0

Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 7

129 716 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:31

Tuần 1 Từ ngày 18-23/8/2014 Tiết 1 Bài 1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG Ngày soạn: 15 tháng 8 năm 2014 Ngày giảng : tháng 8 năm 2014 I. Mục tiêu: -Trình bày được khái niệm về bản vẽ kỹ thuật, gồm: +/ Các thông tin kỹ thuật cần thiết dưới dạng quy ước thống nhất bằng các ký hiệu. +/ Bản vẽ cơ khí: Liên quan đến thiết kế, chế tạo, thi công, lắp ráp và sử dụng các chi tiết máy và thiết bị. +/ Bản vẽ xây dựng: Liên quan đến thiết kế, thi công, sử dụng các công trình kiến trúc, xây dựng. - Biết được vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống và sản xuất - Trình bày được khái niệm và tầm quan trọng của bản vẽ kỹ thuật, kể được các ứng dụng của bản vẽ kỹ thuật trong đời sống và trong thực tế sản xuất - Biết vận dụng, liên hệ với thực tiễn. - Có thái độ nghiêm túc đối với môn học II. Chuẩn bị: + Đối với giáo viên: • Tranh ảnh hình 1.1, 1.2, 1.3 SGK • Một số mô hình các sản phẩm cơ khí, các công trình kiến trúc xây dựng • Bảng phụ • Phiếu học tập + Đối với học sinh: • Mỗi tổ chuẩn bị một sản phẩm cơ khí • Đọc trước bài 1 SGK III. Các hoạt động dạy cụ thể: 1. ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Bài mới: ĐVĐ: Em muốn diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền đạt một thông tin thì có thể biểu diễn như thế nào? Nội dung kiến thức cơ bản TG Hoạt động của giáo viên và học sinh I Khái niệm chung về bản vẽ kĩ thuật ? Hãy trình bày lại vai trò của bản vẽ kĩ thuật đã học ở bài 1? Nhấn mạnh: • Các sản phẩm từ nhỏ đến lớn 15’ Nhớ lại kiến thức cũ và trả lời câu hỏi: 1. Muốn chế tạo các sản phẩm, thi công các công trình, sử dụng có hiệu quả và an toàn các sản phẩm, các công trình đó phải 1 do con người sáng tạo và làm ra đều gắn liền với bản vẽ kĩ thuật • Nội dung của bản vẽ kĩ thuật mà con người thiết kế phải được thể hiện như: Hình dạng, kết cấu, kích thước và những yêu cầu khác để xác định sản phẩm • Người công nhân phải căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để chế tạo ra sản phẩm đúng như thiết kế ? Trình bày khái niệm của bản vẽ kĩ thuật? Nhận xét và kết luận ? Em hãy kể ra một số lĩnh vực kĩ thuật đã học? Nhấn mạnh: • Mỗi lĩnh vực đều phải có trang bị các loại máy, thiết bị và cần có cơ sở hạ tầng, nhà xưởng… Do đó bản vẽ kĩ thuật được chia làm 2 loại lớn: + Bản vẽ cơ khí thuộc lĩnh vực chế tạo máy và thiết bị. + Bản vẽ xây dựng thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng… II. Bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất Tất cả các sản phẩm, công trình kiến trúc đều được trình bày theo một quy tắc thống nhất bằng bản vẽ kĩ thuật Có thể nói bản vẽ kĩ thuật là ngôn ngữ dùng chung trong ngành kĩ thuật 15’ 10’ có bản vẽ kĩ thuật của chúng Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ Ghi vở khái niệm Kể tên một số lĩnh vực theo kiến thức đã học bài 1 Theo dõi và ghi vở G: Nhìn vào hình 1.1 hãy nói rõ ý nghĩa của từng hình vẽ H: trả lời G: Nhìn vào hình vẽ ta có thể biết được nội dung của hình vẽ do vậy hình vẽ là phương tiện quan trọng dùng trong giao tiếp G: Đưa mô hình ngôi nhà, lõi thép cho học sinh quan sát. H: Quan sát98 ? Các sản phẩm và công trình trên muốn chế tạo hoặc thi công đúng như ý muốn của nhà thiết kế thì người thiết kế phải thể hiện nó bằng cái gì? H: Trao đổi