0

Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 4

148 701 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:08

Ngày soạn: 10/08/2013 Ngày dạy 6A,B,C : 17/08/2013 Tuần 1 Tiết 1 Bài mở đầu A. MC TIấU BI DY: Sau khi hc xong bi hc sinh nm : 1.Kin thc : - Khỏi quỏt vai trũ ca gia ỡnh v kinh t gia ỡnh. -Mc tiờu v chng trỡnh v SGK cụng ngh 6 phõn mụn kinh t gia ỡnh. 2.K nng : -Rốn cho hc sinh phng phỏp hc tp chuyn t th ng sang ch ng tip thu kin thc v vn dng vo cuc sng - Nhng yờu cu i mi, phng phỏp hc tp. 3.Thỏi : - Giỏo dc hc sinh hng thỳ hc tp b mụn. B. CHUN B : 1.GV : Ti liu tham kho kin thc v gia ỡnh, KTG. -Tranh , S túm tt mc tiờu v ni dung CT. 2.HS : SGK , tp ghi, VBT C. PHNG PHP: vn ỏp tỡm tũi, tho lun nhúm,t v gii quyt vn . D . TIN TRèNH DY HC: 1/ n nh t chc : Ngy ging Lp S s 2/ Kim tra bi c : Khụng. 3/ Bi mi : t vn : Gia ỡnh l nn tng ca xó hi , ú mi ngi c sinh ra ln lờn, c nuụi dng giỏo dc tr thnh ngi cú ớch cho xó hi. bit c vai trũ ca mi ngi i vi xó hi . Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Giới thiệu môn (2) G: Bộ môn công nghệ 6 bao gồm 4 ch- ơng. Yêu cầu học tập bộ môn: Có đủ SGK, phơng tiện, dụng cụ thực hành. H: Nghe, ghi Chơng I: May mặc trong gia đình. Chơng II: Trang trí nhà ở. Chơng III: Nấu ăn trong gia đình. Chơng IV: Thu chi trong gia đình. Hoạt động 2: Bài mới Hoạt động 2.1 (10 ) G: Yêu cầu học sinh tìm hiểu gia đình là gì? 1/ Vai trò của gia đình và kinh tế gia đình. H: Gia đình là nền tảng của xã hội ở đó có nhiều thế hệ đợc sinh ra và lớn Công nghệ 6 Trang 1 + Các thế hệ sống trong gia đình + Quan hệ của các thành viên sống trong gia đình + Nhu cầu về vật chất, tinh thần (?) Kể tên các thành viên trong gia đình em. (?) Trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình + Bố làm gì? Trách nhiệm. + Mẹ làm gì? Trách nhiệm. (?) Bản thân em là học sinh thì có trách nhiệm nh thế nào? G: Phân tích cho học sinh thấy đợc từng thành viên trong gia đình có những vai trò chủ yếu. Mối quan hệ giữ các thành viên trong gia đình. G: Kết luận các công việc của thành viên trong gia đình đều thuộc lĩnh vực gọi là kinh tế gia đình. lên. Gia đình là gì? (SGK 3) H 1,2 : Nêu các thành viên của gia đình học sinh. Trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình? + Tạo nguồn thu nhập. + Chi tiêu nội trợ hợp lý. H: Là con ngoan, hiếu thảo với cha mẹ Học sinh ngoan, không mắc tệ nạn xã hội, lấy việc học làm đầu. Kinh tế gia đình (KTGĐ). + Tạo thu nhập. + Sử dụng nguồn thu nhập hợp lý, hiệu quả. Hoạt động 2.2 (15) G: Yêu cầu nghiên cứu tài liệu (SGK) rồi trả lời một số câu hỏi. (?): Khi học xong phân môn KTGĐ cần nắm đợc gì? Kiến thức nào? Kỹ năng cần áp dụng? Thái độ học tập, làm việc có khoa học? G: Phơng pháp học tập bộ môn: Chủ động tham gia hoạt động để nắm đợc kiến thức, tìm hiểu hình vẽ câu hỏi, bài thực hành. 2. Mục tiêu của