang phục bao gồm các loại quần áo giày dép ,khăn quàng, tất …trong đó quần áo là vật dụng quan trọng nhất +Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường ,làm đẹp con người trong mọi hoạt động ) -Màu sắc ,hoa văn chất liệu vải có thể làm ảnh hưởng như thế nào đế vóc dáng con người ? (3đ) Trang 27 [...]... nào?( màu cho con người gầy đi hoặc béo ra ,cũng có sáng ,mặt vải bóng ,kẻ sọc ngang ,hoa to ) thể làm cho họ trở nên xinh đẹp,duyên dáng Qua đó ta rút ra được kết luận gì khi chọn vải cho nên cần phải lựa chọn vải cho phù hợp ? với vóc dáng của cơ thể Gv : cho hs đọc nội dung bảng 3 sgk và quan sát h.1 .6 /14 nhận xét ảnh hưởng của kiểu may đến vóc dáng người mặc Người gầy ,cao thường kiểu may như thế... sát h.1.8 sgk / 16 ,nêu nhận xét về sự đồng bộ của trang phục ? Hs đọc ví dụ sgk/ 16 4.4 Tổng kết -Hs đọc tóm tắt cuối bài -Màu sắc ,hoa văn chất liệu vải có thể làm ảnh hưởng như thế nào đế vóc dáng con người ? (-Màu sắc ,hoa văn chất liệu vải có thể làm cho con người gầy đi hoặc béo ra ,cũng có thể làm cho họ trở nên xinh đẹp,duyên dáng cho nên cần phải lựa chọn vải cho phù hợp với vóc dáng của cơ thể... hành đúng qui trình dáng, chủ đề - *giáo dục :Hs quan sát nhận xét trang phục đẹp đối với mổi người Gv hướng dẫn hs ghi vào giấy đặc điểm vóc dáng của bản thân Những dự định : +kiểu áo quần định may ,chọn vải chất liệu màu sắc,hoa văn phù hợp với vóc dáng và kiểu may +Chọn vật dụng đi kèm:giày dép ,mũ ,túi xách sao cho phù hợp với quần áo đã chọn +hs có thể lựa chọn vải kiểu may cả trang phục mùa nóng... ,kiểu may phù hợp với vóc dáng -Xác định vóc dáng của mình cơ thể Hôm nay dựa vào vóc dáng cơ thể -xác định loại áo quần,váy… kiểu mẫu định của mình lựa chọn một trang phục đi du lịch may vào mùa nóng -chọn màu sắc của vải ,hoa văn ,chất liệu vải, Gv yêu cầu hs đọc phần chuẩn bị ở sgk /17 phù hợp với loại quần áo,,kiểu may và vóc Gv hướng dẫn hs làm việc theo nhóm ,thảo dáng của mình luận bài tập -chọn... may như thế nào cho phù hợp ? 1 Chọn vải và kiểu may phù hợp với vóc dáng : Muốn có được trang phục đẹp cần xác định a Lựa chọn vải : vóc dáng ,lứa tuổi điều kiện và hoàn cảnh sử dụng trang phục để có thể lựa chọn kiểu may và lựa chọn vải cho phù hợp -Hs đọc nội dung bảng 2 sgk /13 và nhận xét ảnh hưởng của màu sắc hoa văn đến vóc dáng người mặc Gv : người béo và thấp phải chọn vải như thế nào ? ( mỏng... 4.4 Tổng kết -Em hãy cho biết ý nghĩa và cách phối hợp trang phục khi sử dụng ? ( sẽ làm phong phú thêm trang phục hiện có ,) -Vì sao phải sử dụng trang phục phù hợp với công việc và môi trường (có ý nghĩa đối với công việc ,có thiện cảm của mọi người với mình ) 4.5 :Hướng dẫn hs tự học : *Đồi với bài học tiết này -Học bài : +cách sử dụng trang phục và cách phối hợp trang phục +ý nghĩa của việc lựa chọn... bài : Ở tiết trước chúng ta biết cách sử dụng từng loại trang phục phù hợp với công việc ,hôm nay ta nghiên cứu cách bảo quản trang Trang 27 Nội dung II Bảo quản trang phục : Bảo quản trang phục bao gồ những công việc : - Giặt ,Phơi phục như thế nào ? Hs nêu cách như sgk Khi giặt quần áo chú ý điều gì ? HS: các quần áo màu sáng màu tối tách ra ,lấy các đồ vật trong túi áo quần , vò kỷ chỗ bẩn -Tại sao... cũng giống như giặt tay nhưng cần phải vò xà phòng trước những chổ bẩn ở cổ áo tay áo Gv : là là 1 công việc cần thiết để làm phẳng quần áo sau khi giặt phơi Kể tên dụng cụ dùng để là ? Nêu các dụng cụ dùng để là Nêu qui trình là ? Vải lanh = 160 0c,vải tơ tầm: . Mục tiêu chương trình và sách giáo khoa công nghệ 6 , những yêu cầu đổi mới phương pháp học tập -Học sinh hiểu: - Mục tiêu chương trình và sách giáo khoa công nghệ 6 , những yêu cầu đổi mới phương. phương pháp dệt vải. Bằng hai phương pháp thủ công và công phiệp. _Giáo viên: Cho học sinh tìm hiểu về tính chất của vải sợi thiên nhiên. _giáo viên: làm thử nghiệm vò vải đốt sợi vải nhúng. tiết , theo công dụng ,lứa tuổi giới tính … 3.Chức năng của trang phục : -Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường Trang 27 cần phải có bộ trang phục phù hợp để bảo vệ cơ thể tránh tác các
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 14, Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 14,