và trả lời ? Người công nhân khi chế tạo một sản phẩm hoặc xây dựng một công trình thì 2 III. Bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống Bản vẽ kĩ thuật là tài liệu cần thiết kèm theo sản phẩm dùng trong trao đổi và sử dụng IV. Bản vẽ dùng chung trong các lĩnh vực kĩ thuật. Mỗi lĩnh vực kĩ thuật đều có loại bản vẽ của ngành mình. Học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất và đời sống có thể căn cứ vào đâu? H: Thảo luận và trả lời ? Quan sát hình 1.2 SGK hãy nói mối liên quan đến bản vễ kĩ thuật? H: Quan sát và trả lời G: Đưa vật thật để học sinh quan sát kết hợp với việc quan sát hình 1.3 H: Quan sát ? Muốn sử dụng có hiệu quả và an toàn các đồ dùng và các thiết bị đó thì ta cần phải làm gì? H: Quan sát và trả lời G: Phát phiếu học tập ND: Em hãy nêu một vài VD về các trang thiết bị và cơ sở hạ tầng của các lĩnh vực kĩ thuật • Cơ khí: • Xây dựng: • Giao thông: • Nông nghiệp: H: Trao đổi, tìm hiểu và trả lời G: Cho H nhận xét chéo theo tổ Tổng kết (5 phút 5) ? Tại sao bản vẽ kĩ thuật là phương tiện thông tin dùng trong sản xuất và đời sống? ? Hãy điền các chữ a, b, c vào các ô „ để các mệnh đề sau tương ứng với các hình 1.2 a, b, c SGK „ Các kĩ sư đang dùng bản vẽ kĩ thuật để trao đổi ý kiến với nhau „ Các nhân viên đang lập bản vẽ kĩ thuật của sản phẩm „ Các công nhân đang căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để thi công công trình 4. Hướng dẫn về nhà: - Trả lời câu hỏi theo SGK • Đọc trước bài 2 SGK • Mỗi tổ chuẩn bị mô hình một hình hộp chữ nhật Tuần 1 Từ ngày 18/8-23/8/2014 Tiết 2 Bài 2: HÌNH CHIẾU Ngày soạn: 15 tháng 8 năm 2014 Ngày giảng: … tháng 8 năm 2014 I. Mục tiêu: - Phân tích được các phép chiếu, các mặt phẳng chiếu, các hình chiếu và cách biểu diễn hình chiếu cơ bản trên bản vẽ kỹ thuật. 3 - Nhận biết vị trí các hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kỹ thuật. - Giải thích dược khái niệm phép chiếu qua ví dụ hình chiếu của một điểm thuộc vật thể trên mặt phẳng. - Giải thích được các khái niệm mặt phẳng chiếu, các khái niệm hình chiếu đứng, bằng, cạnh tương ứng trên các mp chiếu - Đọc được vị trí các hình chiếu trên bản vẽ kĩ thuật II. Chuẩn bị: + Đối với giáo viên: - Mô hình hình hộp như hình 2.3, 2.4 SGK - Bảng phụ + Đối với học sinh: Một số hình hộp để quan sát III. Các hoạt động dạy cụ thể: 1. ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống và sản xuất. Cho ví dụ minh hoạ H: Lên bảng trả lời 3, Bài mới: ĐVĐ: Hình chiếu là hình biểu hiện một mặt nhìn thấy của vật thể đối với người quan sát đứng trước vật thể. Phần khuất được thể hiện bằng nét đứt. Vậy có các phép chiếu nào? Tên gọi hình chiếu ở trên bản vẽ như thế nào? Chúng ta cùng nghiên cứu bài: “ Hình chiếu”. Nội dung kiến thức cơ bản TG Hoạt động của giáo viên và học sinh I. Khái niệm về hình chiếu Chiếu một vật thể lên một mặt phẳng ta được một hình gọi là hình chiếu II. Các phép chiếu • Phép chiếu xuyên tâm (Hình 2.2a) • Phép chiếu song song (Hình 2.2b) • Phép chiếu vuông góc (Hình 2.2c) 5’ 7’ G: Nêu tình huống khi trời nắng hoặc tối có ánh điện ta nhìn thấy bóng của mình ở dưới mặt đất H: Kết hợp quan sát hình 2.1 SGK ? Em hãy chỉ ra đâu là mặt phẳng chiếu, tia chiếu, hình chiếu? H: Quan sát và trả lời G: Nhấn mạnh lại G: Cho học sinh quan sát tranh hình 2.2 đặt câu hỏi: ? Nhận xét về đặc điểm của các tia chiếu trong các hình 2.2a, 2.2b, 2.2c SGK H: Thảo