0

Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 18 (tích hợp BVMT)

51 723 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:34

Trng Th Thanh Thy- Học kì II Chơng V: Truyền và biến đổi truyển động Soạn: 05/01/2014 Tiết 28-Bài 29: Truyền chuyển động Ngày giảng Lớp - Sĩ số 8A 8B 8C I. Mục tiêu : - Kiến thức: Học sinh biết đợc cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của một số cơ cấu truyền động. Hiểu đợc vai trò quan trọng của truyền chuyển động - Kỹ năng: Biết cách tháo lắp và xác định đợc tỷ số truyền của một số bộ truyền động - Thái độ: Giáo dục tính chăm chỉ, cẩn thận, chính xác Có thói quen làm việc theo quy trình. II. Chuẩn bị: - Đối với giáo viên: + Đồ dùng: Mô hình cơ cấu truyền chuyển động(Bộ truyền động đai, bánh răng xích) III. Tiến trình thực hiện: 1. Tổ chức ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cơ bản 1 Trng Th Thanh Thy- Tìm hiểu tại sao cần truyền chuyển động. - Y/c hs quan sát H29.1 - Tại sao cần truyền chuyển động quay từ trục giữa đến trục sau xe đạp? - Tại sao số răng của đĩa lại nhiều hơn số răng của líp? - Y/c hs quan sát mô hình truyền chuyển động - Gv phân tích trên mô hình và dựa và nội dung đã tổng hợp ở trên để kết luận. - Y/c hs liên hệ bộ xích líp nhiều tầng ở xe đạp địa hình. - Gv giới thiệu khái niệm (phân tích rõ vật dẫn và bị dẫn) - Y/c hs quan sát H29.2 - Y/c hs quan sát mô hình và cho biết bộ truyền đai gồm bao nhiêu chi tiết? đợc làm bằng vật liệu gì? - Tại sao khi quay bánh dẫn, bánh bị dẫn lại quay theo? - Hãy cho biết tốc độ và chiều quay của các bánh? - Gv đánh giá, tổng hợp, nêu nguyên lý làm việc Chiều quay có thể thay đổi tuỳ thuộc vào bộ truyền - Tốc độ thay đổi tuỳ thuộc vào đờng kính bánh của bộ truyền. ? Từ hệ thức trên em có nhận xét gìvề mối quan hệ giữa đờng kính bánh đai và số vòng quay của chúng? ? Muốn đảo chiều chuyển động của bánh bị dẫn, ta mắc dây dai theo kiểu nào? - Gv vận hành mô hình, phân tích chiều quay trên mô hình - Y/c hs liên hệ thực tế - GV tổng hợp, phân tích, nêu phạm vi ứng dụng (chú ý cách tăng ma sát đối với đai truyền của máy xay xát gạo ở địa phơng - đây là nhợc điểm của bộ truyền động đai) - Gv giới thiệu khái niệm (nói rõ bộ truyền động ăn khớp sẽ hạn chế đợc nhợc điểm của bộ truyền động đai) - Y/c hs quan sát H29.3 - Hãy mô tả bộ truyền động ăn khớp và điền vào dấu ba chấm SGK. - Để các bánh răng ăn khớp đợc với nhau hoặc đĩa ăn khớp với xích cần đảm bảo yếu tố gì? I. Tại sao cần truyền chuyển động? Cần truyền chuyển động vì các bộ phận của máy thờng đặt xa nhau và có thể chúng cần tốc độ quay khác nhau. II. Bộ truyền chuyển động 1. Truyền động ma sát- truyền động đai a. Cấu tạo bộ truyền động đai Gồm: bánh dẫn1,bánh bị dẫn 2,và dây đai 3 b. Nguyên lý làm việc - Khi bánh dẫn 1(có đờng kính D 1 ) quay với tốc độ n d (n 1 ) (vòng /phút), nhờ lực ma sát giữa dây đai và bánh đai, bánh bị dẫn 1 (có kính D 2 ) sẽ quay với tốc độ n bd (vòng/phút) - Tỷ số truyền đợc xác định nh sau: i = n bd /n d = n 2 /n 1 = D 1 /D 2 hay n 2 =n 1 xD 1 /D 2 c. ứng dụng Máy khâu, máy khoan , máy tiện, ôtô, máy kéo Đặc điểm: Cấu tạo đơn giản, làm việc êm, ít ồn, có thể truyền chuyển động giữa các trục xa nhau. !"