0

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 17

41 598 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:50

Tuần : 01 Tiết: 01 NS: 01/08/2013 §1. GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Biết được vị trí vai trò của NĐDD đối với sản xuất và đời sống . - Biết được một số thơng tin cơ bản về nghề điện dân dụng . 2. Thái độâ : Có ý thức tìm hiểu nghề nhằm giúp cho việc định hướng nghề nghiệp sau này . II. Chuẩn bị GV:Tranh vẽ về NĐDD , bản đồ tả nghề điện dân dụng , bảng phụ . HS: Tìm hiểu trước bài III. Hoạt động dạy - học 1. Ổn định lớp : (1’) KTSS 2. KiĨm tra chn bÞ ®Çu n¨m: (1’) Kiểm tra sự chuẩn bị tâp, sách, của HS 3. Các hoạt động Hoạt động của GiáoViên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1: Đặt vấn đề.(3') a. Phương pháp: Thuyết trình, đặt vấn đề. b. Các bước tiến hành Trong nền kinh tế quốc dân , nghề điện góp phần đẩy mạnh tốc độ cơng nghiệp hố xã hội chủ nghĩa , người thợ điện có mặt ở các cơ ở sản xuất và sửa chữa cơ khí , thiết bị điện , … từ quy mơ nhỏ đến quy mơ lớn Sản phẩm của nghề điện chiếm một tỉ lệ khá cao trong thực tiễn .Chính vì vậy , nghề điện có một vị trí then chốt và quyết định trong ngành điện nói chung , nó có đk phát triển khơng những ở thành phố mà còn ở nơng thơn , miền núi . Với đặc điểm và tầm quan trọng của nghề điện như vậy -> “ Giới Thiệu Nghề Điện Dân Dụng ” Lắng nghe GV đặt vấn đề Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong sản xuất và đời sống (6’) a. Phương pháp: Quan sát,vấn đáp, thuyết trình, giải quyết vấn đề. b. Các bước tiến hành Nghề đdd đóng vai trò ntn trong sản xuất và đời sống ? Nêu ví dụ cụ thể . - Ở nước ta, trong giai đoạn hiện nay thì NĐDD đóng vai trò ntn trong sự nghiệp hố và HS: Trả lời HS: NĐDD góp phần thúc đẩy nhanh CNH - HĐH đất nước . I. Vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong sản xuất và đời sống : - Nghề điện dân dụng đóng vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống . Hoạt động của GiáoViên Hoạt động của học sinh Nội dung HĐH đất nước ? Nêu ví dụ . - Nghề điện dân dụng góp phần thúc đẩy nhanh tốc độ CNH HĐH đất nước . Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm và yêu cầu của nghề : ( 25’ ) a. Phương pháp: Quan sát,vấn đáp, thuyết trình, giải quyết vấn đề. b. Các bước tiến hành Đối với người thợ điện họ luôn gắn liền với TB và vật liệu gì ? Hãy nêu ví dụ cụ thể . Theo các em nội dung lao động của NĐDD bao gồm những lĩnh vực gì? Cho ví dụ ? - Nhận xét,đánh giá và bổ sung. Theo em người thợ điện làm việc trong điều kiện ntn? Cho ví dụ ? - Cho học đọc bản mô tả NĐDD. - NĐ DD có những yêu cơ bản gì đối với người lao động ? - NĐDD có ở những nơi nào và tốc độ phát triển của chúng ra sao? - NĐDD góp phần ntn đến sự phát triển các ngành nghề khác TB : bảo vệ , đóng ,cắt và lấy điện ,… - Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện : dây điện, vật liệu cách điện,…. HS: Thảo luận nhóm và đại diện trả lời. Lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt: lắp đặt trạm biến áp phân xưởng,xây lắp đường dây hạ áp,lắp đặt mạng điện chiếu sáng trong nhà và các công trình công cộng ngoài trời. - Lắp đặt trang thiết bị phục vụ sản xuất và sinh hoạt: lắp đặt động cơ điện,máy điều hoà nhiệt