0

Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 20

56 761 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:06

Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2007-2008 Tuần 6 Ngày soạn:5-10-2007 Tiết 11 Ngày dạy:8-10-2007 Bài 6: THỰC HÀNH Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Thơng qua bài thực hành, học sinh: - Vẽ, tạo mẫu giấy và cắt vải theo mẫu giấy để khâu bao tay trẻ sơ sinh. 2.Kỹ năng: - Biết khâu bao tay trẻ sơ sinh. 3.Thái độ: - Có tính cẩn thận, thao tác chính xác theo đúng quy trình cắt may đơn giản. II.CHUẨN BỊ : 1. Chuẩn bị của giáo viên : - Mẫu bao tay hồn chỉnh. - Tranh vẽ phóng to cách vẽ tạo mẫu giấy. 2. Chuẩn bị của học sinh : - Một mảnh vải loại mềm hình chữ nhật có kích thước: 20 x 24cm hoặc hai mảnh 11 x 13cm - Dây chun nhỏ. - Kim chỉ, phấn vẽ, kéo thước, một mảnh bìa mỏng có kích thước 10 x 12cm. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tình hình lớp : (1’) Kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ:(3’) Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3.Giảng bài mới : Giới thiệu bài thực hành:(2’) Bài trước các em đã được ơn lại kỹ thuật khâu một số đường khâu cơ bản . Hơm nay chúng ta áp dụng các đường khâu đó vào việc hồn thành một sản phẩm đơn giản, chiếc bao tay trẻ sơ sinh. - Bài thực hành may bao tay trẻ sơ sinh này chúng ta thực hành trong 3 tiết. + u cầu tiết 1: các em vẽ thiết kế mẫu trên bìa + u cầu tiết 2 + 3: Thiết kế trên vải và khâu hồn chỉnh mẫu. Tiến trình bài dạy: Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 15’ HĐ1: Vẽ và cắt mẫu giấy trên bìa GV: treo tranh phóng to mẫu vẽ trên giấy và phân tích cho HS biết . Sau đó GV hướng dẫn cách dựng hình tạo mẫu trên bảng để HS tự thực hành cá nhân . GV: dựng hình trên bảng theo h 1- 17a(SGK) - Kẻ hình chữ nhật ABCD: có cạnh AB = CD = 11cm , cạnh AD = BC = 9cm. - AE = DG = 4,5cm làm phần cong đầu các ngón tay. HĐ1: - HS quan sát mẫu vẽ trên giấy. - HS (làm việc cá nhân): làm bài dựng hình trên giấy + Dựng hình mẫu vẽ bao tay trẻ sơ sinh 1.Vẽ và cắt mẫu giấy: Giáo viên: Trần Luật công nghệ 6 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2007-2008 Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 20’ - Vẽ phần cong đầu các ngón tay dùng compa vẽ nửa đường tròn có bán kính R = EO = OG = 4,5cm. ⇒ Ta được mẫu thiết kế trên giấy bao tay trẻ sơ sinh, khi cắt ta cắt theo nét vẽ. HĐ 2: HS thực hành GV : Theo dõi HS thực hành dựng hình và cắt mẫu giấy. - Nhận xét rút kinh nghiệm bài thực hành của HS . -Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. theo đúng kích thước đã ghi trên bảng + Sau khi vẽ xong, GV kiểm tra và cho cắt theo nét vẽ vừa dựng. HĐ2: -HS: thực hành cá nhân 4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:(1’) - Về nhà em nào dựng hình chưa đẹp, còn sai lệch thì dựng lại mẫu chính xác để bài sau thực hành cắt vải và khâu. - Giờ thực hành sau may vải ( nên chọn vải mỏng mềm), kim chỉ và mẫu giấy đã hồn chỉnh để thực hành mẫu trên vải và khâu. Mang thêm chỉ màu để thêu trang trí. IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………. Tuần 6 Ngày soạn:7-10-2007 Tiết 12 Ngày dạy:10-10-2007 Bài 6 :THỰC HÀNH Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh (Tiếp