#$ 2. Truyền động ăn khớp. a. Cấu tạo bộ truyền động - Bộ truyên động bánh răng gồm bánh dẫn, bánh bị dẫn - Bộ truyền động xích gồm: Đĩa dẫn, đĩa bị dẫn, xích. Muốn ăn khớp đợc thì khoảng cách giữa hai rãnh kề nhau trên bánh này phải bằng khoảng cách giữa hai răng kề nhau trên bánh kia. (B- 2 Trng Th Thanh Thy- - ý kiến khác - Gv đánh giá, tổng hợp - Từ phần tổng hợp tên rút ra kết luận (tính chất) - Phân tích, chứng minh thông qua công thức xác định tỷ số truyền - Y/c hs liên hệ thực tế ? nêu phạm vi ứng dụng ớc răng bằng nhau) b.Tính chất Nếu bánh 1 có số răng Z 1 quay với tốc độ n 1 (vòng /phút), bánh 2 có số răng Z 2 quay với tốc độ n 2 (vòng /phút) tỉ số truyền: i = n 2 /n 1 = Z 1 /Z 2 hay n 2 = n 1 x Z 1 /Z 2 Bánh răng nào có số răng ít hơn sẽ quay nhanh hơn c. ứng dụng Bộ truyền động bánh răng nh đồng hồ, hộp số xe máy. Bộ truyền động xích nh xe đạp ,xe máy, máy nâng truyền 4. Củng cố - Y/c 01 hs đọc phần ghi nhớ. -trả lời các câu hỏi ở Sgk. - Nhận xét, đánh giá giờ học 5.HDVN. Xem trớc bài 30 Soạn: 12/01/2014 Tiết 29 - Bài 30: Biến đổi chuyển động Ngày giảng Lóp- Sĩ số 8A 8B 8C 3 Trng Th Thanh Thy- I. Mục tiêu: - Kiến thức: Biết đợc cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của một số cơ cấu biến đổi chuyển động trong thực tế - Kỹ năng: Biết cách tháo lắp và xác định đợc tỷ số truyền của một số bộ truyền động - Thái độ: GD tính chăm chỉ cẩn thận, Có thói quen làm việc theo quy trình. II.Chuẩn bị: - Đối với giáo viên: Bộ mô hình truyền và biến đổi chuyển động Tranh SGK III. Tiến trình bài học: 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu cấu tạo nguyên lý làm việc của bộ truyền động đai. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cơ bản -Y/c hs quan sát H30.1 Sgk - Y/c hs quan sát mô hình - Y/c hs nghiên cứu thông tin ở mục I Sgk - Tai sao chiếc máy khâu lại chuyển động tịnh tiến đợc? - Hãy mô tả chuyển động cụ thể của từng chi tiết trong H30.1 bằng cách hoàn thành câu (Gv treo bảng phụ) - Gv kết luận. - Y/c hs quan sát H30.2 - Y/c hs mô tả cấu tạo của cơ cấu - Khi tay quay 1 quay đều thì con trợt 3 sẽ chuyển động nh thế nào? - kết luận và đa ra nguyên lý làm việc của cơ cấu (Gv phân tích trên mô hình) - Khi nào thì con trợt 3 đổi hớng? - kết luận và đa ra khái niệm điểm chết trên, điểm chết dới của cơ cấu (Gv phân tích trên mô hình) - Ta biến đổi chuyển động tịnh tiến của con trợt thành chuyển động quay của tay quay có đợc không? Khi đó cơ cấu sẽ chuyển động nh thế nào? - đa ra phạm vi ứng dụng của cơ cấu (Gv phân tích trên mô hình và H30.3 Sgk) - Y/c hs liên hệ thực tế - Y/c hs quan sát H30.4 Sgk I. Tại sao cần biến đổi chuyển động? Cần biến đổi chuyển động vì các bộ phận công tác của máy cần những chuyển động khác nhau để thực hiện những nhiệm vụ nhất định từ một chuyển động ban đầu - Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến hoặc ngợc lại - Cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động lắc hoặc ngợc lại II. Một số cơ cấu biến đổi chuyển động. 1. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến (cơ cấu tay quay con trợt) a. Cấu tạo % Tay quay 1 % Thanh truyền 2 % Giá đỡ 4 % Con trợt 3 b. Nguyên lý làm việc Khi tay quay 1 quay qanh trục A, đầu B của thanh truyềnchuyển động tròn , làm cho con trợt 3 chuyển động tịnh tiến qua lại trên giá đỡ 4. Nhờ đó chuyển động quay của tay quay đợc biến thành chuyển động tịnh tiến qua lại của con trợt. c. ứng dụng Dùng trong máy khâu, máy ca, ô tô 2. Biến đổi chuyển động quay thành chuyển động lắc (cơ cấu tay quay - thanh lắc) a. Cấu tạo 4 Trng Th Thanh Thy- - Y/c hs quan sát mô hình (Gv thao tác chậm) - Hãy mô tả cấu tạo của cơ cấu. - Khi tay quay 1 quay đều thì thanh lắc 3 sẽ chuyển động nh thế nào? - Gv đánh giá, kết luận, đa ra ng.lý làm việc của cơ cấu (Gv phân tích trên mô hình) - Ta biến đổi chuyển động lắc của thanh lắc thành chuyển động quay của tay quay có đợc không? Khi đó cơ cấu sẽ chuyển động nh thế nào? - Nêu phạm vi ứng dụng của cơ cấu Gồm : Tay quay1, thanh truyền 2,thanh lắc 3 và giá đỡ 4. Chúng đợc nối với nhau bằng các khớp quay. b. Nguyên lý Khi tay quay 1 quay đều quanh trục A, thông qua thanh truyền 2, làm thanh lắc 3 lắc qua lắc lại quanh trục D một góc nào đó. Tay quay 1 đợc gọi là khâu dẫn. c. ứng dụng Dùng trong máy dệt, xe tự đẩy, máy khâu đạp chân. 4. Củng cố - Y/c 01 hs đọc phần ghi nhớ. - Trả lời các câu hỏi ở Sgk. 5. HDVN: Đọc trớc bài 31 5 Trng Th Thanh Thy- Soạn 19/01/2013 Tiết 30-Bài 31 :Thực hành: Truyền và biến đổi chuyển động Ngày giảng Lóp- Sĩ số 8A 8B 8C I. Mục tiêu: - Tháo và lắp đợc các bộ truyền và biến đổi chuyển động đúng quy trình. - Tính đúng đợc tỷ số truyền của bộ truyền và biến đổi chuyển động - Giáo dục tính chăm chỉ, cẩn thận, chính xác, ý thức kỷ luật.Có tác phong làm việc đúng qui trình. II. Chuẩn bị: - Đối với giáo viên: + Nội dung: Nghiên cứu Sgk, Sgv, tài liệu tham khảo. + Đồ dùng: Theo mục I Sgk - Đối với học sinh: + Nội dung: Nghiên cứu kỹ Sgk, báo cáo. III. Tiến trình bài học: 1. Tổ chức ổn định lớp. 2.Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cơ bản - Gv giới thiệu các bộ truyền động - Hớng dẫn qui trình tháo lắp (thao tác mẫu), cách đếm số răng, cách đIều chỉnh, làm báo cáo - Nêu lu ý khi thực hành - Kiểm tra công tác chuẩn bị - Phân công nhóm và vị trí thực hành - Y/ c thực hiện bài thực hành (chia thành 02 nhóm lớn làm theo các nội dung 1, 2 và 3 sau khoảng thời gian thì đổi nhóm I. Giai đoạn hớng dẫn chuẩn bị Nội dung và trình tự thực hành 1. Đo đờng kính bánh đai, đếm số răng 2. Lắp ráp các bộ truyền