0

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 2

52 573 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:50

Giỏo ỏn cụng ngh 9 Trng THCS Qunh Thin Ngy son :18.8.2013 Tit : 1 Bài 1 Giới thiệu nghề điện dân dụng I. Mục tiêu: * Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết đợc vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống. - Biết đợc một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng. - Biết đợc một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng. * Kỹ năng: Biết cách bảo vệ an toàn điện cho ngời và thiết bị. * Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài - Bản mô tả nghề điện dân dụng và các sách tham khảo - Các tranh ảnh về nghề điện dân dụng - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , có thể chuẩn bị một số bài hát, bài thơ về nghề điện. III. Tiến trình dạy học: 1. ổ n định tổ chức 1 / : 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1. Giới thiệu bài học GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ HĐ2. Tìm hiểu về nghề điện dân dụng GV: Cho học sinh đọc phần I cho học sinh hoạt động nhóm theo nội dung sau: - Tìm hiểu nội dung nghề điện đân dụng. HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện nhóm trình bày nội dung. GV Bổ sung và kết luận những ý chính. HĐ3. Tìm hiểu đặc điểm và yêu cầu của nghề. GV: Cho học sinh hoạt động nhóm theo nội dung sau: - Tìm hiểu nội dung lao động của nghề điện. HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện nhóm trình bày nội dung. GV Bổ sung và kết luận những ý chính. GV: cho h/s nghiên cứu làm bài tập trong SGK GV: Kết luận. GV: Công việc lắp đặt đờng dây cung cấp điện thờng đợc tiến hành trong môi trờng nh thế nào ? HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện nhóm trình bày nội dung. GV: Bổ sung và kết luận. I.Vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong sản xuất và trong đời sống. - Trong sản xuất cũng nh trong đời sống hầu hết các hoạt động đều gắn liền với việc sử dụng điện năng. - Nghề điện góp phần đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nớc. II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề 1. Đối t ợng lao động của nghề điện dân dụng. 2. Nội dung lao động của nghề điện dân dụng. - Lắp dặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt. - Lắp đặt thiết bị phục vụ sản xuất và sinh hoạt. - Bảo dỡng vận hành, sửa chữa , khắc phục sự cố xảy ra trong mạng điện, các thiết bị điện. 3. Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng. - Bao gồm: + Việc lắp đặt đờng dây sửa chữa , hiệu chỉnh các thiết bị trong mạng điện thờng phải tiến hành : ngoài trời , trên cao, lu động , gần khu vực có điện. + Công tác bảo dỡng , sửa chữa và hiệu chỉnh các thiết bị điện thờng đợc tiến hành trong nhà, trong điều kiện môi trờng bình thờng. GV: Bựi Vn Trinh T KHTN Giỏo ỏn cụng ngh 9 Trng THCS Qunh Thin GV: Cho học sinh hoạt động nhóm theo nội dung sau: GV: Cho học sinh đọc phần 4 SGK. GV: Tìm hiểu yêu cầu của nghề đối với ngời lao động. - Kiến thức. - Kỹ Năng: - Thái độ: - Sức khoẻ: GV: Bổ sung và kết luận. GV: Cho học sinh hoạt động nhóm về sự phát triển của nghề điện trong tơng lai HS: Hoạt động nhóm, đại diện nhóm trả lời GV: Bổ sung và kết luận GV: Em hãy cho biết nghề điện đợc đào tạo ở những đâu? HS: Thảo luận trả lời GV: Bổ sung và kết luận GV: Em hãy cho biết nghề điện đợc hoạt động ở những đâu? HS: Thảo luận trả lời GV: Bổ sung và kết luận 4.Yêu cầu của nghề điện đối với ng ời lao động. - Kiến thức: Tối thiểu phải có trình độ văn hoá 9/12. - Kỹ năng: sử dụng, bảo dỡng, sửa chữa lắp đặt mạng điện, trong nhà - Thái độ: An toàn lao động, khoa học, kiên trì. - Sức khoẻ: Đảm bảo sức khoẻ, không bệnh tật 5.Triển vọng của nghề. 6. Những nơi đào tạo nghề. + Ngành điện trong các trờng kĩ thuật và dạy nghề. + Trung tâm kĩ thuật tổng hợp hớng nghiệp. + Các trung tâm dạy nghề các huyện và t nhân. 7.Những nơi hoạt động nghề. 4. Củng cố và dăn dò - GV: Nhận xét, đánh giá kết quả, khên thởng các nhóm, cá nhân tích cực tham gia hoạt động học tập. - Về nhà các em học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài đọc và xem trớc bài 2 SGK. Tun :2 Ngy son :25.8.2012 Tit : 2 Ngy dy :27.8.2012 Bài 2 Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết đợc một số vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. - Biết cách sử dụng một số vật liệu thông dụng - Kỹ năng: Nhận biết đợc một số vật liệu thông dụng trong thực tế. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài Chuẩn bị một số mẫu dây dẫn điện và cáp điện, một số vật cách điện của mạng điện. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , su tầm thêm một số mẫu về vtj liệu điện của mạng điện. III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức 1 / : 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu những yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với ngợi lao động? 3. Bài mới: GV: Bựi Vn Trinh T KHTN Giỏo ỏn cụng ngh 9 Trng THCS Qunh Thin Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1.Giới thiệu bài học HĐ 2.Tìm hiểu dây dẫn điện GV: Em hãy kể tên một số loại dây dẫn điện mà em biết? HS: Nghiên cứu trả lời. GV: Nhận xét Rút ra kết luận. GV: Cho học sinh quan sát H2.1 hoạt động nhóm làm bài tập vào bảng 2.1 Trong 5 phút. Đại diện nhóm đứng lên trình bày. GV: Nhận xét Rút ra kết luận. GV: Cho học sinh làm bài tập điền vào chỗ trống để học sinh trách nhầm giữa lõi và sợi, Đại diên học sinh trình bày bài: GV: Nhận xét Rút ra kết luận. GV: Dây dẫn điện gồm mấy phần? Lõi dây dẫn điện thờng làm bằng gì? HS: Trả lời GV: Nhận xét GV: Vỏ cách điện thờng làm bằng chất liệu gì? HS: Trả lời GV: Nhận xét GV: Em hãy cho biết tại sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thờng có màu sắc khác nhau? HS: Trả lời GV: Khi thiết kế lắp đặt mạng điện trong nhà tại sao ngời công nhân phải lựa chọn dây dẫn điện theo thiết kế của mạng điện? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Hớng dẫn học sinh đọc kí hiệu của dây dẫn bọc cách điện M( nxf ) GV: Cho h/s đọc trên dây dẫn điện. HĐ 3. Tìm hiểu về dây cáp điện. GV: Em hiểu dây cáp điện là dây ntn ? HS: Trả lời. GV: Đa ra một số mẫu dây dẫn và cáp Cho học sinh quan sát và phân biệt đợc hai loại đó? HS: Làm việc theo nhóm, quan sát và mô tả cấu tạo của dây cáp điện? HS: Đại diện nhóm lần lợt trình bày GV: Nhận xét và rút ra kết luận GV: Lõi cáp thờng làm bằng những vật liệu I.Dây dẫn điện 1.Phân loại - Một số loại dây dẫn điện: dây