chơng trình KTGĐ ( Phân môn KTGĐ) a/ Kiến thức H: Kiến thức cơ bản về một số lĩnh vực Về đời sống: ăn uống, may mặc, trang trí nhà ở, thu chi. b/ Về kỹ năng: Nâng cao chất lợng cuộc sống trong trang phục ăn mặc, nấu ăn, trang trí nhà ở, chi tiêu tiết kiệm. c/ Thái độ: Có thói quen vận dụng điều đã học vào cuộc sống. Hoạt động 3 (10) (?) Vai trò của gia đình và kinh tế gia đình. (?) Học sinh cần làm gì để góp phần giữ gìn hành phúc gia đình (?) Liên hệ ở địa phơng em xem có gia đình nào làm kinh tế gia đình giỏi? Bằng con đờng nào? 3/ Củng cố H: Nghe, trả lời 4/ Cng c : Công nghệ 6 Trang 2 1/ Th no l mt gia ỡnh? L mt nn tng ca xó hi, trong gia ỡnh mi nhu cu thit yu ca con ngi cn c ỏp ng trong iu kin cho phộp v khụng ngng c ci thin nõng cao cht lng cuc sng. 2/ Th no l KTG? L to ra thu nhp v s dng ngun thu nhp hp lý, hiu qu, lm cỏc cụng vic ni tr trong gia ỡnh. 5/ Hng v nh : - V nh hc thuc bi, bi tp ghi SGK trang 8 - Chun b bi mi cỏc loi vi thng dựng trong may mc. - Chun b mt s mu vi vn (vi si bụng, vi t tm, vi xa tanh,vi xoa, tụn, nylon, tờtron. E. RT KINH NGHIM : Ngày soạn: 14/08/2013 Ngày dạy 6A,B,C : 21/08/2013 Tuần 1 Tiết 2 Ch ơng I: May mặc trong gia đình Bài 1: Các loại vải thờng dùng trong may mặc A. mục tiêu bài dạy: 1. Kin thc: Giỳp hc sinh kin thc : Bit c ngun gc, tớnh cht ca cỏc loi vi si thiờn nhiờn, vi si hoỏ hc, vi si pha. 2. K nng : Phõn bit c 1 s vi thụng dng 3. Thỏi : Giỏo dc HS bit phõn bit cỏc loi vi no thớch hp vi mựa Hố, mựa ụng. B- CHUN B : 1.GV: B mu cỏc loi vi. 2.HS : Bỏt cha nc, bt la, nhang. C. PHNG PHP: vn ỏp tỡm tũi, tho lun nhúm,trc quan. D . TIN TRèNH DY HC: 1/ n nh t chc : Ngy ging Lp S s 6 2/ Kim tra bi c : Công nghệ 6 Trang 3 Cõu hi 1:Th no l mt gia ỡnh ? ỏp ỏn:L mt nn tng ca xó hi, trong gia ỡnh mi nhu cu thit yu ca con ngi, cn c ỏp ng trong iu kin cho phộp v khụng ngng c ci thin nõng cao cht lng c cuc sng. Cõu hi 2:Th no l KTG ? ỏp ỏn:L to ra thu nhp v s dng ngun thu nhp hp lý, hiu qu lm cỏc cụng vic ni tr trong gia ỡnh. 3/ B i mi : *t vn : Cỏc loi vi thng dựng trong may mc, rt a dng, rt phong phỳ v cht liu, dy, mng, mu sc, hoa vn, trang trớ. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Kiểm tra (5) 1.Nêu vai trò của gia đình và các thành viên trong gia đình? Cho ví dụ minh hoạ? 2. Nêu vai trò của KTGĐ? Em đã làm gì để góp phần cùng gia đình tăng thêm thu nhập. H1: Vai trò của gia đình Các gia đình có những thành viên? VD gia đình. H2: KTGĐ là nh thế nào? Vai trò của KTGĐ? Liên hệ với bản thân? Hoạt động 2: Bài mới (31) G: giới thiệu bài nh SGK Hoạt động 2.1 (10) G: Yêu cầu học sinh nghiên cứu phần 1 ( SGK) cho biết nguồn gốc vải sợi thiên nhiên (?): vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc từ đâu G: Phân tích nguồn gốc của vải sợi thiên nhiên là có sẵn trong cây con vật và tạo ra G: treo bảng phụ mô tả quy trình