Giáo án Thể dục lớp 8 cả năm 2015 mới nhất (đầy đủ 70 tiết

70 2.5K 5
Giáo án Thể dục lớp 8 cả năm 2015 mới nhất (đầy đủ 70 tiết

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày soạn:24/8/2014 Ngày dạy : 27/8/2014 Tiết : + MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC – ĐHĐN – CHẠY NGẮN I Mục tiêu : Kiến thức: - Học sinh nắm bắt mục tiêu, nội dung chương trình thể dục - Biết lệnh cách thực tập họp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, giậm chân chỗ, đổi chân sai nhịp, chạy - Biết cách thực trò chơi:" Chạy thi tiếp sức.", động tác bổ trợ- phát triển thể lực học lớp 7( Do GV chọn) Kĩ năng: - Biết vận dụng tập luyện nâng cao sức khỏe - Thực tập họp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, giậm chân chỗ, đổi chân sai nhịp, - Thực trò chơi: “chạy thoi tiếp sức.", động tác bổ trợ- phát triển thể lực học lớp Thái độ: - Tự giác, tích cực học mơn thể dục, có tinh thần tập thể II Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân vận động - Phương tiện: + Gv: Vơi trắng, cịi + HS: Trang phục đồ thể dục III Tiến trình giảng dạy: ĐỊNH NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC LƯỢNG PHẦN MỞ ĐẦU 10 phút - Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung, -Đội hình hàng ngang- báo cáo sĩ số mục đích học - Khởi động: € GV + Xoay khớp: Cổ, cổ tay cổ chân, hông, € € € € € € €CSL € € € € € € gối, ép dọc, ép ngang € € € € € € € € € € € € HS PHẦN CƠ BẢN 72-75 ph Mục tiêu, nội dung chương trình thể dục 8: 10-12ph - hàng ngang dàn hàng thực - Cán điều khiển thực hiện, Gv quan sát, nhắc nhở - GV phổ biến mục tiêu, nội dung, chương trình thể dục € GV € € € € - Phân tổ, cán tập luyện : - Các quy định : € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € - GV phân tổ, chọn cán - nêu nội qui, kỉ luật học Đội Hình Đội Ngũ (ĐHĐN): 30 ph - Ơn tập họp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, giậm chân chỗ , đổi chân sai nhịp - Học: Chạy - Cán khiển GV quan sát - giúp đở, sửa sai - Phân nhóm luyện tập theo nội dung GV qui định -Từng nhóm thực hiện- lớp nhận xétgv nhận xét sữa sai - GV nêu kỹ thuật chạy đứng lại, sau làm mẫu hô cho em tập Riêng phần đứng lại nên cho em tập chậm để em bước số bước đứng lại sau hồn chỉnh chạy đứng lại - Cán điều khiển, GV quan sát sửa sai nhấn mạnh đến động lệnh Chạy cự ly ngắn : 30-32 ph - Thực nhóm hs GV quan a/ Ôn động tác bổ trợ : Chạy bước nhỏ, chạy sát sửa sai nâng cao đùi, chạy đá gót chạm mơng €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ 10m € b/ Trò chơi :" Chạy thi tiếp sức." 4-6 ph - Phổ biến mục đích, u cầu trị chơi - Gv hướng dẫn cách chơi- luật chơi € €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ € PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : Cúi thả lỏng chân, tay - GV nhận xét, đánh giá tiết học - Hướng dẫn nhà : + Ôn ĐHĐN + Ôn chạy ngắn, chạy bền -7ph -Lớp hàng ngang € GV € € € € € € € € € € € € € € € € -GV xuống lớp € € € € €€ € € € Ngày soạn:31.8/2014 Ngày dạy : 3.9/2014 Tiết : + ĐHĐN - CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - ĐH ĐN : Biết cách thực đội hình 0-2-4, Chạy đều, đứng lại, ôn , đổi chân sai nhịp - Chạy ngắn : Biết cách thực trò chơi Chạy tiếp sức, động tác bổ trợ : chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, Cách đóng bàn đạp - Chạy bền : Biết cách thực trị chơi Chạy dích dắc tiếp sức, thực chạy địa hình tự nhiên 2.Kĩ năng: - Thực ĐHĐN học lớp 6,7, Chạy đều, đứng lại - Thực trò chơi Chạy dích dắc tiếp sức, động tác bổ trợ: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau Cách đóng bàn đạp -Thực chạy địa hình tự nhiên,trị chơi 3.Thái độ: Tự giác, tích cực học mơn thể dục, có tinh thần tập