trần, dây dẫn bọc cách điện, dây dẫn nhiều sợi. - Tranh hình 2.1 ( Mẫu vật ) - Có nhiều loại dây dẫn: Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện đợc chia thành dây trần và dây bọc cách điện. - Theo vật liệu làm lõi, dây dẫn điện có các loại dây đồng và dây nhôm . - Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có dây một lõi, dây nhiều lõi, dây lõi một sợi và lõi nhiều sợi. 2. Cấu tạo của dây dẫn điện đ ợc bọc cách điện. - Gồm 2 phần chính là phần lõi và vỏ cách điện. 3. Sử dụng dây dẫn điện. - Lu ý: + Lu chọn dây dẫn khi thiết kế và lắp đặt mạng điện trong nhà. + Sử dụng dây dẫn điện trong cuộc sống hằng ngày. - M( nxF ) + M: Là lõi đồng. + n: Là số lõi dây. + F: Là tiết diện của lõi dây dẫn. II. Dây cáp điện - Dây cáp điện gồm nhiều dây dẫn đợc bọc cách điện 1. Cấu tạo. - Cấu tạo gồm: 3 phần chính; + Lõi cáp: thờng làm bằng đồng hoặc nhôm, + Vỏ cách điện: thờng làm bằng cao su, + Vỏ bảo vệ: GV: Bựi Vn Trinh T KHTN Giỏo ỏn cụng ngh 9 Trng THCS Qunh Thin gì? HS: Trả lời GV: Vỏ cách điện thờng làm bằng những vật liệu gì? HS: Trả lời GV: Cho học sinh liên hệ thực tế để có thể kể ra cáp điện đợc dùng ở đâu ? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Cho học sinh quan sát hình 2.4 và đặt câu hỏi đối với mạng điện trong nhà dây cáp điện đợc lắp đặt ở đâu? HS: Quan sát nghiên cứu trả lời GV: Em hiểu thế nào là vật liệu cách điện? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Nhận xét Kết luận. GV: Tại sao trong lắp đặt mạng điện lại phải dùng những vật cách điện? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Những vật cách điện này phải đạt những yêu cầu gì? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Cho h/s làm bài tập trong SGK để hiểu rõ thêm vật liệu cách điện của mạng điện trong nhà. 2. Sử dụng cáp điện. - Các loại cáp đợc dùng để truyền tảI điện từ những nhà máy phát điện cho những hộ đông ngời; truyền biến áp, cáp ngầm, - Hình 2.4 - Lấy điện từ mạng hạ áp vào nhà. III. Vật liệu cách điện VD: sứ, gỗ, cao su, lu hoá, chất cách điện tổng hợp, - Đảm bảo cho mạng điện làm việc đạt hiệu quả và an toàn cho ngời và thiết bị. - Cách điện cao, chống ẩm, chịu nhiệt tốt 4. Củng cố và dặn dò 5 / : - GV: Gợi ý học sinh trả lời câu hỏi cuối bài - Yêu cầu học sinh làm đợc một bản su tập dây cáp, dây dẫn, vật cách điện trong mạng điện trong nhà và mô tả đợc cấu của một số vật mẫu trong bản su tập đó. - Về nhà học bài đọc và xem trớc Bài 3 SGK . Tun :3 Ngy son :01.9.2012 Tit : 3 Ngy dy :3.9.2012 Bài 3 Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện I. Mục tiêu: - Hiểu:Công dụng của một số đồng hồ đo điện. - Phân biệt đợc các loại đồng hồ đo điện thông thờng. - Vận dụng đo đại lợng điện trong thực tế gia đình nguồn 1 chiều cũng nh xoay chiều II.Chuẩn bị của thầy và trò:1. Giáo viên; - Thầy: Giáo án, tranh vẽ đồng hồ đo điện, một số đồng hồ đo điện nh vôn kế, ampe kế, công tơ, đồng hồ vạn năng - Trò:-Vở ghi, đọc và nghiên cứu trớc bài học III. Tiến trình dạy học: 1. ổ n định tổ chức 1 / : 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu dây dẫn của dây cáp điện ? Nêu ví dụ về một số vật liêu cách điện ? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1: Giới thiệu bài học. - Đối với nghề điện, động hồ đo điện đợc sử GV: Bựi Vn Trinh T KHTN Giỏo ỏn cụng ngh 9 Trng THCS Qunh Thin dụng rất rộng rãi và đóng vai trò rất quan trọng. HĐ 2: Tìm hiểu đồng hồ đo điện GV: Em hãy kể tên các đồng hồ đo điện mà em biết? HS: Kể ra một số đồng hổ đo điện thông dụng GV: Yêu cầu em khác bổ sung Để hiểu rõ hơn GV cho HS hoạt động nhóm làm vào bảng 3.1 SGK HS: Đại diện từng nhóm nhận xét chéo GV: Tại sao ngời ta phải lắp vôn kế và ampe kế trên vỏ máy biến áp? HS: Để kiểm tra trị số định mức của các đại l- ợng điện của mạng điện. GV: Công tơ điện đợc lắp ở mạng điện trong nhà với mục đích gì? HS: đo điện năng tiêu thụ. GV: Hớng dẫn và rút ra kết luận - Nhờ có đồng hồ đo điện, chúng ta có thể biết đợc tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán đợc nguyên nhân h hỏng, sự cố kỹ thuật HĐ 3: Tìm hiểu cách phân loại đồng hồ đo điện: GV: Ngời ta dựa vào đại lợng cần đo mà phân loại đồng hồ đo điện theo bảng 3 - 2 GV: Treo bảng cho HS quan sát, phát phiếu học tập cho từng nhóm điền những đại lợng cần đo HS: Đại diện từng nhóm nhận xét chéo. GV: Nhận xét từng nhóm rút ra kết luận Cho học sinh tìm hiểu kí hiệu trên đồng hồ ? GV: Gọi HS lên bảng đọc các kí hiệu VD: Vôn kế thang đo 6V, cấp chính xác 2,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là: V x 15,0 100 5,26 = GV: Chia nhóm HS trang bị cho mỗi nhóm một cái đồng hồ đo điện và giải thích các kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ HS: Phát biểu GV: Rút ra kết luận HĐ 2.Tìm hiểu dụng cụ cơ khí. GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ từ 2- 4 học sinh GV: Cho các nhóm làm làm bài tập. Hãy điền tên và công dụng của những dụng cụ cơ khí vào những ô trống trong bảng HS: Làm việc theo nhóm HS : Đại diên nhóm trình bày bài làm. HS: nhận xét chéo bài làm GV: nhận xét rút ra kết luận GV: Đa ra một số dụng cụ cơ khí thông thờng I. Đồng hồ đo điện 1. Công dụng của đồng hồ đo điện. - Một số loại đông hồ đo điện: Ampe kế, Oát kế, Vôn kế, Công tơ, Đồng hồ vạn năng, Ôm kế. - Đại long cần đo của đồng hồ đo điện: Cờng độ dòng điện, điện trở mạch điện, công suất tiêu thụ của mạch điện, điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện, điện áp. - Công dụng: Nhờ có đồng hồ đo điện, chúng ta có thể biết đợc tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán đợc nguyên nhân h hỏng, sự cố kỹ thuật 2. Phân loại đồng hồ đo điện - Treo đáp án đúng Bảng 3 2 3. Một số kí hiệu của đồng hồ đo điện - Treo bảng 3 - 3 II. Dụng cụ cơ khí. 1) Thớc: dùng để đo kích thớc , khoảng cách cần lắp đặt điện. 2) Thớc cặp: dùng để đo kích thớc bao ngoài cảu một vật hình cầu, trụ , kích thớc các lỗ, chiều sâu cảu các lỗ, bậc 3) Panme: Là dụng cụ đo chính xác , có thể đo đợc sự chênh lệch kích thớc tới 1/100 mm. 4) Tuốc nơ vít: dùng để tháo lắp ốc vít bắt dây dẫn, có 2 loại: 4 cạnh và 2 cạnh. 5) Búa: để đóng tạo lực khi cần gán các thiết bị lên tờng trần nhà ngoài ra GV: Bựi Vn Trinh T KHTN Giỏo ỏn cụng ngh 9 Trng THCS Qunh Thin để học sinh nhận biết nêu công dụng của các dụng cụ cơ khí đó. còn để nhổ đinh. 6) dùng để ca cắt các loại nống nhựa , ống kim loại theo kích thớc yêu cầu. 7) Kìm: dùng để cắt dây dẫn thoe chiều dài đã định , để tuốt dây và giữ dây dẫn khi cần nối. 