0

Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 2

160 942 6
  • Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:05

Giáo An Công Nghệ 6 Trường THCS An Thạnh 1 TUẦN: ……… Tiết: …………… Ngày soạn: …/…/… Ngày Dạy: …/…/…… BÀI MỞ ĐẦU I.MỤC TIÊU: Qua bài học,HS: -Hiểu được vai trò của gia đình và kinh tế gia đình. -Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và SGK công nghệ 6 ( phân môn kinh tế gia đình ),những yêu cầu đổi mới pp học tập. -Hứng thú học tập môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Nội dung : - Sưu tầm các tài liệu về KT gia đình và kiến thức gia đình. - Sử dụng SGK , SGV phần I giới thiệu chương trình công nghệ 6 – Phần KT gia đình giới thiệu những yêu cầu về đổi mới pp dạy và học 2. Đồ dùng dạy học : - Tranh ảnh miêu tả vai trò của gia đình và KT gia đình. - Sơ đồ tóm tắt mục tiêu và nội dung chương trình công nghệ THCS. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1.n đònh lớp: 2.Kiể m tra bài c ũ : 3.Bài m ớ i : a/Giới thiệu bài: (2phút) - Gia đình là nền tảng của XH, ở đó mỗi người được sinh ra và lớn lên, được nuôi dưỡng và giáo dục trở thành người có ích cho XH. - Để biết được vai trò của mỗi người đv XH, chương trình công nghệ 6- Phần KT gia đình sẽ giúp cho các em hiểu rõ và cụ thể về công việc các em sẽ làm để góp phần XD gia đình và phát triển XH ngày một tốt đẹp hơn. b/Vào bài: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG Hđ1-Tìm hiểu vai trò của gia đình và KT gia đình(15phút) -Gv gợi ý HS tìm nội dung trong mục 1 ở SGK, kết hợp với ý kiến riêng về vai trò của gia đình và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình-Gia đình là nền tảng của XH.Trong gia đình mọi nhu cầu thiết yếu của con người về vâït -HS đọc phần I.Vai trò của gia đình và KT gia đình. I-VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH VÀ KINH TẾ GIA ĐÌNH: GV: K H ng B oỷ ồ ạ 1 Giáo An Công Nghệ 6 Trường THCS An Thạnh 1 chất và tinh thần được đáp ứng trong điều kiện cho phép và không ngừng được cải thiện để nâng cao chất lượng cuộc sống. -Hỏi: Em cho biết vai trò của gia đình và trách nhiệm của mỗi người trong gia đình? -GV tóm tắt ý kiến HS,bổ sung và cho ghi. -Em cho biết trong gia đình có rất nhiều công việc phải làm đó là những công việc gì?Gia đình em tạo ra nguồn thu nhập bằng gì? -GĐ em sử dụng nguồn thu nhập để làm gì? -KTGĐ còn có những công việc gì? -GV giải thích: các loại công việc trên đều thuộc lónh vực KT gia đình(KTGĐ) – KTGĐ không chỉ tạo ra nguồn thu nhập (bằng tiền , hiện vật ) mà còn là việc sử dụng nguồn thu nhập để chi tiêu cho các nhu cầu về vật chất và tinh thần của gia đình hợp lý có hiệu quả. Làm các công việc nội trợ trong gia đình cũng là các công việc thuộcKTGĐ. -Hỏi: Em hãy kể các công việc liên quan đến KTGĐ mà em đã tham gia? HĐ2- Tìm hiểu mục tiêu và nội dung tổng quát của chương trình,SGK và pp học tập môn học(23phút) -GV giới