0

Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 12

517 642 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:31

PHẦN I CHƯƠNG I :  Ti t1 Bi1  I!"#$ : 1. Kiến thức :Trình bày được khái niệm và tầm quan trọng của bản vẽ kĩ thuật trong đời sống và trong sản xuất . 1 NS:27 /08/2012 ND:29 /08/2012 2. Kĩ năng :- Quan sát, phân tích các hình vẽ kễ được các ứng dụng của bản vẽ kĩ thuật trong đời sống và trong sản xuất . 3 .Thái độ : -Nhận thức đúng với việc học tập môn vẽ kĩ thuật. Tinh thần hợp tác giữa các thành viên trong nhóm. II . %& 1. Giáo viên . Đọc tài liệu tham khảo phần mở đầu . 2. Học sinh :Đọc trước nội dung bài 1và trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 7 III. '()* 1.Ổn định 1’ :8/1 ………………………………………………… 8/2…………………………………………………………………… 2 2.Đặt vấn đề 1’ : Trong giao tiếp hàng ngày con người thường dùng những phương tiện gì ? Các sản phẩm, công trình nào đó muốn chế tạo hoặc thi công đúng thì người thiết kế phải thể hiện bằng gì cái ? Vậy bản vẽ kỹ thuật có vai trò gì? 3. Hoạt động dạy học : +, /0123 456.78 59:;<8-123 Hoạt động 1:Tìm hiểu khái niệm về bản vẽ kĩ thuật.10’ Hỏi vai trò của bản vẽ trong đời sống và trong sản xuất ? - Các sản phẩm làm ra được gắn liền với cái gì ? bản vẽ kĩ thuật được dùng trong quá trình nào? -Làm việc cá nhân trả lời câu hỏi của GV -Nhớ lại các sản phẩm làm ra từ nhỏ tới lớn đều gắn liền với bản vẽ kĩ thuật . 3 -Vậy thế nào là bản vẽ kỹ thuật ? Hoạt động 2:Tìm hiểu bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất9’ -Em hãy kể một số sản phẩm do con người làm ra? -Trong giao tiếp hàng ngày con người thường dùng các phương tiện gì? *Vậy sản phẩm đó được làm ra như thế nào? -HS hoạt động cá nhân để đưa ra câu trả lời:Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ. -HS: làm việc cá nhân rồi trả lời câu hỏi củaGV - Hai bạn ngồi cạnh nhau thảo luận rồi trả lời theo yêu cầu của gv,các bạn khác chú ý lắng nghe rồi nhận xét bổ sung . -Các sản phẩm ,công trình nào đó muốn chế tạo hoặc thi công đúng thì ngưới thiết kế phải thể hiện bằng bản 4 -Cho hs quan sát hình 1.2 và cho biết hình 1.2 a,b,c liên quan thế nào với bản vẽ kĩ thuật? -Các sản phẩm và công trình đó muốn được chế tạo hoặc thi công đúng như ý muốn của người thiết kế thì người thiết kế phải thể hiện nó bằng gì? -Người công nhân khi chế tạo các sản phẩm và xây dựng các công trình thì căn cứ vào đâu? GV: Nhấn mạnh tầm quan trọng của bản vẽ kĩ thuật với sản phẩm và rút ra kết luận: Bản vẽ kĩ thuật là một phương tiện thông tin dùng trong vẽ kĩ thuật . -HSlàm việc cá nhân rồi 2-3em trả lời, các bạn khác chú ý lắng nghe rồi nhận xét bổ sung . -HS:làm việc cá nhân rồi trả lời (Thể hiện bằng bản vẽ kỹ thuật) HS thu thập thông tin của GV và ghi kết luận vào vở. 5 sản xuất * Vậybản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào trong đời sống. GV:em hãy kể một số phương tiện đi lại,biển báo , các máy mà em biết? *Vậycác sản phẩm làm ra dựa vào đâu? Hoạt động 3 : Tìm hiểu bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống 9’ -Để sản phẩm trên sử dụng có hiệu quả và an toàn thì nhà sản xuất cần phải làm gì? - Yêu cầu hs quan sát hình 1.3a SGK hãy biết ý HS:làm việc cá nhân rồi trả lời Cả