thể I/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân vận động – còi – sân tổ chức trò chơi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu học ĐỊNH LƯỢNG 10 phút PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC - Đội hình hàng ngang - Cán điều khiển € € € € - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân -Ép ngang, dọc Mỗi động tác 2l*8n PHẦN CƠ BẢN 70 phút ĐHĐN : a) Ôn : Tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, đằng sau đội hình - - 18-20ph b) Ôn : Chạy đều, đứng lại € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € € GV nhận lớp - Đội hình khởi động : € GV € € € € € € €CSL € € € € € € € € € € € € € € € € € € HS - GV phổ biến nội dung ôn tập - Cán điều khiển, hướng dẫn lớp làm theo - GV quan sát sửa sai, nhắc nhở sai - Từng tổ tự tập, cán điều khiển GV giúp đở sữa sai - GV nêu lại kỹ thuật chạy đứng lại, sau làm mẫu hô cho em tập Riêng phần đứng lại nên cho em tập chậm để em bước số bước đứng lại sau hoàn chỉnh chạy đứng lại Chạy cự ly ngắn : 18-32ph a) Ơn : Trị chơi phát triển sức nhanh : " Chạy tiếp sức " b/ Ôn động tác bổ trợ chạy ngắn : 3-5 lần + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau - Cán điều khiển, GV quan sát sửa sai nhấn mạnh đến động lệnh - GV nêu mục đích - yêu cầu , cách chơi luật trò chơi - ( Nam.,Nữ ) - GV làm trọng tài - Thực nhóm hs GV quan sát sửa sai €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ 10m € c)Học cách đóng bàn đạp: 3- Chạy bền : -Trị chơi “ Chạy dích dắc tiếp sức ” 10 phút -Gv nêu mục đích, ý nghĩa trò chơi hướng dẫn cách chơi luật chơi - GV nhắt hs cách hít thở - GV nêu nội dung – yêu cầu tập luyện - GV phát lệnh - quan sát nhắc nhở - Luyện tập chạy bền : - Nam : 400m - Nữ : 300m PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Rủ tay, chân , ngồi rung chân - GV nhận xét, đánh giá tiết học - Bài tập nhà : Ôn ĐHĐN – động tác bổ trợ chạy nhanh – Luyện tập chạy bền - GV xuống lớp hơ “giải tán” - HS tập đội hình sau, theo hướng dẫn cán lớp – GV quan sát nhắc nhở - Lớp hàng ngang.GV hướng dẫn cách đóng bàn đạp, HS quan sát sau thực 5-7 phút - hàng ngang thả lỏng tay, chân, tồn thân kết hợp hít thở - hàng ngang - Giao tập cụ thể, ngắn gọn rõ ràng - HS hô “khỏe.” Ngày soạn:07/9/2014 Ngày dạy : 10/9/2014 Tiết : KIỂM TRA ĐHĐN I/ MỤC TIÊU : Kiến thức: - ĐH ĐN : Biết lệnh thực đội hình 0-2-4, cách điều khiển, đều, chạy Kĩ năng: - Thực ĐHĐN Chạy đều, đứng lại, đổi chân sai nhịp, đội hình 0-2-4 Thái độ: Tự giác, tích cực học mơn thể dục, có tinh thần tập thể II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân vận động - còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu học - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân Ép dọc - Ép ngang PHẦN CƠ BẢN ĐỊNH LƯỢNG 5-8 phút - Đội hình hàng ngang - Cán điều khiển Mỗi động tác 2l*8n - GV nhận xét, đánh giá tiết học - Bài tập nhà : -động tác bổ trợ chạy nhanh – Luyện tập chạy bền -GV xuống lớp hô “Giải tán” € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € € GV nhận lớp - Đội hình khởi động : € GV 35ph Kiểm tra cuối chương ĐHĐN : • Chạy - đứng lại + Cách nhận xét : +Loại đạt: Kĩ thuật bước chạy đúng, nhịp, đứng lại số bước, không lao người trước.