0

Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 3

179 743 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:06

Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 1 Tiết 1 Bi m u A. MC TIấU BI DY: Sau khi hc xong bi hc sinh nm : 1.Kin thc : - Khỏi quỏt vai trũ ca gia ỡnh v kinh t gia ỡnh. -Mc tiờu v chng trỡnh v SGK cụng ngh 6 phõn mụn kinh t gia ỡnh. 2.K nng : -Rốn cho hc sinh phng phỏp hc tp chuyn t th ng sang ch ng tip thu kin thc v vn dng vo cuc sng - Nhng yờu cu i mi, phng phỏp hc tp. 3.Thỏi : - Giỏo dc hc sinh hng thỳ hc tp b mụn. B. CHUN B : 1.GV : Ti liu tham kho kin thc v gia ỡnh, KTG. -Tranh , S túm tt mc tiờu v ni dung CT. 2.HS : SGK , tp ghi, VBT C. PHNG PHP: vn ỏp tỡm tũi, tho lun nhúm,t v gii quyt vn . D . TIN TRèNH DY HC: 1/ n nh t chc : 2/ Kim tra bi c : 3/ Bi mi : t vn : Gia ỡnh l nn tng ca xó hi , ú mi ngi c sinh ra ln lờn, c nuụi dng giỏo dc tr thnh ngi cú ớch cho xó hi. bit c vai trũ ca mi ngi i vi xó hi . Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Giới thiệu môn (2) G: Bộ môn công nghệ 6 bao gồm 4 ch- ơng. Yêu cầu học tập bộ môn: Có đủ SGK, phơng tiện, dụng cụ thực hành. H: Nghe, ghi Chơng I: May mặc trong gia đình. Chơng II: Trang trí nhà ở. Chơng III: Nấu ăn trong gia đình. Chơng IV: Thu chi trong gia đình. Hoạt động 2: Bài mới Hoạt động 2.1 (10 ) G: Yêu cầu học sinh tìm hiểu gia đình là 1/ Vai trò của gia đình và kinh tế gia đình. H: Gia đình là nền tảng của xã hội ở đó Cụng ngh 6 gì? + Các thế hệ sống trong gia đình + Quan hệ của các thành viên sống trong gia đình + Nhu cầu về vật chất, tinh thần (?) Kể tên các thành viên trong gia đình em. (?) Trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình + Bố làm gì? Trách nhiệm. + Mẹ làm gì? Trách nhiệm. (?) Bản thân em là học sinh thì có trách nhiệm nh thế nào? G: Phân tích cho học sinh thấy đợc từng thành viên trong gia đình có những vai trò chủ yếu. Mối quan hệ giữ các thành viên trong gia đình. G: Kết luận các công việc của thành viên trong gia đình đều thuộc lĩnh vực gọi là kinh tế gia đình. có nhiều thế hệ đợc sinh ra và lớn lên. Gia đình là gì? (SGK 3) H 1,2 : Nêu các thành viên của gia đình học sinh. Trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình? + Tạo nguồn thu nhập. + Chi tiêu nội trợ hợp lý. H: Là con ngoan, hiếu thảo với cha mẹ Học sinh ngoan, không mắc tệ nạn xã hội, lấy việc học làm đầu. Kinh tế gia đình (KTGĐ). + Tạo thu nhập. + Sử dụng nguồn thu nhập hợp lý, hiệu quả. Hoạt động 2.2 (15) G: Yêu cầu nghiên cứu tài liệu (SGK) rồi trả lời một số câu hỏi. (?): Khi học xong phân môn KTGĐ cần nắm đợc gì? Kiến thức nào? Kỹ năng cần áp dụng? Thái