0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Công nghệ >

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 17

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 17

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 17

... : ( 4’ ) Đèn huỳnh quang loại đèn thơng dụng Tuỳ theo hình dáng, kích thước, màu sắc ánh sáng , cơng suất mà đèn dùng để chiếu sáng gia đình, đường phố, xưởng máy , … Để hiểu ngun lí làm việc ... bị: dây điện ( sợi nhiều sợi), kìm tuốt dây ( dao),… DUYỆT CỦA TỔ CM Tuần : 09 – 10 - 11 Tiết: 09 – 10 - 11 NS: 26/ 09/ 2013 Bài Thực hành: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN I Mục Tiêu Kiến thức: - Biết u cầu mối ... Thực hành mẫu cho HS quan sát dây nhánh , chỗ nối - u cầu HS nêu lại bước thực đường dây trục dây hành nhánh gọi mối nối phân - Qua cho biết nối rẽ ? nhánh ( nối rẽ ) - Uốn gập lõi - Vặn xoắn...
 • 41
 • 597
 • 0
Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 17

Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 17

... nhà cảnh hoa trả lời câu hỏi ? +ý nghĩa cảnh hoa trang trí nhà +Kể số loại cảnh hoa dùng để trang trí nhà ? +Cách chăm sóc cảnh ? 5.Phụ Lục MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Trang 47 Giáo án cơng nghệ ... loại cảnh có đặc điểm gì? - Cây có hoa, có lá, leo HS: Ra hoa cho bóng mát b Vị trí trang trí cảnh GV: Theo em vị trí nhà - Cây cảnh thường trang trí Trang 49 Giáo án cơng nghệ thường trang trí cảnh? ... chỉnh cho cắt vải theo nét vẽ HS: Chú ý làm tập HĐ3.Đánh giá * Đánh giá: Trang 19 Giáo án cơng nghệ GV: Chọn mẫu vải cắt để học sinh tự nhận xét đánh giá GV: Bổ xung nhận xét 4.Củng cố: Bài khâu...
 • 162
 • 683
 • 2
Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 17

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 17

... 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp Giáo viên: Trần Thị Tình Trờng THCS Phù Hoá Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp Giáo viên: Trần Thị Tình Trờng THCS Phù Hoá Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ ... li cỏc cõu hi cui bi Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp Giáo viên: Trần Thị Tình Trờng THCS Phù Hoá Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp Giáo viên: Trần Thị ... 23/10/2011 Ngày dạy: 28/10/2011 Tuần10 Tit 17- THC HNH- XC NH SC NY MM V T L NY MM CA HT GING I MụC TIÊU Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp Trờng THCS Phù Hoá - Hiu c...
 • 115
 • 528
 • 0
Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 17

Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 17

... chống axit muối ăn mòn , chịu axit muối Tính chất công nghệ: Cho biết khả gia công vật liệu nh: Tính chất công nghệ : khả gia Tính đúc, tính rèn, công nh tính đúc , tính rèn , tính rèn Củng cố: ... chức ổ định lớp : 8A 8B 8C Kiểm tra : C1: Hãy nêu tính chất vật liệu khí ? Tính công nghệ có ý nghĩa ? C2 : Nêu khác vật liệu kim loại phi kim loại , kim loại đen kim loại màu Đáp án : C1 có tính ... Đáp án : C1 có tính chất học, hoá học ,lí học , công nghệ Tính công nghệ cho biết khả gía công vật liệu nh : tính đúc , tính hàn, tính rèn, khả gia công cắt gọt C2 : - Vật liệu kim loại dẫn điện...
 • 119
 • 593
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 9

... b»ng ®ång hå v¹n n¨ng (TiÕt 3) - Ngày so¹n: 29- 09- 2011 Tn: 19 Giáo án C«ng nghƯ GV:Kỷ Hồng Bạo TiÕt: Bµi 4: Thùc hµnh : sư dơng ®ång hå ®o ®iƯn (TiÕt ) ... Ph¬ng ph¸p thùc hµnh C¸c sai háng tiÕn hµnh thùc hµnh 15 - Nghe, quan s¸t n¾m v÷ng c¸c néi dung cÇn thùc hµnh Ph¬ng ph¸p thùc hµnh C¸c sai háng tiÕn hµnh thùc hµnh Giáo án C«ng nghƯ GV:Kỷ Hồng Bạo ... Ph¬ng ph¸p thùc hµnh C¸c sai háng tiÕn hµnh thùc hµnh 17 - Nghe, quan s¸t n¾m v÷ng c¸c néi dung cÇn thùc hµnh Ph¬ng ph¸p thùc hµnh C¸c sai háng tiÕn hµnh thùc hµnh Giáo án C«ng nghƯ GV:Kỷ Hồng Bạo...
 • 94
 • 666
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 3

... không khí : 70 - 80 % - ánh sáng : Cần đủ ánh sáng, không a ánh sáng mạnh - Đất: t phự sa thích hợp nht Ngay son: 05/01/2014 Ngay ging: 9A2: 08/01/2014 9A1: 11/01/2014 Tiết 19 kĩ thuật trồng xoài ... *********************************** Ngày soạn: 28/ 09/ 20 13 Ngày giảng : 9A2 : 30 /9/ 20 13 9A1 : /10/20 13 Tiết Bài Thực hành Giâm cành (T1) I./ Mục tiêu: * Kiến thức: - Biết ... hợp: 20 30 0C - Lợng ma hàng năm khoảng 2000 - Cây Chôm chôm có yêu cầu mm/năm - ánh sáng: Cần ánh sáng ngoại cảnh nh nào? mọc tán có màu đỏ - Cây chôm chôm thích hợp với loại đất đẹp tán cây.loại...
 • 62
 • 764
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 16

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 16

... thực hành Dặn dò - Học theo sách giáo khoa ghi - Chuẩn bị nội dung vật liệu dụng cụ thực hành cho tiết sau học Giáo án: Công Nghệ TrườngTHCS Đồng Rùm Giáo án: Công Nghệ TrườngTHCS Đồng Rùm Ngày ... điện, phán đoán nguyên nhân HS: Hoạt động nhóm trả lời phiếu hư hỏng, cố kỹ thuật, tượng làm học tập việc không bình thường mạng điện Giáo án: Công Nghệ GV: So sánh phiếu học tập nhóm với kết giáo ... nhóm so sánh Giáo án: Công Nghệ TrườngTHCS Đồng Rùm GV: Kết luận lại tập cách treo bảng phụ cho học sinh so sánh GV : Để trách học sinh nhầm lẫn - Lõi phần dây, lõi khái niện lõi sợi giáo viên...
 • 70
 • 850
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 4

... Thường 43 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ Ngày soạn: 05- 01- 20 14 Ngày dạy : 08- 01- 20 14 Tuần :20.Tiết: 19 - BÀI 8: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC ... Thường 48 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ Ngày soạn: 19- 01- 20 14 Ngày dạy : 22- 01- 20 14 Tuần 22 Tiết: 21 - BÀI 8: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC ... Tên:……………………… 4: ………………………………… 1:………………………………… Lớp: 9 ………………………… 2:………………………………… 3:………………………………… Giỏo viên : Lê Đình Thường 11 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 4: …………………………………...
 • 88
 • 564
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 15

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 15

... điện dùng lắp đặt mạng điện nhà ? GV: Tạ Bình Minh Giáo án công nghệ Công suất Năm học: 2014 - 2 015 Trường THCS Trung Mỹ Tổ KHTN Giáo án công nghệ Công tơ Điện - Tại lắp đặt mạng điện lại Đtr; cđdđ, ... – vòng dây nhánh dây nhánh – vòng - Làm lõi Vặn xoắn: Tách dây nhánh làm phần dặt vào dây vặn xoắn – vòng - Kiểm tra mối nối GV: Hướng dẫn làm mẫu Giáo án công nghệ b Nối phân nhánh.( Nối rẽ ... III ĐÁNH GIÁ - Chất lượng sản phẩm thực hành - Thực theo quy trình Nộp sản phẩm cho Gv chấm điểm Năm học: 2014 - 2 015 Trường THCS Trung Mỹ Tổ KHTN Giáo án công nghệ Đánh giá chuẩn bị HS - Đánh...
 • 85
 • 2,452
 • 1
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 1

... tháng……năm 2 013 Tuần: 14 Từ ngày: 18 /11 23 /11 /2 013 Tiết 14 : Thực hành LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG Ngày soạn: 13 tháng 11 năm 2 013 ... Ngày… tháng……năm 2 013 Tuần: 17 Từ ngày: 09/ 12 14 /12 /2 013 TIẾT 17 : ƠN TẬP Ngày soạn: 03 tháng 12 năm 2 013 Ngày giảng: … tháng … năm 2 013 I ... Ngày… tháng……năm 2 013 Tuần: 11 Từ ngày: 29/ 10 03 /11 /2 013 Tiết 11 : Thực hành LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN Ngày soạn: 25 tháng 10 năm...
 • 78
 • 957
 • 2
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 6

... 2013- 2014 CÔNG NGHỆ LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Bài Tiết: Tuần: Ngày dạy: 06 /9/ 2013 1/ MỤC TIÊU: 1.1/ Kiến thức: - Biết công dung, phân loại số đồng hồ đo điện 1.2/ Kĩ năng: - Biết công dụng số ... SGK Năm học: 2013- 2014 10 CÔNG NGHỆ 5/ PHỤ LỤC: LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Năm học: 2013- 2014 11 CÔNG NGHỆ LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Bài Tiết: Tuần: Ngày dạy: 12 /9/ 2013 Bài 4: THỰC HÀNH SỬ ... C Công suất D Điện trở Vạn kế dùng để đo: A Cường độ dòng đien B Hiệu điện C Điện trở D Cả A, B, C ? Sắp xếp cột A B cho với tên gọi công dụng dụng cụ khí? A B Năm học: 2013- 2014 12 CÔNG NGHỆ...
 • 171
 • 894
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 5

... phơng án dây hợp lý GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 0 ,5 đ 0 ,5 1đ 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 1 ,5 0 ,5 47 Giáo án công nghệ - Năm học 2011 - 2012 GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 48 Giáo án công nghệ ... hiểu TN TL Tổng 1 0, 25 Vật liệu KTĐ Vận dụng TN TL 2 0, 25 0 ,5 1 0, 25 Lắp mạch điện bảng điện 0, 25 1 0, 25 Dụng cụ khí 0, 25 4 6 ,5 0, 25 Đồng hồ điện 0, 25 1 0, 25 Tổng 0, 25 1 ,5 7 ,5 0 ,5 11 10 Đề I Trắc ... điểm đáp án A Phần trắc nghiệm ( điểm ) Câu 1.(1 .5 iểm) 1, 2-1-3-4 -5- 6-7 2, 2-1-8-4 -5- 6-7 3, 2-1-4 -5- 6-7 4, 2-1 -9- 5- 6-7 5, 2-1-11 -5 6, 2-1-10 -5 Câu 2.(1điểm) Dụng cụ khí Thành công cắt ánh kim...
 • 87
 • 539
 • 1
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 14

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 14

... TUN 4, 5, Ngy son: 11 /9/ 2 014 Ngy dy: 19, 26 /9 Giáo án Công nghệ GV: Lê Quang Ngọc Trờng THCS HảI Hà Nm hc: 2 014 - 2015 Tit 4+5+6: THC HNH : S DNG NG H O IN I / Mc ... TUN 3, Ngy son: 4 /9/ 2 014 Ngy dy: 12,16 /9 Giáo án Công nghệ GV: Lê Quang Ngọc Trờng THCS HảI Hà Nm hc: 2 014 - 2015 Tit 3: DNG C DNG TRONG LP T MNG IN I / Mc tiờu: ... bi: Kim tra thc hnh E/ Rỳt kinh nghim: Giáo án Công nghệ 46 GV: Lê Quang Ngọc Trờng THCS HảI Hà Nm hc: 2 014 - 2015 TUN 29 Ngy son: 6/3/2 014 Ngy dy :14, 15/3 Tit 28 KIM TRA THC HNH A MC TIấU:...
 • 65
 • 505
 • 1
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 13

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 13

... sau DUYỆT CỦA TỔ CHUN MƠN Ngày… tháng……năm 2014 Tuần 4: Từ ngày 8 /9 13 /9/ 2014 Tiết 4: THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN Ngày soạn: 04 tháng năm 2014 Ngày giảng: … tháng … năm 2014 I Mục tiêu: - Kiến ... sau DUYỆT CỦA TỔ CHUN MƠN Ngày… tháng……năm 2014 Tuần Từ ngày 15 /9 20 /9/ 2014 TIẾT 5- THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN Ngày soạn: 11 tháng năm 2014 Ngày giảng: … tháng … năm 2014 I Mục tiêu: - Kiến ... sau DUYỆT CỦA TỔ CHUN MƠN Ngày… tháng……năm 2014 Tuần: Từ ngày: 22 /9 27 /9/ 2014 TIẾT 6: THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN Ngày soạn: 18 tháng năm 2014 Ngày giảng: … tháng … năm 2014 I Mục tiêu: - Kiến...
 • 79
 • 546
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 10

... ……………………………………………………………………………………………… Tuần :10 Ngày soạn :20 .10. 2012 Tiết : 10 Ngày dạy :22 .10. 2012 KIỂM TRA TH I Mục tiêu: GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ Trường THCS Coppy - Kiến thức: Kiểm ... soạn : 29. 9.2012 Tiết : Ngày dạy :01 .10. 2012 BÀI TH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN I Mục tiêu: - Kiến thức: Sau học song học sinh biết yêu cầu mối nối dây dẫn điện GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ Trường ... soạn :8 .9. 2012 Ngày dạy :10 .9. 2012 BÀI THỰC HÀNH : SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN I Mục tiêu: - Kiến thức: Sau học song học sinh biết chức số đồng hồ đo điện GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ Trường...
 • 65
 • 553
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án công nghệ 9giáo án công nghệ 9 bài 12giáo án công nghệ 9 bài 11giáo án công nghệ 9 bài 10giáo án công nghệ 9 bài 9giáo án công nghệ 9 bài 8giáo án công nghệ 9 bài 7giáo án công nghệ 9 bài 6giáo án công nghệ 9 bài 5giáo án công nghệ 9 bài 2giáo án công nghệ 9 bài 1giáo án công nghệ 7 cả năm 3 cộtgiáo án công nghệ 7 cả nămgiáo án công nghệ 9 trồng trọtgiáo án công nghệ lớp 10 bài 17Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