lớp chú ý lắng nghe bạn trả lời . Hs: làm việc cá nhân rồi đứng tại chỗ trả lời Cả lớp chú ý lắng nghe và ghi vào vở -HS:Quan sát, hoạt động và suy nghĩ cá nhân rồi trả 6 nghĩa của hình 1.3a,1.3b. GV Nhấn mạnh: Bản vẽ kĩ thuật là tài liệu cần thiết kèm theo sản phẩm . Hoạt động 4: Tìm hiểu bản vẽ trong các lĩnh vực kĩ thuật8’ -GV:em hãy cho biết bản vẽ được dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật nào? -Thông báo:Mỗi lĩnh vực kỹ thụât đều có loại bản vẽ của nghành mình. GV:Em hãy nêu ví du về thiết bị và cơ sở hạ tầng của nông nghiệp, xây dựng . lời. HS:chú ý lắng nghe và thu thập thông tin. -HS:làm việc cá nhân rồi đứng tại chỗ trả lời. 7 *Trong trường phổ thông môn vẽ kỹ thuật giúp các em những gì? Hoạt động 5:Củng cố:5’ -Yêu cầu 1 hs đọc nội dung ghi nhớ trong SGK. -Cho HS trả lời các câu hỏi cuối bài. -Nhận xét đánh giá giờ học về sự chuẩn bị bài, tinh thần xây dựng bài. HS: Để có những hiểu biết về bản vẽ kỹ thuật, tạo điều kiện cho việc học tập các môn khoa học kỹ thuật khác đồng thời ứng dụng vào trong sản xuất vả đời sống . -Cả lớp chú ý lắng nghe bạn đọc . -Cả lớp chú ý lắng nghe bạn trả lời rồi nhận xét bổ sung. - Lắng nghe nội dung GV đánh giá 8 4. Dặn dò:2’ - Các em về nhà học bài và trả lời câu hỏi của bài 1 “câu 1 ; câu 2; câu 3” SGK trang 7. - Chuẩn bị bài 2 SGK : +Thế nào là một hình chiếu của vật thể? +Có các phép chiếu nào? Mỗi phép chiếu có đặc điểm gì? +Làm bài tập trang 10sgk 9 10 [...]...11 NS: 28/ 08/ 2 012 ND:30/ 08/ 2 012 I.MỤC TIÊU Tiết 2 : Bài 2 HÌNH CHIẾU 12 1.Kiến thức -Hiểu được thế nào là hình chiếu -Nhận biết được các hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kĩ thuật 2.Kĩ năng : -Nhận biết được các vị trí của các hình chiếu: hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh trên bản vẽ 3 Thái độ : Rèn tính kiên nhẫn, tính cẩn thận, trung thực trong học tập II CHUẨN BỊ : 1 .Giáo viên:... BỊ 1 .Giáo viên:Chuẩn bị cho cả lớp : Mô hình làm bằng gỗ như hình 5.2 2.Học sinh:Nghiên cứu kĩ nội dung bài học III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định 1’ : 8/ 1……………………………………… 8/ 2……………………………………………………… 2 Kiểm tra bài cũ:5’ Các phép chiếu? Đặc điểm của các phép chiếu? Đáp án: Các phép chiếu 2đ’ Nêu được đặc điểm của các phép chiếu :8 ’ 3 Giới thiệu bài GV giới thiệu rõ mục tiêu của bài học Cả lơp... độ : Nghiêm túc, cẩn thận, tinh thần hợp tác giữa các thành viên trong nhóm II CHUẨN BỊ : 1 Giáo viên: -Chuẩn bịcho cả lớp :Mô hình hình trụ đều ,hình lăng trụ đều, hình chóp đều 2.Học sinh:Nghiên cứu kĩ nội dung trong bài 4và chuẩn bị như phần dặn dò ở tiết 3 R III.TIẾN TRNH LÊN LỚP 1 Ổn định: 1’ 8/ 1 8/ 2 34 2 Bài cũ: : 3.Giới thiệu bài : 1’ cho HS quan sát mô hình các khối hình học rồi... thông báo phần chú ý trang 10 Hoạt động4 Củng cồ:5’ cầu của GV, cả lớp chú ý lắng nghe bạn tra lời rồi nhận xét ,bổ sung Cả lớp chú ý lắng nghe GV thông báo 19 - Yêu cầu 1hs đọc phần ghi nhớ - Thế nào là hình chiếu của vật thể -Có các phép chiếu nào?Mỗi phép chiếu có đặc điểm gì ? -Tên gọi và vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ như thế nào ? -Cả lớp chú ý lắng nghe bạn đọc - Thu thập thông tin GV chốt... -.Nghiên cứu kỹ nội dung bài 2 SGK Chuẩn bị cho cả lớp; -Vật mẫu :1 bao diêm ,1 bao thuốc lá; 1 đèn pin, mộ hình các mặt phẳng chiếu, các hình chiếu và hướng chiếu, vị trí các hình chiếu 13 2 Học sinh :Đọc trước nội dung bài 2 và trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 7 SGK và chuẩn bị như nội dung phần dặn dò ở tiết 1 R C TIẾN TRNH DẠY HỌC 1.