0

Giáo án Thể dục lớp 8 cả năm 2015 mới nhất (đầy đủ 70 tiết

70 2,446 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:06

Ngày soạn:24/8/2014 Ngày dạy : 27/8/2014 Tiết : 1 + 2 MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC 8 – ĐHĐN – CHẠY NGẮN I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Học sinh nắm bắt được mục tiêu, nội dung chương trình thể dục 8. - Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập họp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, giậm chân tại chỗ, đi đều và đổi chân khi sai nhịp, chạy đều. - Biết cách thực hiện trò chơi:" Chạy thi tiếp sức.", động tác bổ trợ- phát triển thể lực đã học ở lớp 6 và 7( Do GV chọn). 2. Kĩ năng: - Biết vận dụng và tập luyện nâng cao sức khỏe. - Thực hiện cơ bản đúng tập họp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, giậm chân tại chỗ, đi đều và đổi chân khi sai nhịp, - Thực hiện được trò chơi: “chạy thoi tiếp sức.", động tác bổ trợ- phát triển thể lực đã học ở lớp 6 và 7. 3. Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn thể dục, có tinh thần tập thể. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân vận động. - Phương tiện: + Gv: Vôi trắng, còi. + HS: Trang phục đồ thể dục. III. Tiến trình giảng dạy: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU - Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung, mục đích giờ học. - Khởi động: + Xoay các khớp: Cổ, cổ tay cổ chân, hông, gối, ép dọc, ép ngang. PHẦN CƠ BẢN 1. Mục tiêu, nội dung chương trình thể dục 8: - Phân tổ, cán sự tập luyện : - Các quy định : 10 phút 72-75 ph 10-12ph -Đội hình 4 hàng ngang- báo cáo sĩ số. GV       CSL                   HS - 4 hàng ngang dàn hàng thực hiện. - Cán sự điều khiển và cùng thực hiện, Gv quan sát, nhắc nhở. - GV phổ biến mục tiêu, nội dung, chương trình thể dục 8 . GV                          - GV phân tổ, chọn cán sự - nêu nội qui, kỉ luật giờ học. 2. Đội Hình Đội Ngũ (ĐHĐN): - Ôn tập họp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, giậm chân tại chỗ , đi đều và đổi chân khi sai nhịp - Học: Chạy đều 3. Chạy cự ly ngắn : a/ Ôn động tác bổ trợ : Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót chạm mông . b/ Trò chơi :" Chạy thi tiếp sức." PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : Cúi thả lỏng chân, tay. - GV nhận xét, đánh giá tiết học . - Hướng dẫn về nhà : + Ôn ĐHĐN + Ôn chạy ngắn, chạy bền 30 ph 30-32 ph 4-6 ph 5 -7ph - Cán sự đều khiển. GV quan sát - giúp đở, sửa sai - Phân nhóm luyện tập theo nội dung GV qui định. -Từng nhóm thực hiện- lớp nhận xét- gv nhận xét sữa sai. - GV nêu kỹ thuật chạy đều và đứng lại, sau đó làm mẫu và hô cho các em tập. Riêng phần đứng lại nên cho các em tập đi chậm để các em bước đúng số bước khi đứng lại sau đó mới hoàn chỉnh chạy đều đứng lại - Cán sự điều khiển, GV quan sát sửa sai và nhấn mạnh đến động lệnh. - Thực hiện từng nhóm 4 hs. GV quan sát sửa sai .    10m   - Phổ biến mục đích, yêu cầu trò chơi. - Gv hướng dẫn cách chơi- luật chơi.       -Lớp 4 hàng ngang. GV                          -GV xuống lớp Ngày soạn:31.8/2014 Ngày dạy : 3.9/2014 Tiết : 3 + 4 ĐHĐN - CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - ĐH ĐN : Biết cách thực hiện đội hình 0-2-4, Chạy đều, đứng lại, ôn đi đều , đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Chạy ngắn : Biết cách thực hiện trò chơi Chạy tiếp sức, động tác bổ trợ : chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, Cách đóng bàn đạp. - Chạy bền : Biết cách thực hiện trò chơi Chạy dích dắc tiếp sức, thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. 2.Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng ĐHĐN đã học ở các lớp 6,7, Chạy đều, đứng lại. - Thực hiện cơ bản đúng trò chơi Chạy dích dắc tiếp sức, động tác bổ trợ: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Cách đóng bàn đạp. -Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên,trò chơi. 3.Thái độ: Tự giác, tích cực học môn thể dục, có tinh thần tập thể. I/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân vận động – còi – sân tổ chức trò chơi . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học . - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân . -Ép ngang, dọc PHẦN CƠ BẢN 1. ĐHĐN : a) Ôn : Tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, đằng sau và đội hình 0 - 2 - 4 b) Ôn : Chạy đều, đứng lại 10 phút Mỗi động tác 2l*8n 70 phút 18-20ph - Đội hình 4 hàng ngang - Cán sự điều khiển                           GV nhận lớp - Đội hình khởi động : GV       CSL                   HS - GV phổ biến nội dung ôn tập - Cán sự điều khiển, hướng dẫn cả lớp làm theo - GV quan sát sửa sai, nhắc nhở thế nào là sai. - Từng tổ tự tập, cán sự điều khiển - GV giúp đở sữa sai. - GV nêu lại kỹ thuật chạy đều và đứng lại, sau đó làm mẫu và hô cho các em tập. Riêng phần đứng lại nên cho các em tập đi chậm để các em bước đúng số bước khi đứng lại sau đó mới hoàn chỉnh chạy đều đứng lại 2. Chạy cự ly ngắn : a) Ôn : Trò chơi phát triển sức nhanh : " Chạy tiếp sức " b/ Ôn động tác bổ trợ chạy ngắn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau . c)Học cách đóng bàn đạp: 3- Chạy bền : -Trò chơi “ Chạy dích dắc tiếp sức .” - Luyện tập chạy bền : - Nam : 400m - Nữ : 300m PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Rủ tay, chân , ngồi rung chân - GV nhận xét, đánh giá tiết học . - Bài tập về nhà : Ôn ĐHĐN – động tác bổ trợ chạy nhanh – Luyện tập chạy bền - GV xuống lớp hô “giải tán” 18-32ph 3-5 lần 10 phút 5-7 phút . - Cán sự điều khiển, GV quan sát sửa sai và nhấn mạnh đến động lệnh. - GV nêu mục đích - yêu cầu , cách chơi luật trò chơi. - ( Nam.,Nữ đều nhau ) - GV làm trọng tài - Thực hiện từng nhóm 4 hs. GV quan sát sửa sai .    10m   - HS tập ở đội hình sau, theo hướng dẫn của cán sự lớp – GV quan sát nhắc nhở . - Lớp 4 hàng ngang.GV hướng dẫn cách đóng bàn đạp, HS quan sát sau đó thực hiện. -Gv nêu mục đích, ý nghĩa trò chơi. hướng dẫn cách chơi và luật chơi. - GV nhắt hs cách hít thở . - GV nêu nội dung – yêu cầu tập luyện . - GV phát lệnh - quan sát nhắc nhở . - 4 hàng ngang thả lỏng tay, chân, toàn thân và kết hợp hít thở. - 4 hàng ngang. - Giao bài tập cụ thể, ngắn gọn và rõ ràng. - HS hô “khỏe.” Ngày soạn:07/9/2014 Ngày dạy : 10/9/2014 Tiết : 5 KIỂM TRA ĐHĐN I/ MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: - ĐH ĐN : Biết khẩu lệnh thực hiện đội hình 0-2-4, cách điều khiển, đi đều, chạy đều. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng ĐHĐN Chạy đều, đứng lại, đổi chân khi sai nhịp, đội hình 0-2-4. 3. Thái độ: Tự giác, tích cực học môn thể dục, có tinh thần tập thể. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân vận động - còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học . - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân . Ép dọc - Ép ngang PHẦN CƠ BẢN 1. Kiểm tra cuối chương ĐHĐN : • Chạy đều - đứng lại. + Cách nhận xét : +Loại đạt: Kĩ thuật bước chạy đúng, đúng nhịp, khi đứng lại đúng số bước, không lao người về trước.