luận G: Kết luận: đặc điểm các tia chiếu khác nhau, cho ta các phép chiếu khác nhau ? Cho ví dụ về các phép chiếu này trong tự nhiên? H: Thảo luận và trả lời 4 III. Các hình chiếu vuông góc 1. Các mặt phẳng chiếu - Mặt chính diện (Mặt phẳng chiếu đứng) - Mặt nằm ngang (Mặt phẳng chiếu bằng) - Mặt cạnh bên phải (Mặt phẳng chiếu cạnhM) 2. Các hình chiếu Hình chiếu sẽ tương ứng với hướng chiếu • Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước • Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống • Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang IV. Vị trí các hình chiếu • Các hình chiếu của một vật thể được vẽ trên cùng một mặt phẳng của bản vẽ • Mặt phẳng chiếu bằng được mở xuống dưới trùng với mặt phẳng chiếu đứng • Mặt phẳng chiếu đứng được mở sang phải trùng với mặt phẳng chiếu đứng 18’ 10’ H: Quan sát hình 2.3 và mô hình ba mặt phẳng chiếu ? Nêu vị trí của các mặt chiếu đối với vật thể? H: Nghiên cứu và trả lời ? Các mặt phẳng chiếu được đặt như thế nào đối với người quan sát? H: Trả lời G: Yêu cầu H đọc câu hỏi trong SGK và nghiên cứu trả lời. H: Nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi G: Cho H quan sát mô hình ? Hãy nêu vị trí của mặt phẳng chiếu bằng và mặt phẳng chiếu cạnh khi gập lại? H: Tìm hiểu mô hình và thảo luận theo nhóm Các nhóm trả lời và nhận xét chéo nhau G: Yêu cầu H quan sát hình 2.5 ? Cho biết vị trí các hình chiếu được sắp xếp như thế nào? H: Quan sát và trả lời G: Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ SGK 3. Củng cố: (5 phút 5) 5 ? Vì sao phải dùng hình chiếu để biểu diẽn vật thể? Nếu ta dùng một hình chiếu có thể biểu diễn được vật thể hay không? ? Hãy ghi tên gọi mặt phẳng chiếu, tên hình chiếu và hướng chiếu tương ứng với các mặt phẳng vào bảng sau: Mặt phẳng Mặt phẳng chiếu Hình chiếu Hướng chiếu Chính diện Nằm ngang Cạnh bên phải 4. Hướng dân về nhà: - Hướng dẫn làm BT số 3 SGK • Đọc trước bài 3 SGK • Mỗi em chuẩn bị 02 tờ giấy khổ A4 và dụng cụ vẽ, Làm bài tập SBT Duyệt của tổ chuyên môn Ngày tháng năm 2014 Tuần 02 Từ ngày: 25/833/8/2014 Tiết 3 Bài 4: BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN Ngày soạn: 23 tháng 8. năm 2014 Ngày giảng: tháng 8. năm 2014 I. Mục tiêu: - Nhận diện được các khối đa diện thường gặp: Hình hộp chữ nhật, Hình lăng trụ đều, hình chóp đều. - Trình bày được khái niệm hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều ; ký hiệu kích thước cơ bản chiều dài - Biểu diễn được hình chiếu của hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều và hình chóp đều trên bản vẽ kĩ thuật - Đọc được bản vẽ vật thể có hình dạng hình hộp CN, lăng trụ đều, hình chóp đều - Có ý thức trong giờ học và tìm tòi nhận dạng vật thể trong cuộc sống II. Chuẩn bị : + Đối với giáo viên: - Tranh vẽ hoặc mô hình vật thể một số mặt phẳng, vật thật + Đối với học sinh: - Mỗi tổ chuẩn bị một mẫu vật : Hộp phấn, hộp bút… III. Các hoạt động dạy cụ thể: 1. Ổn định tổ chức lớp: 6 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Bài mới: ĐVĐ: Khối đa diện là một khối được bao bởi các hình đa giác phẳng. Để nhận dạng được các khối đa diện thường gặp: Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều: Đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều… Chúng ta cùng đi nghiên cứu bài: “ Bản vẽ các khối đa diện “ Nội dung kiến thức cơ bản TG Hoạt động của giáo viên và học sinh I. Khối đa diện Khối đa