độ học tập, làm việc có khoa học? G: Phơng pháp học tập bộ môn: Chủ động tham gia hoạt động để nắm đợc kiến thức, tìm hiểu hình vẽ câu hỏi, bài thực hành. 2. Mục tiêu của chơng trình KTGĐ ( Phân môn KTGĐ) a/ Kiến thức H: Kiến thức cơ bản về một số lĩnh vực Về đời sống: ăn uống, may mặc, trang trí nhà ở, thu chi. b/ Về kỹ năng: Nâng cao chất lợng cuộc sống trong trang phục ăn mặc, nấu ăn, trang trí nhà ở, chi tiêu tiết kiệm. c/ Thái độ: Có thói quen vận dụng điều đã học vào cuộc sống. Hoạt động 3 (10) 3/ Củng cố Cụng ngh 6 (?) Vai trò của gia đình và kinh tế gia đình. (?) Học sinh cần làm gì để góp phần giữ gìn hành phúc gia đình (?) Liên hệ ở địa phơng em xem có gia đình nào làm kinh tế gia đình giỏi? Bằng con đờng nào? H: Nghe, trả lời 4/ Cng c : 1/ Th no l mt gia ỡnh? L mt nn tng ca xó hi, trong gia ỡnh mi nhu cu thit yu ca con ngi cn c ỏp ng trong iu kin cho phộp v khụng ngng c ci thin nõng cao cht lng cuc sng. 2/ Th no l KTG? L to ra thu nhp v s dng ngun thu nhp hp lý, hiu qu, lm cỏc cụng vic ni tr trong gia ỡnh. 5/ Hng v nh : - V nh hc thuc bi, bi tp ghi SGK trang 8 - Chun b bi mi cỏc loi vi thng dựng trong may mc. - Chun b mt s mu vi vn (vi si bụng, vi t tm, vi xa tanh,vi xoa, tụn, nylon, tờtron. E. RT KINH NGHIM : Ngày soạn: Ngày dạy : Tiết 2 Cụng ngh 6 Ch ơng I : May mc trong gia ỡnh Bài 1: Cỏc loi vi thng dựng trong may mc A. MC TIấU BI DY 1. Kin thc: Giỳp hc sinh kin thc : Bit c ngun gc, tớnh cht ca cỏc loi vi si thiờn nhiờn, vi si hoỏ hc, vi si pha. 2. K nng : Phõn bit c 1 s vi thụng dng 3. Thỏi : s Giỏo dc HS bit phõn bit cỏc loi vi no thớch hp vi mựa Hố, mựa ụng. B- CHUN B : 1.GV: B mu cỏc loi vi. 2.HS : Bỏt cha nc, bt la, nhang. C. PHNG PHP: vn ỏp tỡm tũi, tho lun nhúm,trc quan. D . TIN TRèNH DY HC: 1/ n nh t chc : 2/ Kim tra bi c : Cõu hi 1:Th no l mt gia ỡnh ? ỏp ỏn:L mt nn tng ca xó hi, trong gia ỡnh mi nhu cu thit yu ca con ngi, cn c ỏp ng trong iu kin cho phộp v khụng ngng c ci thin nõng cao cht lng c cuc sng. Cõu hi 2:Th no l KTG ? ỏp ỏn:L to ra thu nhp v s dng ngun thu nhp hp lý, hiu qu lm cỏc cụng vic ni tr trong gia ỡnh. 3/ B i mi : *t vn : Cỏc loi vi thng dựng trong may mc, rt a dng, rt phong phỳ v cht liu, dy, mng, mu sc, hoa vn, trang trớ. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Kiểm tra (5) 1.Nêu vai trò của gia đình và các thành viên trong gia đình? Cho ví dụ minh hoạ? 2. Nêu vai trò của KTGĐ? Em đã làm gì để góp phần cùng gia đình tăng thêm thu nhập. H1: Vai trò của gia đình Các gia đình có những thành viên? VD gia đình. H2: KTGĐ là nh thế nào? Vai trò của KTGĐ? Liên hệ với bản thân? Cụng ngh 6 Hoạt động 2: Bài mới (31 ) G: giới thiệu bài nh SGK Hoạt động 2.1 (10) G: Yêu cầu học sinh nghiên cứu phần 1 ( SGK) cho biết nguồn gốc vải sợi thiên nhiên (?): vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc từ đâu G: Phân tích nguồn gốc của vải sợi thiên nhiên là có sẵn trong cây con vật và tạo ra G: treo bảng phụ mô tả quy trình sản xuất vải sợi bông. (?) Nêu quy trình sản xuất vải sợi bông. G: bổ sung quả bông khi thu hoạch loại bỏ hạt, loại bỏ chất bẩn đánh tơi, kéo thành sợi. (?) Tranh 2, nêu quy trình sản xuất vải tơ tằm. G: bổ sung: ơm tơ là qt gia công từ kén tằm thành sợi tơ tằm. Nấu kén tằm ra 1 phần kén mền dễ rút thành sợi, sợi tơ ớt đợc chập thành sợi mộc -> dệt thành vải Kéo sợi là quá trình nối các sợi ngắn thành sợi dài và chập sợi. Xơ bông gọi là tơ. G: Vải sợi mặc dễ nhàu, rất mát, dễ ớt, lâu khô, đó là vải sợi thiên nhiên. 1/ Vải sợi thiên nhiên. * Nguồn gốc - Từ cây ( thực vật): bông, đay, lanh, the, đũi, gai, bơ. - Từ động vật: tằm, cừ, gà, ngan, vịt. HS: Quan sát tranh vẽ và hoàn thành sơ đồ sản xuất sau: H 1 : Cây bông -> thu hoạch quả -> xơ bông -> sợi dệt -> vải sợi bông. H 2 : Quan sát và trả lời. Con tằm -> kén tằm ->kéo sợi -> dệt sợi -> nhuộm màu -> vải sợi tơ tằm. Kinh tế gia đình (KTGĐ). + Tạo thu nhập. + Sử dụng nguồn thu nhập hợp lý, hiệu quả. * Đặc điểm của vải sợi thiên nhiên. H: Nhận biết dựa vào đặc điểm - Độ hút ẩm cao, mặc để thấm - Mặc thoáng mát - Dễ nhàu và mốc - Lâu khô, dễ bay màu. - Đốt thì than tro dễ tan, không vón cục. Hoạt động 2.2 (15 ) G: Yêu cầu nghiên cứu (SGK) rồi trả lời một số câu hỏi. (?): Vải sợi hoá học có mấy loại Nguồn gốc của vải sợi từ thiên nhiên và từ sợi hoá học có gì khác nhau. G: Giới thiệu một số vải sợi nhân tạo nh 2. Vải sợi hóa học * Nguồn gốc. HS: Sợi tổng hợp Sợi nhân tạo Do điều chế từ than đá, dầu mỡ hoặc xenulo gỗ, tre, nứa. * Đặc điểm Cụng ngh 6 sợi tổng hợp: polymeste, axetat, nilon, vissco, gỗ, tre, nứa, dầu, mỡ. Ngợc với vải thiên nhiên Hoạt động3 Củng cố (5) G: Yêu cầu nhắc lại một số nội dung -Nguồn gốc, tính chất của vải sợi hoá học -So sánh với nguồn gốc, tính chất của vải sợi thiên nhiên H: trả lời Hoạt động 4: Về nhà (4) Học theo câu hỏi đã hớng dẫn 4/ Cng c: -Yờu cu Hs tr li cõu hi: + Hóy nờu ngun gc ca vi si thờn nhiờn? + Nờu tớnh cht vi si bụng v vi t tm ? + Nờu ngun gc ca vi si hoỏ hc? +Vỡ sao vi si hoỏ hc c s dng nhiu trong may mc ? 