0

Giáo án Công nghệ 8 trọn bộ_CKTKN_Bộ 5

143 726 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:30

Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ Tiế t Ngày soạn Dạy 8A4 Dạy 8A5 1 20/08/201 2 20/08/201 2 23/08/201 2 PHẦN MỘT : VẼ KĨ THUẬT CHƯƠNG I: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC BÀI 1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết được một số khái niệm về bản vẽ kĩ thuật Giúp học sinh biết được vai trò của bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất và đời sống.Có nhận thức đúng đắn đối với việc học môn vẽ kỹ thuật -Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát,phân tích -Thái độ: Giáo dục lòng say mê học tập. Làm việc theo quy trình. yêu thích vẽ kỹ thuật II. CHUẨN BỊ : + Đối với giáo viên: - Tranh ảnh hình 1.1, 1.2, 1.3 SGK + Đối với học sinh: - Đọc trước bài mới SGK. Thước thẳng III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1. Ổn định tổ chức lớp : 2. Kiểm tra: SGK, vở ghi 3. Bài mới: ĐVĐ: Em muốn diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền đạt một thông tin thì có thể biểu diễn như thế nào? Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cơ bản GV: Nhìn vào hình 1.1 hãy nói rõ ý nghĩa của từng hình vẽ GV: Nhìn vào hình vẽ ta có thể biết được nội dung của hình vẽ do vậy hình vẽ là phương tiện quan trọng dùng trong giao tiếp GV: Đưa mô hình ngôi nhà, lõi thép cho học sinh quan sát. ? Các sản phẩm và công trình trên muốn chế tạo hoặc thi công đúng như ý muốn của nhà thiết kế thì người thiết kế phải thể hiện nó bằng cái gì ? ? Người công nhân khi chế tạo một sản phẩm hoặc I. Bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất Hình vẽ là một phương tiện quan trọng dùng trong giao tiếp… Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương 1 Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ xây dựng một công trình thì có thể căn cứ vào cái gì? ( căn cứ vào bản vẽ kỹ thuật) ? Quan sát hình 1.2 SGK hãy nói mối liên quan đến bản vễ kĩ thuật? HS: Quan sát và trả lời ? Nêu tầm quan trọng của bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất? GV: Đưa vật thật để học sinh quan sát kết hợp với việc quan sát hình 1.3 HS: Quan sát ? Muốn sử dụng có hiệu quả và an toàn các đồ dùng và các thiết bị đó thì ta cần phải làm gì? HS: Quan sát và trả lời GV cho HS xem sơ đồ hình 1.4 SGK ? Bản vẽ được dùng trong lĩnh vực nào ? Hãy nêu một số lĩnh vực mà em biết ? các lĩnh vực kỹ thuật đó cần trang thiết bị gì ? Có cần xây dựng cơ sở hạ tầng không ? GV: Phát phiếu học tập ND: Em hãy nêu một vài VD về các trang thiết bị và cơ sở hạ tầng của các lĩnh vực kĩ thuật - Cơ khí: Máy công cụ, nhà xưởng - Xây dựng: Máy xây dựng, phương tiện vận chuyển - Giao thông: Phương tiện giao thông, đường giao thông, cầu cống - Nông nghiệp: máy nông nghiệp, công trình thủy lợi, cơ sở chế biến ? Phải sử dụng những dụng cụ gì để vẽ bản vẽ kỹ thuật ? Trình bày khái niệm của bản vẽ kĩ thuật? Nhận xét và kết luận ? Em hãy kể ra một số lĩnh vực kĩ thuật mà em biết? Nhấn mạnh: - Mỗi lĩnh vực đều phải có trang bị các loại máy, thiết bị và cần có cơ sở hạ tầng, nhà xưởng. Do đó bản vẽ kĩ thuật được chia làm 2 loại lớn: Bản vẽ diễn tả chính xác hình dạng kết cấu của sản phẩm hoặc công trình Bản vẽ kĩ thuật là ngôn ngữ dùng chung trong ngành kĩ thuật II. Bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống - Để sử dụng có hiệu quả và an toàn thì phải kèm theo bản chỉ dẫn bằng lời và bằng hình vẽ - Bản vẽ kĩ thuật là tài liệu cần thiết kèm theo sản phẩm dùng trong trao đổi và sử dụng III. Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật. Các lĩnh vực kỹ thuật đều gắn liền với bản vẽ kỹ thuật và mỗi lĩnh vực kĩ thuật đều có loại bản vẽ riêng của ngành mình. Học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất và đời sống IV. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ + Bản vẽ cơ khí thuộc lĩnh vực chế tạo máy và thiết bị. + Bản vẽ xây dựng thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng… 4. Củng cố ? Tại sao bản vẽ kĩ thuật là phương tiện thông tin dùng trong sản xuất và đời sống? ? Vì sao chúng ta cần phải học môn vẽ kỹ thuật Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương 2 Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ 5.HDVN: - Đọc trước bài 2 SGK - Mỗi tổ chuẩn bị mô hình một hình hộp chữ nhật, đèn pin. Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương 3 Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ Tiế t Ngày soạn Dạy 8A4 Dạy 8A5 2 20/08/201 2 20/08/201 2 23/08/201 2 BÀI 2: HÌNH CHIẾU I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh hiểu thế nào là phép chiếu, hình chiếu vuông góc và vị trí các hình chiếu. Biết được sự tương quan giữa các hướng chiếu với các hình chiếu. - Kỹ năng: Nhận biết hình chiếu của vật thể - Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận,chính xác Làm việc theo quy trình. yêu thích vẽ kỹ thuật II. CHUẨN BỊ : + Đối với giáo viên: - Mô hình hình hộp như hình 2.3, 2.4 SGK - Nguồn sáng, bao diêm, vỏ bao thuốc lá. - Bìa cat tông cứng gập làm mô hình mặt phẳng chiếu + Đối với học sinh: - Một số hình hộp để quan sát III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1.Ổn định tổ chức lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: Trình bày vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống và sản xuất. Cho ví dụ minh hoạ ? 3. Giảng bài mới: ĐVĐ: Hình chiếu là hình biểu hiện một mặt nhìn thấy của vật thể đối với người quan sát đứng trước vật thể. Phần khuất được thể hiện bằng nét đứt. Vậy có các phép chiếu nào? Tên gọi hình chiếu ở trên bản vẽ như thế nào? Chúng ta cùng nghiên cứu bài : “ Hình chiếu”. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cơ bản GV: Nêu tình huống khi trời nắng hoặc tối có ánh điện ta nhìn thấy bóng của mình ở dưới mặt đất HS: Kết hợp quan sát hình 2.1 SGK ? Em hãy chỉ ra đâu là mặt phẳng chiếu, tia chiếu, hình chiếu? ? Khái niệm về hình chiếu. ? Cách vẽ hình chiếu của một điểm của vật thể ntn. GV: Cho học sinh quan sát tranh hình 2.2 đặt câu hỏi: ? Nhận xét về đặc điểm của các tia chiếu trong I. Khái niệm về hình chiếu Chiếu một vật thể lên một mặt phẳng ta được một hình gọi là hình chiếu Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương 4 Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ các hình 2.2a, 2.2b, 2.2c SGK HS: Thảo luận GV: Kết luận: đặc điểm các tia chiếu khác nhau, cho ta các phép chiếu khác nhau ? Cho ví dụ về các phép chiếu này trong tự nhiên? HS: Thảo luận và trả lời HS: Quan sát hình 2.3 và mô hình ba mặt phẳng chiếu ? Nêu vị trí của các mặt chiếu đối với vật thể? ? Các mặt phẳng chiếu được đặt như thế nào đối với người quan sát? GV: Yêu cầu HS đọc câu hỏi trong SGK và nghiên cứu trả lời. HS: Nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi GV: Cho HS quan sát mô hình ? Vật thể được đặt ntn đối với các mặt phẳng chiếu GV nói rõ vì sao phải mở các mặt phẳng chiếu( vì hình chiếu phải được vẽ trên cùng 1 bản vẽ) ? Hãy nêu