( Khi đứng lại có sai sót nhỏ, người bị lao trước) + Loại chưa đạt: Chạy sai nhịp đứng lại sai nhịp PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : Rủ tay, chân , ngồi rung chân PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC € € € € € € €CSL € € € € € € € € € € € € € € € € € € HS + GV nêu nội dung - yêu cầu kiểm tra + Kiểm tra nhiều đợt, đợt em + Những HS đến lượt kiểm tra đứng vào vị trí chuẩn bị, khoảng cách em đứng trước với em đứng sau khoảng 0,8m Chạy theo hàng dọc theo lệnh GV + GV quan sát nhận xét, xếp loại 5ph - hàng ngang thả lỏng tay, chân, toàn thân kết hợp hít thở - hàng ngang - Giao tập cụ thể, ngắn gọn rõ ràng - HS hô “khỏe.” Ngày soạn:07/9/2014 Ngày dạy : 10/9/2014 Tiết : BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : Kiến thức: - Chạy ngắn : Biết cách thực xuất phát thấp; Chạy lao sau xuất phát -Bài TD : Biết cách thực động tác từ 1-8 - Chạy bền : Biết cách thực trị chơi Chạy dích dắc tiếp sức Kĩ năng: -Thực xuất phát thấp; Chạy lao sau xuất phát -Thực động tác từ 1-8 -Thực trị chơi Chạy dích dắc tiếp sức Thái độ: Tự giác, tích cực học mơn thể dục, có tinh thần tập thể II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân vận động - còi - vôi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu học - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân Ép dọc - Ép ngang -Chạy đá chân lăng trước, gót chạm mơng PHẦN CƠ BẢN Chạy cự ly ngắn : ĐỊNH LƯỢNG 5-7 phút - Đội hình hàng ngang - Cán điều khiển Mỗi động tác 2l*8n € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € € GV nhận lớp - Đội hình khởi động : € GV 35ph 10-15ph -Học:Xuất phát thấp, chạy lao sau xuất phát Bài thể dục liên hoàn: -Học từ nhịp 1-8 PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC 17-20ph € € € € € € €CSL € € € € € € € € € € € € € € € € € € HS -Gv hướng dẫn kĩ thuật thị phạm xuất phát thấp kĩ thuật chạy lao sau xuất phát Hs quan sát -HS thực -Gv ý giúp hs sữa sai -Chọn 1-2 hs thực lớp nhận xét, gv nhận xét sữa sai - GV làm mẫu - gt kĩ thuật nhịp HS tập theo - GV hô nhịp HS tập theo, quan sát sữa sai -Phân nhóm luyện tập- gv quan sát sữa sai -Từng nhóm thực hiện, lớp nhận xét, gv nhận xét sữa sai- làm mẫu Chạy bền : Trò chơi :" Chạy thoi tiếp sức." PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : Rủ tay, chân , ngồi rung chân - GV nhận xét, đánh giá tiết học - Bài tập nhà : Ôn động tác bổ trợ chạy nhanh – Luyện tập chạy bền -GV xuống lớp hơ “Giải tán” 4-5ph -Gv nêu mục đích, ý nghĩa trò chơi hướng dẫn cách chơi luật chơi 5-7ph - hàng ngang thả lỏng tay, chân, tồn thân kết hợp hít thở - hàng ngang - Giao tập cụ thể, ngắn gọn rõ ràng - HS hô “khỏe.” Ngày soạn:14/9/2014 Ngày dạy : 17/9/2014 Tiết : + BÀI TD - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : Kiến thức: - Chạy ngắn : Biết cách thực xuất phát thấp, chạy lao, tập phát triển sức nhanh -Biết cách thực động tác từ nhịp1-17 - Chạy bền : Biết cách thực trò chơi Chạy dích dắc tiếp sức, chạy địa hình tự nhiên Kĩ năng: -Thực xuất phát thấp, chạy lao, tập phát triển sức nhanh -Thực động tác từ nhịp1-17 -Thực trị chơi Chạy dích dắc tiếp sức, chạy địa hình tự nhiên Thái độ: Tự giác, tích cực học mơn thể dục, có tinh thần tập thể II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân vận động – còi, đường chạy 40-60m III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu học ĐỊNH LƯỢNG 12 phút PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC - Đội hình hàmg ngang - Cán điều khiển € € € € - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân Ép dọc - Ép ngang -Chạy đá chân lăng trước, gót chạm mơng Mỗi động tác 2l*8n € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € € GV nhận lớp - Đội hình khởi động : € GV € € € € € € €CSL € € € € € € € € € € € € € € € € € € HS PHẦN CƠ BẢN Bài thể dục liên hồn: - Ơn từ nhịp 1-8 - Học từ nhịp 9-17 70 phút 30-35ph Chạy cự ly ngắn : 25-30ph -Cán điều khiển, lớp thực theogv quan sát sữa sai- làm mẫu - GV làm mẫu - gt kĩ thuật nhịp HS tập theo - GV hô nhịp HS tập theo, quan sát sữa sai -Phân nhóm luyện tập- gv quan sát sữa sai -Từng nhóm thực hiện, lớp nhận xét, gv nhận xét sữa