5/ Hng dn v nh nh : -Hc thuc bi -Lm cõu hi trang 10 SGK -c phn cú th em cha bit trang 10 SGK. -Chun b: +Ngun gc, tớnh cht vi si pha. +Hc thuc lũng phn ghi nh. E. RT KINH NGHIM : Kớ duyt, ngy thỏng nm Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 2 Tiết 3 Bài 1: Cỏc loi vi thng dựng trong may mc (Tiếp) A-MC TIấU BI HC: Cụng ngh 6 1 .Kiến thức : Biết được nguồn gốc tính chất của vải sợi pha. 2 .Kỹ năng : Phân biệt được một số loại vải thông dụng. 3 . Thái độ : Giáo dục HS biết phân biệt các loại vải nào thích hợp với mùa hè, mùa đông. B-CHUẨN BỊ : *GV : Bộ mẫu các loại vải, một số băng vải nhỏ, ghi thành phần sợi dệt đính trên áo, quần. *HS : Bát chứa nước, bật lửa, nhang. C. PHƯƠNG PHÁP: quan sát, vấn đáp tìm tòi, thảo luận nhóm,trực quan. D . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/ Ổn định tồ chức : 2.Kiểm tra bài cũ : Câu hỏi 1: Nêu nguồn gốc, tính chất của vải sợi thiên nhiên? Đáp án: a/ Nguồn gốc. Vải sợi thiên nhiên được dệt bằng các dạng sợi có sẳn trong thiên nhiên có nguồn gốc thực vật như sợi bông lanh, đay, gai và động vật như sợi tơ tằm, sợi len từ lông cừu, dê, vịt. b/ Tính chất : Vải sợi bông, vải tơ tằm có độ hút ẩm cao, nên mặc thoáng mát nhưng dể bị nhàu, vải bông giặt lâu khô khi đốt sợi vải tro bóp dể tan. Câu hỏi 2: Nêu nguồn gốc, tính chất của vải sợi hoá học? Đáp án: a/ Nguồn gốc Vải sợi hoá học được dệt bằng các loại sợi do con người tạo ra từ một số chất hoá học lấy từ gổ, tre nứa, dầu mỏ, than đá. b/ Tính chất : -Vải sợi nhân tạo có nhu cầu hút ẩm cao nên mặc thoáng mát nhưng ít nhàu và bị cứng lại trong nước, khi đốt sợi vải tro bóp dể tan. -Vải sợi tổng hợp có độ hút ẩm thấp nên mặc bí vì ít thấm mồ hôi, được sử dụng nhiều vì rất đa dạng bền, đẹp, giặt mau khô và không bị nhàu, khi đốt sợi vải, tro vón cục, bóp không tan. 3.Bài mới : Đặt vấn đề: Trong tiết trước các em đã tìm hiểu nguồn gốc ,tính chất của vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học , vậy còn vải sợi pha có nguồn gốc ,tính chất như thế nào? Làm thế nào để phân biệt các loại vải?Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Công nghệ 6 Hoạt động 1: Kiểm tra (5) G: Kiểm tra 2 học sinh 1.Nêu nguồn gốc, tính chất của vải sợi bông ( T Nhiên). Cho vải sợi bông minh hoạ 2. Nêu nguồn gốc, tính chất của sợi hóa học. So sánh tính chất với sợi bông thiên nhiên 3. Nhận xét cho điểm H1: Trả lời nguồn gốc - Từ thực vật - Từ động vật - Tính chất - Ví dụ H2: So sánh - Nêu nguồn gốc - Tính chất - So sánh (ngợc nhau) Hoạt động 2: Bài mới (30 ) Hoạt động 2.1 (10) G: Cho học sinh quan sát một số mẫu vải sợi pha (?): Nguồn gốc của vải sợi pha. (?): Tại sao dùng sợi pha là nhiều. (?): Vải sợi pha có những u điểm gì Học sinh nghiên cứu SGK để phát biểu 1/ Tìm hiểu về vải sợi pha. * Từ sợi pha thiên nhiên và sợi pha hoá học. H: Kết hợp u điểm của 2 loại vải đã học và loại bỏ nhợc điểm của chúng. H: suy nghĩ - Bền màu, đẹp, ít