độ, quạt gió,máy bơm,… - Bảo dưỡng vận hành,sửa chữa khắc phục sự cố xảy ra trong mạng điện,các thiết bị điện. - HS: Thảo luận và trả lời. Làm việc trong điều kiện: ngoài trời, trên cao, đi lưu động, nguy hiểm,… HS: xem bản mô tả. HS: Thảo luận và trả lời. HS: Từ thành thị đến miền núi,nông thôn,hải đảo…Và chúng được phát triển rất nhanh. I. Đặc điểm và yêu cầu của nghề: 1/ Đối tượng lao động của NĐDD Gồm: - Thiết bị bảo vệ đóng cắt và lấy điện. - Nguồn điện một chiều và xoay chiều điện áp dưới 380V - Thiết bị đo lường điện. - Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện. - Các loại đồ dùng điện 2/ Nội dung lao động của NĐDD : NĐDD bao gồm những lĩnh vực như : - Lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt. - Lắp đặt trang thiết bị và đồ dùng điện. - Bảo dưỡng vận hành,sửa chữa,khắc phục sự cố xảy ra trong mạng điện,các thiết bị điện. 3/ ĐK làm việc của NĐDD: Làm việc trong điều kiện: ngoài trời, trên cao, đi lưu động, nguy hiểm 4/ Yêu cầu của NĐDD đối với người lao động : - Tri thức : Có trình độ tối thiểu hết cấp THCS,hiểu biết cơ bản về NĐDD. - Kĩ năng : Có kĩ năng đo lường,sử dụng,bảo Hoạt động của GiáoViên Hoạt động của học sinh Nội dung ? - Trong sự phát triển của nhiều TB mới thì đòi hỏi người thợ điện phải làm gì ? Yêu cầu HS đọc nội dung trong SGK . - NĐDD được hoạt động ở những nơi nào? HS: Nó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các ngành nghề khác. HS : Đòi hỏi người thợ điện luôn luôn cập nhật học hỏi nâng cao kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp. - HS: Đọc nội dung. HS : trả lời dưỡng,lắp đặt các TB và mạng điện. - Về sức khoẽ : Có sức khoẽ tốt,không mắc bệnh tim mạch,huyết áp,thấp khớp,tim,điếc,… - Thái độ : Yêu thích những công việc của NĐDD. 5/ Triển vọng của NĐDD: - NĐDD luôn cần phát triển để phục vụ sự nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. - Gắn liền với sự phát triển điện năng,đồ dùng điện và tốc độ phát triển xây dựng nhà ở. - Có điều kiện phát triển không những ở thành phố mà ở nông thôn,miền núi, - Do sự phát triển của cách mạng khoa học kĩ thuật do đó đòi hỏi người thợ điện luôn luôn phải cập nhật học hỏi nâng cao kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp. 6/ Những nơi đào tạo nghề 7/ Những nơi hoạt động nghề 4. Tổng kết và hướng dẫn học tập 4.1/ Củng cố ( 7 ’ ) ?/ Hãy cho biết NĐDD có vai trò ntn trong sản xuất và đời sống ? TL: Nghề điện dân dụng góp phần thúc đẩy nhanh tốc độ CNH HĐH đất nước . ?/ NĐDD có triển vọng ntn ? TL: - NĐDD luôn cần phát triển để phục vụ sự nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. - Gắn liền với sự phát triển điện năng,đồ dùng điện và tốc độ phát triển xây dựng nhà ở. - Có điều kiện phát triển không những ở thành phố mà ở nông thôn,miền núi, - Do sự phát triển của cách mạng khoa học kĩ thuật do đó đòi hỏi người thợ điện luôn luôn phải cập nhật học hỏi nâng cao kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp. ?