thiệu một số vấn đề mới của chương trình,SGK và yêu cầu cần đạt về kiến thức kó năng, thái độ ở mục II SGK. - GV giới thiệu một số kiến thức ,kó năng của từng chương về -HS nêu ý kiến. -Ghi bài. -HS trả lời câu hỏi của GV: +Tạo ra nguồn thu nhập bằng tiền và hiện vật. +Sử dụng nguồn thu nhập để chi tiêu cho hợp lý. +Làm các công việc nội trợ trong gia đình. -HS kể các việc làm mà mình đã tham gia. - HS đọc thông tin mục II SGK tr.4. • Vai trò của gia đình: - Trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình là phải làm tốt công việc của mình để góp phần tổ chức cuộc sống gia đình văn minh hạnh phúc. • Kinh tế gia đình: - Tạo ra nguồn thu nhập cho gia đình (bằng tiền và hiện vật. -Sử dụng nguồn thu nhập để chi tiêu cho các nhu cầu của gia đình một cách hợp lý. -Làm các công việc nội trợ trong gia đình cũng là những công việc của KTGĐ. II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ 6- PHÂN MÔN KINH TẾ GIA ĐÌNH: 1. Mục tiêu môn học:(Xem mục II SGK tr.4). 2. Nội dung chương trình: Chương trình công nghệ 6- phần kinh tế gia đình gồm 4 chương. ChươngI:May mặc trong gia GV: K H ng B oỷ ồ ạ 2 Giáo An Công Nghệ 6 Trường THCS An Thạnh 1 ăn,mặc ở, thu ,chi trong gia đình. -Chương trình SGK soạn theo quan điểm”công nghệ” có nghóa là khi dạy đòi hỏi sự làm việc ở thầy và trò một cách tích cực. - GV gợi ý để HS n/c mục III ở SGK, nắm vững và vận dụng pp học tập tích cực. -Thế nào là pp học tập tích cực? -HS ghi nội dung chương trình. -HS tích cực tìm hiểu, nắm vững kiến thức mới và rèn luyện kỹ năng dưới sự hướng dẫn của GV. -HS đọc thông tin mục III SGK. đình ChươngII:Trang trí nhà ở ChươngIII:Nấu ăn trong gia đình ChươngIV:Thu chi trong gia đình. 3)SGK III. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP: Chuyển từ việc thụ động tiếp thu kiến thức sang chủ động hoạt động để tìm hiểu, phát hiện và nắm vững kiến thức với sự hướng dẫn của GV. 4. C ủ ng c ố - dặn dò :(5phút) a) C ủ ng c ố : -Hãy nêu vai trò của gia đình và KTGĐ? -Nêu mục tiêu môn học ,pp học tập? b)Dặn dò: HS về nhà đọc trước Bài 1 và chuẩn bò một số mẫu các loại vải thường dùng trong may mặc. RÚT KINH NGHIỆM: TUẦN: ……… Tiết: …………… Ngày soạn: …/…/… Ngày dạy: …/…/…… GV: K H ng B oỷ ồ ạ 3 Giáo An Công Nghệ 6 Trường THCS An Thạnh 1 CHƯƠNG I : MAY MẶC TRONG GIA ĐÌNH Bài 1: CÁC LOẠI VẢI THƯỜNG DÙNG TRONG MAY MẶC I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS: -Biết được nguồn gốc, quá trình sản xuất, tính chất công dụng của các loại vải sợi thiên nhiên, vải sợi hoá học, vải sợi pha. -Biết phân biệt được một số loại vải thông thường. -Thực hành chọn các loại vải, biết phân loại vải bằng cách vò vải, đốt sợi vải, nhận xét quá trình cháy, nhận xét tro sợi vải khi đốt. II. CHUẨN BỊ: 1.Nội dung: -Nghiên cứu kó nội dung SGK, SGV, các tài liệu liên quan, soạn GA. 2.