0

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 8

71 529 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:50

Trường THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 Ngày soạn: 20- 8-2010 Ngày dạy: Tuần 1 . Tiết: 1 BÀI 1 GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG I. Mục tiêu: * Kiến thức: Sau khi học xong học sinh biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống. - Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng. - Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng. * Kỹ năng: Biết cách bảo vệ an toàn điện cho người và thiết bị. * Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài - Bản mô tả nghề điện dân dụng và các sách tham khảo - Các tranh ảnh về nghề điện dân dụng - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , có thể chuẩn bị một số bài hát, bài thơ về nghề điện. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1 / : 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1. Giới thiệu bài học GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ HĐ2. Tìm hiểu về nghề điện dân dụng GV: Cho học sinh đọc phần I cho học sinh hoạt động nhóm theo nội dung sau: - Tìm hiểu nội dung nghề điện đân dụng. HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện nhóm trình bày nội dung. GV Bổ sung và kết luận những ý chính. HĐ3. Tìm hiểu đặc điểm và yêu cầu của nghề. GV: Cho học sinh hoạt động nhóm theo nội dung sau: - Tìm hiểu nội dung lao động của nghề điện. HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện nhóm trình bày nội dung. GV Bổ sung và kết luận những ý chính. GV: cho h/s nghiên cứu làm bài tập trong SGK GV: Kết luận. I.Vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong sản xuất và trong đời sống. - Trong sản xuất cũng như trong đời sống hầu hết các hoạt động đều gắn liền với việc sử dụng điện năng. - Nghề điện góp phần đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề 1. Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng. 2. Nội dung lao động của nghề điện dân dụng. - Lắp dặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt. - Lắp đặt thiết bị phục vụ sản xuất và sinh hoạt. GV: Phạm Thị Bé 1 Trường THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 GV: Công việc lắp đặt đường dây cung cấp điện thường được tiến hành trong môi trường như thế nào ? HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện nhóm trình bày nội dung. GV: Bổ sung và kết luận. GV: Cho học sinh hoạt động nhóm theo nội dung sau: GV: Cho học sinh đọc phần 4 SGK. GV: Tìm hiểu yêu cầu của nghề đối với người lao động. - Kiến thức. - Kỹ Năng: - Thái độ: - Sức khoẻ: GV: Bổ sung và kết luận. GV: Cho học sinh hoạt động nhóm về sự phát triển của nghề điện trong tương lai… HS: Hoạt động nhóm, đại diện nhóm trả lời GV: Bổ sung và kết luận GV: Em hãy cho biết nghề điện được đào tạo ở những đâu? HS: Thảo luận trả lời… GV: Bổ sung và kết luận GV: Em hãy cho biết nghề điện được hoạt động ở những đâu? HS: Thảo luận trả lời… GV: Bổ sung và kết luận - Bảo dưỡng vận hành, sửa chữa , khắc phục sự cố xảy ra trong mạng điện, các thiết bị điện. 3. Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng. - Bao gồm: + Việc lắp đặt đường dây sửa chữa , hiệu chỉnh các thiết bị trong mạng điện thường phải tiến hành : ngoài trời , trên cao, lưu động , gần khu vực có điện. + Công tác bảo dưỡng , sửa chữa và hiệu chỉnh các thiết bị điện thường được tiến hành trong nhà, trong điều kiện môi trường bình thường. 