0

Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 17

119 551 0
  • Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 17

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:34

NS: 18/ 8/2012 NG: 21/8/2012 Phần Một Vẽ Kỹ Thuật Chơng I: Bản vẽ các khối hình học Tiết 1(B.1): Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết đợc vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống. 2. Kỹ năng: Biết đợc khái niệm về bản vẽ kỹ thuật. 3. Thái độ: Có nhận thức đúng với việc học tập bộ môn vẽ kỹ thuật. Biết bảo vệ môi trờng. B. Phơng pháp ph ơng tiện:: 1. Phơng pháp: Nêu giải quyết vấn đề; thảo luận nhóm 2. Phơng tiện: a. Giáo viên: Một số bản vẽ kỹ thuật và các đồ dùng dạy học b. Học sinh: Kiến thức liên quan C. tiến trình Hoạt động dạy học: I. Tổ chức: 8A: 8B: 8C: II. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh; quy định bộ môn III. Bài mới: * Đặt vấn đề: Trong giao tiếp hàng ngày, con ngời thờng dùng các phơng tiện khác nhau để diễn đạt t tởng, tình cảm và truyền đạt thông tin. Vậy các em thấy qua H1.1 con ngời thờng dùng các phơng tiện gì? Hoạt động của GV & HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật GV: Cho HS đọc thông tin SGK (Tr.29/B.8) HS: Tìm hiểu thông tin GV: Đa ra khái niệm bản vẽ KT Hoạt động 2: Tìm hiểu bản vẽ KT đối với sản xuất. - GV cho HS quan sát H1.1/SGK I. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật: - BVKT trình bày các thông tin kỹ thuật của sản phẩm dới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và vẽ theo tỉ lệ - Phân loại: + Bản vẽ cơ khí; + Bản vẽ xây dựng II. Bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất - Hãy cho biết các hình a, b, c, d có ý nghĩa gì? - Cho học sinh quan sát H1.2/SGK và hãy cho biết các hình có liên quan với nhau nh thế nào? - Để có một sản phẩm đến tay ngời tiêu dùng thì sản phẩm đó đợc làm ra nh thế nào? - GV: Ngời công nhân khi chế tạo cácsản phẩm hoặc xây dựng các công trình thì phải căn cứ vào cái gỉ? GV nhấn mạnh tầm quan trọng của bản vẽ kỹ thuật đối với đời sống - Ngời thiết kế phải diễn tả chính xác hình dạng và kết cấu của sản phẩm, và đầy đủ các thông tin về thiết kế: Kích thớc, vật liệu, yêu cầu kỹ thuật - Các thông tin này đợc trình bày theo các quy tắc thống nhất bằng bản vẽ kỹ thuật - KL: Bản vẽ kỹ thuật là ngôn ngữ chung dùng trong kỹ thuật Hoạt động 3: Tìm hiểu bản vẽ kỹ thuật đối với đời sống - Cho HS quan sát H1.3/SGK - Hãy cho biết ý nghĩa của các hình. - Muốn sử dụng an toàn các đồ dùng và các thiết bị điện thì ta cần phải làm gì ? III. Bản vẽ kỹ thuật đối với đời sống - Bản vẽ KT là tài liệu cần thiết cho mỗi sản phẩm hoặc thiết bị điện. - Để sử dụng một cách hiệu quả và an toàn thì mõi thiết bị phải kèm theo bản chỉ dẫn hoặc hình vẽ. Hoạt động 4: Tìm hiểu về bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kỹ thuật. - Cho học sinh quan sát H1.4/SGK - Hãy cho biết bản vẽ đợc sử dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật nào? IV. Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kỹ thuật: - Mỗi lĩnh vực kỹ thuật đều có loại bản vẽ của ngành mình. IV. Củng cố: - Cho học sinh đọc phần ghi nhớ trong SGK - Hệ thống phần trọng tâm của bài, đặt câu hỏi về b.vệ môi trờng ứng dụng vào bài học. V. Hớng dẫn h/s học ở nhà: - Học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK. - Đọc trớc nội dung bài 2/SGK Ngày tháng năm 2012 Kí duyệt Tổ Trởng NS: 18/8/2012 NG:22/8/2012 Tiết 2(b.2) Hình chiếu A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết khái niệm về hình chiếu; nhận biết vị trí các h.c của vật thể trên bản vẽ KT 2. Kỹ năng: - Nhận biết đợc các hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kỹ thuật. - Đọc đợc vị trí các hình chiếu trên bản vẽ KT 3. Thái độ: - Rèn tính t duy logíc, biết bảo vệ môi trờng. B. PHƯƠNG PHáP- PHƯƠNG TIệN: 1. Phơng pháp: Nêu giải quyết vấn đề; thảo luận nhóm 2. Phơng tiện: a. Giáo viên: Chuẩn bị các vật mẫu nh: Bao diêm, khối hình hộp chữ nhật, bìa cứng gấp thành ba mặt phẳng chiếu. b. Học sinh: Chuẩn bị các vật mẫu khối hình hộp chữ nhật, kiến thức liên quan C. tiến trình HĐ dạy học: I. Tổ chức: 8A: 8B: 8C: II. Kiểm tra bài cũ: HS1 : Bản vẽ KT là gì? Kể tên 1 số bản vẽ mà em biết HS2 : Nêu vai trò của bản vẽ kỹ thuật đối với các lĩnh vực trong cuộc sống? III. Bài mới: * Đặt vấn đề: Trong cuộc sống, khi ánh sáng chiếu vào một vật thì nó tạo ra bóng (hình) trên mặt đất, mặt tờng. Ngời ta gọi đó là hình chiếu. Vậy bài học ngày h.nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về hình chiếu. Hoạt động của GV & HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về hình chiếu - Cho HS quan sát Hình 2.1 và trả lời câu hỏi: - Khi một vật đợc ánh sáng chiếu vào nó in lên mặt phẳng có hiện tợng gì? GV nhấn mạnh: Hình nhận đợc trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu của vật thể. - Dùng đèn pin chiếu lên vật mẫu để HS thấy đợc mối liên hệ giữa tia sáng và bóng của vật đó. GV: Cùng HS tìm hiểu khái niệm mp chiếu; tia chiếu I. Khái niệm về hình chiếu: Trong h/v: AA gọi là tia chiếu Mp chứa A là mp chiếu * Khái niệm: Hình chiếu là hình của vật thể nhận đợc trên mặt phẳng chiếu. Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm các phép chiếu - Cho HS quan sát Hình 2.2 đặt câu hỏi: - Các em cho biết về đặc điểm các tia chiếu trong các hình a, b và c - GV nhấn mạnh: Đặc điểm các tia chiếu khác nhau cho ta các phép chiếu khác nhau. - GV: Nêu các hiện tợng tự nhiên về đặc điểm của các tia chiếu: phân kỳ, song song - Hãy cho biết trong những trờng hợp nào thì chúng ta sử dụng phép chiếu nào? II. Các phép chiếu: * Đặc điểm các tia chiếu: - Phép chiếu xuyên tâm: Các tia chiếu xuất phát từ một điểm. - Phép chiếu song song: Các tia chiếu song song với nhau. - Phép chiếu vuông góc: Các tia chiếu song với nhau và vuông góc với vật thể * Công dụng của các phép chiếu: - Phép chiếu vuông góc dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc. - Phép chiếu xuyên tâm và phép chiếu song song dùng để vẽ hình biểu diễn ba chiều bổ xung cho các hình chiếu vuông góc trên bản vẽ kỹ thuật. Hoạt động 3a: Tìm hiểu về các mặt phẳng chiếu. - Hãy quan sát H2.3/SGK và hãy chỉ ra vị trí của các mắt phẳng chiếu so với vật thể? - GV cho HS quan sát mô hình ba mặt phẳng chiếu. Hoạt động 3b: Tìm hiểu về các hình chiếu vuông góc và vị trí các hình chiếu trên bản vẽ. - GV cho HS quan sát H 2.4 và giải thích tên gọi các hình chiếu tơng ứng với các hớng chiếu. - Hình chiếu nằm trên mặt phẳng nào thì lấy tên hình chiếu của mặt phẳng đó. - Vì sao phải dùng nhiều hình chiếu để biểu diễn vật thể mà không dùng một hình chiếu? III. CáC HìNH CHIếU VUÔNG GóC 1) Các mặt phẳng chiếu: - Mặt chính diện gọi là mp chiếu đứng. - Mặt nằm ngang gọi là mp chiếu bằng. - Mặt cạnh bên phải gọi là mp chiếu cạnh. 2) Các hình chiếu: - Hình chiếu đứng có hớng chiếu từ trớc tới. - hình chiếu bằng có hớng chiếu từ trên xuống. - Hình chiếu cạnh có hớng chiếu từ trái sang. - Ngời ta phải dùng ba mặt phẳng chiếu nh một không gian ba chiều để thể hiện chính xác vật thể ở mọi góc độ. Hoạt động 4: Tìm hiểu về vị trí các hình chiếu - Hãy quan sát H2.5/SGK và hãy cho biết vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ đợc xắp xếp nh thế nào? - Cho HS đọc nội dung phần chú ý trong SGK. IV. Vị trí các hình chiếu: - Hình chiếu bằng nằm ở phía dới hình chiếu đứng. - Hình chiếu cạnh nằm ở phía bên phải hình chiếu đứng. IV. Củng cố: - Cho HS đọc nội dung phần ghi nhớ trong SGK. - GV hệ thống lại phần trọng tâm của bài, đặt câu hỏi làm thế nào để bảo vệ môi trờng. V. Hớng dẫn về nhà: - Học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK. - Làm bài tập SGK/10 và 11. Ngày tháng năm 2012 Kí duyệt Tổ Trởng NS: 26/8/ 2012 NG: / 8/2012 Tiết 3(B.4) Bản vẽ các khối đa diện A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nhận dạng đợc các khối đa diện thờng gặp: hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều. 2. Kỹ năng: Đọc đợc bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều và hình chóp đều. 3. Thái độ: Rèn tính tởng tợng không gian, t duy logíc, bảo vệ môi trờng. B. PHƯƠNG PHáP- PHƯƠNG TIệN: 1. Phơng pháp: Nêu gợi mở vấn đề; nhóm nhỏ 2. Phơng tiện: a. Giáo viên: Các khối đa diện nh hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều b. Học sinh: Chuẩn bị các mẫu vật (bao diêm, hộp thuốc lá), kiến thức liên quan, và các đồ dùng học tập nh bút chì, thớc kẻ. C. TIếN TRìNH HĐ DạY HọC: I. Tổ chức: 8A: 8B : 8C: II. Kiểm tra bài cũ: Hãy làm bài tập/SGK/10-11 III. Bài mới: * Đặt vấn đề: Các tiết trớc, chúng ta đã nghiên cứu về hình chiếu của vật thể còn hôm nay chúng ta đi sâu vào các khối đa diện để giúp các em nhận dạng và đọc đợc bản vẽ về chúng. Hoạt động của GV & HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu khối đa diện - GV cho HS quan sát tranh, mô