diện được bao bởi các hình đa giác II. Hình hộp chữ nhật 1. Thế nào là hình hộp chữ nhật Hình hộp chữ nhật được bao bởi 6 hình chữ nhật 2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật - Hình chiếu đứng có dạng hình chữ nhật, thể hiện chiều dài và chiều cao hình chữ nhật - Hình chiếu bằng là thể hiện chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật - Hình chiếu cạnh thể hiện chiều rộng và chiều cao III. Hình lăng trụ đều 1. Thế nào là hình lăng trụ đều Hình lăng trụ đều là hình bao bởi 2 mặt đáy là 2 hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau G: Cho H quan sát hình 4.1 và mô hình H: Quan sát và nghiên cứu ? Các khối hình học được bao bởi các hình gì? H: Trả lời câu hỏi G: Kết luận G: Cho H quan sát hình 4.2 và kèm theo vật thật H: Quan sát ? Hình hộp chữ nhật được giới hạn bởi các hình gì? Các cạnh và các mặt của hình hộp có đặc điểm gì? H: Hoạt động theo nhóm trả lời Các nhóm nhận xét chéo nhau G: Kết luận như SGK G: Yêu cầu H tham khảo nội dung câu hỏi SGK và trả lời H: Quan sát trả lời G: Kết luận G: Gọi H lên bảng vẽ 3 hình chiếu G: Yêu cầu H xem tranh và mô hình H: Quan sát tranh ? Trả lời câu hỏi trong SGK H: Nghiên cứu và trả lời G: Kết luận G: Tương tự như phần HCN H tự trả lời, 7 2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều SGK trang 17 IV. Hình chóp đều 1. Thế nào là hình chóp đều 2. Hình chiếu của hình chóp đều lập bản và ghi vào vở G: Về nhà tự làm và trả lời câu hỏi vào vở H: Tiếp thu và nhận bài H lên bảng vẽ 3 hình chiếu 4. Củng cố : ( 5 phút ) ? Dựa vào các phần đã học trên hãy cho biết các khối đa diện được xác định bằng kích thước nào? H: Trả lời G: Cho H đọc ghi nhớ SGK 5. Hướng dẫn về nhà : - Làm bài tập SGK, Chuẩn bị đồ dùng bài 5 để thực hành Duyệt của tổ chuyên môn Ngày … tháng … năm 2014 …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 8 Tuần 02 Từ ngày: 25/830/8/2014 Ti ế t 4 BÀI 3, 5: THỰC HÀNH: HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ- ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN Ngày soạn: 23 tháng 8. năm 2014 Ngày giảng : tháng 8 năm 2014 I. Mục tiêu: - Mô tả được việc thay đổi hướng chiếu khi vẽ hình chiếu - Phân tích được hai hình chiếu để vẽ hình chiếu thứ ba - Biểu diễn được hình chiếu trên bản vẽ, hình dung được hình dạng của vật thể. - Mô tả đúng hình chiếu các mặt, các cạnh của vật thể. II. Chuẩn bị : + Đối với giáo viên: • Mô hình vật thể A, B, C, D • Nội dung bài thực hành • Bảng phụ + Đối với học sinh: • Thước kẻ, bút chì, compa, giấy A4 …. III. Các hoạt động dạy cụ thể: 1. ổn định tổ chức lớp: 2 Kiểm tra bài cũ: Không 3 Bài mới: ĐVĐ: Để đọc được bản vẽ hình chiếu của vật thể có dạng các khối đa diện, để từ đó hình thành kĩ năng đọc bản vẽ các khối đa diện và phát huy trí tưởng tượng không gian, hôm nay chúng ta sẽ học bài: “Đọc bản vẽ các khối đa diện”. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1. Giới thiệu nội dung và trình tự tiến hành • Gọi một H lên đọc nội dung bài thực hành • Giải thích các bước tiến hành: + Đọc kĩ nội dung bài thực hành và kẻ bảng 5.1 vào bài làm, sau đó đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng. + Vẽ các hình chiếu đứng, bằng, cạnh của một trong các vật thể A, B, C, D. 2. Cách làm báo cáo thực hành Nêu cách trình bày bài làm trên khổ A4 3. Tổ chức thực hành Hướng dẫn H làm bài và kiểm tra cách tiến hành thực hành bài tập của H - Đọc nội dung