sai- làm mẫu + Xuất phát thấp- chạy lao + GV làm mẫu + Giới thiệu ngắn gọn + GV thực hiện, HS thực theo + GV quan sát sữa sai - GV nêu nội dung, yêu cầu tập luyện + Bài tập phát triển sức nhanh Chạy bền : Luyện tập * Nam : 400m * Nữ : 300m PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : Rủ tay, chân , ngồi rung chân - GV nhận xét, đánh giá tiết học - Bài tập nhà : + Ôn ĐHĐN chuẩn bị kiểm tra + Ôn tập động tác bổ trợ chạy nhanh + Luyện tập chạy bền -GV xuống lớp hô “Giải tán” 5-7ph - H/S thực theo hàng dọc - GV phát lệnh - quan sát nhắc nhở * H/S ý thả lỏng sau chạy 5-7 phút - hàng ngang thả lỏng tay, chân, toàn thân kết hợp hít thở - hàng ngang - Giao tập cụ thể, ngắn gọn rõ ràng - HS hô “khỏe.” Ngày soạn:21.9/2014 Ngày dạy : 24/9/2014 Tiết : + 10 LÝ THUYẾT: MỘT SỐ HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH BÁI THỂ DỤC- CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : Kiến thức: - Biết cách thực từ nhịp1-25 -Biết sức nhanh phương pháp luyện tập phát triển sức nhanh, xuất phát thấp – chạy lao - Chạy bền : Biết cách thực chạy bền địa hình tự nhiên, chạy vượt chướng ngại vật, Kĩ năng: -Thực từ nhịp 1-25 -Hiểu biết sức nhanh phương pháp luyện tập phát triển sức nhanh -Thực chạy bền địa hình tự nhiên ,trò chơi chạy vượt chướng ngại vật Thái độ: Tự giác, tích cực học mơn thể dục, có tinh thần tập thể II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân vận động – cịi – vơi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu học ĐỊNH LƯỢNG 10 phút - Đội hình hàng ngang - Cán điều khiển Mỗi - Khởi động chung : động tác Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ 2l*8n tay cổ chân PHẦN CƠ BẢN 72 phút Lý thuyết :Một số hướng dẫn tập luyện 30-35ph phát triển sức nhanh ( phần I ) - Chạy cự ly ngắn: a- Ôn số động tác bổ trợ: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau b-Xuất phát thấp- chạy lao: PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC 10-15ph € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € € GV nhận lớp - Đội hình khởi động : € GV € € € € € € €CSL € € € € € € € € € € € € € € € € € € HS -Lớp hàng ngang, GV nêu nội dung số phương pháp tập luyện chạy nhanh ( Ví dụ minh họa ) -Gv , hs đặt câu hỏi thảo luận - Thực nhóm hs GV quan sát sửa sai €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ 10m € -Gv treo tranh giới thiệu kĩ thuật -Đồng loạt hàng ngang thực kt xuất phát thấp- gv điều khiển, quan sát sữa sai Ngày soạn:18/02/2015 Ngày dạy : 21.02/2015 Tiết : 51-52 NHẢY XA – BÓNG CHUYỀN - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : Kiến thức: -Biết cách thực chạy đà tự nhảy xa kiểu ngồi, đo đà- chỉnh đà, xác định điểm giậm nhảy -Biết cách thực đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình, Đấu tập -Biết cách thực chạy địa hình tự nhiên Kĩ năng: -Thực chạy đà tự nhảy xa kiểu ngồi Thực đo đà- chỉnh đà, xác định điểm giậm nhảy -Thực đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng vận dụng vào đấu tập -Thực chạy địa hình tự nhiên, nâng dần sức bền Thái độ: Tự giác, tích cực II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : sân trường, cịi, sân-bóng chuyền, hố nhảy xa III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu học ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC LƯỢNG 10-14 ph - Đội hình hàng ngang, cán điều khiển € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € - Khởi động: chạy nhẹ nhàng 100m- lớp -Lớp hàng ngang rộng, so le, cán điều hàng ngang: Xoay vai - Xoay hông khiển, gv ý nhắt nhỡ sữa sai Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân , ép dọc 2l*8n ▲ - ép ngang -KĐ chuyên môn:+ Chạy bước nhỏ 2x10m €€€€ + Chạy nâng cao đùi €€€€ €€€€ + Đà bước giậm €€€€ nhảy + Tăng tốc 70ph PHẦN CƠ BẢN: 25-27ph -Gv hướng dẫn HS thực chạy đà tự Nhảy xa : Mỗi lượt em, thực 3-4 lần a.