0

Giáo án Công nghệ 8 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1

117 861 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:26

Ngày soạn : 12/08/2012 Ngày dạy : PHẦN MỘT - VẼ KỸ THUẬT CHƯƠNG I : BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC Tiết 1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG I. Mục tiêu : - Biết được vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống. - Biết được khái niệm về bản vẽ kỹ thuật. - Có nhận thức đúng với việc học tập bộ môn vẽ kỹ thuật. II. Chuẩn bị : - Giáo viên : Một số bản vẽ kỹ thuật và các đồ dùng dạy học - Học sinh : Kiến thức liên quan III.Tiến trình dạy học: 1.Ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. 3. Bài mới: Trong giao tiếp hàng ngày, con người thường dùng các phương tiện khác nhau để diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền đạt thông tin, vậy các con em qua H 1.1 con người thường dùng các phương tiện gì ? Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất . • - GV cho HS quan sát H1.1 SGK • - Hãy cho biết các hình a, b, c, d có ý nghĩa gì ? • - HS trả lời. • - Để có một sản phẩm đến tay người tiêu dùng thì sản phẩm đó được làm ra như thế nào ? • - HS trả lời. • - GV: Người công nhân khi chế tạo các sản phẩm hoặc xây dựng các công trình thì phải căn cứ vào cái gỉ ? - HS trả lời. • - GV nhấn mạnh tầm quan trọng của bản vẽ kỹ thuật đối với đời sống 1. BẢN VẼ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI SẢN XUẤT. - Người thiết kế phải diễn tả chính xác hình dạng và kết cấu của sản phẩm, và đầy đủ các thông tin về thiết kế: Kích thước, vật liệu, yêu cầu kỹ thuật… - Các thông tin này được trình bày theo các quy tắc thống nhất bằng bản vẽ kỹ thuật - Kết luận : Bản vẽ kỹ thuật là ngôn ngữ chung dùng trong kỹ thuật. Hoạt động 2 : Tìm hiểu bản vẽ kỹ thuật đối với đời sống. - GV cho HS quan sát H1.3 SGK và hỏi: Muốn sử dụng có hiệu quả và an toàn các đồ dùng và các thiết bị đó chúng ta 2. BẢN VẼ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG - Để sử dụng một cách hiệu quả và an toàn thì mõi thiết bị phải kèm theo bản chỉ dẫn 1 cần phải làm gì ? - HS trả lời. - GV yêu cầu HS quan sát H 1.3 và hỏi: Em hãy cho biết ý nghĩa của các hình ? - HS trả lời. hoặc hình vẽ. Hoạt động 3 : Tìm hiểu về bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kỹ thuật. - GV cho HS quan sát H1.4 SGK - Hãy cho biết bản vẽ được sử dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật nào ? - HS trả lời. 3. BẢN VẼ DÙNG TRONG CÁC LĨNH VỰC KỸ THUẬT. - Mỗi lĩnh vực kỹ thuật đều có loại bản vẽ của ngành mình. - Bản vẽ được vẽ bằng tay, bằng dụng cụ vẽ hoặc bằng máy tính điện tử. - Học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất, đời sống và tạo điều kiện học tốt các môn khoa học - kĩ thuật khác. 4. Củng cố. - Cho học sinh đọc phần ghi nhớ SGK. - Hệ thống phần trọng tâm của bài. 5. Hướng dẫn về nhà - Học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK Tr 7. - Đọc trước nội dung bài 2 SGK 2 Ngày soạn : 12/08/2012 Ngày dạy : Tiết 2 : HÌNH CHIẾU I. Mục tiêu : - Biết khái niệm về hình chiếu - Nhận biết được các hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kỹ thuật. - Rèn tính chịu khó tìm hiểu về hình không gian II. Chuẩn bị : - Giáo viên : Chuẩn bị các vật mẫu như : Bao diêm, khối hình hộp chữ nhật, bìa cứng gấp thành ba mặt phẳng chiếu. - Học sinh : Chuẩn bị các vật mẫu khối hình hộp chữ nhật, kiến thức liên quan III.Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. -HS1 : Nêu ghi nhớ SGK trang 7 và trả lời câu hỏi 1 BTVN -HS2 : Nêu ghi nhớ SGK trang 7 và trả câu hỏi 2 BTVN -GV nhận xét và cho điểm. 3. Bài mới. Trong cuộc sống , khi ánh sáng chiếu vào một vật thì nó tạo ra bóng trên mặt đất , mặt tường … Người ta gọi đó là hình chiếu . Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1 : Tìm hiểu khái niệm về hình chiếu. - Cho HS quan sát Hình 2.1 và trả lời câu hỏi: - Khi một vật được ánh sáng chiếu vào trên một mặt phẳng có hiện tượng gì ? ⇒ GV nhấn mạnh: Hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu của vật thể. - Dùng đèn pin chiếu lên vật mẫu để HS thấy được mối liên hệ giữa tia sáng và bóng của vật đó. 1. Khái niệm về hình chiếu. Khái niệm: Hình chiếu là “bóng” (hình) của vật thể nhận được trên mặt phẳng chiếu. Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm các phép chiếu - Cho HS quan sát H 2.2 đặt câu hỏi: Các em cho biết về đặc điểm các tia chiếu trong các hình a, b và c - GV nhấn mạnh: Đặc điểm các tia chiếu khác nhau cho ta các phép chiếu khác nhau. - GV: Nêu các hiện tượng tự nhiên về đặc điểm của các tia chiếu: phân kỳ, song song … - Hãy cho biết trong những trường hợp 2. Các phép chiếu: * Đặc điểm các tia chiếu: - Phép chiếu xuyên tâm: Các tia chiếu từ một điểm. - Phép chiếu song song: Các tia chiếu song song với nhau. - Phép chiếu vuông góc: các tia chiếu song với nhau và vuông góc với vật thể * Công dụng của các phép chiếu: - Phép chiếu vuông góc dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc. nào thì chúng ta sử dụng phép chiếu nào ? - Phép chiếu xuyên tâm và phép chiếu song song dùng để vẽ hình biểu diễn ba chiều bổ xung cho các hình chiếu vuông góc trên bản vẽ kỹ thuật Hoạt động 3a: Tìm hiểu về các mặt phẳng chiếu. - Hãy quan sát H2.3 SGK và hãy chỉ ra vị trí của các mặt phẳng chiếu so với vật thể ? - GV cho HS quan sát mô hình ba mặt phẳng chiếu. Hoạt động 3b: Tìm hiểu về các hình chiếu vuông góc và vị trí các hình chiếu trên bản vẽ. - GV cho HS quan sát H 2.4 và giải thích tên gọi các hình chiếu tương ứng với các hướng chiếu. - Hình chiếu nằm trên mặt phẳng nào thì lấy tên hình chiếu của mặt phẳng đó. - Vì sao phải dùng nhiều hình chiếu để biểu diễn vật thể mà không dùng một hình chiếu ? 3. Các hình chiếu vuông góc. a) Các mặt phẳng chiếu. - Mặt chính diện gọi là mặt phẳng chiếu đứng. - Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu bằng. - Mặt cạnh bên phải gọi là mặt phẳng chiếu cạnh. b) Các hình chiếu và vị trí của các hình chiếu: - Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới. - hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống. - Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang. - Người ta phải dùng ba mặt phẳng chiếu như một không gian ba chiều để thể hiện chính xác vật thể ở mọi góc độ. Hoạt động 4: Tìm hiểu về vị trí các hình chiếu - Hãy quan sát H2.5 SGK và hãy cho biết vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ được xắp xếp như thế nào? - Cho HS đọc nội dung chú ý trong SGK 4. Vị trí các hình chiếu. - Hình chiếu bằng nằm ở phía dưới hình chiếu đứng. - Hình chiếu cạnh nằm ở phía bên trái hình chiếu đứng. Chú ý: SGK Tr 10. 