theo) I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Thơng qua bài thực hành HS: - Vẽ và cắt vải theo mẫu giấy để khâu bao tay trẻ sơ sinh. 2.Kỹ năng: - Biết vẽ và cắt theo mẫu giấy trên vải một cách thành thạo. 3.Thái độ: - Có tính cẩn thận, thao tác chính xác theo đúng quy trình. II. CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị của giáo viên : - Mẫu vải cắt theo giấy - Mẫu bao tay hồn chỉnh. - tranh vẽ phóng to h1.17b 2. Chuẩn bị của học sinh : - Chuẩn bị một mảnh vải hình chữ nhật 20 x 24cm Hoặc hai mảnh vải 11 x 13cm. - kéo, thước, phấn vẽ, kim, chỉ, dây chun. Giáo viên: Trần Luật công nghệ 6 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2007-2008 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tình hình lớp : (1’) Kiểm tra sĩ số 2.Kiểm ttra bài cũ:(2’) Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 3.Thực hành: Giới thiệu u cầu bài thực hành:(2’) - Giới thiệu sản phẩm cần đạt: cắt vải theo mẫu giấy. Tiến trình bài dạy: TL Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 15’ 18’ 6’ HĐ 1: Cắt vải theo mẫu giấy - GV: hướng dẫn HS xem tranh h1.17b sgk - Hướng dẫn HS cắt vải- GV làm mẫu cho HS quan sát: + Xếp vải: có thể cắt từng lớp vải một hoặc cắt hai lớp cùng một lúc. Xếp úp hai mặt phải vải vào nhau, mặt trái vải ra ngồi ( vẽ phấn lên mặt trái vải) - Tại sao phải úp mặt phải 2 mảnh rời vào nhau? Bước tiếp theo ta làm gì? - Đặt mẫu giấy lên vải rồi ta làm gì? GV: dùng phấn vẽ 1 đường thứ 2 cách đều đường thứ1 từ 0,5cm đến 1cm để trừ đường may. - Vẽ lên vải rồi ta sẽ làm gì tiếp theo? GV: lấy kéo cắt theo đường phấn vẽ lần sau. HĐ 2: GV theo dõi, hướng dẫn HS cách gấp vải và áp mẫu giấy vẽ. - Ln nhắc HS phải vẽ đường thứ hai theo đường thứ nhất để có phần trừ đường khâu. - Em nào vẽ hồn chỉnh thì cho cắt vải theo nét vẽ 2. HĐ3: Củng cố GV hệ thống tồn bộ bài HĐ1: - HS quan sát tranh. -HS quan sát GV làm mẫu . - Để vẽ và cắt trên mặt trái. - Đặt mẫu giấy lên vải rồi ghim cố định. - Dùng phấn vẽ lên vải theo rìa mẫu giấy. - Cắt đúng nét vẽ được 2 mảnh vải để may 1 chiếc bao tay. HĐ2: - HS thực hành. HĐ3: HS lắng nghe 2. Cắt vải theo mẫu giấy: - Gấp đơi vải hoặc úp mặt phải 2 mảnh rời vào nhau. - Đặt mẫu giấy lên vải và ghim cố định. - Dùng phấn vẽ lên vải theo rìa mẫu giấy. - Cắt đúng nét vẽ được 2 mảnh vải. 4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:(1’) - GV nhận xét chung tiết thực hành. - Dặn dò : chuẩn bị: kim, chỉ, dây chun, chỉ thêu trang trí. -Tiết sau khâu bao tay. IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Giáo viên: Trần Luật công nghệ 6 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2007-2008 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Tuần 7 Ngày soạn:12-10-2007 Tiết 13 Ngày dạy:15-10-2007 Bài 6 :THỰC HÀNH Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh (Tiếp theo) I. MỤC TIÊU: Thơng qua bài thực hành,HS: 1.Kiến thức: - Biết cách khâu bao tay trẻ sơ sinh. 2.Kỹ năng: - Biết khâu bao tay trẻ sơ sinh, biết trang trí bao tay trẻ sơ sinh. 3.Thái độ: - Có tính cẩn thận, thẩm mỹ, thao tác chính xác theo đúng quy trình. II. CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị của giáo viên : - Mẫu bao tay hồn chỉnh. - 2 mẫu vải cắt theo mẫu giấy. - Dây