0

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 13

79 560 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:48

`Tuần 1 Từ ngày 18-23/8/2014 Tiết 1 GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG` Ngày soạn: 12 tháng 8 năm 2014 Ngày giảng: …. tháng 8 năm 2014 I. Mục tiêu: 1 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống. -Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng. -Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng. 2 - Kỹ năng: Biết cách bảo vệ an toàn điện cho người và thiết bị.` 3 - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài - Bản mô tả nghề điện dân dụng và các sách tham khảo - Các tranh ảnh về nghề điện dân dụng - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , có thể chuẩn bị một số bài hát, bài thơ về nghề điện. III. Các hoạt động lên lớp: 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra: 3. Bài mới: +/ Hoạt động 1: Giới thiệu bài học Thời gian Nội dung HĐ của thầy, Nội dung HĐ của trò Hầu hết các hoạt động trong sản xuất và đời sống đều gắn với việc sử dụng điện năng, việc sử dụng điện năng góp phần đẩy nhanh tốc độ CNH-HĐH đất nước . - Giải thích kết hợp với phương pháp đàm thoại +/ Hoạt động 2: Tìm hiểu về nghề điện dân dụng Thời gian Nội dung HĐ của thầy, Nội dung HĐ của trò 1. Tìm hiểu nội dung lao động của nghề điện dân dụng - Lắp đặt mạng điện sản xuất, sinh hoạt - Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện - Bảo dưỡng, vận hành và sửa chữa thiết bị và đồ dùng điện - Đặt câu hỏi phát vấn H/S ? Nôi dung lao động nghề điện gồm các nội dung nào cho ví dụ - Hoạt động nhóm sau đó đại diện nhóm trả lời - Ghi vở 1 2. Tìm hiểu đối tượng lao động của nghề điện - Thiết bị bảo vệ, đóng cắt, và lấy điện - Nguồn điện một chiều, xoay chiều điện áp dưới 380 v - Thiềt bị lường điện - Vật liệu và dụng cụ làm việc trong nghề điện - Các loại đồ dùng điện 3. Điều kiện lao động của nghề - Nội dung a, b, c, d, g (SGK/6) 4. Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động trong nghề điện: - Kiến thức - Kỹ năng - Thái độ - Sức khoẻ 5. Những nơi đào tạo nghề và hoạt động nghề: Nội dung SGK / 8 6. Triển vọng của nghề: - Nghề điện luôn cần phát triển để phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. - Nghề điện dân dụng có thể phát triển được cả thành phố và nông thôn. Bổ xung và đi đến kết luận ? Bao gồm các đối tượng nào cho ví dụ - Phân tích ? Người lao động thường phải làm việc trong những điều kiện nào Cho H/S đọc bản mô tả nghề điện dân dụng đặt câu hỏi ? Người lao động trong nghề thường phải bảo những yêu cầu gì Cho h/S đọc thông tin SGK GV Kết luận - Thảo luận nhóm - Thảo luận nhóm - Thảo luận và trình bày theo nhóm 4. Tổng kết: GV: Tổng kết bài và lưu ý cho học sinh về thái độ, ý thức trong học tập 5. Hướng dẫn về nhà: Dặn học sinh chuẩn bị mẫu dây dẫn điện và dây cáp điện cho bài sau DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ngày… tháng……năm 2014 2 Tuần 2: Từ ngày 25/830/8/2014 Tiết 2: VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Ngày soạn: 18 tháng 8 năm 2014 Ngày giảng: …. tháng … năm 2014 I. Mục tiêu: 1 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh - Biết được một số vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. - Biết cách sử dụng một số vật liệu thông dụng 2 - Kỹ năng: Nhận biết được một số vật liệu thông dụng trong thực tế. 3 - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài Chuẩn bị một số mẫu dây dẫn điện và cáp điện, một số vật cách điện của mạng điện. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , sưu tầm thêm một số mẫu về vtj liệu điện của mạng điện. III. Các hoạt động lên lớp: 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra: H/S: Hãy trình bày nội dung lao động của nghề điện dân dụng? Cho ví dụ? 3. Bài mới: GTB: Như ta đã nghiên cứu ở chương trình CN 8, có rất nhiều loại vật liệu địên,các loại vật liệu nào thường đượcsử dụng trong lắp đạt mạng điện trong nhà chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay. GV ghi đầu bài lên bảng +/ Hoạt động 1: Tìm hiều về dây dẫn điện Thời gian Nội dung HĐ của thầy, Nội dung HĐ của trò 1. Phân loại dây dẫn điện - Cơ sở phân loại: a. Dựa vào bộ phận cách điện - Dây điện trần - Dây bọc b. Dựa vào số lõi - Dây một lõi - Dây nhiều lõi c. Dựa vào số sợi - GV đưa ra một số mẫu dây dẫn điện và tranh ảnh hình 2- 1/SGK ? Hãy kể tên một số loại dây dẫn mà em biết ? Cơ sở phân loại dây dẫn điện (Dựa vào bảng 2-1) GV: Nhận xét và đi - Trả lời -Thảo luận nhóm 3 - Dây dẫn lõi một sợi - Dây dẫn lõi nhiều sợi 2. Cấu tạo của dây dẫn bọc cách điện Gồm hai bộ phận: - Lõi dẫn điện - Vỏ cách điện Để phân biệt và tránh nhầm lẫn khi lắp dặt đến kết luận cho học sinh ghi vở ? Hãy phân biệt như thế nào gọi là lõi, như thế nào gọi là sợi ? Quan sát hình vẽ 2-1 và qua thực tế hãy mô tả cấu tạo dây dẫn bọc ? Các bộ phận đó được làm bằng loại vật liệu nào ? Vì sao vỏ dây dẫn điện thường có nhiều màu khác nhau GV: Kết luận và cho học sinh ghi vở GV cho học sinh tham khảo đặc điểm của một số loại dây dẫn điện khác - Thảo luận nhóm H/S Mô tả cấu tạo - HĐ nhóm và trả lời +/ Hoạt động 2: Tìm hiểu dây cáp điện Thời gian Nội dung HĐ của thầy, Nội dung HĐ của trò 1. Cấu tạo dây cáp điện - Cáp điện gồm nhiều dây dẫn đơn có bọc cách điện và được luồn vào trong cùng một vỏ bảo vệ - Cấu tạo dây cáp gồm ba bộ phận: +. Lõi dẫn điện +. Vỏ cách điện +. Vỏ bảo vệ 2. Sử dụng dây cáp điện - Dùng truyền tải điện năng - Dùng trong hệ thống điện thông tin liên lạc - Phạm vi sử dụng: Thường dùng trong việc lắp đặt đường dây hạ áp điện áp thấp 3. Phân loại dây cáp điện Có nhiều cách phân loại GV đưa cho học sinh một số mẫu dây cáp điện và dây dẫn điện H/S quan sát và hãy phân biệt dây dẫn và dây cáp GV: Kết luận ? Hãy mô tả cấu tạo của dây cáp GV: Kết lụân _ Cho học sinh liên hệ thực tế dây cáp được sử dụng ở vị trí nào của mạng điện sinh hoạt ? Trong mạng điện sản xuất dây cáp được sử dụng như thế nào ? Dây cáp được phân - Thảo luận nhóm - Thảo luận nhóm H/S thảo luận theo nhóm sau đó đại 4 Cách 1. Theo công dụng - Cáp một lõi - Cáp nhiều lõi Cách 2. Theo phạm vi sử dụng - Cáp điện lực - Cáp điều khiển loại như thế nào diện nhóm trình bày +/ Hoạt động 3: Vật liệu cách điện Thời gian Nội dung HĐ của thầy, Nội dung HĐ của trò 1. Khái niệm: 2. Yêu cầu của vật liệu cách điện Bao gồm 4 yêu cầu cơ bản - Cách điện tốt - Độ bền cơ học cao - Chịu nhiệt tốt - Chống ẩm tốt - Nhận xét, bổ xung - Vật liệu cách điện phải có những yêu cầu gì? - Nhắc lại kiến thức cũ - Suy nghĩ và trả lời 4. Tổng kết: - Tại sao trong lắp đặt mạng điện phải dùng vật liệu cách điện? Các vật liệu đó phải đảm bảo yêu cầu gì? - So sánh sự giống và khác nhau cơ bản giữa dây dẫn điện và dây cáp điện? 5. Hướng dẫn về nhà: - Yêu cầu học sinh sưu tập một bộ bản mẫu các loại dây dẫn điện và dây cáp điện DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ngày… tháng……năm 2014 Tuần 3: Từ ngày 01/906/9/2014 Tiết 3 DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN Ngày soạn: 25 tháng 8 năm 2014 Ngày giảng: …. tháng … năm 2014 I. Mục tiêu: 1 - Kiến Thức : o Hiểu:Công dụng của một số đồng hồ đo điện. o Biết sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng o Phân biệt được các loại đồng hồ đo điện thông thường. 