Đồ dùng dạy học: - Tranh : +Quy trình sản xuất vải sợi thiên nhiên +Quy trình sản xuất vải sợi hoá học. - Bộ mẫu các loại vải, vải vụn các loại(dùng để TN phân loại vải); một số băng vải nhỏ ghi thành phần sợi dệt đính trên áo, quần… -Dụng cụ: + Bát đựng nước để TN chứng minh về độ thấm nước của vải. + Diêm để đốt sợi vải. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ôån đònh lớp: kiểm tra só số,kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 2.Kiểm tra bài cũ:(5phút) - Hãy nêu vai trò của gia đình và KTGĐ? -Nêu mục tiêu môn học,pp học tập? 3.Bài mới: a/Giới thiệu bài: (2phút) Mỗi chúng ta ai cũng biết những sản phẩm quần áo dùng hàng ngày đều được may từ các loại vải, còn các loại vải đó có nguồn gốc từ đâu,được tạo ra như thế nào và có những đặc điểm như thế nào thì các em chưa biết. Bài mở đầu chương May mặc trong GĐ sẽ giúp các em hiểu được nguồn gốc, tính chất của các loại vải và cách phân biệt các loại vải đó. b/ Vào bài: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG HĐ1-Tìm hiểu về vải sợi thiên nhiên(15phút) -Treo tranh, hướng dẫn HSquan sát H1.1. - Qua quan sát tranh em cho biết tên cây trồng, vật nuôi cung cấp sợi -HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi của GV. I. NGUỒN GỐC, TÍNH CHẤT CỦA CÁC LOẠI VẢI: 1.Vải sợi thiên nhiên: a)Nguồn gốc: -Từ thực vật: cây bông, GV: K H ng B oỷ ồ ạ 4 Giáo An Công Nghệ 6 Trường THCS An Thạnh 1 dùng để dệt vải? -Treo tranh hướng dẫn HS quan sát H1.1a +Qua quan sát tranh em hãy nêu qui trình sản xuất vải sợi bông? -GV bổ sung: quả bông sau khi thu hoạch được giũ sạch hạt, loại bỏ chất bẩn và đánh tơi để kéo thành sợi dệt vải. -Em hãy nêu qui trình sản xuất vải tơ tằm? GV bổ sung về quá trình ươm tơ:là quá trình gia công từ kén tằm thành sợi tơ tằm. Trong quá trình ươm tơ người ta đem kén tằm nấu trong nước sôi làm cho keo tơ tan ra một phần, kén trở nên mềm ra và dễ dàng rút thành sợi. Sợi tơ rút từ kén còn đang ướt được chập lại với nhau tạo thành sợi tơ mộc. -Qua quan sát sơ đồ em cho biết thời gian tạo thành nguyên liệu dệt vải? -GV cho HS quan sát mẫu vải để giới thiệu pp dệt vải. Vải có thể dệt bằng pp thủ công hoặc bằng máy: dệt thoi hoặc dệt kim. -GV thực hiện thao tác làm thử nghiệm vò vải, đốt sợi vải, nhúng vải vào nước để HS quan sát và nêu tính chất của vải sợi thiên nhiên. -Gọi HS đọc tính chất của vải trong SGK. GV nêu thêm:ngày nay đã có công nghệ xử lý đặc biệt làm cho vải sợi bông, vải tơ tằm không bònhàu,tăng giá trò của vải nhưng giá thành cao. HĐ2-Tìm hiểu về vải sợi hoá học(15phút) -Gợi ý cho HS quan sát H1.2: -HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi. -HS nêu qui trình sản xuất vải tơ tằm. -HS thảo luận nhóm và trả lời: thời gian tạo thành nguyên liệu lâu vì cần có tg từ khi cây con sinh ra đến khi cho thu hoạch. -HS quan sát kết quả. - HS đọc tính chất của vải trong SGK. -HS ghi vào vở. lanh,đay ,gai…. - Từ động vật: contằm, cừu,dê,lạc đà…. b)Tính chất: Vải sợi bông, vải tơ tằm có độ hút ẩm cao nên mặc thoáng mát nhưng dễ bò nhàu. Vải bông giặt lâu khô.Khi đốt sợi vải, tro bóp dễ tan. 2. Vải sợi hoá học: a)Nguồn gốc: Vải sợi hoá học gồm vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp được dệt bằng các loại sợi do con người GV: K H ng B oỷ ồ ạ 5 Giáo An Công Nghệ 6 Trường THCS An Thạnh 1 +Nêu nguồn gốc của vải sợi hoá học? -Qua quan sát sơ đồ em cho biết tóm tắt qui trình sản xuất vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp? GV bổ sung và giải thích sơ đồ quy trình sản xuất vải sợi hoá học. -GV nêu thêm: +Sản xuất sợi hoá học nhờ có máy móc hiện đại nên rất nhanh chóng . +Nguyên liệu gỗ, tre, nứa,than đá, dầu mỏ… rất dồi dào và giá rẻ vì vậy vải sợi hoá học được sử dụng nhiều trong may mặc. -GV y/c HS n/c H1.2, tìm nội dung điền vào chỗ trống trong BTở SGK. -GV làm thử nghiệm chứng minh( đốt sợi vải, vò vải). - Vì sao vải sợi hoá học được sử dụng nhiều trong may mặc? -GV nhận xét. -HS quan sát H1.2 và trả lời câu hỏi. -HS quan sát sơ đồ quy trình sản xuất vải sợi hoá học trong SGK và trả lời câu hỏi. -HS n/c H1.2,tìm nội dung điền vào chỗ trống(…)trong bài tập ở SGK và ghi vào vở. *Đáp án: +Vải sợi nhân tạo; vải sợi tổng hợp. +Sợi visco; axetat; gỗ,tre,nứa. +sợi nilon,sợi polyeste; dầu mỏ, than đá. -HS quan sát kết quả-rút ra nhận xét. +Vải sợi hoá học phong phú,đa dạng , bền ,đẹp, giặt mau khô, ít bò nhàu, giá thành rẻ. -HS ghi tính chất của vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp vào vở. tạo ra từ một số chất hoá học lấy từ gỗ,tre, nứa,dầu mỏ, than đá… b)Tính chất vải sợi hoá học: -Vải sợi nhân tạo mặc thoáng mát, ít nhàu hơn vải bông. -Vải sợi tổng hợp bền, đẹp, dễ giặt, không bò nhàu nhưng mặc bí vì ít thấm mồ hôi. 4.Củng cố – Dặn dò:(8phút) a.Củng cố: -Nêu nguồn gốc, tính chất của vải sợi thiên nhiên? - Nêu nguồn gốc ,tính chất của vải sợi hoá học? - Vì sao người ta thích mặc áo vải bông, vải tơ tằm, ít sử dụng lụa nilon, vải polyeste vào mùa hè? -Vì sao vải sợi hoá học được sử dụng nhiều trong may mặc? - Làm thế nào để phân biệt được vải sợi thiên nhiên và vải sợi hoá học? b.Dặn dò: mỗi HS chuẩn bò sẵn các mẫu vải, sưu tầm các băng vải nhỏ đính trên quần áo may sẵn, bao diêm để bài sau thử nghiệm phân loại vải. GV: K H ng B oỷ ồ ạ 6 Giáo An Công Nghệ 6 Trường THCS An Thạnh 1 RÚT KINH NGHIỆM: TUẦN: ……… Tiết: …………… Ngày soạn: …/…/… Ngày dạy: …/…/…… Bài 1:CÁC LOẠI VẢI THƯỜNG DÙNG TRONG MAY MẶC (tt) I. MỤC TIÊU: -Kiến thức:Biết được nguồn gốc, tính chất của các loại vải sợi pha. -Kó năng:phân biệt được một số loại vải thông dụng. -Thái độ : Chọn vải phù hợp với lứa tuổi mình,bền đẹp,dễ sử dụng. II.CHUẨN BỊ : 1. Nội dung: - Đọc kó SGV, SGK ,tài liệu liên quan. 2. Đồ dùng dạy học: GV: -Tranh1.3SGK- Bảng1. - Dụng cụ thử nghiệm -Một số băng vải nhỏ ghi thành phần dệt đính trên áo quần HS: -Sưu tầm các băng vải nhỏ đính trên áo quần -Một số vải vụn các loại. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ôån đònh lớp:(1phút) 2.Kiểm tra bài cũ:(5phút) - Nêu nguồn gốc, tính chất của vải sợi thiên nhiên và vải sợi hoá học? - Vì sao người ta thích mặc áo vải bông, vải tơ tằm, ít sử dụng lụa nilon,vải polyeste vào mùa hè? 3.Bài mới: a/Giới thiệu bài: Vải sợi thiên nhiênvà vải sợi hoá học đều có ưu điểm và khuyết điểm. Vì vậy để khắc phục nhược điểm của 2 loại sợi này người ta đã sản xuất ra vải sợi pha có ưu điểm hơn.Vải sợi pha có nguồn gốc, tính chất ntn?.Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu. b/Vào bài: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Ø HĐ3-Tìm hiểu về vải sợi pha(15phút) -Cho HS xem một số mẫu vải có ghi thành phần sợi pha và rút ra -HS quan sát và rút ra nhận xét. 3.Vải sợi pha: a/Nguồn gốc:Kết hợp hai hay nhiều loại sợi khác nhau để GV: K H ng B oỷ ồ ạ 7 Giáo An Công Nghệ 6 Trường THCS An Thạnh 1 nguồn gốc vải sợi pha. -Gọi HS đọc nội dung SGK về nguồn gốc sợi pha. -Tiểu kết. -Gọi HS đọc nội dung trong SGK. GV yêu cầu HS nhắc lại tính chất của vải sợi thiên nhiên , vải sợi hoá học và dự đoán tính chất của một số mẫu vải sợi pha dựa vào ví dụ về vải sợi bông pha sợi tổng hợp (PECO) đã nêu ở SGK. +Vải sợi polyeste pha sợi visco (PEVI):tương tự vải PECO. +Vải sợi tơ tằm pha sợi nhân tạo : mềm mại, bóng đẹp, mặc mát, giá thành rẻ hơn vải 100% tơ tằm. HĐ4-Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải(15phút) GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm: -Điền nội dung vào bảng 1. -Thử nghiệm vò vải và đốt sợi vải để phân loại các mẫu vải hiện có. -Đọc thành phần sợi vải trong các khung ở H1.3SGK và những băng vải nhỏ do HS sưu tầm được. GV lưu ý đến vấn đề an toàn khi thử nghiệm đốt vải. -1HS đọc nội dung SGK. -Ghi bài. -HS làm việc theo nhóm, xem các mẫu vải sợi pha. -HS nhận xét ví dụ: +Cotton+polyeste: hút ẩm nhanh, thoáng mát, không nhàu, giặt chóng khô, bền ,đẹp. +Polyeste+visco(PEVI): tương tự vải PECO +Polyeste+len:bóng ,đẹp,mặc ấm,giữ nhiệt tốt,ít bò côn trùng cắn thủng,dễ giặt. - HS tiến hành vò vải , nhúng nước ,đốt vải. -Ghi lại nhận xét và điền nội dung vào bảng 1 SGK. -Thử nghiệm vò vải và đốt sợi vải để phân loại các mẫu vải hiện có . -Đọc thành phần sợi vải trong các khung hình 1.3 SGK và các băng vải nho ûdo HS chuẩn bò. tạo thành sợi pha để dệt vải. b/Tính chất: Vải sợi pha có được những ưu điểm của các loại sợi thành phần. II. THỬ NGHIỆM ĐỂ PHÂN BIỆT MỘT SỐ LOẠI VẢI 1)Điền tính chất của một số loại vải: vào bảng 1 (SGK). 