chun, kim,chỉ, kéo… 2. Chuẩn bị của học sinh : - Chuẩn bị 2 mẫu vải cắt theo mẫu giấy ở tiết trước. - Dây chun, kim, chỉ, chỉ thêu, kéo… III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tình hình lớp : (1’) Kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ:(2’) Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 3.Giảng bài mới : Giới thiệu u cầu bài thực hành: + Giới thiệu sản phẩm cần đạt: khâu bao tay trẻ sơ sinh hồn chỉnh. Tiến trình bài dạy: Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 10’ HĐ1: Tìm hiểu khâu bao tay: - GV hướng dẫn HS quan sát tranh h1.17b SGK -GV thực hiện thao tác mẫu khâu theo thứ tự đường chu vi và khâu viền cổ tay. + Sau khi cắt vải xong nếu các em thích trang trí trên bao tay bằng các đường thêu đơn giản đã học ở lớp 5 thì các em phải thêu trước rồi mới khâu hồn chỉnh. HĐ1: - HS quan sát tranh h1.17b SGK. - HS theo dõi thao tác mẫu của GV . 3. Khâu bao tay: Giáo viên: Trần Luật công nghệ 6 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2007-2008 Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 20’ 10’ + Khâu vòng ngồi bao tay như thế nào? GV: dùng cách khâu mũi thường mau khâu bao tay. - Khâu viền mép cổ vòng tay và luồn dây chun để làm gì? GV: Theo dõi HS thực hành khâu, lưu ý: - Khâu đúng đường nét vẽ, đường khâu phải cách mép từ 0,5-1cm. - Khoảng cách giữa các mũi khâu thương, khâu vắt phải đều nhau. -Em nào chưa khâu đúng kĩ thuật thì GV uốn nắn ngay. HĐ2: - GV hướng dẫn HS trang trí bao tay tuỳ theo ý thích. - GV theo dõi hướng dẫn HS thực hiện. HĐ3: Củng cố GV hệ thống tồn bộ bài GV nhận xét – tổng kết tinh thần làm việc của HS. Nhận xét sản phẩm HS thực hành. Thu bài về chấm điểm. -Up 2 mặt phải vải vào nhau, sắp bằng mép cắt và khâu theo nét phấn cách đều mép cắt từ 0,5 – 1cm. - Để giữ mép khỏi bị tuột. HĐ2: - Trang trí hoa lá. - Trang trí con vật…. - HS thực hành HĐ3: HS lắng nghe a) Khâu vòng ngồi bao tay: - Up mặt phải 2 miếng vải vào trong, sắp bằng mép, khâu theo nét vẽ cách đều mép cắt từ 0,5 – 1cm. b) Khâu viền mép vòng cổ tay và luồn dây chun: - Gấp mép viền cổ tay rộng nên gấp 1cm để vừa đủ để luồn dây chun nhỏ. - Ở đường khâu viền cổ tay, nên khâu lược trước khi dùng đường khâu vắt để đính nếp gấp với mặt nền. 4. Trang trí sản phẩm: Tuỳ theo ý thích. 4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:(2’) - Chuẩn bị bài 7: Thực hành : Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật. - Chuẩn bị giấy hoặc bìa để cắt mẫu. - Chuẩn bị vải kim, chỉ, hai khuy bấm hoặc khuy cài. - Vải để cắt 1 chiếc vỏ gối nhỏ: 1 mảnh vải hình chữ nhật có kích thứơc 20 x 24 cm và 20 x 30cm. IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . Giáo viên: Trần Luật công nghệ 6 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2007-2008 Tuần 7 Ngày soạn:13-10-2007 Tiết 14 Ngày dạy:17-10-2007 Bài 7: THỰC HÀNH CẮT KHÂU VỎ GỐI HÌNH CHỮ NHẬT I. MỤC TIÊU : Thơng qua bài thực hành , HS: 1.Kiến thức: Biết vẽ và cắt tạo mẫu giấy các chi tiết của vỏ gối theo kích thước quy định (như SGK) Cắt vải theo mẫu giấy đúng kĩ thuật. 