động và kiểm tra tỷ số truyền 6 Trng Th Thanh Thy- để đảm bảo sự đáp ứng về thiết bị cho thực hành) -GV Quan sát, theo dõi, uốn nắn Học sinh làm việc theo nhóm và ghi kết quả vào mẫu báo cáo thực hành Nhắc nhở hs nội quy an toàn lao động - Gv hớng dẫn hs thu dọn dụng cụ, tự đánh giá bài làm của mình. - Gv thu bài thực hành, nhận xét II. Giai đoạn tổ chức thực hành III.Giai đoạn kết thúc thực hành -Về công tác chuẩn bị - Thực hiện qui trình -Thái độ học tập 4 Củng cố: Theo từng phần 5 HDVN: Đọc trớc bài 32 Phần III- Kỹ thuật điện Soạn: 26/01/2013 Tiết 31-Bài 32: vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống 7 Trng Th Thanh Thy- Ngày giảng Lớp- Sĩ số 8A 8B 8C I. Mục tiêu: - Học sinh biết đợc quá trình sản xuất và truyền tải điện năng. - Hiểu đợc vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống. - Quan sát, phân tích, liên hệ thực tế - Giáo dục hs ý thức tiết kiệm điện năng là tiết kiệm các nguyên liệu để tạo ra điện năng, bảo vệ môi trờng. II. Chuẩn bị : + Đối với giáo viên: - Nghiên cứu SGK và các tài liệu có liên quan - Tranh vẽ phóng to hình 32.1, 32.2, 32.3, 32.4 SGK + Đối với học sinh: - Nghiên cứu bài III. Tiến trình bài giảng: 1. ổn định tổ chức lớp: 2 . Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cơ bản HS: Kể tên một số dạng năng lợng mà em biết (Nhiệt năng, cơ năng ) GV: Gợi ý: ? Năng lợng do đốt than, củi sinh ra gọi là năng lợng gì ? - Nêu khái niệm điện năng ? Để sản xuất ra điện năng, trớc hết ta phải làm gì (Xây dựng nhà máy điện) ? ở nhà máy điện năng lợng đầu vào là những năng lợng nào HS: - Quan sát hình 32.1 - Nêu các bộ phận chính của các nhà máy nhiệt điện - Trình bày quá trình sản xuất điện năng ở nhà máy nhiệt điện GV: Giải thích màu sắc ở các đờng ống dẫn nớc cách làm lạnh hơi thành nớc HS: Quan sát hình 32.2 ? Các bộ phận chính của nhà máy thuỷ điện ? Quá trình sản xuất ra điện năng ở nhà máy thuỷ điện GV: Chỉ tranh, giải thích thêm về việc - Mục đích xây dựng đập nớc I. Điện năng: 1. Điện năng là gì? Năng lợng (Công) của dòng điện gọi là điện năng 2. Sản xuất điện năng - Nhiệt năng - Thuỷ năng - Cơ năng - Quang năng - Năng lợng nguyên tử Đều tạo ra điện năng a. Nhà máy nhiệt điện Than, khí đốt đun sôi nớc, hơi nớc ở nhiệt độ cao, áp suất lớn đẩy làm quay tua bin hơi kéo máy phát điện quay b. Nhà máy thuỷ điện Nớc dâng cao, theo đờng ống dẫn, động năng lớn đập vào cánh quạt tua bin nớc làm quay tua bin máy phát tạo ra điện năng 8 Trng Th Thanh Thy- - Những lợi ích khác của nhà máy thuỷ điện ? So sánh tiềm năng, u điểm của nhà máy thuỷ điện với nhà máy nhiệt điện (ít ô nhiễm, nguồn năng lợng đầu vào không mất tiền mua) ? Bộ phận quan trọng nhất của nhà máy điện nguyên tử ? Qua trình sản xuất ra điện ? Những chú ý khi xây dựng nhà máy điện nguyên tử (An toàn tuyệt đối) HS: - Thực hiện yêu cầu tìm hiểu vào SGK bằng bút chì - Nêu ý kiến - Nhận xét, bổ xung GV: Cho VD c. Nhà máy điện