hình các khối đa diện và đặt câu hỏi: - Các em cho biết các khối hình học trên I. Khối đa diện: * Khái niệm: Khối đa diện đợc bao bọc đợc bao bọc bởi các hình gì? - GV nhắc lại kiến thức về đa giác phẳng. - Hãy kể thêm một số vật thêt có dạng các khối đa diện mà em biết? bởi các hình đa giác phẳng. Hoạt động 2a: Tìm hiểu về hình hộp chữ nhật: - Cho HS quan sát H4.2/SGK. - Hãy cho biết khối đa diện đó đợc bao bọc bởi hình gì? - Trên khối đó có ghi các kích thớc nào? II. Hình hộp chữ nhật: a) Thế nào là hình hộp chữ nhật? - Khái niệm: Là khối hộp đợc bao bọc bởi sáu hình chữ nhật phẳng. - Trên khối hộp có các kích thớc: + h: Chiều cao. + b: Chiều rộng. + a: Chiều dài. Hoạt động 2b: Tìm hiểu về hình chiếu của hình hộp chữ nhật: - GV đặt mẫu vật hình hộp chữ nhật trong mô hình ba mặt phẳng chiếu bằng bìa cứng và đặt câu hỏi: + Khi ta chiếu hình hộp chữ nhật này lên mặt phẳng chiếu đứng thì hình chiếu đứng của nó là hình gì? + Kích thớc của hình chiếu phản ánh kích thớc nào của hình chữ nhật? - GV cho HS làm tơng tự đối với các hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh. - GV cho HS điền kết quả vào Bảng 4.1 và ghi lại kết quả lên bảng. - Hãy diễn tả bằng lời? b) Hình chiếu của hình hộp chữ nhật Hình Hình chiếu Hình dạng Kích th- ớc 1 Đứng Chữ nhật h, a 2 Bằng Chữ nhật b 3 Cạnh Chữ nhật a, h Hoạt động 3a: Tìm hiểu về hình lăng trụ đều: - Cho HS quan sát H4.4/SGK. - Hãy cho biết khối đa diện đó đợc bao bọc bởi hình gì? - Trên khối đó có ghi các kích thớc nào? III. Hình lăng trụ đều a) Thế nào là hình lăng trụ đều ? Khái niệm: Là khối hộp đợc bao bọc bởi đáy là hai hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau. - Trên khối hộp có các kích thớc: + h: Chiều cao lăng trụ. + b: Chiều cao đáy. + a: Chiều cao lăng trụ. Hoạt động 3b: Tìm hiểu về hình chiếu của hình lăng trụ đều: - GV đặt mẫu vật hình Lăng trụ đều trong mô hình ba mặt phẳng chiếu bằng bìa cứng và đặt câu hỏi: + Khi ta chiếu hình chóp đều này lên mặt phẳng chiếu đứng thì hình chiếu đứng của nó là hình gì? + Kích thớc của hình chiếu phản ánh kích thớc nào của hình Lăng trụ đều? - GV cho HS làm tơng tự đối với các hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh. - GV cho HS điền kết quả vào Bảng 4.2 và ghi lại kết quả lên bảng. - Hãy diễn tả bằng lời? b) Hình chiếu của hình lăng trụ đều: Hình Hình chiếu Hình dạng Kích th- ớc 1 Đứng Chữ nhật h 2 Bằng Tam giác đều b, a 3 Cạnh Chữ nhật b, h Hoạt động 4a : Tìm hiểu về hình chóp đều: - Cho HS quan sát H4.5/SGK. - Hãy cho biết khối đa diện đó đợc bao bọc bởi hình gì? - Trên khối đó có ghi các kích thớc nào? IV. Hình chóp đều: a) Thế nào là hình chóp đều ? Khái niệm: Là khối hộp đợc bao bọc bởi đáy là đa giác đều và các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau, có chung đỉnh. - Trên khối hộp có các kích thớc: + h: Chiều cao hình chóp. + a: Chiều dài cạnh đáy. Hoạt động 4b: Tìm hiểu về hình chiếu của hình lăng