4.Yêu cầu của nghề điện đối với người lao động. - Kiến thức: Tối thiểu phải có trình độ văn hoá 9/12. - Kỹ năng: sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa lắp đặt mạng điện, trong nhà - Thái độ: An toàn lao động, khoa học, kiên trì. - Sức khoẻ: Đảm bảo sức khoẻ, không bệnh tật… 5.Triển vọng của nghề. 6. Những nơi đào tạo nghề. + Ngành điện trong các trường kĩ thuật và dạy nghề. + Trung tâm kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp. + Các trung tâm dạy nghề các huyện và tư nhân. 7.Những nơi hoạt động nghề. 4. Củng cố và dăn dò - GV: Nhận xét, đánh giá kết quả, khên thưởng các nhóm, cá nhân tích cực tham gia hoạt động học tập. - Về nhà các em học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài đọc và xem trước bài 2 SGK. GV: Phạm Thị Bé 2 Trường THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 Ngày soạn: 25- 8 -2010 Ngày dạy: Tuần 2.Tiết: 2 BÀI 2 VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học xong học sinh biết được một số vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. - Biết cách sử dụng một số vật liệu thông dụng - Kỹ năng: Nhận biết được một số vật liệu thông dụng trong thực tế. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài Chuẩn bị một số mẫu dây dẫn điện và cáp điện, một số vật cách điện của mạng điện. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , sưu tầm thêm một số mẫu về vtj liệu điện của mạng điện. III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức 1 / : 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu những yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với ngượi lao động? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1.Giới thiệu bài học HĐ 2.Tìm hiểu dây dẫn điện GV: Em hãy kể tên một số loại dây dẫn điện mà em biết? HS: Nghiên cứu trả lời. GV: Nhận xét Rút ra kết luận. GV: Cho học sinh quan sát H2.1 hoạt động nhóm làm bài tập vào bảng 2.1 Trong 5 phút. Đại diện nhóm đứng lên trình bày. GV: Nhận xét Rút ra kết luận. GV: Cho học sinh làm bài tập điền vào chỗ trống để học sinh trách nhầm giữa lõi và sợi, Đại diên học sinh trình bày bài: GV: Nhận xét Rút ra kết luận. I.Dây dẫn điện 1.Phân loại - Một số loại dây dẫn điện: dây trần, dây dẫn bọc cách điện, dây dẫn nhiều sợi…. - Tranh hình 2.1 ( Mẫu vật ) - Có nhiều loại dây dẫn: Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện được chia thành dây trần và dây bọc cách điện. - Theo vật liệu làm lõi, dây dẫn điện có các loại dây đồng và dây nhôm . - Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có GV: Phạm Thị Bé 3 Trường THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 GV: Dây dẫn điện gồm mấy phần? Lõi dây dẫn điện thường làm bằng gì? HS: Trả lời GV: Nhận xét GV: Vỏ cách điện thường làm bằng chất liệu gì? HS: Trả lời GV: Nhận xét GV: Em hãy cho biết tại sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau? HS: Trả lời GV: Khi thiết kế lắp đặt mạng điện trong nhà tại sao người công nhân phải lựa chọn dây dẫn điện theo thiết kế của mạng điện? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Hướng dẫn học sinh đọc kí hiệu của dây dẫn bọc cách điện M( nxf ) GV: Cho h/s đọc trên dây dẫn điện. dây một lõi, dây nhiều lõi, dây lõi một sợi và lõi nhiều sợi. 2. Cấu tạo của dây dẫn điện được bọc cách điện. - Gồm 2 phần chính là phần lõi và vỏ cách điện. 3. Sử dụng dây dẫn điện. - Lưu ý: + Lưu chọn dây dẫn khi thiết kế và lắp đặt mạng điện trong nhà. + Sử dụng dây dẫn điện trong cuộc sống hằng ngày. - M( nxF ) + M: Là lõi đồng. + n: Là số lõi dây. + F: Là tiết diện của lõi dây dẫn. 4. Củng cố và dặn dò 5 / : - GV: Gợi ý học sinh trả lời câu hỏi cuối bài - Yêu cầu học sinh làm được một bản sưu tập dây cáp, dây dẫn, vật cách điện trong mạng điện trong nhà và mô tả được cấu của một số vật mẫu trong bản sưu tập đó. - Về nhà học bài đọc và xem trước phần II SGK. GV: Phạm Thị Bé 4 Trường THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 Ngày soạn:6/9 Ngày dạy: Tuần 3.Tiết: 3 - BÀI 2 VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ ( Tiếp ) I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học xong học sinh biết được một số vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. Biết cách sử dụng một số vật liệu thông dụng - Kỹ năng: Nhận biết được một số vật liệu thông dụng trong thực tế. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài - Chuẩn bị một số mẫu dây dẫn điện và cáp điện, một số vật cách điện của mạng điện. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , sưu tầm thêm một số mẫu về vtj liệu điện của mạng điện. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1 / : 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu cấu tạo của dây dẫn điện ? Nêu lưu ý khi sử dụng dây dẫn điện ? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1: Giới thiêu bài học. - GV: Cho học sinh xem vật mẫu và đặt câu hỏi dây dẫn này là dây dẫn gì ? Nó có cấu tạo ntn? Đọc KH của dây dẫn và dây cáp ? HĐ 2. Tìm hiểu về dây cáp điện. GV: Em hiểu dây cáp điện là dây ntn ? HS: Trả lời. GV: Đưa ra một số mẫu dây dẫn và cáp Cho học sinh quan sát và phân biệt được hai loại đó? HS: Làm việc theo nhóm, quan sát và mô tả cấu tạo của dây cáp điện? HS: Đại diện nhóm lần lượt trình bày GV: Nhận xét và rút ra kết luận II. Dây cáp điện - Dây cáp điện gồm nhiều dây dẫn được bọc cách điện 1. Cấu tạo. - Cấu tạo gồm: 3 phần chính; + Lõi cáp: thường làm bằng đồng hoặc GV: Phạm Thị Bé 5 Trường THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 GV: Lõi cáp thường làm bằng những vật liệu gì? HS: Trả lời GV: Vỏ cách điện thường làm bằng những vật liệu gì? HS: Trả lời GV: Cho học sinh liên hệ thực tế để có thể kể ra cáp điện được dùng ở đâu ? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Cho học sinh quan sát hình 2.4 và đặt câu hỏi đối với mạng điện trong nhà dây cáp điện được lắp đặt ở đâu? HS: Quan sát nghiên cứu trả lời GV: Em hiểu thế nào là vật liệu cách điện? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Nhận xét Kết luận. GV: Tại sao trong lắp đặt mạng điện lại phải dùng những vật cách điện? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Những vật cách điện này phải đạt những yêu cầu gì? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Cho h/s làm bài tập trong SGK để hiểu rõ thêm vật liệu cách điện của mạng điện trong nhà. nhôm, … + Vỏ cách điện: thường làm bằng cao su,… + Vỏ bảo vệ: 2. Sử dụng cáp điện. - Các loại cáp được dùng để truyền tảI điện từ những nhà máy phát điện cho những hộ đông người; truyền biến áp, cáp ngầm,… - Hình 2.4 - Lấy điện từ mạng hạ áp vào nhà. III. Vật liệu cách điện VD: sứ, gỗ, cao su, lưu hoá, chất cách điện tổng hợp,… - Đảm bảo cho mạng điện làm việc đạt hiệu quả và an toàn cho người và thiết bị. - Cách điện cao, chống ẩm, chịu nhiệt tốt… 4. Củng cố và dặn dò 4 / : - GV: Gợi ý học sinh trả lời câu hỏi cuối bài - Yêu cầu học sinh làm được một bản sưu tập dây cáp, dây