4. Củng cố. - Cho HS đọc nội dung phần ghi nhớ trong SGK. - GV hệ thống lại phần trọng tâm của bài. 5. Hướng dẫn về nhà. - Học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK. - Làm bài tập SGK Tr 10,11. - Đọc phần có thể em chưa biết. Ngày soạn :19/08/2012 Ngày dạy : Tiết 3 : Thực hành HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ I. Mục tiêu : - Biết được sự liên quan giữa hướng chiếu và hình chiếu. - Biết được cách bố trí các hình chiếu ở trên bản vẽ. - Hình thành từng bước kỹ năng đọc bản vẽ. II. Chuẩn bị : - Giáo viên : Đọc SGK ,SGV bài 3.Hình 3.1. - Học sinh : Chuẩn bị các vật mẫu khối hình hộp chữ nhật, kiến thức liên quan. III.Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. -HS1 : Nêu ghi nhớ SGK Tr 10 và trả lời câu hỏi 2 BTVN -HS2 : Nêu ghi nhớ SGK trang 10 và trả câu hỏi 3 BTVN -GV nhận xét và cho điểm. 3. Bài mới. Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1 : Tìm hiểu nội dung và trình tự tiến hành. - GV cho HS đọc kỹ nội dung để hiểu đầu bài. Hoạt động 2 : Hướng dẫn thực hành cách trình bày bài làm. - GV nêu cách trình bày làm trên khổ khổ giấy A4 để dọc : Bố trí phần câu trả lời câu hỏi và phần hình vẽ : +Hình 3.1 ở trên. +Hình 3.2 ở dưới. - HS chú ý lắng nghe. - GV hướng dẫn HS cách thực hiện. Hoạt động 3 : Tổ chức thực hành. - HS làm việc theo sự hướng dẫn của GV, GV đi từng bàn hướng dẫn cách vẽ, cách trình bày như hoạt động 2, cách sử dụng dụng cụ. I.Chuẩn bị. - Dụng cụ : - Vật liệu : - Vở bài tập : II.Nội dung. SGK Tr 13. III.Các bước tiến hành. Bước 1 :Đọc kĩ nội dung bài tập thực hành. Bước 2 :Bài làm trong vở bài tập hoặc trên tờ giấy A4. Bước 3 :Kẻ bảng 3.1 vào bài làm và đánh dấu (x) vào các ô đã chọn. Bước 4 :Vẽ lại các hình chiếu 1,2 và 3 đúng vị trí của chúng ở trên bảng vẽ. IV.THỰC HÀNH. 4.Củng cố. -GV nhận xét giờ làm bài thực hành :Sự chuẩn bị, thực hiện qui trình, thái độ học tập. -GV hướng dẫn HS tự đánh giá bài làm của mình dựa theo mục tiêu bài học. -GV thu bài về nhà chấm. 5.Hướng dẫn về nhà. -GV dặn dò HS đọc trước bài 4 SGK và chuẩn bị các vật mẫu như bao diêm, hộp thuốc lá, bút chì sáu cạnh. Ngày soạn :19/08/2012 Ngày dạy : Tiết 4 : BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN I. Mục tiêu : - Nhận dạng được các khối đa diện thường gặp: hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều. - Biết cách đọc bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều và hình chóp đều. - Rèn kỹ năng vẽ đẹp, vẽ chính xác, các khối đa diện và hình chiếu của nó. II. Chuẩn bị : -Giáo viên: Các khối đa diện như hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều - Học sinh: Chuẩn bị các mẫu vật (bao diêm, hộp thuốc lá), kiến thức liên quan, và các đồ dùng học tập như bút chì, thước kẻ… III.Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. 3.Bài mới. Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1 : Tìm hiểu khối đa diện - GV cho HS quan sát tranh, mô hình các khối đa diện và đặt câu hỏi : - Các em cho biết các khối hình học trên được bao bọc bởi các hình gì ? - GV nhắc lại kiến thức về đa giác phẳng. - Hãy kể thêm một số vật thể có dạng các khối đa diện mà em biết ? -HS trả lời. 1. Khối đa diện. Khối đa diện được bao bọc bởi các hình đa giác phẳng. Hoạt động 2 : Tìm hiểu về hình hộp chữ nhật : - Cho HS quan sát H4.2/SGK. - Hãy cho biết khối đa diện đó được bao bọc bởi hình gì? - GV đặt mẫu vật hình hộp chữ nhật trong mô hình ba mặt phẳng chiếu bằng bìa cứng, và đặt câu hỏi: + Khi ta chiếu hình hộp chữ nhật này lên mặt phẳng chiếu đứng thì hình chiếu đứng của nó là hình gì ? + Kích thước của hình chiếu phản ánh kích thước nào của hình chữ nhật - GV cho HS làm tương tự đối với các hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh. - GV cho HS điền kết quả vào Bảng 4.1 và ghi lại kết quả lên bảng. 2. Hình hộp chữ nhật. a) Thế nào là hình hộp chữ nhật ? Là khối hộp được bao bọc bởi sáu hình chữ nhật phẳng. b) Hình chiếu của hình hộp chữ nhật Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước 1 Đứng Chữ nhật h, a 2 Bằng Chữ nhật b 3 Cạnh Chữ nhật a, h Hoạt động 3a : Tìm hiểu về hình lăng trụ đều. - Cho HS quan sát H4.4/SGK. - Hãy cho biết khối đa diện đó được bao bọc bởi hìnhgì? - Trên khối đó có ghi các kích thước nào? 3. Hình lăng trụ đều. a) Thế nào là hình lăng trụ đều ? - Khái niệm: Là khối hộp được bao bọc bởi đáy là hai hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau. - Trên khối hộp có các kích thước: + h: Chiều cao lăng trụ. + b: Chiều cao đáy. + a: Chiều cao lăng trụ. Hoạt động 3b : Tìm hiểu về hình chiếu của hình lăng trụ đều. - GV đặt mẫu vật hình lăng trụ đều trong mô hình ba mặt phẳng chiếu bằng bìa cứng, và đặt câu hỏi tương tự như với hình chiếu của hình hộp chữ nhật. - GV cho HS làm tương tự đối với các hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh. - GV cho HS điền kết quả vào Bảng 4.2 và ghi lại kết quả lên bảng. b) Hình chiếu của hình lăng trụ đều. Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước 1 Đứng Chữ nhật h 2 Bằng Tam giác đều a,b 3 Cạnh Chữ nhật b, h Hoạt động 4a : Tìm hiểu về hình chóp đều. - Cho HS quan sát H4.5/SGK. - Hãy cho biết khối đa diện đó được bao bọc bởi hình gì ? - Trên khối đó có ghi các kích thước nào ? 3. Hình chóp đều: a) Thế nào là hình chóp đều ? Là khối hộp được bao bọc bởi đáy là đa giác đều và các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau, có chung đỉnh. - Trên khối hộp có các kích thước: + h: Chiều cao hình chóp. + a: Chiều dài cạnh đáy. Hoạt động 3b : Tìm hiểu về hình chiếu của hình lăng trụ đều. - GV đặt mẫu vật hình chóp đều trong mô hình ba mặt phẳng chiếu bằng bìa cứng, và đặt câu hỏi đặt câu hỏi tương tự như với hình chiếu của hình hộp chữ nhật. - GV cho HS làm tương tự đối với các hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh. - GV cho HS điền kết quả vào Bảng 4.3 và ghi lại kết quả lên bảng. b) Hình chiếu của hình chóp đều: Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước 1 Đứng Tam giác cân a,h 2 Bằng Vuông a 3 Cạnh Tam giác cân a,h 4. Củng cố. - Chú ý: Người ta thường dùng hai hình chiếu để biểu diện hình lăng trụ hoặc hình chóp: Một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng và kích thước đáy. - Cho HS đọc phần ghi nhớ trong SGK. 5. Hướng dẫn về nhà. - Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK. - Làm bài tập về nhà. - Chuẩn bị