2)Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải: -Vò vải và đốt sợi vải. 3) Đọc thành phần sợi vải trên các băng vải nhỏ đính trên áo, quần: H1.3(SGK) 4. Tổng kết bài – dặn dò:(9phút) -GV gọi HS đọc phần ghi nhớ (SGK). -Nếu còn thời gian cho HS đọc mục “ có thể em chưa biết” * Dặn dò HS về nhà: - Đọc trước bài 2: Lựa chọn trang phục. - Sưu tầm một số mẫu trang phục . - Sau khi học xong bài các em tập trả lời câu hỏi SGK. Đáp án câu hỏi cuối bài: Câu1:-Vải bông, tơ tằm: mặc mát, thấm mồ hôi GV: K H ng B oỷ ồ ạ 8 Giáo An Công Nghệ 6 Trường THCS An Thạnh 1 - Lụa nilon, vải polyeste: mặc bí ,ít thấm mồ hôi. Câu2: Vải sợi pha có những ưu điểm của các sợi thành phần. Câu3: Thao tác đốt vải, vò vải. RÚT KINH NGHIỆM TUẦN: ……… Ngày soạn: …/…/… Tiết: …………… Ngày Dạy: …/…/…… LỰA CHỌN TRANG PHỤC I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến thức: Biết được khái niệm trang phục, các loại trang phục, chức năng của trang phục, biết cách lựa chọn trang phục. - Kỹ năng: lựa chọn trang phục phù hợp với bản thân và hoàn cảnh gia đình, đảm bảo yêu cầu về mặt thẩm mỹ. - Thái độ: Nhận biết cái đẹp , đúng đắn trong may mặc. II. CHUẨN BỊ: - GV: SGV+ tranh một người nguyên thuỷ có trang phục. - HS : SGK + sưu tầm một số tranh ảnh các loại trang phục. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1) Ổn đònh(1phút) 2) KTBC(5phút): - Nêu nguồn gốc và tính chất của vải sợi pha? 3) Bài mới: Giới thiệu bài: Mặc là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người. Nhưng điều cần thiết là mỗi chúng ta phải biết cách lựa chọn vải may mặc có màu sắc hoa văn và kiểu may như thế nào để có được bộ trang phục phù hợp , đẹp và hợp thời trang làm tôn vẻ đẹp của mỗi người. THẦY TRÒ GHI BẢNG HĐ1- Tìm hiểu khái niệm trang phục, một số loại trang phục, chức năng của trang phục(30phút) I. TRANG PHỤC VÀ CHỨC NĂNG CỦA TRANG PHỤC: GV: K H ng B oỷ ồ ạ 9 Giáo An Công Nghệ 6 Trường THCS An Thạnh 1 1. Trang phục là gì?(10phút) GV:Các em HS đến trường mặc như thế nào? Trang phục là gì? GV nêu k/n trang phục: trang phục bao gồm các loại quần, áo và một số vật dụng khác đi kèm như mũ, giày, tất, khăn quàng….trong đó áo, quần là những vật dụng quan trọng nhất. GV treo tranh trang phục người nguyên thuỷ: - Em có nhận xét gì về trang phục người nguyên thuỷ? GV trình bày như SGK và chuyển sang mục 2. 2. Các loại trang phục(10phút) GV hướng dẫn HS quan sát hình 1.4 nêu tên và công dụng của từng loại trang phục trong tranh. +H1.4a):Trang phục trẻ em, màu sắc tươi sáng, rực rỡ phù hợp với độ tuổi mẫu giáo, được may với chất liệu vải dệt kim, sợi bông thấm mồ hôi. +H1.4b)Trang phục thể thao. Đây là trang phục của bộ môn thể dục nghệ thuật được may với chất liệu vải co giãn tốt, may bó sát người , màu sắc phong phú để tôn thêm vẻ tươi trẻ ,khoẻ đẹp của người vận động viên . +H1.4c) Trang phục lao động: Đây là trang phục bảo hộ lao động của công nhân lâm trường cao su, làm việc ở lâm trường quần áo phải may rộng , thoải mái, thấm mồ hôi, về màu sắc phải may màu sẫm. _ Em có thể kể thêm các bộ môn thể thao khác và trang phục đặc trưng cho từng bộ môn đó mà em biết?