8) Khoan máy: để khoan lỗ trên gỗ hoặc bê tông để lắp đặt dây dẫn , thiệt bị điện. 4. Củng cố và dặn dò 4 / : - GV: Gọi 1- 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK a. Dẫn trên lớp. - Làm bài tập ở cuối bài b. Hớng dẫn về nhà. - Về nhà học bài và làm bài tập cuối bài - Đọc và xem trớc bài 4 SGK. Tun :4 Ngy son :8.9.2012 Tit : 4 Ngy dy :10.9.2012 Bài 4 Thực hànH : sử dụng đồng hồ đo điện I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết đợc chức năng của một số đồng hồ đo điện - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng. - Đo đợc điện năng tiêu thụ của mạch điện - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dng bài. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - Chuẩn bị: Ampe kế điện từ ( thang đo 1A) Vôn kế điện từ ( thang đo 300V) , oát kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện. - Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn. - Nguồn điện xoay chiều 220V. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Tiến trình dạy học: 1. ổ n định tổ chức 1 / : 2. Kiểm tra bài cũ: 5 / ? Em hãy nêu tên và công dụng của dụng cụ cơ khí trong bảng 3- 4? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1. Giới thiệu bài học: HĐ 2.Chuẩn bị và nêu yêu cầu bài thực hành. GV: chia nhóm thực hành GV:Nêu mục tiêu, yêu cầu của bài thực hành và nội quy thực hành. GV: Nêu rõ tiêu chí đánh giá: + Kết quả thực hành + Thực hiện đúng quy trình thực hành, thao tác chính xác. I. Dụng cụ và vật liệu cần thiết. - (SGK) GV: Bựi Vn Trinh T KHTN Giỏo ỏn cụng ngh 9 Trng THCS Qunh Thin + Thái độ thực hành đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trờng. HĐ 3. Tìm hiểu đồng hồ đo điện - GV: giao cho các nhóm đồng hồ đo điện: ampe kế, vôn kế, công tơ điện GV: Giao nhiệm vụ thực hành cho các nhóm. GV: Dùng phiếu học tập yêu cầu học sinh giải thích ý nghĩa của kí hiệu trên mặt đồng hồ đo điện. HS: Làm việc theo nhóm theo các nội dung sau: + Đọc và giải thích những kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ đo điện. + Chức năng của đồng hồ đo điện đo đại l- ợng gì? HS: đo điện năng tiêu thụ + Tìm hiểu chức năng của các núm điều khiển của đồng hồ đo điện. + Đo điện áp của nguồn điện thực hành. II. Nội dung và trình tự thực hành 1. Tìm hiểu đồng hồ đo điện. 4. Củng cố và H ớng dẫn về nhà 4 / . GV: Hớng dẫn học sinh tự đánh và đánh giá chéo giữa các nhóm kết quả thực hành theo tiêu chí đã đặt ra trớc khi bớc vào thực hành. - Kết quả đo - Trình tự và thao tác đo - Về nhà thực hành tập đọc các thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo. - Đọc và xem trớc phần 2 sử dụng đồng hồ. Tun :5 Ngy son :15.9.2012 Tit : 5 Ngy dy :17.9.2012 Bài 4 TH sử dụng đồng hồ đo điện ( Tiếp ) I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết đợc chức năng của một số đồng hồ đo điện - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng. - Đo đợc điện năng tiêu thụ của mạch điện - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dng bài. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - Chuẩn bị: Ampe kế điện từ ( thang đo 1A) Vôn kế điện từ ( thang đo 300V) , oát kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện. - Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn. - Nguồn điện xoay chiều 220V. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Tiến trình dạy học: 1. ổ n định tổ chức 1 / : 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: GV: Bựi Vn Trinh T KHTN Giỏo ỏn cụng ngh 9 Trng THCS Qunh Thin Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1. Giới thiệu bài học: Kiểm tra sự chuẩn bị vật liệu dụng cụ của học sinh. Giới thiệu bài học . HĐ 2.Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ đo điện: GV: chia nhóm thực hành GV:Nêu mục tiêu, yêu cầu của bài thực hành và nội quy thực hành. GV: Nêu rõ tiêu chí đánh giá: HS: Làm việc theo nhóm theo những nội dụng sau: GV: Gọi học sinh giải thích những kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện HS: Lần lợt lên đọc KH GV: Cho học sinh nghiên cứu sơ đồ mạch điện công tơ điện trong SGK. GV: Mạch điện có bao nhiêu phần tử ? Kể tên những phần tử đó? HS: Làm vào bảng SGK (19) GV: Nguồn điện đợc nối với những đầu nào của công tơ điện ? HS: Nguồn điện đợc nối với đầu 1 và 3 của công tơ điện. GV: Phụ tải đợc nối với đầu nào của công tơ điện? HS: Phụ tải đợc nối với đầu 2 và 4 của công tơ điện. GV: Dựa vào kết quả phân tích mạch điện công tơ điện ở trên GV hớng dẫn học sinh nối mạch điện theo sơ đồ mạch điện công tơ hình 4-2 SGK. GV: Hớng dẫn học sinh, làm mẫu cachs đo điện năng tiêu thụ của mạch điện theo các b- ớc sau: + Đọc và ghi chỉ số của công tơ trớc khi tiến hành đo. + Quan sát tình trạng làm việc của công tơ. + Tính kết quả tiêu thụ điện năng sau 30 / - HS: Tiến hành đo điện năng GV: Đi tới các nhóm để hớng dẫn chi tiết, giải đáp thắc mắc. 2.Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện. a.Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện. Số TT Tên các phần tử 1 Công tơ 2 Ampe kế 3 Phụ tải 4 5 - Sơ đồ mạch điện hình 4-2 SGK. 4. Củng cố: 2 / GV: Hớng dẫn học sinh tự đánh và đánh giá chéo giữa các nhóm kết quả thực hành theo tiêu chí đã đặt ra trớc khi bớc vào thực hành. - Kết quả đo - Trình tự và thao tác đo 5. H ớng dẫn về nhà 2 / . - Về nhà thực hành tập đọc các thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo. - Đọc và xem lại phần 2 sử dụng đồng hồ để giờ sau viết báo cáo thực hành. Tun :6 Ngy son :22.9.2012 Tit : 6 Ngy dy :24.9.2012 Bài 4 TH sử dụng đồng hồ đo điện ( Tiếp ) GV: Bựi Vn Trinh T KHTN Giỏo ỏn cụng ngh 9 Trng THCS Qunh Thin I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết đợc chức năng của một số đồng hồ đo điện - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng. - Đo đợc điện năng tiêu thụ của mạch điện - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Tiến trình dạy học: 1. ổ n định tổ chức 1 / : 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng HĐ 1 . Giới thiệu bài học: HĐ 2.Viết báo cáo thực hành GV: Cho học sinh viết báo cáo thực hành theo nội dung đã thực hành của bài trớc theo mẫu sau: Báo cáo thực hành đo điện năng tiêu thụ của mạch điện Họ và Tên: 1: 2: 3:. Lớp: 9. GV: Chép mẫu báo cáo thực hành lên bảng học sinh làm bài; HS : Chép mẫu báo cáo thực hành. IV. Báo cáo thực hành: Báo cáo thực hành đo điện năng tiêu thụ của mạch điện Họ và Tên: 1:. 