dẫn, vật cách điện trong mạng điện trong nhà và mô tả được cấu của một số vật mẫu trong bản sưu tập đó. - Về nhà học bài đọc và xem trước Bài 3 SGK. GV: Phạm Thị Bé 6 Trường THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 Ngày soạn: 10- 9-2010 Ngày dạy; Tuần 4.Tiết: 4 - BÀI 3 DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN I. Mục tiêu: Kiến thức:- Hiểu:Công dụng của một số đồng hồ đo điện. - Phân biệt được các loại đồng hồ đo điện thông thường. Kĩ năng: - Vận dụng đo đại lượng điện trong thực tế gia đình nguồn 1 chiều cũng như xoay chiều Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò:1. Giáo viên; - Thầy: Giáo án, tranh vẽ đồng hồ đo điện, một số đồng hồ đo điện như vôn kế, ampe kế, công tơ, đồng hồ vạn năng… - Trò:-Vở ghi, đọc và nghiên cứu trước bài học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1 / : 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu dây dẫn của dây cáp điện ? Nêu ví dụ về một số vật liêu cách điện ? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1: Giới thiệu bài học. - Đối với nghề điện, động hồ đo điện được sử dụng rất rộng rãi và đóng vai trò rất quan trọng…. HĐ 2: Tìm hiểu đồng hồ đo điện GV: Em hãy kể tên các đồng hồ đo điện mà em biết? HS: Kể ra một số đồng hổ đo điện thông dụng… GV: Yêu cầu em khác bổ sung Để hiểu rõ hơn GV cho HS hoạt động nhóm làm vào bảng 3.1 SGK HS: Đại diện từng nhóm nhận xét chéo GV: Tại sao người ta phải lắp vôn kế và ampe kế trên vỏ máy biến áp? HS: Để kiểm tra trị số định mức của các đại lượng điện của mạng điện. GV: Công tơ điện được lắp ở mạng điện trong nhà với mục đích gì? I. ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN 1. Công dụng của đồng hồ đo điện. - Một số loại đông hồ đo điện: Ampe kế, Oát kế, Vôn kế, Công tơ, Đồng hồ vạn năng, Ôm kế. - Đại lưong cần đo của đồng hồ đo điện: Cường độ dòng điện, điện trở mạch điện, công suất tiêu thụ của mạch điện, điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện, điện áp. - Công dụng: Nhờ có đồng hồ đo điện, chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân hư hỏng, sự cố kỹ thuật… GV: Phạm Thị Bé 7 Trường THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 HS: đo điện năng tiêu thụ. GV: Hướng dẫn và rút ra kết luận - Nhờ có đồng hồ đo điện, chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân hư hỏng, sự cố kỹ thuật… HĐ 3: Tìm hiểu cách phân loại đồng hồ đo điện: GV: Người ta dựa vào đại lượng cần đo mà phân loại đồng hồ đo điện theo bảng 3 - 2 GV: Treo bảng cho HS quan sát, phát phiếu học tập cho từng nhóm điền những đại lượng cần đo HS: Đại diện từng nhóm nhận xét chéo…. GV: Nhận xét từng nhóm rút ra kết luận Cho học sinh tìm hiểu kí hiệu trên đồng hồ ? GV: Gọi HS lên bảng đọc các kí hiệu VD: Vôn kế thang đo 6V, cấp chính xác 2,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là: V x 15,0 100 5,26 = GV: Chia nhóm HS trang bị cho mỗi nhóm một cái đồng hồ đo điện và giải thích các kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ HS: Phát biểu GV: Rút ra kết luận 2. Phân loại đồng hồ đo điện - Treo đáp án đúng Bảng 3 – 2 3. Một số kí hiệu của đồng hồ đo điện - Treo bảng 3 - 3 4. Củng cố và dặn dò 4 / : - GV: Gọi 1- 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK a. Dẫn trên lớp. - Làm bài tập ở cuối bài b. Hướng dẫn về nhà. - Về nhà học bài và làm bài tập cuối bài - Đọc và xem trước phần II SGK. GV: Phạm Thị Bé 8 Trường THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 Ngày soạn: 15- 9-2010 Ngày dạy: Tuần 5. Tiết: 5 - BÀI 3 DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN ( Tiếp) I. Mục tiêu: Kiến thức: - Biết được công dụng của một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt mạng điện. - Phân biệt được các loại dụng cụ thông thường thông thường. Kĩ năng: - Vận dụng các dụng cụ cơ khí vào lắp đặt mạng điện. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: 1. Giáo viên; - Giáo án, tranh vẽ các dụng cụ cơ khí thông thường - Mẫu vật: Thước dây, thước kẹp, tua vít, cưa, búa, kìm 2. Học sinh; - Vở ghi, đọc và nghiên cứu trước bài học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1 / : 2. Kiểm tra bài cũ: 8 / ? Kể tên một số đồng hồ đo điện và cho biết công dụng của nó ? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1. Giới thiệu bài học. GV: Đối với nghề điện dụng cụ cơ khí là một trong những dụng cụ không thể thiếu trong lắp đặt mạng điện… HĐ 2.Tìm hiểu dụng cụ cơ khí. GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ từ 2- 4 học sinh II. Dụng cụ cơ khí. 1) Thước: dùng để đo kích thước , khoảng cách cần lắp đặt điện. GV: Phạm Thị Bé 9 Trường THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 GV: Cho các nhóm làm làm bài tập. Hãy điền tên và công dụng của những dụng cụ cơ khí vào những ô trống trong bảng HS: Làm việc theo nhóm HS : Đại diên nhóm trình bày bài làm. HS: nhận xét chéo bài làm GV: nhận xét rút ra kết luận GV: Đưa ra một số dụng cụ cơ khí thông thường để học sinh nhận biết nêu công dụng của các dụng cụ cơ khí đó. 2) Thước cặp: dùng để đo kích thước bao ngoài cảu một vật hình cầu, trụ , kích thước các lỗ, chiều sâu cảu các lỗ, bậc… 3) Panme: Là dụng cụ đo chính xác , có thể đo được sự chênh lệch kích thước tới 1/100 mm. 4) Tuốc nơ vít: dùng để tháo lắp ốc vít bắt dây dẫn, có 2 loại: 4 cạnh và 2 cạnh. 5) Búa: để đóng tạo lực khi cần gán các thiết bị lên tường trần nhà… ngoài ra còn để nhổ đinh. 6) dùng để cưa cắt các loại nống nhựa, ống kim loại… theo kích thước yêu cầu. 7) Kìm: dùng để cắt dây dẫn theo chiều dài đã định, để tuốt dây và giữ dây dẫn khi cần nối. 8) Khoan máy: để khoan lỗ trên gỗ hoặc bê tông … để lắp đặt dây dẫn , thiệt bị điện. 4. Củng cố và dặn dò 4 / : - GV: Gọi h/s đọc phần ghi nhớ SGK. a. Dẫn trên lớp. - Làm bài tập ở cuối bài b. Hướng dẫn về nhà. - Về nhà học bài và làm bài tập cuối bài - Đọc và xem trước bài 4 SGK. GV: Phạm Thị Bé 10 [...]... 4:………………………………… 3:………………………………… Lớp: 9 ………………………… 4:………………………………… Lớp: 9 ………………………… GV: Chép mẫu báo cáo thực hành lên bảng học sinh làm bài; HS : Chép mẫu báo cáo thực hành Chỉ số Chỉ số Số Điện công công vòng năng tơ tơ sau quay tiêu trước khi đo thụ khi đo GV: Phạm Thị Bé 15 Trường THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 ... THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 ban đầu cho từng công đoạn của quy trình - Bóc vỏ cách điện và làm sạch lõi nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải - Lồng lõi HS: Thực hành giáo viên quan sát và hướng - Vặn xoắn dẫn thường xuyên cho từng nhóm - Kiểm tra mối nối và tới từng học sinh 4 Củng cố 2/ GV:Hướng dẫn học sinh tự đánh giá và đánh giá chéo... Ngày dạy : 17- 12- 20 08 Tiết: 18 KIỂM TRA HỌC KÌ I ( Thời gian 45/ không kể chép đề ) I Mục tiêu: GV: Phạm Thị Bé 35 Trường THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 - Kiến thức: Sau khi học xong phần nghề điện dân dụng giáo viên kiểm tra lại kiến