/ Điều kiện làm việc của NĐDD ntn ? TL: Làm việc trong điều kiện: ngoài trời, trên cao, đi lưu động, nguy hiểm 4.2/ Dặn dò: ( 3’) - Về nhà học bài và trả lời câu hỏi trong SGK Tr 8. - Về nhà xem trước bài : 2 SGK Tr 9. DUYỆT CỦA TỔ CM - Chuẩn bị kĩ mục 1 của bài : SGK Tr 9. Tuần : 02 - 03 Tiết: 02 - 03 NS: 08/08/2013 §2. VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Biết được một số vật liệu điện thường dùng trong lắp đặtn mạng điện trong nhà. - Nắm được công dụng,tính năng và tác dụng của từng loại vật liệu. 2. Kỉ năng: Biết cách sử dụng một số vật liệu điện thông dụng một cách hợp lí. 3. Thái độ: Yêu thích môn công nghệ, định hướng nghề nghiệp sau này. II/ CHUẨN BỊ GV: Dây dẫn điện, dây cáp,vật liệu cách điện. HS: Xem trước nội dung bài. III / HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC TIẾT 1 1. Ổn định lớp : KTSS (1’) 2 . KTBC (10’) ?/ Hãy cho biết NĐDD có vai trò ntn trong sản xuất và đời sống ? TL: Nghề điện dân dụng góp phần thúc đẩy nhanh tốc độ CNH HĐH đất nước . ?/ NĐDD có triển vọng ntn ? TL: - NĐDD luôn cần phát triển để phục vụ sự nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. - Gắn liền với sự phát triển điện năng,đồ dùng điện và tốc độ phát triển xây dựng nhà ở. - Có điều kiện phát triển không những ở thành phố mà ở nông thôn,miền núi, - Do sự phát triển của cách mạng khoa học kĩ thuật do đó đòi hỏi người thợ điện luôn luôn phải cập nhật học hỏi nâng cao kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp. ?/ Điều kiện làm việc của NĐDD ntn ? TL: Làm việc trong điều kiện: ngoài trời, trên cao, đi lưu động, nguy hiểm. 3. Các hoạt động Hoạt động của GiáoViên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1: Đặt vấn đề.(3') a. Phương pháp: Thuyết trình, đặt vấn đề. b. Các bước tiến hành Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện gồm dây dẫn điện,dây cáp điện và những vật liệu cách điện.Dây dẫn điện và dây cáp điện dùng để truyền tải và phân phối điện năng đến đồ dùng điện.Để đảm bảo cho mạng điện làm việc hiệu quả và an toàn cho người và mạng điện, người ta phải dùng vật liệu cách điện. Để hiểu rỏ hơn về các vật liệu đó ta tìm hiểu nội dung bài. Lắng nghe Hoạt động của GiáoViên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 2: Tìm hiểu phân loại dây dẫn điện (10’) a. Phương pháp: Quan sát,vấn đáp, thuyết trình, giải quyết vấn đề. b. Các bước tiến hành - Đưa cho HS một số mẫu dây dẫn điện và tranh hình 2 – 1 - Em hãy kể tên một số loại dây dẫn điện mà em biết ? rồi điền vào bảng 2 -1. - Tại sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau ? HS : quan sát HS : Thảo luận rồi điền vào bảng phụ. HS: Để phân biệt và tiện cho việc sử dụng. I/ Dây dẫn điện: 1 / Phân loại: Các loại dây trần,dây dẫn bọc cách điện,dây dẫn lõi nhiều sợi,dây dẫn loại một sợi,… Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu tạo dây dẫn điện được bọc cách điện (10’) a. Phương pháp: Quan sát,vấn đáp, thuyết trình, giải quyết vấn đề. b. Các bước tiến hành - Cho HS quan sát hình 2 -2 . Câú tạo dây dẫn điện gồm mấy phần? Lõi dây thường được làm bằng chất liệu gi? Lớp vỏ thường được làm bằng chất liệu gi? Tại sao dây dẫn điện thường được chế tạo thành nhiều loại với kích cở khác nhau? HS : gồm hai phần: lõi và lớp vỏ cách điện, một số còn có lớp vỏ bảo vệ. HS: Lõi dây thường được làm bằng đồng. HS: Lớp vỏ thường được làm bằng cao su, chất cách điện tổng hợp (PVC) HS:Dây dẫn điện thường được chế tạo thành nhiều loại với kích cở khác nhau tuỳ theo mục đích sử dụng. Gồm : lõi và lớp