(bóng đá, võ thuật, bơi lội… ) GV gợi ý cho HS mô tả trang phục lao động của một số ngành nghề như nghề y, nấu ăn, công nhân ngành môi trường. *GV kết luận: tuỳ đặc điểm hoạt động của từng ngành nghề mà trang phục lao - HS nêu sự hiểu biết của mình về trang phục. - HS quan sát tranh và nhận xét. - HS quan sát tranh, nêu tên và công dụng của từng loại trang phục trong hình. - Trang phục thể thao - Trang phục lao động - HS mô tả một số trang phục thể thao mà các em biết. - HS mô tả trang phục của một số ngành nghề mà các em biết. 1)Trang phục là gì? Trang phục bao gồm: - Các loại quần áo( quan trọng) -Một số vật dụng khác đi kèm: như mũ, giầy, khăn quàng… 2)Các loại trang phục * Phân loại trang phục: +Theo thời tiết: trang phục mùa nóng- mùa lạnh +Theo công dụng: Trang phục mặc lót, … mặc thường ngày, đồng phục, bảo hộ lao động, thể GV: K H ng B oỷ ồ ạ 10 [...]... tạo mẫu giấy HS: - Một mảnh vải loại mềm hình chữ nhật có kích thước: 20 x 24 cm hoặc hai mảnh 11 x 13cm - Dây chun nhỏ - Kim chỉ, phấn vẽ, kéo thước, một mảnh bìa mỏng có kích thước 10 x 12cm III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 1 Ổn đònh tổ chức 2 KTBC :(5phút) Kiểm tra sự chuẩn bò của HS 3 Bài thực hành: GV: Kỷ Hồng Bạo 28 Giáo An Công Nghệ 6 Trường THCS An Thạnh 1 GV giới thiệu bài thực hành Bài trước các em... kéo, phấn may… - Mẫu vỏ gối đã may hoàn chỉnh - Một mẫu gối may sẵn có lồng cả ruột gối có kích thước lớn để HS quan sát HS: - 1 mảnh vải hình chữ nhật 54 x 20 cm hoặc 2 mảnh 20 x 24 cm; 20 x 30cm - 2khuy bấm, kéo, thước, kim chỉ… III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 1 Ổn đònh 2 KTBC(5phút) : Kiểm tra sự chuẩn bò của HS 3.THỰC HÀNH TL 20 THẦY TRÒ GHI BẢNG 1 Vẽ và cắt mẫu giấy các chi -HS quan sát tranh vẽ tiết của... comlê cà vạt nghiêm chỉnh” -phù hợp công việc trang -Vì sao Bác đã nhắc nhở bác Ngô Từ Vân trọng khi bác mặc comlê,cà vạt,áo cổ hồ -o sơ mi trắng cổ hồ GV: Kỷ Hồng Bạo 19 b)Trang phục phù hợp với môi trường và công việc: -trang phục đẹp là phải phù hợp với môi trường và công việc của mình Kết luận: * Sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động, công Giáo An Công Nghệ 6 Trường THCS An Thạnh 1 cứng,giày... - HS quan sát trên bảng màu ở h1. 12 SGK, đọc các ví dụ trong hình và chữ ở SGK về sự phối hợp màu sắc dựa theo vòng màu 21 Giáo An Công Nghệ 6 tím Hỏi: Qua bảng màu và các cách phối màu ở H1. 12 em hãy nêu ví dụ về sự kết hợp màu sắc giữa phần áo và phần quần trong các trường hợp: +Sự kết hợp giữa các sắc độ khác nhau trong cùng một màu VD:Xanh nhạt và xanh sẫm (H1.12a); tím nhạt và tím sẫm; vàng cam... một màu -Sự kết hợp giữa 2 màu cạnh nhau trên vòng màu -Sự kết hợp giữa 2màu tương phản đối nhau trên vòng màu - Màu trắng và màu đen có thể kết hợp với bất cứ màu nào khác - HS rút ra nhận xét về cách phối hợp màu sắc Kết luận: *Biết mặc thay đổi, phối hợp áo và quần hợp lý về màu sắc, hoa văn , sẽ làm phong phú thêm trang phục hiện có GV: Kỷ Hồng Bạo 22 Giáo An Công Nghệ 6 Trường THCS An Thạnh 1... của GV - HS thực hành khâu mũi đột mau 27 Giáo An Công