nguyên tử Lò phản ứng tạo ra nhiệt năng, hơi nớc ở nhiệt độ cao áp suất lớn. 3. Truyền tải điện năng : - Từ nhà máy đến khu công nghiệp dùng đờng dây truyền tải điện áp cao 500 KV, 220KV - Đa điện đến khu dân c, lớp học dùng đ- ờng dây truyền tải điện áp thấp ( hạ áp) 220V - 380V II. Vai trò của điện năng : - Điện năng là nguồn năng lợng, nguồn động lực cho các máy, thiết bị - Nhờ có điện năng, quá trình sản xuất đ- ợc tự động hoá và cuộc sống con ngời có đấy đủ tiện nghi, văn minh hiện đại hơn 4. Củng cố - HS: Đọc ghi nhớ, cho VD - Đọc Có thể em cha biết 5. hdvn:- Dặn dò chuẩn bị bài 33 Soạn:0 2/02/2013 Chơng VI: An toàn điện Tiết 32- Bài 33 : An toàn điện Ngày giảng Lớp- Sĩ số 8A 8B 8C I. Mục tiêu: - Hiểu đợc những nguyên nhân gây ra tai nạn điện, sự nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể ngời. - Biết đợc một số biện pháp an toàn điện trong sản xuất và đời sống - Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, an toàn khi sử dụng điện II. Chuẩn bị : + Đối với giáo viên: - Nghiên cứu SGK và các tài liệu có liên quan - Tranh vẽ phóng to hình 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5 SGK - Một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện: Kìm điện, bút thử điện + Đối với học sinh: - Tìm hiểu các biện pháp an toàn điện trong thực tế địa phơng III. Tiến trình bài giảng: 1. ổn định tổ chức lớp: 2 . Kiểm tra bài cũ: 9 Trng Th Thanh Thy- ? Chức năng các nhà máy điện là gì? Chức năng các đờng dây dẫn điện là gì ? Điện năng có vai trò gì trong sản xuất và đời sống 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cơ bản - Nêu các nguyên nhân chính gây ra tai nạn điện ( 3 nguyên nhân ) HS:- Quan sát tranh hình 33.1 SGK HS: Cho VD các trờng hợp tai nạn do nguyên nhân thứ 2 HS: Quan sát tranh 33.2, mô tả, kết luận ? Trong trờng hợp nào dây điện có thể bị đứt rơi vào ngời ? Phải đề phòng ra sao HS: Quan sát hình 33.3 GV: Trong khi sử dụng và sửa chữa, để tránh tai nạn điện cần tuân theo các biện pháp, nguyên tắc an toàn điện HS: - Quan sát hình 33.4, thực hiện yêu cầu tìm hiểu - Trình bày GV: Nhận xét, sửa chữa, kết luận HS: Đọc SGK, trình bày các nguyên tắc GV: Cho VD giải thích từng nguyên tắc HS:- Quan sát hình 33.5 - Kể tên, vật liêu, công dụng của các dụng cụ an toàn điện Tai nạn điện xảy ra rất nhanh và vô cùng nguy hiểm, nó có thể gây hoả hoạn, làm bị th- ơng hoặc chết ngời I. Vì sao xảy ra tai nạn điện 1. Do chạm trực tiếp vào vật mang điện - Chạm trực tiếp vào dây dẫn trần hoặc dây dẫn hở - Sử dụng đồ dùng điện bị rò điện ra ngoài vỏ kim loại - Sửa chữa điện không ngắt nguồn điện 2. Do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lới điện cao áp và trạm biến thế - Điện phóng qua không khí, qua ngời 3. Do đến gần dây điện đứt rơi xuống đất - Ma bão to, dây điện đứt, không đến gần chỗ dây điện đứt chạm xuống đất II. Một số biện pháp an toàn điện 1. Một số nguyên tắc an toàn điện