Ôn: Chạy đà tự nhảy xa -GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi -Gv hướng dẫn làm mẫu cách đo đà, xác b.Trò chơi: Lò cò tiếp sức định chân giậm điểm giậm nhảy c.Học: Đo đà- chỉnh đà xác định -HS tiến hành đo đà chạy đà- chỉnh đà điểm giậm nhảy Gv giúp hs sữa sai Bóng chuyền: 30-32ph -Lớp hàng ngang, Gv nhắc lại kĩ thuật -Phân nhóm luyện tập với bóng, gv quan sát a.Ơn: Đệm bóng sữa sai b.Ơn: Phát bóng thấp tay nghiêng -Chọn hs thực lớp nhận xét, gv nhận xét ghi điểm *Củng cố: phát bóng, đệm bóng -Nhóm nam chọn đội vào đấu tập, gv làm trọng tài Nhóm nữ luyện tập với bóng bên c Đấu tập 5-7ph Chạy bền : sân - GV nêu nội dung – yêu cầu tập luyện - GV phát lệnh - quan sát nhắc nhở - Chạy địa hình tự nhiên: nam 550m nữ 450m PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng - GV nhận xét, đánh giá tiết học - Bài tập nhà : + Ôn: Đà bước giậm nhảy bước + Ôn: KT chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay nghiêng đệm bóng + GV xuống lớp: hơ giải tán 6-8ph - hàng ngang thả lỏng tay, chân, tồn thân kết hợp hít thở - hàng ngang - Giao tập cụ thể, ngắn gọn rõ ràng - HS hô “khỏe.” Tiết : 53+ 54 : KIỂM TRA NHẢY XA KIỄU “ NGỒI “ - PHẦN TỰ CHỌN : ĐÁ CẦU I/ MỤC TIÊU : + Kiểm tra nhảy xa kiễu “ Ngồi “ HS thực theo nội dung - yêu cầu kiểm tra GV + Tự chọn : Củng cố, ôn luyện kĩ thuật đá cầu học lớp Tiếp tục trang bị số kĩ thuật đá cầu Học sinh thực kĩ thuật học, nắm kĩ thuật vừa học II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân trường – Hố nhảy , thướt dây - Cầu đá III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC 10 phút - Đội hình hàmg ngang - Cán điều khiển * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân Mỗi động tác 2l*8n * GV nhận lớp - Đội hình khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đá gót chạm mông + Ép dọc - Ép ngang Mỗi động tác 2l*10m - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu học PHẦN CƠ BẢN Kiểm tra nhảy xa kiễu “ Ngồi “ Điểm : - 9,10 : Đúng kĩ thuật, thành tích đạt Nam 4m20, Nữ 4m00 - 7,8 : Đúng giai đoạn khơng, thành tích đạt 4m00 Nam, Nữ 3m60 - 5,6 : Đúng kĩ thuật, thành tích đạt 3m50, Nữ 3m00 - 3,4 : Có nhiều sai sót kĩ thuật , thành tích mức - 1,2 : Các trường hợp lại * Cán hướng dẫn GV giúp đỡ * * * * * * * * 72 phút * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV nêu nội dung yêu cầu kiểm tra - Các em nhảy thử lần để chỉnh đà - Lần lượt em thay thực theo đội hình sau : * * * * * * * * * * ** * A GV * * * * * * * * * * + GV gọi tên em, Nam trước, Nữ Sau thực theo đội hình + GV cử em giúp đo thành tích bạn + GV quan đánh giá , xếp loại cho HS Đá cầu : + Ôn : - Cách tâng cầu = mu bàn chân, gối - Tâng cầu mu , má gối + GV nêu nội dung- yêu cầu tập luyện + Cả lớp đồng loạt thực - GV quản lí chung + Nhóm em đứng đối diện chuyền cầu = mu GV quan sát , nhắc nhở - Chuyền cầu mu * * Chạy bền : Luyện tập * Nam : 250m * Nữ : 200m * * * * * * * * * * * * A GV - GV nêu nội dung, yêu cầu tập luyện - H/S thực theo hàng dọc - GV phát lệnh - quan sát nhắc nhở 10 phút * H/S ý thả lỏng sau chạy PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xét, đánh giá tiết học - Bài tập nhà : Các nội dung học - Đội hình thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán hướng dẫn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV xuống lớp Ngày soạn: 02.3/2015 Ngày dạy : 06/3/2015 Tiết : 55-56 NHẢY XA – BÓNG CHUYỀN - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : Kiến thức: -Biết cách thực toàn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi, bật