( hoặc Khi đứng lại có sai sót nhỏ, người bị lao về trước) + Loại chưa đạt: Chạy sai nhịp hoặc đứng lại sai nhịp. PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : Rủ tay, chân , ngồi rung chân - GV nhận xét, đánh giá tiết học . - Bài tập về nhà : -động tác bổ trợ chạy nhanh – Luyện tập chạy bền -GV xuống lớp hô “Giải tán” 5-8 phút Mỗi động tác 2l*8n 35ph 5ph - Đội hình 4 hàng ngang - Cán sự điều khiển                           GV nhận lớp - Đội hình khởi động : GV       CSL                   HS + GV nêu nội dung - yêu cầu kiểm tra + Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 4 em . + Những HS đến lượt kiểm tra đứng vào vị trí chuẩn bị, khoảng cách giữa em đứng trước với em đứng sau khoảng 0,8m . Chạy theo một hàng dọc theo lệnh của GV . + GV quan sát nhận xét, xếp loại . - 4 hàng ngang thả lỏng tay, chân, toàn thân và kết hợp hít thở. - 4 hàng ngang. - Giao bài tập cụ thể, ngắn gọn và rõ ràng. - HS hô “khỏe.” Ngày soạn:07/9/2014 Ngày dạy : 10/9/2014 Tiết : 6 BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: - Chạy ngắn : Biết cách thực hiện xuất phát thấp; Chạy lao sau xuất phát. -Bài TD : Biết cách thực hiện các động tác từ 1-8. - Chạy bền : Biết cách thực hiện trò chơi Chạy dích dắc tiếp sức. 2. Kĩ năng: -Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp; Chạy lao sau xuất phát. -Thực hiện các động tác từ 1-8. -Thực hiện được trò chơi Chạy dích dắc tiếp sức. 3. Thái độ: Tự giác, tích cực học môn thể dục, có tinh thần tập thể. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân vận động - còi - vôi . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học . - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân . Ép dọc - Ép ngang -Chạy đá chân lăng về trước, gót chạm mông PHẦN CƠ BẢN 1. Chạy cự ly ngắn : -Học:Xuất phát thấp, chạy lao sau xuất phát 3. Bài thể dục liên hoàn: -Học từ nhịp 1-8 5-7 phút Mỗi động tác 2l*8n 35ph 10-15ph 17-20ph - Đội hình 4 hàng ngang - Cán sự điều khiển                           GV nhận lớp - Đội hình khởi động : GV       CSL                   HS -Gv hướng dẫn kĩ thuật và thị phạm xuất phát thấp và kĩ thuật chạy lao sau xuất phát .Hs quan sát. -HS thực hiện. -Gv chú ý giúp hs sữa sai. -Chọn 1-2 hs thực hiện lớp nhận xét, gv nhận xét sữa sai. - GV làm mẫu - gt kĩ thuật từng nhịp HS tập theo. - GV hô nhịp HS tập theo, quan sát sữa sai. -Phân 4 nhóm luyện tập- gv quan sát sữa sai. 4. Chạy bền : Trò chơi :" Chạy thoi tiếp sức." PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : Rủ tay, chân , ngồi rung chân - GV nhận xét, đánh giá tiết học . - Bài tập về nhà : Ôn động tác bổ trợ chạy nhanh – Luyện tập chạy bền -GV xuống lớp hô “Giải tán” 4-5ph 5-7ph -Từng nhóm thực hiện, lớp nhận xét, gv nhận xét sữa sai- làm mẫu. -Gv nêu mục đích, ý nghĩa trò chơi. hướng dẫn cách chơi và luật chơi. - 4 hàng ngang thả lỏng tay, chân, toàn thân và kết hợp hít thở. - 4 hàng ngang. - Giao bài tập cụ thể, ngắn gọn và rõ ràng. - HS hô “khỏe.” Ngày soạn:14/9/2014 Ngày dạy : 17/9/2014 Tiết : 7 + 8 BÀI TD - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: - Chạy ngắn : Biết cách thực hiện xuất phát thấp, chạy lao, bài tập phát triển sức nhanh -Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp1-17. - Chạy bền : Biết cách thực hiện trò chơi Chạy dích dắc tiếp sức, chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kĩ năng: -Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp, chạy lao, bài tập phát triển sức nhanh -Thực hiện được các động tác từ nhịp1-17. -Thực hiện được trò chơi Chạy dích dắc tiếp sức, chạy trên địa hình tự nhiên. 3. Thái độ: Tự giác, tích cực học môn thể dục, có tinh thần tập thể. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân vận động – còi, đường chạy 40-60m. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học . - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân . Ép dọc - Ép ngang -Chạy đá chân lăng về trước, gót chạm mông PHẦN CƠ BẢN 1. Bài thể dục liên hoàn: - Ôn từ nhịp 1-8 - Học từ nhịp 9-17 2. Chạy cự ly ngắn : 12 phút Mỗi động tác 2l*8n 70 phút 30-35ph 25-30ph - Đội hình 4 hàmg ngang - Cán sự điều khiển .                           