0

Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 9

133 751 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:16

Ngày soạn:17-08-2014 Ng y gi ng:19-08-2014 Tiết 1 Bài mở đầu I. Mục tiêu: 1 Kiến thức: Sau khi học song học sinh nắm đợc khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình. 2.K nng: Nm mục tiêu chơng trình và SGK công nghệ 6, những yêu cầu đổi mới phơng pháp học tập. 3. Thỏi : Học sinh hứng thú học tập môn học. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu SGK su tầm tài liệu về kinh tế gia đình và kiên sthức gia đình. - Tranh ảnh miêu tả vai trò của gia đình và kinh tế gia đình. - HS : Chun b SGK v ghi y III. Cỏc hot ng dy v hc : 1. ổn định tổ chức : 2.GV: Giới thiệu bài học - Gia đình là nền tảng của xã hội mỗi ngời đợc sinh ra và lớn lên đợc nuôi dỡng và giáo dục Hoạt động của thầy và trò Nội dung kien thuc HĐ1.Tìm hiểu vai trò của gia đình và KTGĐ. GV: Vai trò của gia đình và trách nhiệm của mỗi ngời trong gia đình? HS: Gia đình là nền tảng của XH GV: Kết luận GV: Những công việc phải làm trong gia đình là gì? HS: Trả lời HĐ2. Tìm hiểu ch ơng trình môn CN6 GV: Nêu mục tiêu chơng trình GV: Nêu một số kiến thức liên quan đến đời sống? HS: Ăn, mặc, ở lựa chọn trang phục phù hợp giữ gìn trang trí nhà ở, nấu ăn đảm bảo dinh dỡng hợp vệ sinh chi tiêu hợp lý. GV: Diễn giải lấy VD HS: Ghi vở HĐ3. Tìm hiểu ph ơng pháp học tập GV: Thuyết trình kết hợp với diễn giải lấy I. Vai trò của gia đình và kinh tế gia đình. - Gia đình là tế bào của XH mỗi ngời đợc nuôi dỡng GD chuẩn bị cho tơng lai - Tạo ra nguồn thu nhập - Sử dụng nguồn thu nhập làm công việc nội trợ gia đình. II.Mục tiêu của ch ơng trình CN6 Phân môn KTGĐ. 1.Kiến thức:Biết đến một số lĩnh vực liên quan đến đời sống con ngời, một số quy trình CN. 2.Kỹ năng: Vặn dụng kiến thức vào cuộc sống, lựa chọn trang phục, giữ gìn nhà ở sạch sẽ 3. Thái độ: Say mê học tập vận dụng kiến thức vào cuộc sống tuân theo quy trình công nghệ III. Ph ơng pháp học tập 1 VD HS: Ghi vở 4.Củng cố: ? Nêu vai trò của gia đình và KTGĐ? GV: Chốt lại nội dung bài học - SGK soạn theo chơng trình đổi mới kiến thức ko truyền thụ đầy đủ trong SGK mà chỉ trên hình vẽ HS chuyển từ học thụ động sang chủ động. 5. H ớng dẫn học ở nhà. - Đọc bài 1: + Phân biệt 3 loại vải dựa vào tính chất của chúng. + Loại vải nào đợc sử dụng rộng rải nhất ? vì sao? - Chuẩn bị một số vật mẫu thờng dùng Rỳt kinh nghim: 2 Ng y san;17-08-2014 Ng y gi ng:21-08-2014 Chơng i May mặc trong gia đình Tiết: 2 Các loại vải thờng dùng trong may mặc( T1) I. Mục tiêu: 1.Kin thc: Phân biệt đợc một số loại vải thông thờng 2. K nng: thực hành chọn các loại vải bằng cách đốt sợi vải qua quá trình cháy, Tro sợi vải khi đốt. 3. Thỏi : Học sinh hứng thú học tập môn học. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu SGK quy trình sản xuất sợi vải thiên nhiên - Mẫu các loại vải - Bát đựng nớc, diêm HS: Chuẩn bị một số mẫu vải III. Cỏc hot ng dy v hc 1. ổn định tổ chức : 2. Tìm tòi phát hiện kiến thức mới: GV: Giới thiệu bài học Mỗi chúng ta ai cũng biết những sản phẩm quần áo dùng hàng ngày đều đợc may Hoạt động của thầy và trò Nội dung kien thuc HĐ1. Tìm hiểu vải sợi thiên nhiên GV: Thử nghiệm vò vải, đốt, nhúng vào n- ớc. HS: Đọc SGK GV: Nêu tính chất của vải thiên nhiên? HS: Dễ hút ẩm, giữ nhiệt độ tốt HĐ2.Tìm hiểu vải sợi hoá học GV: Vải sợi hoá học đợc chia làm mấy loại HS: Đợc chia làm hai loại GV: Nghiên cứu hình vẽ điền vào chỗ trống SGK? HS: Làm bài tập Nhận xét GV: Kết luận GV: Làm thí nghiệm đốt vải HS: quan sát kết quả rút ra kết luận GV: Tại sao vải sợi hoá học đợc dùng nhiều trong may mặc HS: Trả lời I. Tớnh chất của các loại vải. 1.Vải sợi thiên nhiên. - Vải sợi bông dễ hút ẩm thoáng hơi, dễ bị nhàu, tro ít,dễ vỡ. Tờ tằm mềm mại tro đen vón cục dễ vỡ. 2.Vải sợi hoá học. - Vải làm bằng sợi nhân tạo mềm mại độ bền kém ít nhàu, cứng trong nớc, tro bóp dễ tan. - Vải dệt bằng sợi tổng hợp độ hút ẩm ít, bền đẹp, mau khô, không bị nhàu tro vón cục bóp 3 HĐ3.Tìm hiểu vải sợi pha; GV: Cho học sinh xem một số mẫu vải rồi đặt câu hỏi Nguồn gốc của vải sợi pha có từ đâu? HS: Trả lời GV: Gọi một học sinh đọc nội dung SGK HS: Làm việc theo nhóm xem mẫu vải Kết luận. GV: Kết luận bổ sung 4. Củng cố GV: chốt lại nội dung bài: Tính chất của 3 loại vải nêu đợc ứng dụng của 3 loại vải đó. không tan. 3. Vải sợi pha. a.Nguồn gốc. - Vải sợi pha sản xuất bằng cách kết hơp hai hoặc nhiều loại sợi khác nhau để khắc phục những u và nhợc điểm của hai loại sợi vải này. b. Tính chất: Hút ẩm nhanh thoáng mát không nhàu bền đẹp mau khô ít phải là IV. Hớng dẫn về nhà . - Về nhà học bài và trả lời câu hỏi cuối bài - Đọc và xem trớc phần 2 SGK: Su tầm các băng vải nhỏ đính ở trên áo quần mà các em mua sẳn ở chợ ( Hàng công ty). - Chuẩn bị một số mẩu vải , bát đựng nớc, hộp quẹt. - nghiên cứu quá trình thực hành để phân biệt các loại vải. Rỳt kinh nghim: Ngy thỏng nm 2014 Duyt ca TCM Phm Thanh Võn 4 Ngy san:24/08/2014 Ngy ging:26/08/2014 Tiết 3 Các loại vải thờng dùng trong may mặc (T2) I. Mục tiêu: 1. Kin thc: Phân biệt đợc một số loại vải thông thờng, 2. Kin thc: Cú k nng thực hành chọn các loại vải bằng cách đốt sợi vải qua quá trình cháy, Tro sợi vải khi đốt. 3. Thỏi : Học sinh hứng thú học tập . II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu SGK quy trình thực hành. - Quy trình thực hành - Mẫu các loại vải - Bát đựng nớc, diêm HS: Chuẩn bị một số mẫu vải III. Cỏc hot ng dy v hc: 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: GV: Em hãy nêu tính chất của vải sợi thiên nhiên? Vi si húa hc? Hoạt động của thầy và trò Nội dung kin thc HĐ1. Tìm hiểu cách phân biệt loại vải. ? Nờu tớnh cht cỏc loi vi m em ó hc HS KHỏ: phõn bit cỏc loi vi em phi lm cỏch no nhn bit chớnh xỏc nht? H 2: Lm thớ nghim phõn bit cỏc loi vi HS Khỏ: Theo em nờn lm thớ nghim no trc trong cỏc thớ nghim sau; t vi , vũ vi, nhỳng vi vo nc GV: Chia nhóm HS: Tập làm thử nghiệm - Nhận xét điền vào nội dung SGK HS: Đọc phần ghi nhớ SGK - Có thể em cha biết 4. Củng cố; GV: Chốt lại nội dung phần 3, II II.Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải. 1. Điền tính chất một số loại vải 2.Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải. 3.Đọc thành phần sợi vải trên các băng vải nhỏ đính trên áo quần. * Ghi nhớ SGK (9). 