xa -Biết cách thực tập phối hợp, đấu tập -Biết cách thực chạy địa hình tự nhiên Kĩ năng: -Thực chạy đà- giậm nhảy- không- tiếp đất, bật xa -Thực tập phối hợp vận dụng vào đấu tập -Thực chạy địa hình tự nhiên, nâng dần sức bền Thái độ: Tự giác, tích cực II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : sân trường, cịi, sân-bóng chuyền, hố nhảy xa III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu học ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC LƯỢNG 10-14 ph - Đội hình hàng ngang, cán điều khiển € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € - Khởi động: chạy nhẹ nhàng 100m- lớp -Lớp hàng ngang rộng, so le, cán điều hàng ngang: Xoay vai - Xoay hông khiển, gv ý nhắt nhỡ sữa sai Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân , ép dọc 2l*8n ▲ - ép ngang -KĐ chuyên môn:+ Chạy bước nhỏ 2x10m €€€€ + Chạy nâng cao đùi €€€€ €€€€ + Đà bước giậm €€€€ nhảy + Tăng tốc 70ph PHẦN CƠ BẢN: 28-30ph -GV treo tranh, hướng dẫn kĩ thuật làm Nhảy xa : mẫu a.Ôn: kĩ thuật không- tiếp đất -Lớp hàng ngang gv hướng dẫn HS luyện tập 1-3 bước, GV điều khiển ý sữa sai HS -Vào hố đà 3-5 bước giậm nhảy tiếp đất -Gọi 1-2 HS có động tác thực lớp nhận xét - Mỗi lượt thực em vào hố cát b Bật xa: -GV hướng dẫn, làm mẫu, HS thực đo c.Ơn: Hồn thiện kĩ thuật nhảy xa đà, chạy đà 5-8 m, gv ý sữa sai, làm mẫu Chọn 1-2 HS có động tác đúng, thực 30-32ph lớp nhận xét- gv nhận xét ghi điểm Bóng chuyền: -GV hướng dẫn, phân nhóm luyện tập với a.Ơn: Bài tập phối hợp ( BT sgk/94) lưới không lưới, luân phiên thay đổi: b.Học: Bài tập phối hợp ( BT sgk/94) +Đứng cách 4-6m đệm bóng qua lại c.Đấu tập 5-7ph Chạy bền : - Chạy địa hình tự nhiên: nam 600m nữ 500m 6-8ph PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng - GV nhận xét, đánh giá tiết học - Bài tập nhà : + Ôn: Đà bước giậm nhảy bước + Ơn: KT chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay nghiêng đệm bóng + GV xuống lớp: hô giải tán +Đứng cách 8-10m bên phát bên đỡ bóng trở lại bên ngồi sân bóng -Nhóm nam chọn đội vào đấu tập, gv làm trọng tài Nhóm nữ luyện tập với bóng bên ngồi sân - GV nêu nội dung – yêu cầu tập luyện - GV phát lệnh - quan sát nhắc nhở - hàng ngang thả lỏng tay, chân, tồn thân kết hợp hít thở - hàng ngang - Giao tập cụ thể, ngắn gọn rõ ràng - HS hô “khỏe.” Ngày soạn: 09/3/2015 Ngày dạy : 13.3/2015 Tiết : 57-58 NHẢY XA – BÓNG CHUYỀN - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : Kiến thức: -Biết cách thực toàn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi, số động tác bổ trợ phát triển thể lực, trò chơi: lò cò tiếp sức -Biết cách thực tập phối hợp, đấu tập -Biết cách thực chạy địa hình tự nhiên Kĩ năng: -Thực chạy đà- giậm nhảy- không- tiếp đất, số động tác bổ trợ phát triển thể lực, trò chơi: lò cò tiếp sức -Thực tập phối hợp vận dụng vào đấu tập -Thực chạy địa hình tự nhiên, nâng dần sức bền Thái độ: Tự giác, tích cực II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : sân trường, còi, sân-bóng chuyền, hố nhảy xa III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu học ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC LƯỢNG 10-14 ph - Đội hình hàng ngang, cán điều khiển € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € - Khởi động: chạy nhẹ nhàng 100m- lớp -Lớp hàng ngang rộng, so le, cán điều hàng ngang: Xoay vai - Xoay hông khiển, gv ý nhắt nhỡ sữa sai Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân , ép dọc 2l*8n ▲ - ép ngang -KĐ chuyên môn:+ Chạy bước nhỏ 2x10m €€€€ + Chạy nâng cao đùi €€€€ €€€€ + Đà bước giậm €€€€ nhảy + Tăng tốc 70ph PHẦN CƠ BẢN: 28-30ph -Lớp hàng ngang gv hướng dẫn HS luyện Nhảy xa : tập 1-3 bước, GV điều khiển ý sữa sai a.