sản xuất vải sợi bông. (?) Nêu quy trình sản xuất vải sợi bông. G: bổ sung quả bông khi thu hoạch loại bỏ hạt, loại bỏ chất bẩn đánh tơi, kéo thành sợi. (?) Tranh 2, nêu quy trình sản xuất vải tơ tằm. G: bổ sung: ơm tơ là qt gia công từ kén tằm thành sợi tơ tằm. Nấu kén tằm ra 1 phần kén mền dễ rút thành sợi, sợi tơ ớt đợc chập thành sợi mộc -> dệt thành vải 1/ Vải sợi thiên nhiên. * Nguồn gốc - Từ cây ( thực vật): bông, đay, lanh, the, đũi, gai, bơ. - Từ động vật: tằm, cừ, gà, ngan, vịt. HS: Quan sát tranh vẽ và hoàn thành sơ đồ sản xuất sau: H 1 : Cây bông -> thu hoạch quả -> xơ bông -> sợi dệt -> vải sợi bông. H 2 : Quan sát và trả lời. Con tằm -> kén tằm ->kéo sợi -> dệt sợi -> nhuộm màu -> vải sợi tơ tằm. Kinh tế gia đình (KTGĐ). + Tạo thu nhập. + Sử dụng nguồn thu nhập hợp lý, hiệu quả. * Đặc điểm của vải sợi thiên nhiên. H: Nhận biết dựa vào đặc điểm - Độ hút ẩm cao, mặc để thấm Công nghệ 6 Trang 4 Kéo sợi là quá trình nối các sợi ngắn thành sợi dài và chập sợi. Xơ bông gọi là tơ. G: Vải sợi mặc dễ nhàu, rất mát, dễ ớt, lâu khô, đó là vải sợi thiên nhiên. - Mặc thoáng mát - Dễ nhàu và mốc - Lâu khô, dễ bay màu. - Đốt thì than tro dễ tan, không vón cục. Hoạt động 2.2 (15 ) G: Yêu cầu nghiên cứu (SGK) rồi trả lời một số câu hỏi. (?): Vải sợi hoá học có mấy loại Nguồn gốc của vải sợi từ thiên nhiên và từ sợi hoá học có gì khác nhau. G: Giới thiệu một số vải sợi nhân tạo nh sợi tổng hợp: polymeste, axetat, nilon, vissco, gỗ, tre, nứa, dầu, mỡ. 2. Vải sợi hóa học * Nguồn gốc. HS: Sợi tổng hợp Sợi nhân tạo Do điều chế từ than đá, dầu mỡ hoặc xenulo gỗ, tre, nứa. * Đặc điểm Ngợc với vải thiên nhiên Hoạt động3 Củng cố (5) G: Yêu cầu nhắc lại một số nội dung -Nguồn gốc, tính chất của vải sợi hoá học -So sánh với nguồn gốc, tính chất của vải sợi thiên nhiên H: trả lời Hoạt động 4: Về nhà (4) Học theo câu hỏi đã hớng dẫn 4/ Cng c: -Yờu cu Hs tr li cõu hi: + Hóy nờu ngun gc ca vi si thờn nhiờn? + Nờu tớnh cht vi si bụng v vi t tm ? + Nờu ngun gc ca vi si hoỏ hc? +Vỡ sao vi si hoỏ hc c s dng nhiu trong may mc ? 5/ Hng dn v nh nh : -Hc thuc bi -Lm cõu hi trang 10 SGK -c phn cú th em cha bit trang 10 SGK. -Chun b: +Ngun gc, tớnh cht vi si pha. +Hc thuc lũng phn ghi nh. E. RT KINH NGHIM : Công nghệ 6 Trang 5 Ngày soạn: 17/08/2013 Ngày dạy 6A,B,C : 24/08/2013 Tuần 2 Tiết 3 Bài 1: Các loại vải thờng dùng trong may mặc (Tiếp) A-MC TIấU BI HC: 1 .Kin thc : Bit c ngun gc tớnh cht ca vi si pha. 2 .K nng : Phõn bit c mt s loi vi thụng dng. 3 . Thỏi : Giỏo dc HS bit phõn bit cỏc loi vi no thớch hp vi mựa hố, mựa ụng. B-CHUN B : *GV : B mu cỏc loi vi, mt s bng vi nh, ghi thnh phn si dt ớnh trờn ỏo, qun. *HS : Bỏt cha nc, bt la, nhang. C. PHNG PHP: quan sỏt, vn ỏp tỡm tũi, tho lun nhúm,trc quan. D . TIN TRèNH DY HC: 1/ n nh t chc : Ngy ging Lp S s 2.Kim tra bi c : Cõu hi 1: Nờu ngun