bài thực hành và tìm hiểu các bước tiến hành thực hành - Ghi nội dung tiến hành thực hành vào vở Làm bài trên khổ A4 Làm việc cá nhân theo sự hướng dẫn của GV 9 4. Tổng kết đánh giá bài thực hành: - G nhận xét, đánh giá giờ làm bài tập thực hành: Học sinh chuẩn bị chu đáo đồ dùng thực hành, làm việc nghiêm túc… - G hướng dẫn học sinh tự đánh giá bài làm của mình dựa theo mục tiêu bài học. - G thu bài về chấm, có thể chấm một số bài trước lớp để nhận xét kết quả 5. Hướng dẫn về nhà: - G dặn H đọc trước bài 6 SGK - Mỗi tổ làm mô hình: Hình trụ, hình nón, hình cầu Duyệt của tổ chuyên môn …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………… Tuần 3: Từ ngày 01/906/9/2014 Tiết 5 BÀI 6 : BÃN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY Ngày soạn: 28 tháng 8. năm 2014 Ngày giảng: tháng 9 năm 2014 I. Mục tiêu: - Nhận dạng các khối tròn xoay thường gặp: Hình trụ, hình nón và hình cầu - Đọc được bản vẽ vật thể có hình dạng hình trụ, hình nón và hình cầu - Rèn luyện kĩ năng vẽ các vật thể và các hình chiếu của hình trụ, hình nón và hình cầu - Có ý thức trong giờ học và tìm tòi nhận dạng vật thể trong cuộc sống II. Chuẩn bị : + Đối với giáo viên: • Tranh vẽ hoặc mô hình vật thể một số khối tròn xoay: Hình trụ, hình nón và hình cầu • Bảng phụ + Đối với học sinh: • Mỗi tổ chuẩn bị một mẫu vật : ống hình trụ, chiếc nón, quả bóng… • Đọc trước bài 6 SGK III. Các hoạt động dạy cụ thể: 1.Ổn định tổ chức lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: Trong quá trình học 3.Bài mới: ĐVĐ: Khối tròn xoay là một khối hình học được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường cố định( Trục quay ) của hình. Để nhận dạng được các khối tròn xoay 10 [...]... môn Ngày… tháng……năm 2014 Tuần: 4 Từ ngày: 08 13/9/2014 TIẾT: 7 CHƯƠNG II: BẢN VẼ KỸ THUẬT BÀI 8: KHÁI NIỆM VỀ BẢN VẼ KĨ THUẬT - HÌNH CẮT Ngày soạn: 03 tháng 9 năm 2014 Ngày giảng: …… tháng 9 năm 2014 I Mục tiêu: - Từ quan sát mô hình và hình vẽ ống lót, hình thành khái niệm hình cắt, biểu diễn hình cắt - Trình bày được khái niệm, công dụng cuat... thích các bước tiến hành: + Đọc kĩ nội dung bài thực hành và kẻ bảng 7. 1 vào bài làm, sau đó đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng để chỉ rõ sự tương quan giữa các bản vẽ với các vật thể + Phân tích vật thể bằng cách đánh dấu (x) vào bảng 7. 2 Căn cứ vào phần chuẩn bị nội dung bài 7 2 Cách làm báo cáo thực hành G treo bảng phụ hình 7. 2 các vật thể Nêu cách trình bày bài làm trên khổ A4 HOẠT ĐỘNG CỦA... tập trong SBT • Chuẩn bị đồ dùng giờ sau thực hành Duyệt của tổ chuyên môn Ngày… tháng……năm 2014 12 Tuần: 3 Từ ngày 01/906/9/2014 Tiết 6 BÀI 7: THỰC HÀNH - ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY Ngày soạn: 28 tháng 8 năm 2014 Ngày giảng: tháng 9 năm 2014 I Mục tiêu: - Đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối... trắc nghiệm II Chuẩn bị: + Đối với giáo viên: • Đề, đáp án, biểu điểm + Đối với học sinh: • Kiến thức để kiểm tra III Các hoạt động dạy cụ thể: 1 ổn định tổ chức lớp: Sĩ số, trực nhật vệ sinh 2 Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới: 33 BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ CÂU HỎI/BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC Môn học: CÔNG NGHỆ 8 CHƯƠNG 1, 2: PHẦN VẼ KỸ THUẬT 1) Chuẩn... 6 Từ ngày: 22/9 27/ 9/2014 TIẾT: 11 BÀI 12: THỰC HÀNH- ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ REN Ngày soạn: 18 tháng 9 năm 2014 Ngày giảng: …… tháng 9 năm 2014 I Mục tiêu: - Nhận dạng được ký hiệu ren trên bản vẽ chi tiết - Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản có ren - Vẽ được phần ren theo quy ước - Vận dụng kiến thức đã học, đọc được bản vẽ có các loại ren khác nhau II Chuẩn bị: + Đối với giáo viên: • Nghiên... ĐVĐ: Sau khi hoàn thành việc sản xuất các chi tiết, để có sản phẩm làm công việc lắp ráp căn cứ vào hướng dẫn nào để lắp ráp ta nghiên cứu bài “ Bản vẽ lăp” Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu phần I G: So với bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp có công dụng gì? H: Đọc phần I ? Nêu công dụng của bản vẽ lắp ? Cho ví dụ cụ thể ? So sánh với công dụng của bản vẽ chi tiết ? Nêu nguyên nhân khác nhau G: Nhận xét điều... BTVN: Luyện đọc bản vẽ bộ vòng đai Dặn dò: Chuẩn bị bài thực hành 14 Duyệt của tổ chuyên môn Ngày… tháng……năm 2014 27 Tuần: 7 Từ ngày: 29/0904/10/2014 TIẾT: 13 BÀI 14: THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ LẮP ĐƠN GIẢN Ngày soạn: 25 tháng 9 năm 2014 Ngày giảng: … tháng … năm 2014 I Mục tiêu: - Phân tích được các chi tiết trên ban vẽ lắp về hình dạng và kích thước... bàn G: Cùng cả lớp nhận xét bài làm của 1 H H: Căn cứ nhận xét trên, tự đánh giá bài làm của mình G: Thu bài H: Thu rọn thực hành G: Nhận xét giờ thực hành 6 Câu hỏi và bài tập: - Học bài cũ theo vở ghi - Chuẩn bị bài sau bài 15 : Sưu tầm bản vẽ nhà, tìm hiểu về thiết kế nhà ở 29 Tuần: 7 Từ ngày: 29/0904/10/2014 TIẾT: 14 BÀI 15: BẢN VẼ NHÀ Ngày soạn: 25 tháng 9 năm 2014 Ngày giảng: … tháng … năm 2014... trong SBT - Mang vật thể: ống lót Tuần: 4 Từ ngày: 08 13/9/2014 TIẾT 8 BÀI 9: BẢN VẼ CHI TIẾT Ngày soạn: 03 tháng 9 năm 2014 Ngày giảng: …… tháng 9 năm 2014 I Mục tiêu: - Trình bày được nội dung bản vẽ chi tiết; các bước dọc bản vẽ chi tiết - Mô tả chi tiết có ren trên bản vẽ kỹ thuật - Biết đọc nội dung bản vẽ chi tiết đơn giản II Chuẩn bị : + Đối với giáo viên: • Tranh vẽ hoặc mô hình vật thể (ống lót)... Đọc phần ghi nhớ 3’ 3 Ren bị che khuất 7 5’ 3’ 4 Câu hỏi và bài tập ( 5’ ) H: Lần lượt trả lời các câu hỏi : 1,2,3/ 37( SGK) G: Nhận xét điều chỉnh Dặn dò: Chuẩn bị đủ đồ dùng, dụng cụ cho bài thực hành : Bài 10+12 20 Tuần 5 Từ ngày: 15/920/9/2014 TIẾT: 10 BÀI 11: THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ HÌNH CẮT Ngày soạn: 10 tháng 9 năm 2014 Ngày giảng: …… tháng 9 năm 2014 I Mục tiêu: - Nhận dạng . SBT Duyệt của tổ chuyên môn Ngày tháng năm 2014 Tuần 02 Từ ngày: 25 /8 33 /8/ 2014 Tiết 3 Bài 4: BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN Ngày soạn: 23 tháng 8. năm 2014 Ngày giảng: tháng 8. năm 2014 I. Mục tiêu: - Nhận. bị mô hình một hình hộp chữ nhật Tuần 1 Từ ngày 18/ 8-23 /8/ 2014 Tiết 2 Bài 2: HÌNH CHIẾU Ngày soạn: 15 tháng 8 năm 2014 Ngày giảng: … tháng 8 năm 2014 I. Mục tiêu: - Phân tích được các phép. môn Ngày… tháng… năm 2014 12 Tuần: 3 Từ ngày 01/906/9/2014 Tiết 6 BÀI 7: THỰC HÀNH - ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY Ngày soạn: 28 tháng 8. năm 2014 Ngày giảng: tháng 9 năm 2014 I.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 7, Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 7, , IV. Câu hỏi và bài tập, Bài mới: Thực hành, I. Vì sao xảy ra tai nạn điện, II. Vật liệu cách điện, I. Động cơ điện một pha, CHƯƠNG VIII. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