5 2 - Kĩ năng : Biết cách nối công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ cua mạch điện 3 - Thái độ : Vận dụng đo đại lượng điện trong thực tế gia đình nguồn 1 chiều cũng như xoay chiều II.Chuẩn bị của thầy và trò:1. Giáo viên; - Thầy: Giáo án, tranh vẽ đồng hồ đo điện, một số đồng hồ đo điện như vôn kế, ampe kế, công tơ, đồng hồ vạn năng… - Trò:-Vở ghi, đọc và nghiên cứu trước bài học III. Các hoạt động lên lớp: 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra: 3. Bài mới: +/ Hoạt động 1: Tim hiểu đồng hồ đo điện Thời gian Nội dung HĐ của thầy, Nội dung HĐ của trò - Tìm hiểu công dụng của đồng hồ đo điện +/ Công dụng (Phần ghi nhớ SGK /17) - Phân loại đồng hồ đo điện - Ký hiệu trên đồng hồ đo điện 4. Sử dụng đồng hồ đo điện ? Hãy kể tên một số loại đồng hồ đã được học GV: Đưa ra nhận xét, bổ xung (Dùng bảng 3- 1/SGK) ? Đồng hồ đo điện có công dụng gì ? Tại sao trên vỏ maý biến áp thường lắp Ampekế và Vônkế ? Công tơ điện dùng để làm gì (Dùng bảng 3-2, 3-3 /SgGK ) Căn cứ vào đại lượng đo Chia nhóm H/S GV: Nhận xét, phân tích ? Khi sử dụng đồng hồ cần lưu ý gì - Làm việc theo nhóm học tập - Trả lời - Suy nghĩ và trả lời - Quan sát - Quan sát ký hiệu và giải thích +/ Hoat động 2: Dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt mạng điện 6 Thời gian Nội dung HĐ của thầy, Nội dung HĐ của trò Kẻ bảng 3-4 SGK/15 Hãy điền tên gọi, công dụng của các dụng cụ cơ khí vào bảng Giải thích sự cần thiết phải sử dụng cấc dụng cụ trong lắp đặt điện Dùng bảng3-4/SGK GV: Nhận xét và đi đến kết luận Hoạt động theo nhóm 4. Tổng kết: - GV yêu cầu học sinh đọc lại phần ghi nhớ SGK/17 - Học sinh làm bài tập SGK /17 bảng 3-5 5. Hướng dẫn về nhà: - Dặn học sinh chuẩn bị vật tư, dụng cụ cho giờ thực hành sau DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ngày… tháng……năm 2014 Tuần 4: Từ ngày 8/913/9/2014 Tiết 4: THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN Ngày soạn: 04 tháng 9 năm 2014 Ngày giảng: …. tháng … năm 2014 I. Mục tiêu: 1 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng. - Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện 2 - Kỹ năng: - Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. 3 - Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - Chuẩn bị: Ampe kế điện - từ ( thang đo 1A) Vôn kế điện - từ ( thang đo 300V) , oát kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện. - Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn. - Nguồn điện xoay chiều 220V. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Các hoạt động lên lớp: 1. Tổ chức: 7 2. Kiểm tra: - Hãy trình bày công dụng của đồng hồ đo điện? Kể tên một số loại đồng hồ thông dụng - Em hãy cho biết đồng hồ vôn kế dùng để đo đại lượng nào? Cách mắc đồng hồ vôn kế. 3. Bài mới: +/ Hoạt động 1: Chuẩn bị và nêu yêu cầu bài thực hành Thời gian HĐ của thầy, Nội dung HĐ của trò - Nêu yêu cầu bài thực hành (theo mục tiêu bài) - Nội quy thực hành : Đảm bảo an toàn điện cho người và cho thiết bị - Chia học sinh thành các nhóm - Phân nhóm và giao nhiệm vụ - Học sinh nghe và ghi chép - HĐ theo nhóm (số lượng tuùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có ) - Nhóm trưởng có trách nhiệm vè an toàn và trang thiết bị của nhóm mình +/ Hoạt động 2: Tìm hiểu và sử dụng đồng hồ đo điện Thời gian HĐ của thầy, Nội dung HĐ của trò - Phân chia cho các nhóm đồng hồ cần thiết - Yêu cầu học sinh hoạt động theo các nội dung +/ Đọc và giải thích các ký hiệu ghi trên đồn hồ +/ Tìm hiểu đại lượng đo của đồng hồ +/ Tìm hiểu chức năng của các núm điều chỉnh - Nhận xét chung