gc, tớnh cht ca vi si thiờn nhiờn? ỏp ỏn: a/ Ngun gc. Vi si thiờn nhiờn c dt bng cỏc dng si cú sn trong thiờn nhiờn cú ngun gc thc vt nh si bụng lanh, ay, gai v ng vt nh si t tm, si len t lụng cu, dờ, vt. b/ Tớnh cht : Vi si bụng, vi t tm cú hỳt m cao, nờn mc thoỏng mỏt nhng d b nhu, vi bụng git lõu khụ khi t si vi tro búp d tan. Cõu hi 2: Nờu ngun gc, tớnh cht ca vi si hoỏ hc? ỏp ỏn: a/ Ngun gc Vi si hoỏ hc c dt bng cỏc loi si do con ngi to ra t mt s cht hoỏ hc ly t g, tre na, du m, than ỏ. b/ Tớnh cht : -Vi si nhõn to cú nhu cu hỳt m cao nờn mc thoỏng mỏt nhng ớt nhu v b cng li trong nc, khi t si vi tro búp d tan. Công nghệ 6 Trang 6 -Vi si tng hp cú hỳt m thp nờn mc bớ vỡ ớt thm m hụi, c s dng nhiu vỡ rt a dng bn, p, git mau khụ v khụng b nhu, khi t si vi, tro vún cc, búp khụng tan. 3.Bi mi : t vn : Trong tit trc cỏc em ó tỡm hiu ngun gc ,tớnh cht ca vi si thiờn nhiờn v vi si húa hc , vy cũn vi si pha cú ngun gc ,tớnh cht nh th no? Lm th no phõn bit cỏc loi vi?Bi hc hụm nay chỳng ta s cựng tỡm hiu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Kiểm tra (5) G: Kiểm tra 2 học sinh 1.Nêu nguồn gốc, tính chất của vải sợi bông ( T Nhiên). Cho vải sợi bông minh hoạ 2. Nêu nguồn gốc, tính chất của sợi hóa học. So sánh tính chất với sợi bông thiên nhiên 3. Nhận xét cho điểm H1: Trả lời nguồn gốc - Từ thực vật - Từ động vật - Tính chất - Ví dụ H2: So sánh - Nêu nguồn gốc - Tính chất - So sánh (ngợc nhau) Hoạt động 2: Bài mới (30) Hoạt động 2.1 (10) G: Cho học sinh quan sát một số mẫu vải sợi pha (?): Nguồn gốc của vải sợi pha. (?): Tại sao dùng sợi pha là nhiều. (?): Vải sợi pha có những u điểm gì Học sinh nghiên cứu SGK để phát biểu 1/ Tìm hiểu về vải sợi pha. * Từ sợi pha thiên nhiên và sợi pha hoá học. H: Kết hợp u điểm của 2 loại vải đã học và loại bỏ nhợc điểm của chúng. H: suy nghĩ - Bền màu, đẹp, ít nhàu nát - Không bị mốc - Mềm mại, thoáng mát Hoạt động 2.2 (15 ) G: Cho học sinh hoạt động theo nhóm điền nội dung vào bảng (1) (?): Có những phơng pháp nào để phân biệt các loại vải. - Yêu cầu học sinh phân biệt các mẫu vải theo phơng pháp vo vải, đốt vải. - Học sinh đọc thành phần sợi vải trong những băng vải nhỏ trong SGK và học sinh su tầm đợc. G: Lu ý thành phần sợi vải thờng viết 2. Thử phân biệt một số vải Loại Tính vải chất Tự nhiên tơ tằm Vải sợi hoá học Công nghệ 6 Trang 7 bằng chữ tiếng anh. Khi biết thành phần sợi vải rồi sẽ chọn mua quần áo cho phù hợp theo mùa H: Thực hiện theo nhóm việc phân loại vải. Hoạt động3 Củng cố (5) G: Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ - Đọc mục có thể em cha biết - Liên hệ bản thân, phân biệt vải trong trang phục của mình H: Đọc nội dung trong SGK Từng em liên hệ suy nghĩ và trả lời. Hoạt động 4: Về nhà (4) Học theo phần củng cố Chuẩn bị một số trang phục Hãy cho biết quần áo bông vải sợi thờng may loại trang