GV nhận lớp - Đội hình khởi động : GV       CSL                   HS -Cán sự điều khiển, lớp thực hiện theo- gv quan sát sữa sai- làm mẫu. - GV làm mẫu - gt kĩ thuật từng nhịp HS tập theo. - GV hô nhịp HS tập theo, quan sát sữa sai. -Phân 4 nhóm luyện tập- gv quan sát sữa sai. -Từng nhóm thực hiện, lớp nhận xét, gv nhận xét sữa sai- làm mẫu. + Xuất phát thấp- chạy lao. + Bài tập phát triển sức nhanh. 3. Chạy bền : Luyện tập * Nam : 400m . * Nữ : 300m . PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : Rủ tay, chân , ngồi rung chân - GV nhận xét, đánh giá tiết học . - Bài tập về nhà : + Ôn ĐHĐN chuẩn bị kiểm tra . + Ôn tập động tác bổ trợ chạy nhanh + Luyện tập chạy bền . -GV xuống lớp hô “Giải tán” 5-7ph 5-7 phút + GV làm mẫu + Giới thiệu ngắn gọn + GV thực hiện, HS thực hiện theo . + GV quan sát sữa sai . - GV nêu nội dung, yêu cầu tập luyện - H/S thực hiện theo một hàng dọc . - GV phát lệnh - quan sát nhắc nhở . * H/S chú ý thả lỏng sau khi chạy - 4 hàng ngang thả lỏng tay, chân, toàn thân và kết hợp hít thở. - 4 hàng ngang. - Giao bài tập cụ thể, ngắn gọn và rõ ràng. - HS hô “khỏe.” Ngày soạn:21.9/2014 Ngày dạy : 24/9/2014 Tiết : 9 + 10 LÝ THUYẾT: MỘT SỐ HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH BÁI THỂ DỤC- CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện từ nhịp1-25. -Biết về sức nhanh và phương pháp luyện tập phát triển sức nhanh, xuất phát thấp – chạy lao. - Chạy bền : Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên, chạy vượt chướng ngại vật, 2. Kĩ năng: -Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1-25 -Hiểu biết về sức nhanh và phương pháp luyện tập phát triển sức nhanh. -Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên ,trò chơi chạy vượt chướng ngại vật 3. Thái độ: Tự giác, tích cực học môn thể dục, có tinh thần tập thể. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân vận động – còi – vôi . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học . - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân . PHẦN CƠ BẢN 1. Lý thuyết :Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức nhanh ( phần I ) - Chạy cự ly ngắn: a- Ôn một số động tác bổ trợ: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau. b-Xuất phát thấp- chạy lao: 10 phút Mỗi động tác 2l*8n 72 phút 30-35ph 10-15ph - Đội hình 4 hàng ngang - Cán sự điều khiển .                           GV nhận lớp - Đội hình khởi động : GV       CSL                   HS -Lớp 4 hàng ngang, GV nêu nội dung một số phương pháp tập luyện chạy nhanh . ( Ví dụ minh họa ) -Gv , hs cùng đặt câu hỏi và thảo luận. - Thực hiện từng nhóm 4 hs. GV quan sát sửa sai .    10m   -Gv treo tranh và giới thiệu kĩ thuật. -Đồng loạt 4 hàng ngang thực hiện kt xuất phát thấp- gv điều khiển, quan sát sữa sai [...]... thức: -Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển chung liên hoàn 35 nhịp 2 Kĩ năng: -Thực hiện đúng bài thể dục liên hoàn 35 nhịp 3 Thái độ: Tự giác, tích cực môn thể dục, có tinh thần tập thể II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : sân vận động, còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC LƯỢNG PHẦN MỞ ĐẦU 5-6 ph - Đội hình 4 hàng ngang, cán sự điều - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến... Thái độ: Tự giác, tích cực môn thể dục, có tinh thần tập thể II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : sân vận động - còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC LƯỢNG PHẦN MỞ ĐẦU 8- 10 ph - Đội hình 4 hàng ngang - Cán sự điều - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội khiển dung, yêu cầu bài học € GV NỘI DUNG € € € € - Khởi động: chạy nhẹ nhàng 100m- lớp 2l*8n 4 hàng ngang: Xoay vai - Xoay... , ép dọc - 2l*8n ép ngang -KĐ chuyên môn:+ Chạy bước nhỏ 3x10m + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau PHẦN CƠ BẢN 1 Bài thể dục liên hoàn : -Ôn từ nhịp 1-35 70- 72ph 25-27p 2 