dụng cụ học tập cho giờ thực hành Bài 5 SGK. Gi¸o ¸n C«ng NghÖ 8 Ngày soạn : Ngày dạy : Tiết 5: Bài tập thực hành ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN I.Mục tiêu: - Biết được sự liên quan giữa hướng chiếu và hình chiếu và cách bố trí các hình chiếu ở trên bản vẽ. - Đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng các khối đa diện. - Phát huy trí tưởng tượng không gian. II.Chuẩn bị: -GV: Chuẩn bị mô hình các vật thể, vật mẫu. -HS: Chuẩn bị đồ dùng học tập, giấy A4, các dụng cụ vẽ … III.Tiến trình dạy học: 1.Ổn định tổ chức . 2.Kiểm tra bài cũ. - GV:Thế nào là hình hộp chữ nhật ?Mỗi hình chiếu thể hiện các kích thước nào của hình hộp ? 3.Bài mới. Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1 : Giới thiệu bài. - GV nêu rõ mục tiêu của bài. - Giới thiệu các dụng cụ, vật liệu cần cho bài I. Chuẩn bị: - Dụng cụ: Thước, êke, com pa … - Vật liệu: Giấy A 4 , bút chì, tẩy… - Giấy nháp, vở bài tập Hoạt động 2 : Nội dung của bài. - Cho học sinh đọc nôi dung yêu cầu của bài 3 và bài 5/SGK - Cho vật thể và hình chiếu chỉ rõ sự tương quan giữa hình chiếu và hướng chiếu; Hình chiếu và vật thể. - Điền nội dung vào bảng. Hoạt động 3 : Tiến hành. - Giáo viên hướng dẫn các bước tiến hành của bài 3 và bài 5. - Yêu cầu học sinh làm trên giấy A 4 . - Phần chữ và hình bố trí trên giấy cân đối. - Họ tên học sinh, lớp được ghi ở góc dưới, bên phải bản vẽ. II. Nội dung: 1. Bài 3:Bảng 3.1 Hướng chiếu Hình chiếu A B C 1 × 2 × 3 × b. Vị trí của 3 hình chiếu: [...]... trc bi 15 bn v nh SGK Giáo án Công Nghệ 8 Ngy son : 06 /12 /2 011 Ngy dy : 10 /12 /2 011 (8A;8B) Tit 12 : BN V NH I.Mc tiờu: - HS bit c ni dung v cụng dng ca bn v nh - Bit c mt s kớ hiu bng hỡnh v ca mt s b phn dựng trờn bn v nh - Bit cỏch c bn v nh n gin II.Chun b: - Chun b ca GV : + c SGK,ti liu liờn quan + Bn v nh mt tng Hỡnh 15 .1 - Chun b ca HS : + c SGK tit 11 ,bi 15 Bn v nh III.Tin trỡnh dy hc: 1. n nh... sau thc hnh : c bn v lp Giáo án Công Nghệ 8 Ngy son : 30 /11 /2 011 Ngy dy : 03 /12 /2 011 (8A;8B) Tit 11 : Bi tp thc hnh C BN V LP N GIN I.Mc tiờu: - Kin thc:Sau khi hc song HS bit c ni dung v cụng dng ca bn v lp - Bit c c trỡnh t c mt bn v lp n gin - Bit c c mt s bn v thụng thng - K nng: Hc sinh cú k nng lm vic theo quy trỡnh II.Chun b : - GV : Nghiờn cu SGK bi 14 c ti liu chng 10 bn v lp + Bn v lp b rũng... thc hnh Giáo án Công Nghệ 8 Ngy son : 23 /10 /2 011 Ngy dy : 27 /10 /2 011 (8A;8B) Tit 10 : BN V LP I.Mc tiờu: - HS bit c ni dung v cụng dng ca bn v lp,bn v nh - Bit c cỏch c bn v lp v bn v nh n gin - Rốn luyn kh nng quan sỏt,phõn tớch hỡnh v II.Chun b: - Chun b ca GV : + c SGK,ti liu liờn quan +Bn v lp b vũng ai phúng to +Mu vt:B vũng ai - Chun b ca HS : + c SGK tit 10 ,bi 13 III.Tin trỡnh dy hc: 1. n nh t... hc sinh t ỏnh giỏ bi lm ca mỡnh da theo mc tiờu bi hc.Cui gi giỏo viờn thu bi v nh chm 5 Hng dn v nh: - V nh hc bi v ụn tp phn 1 bn v k thut gi sau ụn tp - Giỏo viờn chun b cõu hi v ỏp ỏn gi sau ụn tp Giáo án Công Nghệ 8 Ngy son : 23 /11 /2 011 Ngy dy : 24 /11 /2 011 (8A;8B) Tit 14 : ễN TP I Mc tiờu: - Kin thc: H thng li kin thc c bn v bn v cỏc khi hỡnh hc, Bn v k thut + Hiu c cỏch c bn v chi tit,bn v lp,bn... -GV: Hng dn hc sinh thc hnh c bn v lp b rũng rc -HS: Tr li theo bng mu 13 .1 SGK - c khung tờn - c bng kờ - Hỡnh biu din II.Ni dung - c bn v lp b rũng rc(hỡnh 14 .1) v tr li cõu hi theo mu b ca bng 13 .1 III.Cỏc bc tin hnh - c bn v b rũng rc theo bng mu 13 .1 Giáo án Công Nghệ 8 - Kớch thc - Phõn tớch chi tit - Tng hp - K bng mu bng 13 .1 v ghi phn tr li vo bng - Bi lm trờn kh giy A4 4.Cng c - GV: Nhn xột... vũng 1, 0 im -Ren b che khut Cỏc ng nh ren,ng chõn ren v ng gii hn ren u v bng nột t 4.Cng c -GV nhn xột thỏi lm bi ca HS 2,0 im Giáo án Công Nghệ 8 5.Hng dn v nh - c trc bi 17 : Vai trũ c khớ trong sn xut v i sng Ngy son : 07 /12 /2 011 Ngy dy : 08/ 12 /2 011 (8A;8B) Tit 16 :VAI TRề CA C KH TRONG SN XUT V TRONG I SNG I.Mc tiờu: - Kin thc: Sau khi hc song hc sinh hiu c vai trũ quan trng ca c khớ trong sn xut... hi v cõu tr li x Giáo án Công Nghệ 8 - Xem li bi tp 1 5 Hng dn v nh: -V nh hc bi v ụn li mt s kin thc c bn ó hc -Lm bi tp 2,3,4,5 SGK Tr54,55.Chun b gi sau kim tra 1 tit Ngy son : 30 /11 /2 011 Ngy dy : 01/ 12/2 011 (8A;8B) Tit 15 : KIM TRA 1 TIT I.Mc tiờu: - H thng hoỏ v hiu c mt s kin thc c bn v bn v hỡnh chiu cỏc khi hỡnh hc,th hin s nm kin thc ú qua trỡnh by bi lm kim tra - Hon thin k nng lm bi kim... HS quan sỏt ren trc H 11. 2 v a,Ren ngoi: (ren trc) 11 .3/SGK - L ren c hỡnh thnh mt ngoi ca chi tit - Hóy in cỏc cm t lin m v lin * Quy c v ren ngoi ( ren trc): Giáo án Công Nghệ 8 mnh cú quy c v ren ngoi (ren trc) - ng nh ren, gii hn ren, vũng nh - Cho HS c ni dung quy c ren c v bng nột lin m - ng chõn ren, vũng chõn ren c v - Cho HS quan sỏt ren trc H 11. 4 v bng nột lin mnh 11 .5/SGK - Vũng chõn ren... Tr 28 - c trc bi 8 SGK Tr 29 x x x x x x x Giáo án Công Nghệ 8 Ngy son :10 /09/2 012 Ngy dy : Tit 8 : KHI NIM V BN V K THUT - HèNH CT I.Mc tiờu: - Bit c mt s khỏi nim v bn v k thut - Bit c khỏi nim v cụng dng ca hỡnh ct - Rốn k nng c bn v k thut II.Chun b: -GV: Mt s mụ hỡnh vt tht: ng lút -HS: Tranh bn v chi tit III.Tin trỡnh dy hc: 1. n nh t chc lp 2.Kim tra bi c 3.Bi mi Hot ng ca GV - HS Hot ng 1: Tỡm... nh SGK Tr49 - HS c phn ghi nh SGK 5.Hng dn hc nh - ễn tp bn v nh,ni dung ca bn v nh v trỡnh t c bn v nh Giáo án Công Nghệ 8 - Chun b tit sau thc hnh : c bn v nh n gin Ngy son : 16 /11 /2 010 Ngy dy : 17 /11 /2 010 (8A;8B) Tit 13 : Bi tp thc hnh C BN V NH N GIN I Mc tiờu: - Kin thc: + nm c cỏch c bn v nh n gin + Bit c c trỡnh t mt bn v nh n gin + Bit c mt s kớ hiu bng hỡnh v ca mt s b phn dựng trờn bn v . thực hành. 1. Bảng 7 .1 Vật thể Bản vẽ A B C D 1 x 2 x 3 x 4 x 2. Bảng 7.2 Gi¸o ¸n C«ng NghÖ 8 - Giáo viên làm ví dụ cho HS một vật thể bất kỳ. - Các nhóm làm bài theo sự phân công: Mỗi. nhà. - Học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK. - Làm bài tập SGK Tr 10 ,11 . - Đọc phần có thể em chưa biết. Ngày soạn :19 / 08/ 2 012 Ngày dạy : Tiết 3 : Thực hành HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ I. Mục tiêu. vẽ. II. Nội dung: 1. Bài 3:Bảng 3 .1 Hướng chiếu Hình chiếu A B C 1 × 2 × 3 × b. Vị trí của 3 hình chiếu: Gi¸o ¸n C«ng NghÖ 8 - Lưu ý: Tiến hành làm 2 bước đó là vẽ mờ và tô đậm. - Giáo viên làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 8 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Công nghệ 8 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1,