2: 3:. Lớp: 9 Chỉ số công tơ trớc khi đo Chỉ số công tơ sau khi đo Số vòng quay Điện năng tiêu thụ GV: Bựi Vn Trinh T KHTN Giỏo ỏn cụng ngh 9 Trng THCS Qunh Thin 4. Củng cố: 2 / - GV: Hớng dẫn học sinh tự đánh và đánh giá chéo giữa các nhóm kết quả thực hành theo tiêu chí đã đặt ra trớc khi bớc vào thực hành. - Kết quả đo. - Trình tự và thao tác đo. 5. H ớng dẫn về nhà 1 / . - Về nhà thực hành tập đọc các thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo. - Đọc và xem trớc bài 5 chuẩn bị dụng cụ vật liệu để giờ sau thực hành. . Tun :7 Ngy son :29.9.2012 Tit : 7 Ngy dy :01.10.2012 Bài 5 TH: nối dây dẫn điện I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện - Hiểu đợc các phơng pháp nối và cách điện dây dẫn điện. - Nối và cách điện đợc các loại mối nối dây dẫn điện - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: - Chuẩn bị: Tranh vẽ quy trình nối dây dẫn điện, một số mẫu các loại mối nối - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn. - Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Tiến trình dạy học: 1. ổ n định tổ chức 1 / : 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1: Giới thiệu bài học: HĐ 2: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài thực hành. GV: Chia lớp ra làm 4 nhóm. GV: Nêu nội quy thực hành. GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, yêu cầu đánh giá kết quả thực hành trên 3 tiêu chí: + Các mối nối đạt yêu cầu kỹ thuật. + Nối dây dẫn theo đúng quy trình và thao tác đúng kỹ thuật. +Làm việc nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trờng. HĐ 3.Tìm hiểu mối nối dây dẫn điện. I.Dụng cụ, vật liệu và thiết bị. - SGK. II.Nội dung và trình tự thực hành. GV: Bựi Vn Trinh T KHTN [...]... thiếc để giờ sau thực hành Tun :10 Ngy son :20 .10 .20 12 Tit : 10 Ngy dy :22 .10 .20 12 Kiểm tra th I Mục tiêu: - Kiến thức: Kiểm tra những kiến thức cơ bản về vật liệu điện, các dụng cụ dùng trong mạng điện gia đình - Đánh giá kết quả học tập của học sinh để từ đó giáo viên biết hớng điều chỉnh phơng pháp cho phù hợp II.Chuẩn bị của thầy và trò: - Thầy: Đề thi, đáp án, cách chấm điểm - Trò: ôn tập những phần... ngh 9 Trng THCS Qunh Thin - Xác định vị trí cácthiết bị điện trên bảng điện - Vẽ đờng dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý 4 Củng cố 2/ : - GV: Hớng dẫn học sinh tự đánh giá theo kết quả bài học theo tiêu chí đã nêu 5 Hớng dẫn về nhà 1/ - Về nhà tập vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ, vật liệu để giờ sau thực hành lắp bảng điện Tun : 12 Tit : 12 Ngy son :27 .10 .20 12 Ngy dy :05.11 .20 12 Bài... chuẩn bị: - Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện / Tun: 20 Tiết: 20 Ngy dy: Ngy dy: Ngy dy: / / / / 20 / 20 / 20 ti lp: ti lp: ti lp: Bài 8: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn ( Tiết 2 ) I Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ đợc sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều... Hớng dẫn về nhà 2/ - Về nhà tập vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt, chuẩn bị - Vật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn - Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, một công tắc điện - Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện để giờ sau thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang Tun :15 Tit : 15 Ngy son :24 .11 .20 12 Ngy dy : 26 .11 .20 12 Bài 7 Thực... thu dn v sinh v np sn phm c trc bi 6 sgk Tun :11 Tit :11 Ngy son :27 .10 .20 12 Ngy dy : 29 . 