0

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 7

33 645 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:49

Giáo án Công nghệ 9 Năm học : 2014- 2015 Tuần1 Tiết 1 Ngày soạn: 13/08/2014 Ngày dạy: 15/08/2014 Lớp 9A,9B,9C Bài 1 GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG I/ Mục tiêu : - Biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống . - Biết được một số thơng tin cơ bản về nghề điện dân dụng . - Biết được một số biện pháp an tồn lao động trong nghề điện dân dụng . II/ Chuẩn bị : Bảng phụ . III/ Tổ chức hoạt động của HS : - Ổn định tổ chức : - Giảng bài mới : T.G Hoạt động của GV Hoạt động của HS NỘI DUNG 5’ 35’ * Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng . - Nêu được việc sử dụng điện năng trong đời sống và trong hoạt động sản xuất của các hộ tiêu thụ điện . - u cầu người thợ điện phải có mắt ở hầu hết các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, cơng trường . . .để làm các cơng việc về điện . - Nghề điện dân dụng góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . * Hoạt động 2: Đặc điểm và u cầu của nghề . - Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng bao gồm những gì ? - Nội dung lao động - HS lắng nghe GV nêu được vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong đời sống , SX . - Gồm : + Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện . + Nguồn điện 1 chiều và xoay chiều dưới 380V . + Thiết bị đo lường điện . + Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện . + Các loại đồ dùng điện . I/ Vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong SX và đời sống : - Trong SX và trong đời sống đều gắn với việc sử dụng điện năng nên cần phải nhiều người để làm các cơng việc trong nghề điện dân dụng . - Do vậy người thợ điện phải có mặt ở hầu hết các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, cơng trường để làm các cơng việc về điện . II/ Đặc điểm và u cầu của nghề : 1/ Đối tượng của nghề điện dân dụng : - Gồm : + Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện + Nguồn điện 1 chiều và xoay chiều dưới Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 1 Giáo án Công nghệ 9 Năm học : 2014- 2015 của nghề điện dân dụng : Hãy sắp xếp các cơng việc sau cho đúng với chun ngành của nghề điện dân dụng vào các cột - HS sắp xếp theo trình tự vào bảng ở SGK . 380V . +Thiết bị đo lường điện + Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện + Các loại đồ dùng điện 2/ Nội dung lao động của nghề điện dân dụng 3/ Điều kiện làm việc của nghề điện dâm dụng . 4/ u cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động . 5/Triển vọng của nghề : 6/Những nơi đào tạo nghề : 7/Những nơi hoạt động nghề Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 2 Giáo án Công nghệ 9 Năm học : 2014- 2015 Bài 2 VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN GIA ĐÌNH I/ Mục tiêu : - Biết được một số vật liệu điện thường dùng trong lắp đặt mạng điện . - Biết cách sử dụng một số vật liệu điện thơng dụng . II/ Chuẩn bị : - Một số dây dẫn điện : Dây dẫn trần, dây dẫn bọc chất cách điện, dây dẫn lõi nhiều sợi, dây dẫn lõi một sợi . - Một số loại dây cáp điện, Puli sứ, vỏ đui đèn, ống luồn dây dẫn, vỏ cầu chì . III/ Tổ chức hoạt động của HS : - Ổn định tổ chức : - Kiểm tra bài cũ : - Giảng bài mới : T.G Hoạt động của GV Hoạt động của HS NỘI DUNG 30’ * Hoạt động 1: Tìm hiểu dây dẫn điện . + GV cho HS quan sát cấu tạo của một số dây dẫn điện trong hình2 -1 SGK. Phân loại và ghi vào bảng . - Gọi HS điền những từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau (Xem