vị trí của mặt phẳng chiếu bằng và mặt phẳng chiếu cạnh khi mở? HS: Tìm hiểu mô hình và thảo luận theo nhóm Các nhóm trả lời và nhận xét chéo nhau ? Vì sao phải dùng nhiều hình chiếu để biểu diễn vật thể ? Nếu dùng một hình chiếu có được không ? II. Các phép chiếu - Phép chiếu xuyên tâm: Các tia chiếu đồng quy - Phép chiếu song song: các tia chiếu song 2 - Phép chiếu vuông góc: Các tia chiếu vuông góc với mpc III. Các hình chiếu vuông góc 1. Các mặt phẳng chiếu - Mặt chính diện (Mặt phẳng chiếu đứng) - Mặt nằm ngang (Mặt phẳng chiếu bằng) - Mặt cạnh bên phải ( Mặt phẳng chiếu cạnh) 2. Các hình chiếu - Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước đến - Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống - Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang phải IV. Vị trí các hình chiếu - Các hình chiếu của một vật thể được vẽ trên cùng một mặt phẳng của bản vẽ - Hình chiếu bằng ở bên dưới hình chiếu đứng - Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng. 4.Củng cố: ? Thế nào là hình chiếu 5.Hướng dẫn về nhà: - Hướng dẫn làm BT số 3 SGK và đọc phần có thể em chưa biết. - Đọc trước bài 4 SGK Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương 5 Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ Tiế t Ngày soạn Dạy 8A4 Dạy 8A5 3 20/08/201 2 20/08/201 2 23/08/201 2 BÀI 3: BÀI TẬP THỰC HÀNH: HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: - Biết được các hình chiếu trên bản vẽ. - Biết biểu diễn hình chiếu trên mặt phẳng chiếu - Kỹ năng: - Vận dụng vào bài tập thực hành để củng cố kiến thức về hình chiếu. - Thái độ: - Phát huy trí tưởng tượng trong không gian - Giáo dục tính cẩn thận, chính xác - Cần giữ vệ sinh nơi làm việc góp phần bảo vệ môi trường. II. CHUẨN BỊ : + Đối với giáo viên: - Mô hình vật thể Hình 3.1 a - Nội dung bài thực hành + Đối với học sinh: - Thước kẻ, bút chì , giấy A4. III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1 Ổn định tổ chức lớp 2 Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị báo cáo thực hành của hs 3 Bài mới: GV- Gọi một HS lên đọc nội dung bài thực hành - Giải thích các bước tiến hành: + Đọc kĩ nội dung bài thực hành và kẻ bảng 3.1 vào bài làm, sau đó đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng. + Vẽ các hình chiếu đứng, bằng, cạnh của một trong các vật thể hình 3.1 a đúng vị trí của chúng ở trên bản vẽ. Cách làm báo cáo thực hành Nêu cách trình bày bài làm trên khổ A4 và cách bố trí phần hình, chữ, khung tên lên bảng, hs qsát và làm theo. Tổ chức thực hành Hướng dẫn HS làm bài và kiểm tra cách tiến hành thực hành bài tập của HS I. Giai đoạn hướng dẫn ban đầu - Đọc nội dung bài thực hành và tìm hiểu các bước tiến hành thực hành - Ghi nội dung tiến hành thực hành vào vở Làm bài trên khổ A4 Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương 6 Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ Tổng kết đánh giá bài thực hành: - GV nhận xét, đánh giá giờ làm bài tập thực hành: - GV hướng dẫn học sinh tự đánh giá bài làm của mình dựa theo mục tiêu bài học. - GV thu bài về chấm, có thể chấm một số bài trước lớp để nhận xét kết quả II. Giai đoạn thực hành Đáp án. 1. III. Giai đoạn kết thúc thực hành Học sinh chuẩn bị chu đáo đồ dùng thực hành, làm việc nghiêm túc Cách thực hiện 4.Củng cố GV nhận xét đánh giá chấm điểm một số bài 5. Hướng dẫn về nhà: - GV dặn HS đọc trước bài 5 SGK. - Chuẩn bị thước kẻ , bút chì. Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương 7 Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ Tiế t Ngày soạn Dạy 8A4 Dạy 8A5 3 14/09/201 4 15/09/201 4 /09/201 4 BÀI 4: BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết được các khối đa diện thường gặp (Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều) - Hiểu rõ sự tương quan giữa hình chiếu trên bản vẽ và vật thể. - Kỹ năng: Phân tích nhận biết được các khối đa diện, đọc được bản vẽ -Thái độ:Giáo dục tính cẩn thận,chính xác II. CHUẨN BỊ : + Đối với giáo viên: - Mẫu vật: Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều , bìa cứng 3 mpc, bao diêm. + Đối với học sinh: - Mỗi tổ chuẩn bị một mẫu vật : Hộp phấn, hộp bút. III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1.Ổn định tổ chức lớp : 2.Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong giờ 3.Giảng bài mới: ĐVĐ: Khối đa diện là một khối được bao bởi các hình đa giác phẳng. Để nhận dạng được các khối đa diện thường gặp: Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều: Đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều. Chúng ta cùng đi nghiên cứu bài: “ Bản vẽ các khối đa diện “ GV: Cho HS quan sát hình 4.1 và mô hình HS: Quan sát và nghiên cứu ? Các khối hình học được bao bởi các hình gì? GV: Kết luận GV: Cho HS quan sát hình 4.2 và kèm theo vật thật ? Hình hộp chữ nhật được giới hạn bởi các hình gì? Các cạnh và các mặt của hình hộp có đặc điểm gì? HS: Hoạt động theo nhóm trả lời GV: Kết luận như SGK GV: Yêu cầu H tham khảo nội dung câu hỏi SGK và trả lời HS: Quan sát trả lời GV: Kết luận I. Khối đa diện Khối đa diện được bao bởi các hình đa giác phẳng II. Hình hộp chữ nhật 1.Thế nào là hình hộp chữ nhật Hình hộp chữ nhật được bao bởi 6 hình chữ nhật 2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật Bảng 4.1 Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương 8 Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ GV: Gọi H lên bảng vẽ 3 hình chiếu GV: Yêu cầu H xem tranh và mô hình HS: Quan sát tranh ? Trả lời câu hỏi trong SGK HS: Nghiên cứu và trả lời GV: Kết luận GV Tương tự như phần hình chữ nhật HS tự trả lời, lập bản và ghi vào vở GV Cho hs qsát tranh và mô hình ? Cho biết khối đa diện ở hình 4.6 SGK được bao bởi các hình gì ? GV vẽ hình 4.7 lên bảng và hs trả lời 3 câu hỏi sgk để điền vào bảng 4.3. GV : Nhận xét, Đưa ra đáp án đúng Hình Hình chiếu Hình dạng kích thước 1 Đứng HCN a,h 2 Bằng HCN a,b 3 Cạnh HCN b,h III. Hình lăng trụ đều 1. Thế nào là hình lăng trụ đều Hình lăng trụ đều là hình bao bởi 2 mặt đáy là 2 hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau 2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều Bảng 4.2 Hình Hình chiếu Hình dạng kích thước 1 Đứng HCN a,h 2 Bằng Tam giác a,b 3 Cạnh HCN b,h IV. Hình chóp đều 1.Thế nào là hình chóp đều SGK 2.Hình chiếu của hình chóp đều Bảng 4.3 Hình Hình chiếu Hình dạng kíchthước 1 Đứng Tam giác cân a,h 2 Bằng H.vuông a 3 Cạnh Tam giác cân a,h * Chú ý :(SGK - T18) 4. Củng cố: ? Dựa vào các phần đã học trên hãy cho biết các khối đa diện được xác định bằng kích thước nào? 5. Hướng dẫn về nhà: Chuẩn bị đồ dùng bài 5 để thực hành Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương 9 Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ Tiế t Ngày soạn Dạy 8A4 Dạy 8A5 4 15/09/201 4 17/09/201 4 16/09/201 4 BÀI 3+5: BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN I. MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp học sinh đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối đa diện. -Kỹ năng: Vận dụng vào bài tập thực hành để củng cố kiến thức về hình chiếu -Thái độ:Giáo dục tính cẩn thận, chính xác Cần giữ vệ sinh nơi làm việc góp phần bảo vệ môi trường II. CHUẨN BỊ : + Đối với giáo viên: - Mô hình vật thể A, B, C, D - Nội dung bài thực hành - Bảng phụ + Đối với học sinh: - Thước kẻ, bút chì, compa, giấy A4 . III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1 Ổn định tổ chức lớp 2 Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới: ĐVĐ: Để đọc được bản vẽ hình chiếu của vật thể có dạng các khối đa diện, để từ đó hình thành kĩ năng đọc bản vẽ các khối đa diện và phát huy trí tưởng tượng không gian, hôm nay chúng ta sẽ học bài: “Đọc bản vẽ các khối đa diện”. GV- Gọi một HS lên đọc nội dung bài thực hành - Giải thích các bước tiến hành: + Đọc kĩ nội dung bài thực hành và kẻ bảng 3.1 vào bài làm, sau đó đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng. + Vẽ các hình chiếu đứng, bằng, cạnh của một trong các vật thể hình 3.1 a đúng vị trí của chúng ở trên bản vẽ. Cách làm báo cáo thực hành Nêu cách trình bày bài làm trên khổ A4 và cách bố trí phần hình, chữ, khung tên lên bảng, hs qsát và làm theo. Tổ chức thực hành Hướng dẫn HS làm bài và kiểm tra cách tiến hành thực hành bài tập của HS I. Giai đoạn hướng dẫn ban đầu - Đọc nội dung bài thực hành và tìm hiểu các bước tiến hành thực hành - Ghi nội dung tiến hành thực hành vào vở Làm bài trên khổ A4 Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương 10 [...]... dạng và đường kính mặt đáy 4 Củng cố: ? GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK 5 Hướng dẫn về nhà: + Trả lời câu hỏi, làm bài tập trong SBT + Chuẩn bị đồ dùng giờ sau thực hành 14 Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương 15 Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ Tiế t 6 Ngày soạn Dạy 8A4 Dạy 8A5 17/09/201 4 24/09/201 4 22/09/201 4 BÀI 7: BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN... làm trong từng bàn G: Cùng H nhận xét bài làm của một H H: Căn cứ nhận xét của GV, tự đánh giá bài làm của mình G: Thu bài H: Thu dọn chỗ thực hành 3 Câu hỏi và bài tập: Chuẩn bị bài 13 28 Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương 29 Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ Tuần: 8 12/10/201 Ngày 4 soạn: Ngày dạy: 13/10/201 Tiết : 11 4 BÀI 13: BẢN VẼ LẮP RÁP I Mục... số bài trước lớp để nhận xét kết quả 5 Hướng dẫn về nhà: - GV dặn HS đọc trước bài 8 SGK - Mỗi tổ làm mô hình: Quả cam, ống lót Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương 17 Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ Tiế t 7 Ngày soạn Dạy 8A4 Dạy 8A5 26/09/201 4 29/09/201 4 27/09/201 4 CHƯƠNG II: BẢN VẼ KĨ THUẬT BÀI 8: KHÁI NIỆM VỀ HÌNH CẮT I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết được khái niệm và công dụng của hình cắt - Kỹ năng: Nhận... bàn - Ghi nội dung bản vẽ nhà vào vở bài tập ? Nêu công dụng bản vẽ nhà ? Nêu nội dung bản vẽ lắp H: Nhận xét G:- Nhận xét điều chỉnh, kết luận -Treo tranh hình 15. 1 Giáo án Công nghệ 8 - Công dụng: + Diễn tả hình dạng, kích thước của ngôi Lô Văn Cương 35 Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ H: Chỉ các nội dung trên hình 15. 1 G: Treo tranh hình 15. 2 cùng 15. 1 H: Quan sát, trả lời các câu hỏi vấn đáp, tìm hiểu... nội dung bài thực hành và kẻ bảng 5. 