Chạy ngắn : a Ôn xuất phát thấp- chạy lao: € € € € - € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € Lớp 4 hàng ngang rộng, so le, cán sự điều khiển, gv chú ý nhắt nhỡ sữa sai ▲ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 28- 32ph -Cán sự điều khiển, lớp thực hiện... độ: Tự giác, tích cực học môn thể dục, có tinh thần tập thể II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : sân vận động - còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC LƯỢNG PHẦN MỞ ĐẦU 8- 10 ph - Đội hình 4 hàng ngang - Cán sự điều - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội khiển dung, yêu cầu bài học € GV NỘI DUNG € € € € - Khởi động: chạy nhẹ nhàng 100m- lớp 2l*8n 4 hàng ngang: Xoay vai - Xoay... Thái độ: Tự giác, tích cực môn thể dục, có tinh thần tập thể II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : sân vận động, còi, cầu đá, tranh đá cầu III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC LƯỢNG 8- 10 ph - Đội hình 4 hàng ngang, cán sự điều khiển - Khởi động: chạy nhẹ nhàng 100m- lớp 4 hàng ngang: Xoay vai - Xoay... sức bền 3 Thái độ: Tự giác, tích cực môn thể dục, có tinh thần tập thể II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : sân vận động - còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC LƯỢNG 8- 10 ph - Đội hình 4 hàng ngang, cán sự điều khiển € GV - Khởi động: chạy nhẹ nhàng 100m- lớp 4 hàng ngang: Xoay vai - Xoay hông... bền 3 Thái độ: Tự giác, tích cực môn thể dục, có tinh thần tập thể II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : sân vận động, còi, cầu đá III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC LƯỢNG 8- 10 ph - Đội hình 4 hàng ngang, cán sự điều khiển € GV - Khởi động: chạy nhẹ nhàng 100m- lớp 4 hàng ngang: Xoay vai - Xoay hông... bền 3 Thái độ: Tự giác, tích cực môn thể dục, có tinh thần tập thể II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : sân vận động, còi, cầu đá III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC LƯỢNG 8- 10 ph - Đội hình 4 hàng ngang, cán sự điều khiển - Khởi động: chạy nhẹ nhàng 100m- lớp 4 hàng ngang: Xoay vai - Xoay hông... 1 số tình huống khác, do GV quyết định - Những HS có thể chất kém, nhưng chịu khó tập, GV có thể động viên - Đường chạy phải có đoạn sau đích dài tối thiểu 8 - 10 m để HS giảm dần tốc độ Nếu không có đường chạy đủ kích thước, GV có thể cho chạy ngắn hơn nhưng phải đánh giá - € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € Lớp 4 hàng ngang rộng, so le, cán sự điều khiển, gv chú ý nhắt nhỡ sữa sai ▲ €€€€ €€€€... nhiên nam 500m 5ph nữ 400m PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng - GV nhận xét, đánh giá tiết học - Bài tập về nhà : + Ôn từ nhip 1-35 + Ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, kĩ thuật xuất phát thấp + GV xuống lớp: hô giải tán -Mỗi lượt thực hiện 4-6 em cự ly 5m cả 3 giai đoạn - gv quan sát sữa sai -Chọn 1-4 hs kĩ thuật đúng thực hiện lớp quan sát Lớp tiếp tục thực hiện -Mỗi lượt 4-6 em, chạy cự ly 50m, gv chú . soạn:24 /8/ 2014 Ngày dạy : 27 /8/ 2014 Tiết : 1 + 2 MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC 8 – ĐHĐN – CHẠY NGẮN I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Học sinh nắm bắt được mục tiêu, nội dung chương trình thể. xét, đánh giá tiết học . - Bài tập về nhà : -động tác bổ trợ chạy nhanh – Luyện tập chạy bền -GV xuống lớp hô “Giải tán” 5 -8 phút Mỗi động tác 2l*8n 35ph 5ph - Đội hình 4 hàng ngang - Cán sự. lao: 8- 10 ph 2l*8n 3x10m 70- 72ph 25-27p 28- 32ph - Đội hình 4 hàng ngang, cán sự điều khiển GV                          - Lớp 4 hàng ngang rộng, so le, cán sự điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 8 cả năm 2015 mới nhất (đầy đủ 70 tiết, Giáo án Thể dục lớp 8 cả năm 2015 mới nhất (đầy đủ 70 tiết,