các câu hỏi trong SGK) . - Mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn nào ? + Cấu tạo dây dẫn điện được bọc cách điện . - Cho HS quan sát thực tế dây dẫn được bọc cách điện và trả lời : a/ Vỏ bọc cách điện và lõi dây dẫn được làm - HS quan sát hình 2-1 và điền vào bảng phân loại dây dẫn điện . Dây dẫn trần Dây dẫn bọc cách điện Dây dẫn lõi nhiểu sợi Dây dẫn lõi 1 sợi d a,b,c c,b a - Điền từ thích hợp vào các câu sau : + Câu 1: từ thích hợp là : Bọc cách điện + Câu 2: từ thích hợp là : Nhiều . - Loại dây dẫn được bọc cách điện . HS trả lời câu hỏi của GV - Vỏ : chất cách điện tổng hợp PVC . I/ Dây dẫn điện : 1/ Phân loại : Gồm . - Dây dẫn trần - Dây dẫn bọc cách điện . - Dây dẫn lõi nhiều sợi - Dây dẫn lõi một sợi . * Chú ý : mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn bọc cách điện . 2/ Cấu tạo : Gồm : +Vỏ cách điện : được làm bằng chất cách điện tổng hợp PVC + Lõi : được làm bằng chất đồng hoặc nhơm Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 3 Giáo án Công nghệ 9 Năm học : 2014- 2015 30’ 30’ bằng gì? b/ Hãy cho biết tại sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau? +Sử dụng dây dẫn điện: - Ký hiệu :dây dẫn điện của bản vẽ thiết kế mạng điện: M (n x F) Trong đó M :lõi đồng . n: là số lõi dây, F : là tiết diện của lõi dây dẫn ( mm 2 ) . - Trong q trình sử dụng dây dẫn ta cần chú ý điều gì ? * Hoạt động 2: Tìm hiểu dây cáp điện . - GV vẽ hình 2-3 SGK trình bày cấu tạo của cáp điện gồm: lõi cáp, vỏ cách điện, vỏ bảo vệ - Nêu sự khác nhau về cấu tạo của dây dẫn điện và cáp điện . + Cáp điện thường được sử dụng như thế nào trong mạng điện gia đình ? * Hoạt động 3: Tìm hiểu về vật liệu cách điện : - Thế nào là vật liệu cách điện ? - Hãy gạch chéo vào những ơ trống để chỉ ra những vật liệu cách điện của mạng điện trong nhà ? * Hoạt động 4 : Củng - Lõi : được làm bằng đồng hoặc nhơm . - Màu sắc khác nhau có thể phân biệt được dây đơi và dây đơn . - HS trả lời câu hỏi của GV . +Thường xun kiểm tra vỏ bọc cách điện để tránh gây ra tai nạn cho người . + Đảm bảo an tồn khi nối dây - HS quan sát và nghe thơng tin về cấu tạo của cáp điện . - Quan sát bảng 2-2 SGK về một số loại dây cáp điện - Khác nhau : cáp điện đều có vỏ bảo vệ - Sử dụng từ đường dây hạ áp của lưới điện đến mạng điện trong nhà - HS trả lời câu hỏi của GV . - Vật liệu cách điện ln đi liền với vật liệu dẫn điện nhằm đảm bảo an tồn cho người và cho mạng điện Nên phải đảm bảo:độ cách điện cao,chịu nhiệt tốt,chống ẩm và có độ bền cơ học . 3/ Sử dụng : phải chọn dây dẫn theo đúng thiết kế của mạng điện là M (n x F ) - Trong q trình sử dụng cần chú ý sau : + Phải kiểm tra vỏ bọc cách điện . + Khi nối dây phải đảm bảo an tồn . II/ Dây cáp điện : 1/ Cấu tạo : Gồm + Lõi cáp (1) + Vỏ cách điện (2) + Vỏ bảo vệ (3) . Trong thực tế có cáp một lõi và cáp nhiều lõi 2/ Sử dụng : dùng để lắp đặt đường dây hạ áp dẫn điện từ lưới điện phân phối đến mạng điện trong nhà . III/ Vật liệu cách điện: Cần đạt các u cầu sau : Độ cách điện cao, chụi nhiệt tốt, chống ẩm tốt và có độ bền cơ học cao Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 4 Giáo án Công nghệ 9 Năm học : 2014- 2015 cố và dặn dò . - Hãy mơ tả cấu tạo của cáp điện và dây dẫn điện trong mạng điện gia đình ? - Thực hiện cách gạch chéo trong SGK . - HS trả lời câu hỏi GV Bài 3 DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN . I/Mục tiêu : - Biết dụng cụ, phân loại của một số đồng hồ đo điện . - Biết cơng dụng của một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt điện . II/ Chuẩn bị : - kìm cắt dây, kìm tuốt