và rút ra kết luận - Lưu ý học sinh các dạng nhầm lẫn hay mắc phải khi đọc chỉ số - Cho học sinh tiến hành đo điện áp nguồn để chuẩn bị thực hành -Nhận thiết bị - Làm việc theo nhóm đã phân công - Đo theo sơ đồ (GV vẽ lên bảng ) 4. Tổng kết, củng cố: - Hướng dẫn H/S cách đánh giá và tự đánh giá bài thực hành theo các tiêu chí +/ Trình tự đo +/ Thao tác khi đo +/ Thái độ làm việc +/ Kết quả thực hành - GV Nhận xét chung và cho học sinh làm vệ sinh lớp 5. Hướng dẫn về nhà: - Dặn học sinh chuẩn bị vật tư thực hành cho giờ sau 8 DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ngày… tháng……năm 2014 Tuần 5 Từ ngày 15/920/9/2014 TIẾT 5- THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN Ngày soạn: 11 tháng 9 năm 2014 Ngày giảng: …. tháng … năm 2014 I. Mục tiêu: 1 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng. - Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện 2 - Kỹ năng: - Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. 3 - Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - Chuẩn bị: Ampe kế điện - từ ( thang đo 1A) Vôn kế điện - từ ( thang đo 300V) , oát kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện. - Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn. - Nguồn điện xoay chiều 220V. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Các hoạt động lên lớp: 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra: 3. Bài mới: +/ Hoạt động 3: Đo điện năng tiêu thụ Thời gian HĐ của thầy, Nội dung HĐ của trò - Các ký hiệu ghi trên đồng hồ có ý nghĩa gì - Trong mạch điện có bao nhiêu phần tử - Nguồn vào được nối với cực nào của công tơ - Giải thích ký hiệu - Nghiên cứu sơ đồ mạch đo điện năng tiêu thụ - Thảo luận - Nghe, quan sát 9 - Dựa vào kết quả phân tích mạch điện công tơ ở phần trên GV hướng dẫn học sinh nối mạch điện theo sơ đồ - Làm mẫu cách đo điện năng tiêu thụ của mạch điện theo các bước +/ Bước 1. Đọc và ghi chỉ số công tơtrước khi đo +/ Bước 2. Quan sát tình trạng làm việc của công tơ điện +/ Bước 3. Tính kết quả tiêu thụ điện năng thiêu thụ sau 10 phút - GV hướng dẫn chi tiết, giải đáp thắc mắc - Tiến hành đo theo sơ đồ - Viết báo cáo thực hành +/ Hoạt động 4: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng Thời gian HĐ của thầy, Nội dung HĐ của trò - GV hướng dẫn trình tự đo +/ Xác định đại lượng cần đo +/ Xác định thang đo +/ Hiệu chỉnh 0 của đồng hồ ômkế +/ Tiến hành đo - GV đặt các câu hỏi giúp học sinh hiểu rõ hơn trong quá trình đo ? Tại sao phải xác định đại lượng đo ? Vì sao phải hiệu chỉnh mức 0 của đồng hồ Ôm kế ? Khi đo phải lưu ý gì GV: Tiến hành đo mẫu cho học sinh quan sát - Hướng dẫn theo nhóm (Có thể chú ý đến các học sinh yếu kém ) - Nghe, quan sát - Quan sát và tiến hành đo sau khi một vài học sinh lên làm thử - Viết báo cáo thực hành 4. Tổng kết, củng cố: - Hướng dẫn H/S cách đánh giá và tự đánh giá bài thực hành theo các tiêu chí +/ Trình tự đo +/ Thao tác khi đo +/ Thái độ làm việc 10 [...]... cường độ dòng điện C - Công tơ dùng đo điện năng tiêu thụ của B - Oátkế dùng đo điện trở mạch điện đồ dùng điện D - Vônkế dùng đo điện áp Câu 2.3: Công tơ điện dùng để đo: A - Công suất C - Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện B - Đường kính dây dẫn D - Cường độ sáng Câu 2.4: Trường hợp nối dây dẫn dùng phụ kiện, nối dây dẫn với: A- Cầu chì B- Công tắc C- ổ cắm D- Cả 3 phương án trên Câu 2.5 Yêu cầu... 5 Hướng dẫn về nhà: Dặn học sinh ôn tập chuẩn bị kiểm tra Duyệt của tổ chuyên môn Ngày… tháng……năm 2014 17 Tuần: 9 Từ ngày: 13/ 1018/10/2014 TIẾT: 9 THỰC HÀNH - NỐI DÂY DẪN ĐIỆN Ngày soạn: 07 tháng 10 năm 2014 Ngày giảng: … tháng … năm 2014 I Mục tiêu: 1 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của... cho học sinh làm vệ sinh lớp 5 Hướng dẫn về nhà: - Dặn học sinh chuẩn bị vật tư thực hành cho giờ sau DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ngày… tháng……năm 2014 Tuần: 6 Từ ngày: 22 /9 27 /9/ 2014 TIẾT 6: THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN Ngày soạn: 18 tháng 9 năm 2014 Ngày giảng: … tháng … năm 2014 I Mục tiêu: 1 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện - Biết cách sử dụng... trận đề kiểm tra - Câu hỏi, đáp án 2 Đồ dùng: - Giấy kiểm tra III Các hoạt động lên lớp: 1 Tổ chức: 2 Kiểm tra: 3 Bài mới: 19 BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ CÂU HỎI/BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC Môn học: CÔNG NGHỆ 9 Chủ đề: Từ bài 1 đến hết bài 5 1) Chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành 1.1: Kiến thức: - Biết được vị trí, vai trò của nghề điện... Duyệt của tổ chuyên môn Ngày… tháng……năm 2014 Tuần: 7 Từ ngày: 29/ 904/10/2014 TIẾT: 7 THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN Ngày soạn: 26 tháng 9 năm 2014 Ngày giảng: … tháng … năm 2014 I Mục tiêu: 1 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện - Hiểu được các phương pháp nối và cách điện... giờ sau (theo phần chuẩn bị ở đầu bài) Duyệt của tổ chuyên môn Ngày… tháng……năm 2014 Tuần: 13 Từ ngày: 11/1116/11/2014 Tiết 13: Thực hành LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN (Tiếp) Ngày soạn: 03 tháng 11 năm 2014 Ngày giảng: … tháng … năm 2014 I Mục tiêu: 1- Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu... liệu) bừa bãi ra môi trường xung quanh mà vứt bỏ phụ liệu (phế liệu) đúng nơi quy định để góp phần bảo vệ môi trường luôn luôn xanh sạch đẹp 20 BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ CÂU HỎI/BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC Môn học: CÔNG NGHỆ 9 Chủ đề: Từ bài 1 đến hết bài 5 2) Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho mỗi loại câu hỏi/bài tập trong chủ đề Nội dung Loại câu hỏi/bài tập - Chủ đề 1: Đặc điểm, yêu cầu của... cách điện B - Lõi và lớp vỏ bảo vệ D - Lõi đồng và lõi nhôm Câu 1.3: Đọc đúng thứ tự các ký hiệu sau: W A V Ω KW.h A - Oátkế, ampekế, vônkế, ômkế, công tơ C - Oátkế, vôn kế, ampekế, ômkế, công tơ B - Vônkế, ampekế, oátkê, ômkế, công tơ D - Oátkế, ômkế, công tơ, ampekế, vônkế Câu1.4: Trình bày các bước trong quy trình nối thẳng hai dây dẫn lõi một sợi? 2 Thông hiểu Câu 2.1: Đọc đúng ký hiệu dây dẫn... học sinh khi nối khuyên hở: Phải đặt khuyên đúng chiều - H/S: Triển khai công việc theo vị trí đã phân công +/ Hoạt động 5: Hàn mối nối và cách điện mối nối 1 Hàn mối nối: Áp dụng cho dây có đường kính nhỏ . CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ngày… tháng… năm 2014 Tuần 4: Từ ngày 8 /9 13 /9/ 2014 Tiết 4: THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN Ngày soạn: 04 tháng 9 năm 2014 Ngày giảng: …. tháng … năm 2014 I. Mục tiêu: 1. CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ngày… tháng… năm 2014 Tuần 5 Từ ngày 15 /9 20 /9/ 2014 TIẾT 5- THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN Ngày soạn: 11 tháng 9 năm 2014 Ngày giảng: …. tháng … năm 2014 I. Mục tiêu: 1 -. CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ngày… tháng… năm 2014 Tuần: 6 Từ ngày: 22 /9 27 /9/ 2014 TIẾT 6: THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN Ngày soạn: 18 tháng 9 năm 2014 Ngày giảng: …. tháng … năm 2014 I. Mục tiêu: 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 13, Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 13,