nhàu nát - Không bị mốc - Mềm mại, thoáng mát Hoạt động 2.2 (15 ) G: Cho học sinh hoạt động theo nhóm điền nội dung vào bảng (1) (?): Có những phơng pháp nào để phân biệt các loại vải. - Yêu cầu học sinh phân biệt các mẫu vải theo phơng pháp vo vải, đốt vải. - Học sinh đọc thành phần sợi vải trong những băng vải nhỏ trong SGK và học sinh su tầm đợc. G: Lu ý thành phần sợi vải thờng viết bằng chữ tiếng anh. Khi biết thành phần sợi vải rồi sẽ chọn mua quần áo cho phù hợp theo mùa 2. Thử phân biệt một số vải Vải sợi hoá học H: Thực hiện theo nhóm việc phân loại vải. Cụng ngh 6 Hoạt động3 Củng cố (5) G: Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ - Đọc mục có thể em cha biết - Liên hệ bản thân, phân biệt vải trong trang phục của mình H: Đọc nội dung trong SGK Từng em liên hệ suy nghĩ và trả lời. Hoạt động 4: Về nhà (4) Học theo phần củng cố Chuẩn bị một số trang phục Hãy cho biết quần áo bông vải sợi thờng may loại trang phục nào. - Mùa hè - Mùa đông - áo sợi tổng hợp H: Ghi phần việc về nhà - áo phông, sợi côttông - áo dạ, len dạ, sợi pha - may ô dù, bạt che. 4. Cng c v luyn tp : -GV cho HS c phn ghi nh -c mc cú th em cha bit -GV gi ý cho HS tr li cỏc cõu hi cui bi 5.Hng dn v nh : -Hc thuc bi phn ghi nh. -Lm bi tp 2, 3 trang 10 SGK Chun b cho gi thc hnh:Bỏt cha nc, bt la, nhang. E. RT KINH NGHIM : Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 4 Bài 2: La chn trang phc A.MC TIấU BI HC : 1. Kin thc : sau khi hc xong tit ny giỳp hc sinh - Bit c khỏi nim trang phc, cỏc loi trang phc. -Chc nng trang phc. Cụng ngh 6 2 . K nng : bit cỏch la chn trang phc. 3 . Thỏi : giỏo dc HS bit cỏch la chn trang phc cho phự hp vi bn thõn, hon cnh gia ỡnh, m bo yờu cu thm m. B-CHUN B : *GV : Ti liu tham kho v may mc, thi trang, tranh nh v cỏc loi trang phc. *HS : Mu tht mt s loi ỏo, qun v tranh nh. C. PHNG PHP: quan sỏt, vn ỏp tỡm tũi, tho lun nhúm,trc quan. D . TIN TRèNH DY HC: 1/ n nh t chc : 2.Kim tra bi c : thu bỏo cỏo thc hnh 3. Ging bi mi : t vn : Mc l mt trong nhng nhu cu thit yu ca con ngi. Cn phi bit cỏch la chn vi may mc cú c trang phc p, hp thi trang v tit kim.Vy trang phc l gỡ,cỏch la chn trang phc nh th no cho phự hp vi mỡnh,ú l ni dung ca bi hc hụm nay Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Kiểm tra (5) 1. Nguồn gốc, tính chất của vải sợi pha. Cho VD minh hoạ 2. Nêu các phơng pháp phân biệt loại vải? VD? Đọc nội dung trong tem đính sau gáy cổ áo cho biết gì? H1: Trả lời nguồn gốc vải sợi pha - Tính u việt. H2: Phân biệt bằng mắt, bằng vò vải, bằng phơng pháp đốt. - 100% côttông ( vải sợi TN) Hoạt động 2 (2 ) G: Làm thế nào phân biệt học sinh với