phục nào. - Mùa hè - Mùa đông - áo sợi tổng hợp H: Ghi phần việc về nhà - áo phông, sợi côttông - áo dạ, len dạ, sợi pha - may ô dù, bạt che. 4. Cng c v luyn tp : -GV cho HS c phn ghi nh -c mc cú th em cha bit -GV gi ý cho HS tr li cỏc cõu hi cui bi 5.Hng dn v nh : -Hc thuc bi phn ghi nh. -Lm bi tp 2, 3 trang 10 SGK Chun b cho gi thc hnh:Bỏt cha nc, bt la, nhang. E. RT KINH NGHIM : Ngày soạn: 21/08/2013 Ngày dạy 6A,B,C : 28/08/2013 Tuần 2 Tiết 4 Công nghệ 6 Trang 8 Bài 2: Lựa chọn trang phục A.MC TIấU BI HC : 1. Kin thc: sau khi hc xong tit ny giỳp hc sinh - Bit c khỏi nim trang phc, cỏc loi trang phc. -Chc nng trang phc. 2 . K nng : bit cỏch la chn trang phc. 3 . Thỏi : giỏo dc HS bit cỏch la chn trang phc cho phự hp vi bn thõn, hon cnh gia ỡnh, m bo yờu cu thm m. B-CHUN B : *GV : Ti liu tham kho v may mc, thi trang, tranh nh v cỏc loi trang phc. *HS : Mu tht mt s loi ỏo, qun v tranh nh. C. PHNG PHP: quan sỏt, vn ỏp tỡm tũi, tho lun nhúm,trc quan. D . TIN TRèNH DY HC: 1/ n nh t chc : Ngy ging Lp S s 2.Kim tra bi c : thu bỏo cỏo thc hnh 3. Ging bi mi : t vn : Mc l mt trong nhng nhu cu thit yu ca con ngi. Cn phi bit cỏch la chn vi may mc cú c trang phc p, hp thi trang v tit kim.Vy trang phc l gỡ,cỏch la chn trang phc nh th no cho phự hp vi mỡnh,ú l ni dung ca bi hc hụm nay Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Kiểm tra (5) 1. Nguồn gốc, tính chất của vải sợi pha. Cho VD minh hoạ 2. Nêu các phơng pháp phân biệt loại vải? VD? Đọc nội dung trong tem đính sau gáy cổ áo cho biết gì? H1: Trả lời nguồn gốc vải sợi pha - Tính u việt. H2: Phân biệt bằng mắt, bằng vò vải, bằng phơng pháp đốt. - 100% côttông ( vải sợi TN) Hoạt động 2 (2) G: Làm thế nào phân biệt học sinh với sinh viên, ngời lao động với ngời. Phân biệt bác sĩ, y sĩ với bệnh nhân G: Mặc, mặc đẹp là một nhu cầu thiết yếu cần thiết của con ngời, mặc ntn là đẹp, phù hợp. H: Nêu ý kiến của mình. - Dựa vào quần áo - ???? đeo - Dụng cụ lao động Công nghệ 6 Trang 9 Hoạt động 2.1 (20) G: Yêu cầu nghiên cứu SGK cho biết (?): Trang phục là gì? (?): Trang phục của học sinh là ntn? G: Bổ sung cùng với phát triển của xã hội áo quần ngày càng đa dạng phong phú về kiểu mốt mẫu mã. 1/ Tìm hiểu khái niệm trang phục, một số loại trang phục, chức năng. H: đọc sách trả lời - Trang phục gồm các loại quần áo và một số vật dụng khác đi kèm nh: mũ, giày, tất, khăn quàng, kính, túi, xắc Hoạt động 2.2 (15 ) (?): Có mấy loại trang phục (?): Để phân biệt trang phục ta dựa vào đâu. - Trang phục theo thời tiết: nóng, lạnh - Lứa tuổi - Theo công dụng, nghề nghiệp. - Theo giới tính. G: Yêu cầu học sinh quan sát H1 (SGK) nêu tên công dụng của từng loại trang phục trong gia đình. Hình 1-4a: Trang phục trẻ em ntn? Hình 1-4b: Trang phục thể thao ntn? Hình 1-4c: Trang phục lao động? (?): Mô tả trang phục một số ngành: y, nấu ăn, học sinh