khi sử dụng điện - Thực hiện tốt cách điện dây dẫn - Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện - Thực hiện tốt nối đất các thiết bị đồ dùng điện - Không vi phạm khoảng cách an toàn đối với lới điện cao áp 2. Một số nguyên tắc an toàn trong khi sửa chữa điện - Cắt nguồn điện + Rút phích cắm điện + Rút cầu chì + Cắt cầu dao + Sử dụng các dung cụ bảo vệ an toàn điện cho mỗi công việc trong khi sửa chữa để tránh bị điện giật và tai nạn khác - Sử dụng vật lót cách điện - Sử dụng các dụng cụ lao động cách điện - Sử dụng các dụng cụ kiểm tra 4. Củng cố :HS Đọc ghi nhớ, cho VD 5.hDvn: Dặn dò chuẩn bị bài thực hành 10 [...]... trong ngµy(giê:h) (5) 8 Tiªu thơ ®iƯn n¨ng trong ngµy A ( Wh) (6) 40 x 4 x 8 = 1 280 (wh) 2 3 4 5 Trương Thị Thanh Thủyquang vµ chÊn lu 60 ®Ìn sỵi ®èt Qu¹t bµn 60 Qu¹t trÇn 80 Tđ l¹nh 120 3 4 2 1 2 2 1 18 60 x 3 x 2 = 360 (wh) 60 x 4 x 2 = 480 (wh) 80 x 2 x 1 = 160 (wh) 120 x1 x 18 = 2160 (wh) 6 Tivi 80 2 5 80 x 2 x 5 = 80 0 7 Nåi c¬m ®iƯn 650 1 1 650 8 1000 1 1 1000 Bàn là điện 9 80 0 1 0,5 400 Ấm ®iƯn... Wh Đèn ống huỳn 40 4 8 quang 2 Đèn sợi đốt 60 3 2 3 Quạt bàn 60 4 2 4 Quạt trần 80 2 1 5 Tủ lạnh 120 1 18 6 Tivi 80 2 5 7 Nồi cơm điện 650 1 1 8 Bàn là điện 1000 1 1 9 Ấm điện 80 0 1 0.5 10 Máy vi tính 450 1 4 - Tiêu thụ điện năng của gia đình trong ngày : ( KWh ) - Tiêu thụ điện năng trong tháng (30 ngày) của gia đình : ……………….( KWh ) - Tính tiền điện phải trả trong tháng của gia đình Biết... Dïng ®iƯn 1 2 §Ìn sỵi ®èt §Ìn èng hnh quang 3 Qu¹t trÇn 4 Qu¹t bµn 5 Tđ l¹nh 6 Ti vi 7 BÕp ®iƯn 8 Nåi c¬m ®iƯn 9 B¬m níc 10 Ra ®i « c¸t xÐt C«ng Sè st lỵng dßng ®iƯn Pw T/g Tiªuthơ®iƯn sư n¨ng trong dơng ngµy(wh) trong 60 45 2 8 ngµy t(h) 2 4 65 80 120 70 1000 630 4 2 1 1 1 1 2 2 24 4 1 1 520 3200 288 0 280 1000 630 250 50 1 1 0,5 1 125 50 2400 1440 a Tiªu thơ ®iƯn n¨ng cđa gia ®×nh trong ngµy : 12525... kÕt qu¶ thùc hiƯn -Giáo viên cho HS tự đánh giá tiết thực - Th¸i ®é häc tËp hành của nhóm mình sau đó cho HS kiểm tra chéo kết quả thực hành của nhóm bạn -Giáo viên nhận xét 4.Cđng cè:-Theo tõng phÇn 5 HDVN: - HS chuẩn bò tiếp bài: “TH:Cøu ngêi bÞ tai n¹n ®iƯn” 12 Trương Thị Thanh ThủySo¹n:23/02/2013 TiÕt 34 - bµi 35: THùC HµNH: Cøu ngêi bÞ tai n¹n ®iƯn Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè 8A 8B 8C I Mơc tiªu: - BiÕt... thùc hµnh - kÕt qu¶ thùc hiƯn -Giáo viên cho HS tự đánh giá tiết - Th¸i ®é häc tËp thực hành của nhóm mình sau đó cho HS kiểm tra chéo kết quả thực hành của nhóm bạn Giáo viên nhận xét 4 Cđng cè: Theo tõng phÇn 5 HDVN: §äc tríc bµi VËt liƯu kÜ tht ®iƯn Ch¬ng VII : §å dïng ®iƯn gia ®×nh So¹n: 09/03/2014 TiÕt 35-Bµi 36 vËt liƯu kÜ tht ®iƯn Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè 8A 8B 8C I Mơc tiªu: - KiÕn thøc: BiÕt... dïng cÇn ph¶i dïng bót thư ®iƯn kiĨm tra ®iƯn cã rß ra vá hay kh«ng 4 Cđng cè: HS: §äc phÇn ghi nhí, ®äc phÇn ‘cã thĨ em cha biÕt’ 5 HDVN: Chn bÞ tríc