sinh viên, ngời lao động với ngời. Phân biệt bác sĩ, y sĩ với bệnh nhân G: Mặc, mặc đẹp là một nhu cầu thiết yếu cần thiết của con ngời, mặc ntn là đẹp, phù hợp. Hoạt động 2.1 (20) G: Yêu cầu nghiên cứu SGK cho biết (?): Trang phục là gì? (?): Trang phục của học sinh là ntn? H: Nêu ý kiến của mình. - Dựa vào quần áo - ???? đeo - Dụng cụ lao động 1/ Tìm hiểu khái niệm trang phục, một số loại trang phục, chức năng. H: đọc sách trả lời - Trang phục gồm các loại quần áo và Cụng ngh 6 [...]... - Thời tiết - Lứa tuổi - Công việc (nghề nghiệp) - Giới tính H: Quan sát tranh cùng thảo luận theo bàn để trả lời - Trang phục trẻ em có màu sắc sặc sỡ - Trang phục thể thao gọn gàng và dùng vải co giãn dễ dàng - Lao động thì trang phục có một màu tối (xanh) H: tự nêu: - Ngành y: màu trắng hoặc xanh lơ trông sạch sẽ tạo cảm giáo vô trùng 3 Chức năng của trang phục Hoạt động 3 Củng cố (4) (?): Trang... vóc dáng ngời mặc nh thế nào? (bảng 2) - Tiếp tục yêu cầu quan sát tranh ở bảng 3 rồi cho nhận xét (?): ảnh hởng của kiểu may đến vóc dáng của ngời mặc nh thế nào? - Liên hệ xem ngời béo lùn nên may kiểu áo nào cho phù hợp - Ngời cao gầy chọn may kiểu gì? H: Chọn vải sao cho phù hợp vóc dáng Chọn kiểu may trớc khi mua vải H: May màu tối, mặt vải trơn Cùng một ngời mặc 2 trang phục khác nhau Tạo cảm... hoặc béo lên H: Ngời béo lùn nên mặc quần áo tối màu, kẻ sọc dọc nhỏ, tạo cảm giác gầy hơn, cao lên H: Ngời gầy chọn áo quần màu sáng kẻ sọc ngang, hoa to, vải giầy tạo cảm giác béo và thấp xuống Hoạt động 2.2 (5) 2 Chọn vải kiểu may phù hợp với lứa G: Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tuổi H: Trẻ sơ sinh: vải côttông, màu sáng, tranh trang 15 sặc sỡ, may rộng rãi (?): Từng độ tuổi nên chọn vải và... sự Trẻ sơ sinh Trẻ mẫu giáo Tuổi học sinh Ngời trung tuổi Ngời già 2 Sự đồng bộ của trang phục Hoạt động 2 .3 H: Học sinh nghiên cứu SGK về sự đồng bộ của trang phục học trò ngày nay H: Thể hiện tính thẩm mỹ cao, trang nhã, có hiểu biết là gì? - Các vận dụng khác kèm theo (?): Tại sao phải đồng bộ trang phục? Cụng ngh 6 Hoạt động 3: Củng cố (4) * Củng cố, ghi nhớ (SGK- 16) - Đọc mục em cha biết... cơ thể, tay chéo vải tạo cảm 1 Trình bày cách chọn vải và kiểu may giác cao hơn cho ngời có vóc dáng béo và lùn 2 Muốn lựa chọn trang phục đẹp ta phải H2: Nêu phần ghi nhớ (SGK- 16) làm gì? 3 Nhận xét cho điểm Hoạt động 2 Hoạt động 2.1 (15) G: Yêu cầu mỗi học sinh tự lựa chọn trang phục cho bản thân vào một buổi đi thăm quan núi Voi theo những nội dung sau: - Xác định vóc dáng của bản thân - Nớc da... kiểu mốt, giá thành không? 