trong trờng. G: Kết luận tuỳ từng ngành nghề mà trạng phục trong lao động đợc may bằng chất liệu vải khác nhau, màu sắc khác nhau 2. Các loại trang phục H: Thảo luận nhóm đi đến kết luận: có rất nhiều loại trang phục và phân biệt chúng dựa vào 1 số yếu tố sau: - Thời tiết - Lứa tuổi - Công việc (nghề nghiệp) - Giới tính H: Quan sát tranh cùng thảo luận theo bàn để trả lời - Trang phục trẻ em có màu sắc sặc sỡ - Trang phục thể thao gọn gàng và dùng vải co giãn dễ dàng. - Lao động thì trang phục có một màu tối (xanh) H: tự nêu: - Ngành y: màu trắng hoặc xanh lơ trông sạch sẽ tạo cảm giáo vô trùng. Hoạt động 3 Củng cố (4) (?): Trang phục có chức năng gì, nêu ví dụ minh hoạ? G: Thế nào là mặc đẹp? VD? Mặc mốt có phải là mặc đẹp không? 3. Chức năng của trang phục - Bảo vệ cơ thể - Làm đẹp cho con ngời Hoạt động 4: Củng cố về nhà (4) (?): Trang phục bao gồm những gì? (?): Trang phục đẹp có phụ thuộc vào kiểu mốt, giá thành không? H: trả lời * Chọn su tầm một số mẫu trang phục * Học ghi nhớ * Đọc trớc SGK 4.Cng c : *Th no l trang phc ? Trang phc bao gm mt s ỏo qun v mt s vt dng khỏc i kốm *Chc nng ca trang phc ? Công nghệ 6 Trang 10 [...]... Trang phục tập thể gồm lều, trại, ô dù cá nhân băng rôn Trang phục cá nhân Hoạt động 3: Củng cố (5) G: Đánh giá ý thức và kết quả giờ thực hành Công nghệ 6 Trang 15 Hoạt động 4: Về nhà (5) Đọc trớc bài 4 Su tầm các mẫu trang phục Nghiên cứu trang phục cho 1 tiết mục văn nghệ của lớp 4 Cng c : -GV yờu cu HS vn dng ti gia ỡnh nu cú may qun ỏo mi -Trang phc i chi chn vi mu sc, hoa vn, kiu may phự... bng 5 Hng dn v nh : -V nh hc thuc bi -c k phn ghi nh -Lm cõu hi 3 trang 16 SGK -Chun b: em n lp mt b qun ỏo mc i chi m em cho l phự hp nht vi vúc dỏng ca mỡnh E.RT KINH NGHIM : Công nghệ 6 Trang 13 Ngày soạn: 27/08/2013 Tuần 3 Ngày dạy 6A,B,C : 04/ 09/2013 Tiết 6 Thực hành Lựa chọn trang phục A-MC TIấU BI DAY: 1.Kin thc : -Nm vng hn... -Chun b c trc phn bo qun trang phc, git, phi, i, ct gi -Hc thuc bi -Vit bi tp quy trỡnh git SGK/ 23 E.RT KINH NGHIM : Công nghệ 6 Trang 18 Ngày soạn: 04/ 09/2013 Tuần 4 Ngày dạy 6A,B,C : 11/09/2013 Tiết 8 Bài 4: Sử dụng và bảo quản trang phục (Tiếp) A.MC TIấU BI DY: a)Kin thc : Bit cỏch bo qun trang phc ỳng k thut gi v p, bn v tit kim chi tiờu cho... bóng râm Vải là ở t0 > 160 0 3/ Cất giữ trang phục H: Treo mắc Hoạt động 2-3 (5) Gấp trong tủ Liên hệ cách cất giữ trang phục ở gia H: Đọc kết luận SGK đình Hoạt động 3: Củng cố (5) (?): Bảo quản trang phục đúng kỹ thuật H: Bền màu, đẹp, không nhàu nát Công nghệ 6 Trang 20 có ý nghĩa ntn? (?): Các công việc khi bảo quản trang Giặt Phơi Là - Cất giữ phục Hoạt động 4: Về nhà (4) Kim khâu tay, kéo, thớc,... mỡnh 4/ Cng c : -ỏnh giỏ kt qu thc hnh -GV nhn xột chung tit thc hnh (s chun b, tinh thn, thỏi lm vic, kt qu sn phm) -GV thu bi lm ca HS chm im 5/ Hng dn v nh : -ễn li