vỏ cách điện, một số còn có lớp vỏ bảo vệ. Dây dẫn điện thường được chế tạo thành nhiều loại với kích cở khác nhau tuỳ theo mục đích sử dụng Hoạt động 4: Tìm hiểu cách sử dụng dây dẫn điện (10’) a. Phương pháp: Quan sát,vấn đáp, thuyết trình, giải quyết vấn đề. b. Các bước tiến hành Dây dẫn điện cần phải đảm bảo yêu cầu kĩ thuật gì ? - Giới thiệu kí hiệuM ( n x F ) - Kí hiệu M(2x 1,5) có ý nghĩa gì ? - Trong quá trình sử dụng ta cần chú ý đến vấn đề gì ? - HS : Cần phải tuân theo các thiết kế của mạch điện. HS : Dây dẫn lõi bằng đồng, có hai lõi dây, tiết diện của lõi dây dẫn là 1,5 mm 2 . HS : thường xuyên kiểm tra dây dẫn điện. 3/ Sử dụng dây dẫn điện Để lựa chọn dây dẫn điện không được tuỳ tiện mà cần tuân theo thiết kế của mạng điện. Trong quá trình sử dụng ta cần chú ý : - Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn để tránh gây ra tai nạn điện cho người sử dụng. - Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện nối dài. TIẾT 2 Hoạt động của GiáoViên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 5: Tìm hiểu dây cáp điện (18’) a. Phương pháp: Quan sát,vấn đáp, thuyết trình, giải quyết vấn đề. b. Các bước tiến hành - Treo hình 2 – 3. - Em hãy phân biệt dây dẫn điện và dây cáp điện ? - Qua đó em hãy mô tả cấu tạo của dây cáp điện ? Quan sát bảng 2-2 Có những loai cáp điện nào? - Theo em cáp điện được lắp đặt ở đâu của mạng điện trong nhà ( kết hợp hình 2 – 4 ) HS : quan sát. HS : Thảo luận và trả lời. HS : Cáp điện gồm : lõi cáp,vỏ cách điện,vỏ bảo vệ. HS: Cáp một lõi, cáp nhiều lõi. HS : Cáp được dùng để lắp đặt từ lưới điện vào nhà. II/ Dây cáp điện : Cáp điện gồm nhiều dây dẫn được bọc cách điện,bên ngoài có vỏ bảo vệ mềm. 1/ Cấu tạo : Cáp điện gồm : lõi cáp,vỏ cách điện,vỏ bảo vệ. Cáp điện của mạng điện trong nhà thường có lớp vỏ bảo vệ mềm chịu nắng mưa,… 2/ Sử dụng cáp điện : Cáp điện được dùng để truyền tải điện từ máy phát điện tới những hộ sử dụng điện. Hoạt động 6: Tìm hiểu vật liệu cách điện (18’) a. Phương pháp: Quan sát,vấn đáp, thuyết trình, giải quyết vấn đề. b. Các bước tiến hành Thế nào là vật liệu cách điện? - Em hãy kể tên một số vật liệu cách điện mà em biết ? - Cho HS thảo luận rồi lên điền vào bảng phụ - Tại sao trong lắp đặt mạng điện trong nhà lại phải dùng vật liệu cách điện ? - Những vật liệu cách điện phải HS: Vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện chạy qua. HS :Công tắc,sứ,gỗ,… HS : Quan sát và thảo luận HS : Để đảm bảo an toàn điện. HS : Có độ bền,cách điện-chịu nhiệt-chống ẩm tốt,… III/ Vật liệu cách điện : Là vật liệu dùng để cách li các phần tử dẫn điện với nhau và giữa phần dẫn điện với phần không mang điện khác. 4. Tổng kết và hướng dẫn học tập 4.1/ Củng cố ( 7’) ?/ Nêu cấu tạo của dây dẫn điện và dây cáp điện ? TL: - Dây dẫn điện gồm: lõi và lớp vỏ cách điện, một số còn có lớp vỏ bảo vệ.Thường được chế tạo thành nhiều loại với kích cở khác nhau tuỳ theo mục đích sử dụng. - Cáp điện gồm : lõi cáp,vỏ cách điện,vỏ bảo vệ.Cáp điện của mạng điện trong nhà thường có lớp vỏ bảo vệ mềm chịu nắng mưa,… ?/ Thế nào là vật liệu vật cách điện ? TL: Là vật liệu dùng để cách li các phần tử dẫn điện với nhau và giữa phần dẫn điện với phần không mang điện khác. ?/ Gạch chéo vào những ô trống để chỉ ra những vật liệu cách điện của mạng điện trong nhà Pulisứ X Vỏ đui đèn X Ống luồn dây dẫn X Thiếc Vỏ cầu chì X Mica X 4.2/ Dặn dò (2’) - Về nhà học bài và trả lời câu hỏi SGK Tr 12. - Về nhà xem trước §3 SGK Tr13. - Chuẩn bị kĩ mục I SGK Tr 13. DUYỆT CỦA TỔ CM Tuần : 04 - 05 Tiết: 04 - 05 NS: 20/08/2013 §3. DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN I/ Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Biết công dụng,phân loại của một số đồng hồ đo điện. - Biết công dụng của một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp dặt điện. - Hiểu được tầm quan trọng của đo lường điện trong NĐDD. 2.Kĩ năng: Nhận dạng được 1 số đồng hồ điện, dụng cụ cơ khí 3. Thái độ: Yêu thích môn công nghệ II / Chuẩn bị : - GV: Một số đồng hồ đo điện như: Vônkế, Ampekế,Công tơ,… Dụng cụ cơ khí: Thước cuộn, thước cặp, kìm điện,khoan,… - HS: Kiến thức cũ III/ Hoạt động dạy - học TIẾT 1 1. Ổn định : KTSS (1’) 2. KTBC : ( 5’) ?/ Nêu cấu tạo của dây dẫn điện và dây cáp điện ? TL: - Dây dẫn điện gồm: lõi và lớp vỏ cách điện, một số còn có lớp vỏ bảo vệ.Thường được chế tạo thành nhiều loại với kích cở khác nhau tuỳ theo mục đích sử dụng. - Cáp điện gồm : lõi cáp,vỏ cách điện,vỏ bảo vệ.Cáp điện của mạng điện trong nhà thường có lớp vỏ bảo vệ mềm chịu nắng mưa,… ?/ Thế nào là vật liệu vật cách điện ? TL: Là vật liệu dùng để cách li các phần tử dẫn điện với nhau và giữa phần dẫn điện với phần không mang điện khác. 3/ Các hoạt động Hoạt động của GiáoViên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu đồng hồ đo điện (39’) a. Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, quan sát. b. Các bước tiến hành - Em hãy kể tên một số đồng hồ đo điện mà em biết ? - Treo bảng phụ 3 – 1 và HS thảo luận. - Công dụng của đồng hồ đo điện là gì ? - Tại sao người ta phải lắp vôn kế và Ampe kế trên vỏ máy biến áp ? - Công tơ được lắp đặt ở mạng điện trong nhà với mục đích gì ? HS: Ampekế,vôn kế,oát kế,công tơ, … HS: Thảo luận và trả lời. HS: trả lời HS: Để kiểm tra trị số định mức của các đại lượng điện của mạng điện. HS: Đo điện năng tiêu thụ. I/ Đồng hồ đo điện 1/ Công dụng của đồng hồ đo điện : Nhờ có đồng hồ đo điện,chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các TB điện,phán đoán được nguyên nhân hư hỏng,sự cố kĩ thuật,hiện tượng làm việc không bình thường của mạng điện và đồ dùng điện. Hoạt động của GiáoViên Hoạt động của học sinh Nội dung - Treo bảng phụ 3 -2 SGK và cho HS thảo luận. - Goị HS đứng lên trả lời - Gọi HS nhận xét . - Giới thiệu cho HS kí hiệu của đồng hồ điện. HS: Thảo luận HS : Trả lời HS :Quan sát và lắng nghe Tên gọi Vôn kế Ampe kế Oát kế Công tơ điện Ôm kế Cấp chính xác Điện áp thử cách điện ( 2kv) Phương đặt dụng cụ đo 2/ Phân loại đồng hồ điện : Ampe kế, Oát kế, Vôn kế, Công tơ, Ôm kế,Đồng hồ vạn năng. 3/ Một số kí hiệu của đồng hồ đo điện . Kí hiệu V A W kWh 0,1 ; 0,5 ; . . 2KV TIẾT 2 Hoạt động của GiáoViên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 2: Tìm hiểu dụng cụ cơ khí ( 35’) a. Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, quan sát. b. Các bước tiến hành - Trong công việc lắp đặt và sửa chữa mạng điện , chúng ta thường phải sử dụng 1 số dụng cụ cơ khí khi lắp đặt dây dẫn và các TB điện . Hiệu quả công việc phụ thuộc một phần vào việc lựa chọn và sử dụng dụng cụ lao động đó . -Treo tranh bảng 3-4 như SGK - Gọi đại diện nhóm đứng lên trả lời . - Thước dùng để làm gì ? -Thước cặp có tác dụng gì ? - Hãy cho công dụng còn lại của các dụng cụ -Khi sử máy khoan trên gỗ ta cần chú ý đến vấn đề gì? HS : Lắng nghe HS:Quan sát tranh - thảo luận HS: Trả lời HS: Đo kích thước , k/c cần lắp đặt HS: Đo kích thước , chiều sâu, … HS: Trả lời II. Dụng cụ cơ khí Gồm: Kìm, búa, khoan, tua vít, thước,… Hiệu quả công việc phụ thuộc một phần lớn vào việc chọn và sư dụng đúng dụng cụ lao động. HS: - Khoan bằng mũi khoan 5mm - Khoan đúng vạch cần khoan - Khi khoan lỗ cần được kẹp chặt. 4. Tổng kết và hướng dẫn học tập 4.1/ Củng cố ( 7’) ?/ Hãy kể tên một số đồng hồ đo điện mà em biết và cho biết công dụng của chúng? TL: - Ampe kế, Oát kế, Vôn kế, Công tơ, Ôm kế,Đồng hồ vạn năng. - Nhờ có đồng hồ đo điện,chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các TB điện, phán đoán được nguyên nhân hư hỏng,sự cố kĩ thuật,hiện tượng làm việc không bình thường của mạng điện và đồ dùng điện. ?/ Hãy kể tên một số dụng cụ cơ khí mà em biết và cho biết công dụng của chúng ? - Gồm: Kìm, búa, khoan, tua vít, thước,… - Hiệu quả công việc phụ thuộc một phần lớn vào việc chọn và sư dụng đúng dụng cụ lao động. 4.2/ Dặn dò ( 2’ ) - Về nhà học bài và trả lời câu hỏi trong SGK - Về nhà xem trước bài mới . Bài 4 SGK trang 18 . - Về nhà chuẩn bị : kìm , tua vít , bút thử điện , …. DUYỆT CỦA TỔ CM Tuần : 06 – 07 - 08 Tiết: 06 – 07 - 08 NS: 06/09/2013 [...]... nhánh dây dẫn lõi đơn (15’) a Phương pháp:Quan sát, vấn đáp b Các bước tiến hành - Treo tranh hình 5_7 ở bảng phụ HS trả lời: - Dây dẫn điện nối 5/ Nối phân nhánh dây lõi từ đường dây trục chính ra gọi đơn : - Thực hành mẫu cho HS quan sát là dây nhánh , chỗ nối giữa - u cầu HS nêu lại các bước thực đường dây trục chính và dây hành nhánh gọi là mối nối phân - Qua đó hãy cho biết nối rẽ là gì ? nhánh... tiêu thụ 4 Tổng kết đánh giá ( 5’ ) - Làm đúng quy trình (2đ) - Thời gian hồn thành (2đ) - Thái độ trong thực hành (2đ) - Kết quả thực hành (2đ) - Vệ sinh trong thực hành (2đ) 4 Dặn dò (5’) - Nhận bài thực hành - Về xem trước bài số 5 TH: Nối dây điện - Chuẩn bị: dây điện ( 1 sợi và nhiều sợi), kìm tuốt dây ( hoặc dao),… DUYỆT CỦA TỔ CM Tuần : 09 – 10 - 11 Tiết: 09 – 10 - 11 NS: 26/ 09/ 2013 Bài 5 Thực... làm 2 loại : bảng điện chính và bảng điện nhánh - Bảng điện chính có nhiệm vụ gì trong mạng điện ? - Bảng điện nhánh có nhiệm vụ gì trong mạng điện ? - Gọi HS nhận xét câu trả lời HS : -Bảng điện chính có nhiệm vụ cung cấp điện cho tồn bộ hệ thống điện trong nhà - Mạch điện , bảng điện nhánh có nhiệm vụ cung cấp điện trực tiếp tới các đồ dùng HS : bảng điện nhánh có nhiệm vụ điện , kích thức của bảng... khoan , bút thử điện III Hoạt động lên lớp : TIẾT 1 1/ Ổn định lớp : ( 1’) KTSS 2/ ĐVĐ : ( 4’ ) Đèn huỳnh quang là loại đèn thơng dụng nhất hiện nay Tuỳ theo hình dáng, kích thước, màu sắc ánh sáng , cơng suất mà đèn được dùng để chiếu sáng trong gia đình, trên đường phố, trong các xưởng máy , … Để hiểu được ngun lí làm việc của mạch đèn huỳnh quang , vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang... nhận xét đánh giá HĐ 2 : Lập bảng dự trù ( 15’ ) u cầu HS lập bảng dự trù HS : Thảo luận và trình bày bảng dự trù của nhóm mình STT Dụng cụ , vật liệu và thiết bị 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kìm tuốt dây Kìm điện Bút thử điện Khoan tay Tuốt nơ vít Cơng tắc 2 cực Cầu chì Bảng điện 15 x 20 x 1,5cm Dây điện đơn cứng Bóng đèn huỳnh quang 0,6m Chấn lưu 220V- 40W tắc te FS4 Đế đèn Máng đèn Băng... của GiáoViên bị của nhóm mình ( về vật liệu , dụng cụ ) - Trao các mối nối mẫu để HS quan sát + tranh vẽ - Hãy phân loại các mối nối dây dẫn điện - Hướng dẫn HS nhận xét các mối nối mẫu để rút ra kết luận về u cầu kĩ thuật của mối nối ? Hoạt động của học sinh HS: Quan sát HS : Chia làm 3 loại : nối thẳng , nối phân nhánh , nối phụ kiện HS: Lắng nghe và trả lời Hoạt động 3: Quy trình thực hành (17 ... tồn lao động và ý thức bảo vệ mơi trường HĐ 6 : Dặn dò ( 5’ ) - Về nhà xem trước bài 7 SGK trang 34 - Chuẩn bị : kìm , dây điện , khoan , bút thử điện , … DUYỆT CỦA TỔ CM Tuần :16 – 17 Tiết : 16 - 17 NS : 22/11/2011 ND: 29/ 11- 06/12/2011 Bài 7 LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG I Mục tiêu : 1 Kiến thức: Hiểu ngun lí làm việc của mạch đèn huỳnh quang 2 Kỉ năng: - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạng điện đèn huỳnh... lường điện , ta có thể phát hiện những hư hỏng , sự cố làm việc khơng bình thường của các TBĐ và mạch điện Mỗi dụng cụ đo có đặt tính sử dụng riêng , vì thế để sử dụng đúng và tránh các sai lầm đáng tiếc ta cần nắm Hoạt động của GiáoViên Hoạt động của học sinh Nội dung vững chức năng của từng loại dụng cụ đo => bài 4 : thực hành: “sử dụng đồng hồ đo điện” Hoạt động 2: Giới thiệu dụng cụ, vật liệu, thiết... động của GiáoViên Hoạt động của học sinh Hoạt động 6: Nối phân nhánh dây dẫn nhiều sợi (15’) a Phương pháp: Quan sát, hoạt động nhóm b Các bước tiến hành - Treo tranh hình 5_8 ở bảng phụ HS: Quan sát Thực hành mẫu cho HS quan sát - u cầu HS nêu lại các bước thực HS : Nêu lại các bước thực hành hành - Cho HS thực hành - - Treo hình 5_12 và hình 5_13 đã HS : Thực hành Nội dung 6/ Nối phân nhánh dây... sát và thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên Lưu ý cho HS : - Phải đảm bảo an tồn điện , lắp đặt phải đúng quy trình - Bố trí các TB và mối nối phài chắc , chặt , gọn và đẹp - Phải đảm bảo thời gian trong thưc hành HĐ 5 : ( 40’ ) Thực hành - Hướng dẫn HS thực hành theo sơ đồ sau : VẼ SƠ ĐỒ HĐ 6 : ( 10’ ) Tổng kết và đánh giá - Thu bài thực hành , nhận xét và đánh giá kết quả thực hành - u cầu HS . biết công dụng của chúng? TL: - Ampe kế, Oát kế, Vôn kế, Công tơ, Ôm kế,Đồng hồ vạn năng. - Nhờ có đồng hồ đo điện,chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các TB điện, phán đoán được. đường dây trục chính ra gọi là dây nhánh , chỗ nối giữa đường dây trục chính và dây nhánh gọi là mối nối phân nhánh ( nối rẽ ). HS thực hành 5/ Nối phân nhánh dây lõi đơn : - Uốn gập lõi -. số đồng hồ điện, dụng cụ cơ khí 3. Thái độ: Yêu thích môn công nghệ II / Chuẩn bị : - GV: Một số đồng hồ đo điện như: Vônkế, Ampekế ,Công tơ,… Dụng cụ cơ khí: Thước cuộn, thước cặp, kìm điện,khoan,…
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 17, Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 17,