bµi 48 So¹n: 30/03/2014 TiÕt 42- Bµi 48: Sư dơng hỵp lý ®iƯn n¨ng Ngµy gi¶ng Lãp- SÜ sè 8A 8B 8C I Mơc tiªu: - KiÕn thøc: BiÕt sư dơng ®iƯn n¨ng mét c¸ch hỵp lÝ - Th¸i ®é : Cã ý thøc tiÕt kiƯm ®iƯn n¨ng II Chn bÞ : + §èi víi gi¸o viªn: - B¶ng phơ III... MBA, lâi m¸y ph¸t ®iƯn tõ, kĨ tªn øng dơng cđa c¸c lo¹i vËt liƯu dÉn tõ 4 Cđng cè:-HS Thùc hiƯn bµi tËp ci bµi - §äc phÇn ghi nhí 5.HDVN: Chn bÞ bµi 38 So¹n: 16/03/2014 TiÕt 36-Bµi 38: §å dïng lo¹i ®iƯn - quang: §Ìn sỵi ®èt Ngµy gi¶ng Lãp- SÜ sè 8A 8B 8C I Mơc tiªu: - KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiĨu ®ỵc cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viƯc cđa ®Ìn sỵi ®èt HiĨu ®ỵc c¸c ®Ỉc ®iĨm cđa ®Ìn ®Ìn sỵi ®èt, - Kü n¨ng:... kinh nghiƯm b¶n th©n => Nªu c¸ch sư dơng ®Ìn hnh quang HS: - Quan s¸t mÉu vËt - §äc SGK - So s¸nh ®iĨm kh¸c ®Ìn hnh quang víi ®Ìn com pac So¹n:16/03/2014 TiÕt 38- Bµi 40: Thùc hµnh : ®Ìn èng hnh quang Ngµy gi¶ng Lãp- SÜ sè 8A 8B I Mơc tiªu: 19 8C Trương Thị Thanh Thủy- KiÕn thøc: BiÕt ®ỵc cÊu t¹o cđa ®Ìn èng hnh quang,chÊn lu,t¾cte HiĨu nguyªn t¾c lµm viƯc vµ c¸ch sư dơng ®Ìn èng hnh quang - Kü n¨ng:... s¹ch vµ nh½n 4 Cđng cè: HS: ®äc "ghi nhí", cã thĨ em cha biÕt 5.HDVN : DỈn dß: Chn bÞ bµi 44 So¹n: 23/0302014 TiÕt 40-Bµi 44: §å dïng §iƯn lo¹i ®iƯn - c¬: qu¹t ®iƯn, m¸y b¬m níc Ngµy gi¶ng Lãp- SÜ sè 8A 8B 8C I Mơc tiªu: - KiÕn thøc: BiÕt ®ỵc cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viƯc vµ c¸ch sư dơng cđa ®éng c¬ ®iƯn mét pha BiÕt ®ỵc cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viƯc vµ c¸ch sư dơng qu¹t ®iƯn -Kü n¨ng: BiÕt c¸ch sư dơng c¸c... ®iỊu g×? HS: Tr¶ lêi 4 cđng cè : HS: §äc phÇn ghi nhí GV:- Híng dÉn H tr¶ lêi c©u hái ci bµi 5 HDVN : Chn bÞ bµi 46: m¸y biÕn ¸p So¹n: 23/03/2014 TiÕt 41-Bµi 46: m¸y biÕn ¸p Ngµy gi¶ng Lãp- SÜ sè 8A 8B 24 8C Trương Thị Thanh Thủy- I Mơc tiªu: - KiÕn thøc: Häc sinh hiĨu ®ỵc cÊu t¹o, nguyªn lÝ lµm viƯc cđa m¸y biÕn ¸p mét pha - Kü n¨ng : BiÕt ®ỵc chøc n¨ng vµ c¸ch sư dơng m¸y biÕn ¸p mét pha - Th¸i ®é . tạo bộ truyền động - Bộ truyên động bánh răng gồm bánh dẫn, bánh bị dẫn - Bộ truyền động xích gồm: Đĩa dẫn, đĩa bị dẫn, xích. Muốn ăn khớp đợc thì khoảng cách giữa hai rãnh kề nhau trên bánh. biết bộ truyền đai gồm bao nhiêu chi tiết? đợc làm bằng vật liệu gì? - Tại sao khi quay bánh dẫn, bánh bị dẫn lại quay theo? - Hãy cho biết tốc độ và chiều quay của các bánh? - Gv đánh giá, tổng hợp, . giảng Lóp- Sĩ số 8A 8B 8C I. Mục tiêu: - Tháo và lắp đợc các bộ truyền và biến đổi chuyển động đúng quy trình. - Tính đúng đợc tỷ số truyền của bộ truyền và biến đổi chuyển động - Giáo dục tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 18 (tích hợp BVMT), Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 18 (tích hợp BVMT), , I. Vì sao xảy ra tai nạn điện, II. Vật liệu cách điện, I. Động cơ điện một pha, - Theo số pha: 1, 3 pha, II. Thiết bị lấy điện

Mục lục

Xem thêm