Ổn định 1’ 8/ 1 8/ 2 2 Kiểm tra bài cũ 5’ - Vì sao chúng... động cá nhân rồi trả lời - Cả lớp chú ý lắng nghe bạn đọc - Một vài học sinh nhắc lại các bước tiến hành -Cả lớp chú ý lắng nghe GV thông báo -Lớp chú ý lắng nghe GV hướng dẫn -GV theo dõi, giúp đỡ các HS có kĩ năng yếu Hoạt động 4: Tổng kết 6’ -GV treo bảng phụ đã vẽ các hình chiếu trên bảng phụ ở bài 3 -GV yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau trao đổi bài cho nhau rồi tự đánh giá kết quả thưc hành về... ,hình lăng trụ đều, hình chóp đều được hình thành như thế nào ? Các hình chiếu của nó Kẻ bảng 4.1, 4.2, 4.3 vào vở bài tập.mỗi em sưu tầm 1 hình chư nhật, 1 hình trụ đều, 1 hình chóp đều 28 29 30 31 32 NS:29/ 08/ 2013 ND:1/ 08/ 2013 Tiết 4: Bài 4 BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN I.MỤC TIÊU 33 1.Kiến thức : - Trình bày được khái niệm về khối đa diện, hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều.Biết được hình... trưa đi học về hoặc bóng của một vật dưới ánh sáng của đèn hình bóng đó gọi là hình chiếu 4 Hoạt động dạy học TRỢ GIÚP CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1 Tìm hiểu khái niệm về hình chiếu.5' -Yêu cầu Hs quan sát hình 2.1 và cho biết đâu là vật thể , đâu là hình chiếu -GV : dùng đèn pin chiếu vật mẫu lên tường để cho hs thấy được sự liên hệ giữa các tia sáng và -HS quan sát hình 2.1,rồi trả lời cá... 13) *Chuẩn bị bài mới: Mỗi em mang các đồ dùng : 1thước, 1 bút chì, 1com pa và xem bài thực hành hinh chiếu của vật thể đọc trước bải 3 bài tập thực hành hình chiếu của vật thể 20 21 22 NS:00/ 08/ 2013 ND:22/ 08/ 2013 Tiết 3: Bài 3 BÀI TẬP THỰC HÀNH HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức : - Biết được sự liên quan giữa hướng chiếu và hình chiếu - Biết được cách bố trí các hình chiếu ở trên bản... bị, tinh thần 27 -HS hoạt động cá nhân rồi trả lời theo yêu cầu của GV -HS làm việc cá nhân để hoàn thành bài làm - Cả lớp chú ý theo dõi -HS thực hiện theo yêu cầu của GV -Thu thập nội dung GV dặn dò , học tập ở nhà thái độ học tập, kết quả thực hành -Lớp trửơng thu bài và nộp cho GV -Cả lớp chú ý lắng ngheGV nhận xét 5.Dặn dò: 2’ Vẽ lại các hình chiếu của các vật thể còn lại vào vở bài tập *Chuẩn . gì? +Làm bài tập trang 10sgk 9 10 11 Tiết 2 : Bài 2 HÌNH CHIẾU I ! MỤC TIÊU 12 NS: 28/ 08/ 2 012 ND:30/ 08/ 2 012 1.Kiến thức -Hiểu được thế nào là hình chiếu . -Nhận biết được các hình chiếu. bằng gì cái ? Vậy bản vẽ kỹ thuật có vai trò gì? 3. Hoạt động dạy học : +, /0 123  456. 78 59:;< ;8- 123  Hoạt động 1:Tìm hiểu khái niệm về bản vẽ kĩ thuật.10’ Hỏi vai trò của bản. và công trình đó muốn được chế tạo hoặc thi công đúng như ý muốn của người thiết kế thì người thiết kế phải thể hiện nó bằng gì? -Người công nhân khi chế tạo các sản phẩm và xây dựng các công
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 12, Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 12,