10 .20 12 Bài 6 Thực hành: lắp mạch điện bảng điện I Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu đợc quy trình lắp đặt mạch điện, bảng điện - Vẽ đợc sơ đồ lắp đặt mạch điện,bảng điện - Lắp đợc bảng điện gồm 2 cầu chì, một ổ cắm điện và một công tắc điều khiển một bóng đèn đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật... và thái độ tham gia thực hành của các nhóm 5 Hớng dẫn về nhà 2/ : - Về nhà học bài vẽ lại sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, dự trù dụng cụ, vật liệu, thiết bị, chuẩn bị: - Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện Tun: 22 Tiết: 22 Bài 9: THực hành lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn I Mục tiêu: - Kiến thức: Sau... Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện để giờ sau học tiếp Ngày soạn: Ngày dạy : Ngy dy: / / 20 ti lp: Ngy dy: / / 20 ti lp: Tun: 24 Tiết: 24 Bài 9: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn ( Tiếp) I Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu đợc nguyên lý làm việc của mạch điện dùng hai công tắc... thực hành về tinh thần thái độ tác phong làm việc, thực hiện an toàn lao động 5 Hớng dẫn về nhà 2/ : - Về nhà tập vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ, vật liệu để giờ thực hành lắp bảng điện Tun :13 Ngy son :27 .10 .20 12 Tit : 13 Ngy dy : 12. 11 .20 12 Bài 6 GV: Bựi Vn Trinh T KHTN Giỏo ỏn cụng ngh 9 Trng THCS Qunh Thin TH: lắp mạch điện bảng điện ( Tiếp) I Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học... bài thực hành GV: Bựi Vn Trinh 2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị TT Tên dụng cụ,vật liệu và thiết bị Số lợng T KHTN Yêu cầu kỹ thuật Giỏo ỏn cụng ngh 9 Mỗi nhóm học sinh thảo luận lập dự trù vật liệu, dụng cụ, thiết bị cho công việc dựa trên cơ sở của sơ đồ lắp đặt mạch điện Trng THCS Qunh Thin 1 2 3 4 4 Củng cố 2/ : GV: Hớng dẫn học sinh tự đánh giá Hoặc đánh giá chéo kết quả thực hành... chính hay bảng điện nhánh của hệ thống điện của trờng học? HS: là bảng điện nhánh GV: Em hãy mô tả bảng điện nhánh của mạng điện nhà em ? HS: gồm 2 cầu chì, 2 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển, 1 bóng đèn GV: Rút ra kết luận về vai trò, chức năng bảng điện trong mạng điện trong nhà: bảng điện trong nhà dùng dể phân phối điểu khiển nguồn năng lợng điện cho mạng điện và những đồ dùng điện 2. Vẽ sơ đồ lắp đặt . Ngy son :20 .10 .20 12 Tit : 10 Ngy dy :22 .10 .20 12 Kiểm tra th I. Mục tiêu: - Kiến thức: Kiểm tra những kiến thức cơ bản về vật liệu điện, các dụng cụ dùng trong mạng điện gia đình. - Đánh giá. mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo. - Đọc và xem trớc phần 2 sử dụng đồng hồ. Tun :5 Ngy son :15 .9. 20 12 Tit : 5 Ngy dy :17 .9. 20 12 Bài 4 TH sử dụng đồng hồ đo điện ( Tiếp ) I. Mục tiêu: -. của mạch điện bằng công tơ điện. Số TT Tên các phần tử 1 Công tơ 2 Ampe kế 3 Phụ tải 4 5 - Sơ đồ mạch điện hình 4 -2 SGK. 4. Củng cố: 2 / GV: Hớng dẫn học sinh tự đánh và đánh giá chéo giữa các
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 2, Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 2,