4.Cng c : *Th no l trang phc ? Cụng ngh 6 Trang phc bao gm mt s ỏo qun v mt s vt dng khỏc i kốm *Chc nng ca trang phc ? - Bo v c th trỏnh tỏc hi ca mụi trng - Lm p con ngi trong mi hot ng 5 Hng dn v nh : -V nh hc thuc bi -c phn ghi nh trang 16 SGK -Chun b: +c trc phn la chn trang phc +K bng 2 trang 13, bng 3 trang 14 SGK E.RT KINH NGHIM : ... mt vi búng lỏng, thụ xp k sc ngang, hoa to,kiu may cú cu vai, tay bng 5 Hng dn v nh : -V nh hc thuc bi -c k phn ghi nh -Lm cõu hi 3 trang 16 SGK -Chun b: em n lp mt b qun ỏo mc i chi m em cho l phự hp nht vi vúc dỏng ca mỡnh E.RT KINH NGHIM Ngày soạn: Tuần 3 Ngày dạy: Tiết 6 Thực hành La chn trang phc A-MC TIấU BI DAY: 1.Kin thc : -Nm vng hn nhng kin thc ó hc v la chn trang phc -La chn c vi kiu may phự... Quan niệm thế nào là mặc đẹp 3 Nhận xét Hoạt động 2: Bài mới Hoạt động 2.1 (10) G: Con ngời rất đa dạng về tầm vóc, hình dáng (?): Biểu hiện tầm vóc của con ngời là Cụng ngh 6 Hoạt động của trò H1: Định nghĩa trang phục + Các loại trang phục + Cho VD minh hoạ H2: Trả lời - Hai chức năng của trang phục II/Phơng pháp lựa chọn trang phục 1/ Chọn vải, kiểu may phù hợp với vóc dáng cơ thể H: Gầy và cao, béo... khách Không xa lạ, lạc lõng biểu hiện thái độ tôn trọng, ngang hàng với khách H: Tạo sự gần gũi với nhân dân lao động, phù hợp với công việc của mình sẽ làm việc và tiếp xúc Hoạt động 2: (6) G: Sử dụng trang phục hợp lý với công việc và hoạt động cá nhân có ý nghĩa gì? Hoạt động 3: Về nhà (5) Đọc phần ghi nhớ SGK Đọc trớc bài bảo quản trang phục - Liên hệ với bản thân xem đã mặc phù hợp trang phục cha?... trớc, vạt Hoạt động 2.2 ( 13) (?): Dụng cụ để là ủi là gì? (?): Nêu rõ quy trình là quần áo Cụng ngh 6 (?): ý nghĩa của từng kí hiệu sau (?): Lấy VD một số loại vải phù hợp với H: Trả lời cách bảo quản trên - Vải tẩy đợc (?): Vải tẩy đợc không làm mất mầu - Vải không vắt đợc bằng máy thuộc nguồn nào? - Vải không đợc giặt - Vải phơi trong bóng râm - Vải là ở t0 > 160 0 Hoạt động 3: Củng cố (5) (?): Bảo . trang 16 SGK -Chuẩn bị: +Đọc trước phần lựa chọn trang phục +Kẻ bảng 2 trang 13, bảng 3 trang 14 SGK E.RÚT KINH NGHIỆM : Kí duyệt, ngày tháng năm Ngµy so¹n: Ngµy d¹y : TuÇn 3 TiÕt. vóc dáng cơ thể. - Chọn vải, kiểu may phù hợp với lứa tuổi - Sự đồng bộ của trang phục. Công nghệ 6 2. K nng :Vn dng kin thc ó hc vo la chn trang phc cho bn thõn , phự hp vi hon cnh gia ỡnh 3. Thỏi. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Giới thiệu môn (2) G: Bộ môn công nghệ 6 bao gồm 4 ch- ơng. Yêu cầu học tập bộ môn: Có đủ SGK, phơng tiện, dụng cụ thực hành. H: Nghe, ghi Chơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 3, Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 3,