Ơn: kĩ thuật khơng- tiếp đất HS -Vào hố đà 3-5 bước giậm nhảy tiếp đất - Mỗi lượt thực em vào hố cát b Một số động tác bổ trợ: Bật xa -Gv nêu M.đích, u cầu trị chơi, hướng dẫn c.Trò chơi: Lò cò tiếp sức cách chơi luật chơi -GV hướng dẫn, làm mẫu, HS thực đo c.Ơn: Hồn thiện kĩ thuật nhảy xa đà, chạy đà 8-10 m, gv ý sữa sai, làm mẫu Chọn 1-2 HS có động tác đúng, thực lớp nhận xét- gv nhận xét ghi điểm Bóng chuyền: -GV hướng dẫn, phân nhóm luyện tập với a.Ơn: + Bài tập phối hợp ( BT 1,2 30-32ph lưới không lưới, luân phiên thay đổi: sgk/94) +Đứng cách 4-6m đệm bóng qua lại +Đứng cách 8-10m bên phát bên b.Đấu tập 5-7ph đỡ bóng trở lại bên ngồi sân bóng -Nhóm nam chọn đội vào đấu tập, hs làm trọng tài Nhóm nữ luyện tập với bóng bên ngồi sân - GV nêu nội dung – yêu cầu tập luyện - GV phát lệnh - quan sát nhắc nhở Chạy bền : - Chạy địa hình tự nhiên: nam 600m nữ 500m 6-8ph PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng - GV nhận xét, đánh giá tiết học - Bài tập nhà : + Ôn: Đà bước giậm nhảy bước + Ơn: KT chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay nghiêng đệm bóng + GV xuống lớp: hô giải tán - hàng ngang thả lỏng tay, chân, tồn thân kết hợp hít thở - hàng ngang - Giao tập cụ thể, ngắn gọn rõ ràng - HS hô “khỏe.” BÀI : KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ I/ MỤC TIÊU : + Nhằm đánh giá trình rèn luyện, khiếu HS II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân trường – Cịi – vơi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu học - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân ĐỊNH LƯỢNG 10 phút PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC - Đội hình hàmg ngang - Cán điều khiển * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Mỗi động tác 2l*8n ▲GV nhận lớp - Đội hình khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Mỗi động tác 2l*10m - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đá gót chạm mơng + Ép dọc - Ép ngang X Cán hướng dẫn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 72 phút ▲ GV PHẦN CƠ BẢN + GV nêu nội dung - yêu cầu kiểm tra + Kiểm tra nhóm em lần * Chạy nhanh: 1- Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể : * Chạy nhanh 60m; bật xa Mức xếp loại - nội dung thi : Mứ Nội dung thi Nam/ Tuổi c 13 14 Đạt * chạy 60m 11,5 11,0 (s) 170 180 * Bật xa (cm) Kh * Chạy 60m(s) 9,8 9,5 * Bật xa (cm) 180 190 Giỏ * Chạy 60m(s) 9,2 9,0 i * Bật xa (cm) 20,0 210 Nữ/ Tuổi 13 12,0 11,5 160 11,0 170 10,2 180 10,8 10,0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 60m X Cán GV ▲ * Bật xa : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲GV + GV nêu nội dung - yêu cầu tập + Cả lớp chạy lần thành hàng, theo lệnh GV + GV quan sát - nhắc nhở XP 2- Chạy bền : Luyện tập chạy bền + Nam : 300m + Nữ : 200m phút PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xét, đánh giá tiết học ▲ - Đội hình thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X Cán hướng dẫn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV xuống lớp Tiết : 67+68 KIỂM TRA HỌC KÌ II : NHẢY XA KIỄU " NGỒI " I/ MỤC TIÊU : + Nhằm đánh giá trình tập luyện học sinh II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân trường - Hố nhảy xa - Thướt dây III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU ĐỊNH LƯỢNG 10phút - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu học - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ Mỗi tay cổ chân động tác 2l*8n - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đá gót chạm mơng + Ép dọc - Ép ngang PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC - Đội hình điều khiển * * * * hàmg ngang - Cán * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV nhận lớp - Đội hình khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán hướng dẫn GV giúp đỡ Mỗi động tác 2l*10m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV PHẦN CƠ BẢN * Kiểm tra học kì : Nhảy xa kiễu " Ngồi " Kĩ thuật thành tích : * Điểm : - 9,10 : Đúng kĩ thuật, thành tích đạt Nam 4m20, Nữ 4m00 - 7,8 : Đúng giai đoạn không, thành tích đạt 4m00 Nam, Nữ 3m60 - 5,6 : Đúng kĩ thuật, thành tích đạt 3m50, Nữ 3m00 - 3,4 : Có nhiều sai sót kĩ thuật , thành tích mức - 1,2 : Các trường hợp lại 72 phút - GV nêu nội dung yêu cầu kiểm tra - Các em nhảy thử lần để chỉnh đà - Lần lượt em thay thực theo đội hình sau : * * * * * * * * * * ** * A GV * * * * * * * * * * + GV gọi tên em, Nam trước, Nữ Sau thực theo đội hình + GV cử em giúp đo thành tích bạn + GV quan đánh giá , xếp loại cho HS phút PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xét, đánh giá kết kiểm tra học kì - Đội hình thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán hướng dẫn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV xuống lớp BÀI : KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ I/ MỤC TIÊU : + Nhằm đánh giá trình rèn luyện, khiếu HS II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân trường – Cịi – vơi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: ĐỊNH LƯỢNG NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU 10 phút - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu học PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC - Đội hình hàmg ngang - Cán điều khiển * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Mỗi động tác ▲GV nhận lớp 2l*8n - Đội hình khởi động : - Khởi động chung : * * * * * * Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ * * * * * * tay cổ chân * * * * * * * * * * * * Mỗi động tác 2l*10m X Cán hướng dẫn - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đá gót chạm mơng + Ép dọc - Ép ngang 72 phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV PHẦN CƠ BẢN 1- Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể : * Chạy nhanh 60m; bật xa Mức xếp loại - nội dung thi : Mứ Nội dung thi Nam/ Tuổi c 13 14 Đạt * chạy 60m 11,5 11,0 (s) 170 180 * Bật xa (cm) Kh * Chạy 60m(s) 9,8 9,5 * Bật xa (cm) 180 190 Giỏ * Chạy 60m(s) 9,2 9,0 i * Bật xa (cm) 20,0 210 Nữ/ Tuổi 13 12,0 160 11,0 170 10,2 180 + GV nêu nội dung - yêu cầu kiểm tra + Kiểm tra nhóm em lần * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 60m ▲ GV * Bật xa : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲GV 2- Chạy bền : Luyện tập chạy bền + Nam : 300m + Nữ : 200m phút + GV nêu nội dung - yêu cầu tập + Cả lớp chạy lần thành hàng, theo lệnh GV + GV quan sát - nhắc nhở XP ▲ PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - Đội hình thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X Cán hướng dẫn - GV nhận xét, đánh giá tiết học * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV xuống lớp ... 5 -8 phút - Đội hình hàng ngang - Cán điều khiển Mỗi động tác 2l*8n - GV nhận xét, đánh giá tiết học - Bài tập nhà : -động tác bổ trợ chạy nhanh – Luyện tập chạy bền -GV xuống lớp hô “Giải tán”... GV nhận xét, đánh giá tiết học - Bài tập nhà : Ôn ĐHĐN – động tác bổ trợ chạy nhanh – Luyện tập chạy bền - GV xuống lớp hô “giải tán” - HS tập đội hình sau, theo hướng dẫn cán lớp – GV quan... đùi, đạp sau, kĩ thuật xuất phát thấp + GV xuống lớp: hô giải tán - HS hô “khỏe.” Ngày soạn:05/10/2014 Ngày dạy : 08/ 10/2014 Tiết : 13 + 14 BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : Kiến

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:06

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan