0

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 5

87 543 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:46

Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 Ngày soạn: 16/8/2011 Ngày dạy Tiết Lớp Tiến độ Ghi chú 20/8/2011 2 3 4 9A 9B 9C Đúng PPCT Bài 1 Giới thiệu nghề điện dân dụng ( Tiết 1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh nhận biết đợc vị trí, đánh giá đợc vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống. 2. Kĩ năng: Biết công việc, 3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ an toàn điện cho ngời và thiết bị. Hình thành nhân cách ngời thợ điện dân dụng cần có. II. Chuẩn bị của thầy và trò: 1. GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài - Bản mô tả nghề điện dân dụng và các sách tham khảo - Các tranh ảnh về nghề điện dân dụng 2. HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học, có thể chuẩn bị một số bài hát, bài thơ về nghề điện. III. Tổ chức dạy và học 1. Kiểm tra: Hãy cho biết điện có những tiện ích gì trong cuộc sống sinh hoạt gia đình em? 2.Giới thiệu bài học. ( 3 ) Những tiện ích mà năng lợng điện mang lại cho con ngời rất có giá trị. Nghề điện dân dụng ngày nay giải quyết rất nhiều lao động, hơn nữa đây là nghề gắn liền với đời sống con ngời. Để biết vai trò của nghề điện dân dụng, công việc của nghề giúp các em định h- ớng chọn nghề trong tơng lai cô cùng các em đi học bài đầu tiên của nghề điện dân dụng. Hoạt động của GV & HS Nội dung cần đạt HĐ1. Tìm hiểu về nghề điện dân dụng ( 5 ) GV: Cho học sinh đọc phần I cho học sinh hoạt động nhóm theo nội dung sau: Thi tiếp sức: "liết kê những nghành, nghề cố sử dụng năng lợng điện." HS: chia làm hai đội GV: Thông qua kết quả 2 đội : Hãy nêu vai trò, vị trí của ngề điện dân dụng? I.Vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong sản xuất và trong đời sống. - Trong sản xuất cũng nh trong đời sống hầu hết các hoạt động đèu gắn liền với việc sử dụng điện năng. - Nghề điện góp phần đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nớc. GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 1 Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 GV: chốt kiến thức HĐ2. Tìm hiểu đặc điểm và yêu cầu của nghề.( 30 ) GV: Cho học sinh hoạt động nhóm theo nội dung sau: - Tìm hiểu đối tợng, nội dung lao động của nghề điện. HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện nhóm trình bày nội dung. HS: tự rút ra chính kiến. GV: Công việc lắp đặt đờng dây cung cấp điện thờng đợc tiến hành trong môi trờng nh thế nào? HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện nhóm trình bày nội dung. GV: Bổ sung và kết luận. GV: Cho học sinh hoạt động nhóm theo nội dung sau: GV: Cho học sinh đọc phần 4 SGK. GV: Tìm hiểu yêu cầu của nghề đối với ngời lao động. - Kiến thức. - Kỹ Năng: - Thái độ: - Sức khoẻ: GV: Bổ sung và kết luận. GV: Cho học sinh hoạt động nhóm về sự phát triển của nghề điện trong tơng lai HS: Hoạt động nhóm, đại diện nhóm trả lời GV: Bổ sung và kết luận GV: Em hãy cho biết nghề điện đợc đào tạo, đ- ợc hoạt động ở những đâu? HS: Thảo luận trả lời GV: Bổ sung và kết luận Hoạt động 3. Củng cố ( 5 ) - Học sinh làm bài tập trong SBT II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề 1. Đối t ợng lao động của nghề điện dân dụng. 2. Nội dung lao động của nghề điện dân dụng. SGK 3. Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng. SGK 4.Yêu cầu của nghề điện đối với ng ời lao động. - Kiến thức: Tối thiểu phải có trình độ văn hoá 9/12. - Kỹ năng: sử dụng, bảo dỡng, sửa chữa lắp đặt mạng điện, trong nhà - Thái độ: An toàn lao động, khoa học, kiên trì. - Sức khoẻ: Đảm bảo sức khoẻ, không bệnh tật 5.Triển vọng của nghề. 6. Những nơi đào tạo nghề. 7.Những nơi hoạt động nghề. D. H ớng dẫn học bài ở nhà và chuẩn bị bài tiếp theo ( 2 - Về nhà các em học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài đọc và xem trớc bài 2 SGK. GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 2 Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 Ngày soạn: 23/8/2011 Ngày dạy Tiết Lớp Tiến độ Ghi chú 27/8/2011 2 3 4 9A 9B 9C Đúng PPCT Bài 2 Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà ( Tiết 2) A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: +Học sinh nhận biết đợc một số vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. +Thông hiểu cách sử dụng một số vật liệu thông dụng +Học sinh phân tích đợc cách dùng dây cáp điện, dây dẫn điện trong nhà 2. Kỹ năng: + Biết sử dụng đợc một số vật liệu thông dụng trong thực tế. +Thông thạo việc sử dụng dây dẫn điện, dây cáp điện, vật liệu cách điện 3.Thái độ: Có ý thức bảo quản những vật liệu điện trong nhà B.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài - Chuẩn bị một số mẫu dây dẫn điện và cáp điện, một số vật cách điện của mạng điện. - Chuẩn bị phiếu học tập. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , su tầm thêm một số mẫu về vật liệu điện của mạng điện. C. Tổ chức dạy và học 1. Kiểm tra: - Nêu vai trò vị trí của nghề điện dân dụng? - Nếu em lựa chọn nghề này, em cần phải hành động nh thế nào? 2. Giới thiệu bài học Yêu cầu các em lắp đặt mạng điện trong phòng học em cần chuẩn bị những vật liệu, thiết bị gì? Chúng ta lựa chọn thiết bị, vật liệu phải căn cứ vào đâu bài hôm nay trả lời câu hỏi đó. Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng HĐ1.Tìm hiểu dây dẫn điện GV: Em hãy kể tên một số loại dây dẫn điện mà em biết? I.Dây dẫn điện 1.Phân loại GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 3 Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 HS: Nghiên cứu trả lời HS: Nhận xét rút ra kết luận. GV: Cho học sinh quan sát H2.1 hoạt động nhóm làm bài tập vào bảng 2.1 Trong 5 phút. Đại diện nhóm đứng lên trình bày. HS: Nhận xét rút ra kết luận. GV: Cho học sinh làm bài tập điền vào chỗ trống để học sinh trách nhầm giữa lõi và sợi, Đại diên học sinh trình bày bài: HS: Nhận xét rút ra kết luận. GV: Cho HS quan sát mẫu vật Dây dẫn điện gồm mấy phần? Lõi, vỏ dây dẫn điện thờng làm bằng gì? HS: Trả lời GV: Em hãy cho biết tại sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thờng có màu sắc khác nhau? HS: Trả lời GV: Khi thiết kế lắp đặt mạng điện trong nhà tại sao ngời công nhân phải lựa chọn dây dẫn điện theo thiết kế của mạng điện? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Hớng dẫn học sinh đọc kí hiệu của dây dẫn bọc cách điện M( nxf ) GV: Cho h/s đọc trên dây dẫn điện và giải thích HĐ2. Tìm hiểu về dây cáp điện. GV:Cho HS quan sát mẫu dây cáp điện su tầm, của bảng dây mẫu Em hiểu dây cáp điện là dây ntn? HS: Trả lời. GV: Đa ra một số mẫu dây dẫn và cáp Cho học sinh quan sát và phân biệt đợc hai loại đó?Nêu cấu tạo của cáp điện HS: Làm việc theo nhóm, quan sát và mô tả cấu tạo của dây cáp điện HS: Đại diện nhóm lần lợt trình bày HS: Nhận xét và rút ra kết luận GV: Lõi cáp thờng làm bằng những vật liệu gì? - Tranh hình 2.1 ( Mẫu vật ) 2.Cấu tạo của dây dẫn điện đ ợc bọc cách điện. - Gồm 2 phần chính là phần lõi và vỏ cách điện. 3.Sử dụng dây dẫn điện. - M( nxF ) + M: Là lõi đồng. + n: Là số lõi dây. + F: Là tiết diện của lõi dây dẫn. II. Dây cáp điện - Dây cáp điện gồm nhiều dây dẫn đợc bọc cách điện 1. Cấu tạo. - Cấu tạo gồm: 3 phần chính; + Lõi cáp + Vỏ cách điện + Vỏ bảo vệ GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 4 Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 HS: Trả lời GV: Vỏ cách điện thờng làm bằng những vật liệu gì? HS: Trả lời GV: Cho học sinh liên hệ thực tế để có thể kể ra cáp điện đợc dùng ở đâu? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Cho học sinh quan sát hình 2.4 và đặt câu hỏi đối với mạng điện trong nhà dây cáp điện đợc lắp đặt ở đâu? HS: Quan sát nghiên cứu trả lời HĐ3. Tìm hiểu về vật liệu cách điện GV: Em hiểu thế nào là vật liệu cách điện? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Tại sao trong lắp đặt mạng điện lại phải dùng những vật cách điện? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Những vật cách điện này phải đạt những yêu cầu gì? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Cho h/s làm bài tập trong SGK để hiểu rõ thêm vật liệu cách điện của mạng điện trong nhà. Hoạt động 3: Củng cố - Giải quyết các tình huống sử dụng dây cáp điện ở phòng học, vật liệu cách điện ở lớp học. 2.Sử dụng cáp điện. - Hình 2.4 - Lấy điện từ mạng hạ áp vào nhà. III. Vật liệu cách điện - Đảm bảo cho mạng điện làm việc đạt hiệu quả và an toàn cho ngời và thiết bị. - Cách điện cao, chống ẩm, chịu nhiệt tốt D. H ớng dẫn học bài ở nhà và chuẩn bị bài tiếp theo - Yêu cầu học sinh làm đợc một bản su tập dây cáp, dây dẫn, vật cách điện trong mạng điện trong nhà và mô tả đợc cấu của một số vật mẫu trong bản su tập đó. - Về nhà học bài đọc và xem trớc Bài 3 SGK. GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 5 Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 Ngày soạn: 6/9/2010 Ngày dạy Tiết Lớp Tiến độ Ghi chú 7/9/2010 5 9A1 Đúng PPCT 9/9/2010 1,3,4 9A3, 9A2, 9A4 Đúng PPCT Bài 3 Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện Tiết 3 A. Mục tiêu: - Kiến thức: Thông hiểu công dụng của một số đồng hồ đo điện, các dụng cụ cơ khí Phân tích tác dụng của các loại đồng hồ đo điện, các dụng cụ cơ khí - Kĩ năng: Thông thạo sử dụng các dụng cụ cơ khí - Thái độ: Có ý thức cẩn thận khi sử dụng đồng hồ đo điện, các dụng cụ cơ khí B. Chuẩn bị GV- Giáo án, một số đồng hồ đo điện nh vôn kế, ampe kế, công tơ, đồng hồ vạn năng, các dụng cụ cơ khí - ảnh chụp các loại đồng hồ sử dụng trên các đồ dùng điện - Bài tập nhóm HS- Vở ghi, đọc và nghiên cứu trớc bài học C. Tổ chức dạy và học 1. Kiểm tra. - Nêu ứng dụng của dây cáp điện? - Biết rõ chất cách điện, cấp điện áp của cáp điện nhằm mục đích gì? 2 Bài mới Đối với nghề điện dân dụng việc sử dụng các dụng cụ cơ khí, các đồng hồ đo điện nh thế nào cho hiệu quả ? để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng đi học bài 3. Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng HĐ1: Tìm hiểu đồng hồ đo điện GV: Cho HS nhận các loại đồng hồ - Gọi tên đồng hồ I. Đồng hồ đo điện 1. Công dụng của đồng hồ đo điện. GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 6 Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 - Công dụng của nó. HS: Kể ra một số đồng hồ đo điện,công dụng GV: Yêu cầu em khác bổ sung Để hiểu rõ hơn GV cho HS hoạt động nhóm làm vào bảng 3.1 SGK HS: Đại diện từng nhóm nhận xét chéo GV: Kết luận GV: Tại sao ngời ta phải lắp vôn kế và ampe kế trên vỏ máy biến áp? HS: Trả lời GV: Công tơ điện đợc lắp ở mạng điện trong nhà với mục đích gì? HS: Trả lời GV: Hớng dẫn và rút ra kết luận HĐ2: Tìm hiểu cách phân loại đồng hồ đo điện GV: Ngời ta dựa vào đại lợng cần đo mà phân loại đồng hồ đo điện theo bảng 3 - 2 GV: Treo bảng cho HS quan sát, phát phiếu học tập cho từng nhóm điền những đại lợng cần đo HS: Đại diện từng nhóm nhận xét chéo- kết luận HĐ3: Tìm hiểu vè kí hiệu đồng hồ đo điện GV: Cho học sinh tìm hiểu kí hiệu trên đồng hồ GV: Gọi HS lên bảng đọc các kí hiệu VD: Vôn kế thang đo 6V, cấp chính xác 2,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là: 6 x 2,5 = 0.15 V 100 GV: Chia nhóm HS trang bị cho mỗi nhóm một cái đồng hồ đo điện và giải thích các kí hiệu ghi trên - Nhờ có đồng hồ đo điện, chúng ta có thể biết đợc tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán đợc nguyên nhân h hỏng, sự cố kỹ thuật 2. Phân loại đồng hồ đo điện - Treo đáp án đúng Bảng 3 2 3. Một số kí hiệu của đồng hồ đo điện - Treo bảng 3 3 II. Dụng cụ cơ khí. - Bảng 3- 4 Một số dụng cụ cơ khí SGK. GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 7 Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 mặt đồng hồ HS: Phát biểu- kết luận HĐ1.Tìm hiểu dụng cụ cơ khí. GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ từ 2- 4 học sinh. GV: Cho các nhóm làm làm bài tập. Hãy điền tên và công dụng của những dụng cụ cơ khí vào những ô trống trong bảng HS: Làm việc theo nhóm HS : Đại diên nhóm trình bày bài làm. HS: nhận xét chéo bài làm GV: Đa ra một số dụng cụ cơ khí thông thờng để học sinh nhận biết nêu công dụng của các dụng cụ cơ khí đó. Hoạt động 2: Củng cố - Làm bài tập ở SBT - Hoàn thiện bảng theo yêu cầu: Tên dụng cụ cơ khí Cách sử dụng dụng cụ cơ khí trong lắp đặt mạng điện Hoạt động 4: Củng cố - Làm bài tập SBT - Tại sao trong năm qua (2009) Sở điện lực thay toàn bộ mới công tơ điện cho từng hộ gia đình? D. H ớng dẫn học bài ở nhà và chuẩn bị bài tiếp theo. - Nắm chắc cách tính sai số - Xem trớc phần II GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 8 Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 Ngày soạn: 6/9/2010 Ngày dạy Tiết Lớp Tiến độ Ghi chú 14/9 5 9A1 Đúng PPCT 19/9 1,3,4 9A3, 9A2, 9A4 Đúng PPCT Bài 4 Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện Tiết 4 A. Mục tiêu: Kiến thức- Phân tích đợc tác dụng của đồng hồ đo điện Kĩ năng: - Thông thạo việc đo, kiểm tra các đại lợng điện bằng đồng hồ đo điện Thái độ -Rèn tính cẩn thận, khoa học và an toàn. B.Chuẩn bị của thầy và trò: + GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - Chuẩn bị: Ampe kế điện từ ( thang đo 1A) Vôn kế điện từ ( thang đo 300V) , oát kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện. - Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn. - Nguồn điện xoay chiều 220V. + HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học C. Tổ chức dạy và học 1. Kiểm tra - Nêu công dụng của ampekế, V, W? 2. Bài mới Muốn kiểm tra điện năng của gia đình, cờng độ dòng diện, hiệu điện thế của các thiết bị điện ta dựa vào chỉ số của đồng hồ đo. Vậy cách sử dụng đồng hồ đo điện nh thế nào cho khoa học, chính xác đảm bảo an toàn an toàn cho đồng hồ đo điện chính là nội dung bài học hôm nay. Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng HĐ1.H ớng dẫn ban đầu GV:Nêu mục tiêu, yêu cầu của bài thực hành và nội quy thực hành. * Mục tiêu: - Phân tích đợc tác dụng của đồng hồ đo điện - Thông thạo việc đo, kiểm tra các đại lợng điện bằng đồng hồ đo điện * Kiến thức liên quan - ý nghĩa các kí hiệu. Kiến thức liên quan: - ý nghĩa kí hiệu: để biết đại l- ợng đo của đồng hồ đo điện. GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 9 Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 - ý nghĩa các thang đo. - Cách mắc các loại đồng hồ đo điện. * Quy trình thực hành * Nội quy: - Thực hành theo đúng nội dung, nhóm đợc phân công - Có ý thức bảo quản đồ dùng thực hành, mợn trả đồ dùng theo yêu cầu của GV. - Chú ý an toàn điện và tổ chức kỉ luật cao trong khi thực hành. * GV: Nêu rõ tiêu chí đánh giá: + Ghi đúng, giải thích đợc các kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ của nhóm. + Đảm bảo đúng thời gian quy định giờ thực hành: 15 phút + Thái độ thực hành đảm bảo an toàn và vệ sinh môi tr- ờng.( mợn, trả, bảo quản đồng hồ đo điện) *GV: Làm mẫu Tên ĐH Kí hiệu ý nghĩa Ampekế - A Đo đại lợng dòng điện 1 chiều Mặt đồng hồ đặt 1 góc 45 0 với MP Đo Cờng độ dìng điện *GV: chia nhóm thực hành: lớp chia làm 6 nhóm nhỏ HĐ2. H ớng dẫn th ờng xuyên - GV uốn nắn các thao tác cho học sinh( chú ý cách viết sơ đồ lắp đặt các đồng hồ điện, các kí hiệu trong sơ đồ ) GV: nhắc nhở HS làm theo đúng quy trình. GV: Theo dõi các nhóm thực hành. HĐ 3.H ớng dẫn kết thúc GV yêu cầu HS dừng công việc - Thu dọn đồ dùng, dụng cụ - Trả đồ dùng dụng cụ. - Trng bày sản phẩm theo nhóm( bài báo cáo của - ý nghĩa thang đo: giới hạn đo của đồng hồ đo điện. - Cách mắc các loại đồng hồ đo điện. Ampekế: Mắc nối tiếp vào thiết bị cần đo Vôn kế: Mắc song song với vật cần đo Công tơ điện: Mắc vào 2 dây pha sau cầu dao chính của gia đình Đồng hồ vạn năng: Sử dụng theo mục đích của từng công việc. * Quy trình thực hành 1-Tìm kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ 2- Ghi lại kí hiệu 3- Giải thích ý nghĩa các kí hiệu 4- Viết sơ đồ lắp đặt các loại đồng hồ đo điện 1. Tìm hiểu đồng hồ đo điện. GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 10 A [...]... thao tác đo - Đọc và xem trớc phần 2 sử dụng đồng hồ vạn năng GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 11 Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 Ngày soạn: 15 /9/ 2010 Ngày dạy 22 /9 24 /9 Bài 4 Tiết 5 1,3,4 Lớp 9A1 9A3, 9A2, 9A4 Tiến độ Đúng PPCT Đúng PPCT Ghi chú Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện Tiết 5 A Mục tiêu: + Kiến thức: - Biết đợc chức năng của đồng hồ vạn năng - Biết cách sử dụng đồng hồ vạn năng... nhà thực hành tập đọc các thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo - Đọc và xem trớc bài 5 chuẩn bị dụng cụ vật liệu để giờ sau thực hành GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 16 Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 Ngày soạn: 25 /9/ 2010 Ngày dạy 6/10 8/10 Bài 5 Tiết 5 1,3,4 Lớp 9A1 9A3, 9A2, 9A4 Tiến độ Đúng PPCT Đúng PPCT Ghi chú Thực Hành nối dây dẫn điện Tiết 7 A Mục tiêu: + Kiến thức:... thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo - Đọc và xem trớc phần 3 sử dụng đồng hồ vạn năng GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 14 Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 Ngày soạn: 20 /9/ 2010 Ngày dạy 29/ 9/2010 1/10/2010 Bài 4 Tiết 5 1,3,4 Lớp 9A1 9A3, 9A2, 9A4 Tiến độ Đúng PPCT Đúng PPCT Ghi chú Thực hành: sử dụng đồng hồ đo điện ( Tiết 6 ) A Mục tiêu: + Kiến thức: - Biết đợc chức năng của... tiêu chuẩn em phải biết, phải chọn tiêu chí nào III Biểu điểm và đáp án A Phần trắc nghiệm ( 1 điểm ) Câu 1.(1 .5 iểm) 1, 2-1-3-4 -5- 6-7 2, 2-1-8-4 -5- 6-7 3, 2-1-4 -5- 6-7 4, 2-1 -9- 5- 6-7 5, 2-1-11 -5 6, 2-1-10 -5 Câu 2.(1điểm) 1 Dụng cụ cơ khí 2 Thành công 3 cắt 4 ánh kim B Phần tự luận Câu 1 cách đo điện trở dùng đồng hồ vận năng.( 3điểm/2 ,5 iểm.) - chọn mạch đo: điều chỉnh núm điều khiển bên trái về kí hiệu... an toàn điện và thẩm mỹ cao - Chuẩn bị dây dẫn điện, giấy giáp, kìm, băng dính để giờ sau thực hành GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 19 Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 Ngày soạn: 6/10/2010 Ngày dạy 13/10/2010 15/ 10/2010 Tiết 5 1,3,4 Lớp 9A1 9A3, 9A2, 9A4 Tiến độ Đúng PPCT Đúng PPCT Ghi chú thực hành nối dây dẫn điện ( Tiết 8 ) A Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các... nhà - Đọc trớc bài thực hành lắp bộ đèn ống huỳnh quang GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 34 Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 Ngày soạn: 25/ 11/2010 Ngày dạy 1/12/2010 3/12/2010 Tiết 5 1,3,4 Lớp 9A1 9A3, 9A2, 9A4 Tiến độ Đúng PPCT Đúng PPCT Ghi chú Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang ( Tiết 15) A Mục tiêu: - Kiến thức: Hiểu đợc nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang - Kỹ... dây dẫn điện, giấy giáp, kìm, băng dính để giờ sau thực hành GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 22 Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 Ngày soạn: 12/10/2010 Ngày dạy 20/10/2010 22/10/2010 Tiết 5 1,3,4 Lớp 9A1 9A3, 9A2, 9A4 Tiến độ Đúng PPCT Đúng PPCT Ghi chú thực hành nối dây dẫn điện ( Tiết 9 ) A Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện - Hiểu... làm việc, thực hiện an toàn 4 Hớng dẫn về nhà GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 30 Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 - Về nhà tập vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ, vật liệu để giờ sau thực hành lắp bảng điện Ngày soạn: 7/11/2010 Ngày dạy 17/11/2010 19/ 11/2010 Tiết 5 1,3,4 Lớp 9A1 9A3, 9A2, 9A4 Tiến độ Đúng PPCT Đúng PPCT Ghi chú Thực hành lắp mạch điện bảng điện ( Tiết 13)... 2011 - 2012 Ngày soạn: 20/10/2010 Ngày dạy 27/10/2010 29/ 10/2010 Tiết 5 1,3,4 Lớp 9A1 9A3, 9A2, 9A4 Tiến độ Đúng PPCT Đúng PPCT Ghi chú Kiểm tra ( tiết 10) I Ma trận Nội dung KT Nhận biết TN TL 1 1 Nối dây dẫn điện Thông hiểu TN TL Vận dụng TN TL Tổng 1 1 Dụng cụ cơ khí 1 1 0 ,5 0 ,5 Đồng hồ đo điện 1 1 3 Dây dẫn điện 1 1 0 ,5 Tổng 1 2 2 1 1 3 3 3 1 3 5, 5 6 8 10 II.Đề bài A.Trắc nghiệm khách quan.( 2 điểm)... lõi; nối dây Bớc1: Bóc vỏ cách điện GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 18 Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 GV: Thực hiện thao tác mẫu và hớng dẫn - Bóc cắt vát hình 5. 2 ban đầu cho từng công đoạn của quy trình - Bóc phân đoạn hình 5. 3 Bớc 2: Làm sạch lõi nối dây, lu ý lỗi thờng mắc phải - Hình 5. 4 SGK HS: Thực hành giáo viên quan sát và h- Bớc 3: Nối dây ớng dẫn thờng xuyên cho từng nhóm và . Hà - THCS Hoàng Động 5 Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 Ngày soạn: 6 /9/ 2010 Ngày dạy Tiết Lớp Tiến độ Ghi chú 7 /9/ 2010 5 9A1 Đúng PPCT 9/ 9/2010 1,3,4 9A3, 9A2, 9A4 Đúng PPCT Bài 3 Dụng. Thu Hà - THCS Hoàng Động 8 Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 Ngày soạn: 6 /9/ 2010 Ngày dạy Tiết Lớp Tiến độ Ghi chú 14 /9 5 9A1 Đúng PPCT 19/ 9 1,3,4 9A3, 9A2, 9A4 Đúng PPCT Bài 4 Thực. Hà - THCS Hoàng Động 11 Giáo án công nghệ 9 - Năm học 2011 - 2012 Ngày soạn: 15 /9/ 2010 Ngày dạy Tiết Lớp Tiến độ Ghi chú 22 /9 5 9A1 Đúng PPCT 24 /9 1,3,4 9A3, 9A2, 9A4 Đúng PPCT Bài 4 Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 5, Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 5,