5 IV. H ớng dẫn về nhà . - Về nhà học bài và trả lời câu hỏi cuối bài - Đọc và xem trớc bài lựa chọn trang phục:Tìm hiểu chức năng của trang phục,phân biệt đợc các loại trang phục.trang phục em mặc trong lớp học gọi là trang phục gì( Gọi tên theo từng cách phân loại). Tìm hiểu chức năng của trang phục. Rỳt kinh nghim: 6 Ngy san: 24/08/2014 Ngy ging: 28/08/2014 Tiết: 4 Lựa chọn trang phục ( T1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Sau khi học xong học sinh nắm đợc khái niệm trang phục, các loại trang phục, chức năng trang phục, biết cách lựa chọn. 2. K nng: Biết lựa chọn kiến thức đã học để chọn trang phục cho phù hợp với bản thân 3. Thỏi : Cú ý thc hc tp tt vn dng vo thc t cho bn thõn II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Chuẩn bị tranh ảnh về các loại trang phục, cách chọn vải, màu sắc cho phù hợp với bản thân - HS: Chuẩn bị một số mẫu vải III. Cỏc hot ng dy v hc 1. ổn định tổ chức : 2.Kiểm tra bài cũ; GV: Em hãy nêu nguồn gốc, tính chất của vải sợi pha? Hoạt động của thầy và trò Nội dung kin thc HĐ1.Tìm hiểu trang phục là gì? GV: Gọi 1 học sinh đọc phần 1 HS: Đọc phần 1 SGK GV: Trang phục là gì? HS: Trả lời ? Ly vớ d v trang phc m em s dng trong bui hc hụm nay HĐ2. Tìm hiểu các loại trang phục GV: Quan sát hình vẽ nêu công dụng của từng loại trang phục, trang phục trẻ em, màu sắc HS: Tơi sáng, trang phục thể thao GV: Em hãy kể tên các trang phục quần áo về mùa nóng và mùa lạnh? HS: Mùa lạnh áo len, áo bông HS Khỏ: Vỡ sao cỏc em bộ li phi may rng cht liu vi bụng HĐ3. Tìm hiểu chức năng của trang phục I.Trang phục và chức năng của trang phục. 1.Trang phục là gì? - Trang phục gồm các loại quần áo và một số vật dụng khác giầy, mũ khăn 2.Các loại trang phục - Trang phục theo thời tiết: Trang phục mùa nóng, mùa lạnh. - Trang phục theo công dụng: đồng phục, thể thao, bảo hộ lao động - Trang phục theo lứa tuổi - Trang phục theo giới tính. 3. Chức năng của trang phục a. Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của 7 GV: Nêu chức năng bảo vệ của trang phục? HS: Quần áo của công nhân dày. Những ng- ời sống ở bắc cực giá rét, quần áo dày ở vùng xích đạo quần áo thoáng mát HS Khỏ: Em hiểu thế nào là mặc đẹp? HS:Mặc đẹp là phù hợp với hoàn cảnh gia đình và xã hội 4. Củng cố. - Trang phục có chức năng bảo vệ cơ thể và làm tôn vẻ đẹp của con ngời, muốn lựa chon trang phục đẹp cần phải biết rõ đặc điểm cơ thể môi trờng. b. Làm đẹp cho con ngời trong mọi hoạt động -Trang phục có chức năng bảo vệ cơ thể làm đẹp cho con ngời, thể hiện cá tính, trình độ văn hoá, nghề nghiệp của ngời mặc, công việc và hoàn cảnh sống IV. H ớng dẫn về nhà - Đọc phần có thể em cha biết SGK - Mặc đẹp có hoàn toàn phụ thuộc vào kiểu mốt và giá tiền trang phục không? Tại sao? - Về nhà học bài đọc và xem trớc phần II lựa chon trang phục: Em hảy tự mô tả vóc dáng của bản thân và lứa tuổi của mình. Hảy tìm hiểu cách may và chọn vải đúng theo vóc dáng và lứa tuổi. Rỳt kinh nghim: Ngy thỏng nm 2014 Duyt ca TCM Phm Thanh Võn 8 Ngy san:02-09-14 Ngy ging:04-09-14 Tiết: 5 Lựa chọn trang phục (tiếp) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh nắm đợc khái niệm trang phục, các loại trang phục, chức năng trang phục, biết cách lựa chọn. 2.K nng: Biết lựa chọn kiến thức đã học để chọn trang phục cho phù hợp với bản thân 3. Thỏi ; Cú ý thc hc tp tt II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Chuẩn bị tranh ảnh về các loại trang phục, cách chọn vải, màu sắc cho phù hợp với bản thân HS: Chuẩn bị một số tranh về mẩu áo quàn III. Cỏc hot ng dy v hc : 1. ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ; 3. Baỡ mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kin thc HĐ1. Tìm hiểu cách chọn vải, kiểu may; GV: Đặt vấn đề về sự đa dạng của cơ thể và sự cần thiết phải lựa chọn vải, kiểu may GV: Tại sao phải chọn vải và kiểu may quần áo phù hợp? HS: Chọn vải, kiểu may phù hợp nhằm che khuyết điểm và tôn vẻ đẹp. GV: Xét VD 5 SGK HS: Nhận xét GV: Quan sát hình 1 SGK. Nhận xét của kiểu may đến vóc dáng. HS Khỏ: Nhận xét GV: Củng cố 4. Củng cố. - HS: Đọc phần ghi nhớ SGK. - Trang phục có chức năng bảo vệ cơ thể và làm tôn vẻ đẹp của con ngời, muốn lựa chon trang phục đẹp cần phải biết rõ đặc điểm cơ thể II. Lựa chọn trang phục. 1. Chọn vải kiểu may phù hợp vóc dáng cơ thể - Chọn vải, kiều may phù hợp với vóc dáng cơ thể, nhằm che những khuyết điểm, tôn thờ vẻ đẹp. a. L ạ chọn vải. SGK b. Lựa chọn kiểu may. * Ngời cân đối: thích hợp với nhiều loại trang phục. * Ngời cao gầy: chọn vải tạo cảm giác béo ra. * Ngời thấp bé: Mặc màu sáng tạo ra cảm giác cân đối. * Ngời béo lùn: Vải trơn, màu tối hoa nhỏ, đờng may dọc. IV. H ớng dẫn về nhà - Đọc phần có thể em cha biết SGK 9 HS Khá: MÆc ®Ñp cã hoµn toµn phô thuéc vµo kiÓu mèt vµ gi¸ tiÒn trang phôc kh«ng? T¹i sao? - Em hãy tìm hiểu phần 2.II SGK cách luwac chọn trang phục phù hợp với lứa tuổi Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày…… tháng …… năm 2014 Duyệt của TCM Phạm Thanh Vân 10 [...]... ngời vì vậy nên sử dụng trang phục cho phù hợp với hoạt động, công việc và hoàn cảnh 5 Hớng dẫn học ở nhà : - Học thuộc bài - Trả lời các câu hỏi trong SGK - Đọc và xem kỹ phần II SGK: Tìm hiểu quy trình giặ áo quần ở gia đình và cách phơi, cách là ủi, cách xếp áo quần để cất giữ Rỳt kinh nghim: 16 Soạn ngày:14/ 09/ 14 Giảng ngày:18/ 09/ 14 Tiết: 9 Sử dụng và bảo quản trang phục (T2) I Mục tiêu: 1.Kiến thức:... nẹp Phần 3 3cm GV: Thực hành mẫu 5.Trang trí vỏ gối HS: Thực hành - Dùng các đờng thêu để Phần 4 trang trí vỏ gối Nhận xét bài của cả lớp GV: Chọn các bài để học sinh nhận xét 6 Đánh giá kết quả học HS: Đánh giá: - Kích thớc tập - Đờng khâu, nũi chỉ - Trang trí GV: Nhận xét đánh giá cho điểm 4.Củng cố: GV: Chốt lại nội dung bài - Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật là bài thực hành tại lớp Về nhà các em có... án lựa chon hợp lý 4 Củng cố: - Vận dụng tiết học, cách lựa chọn trang phục tại gia đình IV Hớng dẫn học ở nhà : - Đọc trớc bài 4 SGK: Sử dụng và bảo quản trang phục Ti sao khi i hc hay khi i lao ng em thng mc ỏo qun khụng ging nhau qua ú em t rỳt ra nhn xột gỡ - Su tầm tranh ảnh về sử dụng trang phục Rỳt kinh nghim: Ngy thỏng nm 2014 Duyt ca TCM Phm Thanh Võn 14 Ngy son:14- 09- 14 Ngy ging: 16- 09- 14... hôi, màu sẩm để hoạt động GV: Điền bài tập SGK ( 19) HS: Vải sợi bông, màu sẫm, đơn giản, rộng dép thấp hoặc giày ba ta GV: Trang phục ntn phù hợp với lễ hội, lễ tân? HS: Trang phục phù hợp với lễ hội truyền thống, lễ phục mặc trong buổi nghi lễ GV: Khi em đi dự buổi sinh hoạt văn