thức cơ bản của học sinh để từ đó giáo viên còn điều... GV: Phạm Thị Bé 18 Trường THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 đánh giá kết quả thực hành trên 3 tiêu chí: + Các mối nối đạt yêu cầu kỹ thuật + Nối dây dẫn theo đúng quy trình và thao tác đúng kỹ thuật +Làm việc nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường HĐ2.Tìm hiểu mối nối phân nhánh GV: Giao dụng cụ thực hành... 1 và 3 của công tơ điện GV: Phụ tải được nối với đầu nào của công tơ điện? HS: Phụ tải được nối với đầu 2 và 4 của công tơ điện GV: Dựa vào kết quả phân tích mạch điện công tơ điện ở trên GV hướng dẫn học sinh nối mạch điện theo sơ đồ mạch điện công tơ hình 4-2 SGK Nội dung 2.Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện a.Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện Số TT Tên các phần tử 1 Công tơ 2 Ampe... Phạm Thị Bé 21 Trường THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 Ngày soạn: 2-11 -2010Ngày dạy Tiết: 12 - KIỂM TRA ( Thời gian 45/ không kể chép đề ) I Mục tiêu: - Kiến thức: Kiểm tra những kiến thức cơ bản về vật liệu điện, các dụng cụ dùng trong mạng điện gia đình - Đánh giá kết quả học tập của học sinh để từ đó giáo viên biết hướng điều chỉnh phương... Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 A Bước 1: Bước 2: Bước 3: Bước 4: Bước 5: Bước 6: B E: Kiểm tra mối nối F: Hàn mối nối G: Nối dây H: Cách điện mối nối K: Làm sạch lõi L:Bóc vỏ cách điện II Tự luận: Câu 4 : Vẽ sơ đồ mạch điện công tơ điện ? Câu 5 : a) Hãy mô tả cấu tạo của dây dẫn điện và dây cáp điện của mạng điện gia đình ? b) So sánh sự giống... GV: Phạm Thị Bé 28 Trường THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 GV: Hướng dẫn học sinh lắp đặt thiết bị và đi dây đúng sơ đồ mạch điện, nối nguồn, vận hành thửi mạch điện, bút thửi điện HS: Quan sát và làm theo sự hướng dẫn của giáo viên GV: Nói rõ cho học sinh hiểu khi thực hiện làm mẫu những... bảng điện *Bước4: Lắp thiết bị vào bảng điện * Bước5: Kiểm tra III Đánh giá - Chất lượng sản phẩm thực hành - Thực hiện theo quy trình 4 Củng cố 2/: - GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh giá theo kết quả bài học theo tiêu chí đã nêu GV: Phạm Thị Bé 30 Trường THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 - GV:... GV: Phạm Thị Bé 31 Trường THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 gọi tên và nêu chức năng của các phần tử đó ? HS: gồm các phần tử: cầu chì, công tắc, chấn lưu, tắc te, bóng đèn… GV: Các phần tử nối với nhau như thế nào? HS: … state nối song song với bóng đèn sau đó nối nối tiếp với chấn lưu, công tác, cầu chì GV: Kết luận b.Vẽ sơ đồ lắp . Bé 8 Trường THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 Ngày soạn: 15- 9- 2010 Ngày dạy: Tuần 5. Tiết: 5 - BÀI 3 DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN ( Tiếp) I. Mục tiêu: Kiến thức: - Biết được công. 1:…………………………………. 2:…………………………………. 3:…………………………………. 4:…………………………………. Lớp: 9 …………………………. Chỉ số công tơ trước khi đo Chỉ số công tơ sau khi đo Số vòng quay Điện năng tiêu thụ GV: Phạm Thị Bé 15 Trường THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 4 6 Trường THCS Ngọc Định Giáo án : Công Nghệ 9 Ngày soạn: 10- 9- 2010 Ngày dạy; Tuần 4.Tiết: 4 - BÀI 3 DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN I. Mục tiêu: Kiến thức:- Hiểu :Công dụng của một số đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 8, Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 8,