1 vào bài làm, sau đó đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng + Vẽ các hình chiếu đứng, bằng, cạnh của một trong các vật thể A, B, C, D Tổ chức thực hành Hướng dẫn HS làm bài và kiểm tra cách tiến hành thực hành bài tập của HS Tổng kết đánh giá bài thực hành: II Giai đoạn thực hành - GV nhận xét, đánh giá Đáp án Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương 11 Trường PTDTBT – THCS... thể có dạng hình chữ nhật, vậy hình cắt sẽ có hình dạng như thế nào? 5 Hướng dẫn về nhà: - Làm bài trong SBT - Mang vật thể: Sưu tầm và mang các chi tiết có ren 22 Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương 23 Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ Tuần: 6 02/10/201 Ngày 4 soạn: Ngày dạy: 04/10/201 Tiết : 9 4 BÀI 11: BIỂU DIỄN REN I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Hiểu và... A; 3 – D; tự đánh giá bài làm của b 1 2 3 4 mình dựa theo mục tiêu bài học - GV thu bài về chấm, có thể chấm một số bài trước lớp để nhận xét kết quả III Giai đoạn kết thúc thực hành Học sinh chuẩn bị chu đáo đồ dùng thực hành, làm việc nghiêm túc Cách thực hiện 4.Củng cố GV nhận xét đánh giá chấm điểm một số bài 5 Hướng dẫn về nhà: - GV dặn HS đọc trước bài 6 SGK 12 Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương... hình cắt cục bộ ) Bước 5: ? Vị trí các chi tiết Bước 6: Giáo viênthao tác tháo lắp H nêu trình tự tháo lắp; tháo lắp lại G: Đọc mẫu toàn bộ bản vẽ H: Đọc lại Hoạt động 2: Thực hành ( 15 ) G: Kiểm tr đồ dùng, dụng cụ H: Thực hiện bài tập theo các bước từng cá nhân - Đọc bản vẽ lắp bộ ròng rọc ( Đọc thêm ) - Điền các nội dung cần thiết theo dàn bài trong vở bài tập Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương 33 Trường... thúc và đánh giá bài thực hành ( 4’ ) H: Ngừng làm bài tập, trao đổi bài thực hành trong từng bàn G: Cùng cả lớp nhận xét bài làm của 1 H H: Căn cứ nhận xét trên, tự đánh giá bài làm của mình G: Thu bài H: Thu rọn thực hành G: Nhận xét giờ thực hành 4 Câu hỏi và bài tập: - Học bài cũ theo vở ghi - Chuẩn bị bài sau bài 15 : Sưu tầm bản vẽ nhà, tìm hiểu về thiết kế nhà ở 34 Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn... đường kính ren, hướng soắn sẻ, tìm hiểu ở bài 12 H: Đọc phần ghi nhớ 4 Câu hỏi và bài tập ( 5 ) H: Lần lượt trả lời các câu hỏi : 1,2,3/37( SGK) G: Nhận xét điều chỉnh Dặn dò: Chuẩn bị đủ đồ dùng, dụng cụ cho bài thực hành : Bài 10+12 Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương 25 Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ ư Tuần: 7 05/ 10/201 Ngày 4 soạn: Ngày dạy: 06/10/201 Tiết : 10 4 BÀI 10+12: BÀI TẬP THỰC HÀNH : ĐỌC BẢN . nhận xét đánh giá chấm điểm một số bài 5. Hướng dẫn về nhà: - GV dặn HS đọc trước bài 6 SGK Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương 12 Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ Tiế t Ngày soạn Dạy 8A4 Dạy 8A5 5 17/09/201 4 22/09/201 4 20/09/201 4 BÀI. SGK 5. Hướng dẫn về nhà: + Trả lời câu hỏi, làm bài tập trong SBT + Chuẩn bị đồ dùng giờ sau thực hành. Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương 14 Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ Giáo án Công nghệ 8 Lô. dặn HS đọc trước bài 5 SGK. - Chuẩn bị thước kẻ , bút chì. Giáo án Công nghệ 8 Lô Văn Cương 7 Trường PTDTBT – THCS Tri Lễ Tiế t Ngày soạn Dạy 8A4 Dạy 8A5 3 14/09/201 4 15/ 09/201 4 /09/201 4 BÀI
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 8 trọn bộ_CKTKN_Bộ 5, Giáo án Công nghệ 8 trọn bộ_CKTKN_Bộ 5, , IV. Câu hỏi và bài tập, Bài mới: Thực hành, I. Vì sao xảy ra tai nạn điện, II. Vật liệu cách điện, I. Động cơ điện một pha, CHƯƠNG VIII. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