dây, tuavít, khoan, búa, thước . - Bảng phụ hình 3-1, 3-2, 3-3 SGK . III/ Tổ chức hoạt động của HS : - Ổn định tổ chức : - Kiểm tra bài cũ : - Giảng bài mới : T.G Hoạt động của GV Hoạt động của HS NỘI DUNG 45’ * Hoạt động 1: Tìm hiểu về đồng hồ đo điện + Cơng dụng của đồng hồ đo điện : - Hãy kể tên một số đồng hồ đo điện mà em biết ? - Hãy tìm trong bảng + Cơng dụng: nhờ vào các đồng hồ đo điện mà chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, ngun nhân gây ra hư hỏng, sự cố kỹ thuật . - Đồng hồ vạn năng, ampe kế, vơn kế . . . Cường độ Cường độ I/ Đồng hồ đo điện : 1/ Cơng dụng của đồng hồ đo điện : - Biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đốn được ngun nhân gây ra hư hỏng, sự cố kỹ thuật, hiện tượng làm việc khơng bình Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 5 Giáo án Công nghệ 9 Năm học : 2014- 2015 3-1 những đại lượng đo của đồng hồ đo điện và đánh dấu (x) vào ơ trống ? - Tại sao người ta phải lắp vơn kế và ampe kế trên vỏ máy biến áp ? dòng điện  sáng  Điện trở mạch điện  Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện  đường kính dây dẫn  Điện áp  Cơng suất tiêu thụ của mạch điện  - Dùng dể đo U, I khi máy biến áp hoạt động thường của mạch điện và đồ dùng điện 2/ Phân loại đồng hồ đo điện : + Ampe kế : đo I + t kế : đo P + Vơn kế :đo U + Cơng tơ : đo điện năng . + Ơm kế : đo điện trở + Đồng hồ vạn năng: đo I, U, R 45’ + Phân loại đồng hồ đo điện : - Gọi HS điền những đại lượng đo tương ứng với đồng hồ đo điện vào bảng 3-2 SGK . + Một số ký hiệu của đồng hồ đo điện : - Hướng dẫn HS viết ký hiệu của đồng hồ đo điện . - VD: Vơn kế có thang đo 300V, cấp chính xác 1,5 thì sai tuyệt đối lớn nhất là : )(5.4 100 5.1300 V x = * Hoạt động 2 : Tìm hiểu các dụng cụ cơ khí - Hướng dẫn HS điền cơng dụng và tên dụng cụ vào ơ trống ở bảng 3-4 SGK Đồng hồ đo điện Đại lượng đo Ampe kế I t kế P Vơn kế U Cơng tơ A Ơm kế Điện trở Đồng hồ vạn năng I, U, R - Quan sát hình vẽ 3-3 SGK và xem VD trình bày của GV - HS xem bảng 3-4 SGK để trả lời các cơng dụng 3/ Một số ký hiệu của đồng hồ đo điện : + Vơn kế : +Ampe kế : + t kế : + Cơng tơ điện : +Ơm kế : Cấp chính xác: 0,1; 0,2; . . . + Điện áp thử cách điện (2KV) . + Phương đặt dụng cụ đo : II/ Dụng cụ cơ khí : - Dùng để lắp đặt dây dẫn và các thiết bị điện VD : + Thước : + Pan me : + Tua-vít : + Búa : Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 6 Giáo án Công nghệ 9 Năm học : 2014- 2015 * Hoạt động 3 : Củng cố + Dặn dò . - Cho HS trả lời câu hỏi trong SGK /17 . - Các nhóm chuẩn bị dây dẫn và các mẫu báo cáo thực hành ở bài 4 +HS trả lời : Câu Đ-S Từ sai Từ đúng 1 S ốtkế ơmkế 2 S song song nối tiếp 3 Đ 4 S nối tiếp song song + Cưa sắt : + Kìm : + Khoan (tay, điện ) Bài 4 THỰC HÀNH : SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN . I / MỤC TIÊU : 1 . Biết công dụng , cách sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng . 2 . Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện ( Hoặc đo được điện trở bằng đồng hồ vạn năng . 3 . Đảm bảo an tòan điện cho HS trong giờ thực hành . II/ CHUẨN BỊ : * Đối với mỗi nhóm HS : a) Dụng cụ : Kìm điện , tua vít , bút thử điện . b ) Thiết bò : + Đồng hồ đo điện : ampe kế ( điện từ , thang đo 1A ) ,Vôn kế ( điện từ ,thang đo 300V ), Ôm kế , óat kế , công tơ điện , đồng hồ vạn năng . c) Vật liệu : Bảng thực hành lắp sẵn mạch điện gồm 4 bóng đèn 220V-100W ( Hoặc bảng thực hành đo điện trở ) , Dây dẫn điện . III/ TỔ CHỨC HỌAT ĐỘNG CỦA HS : 1/ Ổn đònh tổ chức : 2/ Nội dung và trình tự thực hành : * Họat động 1 : Tìm hiểu đồng hồ đo điện : T.G HỌAT ĐỘNG CỦA GV HỌAT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 10’ + Cho HS tìm hiểu một số đồng hồ đo điện như : Ampe kế , vôn kế , Ôm kế . . . Cho biết tác dụng của các dụng cụ trên , cách mắc vào mạng điện , cách đọc kết quả trên thang đo + Tìm * TIẾT 6 : + Quan sát các đồng hồ đo điện + Trả lời các câu hỏi của GV : Ampe kế là 1 dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện .Cách mắc vào I/ Tìm hiểu đồng hồ đo điện : + Ampe kế : + Vôn kế : + Đồng hồ vạn năng : Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 7 Giáo án Công nghệ 9 Năm học : 2014- 2015 hiểu các ký hiệu được ghi trên mặt đồng hồ + Chức năng của các lọai đồng hồ đo : Đo đại lượng gì + Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo + Cấu tạo bên ngòai của đồng hồ đo : Các bộ phận chính và các núm điều chỉnh của đồng hồ . mạch điện theo kiểu mắc nối tiếp . Khi đọc chú ý lúc đầu ta sử dụng thang đo 1A hay 3A - Vôn kế là 1 dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế . Cách mắc vào mạch điện theo kiểu mắc song song . Khi đọc ta cần chú ý sử dụng thang đo 3V hay 12V . - Đồng hồ vạn năng là 1 dụng cụ sử dụng để đo nhiều chức năng : Đo I , U , R của dây dẫn + Công tơ điện : * Họat động 2 : Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện T.G HỌAT ĐỘNG CỦA GV HỌAT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 30’ a) Phương án 1 : Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện + Bước 1: Yêu cầu HS đọc và giải thích các ký hiệu ghi trên mặt công tơ điện . + Bước 2 : Nối mạch điện thực hành - Yêu cầu nêu tên các phần tử của sơ đồ mạch điện trong bảng điện dưới đây. Sau đó tiến hành . * CHÚ Ý :Trên công tơ điện có 4 chốt :1,2,3,4 đếm từ trái sang .Khi nối vào nguồn điện ta nối vào chốt 1,3 ( Chốt lẻ ) . Phụ tải được nối vào chốt 2,4 ( Chốt chẳn ) * HS đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng côngt ơ điện kiểu cảm ứng + Đọc và giải thích những ký hiệu ghi trên mặt công tơ điện . - Công tơ điện 1 pha xoay chiều - Chỉ số tiêu thụ điện năng Kwh - Số vòng quay : - Hiệu điện thế sử dụng : 220V - Cường độ đònh mức : - Bóng đèn tròn 220V- 100W - Cầu chì , công tắc , dây dẫn + HS lắng nghe sự hướng dẫn của GV để tiến hành nối mạch theo II/ Thực hành sử dụng Đồng hồ đo điện 1/ Đo điện năng tiêu của mạch điện bằng Công tơ điện + Bước 1: Đọc và giải thích những ký hiệu ghitrên mặt công tơ điện + Bước 2 : Nối mạch điện thực hành + Bước 3 : Đo điện năng tiêu thụ của mạch điệ Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 8 Giáo án Công nghệ 9 Năm học : 2014- 2015 sơ đồ hình 4.2 SGK + Báo cáo kết quả đo điện năng tiêu thụ vào bảng 4.1 SGK * Họat động 3 : Thực hành sử dụng đồng hồ vạn năng T.G HỌAT ĐỘNG CỦA GV HỌAT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 20’ b) Phương án 2 : Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng * Bước 1 : Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ vạn năng + Đồng hồ vạn năng :đo được 3 chức năng : I , U , R +Cách sử dụng : của từng núm điều chỉnh để chọn đại lượng cần đo như : dòng điện I , điện áp một chiều hay xoay chiều , điện trở với thang đo thích hợp + Hãy mô tả cấu tạo bên ngòai của đồng hồ vạn năng * Bước 2 : Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng : CHÚ Ý: Phải cắt điện trước khi đo điện trở + Yêu cầu HS đọc nguyên tắc chung khi sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở trong SGK . + Yêu cầu HS tiến hành đo điện trở trên bảng thực hành * TIẾT 7 : +HS quan sát và tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ vạn năng * Cấu tạo