nghệ em thờng mặc ntn? HS:Trả lời GV: Khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập 2 /9/ 194 5 Bắc Hồ mặc trang phục NTN? HS: Quần áo kaki,...Ngy san:07- 09- 14 Ngy ging: 09- 09- 14 Tiết: 6 Lựa chọn trang phục (T3) I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Sau khi học song học sinh nắm đợc khái niệm trang phục, các loại trang phục, chức năng trang phục, biết cách lựa chọn 2.K nng: Biết lựa... gì? - Bảo quản quần áo gồm những công việc chính nào? 5 Hớng dẫn về nhà : - Vận dụng bài học vào cuộc sống + Giặt phơi + Là ( ủi ) + Cất giữ - Về nhà học bài đọc và xem trớc bài sau bài 5 chuẩn bị dụng cụ, vật liệu giờ sau TH.gồm:mẩu vải 30x30cm, kéo sắc, kim chỉ thớc kẻ Rỳt kinh nghim: Ngy15 thỏng 09 nm 2014 Duyt ca TCM Phm Thanh Võn 18 Ngy son:21/ 09/ 14 Ngy ging:23/ 09/ 14 Tiết: 10 Thực hành - ôn một... hai mảnh dới vỏ gối b.Đặt hai nẹp mảnh dới vỏ gối chờm lên nhau 1cm điều chỉnh để có kích thớc bằng mảnh trên vỏ gối kể cả đờng may lợc cố định hai đầu nẹp c úp mặt phải của mảnh vải dới vỏ gối khâu một đờng sung quanh cánh mép vải 0.8- 0.9cm 4 Củng cố GV: Chốt lại nội dung bài 29 - Tiết hôm nay chúng ta chỉ dừng lại ở bớc khâu mặt trái của vải các em dữ lại bài vẽ để tiết sau hoàn thành sản phẩm 5... có anh hởng ntn đến vóc dáng ngời mặc? Mặc đẹp có phụ thuộc vào kiểu mốt và vóc dáng trang phục không? 3 Bi mi Hoạt động của thầy và trò Hoạt động: 1 GV: nêu bài tập thực hành về chọn vải kiểu may một bộ trang phục đi chơi GV: Tìm đặc điểm vóc dáng của bản thân, kiểu áo quần định may, chọn vải, chất liệu HS: Ghi vào tờ giấy Ni dung kin thc I.Làm việc cá nhân - Đặc điểm vóc dáng của bản thân - Kiểu áo... hành 5 Hớng dẫn ở nhà - Tập thực hành trên giấy và bìa cắt trên vải cho thuần thục - Chuẩn bị bài sau: - Mẫu vỏ gối đã khâu - Kim chỉ, kéo, vải, phấn may Rỳt kinh nghim: Ngy 29 thỏng 09 nm 2014 Duyt ca t CM Phm Thanh Võn 26 Ngy son:05/10/14 Ngy giảng:07/10/14 Tiết: 14 Thực hành- Cắt khâu vỏ gối hình chử nhật(T2) I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết đợc vẽ- Cắt vải theo mẫu giấy... của trang phục - Tạo nên sự đồng bộ của trang phục làm cho con ngời mặc duyên dáng, lịch sự, tiết kiệm - Mặc đẹp có hoàn toàn phụ thuộc vào kiểu mốt và giá tiền trang phục không? Tại sao? - Về nhà học bài đọc và xem trớc bài 3 chuẩn bị dụng cụ vật liệu để giờ sau thực hành Rỳt kinh nghim: 12 Ngy son:07- 09- 14 Ngy ging:11- 09- 14 Tiết: 7 Thực hành: Lựa chọn trang phục I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Sau khi . ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày…… tháng …… năm 2014 Duyệt của TCM Phạm Thanh Vân 10 Ngy san:07- 09- 14 Ngy ging: 09- 09- 14 Tiết: 6 Lựa chọn trang phục (T3) I. Mục tiêu: 1. Kiến. tạo cảm giác béo ra. * Ngời thấp bé: Mặc màu sáng tạo ra cảm giác cân đối. * Ngời béo lùn: Vải trơn, màu tối hoa nhỏ, đờng may dọc. IV. H ớng dẫn về nhà - Đọc phần có thể em cha biết SGK 9 HS. hc tp trỏnh nhm chỏn HĐ2. Tìm hiểu sự đồng bộ của trang phục; GV: Quan sát hình 1.8. Nhận xét sự đồng bộ của trang phục? HS: Trang phục đồng bộ tạo cảm giác hài hoà, đẹp mắt. GV: Củng cố. -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 9, Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 9,