2.Kỹ năng: Biết may vỏ gối theo đúng quy trình bằng các mũi khâu cơ bản đã ơn lại. Biết đính khuy bấm hoặc làm khuyết định khuy ở miệng vỏ gối. Biết vận dụng để khâu vỏ gối có kích thước khác theo u cầu sử dụng. 3.Thái độ: Có tính cẩn thận, khéo tay, thao tác chính xác theo đúng quy trình. II. CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị của giáo viên : Tranh vẽ vỏ gối phóng to để GV hướng dẫn HS thực hiện. Kim, chỉ, kéo, phấn may…. Mẫu vỏ gối đã may hồn chỉnh . Một mẫu gối may sẵn có lồng cả ruột gối có kích thước lớn để HS quan sát. 2. Chuẩn bị của học sinh : 1 mảnh vải hình chữ nhật 54 x 20cm hoặc 2 mảnh 20 x 24cm; 20 x 30cm. Giáo viên: Trần Luật công nghệ 6 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2007-2008 2khuy bấm, kéo, thước, kim chỉ…. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tình hình lớp : (1’) Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ:(5’) Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 3.Giảng bài mới : Giới thiệu bài: Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 20’ 15’ HĐ1: Hướng dẫn HS cắt mẫu giấy các chi tiết vỏ gối - Treo tranh phóng to mẫu các chi tiết của vỏ gối. - Vẽ 1 mảnh mặt trên của vỏ gối có kích thước 15 x 20cm. Vẽ đường may xung quanh cách đều nét vẽ 1cm (h1.18a) - Vẽ 2 mảnh dưới vỏ gối(h1-18b) có kích thước khác nhau: một mảnh 14 x 15 cm và một mảnh 6 x 15cm. Vẽ đường may xung quanh cách đều nét vẽ 1cm và phần nẹp là 2,5cm. GV:hướng dẫn HS cắt mẫu giấy - Cắt theo đúng nét vẽ tạo nên 3 mảnh giấy của vỏ gối. HĐ2: GV: thao tác mẫu và hướng dẫn HS cách cắt trên vải: - Trải phẳng vải trên mặt bàn . - Đặt mẫu giấy đã cắt thẳng theo chiều dọc sợi vải. -Dùng phấn hoặc bút chì vẽ theo chu vi của mẫu giấy xuống vải . - Cắt đúng nét vẽ được 3 mảnh vải chi tiết của vỏ gối. GV hướng dẫn HS thực hiện từng bước. HĐ1: -HS quan sát tranh vẽ. -HS vẽ mặt trên của vỏ gối trên giấy. - HS vẽ 2 mảnh dưới của vỏ gối. - HS cắt theo đúng nét vẽ tạo nên 3 mẫu giấy của vỏ gối. HĐ2: - HS quan sát thao tác của GV. - HS thực hành cá nhân 1. Vẽ và cắt mẫu giấy các chi tiết của vỏ gối: a) Vẽ các hình chữ nhật: - một mảnh trên của vỏ gối: 15 x 20cm. vẽ đường may cách 1cm. - hai mảnh dưới: +một mảnh : 14 x15cm +một mảnh: 6x15cm b) Cắt vải theo mẫu giấy: - Trải phẳng vải trên mặt bàn. - Đặt mẫu giấy đã cắt thẳng theo chiều dọc sợi vải. - Dùng phấn hoặc bút chì vẽ theo chu vi của mẫu giấy xuống vải. - Cắt đúng nét vẽ được 3 mảnh vải chi tiết của vỏ gối 4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:(4’) GV nhận xét giờ thực hành về tinh thần, thái độ học tập, ý thức kỉ luật. Chuẩn bị cho bài thực hành khâu sản phẩm tuần sau, HS mang kim chỉ, chỉ màu, đăng ten và mẫu chi tiết vỏ gối đã cắt. IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tuần 8 Ngày soạn:19-10-2007 Tiết 15 Ngày dạy:22-10-2007 Bài 7: THỰC HÀNH Giáo viên: Trần Luật công nghệ 6 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2007-2008 CẮT KHÂU VỎ GỐI HÌNH CHỮ NHẬT I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Qua tiết thực hành, HS biết cách cách khâu vỏ gối hồn chỉnh theo u cầu của bài học. 2.Kĩ năng: có kĩ năng khâu vỏ gối một cách thành thạo. Vận dụng để khâu được vỏ gối có kích thước khác tuỳ theo u cầu sử dụng. 3.Thái độ: có tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác theo đúng quy trình. II.CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị của giáo viên : Tranh vẽ hình 1.19 SGK. Mẫu vỏ gối hình chữ nhật. 2. Chuẩn bị của học sinh : Theo sự dặn dò của tiết trước. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tình hình lớp : (1’) Kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ:(5’) Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 3.Giảng bài mới : Giới thiệu bài; GV ghi đề lên bảng Tiến trình bài dạy: Tg Hoạt động của GV Hoạt động củaHS Nội dung 37’ HĐ1: Khâu vỏ gối GV: cho HS xem mẫu vỏ gối đã khâu hồn chỉnh và giới thiệu cho HS biết quy trình thực hiện khâu vỏ gối. - Hướng dẫn cho HS các thao tác may theo trình tự và vận dụng các mũi may cơ bản vào hồn thành sản phẩm. -Trong q trình học sinh thực hiện, GV đi các tổ hướng dẫn thêm đối với những HS thao tác còn vụng về. - GV lưu ý HS nếu trang trí mặt vỏ gối thì phải thêu trước khi khâu. -Quan sát HS làm thực hành -Chú ý tới việc thực hiện đúng trình tự từng bước. -Có thể HS khâu chưa xong tiết sau làm nốt. HĐ1: - HS quan sát mẫu vỏ gối đã khâu hồn chỉnh . - HS làm theo sự hướng dẫn của GV và may theo đúng quy trình h1-19 SGK. -HS thực hành khâu theo sự chỉ dẫn cẩn thận của GV,HS khâu bình tĩnh , khơng vội để đảm bảo kỹ thuật. 3. Khâu vỏ gối: a) Khâu viền nẹp hai mảnh mặt dưới vỏ gối. - Gấp mép nẹp vỏ gối có bề rộng là 1,5cm, lược cố định nẹp để khâu cho dễ (h1-19a,b). - Khâu vắt nẹp hai mảnh dưới vỏ gối. b) Đặt hai nẹp mảnh dưới vỏ gối chờm lên nhau 1cm, điều chỉnh để có kích thước bằng mảnh trên vỏ gối kể cả đường may, lược cố định hai đầu nẹp (h1-19c). c) Up mặt phải của mảnh dưới vỏ gối xuống mặt phải của mảnh trên vỏ gối, khâu một đường xung quanh cách mép vải 1cm (h1-19d), có thể lược giữ 2 mảnh trên và Giáo viên: Trần Luật công nghệ 6 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2007-2008 Tg Hoạt động của GV Hoạt động củaHS Nội dung dưới vỏ gối với nhau trước khi khâu . d) Lộn vỏ gối sang mặt phải qua chỗ nẹp vỏ gối, vuốt phẳng đường khâu, khâu một đường xung quanhcách mép gấp 2cm tạo diềm vỏ gối và chỗ lồng ruột gối(h1- 19e).Khâu đường này có thể áp dụng cách khâu mũi đột mau có chiều dài mũi chỉ nhỏ sát nhau giống như mũi máy. 4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:(2’) Tiết học sau tiếp tục thực hành hồn thiện sản phẩm. HS mang dụng cụ và vỏ gối đang làm dở để làm nốt. IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Tuần 8 Ngày soạn:21-10-2007 Tiết 16: Ngày dạy:24-10-2007 Bài 7: THỰC HÀNH Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Tiếp tục khâu vỏ bao gối để hồn thành sản phẩm. 2.Kỹ năng: Biết đính khuy bấm hoặc làm khuyết định khuy ở miệng vỏ gối. 3.Thái độ: Biết trang trí diềm vỏ gối. II. CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị của giáo viên : Mẫu bao gối hồn chỉnh. 2. Chuẩn bị của học sinh : Như tiết trước. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tình hình lớp : (1’) Kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ:(5’) Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3.Giảng bài mới : Giới thiệu bài: Trong tiết này chúng ta sẽ tiếp tục khâu vỏ gối để hồn thành sản phẩm. Tiến trình bài dạy: Giáo viên: Trần Luật công nghệ 6 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2007-2008 Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 14’ 10’ 13’ HĐ1: Hướng dẫn HS làm TH tiếp hơm trước, em nào khâu chưa xong thì tiếp tục, GV chú ý kĩ thuật khâu mũi đột cho đúng kĩ thuật vì đường khâu tạo diềm gối sẽ là đường lộ trên mặt gối. HĐ2: Hướng dẫn HS đính khuy bấm hoặc làm khuyết đính khuy vào nẹp vỏ gối ở 2 vị trí cách đầu nẹp là 3 – 4cm (nên làm khuy bấm vì có thể HS chưa biết thùa khuyết hoặc chưa đẹp). HĐ3: Trang trí vỏ gối - Trang trí vỏ gối có thể làm bằng cách: +Thêu các đường thêu cơ bản đã học ở lớp 4, lớp 5, để trang trí diềm vỏ gối. + Nếu thêu trang trí mặt vỏ gối thì phải thêu trước khi khâu. HĐ1: HS đính khuy bấm theo sự hướng dẫn của GV. HĐ2: HĐ3: - HS trang trí vỏ gối tuỳ theo ý thích. 4. Hồn thiện sản phẩm: Đính khuy bấm hoặc làm khuyết, đính khuy vào nẹp vỏ gối ở 2 vị trí cách đầu nẹp 3cm. 5. Trang trí vỏ gối: Để làm đẹp sản phẩm, có thể dùng một trong các đường thêu cơ bản đã học ở lớp 4, lớp 5 để trang trí diềm vỏ gối. Nếu trang trí mặt vỏ gối thì phải thêu trước khi khâu. 4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:(2’) GV: nhận xét – đánh giá kết quả 3 tiết thực hành về tinh thần, thái độ làm việc (khen hoặc phê bình một số cá nhân thực hiện chưa tốt). Thu sản phẩm về chấm điểm. Dặn dò: HS xem lại nội dung chương I để giờ sau ơn tập chuẩn bị kiểm tra. IV.RÚT KINH NGHIÊM,BỔ SUNG: Tuần 9 Ngày soạn:26-10-2007 Tiết 17 Ngày dạy:29-10-2007 Giáo viên: Trần Luật công nghệ 6 [...]... có dáng thanh cao như trúc Nhật Bản trồng trong chậu rộng vừa phải và cũng có dáng cao - Ít tốn cơng chăm sóc +cây bách tán – tán rộng trồng b.Chăm sóc cây: chậu thống , miệng rộng… -cây cảnh bình dân, dễ - chăm sóc, tưới nước -Cây cảnh có tốn cơng chăm sống, giá rẻ, mọi nhà tuỳ theo nhu cầu từng Giáo viên: Trần Luật công nghệ 6 Trường PTCS Nhơn Châu Tg 6 Hoạt động của GV sóc khơng? - Giá cây cảnh... - Giáo viên: Trần Luật công nghệ 6 Trường PTCS Nhơn Châu Tuần 13 Tiết 26 Bài 12: Năm học: 200 7 -200 8 Ngày soạn: Ngày dạy: Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Thơng qua bài học HS biết được: +Ý nghĩa của cây cảnh trang trí trong nhà ở 2.Kĩ năng: Lựa chọn cây cảnh phù hợp với ngơi nhà và điều kiện kinh tế của gia đình,... cho con người cảm thấy gần gũi thiên nhiên - Làm sạch khơng khí công nghệ 6 Trường PTCS Nhơn Châu Tg 15’ Năm học: 200 7 -200 8 Hoạt động của GV Hoạt động của HS -Cây xanh nhờ có chất -Em hãy giải thích vì sao cây diệp lục dưới ánh sáng xanh có tác dụng làm trong mặt trời đã hút CO2.H2O sạch khơng khí? và nhả O2 làm trong sạch khơng khí HS trả lời theo hiểu biết -Cơng việc trồng hoa, cây cảnh và cắm hoa... Nhà ở bảo vệ con GV treo tranh vẽ H2.1 SGK hướng trả lời câu hỏi người tránh khởi những dẫn cho HS khai thác ý trong mỗi tác hại do ảnh hưởng hình nhỏ HS: Mưa, gió bão, của thiên nhiên, mơi Giáo viên: Trần Luật công nghệ 6 Trường PTCS Nhơn Châu Tg 20 Năm học: 200 7 -200 8 Hoạt động của GV Hoạt động của HS -Nhà ở bảo vệ cơ thể tránh khỏi ảnh nắng nóng, tuyết hưởng xấu gì của thiên nhiên? lạnh… HS: ngủ,... :(2,5điểm) Hãy trả lời câu hỏi bằng cách đánh dấu X vào cột Đ( Đúng) và S (Sai) CÂU HỎI Đ 1 Lụa Nilon, vải polyestecos thể là (ủi) ở nhiệt độ cao Giáo viên: Trần Luật S Nếu sai, tại sao? ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… công nghệ 6 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 200 7 -200 8 ………………………… ………………………… 2 Ao quần màu sáng, sọc ngang, hoa to làm cho người mặc... h2.5; h2 .6 2 Chuẩn bị của học sinh : Chuẩn bị nội dung bài mới, sưu tầm những tài liệu, tranh ảnh về nhà ở, trang trí nhà ở III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 Ổn định tình hình lớp : (1’) Giáo viên: Trần Luật công nghệ 6 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 200 7 -200 8 Kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ:(5’) Hãy nêu vai trò của nhà ở đối với đời sống con người? ( Nhà ở là nơi trú ngụ của con người , bảo vệ con người tránh... nhập đáng kể cho gia đình II Một số loại cây cảnh và hoa dùng trong trang trí nhà ở: 1.Cây cảnh: 2.Một số loại cây cảnh thơng dụng: -cây có hoa -cây chỉ có lá -cây leo cho bóng mát -quan sát tranh h2.15sgk a.Vị trí trang trí cây -ở ngồi nhà và ở trong cảnh: phòng Đặt cây ở vị trí thích hợp để làm đẹp căn -chọn cây phù hợp với phòng nhưng vẫn đủ chậu về kích thước, hình ánh sáng cho cây như dáng, chậu... dụng của gương, rèm cửa, mành trong trang trí nhà ở Giáo viên: Trần Luật công nghệ 6 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 200 7 -200 8 2.Kĩ năng: lựa chọn gương, rèm cửa, mành để trang trí phù hợp với hồn cảnh gia đình 3.Thái độ: có ý thức tham gia cơng việc gia đình giữ gìn trang trí nhà ở sạch đẹp tuỳ theo điều kiện gia đình II CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị của giáo viên : trang ảnh về các loại gương, rèm cửa, mành... củng cố những hiểu biết về sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở Giáo viên: Trần Luật công nghệ 6 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 200 7 -200 8 2 Kĩ năng: Sắp xếp đồ đạc trong chỗ ở của bản thân và gia đình 3 Thái độ: Có ý thức tham gia cơng việc gia đình giữ gìn trang trí nhà ở sạch đẹp có nếp ăn ở gọn gàng, ngăn nắp II CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị của giáo viên : Tranh vẽ sơ đồ sắp xếp phòng ở 10m2 Tranh ảnh về sắp... kinh tế gia đình đình? - Tranh phong cảnh, trang tĩnh vật, ảnh gia đình, ảnh - Tường màu vàng nhạt, màu diễn viên điện ảnh kem chọn màu tranh gì? Tranh màu rực rỡ ( tranh màu rực rỡ/ màu Màu sáng sáng/ màu tối) - Tường màu xanh, màu sẫm, chọn màu tranh? (màu sáng, màu tối) - Phòng hẹp có bức tranh phong cảnh hay bãi biển treo - Tạo cảm giác rộng rãi, ở bức tường dài có cảm giác thống đãng hơn gì? - Bức . học sinh : 1 mảnh vải hình chữ nhật 54 x 20cm hoặc 2 mảnh 20 x 24cm; 20 x 30cm. Giáo viên: Trần Luật công nghệ 6 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 200 7 -200 8 2khuy bấm, kéo, thước, kim chỉ…. III NGHIÊM,BỔ SUNG: Tuần 9 Ngày soạn: 26- 10 -200 7 Tiết 17 Ngày dạy:29-10 -200 7 Giáo viên: Trần Luật công nghệ 6 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 200 7 -200 8 ƠN TẬP I.MỤC TIÊU: Thơng qua tiết ơn. SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tuần 8 Ngày soạn:19-10 -200 7 Tiết 15 Ngày dạy:22-10 -200 7 Bài 7: THỰC HÀNH Giáo viên: Trần Luật công nghệ 6 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 200 7 -200 8 CẮT KHÂU VỎ GỐI HÌNH CHỮ NHẬT I.MỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 20, Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 20,