bên ngòai của đồng hồ vạn năng : + 2 núm điều chỉnh ứng với từng thang đo + Trên mặt đồng hồ có 3 giới hạn đo ứng với cường độ dòng điện ,hiệu điện thế , điện trở . + 2 que đo +HS cần lưu ý phải cắt điện trước khi đo điện trở + Cần nắm những nguyên tắc chung khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng + Tiến hành đo và báo cáo kết quả đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng vào bảng 4.2 SGK . + Nộp bảng báo cáo thực hành . + Thu dọn dụng cụ thực hành 2/ Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng : + Bước 1 : Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ vạn năng + Bước 2 : Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng - Nguyên tắc chung khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng - Đo điện trở trên bảng thực hành III/ ĐÁNH GIÁ : IV/ Báo cáo thực hành Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 9 Giáo án Công nghệ 9 Năm học : 2014- 2015 +GV đánh giá kết quả thực hành,ý thức học tập , bảo đảm an tòan lao động , vệ sinh nơi làm việc 3/ Dặn dò : Xem trước bài 5 : THỰC HÀNH : NỐI DÂY DẪN ĐIỆN . CHUẨN BỊ : Một số dây dẫn đôi vàø dây dẫn chiết , keo quấn Bài 5 THỰC HÀNH NỐI DÂY DẪN ĐIỆN I / MỤC TIÊU : 1. Biết được các yêu cầu của mối nối dậy dẫn điện . 2 . Hiểu được một số phương pháp nối dây dẫn điện . 3 . Thực hành và nối được một số mối nối dây dẫn điện . II/ CHUẨN BỊ : * Đối với mỗi nhóm HS : + DỤNG CỤ : kìm cắt dây , kìm mũi nhọn , kìm tròn , tua vít , dao nhỏ , mỏ hàn + VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ : Hộp nối dây , đai ốc nối dây , dây điện lõi một sợi , dây điện mềm lõi nhiều sợi ,băng dính cách điện , nhựa thông , thiếc hàn , giấy nhám III/ TỔ CHỨC HỌAT ĐỘNG CỦA HS : 1/ Ổn đònh tổ chức : 2/ Nội dung và trình tự thực hành : T.G HỌAT ĐỘNG CỦA GV HỌAT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 45’ * Họat động 1 : Tìm hiểu một số kiến thức bổ trợ : + Yêu cầu HS đọc các thông tin và quan sát một số mối nối dây dẫn điện trong hình 5.1 SGK + GV thông báo cho HS nắm ba lọai mối nối thông + Đọc thông tin và quan sát một số mối nối dây dẫn điện trong hình 5 . 1 a) Nối nối tiếp dây dẫn lõi một sợi b) Nối phân nhánh dây dẫn lõi một sợi . c) Nối nối tiếp dây dẫn lõi nhiều sợi . I/ Một số kiến thức bổ trợ : 1) Các lọai mối nối dây dẫn điện : - Mối nối thẳng - Mối nối phân nhánh - Mối nối dùng hộp phụ kiện Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 10 [...]... Nội 18 Giáo án Công nghệ 9 Năm học : 2014- 2015 2/ Vẽ sơ đồ lắp dặt mạch điện : Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 19 Giáo án Công nghệ 9 Năm học : 2014- 2015 + Các nhóm xem sơ đồ lắp II/ Lặp bảng dự trù đặt mạch điện và quan sát dụng cụ và vật liệu và thiết bò : cách biểu diễn của GV + Tiến hành theo sự hướng - 1 bảng điện - 2 cầu chì dẫn của GV + Thực hiện theo quy trình - 2 công tắc... dây vào đui đèn + Bước 3 : Kiểm tra IV/ Đánh giá : 3/ Dặn dò : Xem trước bài 9 LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 20 Giáo án Công nghệ 9 THỰC HÀNH : Năm học : 2014- 2015 LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN Bài 9 I / MỤC TIÊU : 1 Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện dùng hai công tắc ba cực điều khiển một đèn ( Ví... Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 17 Giáo án Công nghệ 9 Năm học : 2014- 2015 + Kiểm tra : - Lắp đúng theo sơ đồ - Mạch điện đảm bảo thông mạch - Nối mạch điện vào nguồn 4/ Dặn dò : Xem trước bài 8 : Lắp mạch điện 2 công tắc hai cực điều khiển 2 đèn Bài thực hành Bài 8 LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN I / MỤC TIÊU : 1 Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển... Dặn dò : Xem bài 10 LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 22 Giáo án Công nghệ 9 Bài 10 THỰC HÀNH : Năm học : 2014- 2015 LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN I/ MỤC TIÊU : 1 Hiểu được nguyênlý làm việc của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn 2 Lắp đặt được mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn 3... liệu và thiết kìm bò : Bảng điện , 1 tuốt dây , dao cầu chì ,1 công tắc nhỏ , ba cực , dây dẫn , 2 tua-vít đui đèn , 2 bóng 2 Bảng điện 5 đèn , băng keo 3 Cầu chì 5 + Các nhóm nhìn 4 Công tắc ba cực 5 vào sơ đồ nguyên Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 24 Giáo án Công nghệ 9 Năm học : 2014- 2015 5 Dây dẫn 10m 6 Đui đèn 10 7 Bóng đèn 10 Băng keo cách 8 3 điện 4/ Lắp đặt mạch điện : * Gồm... Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 27 Giáo án Công nghệ 9 15’ * Hoạt động 2: Hướng dẫn HS các yêu cầu kỹ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nối + Gồm có 6 yêu cầu sau : - Đường dây phải song song với kiến trúc như : vách tường , cột , xà , Cao hơn mặt đất 2,5m - Luồn dây dẫn trong ống không vượt quá 40% tiết diện ống - Đặt bảng điện cách mặt đất 1,5- 1,7m - Khi dây dẫn phân nhánh phải tăng kẹp ống -... dây đèn cầu thang sử dụng + Mỗi nhóm chuẩn bò dây của 2 công tắc ba cực dẫn , 2 công tắc 3 cực công tắc 3 cực điều trong sơ đồ nguyên khiển một đèn được lý mạch điện đèn sử dụng thích hợp với III/ Lắp đặt mạch điện : Quy trình lắp đặt mạch điện được Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 21 Giáo án Công nghệ 9 Năm học : 2014- 2015 tiến hành : Gồøm 4 bước như sau : + Bước 1: Vạch dấu + Bước.. .Giáo án Công nghệ 9 Năm học : 2014- 2015 dụng như : - Mối nối thẳng d) Nối phân nhánh dây dẫn 2/ Yêu cầu mối nối - Dẫn điện tốt (nối nối tiếp ) - Mối nối lõi nhiều sợi - Có độ bền cơ học phân nhánh (nối rẽ ) e) Nối dây trong hộp nối cao - Mối nối dùng phụ kiện dây - An tòan điện (hộp dây nối ,... 11 Giáo án Công nghệ 9 dây bằng phụ kiện :gồm có 2 cách - Nối bằng vít : làm khuyên kín làm khuyên hở , nối dây - Nối bằng đai ốc nối dây : làm đầu nối thẳng , nối dây dẫn ,kiểm tra mối nối + Hướng dẫn HS thao tác hàn mối nối gồm có 3 bước : - làm sạch mối nối , láng nhựa thông , hàn thiết mối nối + Hướng dẫn HS cách quấn băng keo cách điện sao cho an tòan , cách điện tốt khi vận hành +Kiểm tra đánh... chì 2/ Vật liệu và thiết bò : Bóng đèn ống hùynh quang , tắc te , chấn lưu , máng đèn , công tắc 2 cực , cầu chì , bảng điện , dây dẫn , băng keo cách điện , giấy nhám III/ TỔ CHỨC HỌAT ĐỘNG CỦA HS : 1/ Ổn đònh tổ chức : 2/ Kiểm tra các dụng cụ thực hành : Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 15 Giáo án Công nghệ 9 Năm học : 2014- 2015 3/ Nội dung và trình tự thực hành : T.G HỌAT ĐỘNG CỦA . 19 , 20 Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 18 Giáo án Công nghệ 9 Năm học : 2014- 2015 2/ Vẽ sơ đồ lắp dặt mạch điện : Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 19 Giáo án. trở trên bảng thực hành III/ ĐÁNH GIÁ : IV/ Báo cáo thực hành Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 9 Giáo án Công nghệ 9 Năm học : 2014- 2015 +GV đánh giá kết quả thực hành,ý thức. Giáo án Công nghệ 9 Năm học : 2014- 2015 Tuần1 Tiết 1 Ngày soạn: 13/08/2014 Ngày dạy: 15/08/2014 Lớp 9A,9B,9C Bài 1 GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG I/
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 7, Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 7,