Nghệ 6 Trường THCS An Thạnh 1 thời làm mẫu để HS nắm vững thao tác - GV theo dõi HS thực hành , uốn nắn thao tác cho HS hành -HS làm TH cá nhân, bài TH chia làm 2 bước: +Bước 1: Gấp mép vải và khâu lược đính nếp gấp vào vải nền +Bước 2: Khâu viền mép dấu nút chỉ, kéo kim lên khỏi nếp gấp, lấy mũi kim lấy 2- 3 sợi vải nền rồi đưa chéch kim lên qua... Hồng Bạo 12 Giáo An Công Nghệ 6 Trường THCS An Thạnh 1 1 Ổn đònh tổ chức: 2 KTBC(5phút): - Hãy mô tả trang phục dùng mặc đi chơi hợp với em - Mặc đẹp hoàn toàn phụ thuộc vào kiểu mốt và giá tiền trang phục không? Vì sao? - Cho biết công dụng của từng loại trang phục mà em đã học? - Chức năng của trang phục? 3 Bài mới: Giới thiệu bài Muốn có được trang phục đẹp, chúng ta cần phải xác đònh được dáng vóc,... rồi ta làm gì? GV: dùng phấn vẽ 1 đường thứ 2 cách đều vải theo rìa mẫu giấy đường thứ1 từ 0,5cm đến 1cm để trừ đường - Cắt đúng nét vẽ được 2 mảnh vải để may 1 may chiếc bao tay - Vẽ lên vải rồi ta sẽ làm gì tiếp theo? GV: lấy kéo cắt theo đường phấn vẽ lần sau GV: Kỷ Hồng Bạo GHI BẢNG 2 Cắt vải theo mẫu giấy: 30 Giáo An Công Nghệ 6 Trường THCS An Thạnh 1 HĐ 2: GV theo dõi, hướng dẫn HS cách gấp vải... để cắt mẫu - Chuẩn bò vải kim, chỉ, hai khuy bấm hoặc khuy cài - Vải để cắt 1 chiếc vỏ gối nhỏ: 1 mảnh vải hình chữ nhật có kích thứơc 20 x 24 cm và 20 x 30cm TUẦN: ……… GV: Kỷ Hồng Bạo Ngày soạn: …/…/… 32 Giáo An Công Nghệ 6 Trường THCS An Thạnh 1 Tiết: …………… Ngày Dạy: …/…/…… THỰC HÀNH: CẮT KHÂU VỎ GỐI HÌNH CHỮ NHẬT I MỤC TIÊU : Thông qua bài thực hành , HS:... chọn vải: - HS đọc nội dung bảng 2 SGK và nêu nhận xét ví dụ ở hình 1.5(SGK) - Gv yêu cầu HS quan sát hình 1.6SGK và nêu nhận xét về ảnh hưởng của kiểu may đến vóc dáng người mặc GV: Kỷ Hồng Bạo GHI BẢNG II LỰA CHỌN TRANG PHỤC: * Màu sắc, hoa văn, chất liệu của vải có thể ảnh hưởng đến vóc dáng người mặc có vẻ gầy đi hoặc béo lên b) Lựa chọn kiểu may: 13 Giáo An Công Nghệ 6 GV: Chúng ta đã có kiến thức . Nội dung chương trình: Chương trình công nghệ 6- phần kinh tế gia đình gồm 4 chương. ChươngI:May mặc trong gia GV: K H ng B oỷ ồ ạ 2 Giáo An Công Nghệ 6 Trường THCS An Thạnh 1 ăn,mặc ở, thu. và công việc: -trang phục đẹp là phải phù hợp với môi trường và công việc của mình. Kết luận: * Sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động, công GV: K H ng B oỷ ồ ạ 19 Giáo An Công Nghệ 6 Trường. vóc dáng. - Mẫu thật áo quần của Gvvà HS hoặc tranh ảnh. - HS: - Sưu tầm mẫu thật áo quần hoặc tranh ảnh có liên quan III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC GV: K H ng B oỷ ồ ạ 12 Giáo An Công Nghệ 6 Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 2, Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 2, Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 2, I. MỤC TIÊU: Thông qua tiết ôn tập giúp HS:, Nguyên nhân ngộ độc thức ăn., HĐ3. Thực hiện mẫu, HĐ3. Tổng kết thực hành

Mục lục

Xem thêm