cỏch thc hin cỏc mi khõu c bn - c trc bi 5 E.RT KINH NGHIM : Công nghệ 6 Trang 26 Ngày soạn : 18/9/2013 Ngày dạy : lớp 6A,B,C: 25/9/2013 Tuần 6 Tiết... kích thớc 15x20 cm 15 Vẽ đờng may xung quanh cách 20 đều nét vẽ 1 cm Vẽ 2 mảnh dới vỏ gối có kích thớc khác nhau 1 mảnh 14x15 cm 1 mảnh 6x15 cm 15 Vẽ đờng may xung quanh cách đều nét vẽ 1 cm, phần nẹp 2.5 cm Cắt mẫu giấy theo đúng nét vẽ tạo nên 3 Công nghệ 6 Trang 31 mảnh vỏ gối 6 14 2/ Cắt vải theo mẫu giấy Hoạt động 2.2 (20') H: Nghe rồi thực hiện G: Hớng dẫn -Trải phẳng vải trên mặt bàn Cắt trên... đến vóc dáng của ngời mặc nh thế nào? Liên hệ xem ngời béo lùn nên may kiểu áo nào cho phù hợp Công nghệ 6 Hoạt động của trò H1: Định nghĩa trang phục + Các loại trang phục + Cho VD minh hoạ H2: Trả lời Hai chức năng của trang phục II/Phơng pháp lựa chọn trang phục 1/ Chọn vải, kiểu may phù hợp với vóc dáng cơ thể H: Gầy và cao, béo và lùn, nhỏ bé, cân đối H: Chọn vải sao cho phù hợp vóc dáng Chọn... động 4: Về nhà (5') G: Yêu cầu về cắt lại sản phẩm khác cho đẹp hơn Chuẩn bị cho giờ thực hành khâu sau Mảnh vải, kim khâu, chỉ, kéo Chỉ thêu trang trí 4. Củng cố , kiểm tra đánh giá : -ỏnh giỏ kt qu thc hnh -GV nhn xột chung tit thc hnh (s chun b, tinh thn, thỏi lm vic, kt qu sn phm) -GV thu bi lm ca HS chm im 5/ Hng dn học bài và làm bài tập ở nhà : -ễn li cỏch thc hin cỏc mi khõu c bn Công nghệ 6. .. 4. Củng cố , kiểm tra đánh giá : -ỏnh giỏ kt qu thc hnh -GV nhn xột chung tit thc hnh (s chun b, tinh thn, thỏi lm vic, kt qu sn phm) -GV thu bi lm ca HS chm im 5/ Hng dn học bài và làm bài tập ở nhà : -ễn li cỏch thc hin cỏc mi khõu c bn - c trc bi sau E RT KINH NGHIM : Công nghệ 6 Trang 30 Ngày soạn : 28/9/2013 Ngày dạy: lớp 6A,B,C:... nhau Tạo cảm giác gầy đi hoặc béo lên H: Ngời béo lùn nên mặc quần áo tối màu, kẻ sọc dọc nhỏ, tạo cảm giác gầy hơn, cao lên H: Ngời gầy chọn áo quần màu sáng kẻ sọc ngang, hoa to, vải giầy tạo cảm giác béo và thấp xuống Trang 12 - Ngời cao gầy chọn may kiểu gì? 2 Chọn vải kiểu may phù hợp với lứa Hoạt động 2.2 (5) G: Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tuổi H: Trẻ sơ sinh: vải côttông, màu sáng, tranh . Đánh giá ý thức và kết quả giờ thực hành. Công nghệ 6 Trang 15 Hoạt động 4: Về nhà (5) - Đọc trớc bài 4 - Su tầm các mẫu trang phục - Nghiên cứu trang phục cho 1 tiết mục văn nghệ của lớp. 4. . tp quy trỡnh git SGK/ 23 E.RT KINH NGHIM : Công nghệ 6 Trang 18 Ngày soạn: 04/ 09/2013 Ngày dạy 6A,B,C : 11/09/2013 Tuần 4 Tiết 8 Bài 4: Sử dụng và bảo quản trang phục (Tiếp) A.MC TIấU. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Giới thiệu môn (2) G: Bộ môn công nghệ 6 bao gồm 4 ch- ơng. Yêu cầu học tập bộ môn: Có đủ SGK, phơng tiện, dụng cụ thực hành. H: Nghe, ghi Chơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 4, Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 4,