trụ đều: - GV đặt mẫu vật hình chóp đều trong mô hình ba mặt phẳng chiếu bằng bìa cứng, và đặt câu hỏi: + Khi ta chiếu hình chóp đều này lên mặt phẳng chiếu đứng thì hình chiếu đứng của nó là hình gì? + Kích thớc của hình chiếu phản ánh kích thớc nào của hình chóp đều? - GV cho HS làm tơng tự đối với các hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh. - GV cho HS điền kết quả vào Bảng 4.3 và ghi lại kết quả lên bảng. b) Hình chiếu của hình chóp đều: Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thớc 1 Đứng Tam giác cân h, a 2 Bằng Vuông a 3 Cạnh Tam giác cân h, a - Hãy diễn tả bằng lời? IV. Củng cố: - Chú ý: Ngời ta thờng dùng hai hình chiếu để biểu diện hình lăng trụ hoặc hình chóp: Một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng và kích thớc đáy. - Cho HS đọc phần ghi nhớ trong SGK. V. Hớng dẫn h/s học ở nhà: - Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK. - Làm bài tập về nhà. - Chuẩn bị dụng cụ học tập cho giờ thực hành Bài 3 + Bài 5/SGK Ngày tháng năm 2012 Kí duyệt Tổ Trởng NS: 26/8/2012 NG: /8/2012 Tiết 4(B.3+5): thực hành Hình chiếu của vật thể và đọc bản vẽ các khối đa diện a. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết đợc sự liên quan giữa hớng chiếu và hình chiếu; cách bố trí các hình chiếu ở trên bản vẽ. 2. Kỹ năng: Đọc đợc bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng các khối đa diện. 3. Thái độ: Phát huy trí tởng tợng không gian, có ý thức vệ sinh bảo vệ môi trờng. B. PHƯƠNG PHáP- PHƯƠNG TIệN: 1. Phơng pháp: Nêu gợi mở vấn đề; nhóm nhỏ, trao đổi nhóm 2. Phơng tiện: a. Giáo viên: Chuẩn bị mô hình các vật thể, vật mẫu. b. Học sinh: Chuẩn bị đồ dùng học tập, giấy A4, các dụng cụ vẽ C. TIếN TRìNH HĐ DạY HọC: I. Tổ chức: 8A: 8B : 8C: II. Kiểm tra bài cũ: - GV yêu cầu HS1 cho biết : + Thế nào là hình hộp chữ nhật? + Mỗi hình chiếu thể hiện các kích thớc nào của hình hộp? - HS2 chữa BT ( Sgk tr.19 ) a) Bản vẽ hình chiếu 1: Biểu diễn hình chóp cụt, có đáy là hình vuông. Bản vẽ hình chiếu 2: Biểu diễn hình lăng trụ, có đáy là hình vuông. Bản vẽ hình chiếu 3: Biểu diễn vật thể có phần dới là hình chóp cụt, phần trên là hình hộp chữ nhật. b) Bảng 4.4: Vật thể Bản vẽ A B C 1 ì 2 ì 3 ì GV có thể đặt các câu hỏi tơng tự cho hình lăng trụ đều và hình chóp đều III. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Giới thiệu bài - GV nêu rõ mục tiêu của bài. - Giới thiệu các dụng cụ, vật liệu cần cho bài I. Chuẩn bị: - Dụng cụ: Thớc, êke, com pa . - Vật liệu: Giấy A 4 , bút chì, tẩy. - Giấy nháp, vở bài tập Hoạt động 2: Nội dung của bài: - Cho học sinh đọc nôi dung yêu cầu của bài 3 và bài 5/SGK - Cho vật thể và hình chiếu chỉ rõ sự tơng quan giữa hình chiếu và hớng chiếu; Hình chiếu và vật thể. - Điền nội dung vào bảng. Hoạt động 3: Tiến hành - Giáo viên hớng dẫn các bớc tiến hành của bài 3 và bài 5. - Yêu cầu học sinh làm trên giấy A 4 . - Phần chữ và hình bố trí trên giấy cân đối. - Họ tên học sinh, lớp đợc ghi ở góc dới, bên phải bản vẽ. - Lu ý: Tiến hành làm 2 bớc đó là vẽ mờ và tô đậm. II. Nội dung: 1. Bài 3: a. Bảng 3.1 Hớng chiếu Hình chiếu A B C 1 ì 2 ì 3 ì - Giáo viên làm ví dụ cho HS một vật thể bất kỳ. - Các nhóm làm bài theo sự phân công: Mỗi nhóm một vật thể. - Yêu cầu cả lớp tiến hành làm và hoàn thiện bài thực hành trong giờ. b. Vị trí của 3 hình chiếu: 2. Bài 5: a.Bảng 5.1 Vật thể Bản vẽ A B C D 1 x 2 x 3 x 4 x b. Hình chiếu của vật thể D IV. Củng cố: Nhận xét và đánh giá bài thực hành: - GV nhận xét giờ làm bài tập thực hành + Sự chuẩn bị của học sinh + Thực hiện các bớc + Thái độ học tập + Kết quả hoàn thành - GV hớng dẫn HS cách đánh giá dựa theo mục tiêu của bài - GV thu bài nhận xét và đánh giá kết quả và cho lớp vệ sinh môi trờng. V. Hớng dẫn h/s học ở nhà: - Về nhà tiếp tục làm các vật thể còn lại vào vở bài tập [...]... chi tiết + Rộng 18, dài 10 +Đầu lớn 18, đầu bé 14 +Kích thớc ren: M8.1 Ren hệ mét, đờng kính d =8 bớc ren là 1 - Yêu cầu kỹ thuật: + Gia công ( tôi cứng) + Xử lí bề mặt ( mạ kẽm) - - Tổng hợp: + Mô tả hình dạng và cấu tạo chi tiết (Côn dạng hình nón cụt, có lỗ ren ở giữa) + Công dụng của chi tiết ( Dùng để ghép nối các chi tiết hình trụ với các chi tiết khác) IV Củng cố: Tổng kết và đánh giá bài thực... cách đánh giá dựa theo mục tiêu của bài - GV thu bài nhận xét và đánh giá kết quả và hớng dẫn học sinh vệ sinh phòng học V Hớng dẫn h/s học ở nhà: - Về nhà tiếp tục làm các vật thể còn lại vào vở bài tập - Đọc trớc bài 8 Sgk tr 29/SGK Ngày tháng năm 2012 Kí duyệt của Tổ KHTN ************************************************************** NS: 8/ 9/2012 NG: /9/2012 Chơng II : Bản vẽ kỹ thuật Tiết 7 (B .8) ... cụm 3 4 và tán đầu móc treo, sau đó lắp cụm 1- 2 Và tán hai đầu trục + Công dụng của sản phẩm: Dùng để nâng vật lên cao IV Củng cố: - GV nhận xét về giờ thực hành - GV hớng dẫn HS đánh giá bài làm dựa vào mục tiêu của bài - GV thu bài về chấm, tiết sau trả bài và nhận xét đánh giá kết quả V Hớng dẫn h/s học ở nhà: - Làm lại bài TH ra vở Bài tập - GV yêu cầu HS đọc trớc bài 15/SGK Ngày tháng năm 2012... PHƯƠNG PHáP- PHƯƠNG TIệN: 1 Phơng pháp: Nêu gợi mở vấn đề; nhóm nhỏ, trao đổi nhóm 2 Phơng tiện: a Giáo viên: Chuẩn bị Hình 13.1 ; Hình 13.3 và 13.4 các mẫu vật nh bộ vòng đai( nếu có) b Học sinh: Chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng học tập C TIếN TRìNH HĐ DạY HọC: I Tổ chức: 8A: 8B : 8C: II Kiểm tra bài cũ: GV đánh giá kết quả thực hành: Đọc BVCT đơn giản có hình cắt; có ren III Bài mới: Giới thiệu bài: Để... trao đổi nhóm 2 Phơng tiện: a Giáo viên: Chuẩn bị Hình 9.1 và bảng 9.1/SGK b Học sinh: Kiến thức liên quan C TIếN TRìNH HĐ DạY HọC: I Tổ chức: 8A: 8B : 8C: II Kiểm tra bài cũ: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 2 3(Sgk tr/30) - Trả lời câu 2: - Bản vẽ cơ khí sử dụng trong thiết kế, chế tạo, lắp ráp các máy và thiết bị - Bản vẽ xây dựng sử dụng trong thiết kế, chế tạo, lắp ráp các công trình kiến trúc và xây... HọC: I Tổ chức: 8A: 8B : 8C: II Kiểm tra bài cũ: Nêu nội dung đọc BV lắp? So sánh nội dung bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp III Bài mới: Đặt vấn đề: ở các bài trớc chúng ta đã tìm hiểu bản vẽ dùng trong cơ khí Hôm nay c/ta sẽ tìm bản vẽ dùng trong xây dựng Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung bản vẽ I Nội dung bản vẽ nhà: nhà: GV : Cho HS quan sát phối cảnh nhà một a)... Phơng tiện: a Giáo viên: Chuẩn bị Hình 1: Sơ đồ tóm tắt nội dung b Học sinh: Ôn lại các kiên thức đã học ở bài trớc C TIếN TRìNH HĐ DạY HọC: I Tổ chức: 8A: 8B : 8C: II Kiểm tra 15 phút Câu hỏi: Câu 1: Hình cắt dùng để diễn tả: A H.dạng bên ngoài của vật thể C Hình dạng chi tiết của vật thể B Hình dạng khái quát của vật thể D Bộ phận bên trong bị che khuất của v.thể Câu 2: Hãy chọn phơng án đúng nhất... Bộ phận bên trong bị che khuất của v.thể Câu 2: Hãy chọn phơng án đúng nhất trong các đáp án sau: Ren hệ mét, đờng kính ren là 20, bớc ren là 2, hớng xuắn trái A M 20 x 2 B M 20 x 1 LH C M 20 x 2 LH D M 20 LH x 2 Câu 3: Hãy trình bày quy trình đọc bản vẽ lắp? Đáp án: Câu 1(1đ): Đáp án D Câu 2(1đ) Đáp án C Câu 3: (8 ) - Bớc 1: Khung tên + Kích thớc chung + Tên gọi sản phẩm + Kích thớc lắp giữa các chi... tập/SGK/53-54-55 iii Giải đáp thắc mắc: Đáp án bài 1 : (Bảng 1) A 1 2 3 4 5 B C ì D ì ì ì ì - Xác định các loại hình chiếu( điền vào bảng) - Xác định các loại khối hình đa diện( điền vào bảng) - Xác định các loại khối hình tròn xoay (điền vào bảng ) - Vẽ hình chiếu còn lại của vật thể Đáp án bài 2 : (Bảng 2) : Vật thể A Hình chiếu Đứng 3 Bằng 4 Cạnh 8 Đáp án bài 3 : (Bảng 3) B 1 6 8 C 2 5 7 ... tập; kiến thức liên quan về hình chiếu C TIếN TRìNH HĐ DạY HọC: I Tổ chức: 8A: 8B : 8C: II Kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài thực tiết trớc III Bài mới: Đặt vấn đề : Nh chúng ta đã biết bản vẽ kỹ thuật là tài liệu chủ yếu của sản phẩm Nó đợc lập ra trong giai đoạn thiết kế và đợc dùng trong quá trình sản xuất, từ chế tạo, lắp ráp, thi công đến vận hành, sửa chữa Hoạt động của GV- HS Nội dung kiến thức Hoạt . và trả lời các câu hỏi trong SGK. - Đọc trớc nội dung bài 2/SGK Ngày tháng năm 2012 Kí duyệt Tổ Trởng NS: 18/ 8/2012 NG:22 /8/ 2012 Tiết 2(b.2) Hình chiếu A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết khái. bài 8 Sgk tr 29/SGK Ngày tháng năm 2012 Kí duyệt của Tổ KHTN ************************************************************** NS: 8/ 9/2012 NG: /9/2012 Chơng II : Bản vẽ kỹ thuật Tiết 7 (B .8) . và trả lời các câu hỏi trong SGK. - Làm bài tập SGK/10 và 11. Ngày tháng năm 2012 Kí duyệt Tổ Trởng NS: 26 /8/ 2012 NG: / 8/ 2012 Tiết 3(B.4) Bản vẽ các khối đa diện A. Mục tiêu: 1. Kiến thức:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 17, Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 17, Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 17