0

Giáo án Thể dục lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 12

93 610 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 21:20

Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến NS: NG: Mục tiêu - nội dung chơng trình thể dục 6 Lợi ích - tác dụng luyện tập TDTT I/ Mục tiêu: - Cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về môn Thể dục. - Học sinh nắm đợc các các yêu cầu của môn học. - Rèn luyện các kỹ năng thông hiểu. II/ Địa điểm - ph ơng tiện: - Lớp học. - SGK, sách tham khảo lịch sử các môn TDTT. III/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Không 3. Kiểm tra bài cũ: - Không. B/ Phần cơ bản: ? Mục tiêu cụ thể của chơng trình TD lớp 6 là gì? GV: Lấy VD về các hình thức luyện tập TDTT trong cuộc sống hàng ngày. GV: Trình bày tất cả các nội dung của chơng trình thể dục lớp 6. Bao gồm các bài học và các tiết kiểm tra - tiết thi . Sĩ số: 6A 6B 6C xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O I/ Mục tiêu - nội dung ch ơng trình thể dục lớp 6: 1/ Mục tiêu: - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn kỷ luật, tự giác luyện tập TDTT. - Đạt tiêu chuẩn về rèn luyện thân thể. - Vận dụng vào thực tế sinh hoạt hàng ngày. 2/ Nội dung: - ĐHĐN - TDPT chung. - Chạy nhanh. - Chạy bền. - Bật nhảy. - Ném bóng. - TT tự chọn. - Ôn tập kiểm tra. - Kiểm tra rèn luyện thân thể. II/ Lợi ích của luyện tập TDTT: 1 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến ? Em cho biết luyện tập TDTT có tác dụng gì? GV: giảng giải các tác dụng của luyện tập Thể dục Thể Thao. C/ Phần kết thúc: 1. Củng cố: ? nhắc lại lợi ích của luyện tập thể dục thể thao? 2. HDVN: - Giúp học sinh có đợc sức khỏe -> góp phần nâng cao chất lờng giáo dục. - Có tinh thần kỷ luật , tinh thần trách nhiệm > giáo dục đạo đức học sinh và hình thành nhân cách. - Nếp sống lành mạnh , vui tơi học tập , là việc có khoa học. - Phòng chống một số bệnh tật, phát triển thể lực của học sinh và phát triển toàn diện cơ thể của học sinh. Gọi 2 - 3 học sinh trả lời. Học và chuẩn bị bài sau. IV/ Rút kinh nghiệm: NS: NG: Lợi ích - tác dụng luyện tập TDTT Biên chế tổ luyện tập chọn cán sự Một số quy định khi luyện tập TDTT I/ Mục tiêu: - Cung cấp cho học sinh tác dụng của việc luyện tập Thể dục. - Học sinh nắm đợc nhiệm vụ của ban cán sự lớp. - Rèn luyện các kỹ năng thông hiểu. II/ Địa điểm - ph ơng tiện: - Lớp học. - SGK, sách tham khảo lịch sử các môn TDTT. III/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Không Sĩ số: 6A 6B 6C xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến 3. Kiểm tra bài cũ: - Không. B/ Phần cơ bản: ?TDTT có tác dụng nh thế nào đến cơ thể của ngời luyện tập? GV: Giải thích từng tác dụng của việc luyện tập thể dục thể thao. - Lấy ví dụ về tác dụng của từng môn thể dục đến cơ thể. VD: . Chạy -> PT sức bền. . Xà -> PT chiều cao. GV: giới thiệu biên chế lớp. Chia nhóm luyện tập. Phụ trách hớng dẫn luyện tập cho từng nhóm. C/ Phần kết thúc: 3. Củng cố: ? nhắc lại lợi ích của luyện tập thể dục thể thao? 4. HDVN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O I/Tác dụng của TĐTT đến cơ thể: - Luyện tập hàng ngày, thờng xuyên, đúng kế hoạch giúp cơ thể phát triển và linh hoạt. - Làm cho xơng phát triển và trẻ lâu. Tăng khả năng chống đỡ lên. - Cơ thể tạo ra vẻ đẹp, dáng đi khỏe mạnh cho con ngời. II/ Biên chế lớp: - Chia 3 tổ theo tổ lớp. Chọn lớp trởng lớp thể dục. Chọn lớp phó lớp thể dục. - Chọn tổ trởng của từng nhóm. - Quy định luyện tập TD: . Trang phục đầy đủ. . Tự giác, luyện tập. . Tuân thủ yêu cầu. Gọi 2 - 3 học sinh trả lời. Học và chuẩn bị bài sau. IV/ Rút kinh nghiệm: 3 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến NS: NG: ĐHĐN: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. - Nghiêm nghỉ, quay trái, phải, sau. - Chào cờ, báo cáo. Bài TD Pt chung: - Học 3 động tác: Vơn thở, tay, ngực. Chạy bền: - Học trò chơi: " 2 lần hít vào - 2 lần thở ra". I/ Mục tiêu: - Cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về môn ĐHĐN và một số động tác của bài TD - Học sinh nắm đợc các các yêu cầu của môn học. - Rèn luyện tính kỷ luật, tự giác, nghiêm túc. II/ Địa điểm - ph ơng tiện: - Sân tập TDTT - Còi, cờ. III/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung - Chuyên môn. 3. Kiểm tra bài cũ: - Không. B/ Phần cơ bản: 1, ĐHĐN: - Tập luyện các động tác ĐHĐN đã đợc làm quen ở cấp học dới. . Tập hợp hàng ngang, dọc. . Quay trái, phải, sau. . Nghiêm nghỉ . Điểm số. . Chào cờ. . Báo cáo. GV: gọi 1 - 3 học sinh lên thực hiện các khẩu lệnh . 10' 2x8 2x40 30' 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 Sĩ số: 6A 6B 6C xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O - Chạy 1 vòng sân. - Xoay các khớp. GV: cho học sinh học theo nhóm - tổ đã đợc phân công ở tiết học trớc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O xxxxxxxxxxxx ^ x x ^ x O x x x 4 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến Nhắc lại các khẩu lệnh đúng để học sinh nhớ. 2, Bài TD phát triển chung: . Vơn thở. . Tay. GV: thị phạm cho học sinh quan sst và thực hiện theo. . Ngực GV: cho học sinh tập - quan sát sửâ lỗi cho từng học sinh. 3, Chạy bền Chơi trò chơi: 2 lần hít vào - 2 lần thở ra. C/ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: 2.Củng cố: ? Tập lại 3 động tác thể dục đã học? 3. HDVN: 4 x 8 4 x 8 4 x 8 2 x 8 GV: hớng dẫn từng tổ học sinh tập, theo dõi nhắc nhở từng nhóm. - GV: Hớng dẫn học sinh cách chơi và luật chơi. Tập các động tác hỗi tĩnh đã học Gọi 2 - 3 học sinh trả lời. Học và chuẩn bị bài sau. IV/ Rút kinh nghiệm: NS: NG: ĐHĐN: - ôn : Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dồn hàng, dàn hàng. 5 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến Bài TD Pt chung: - ôn 3 động tác: Vơn thở, tay, ngực. - Học 2 động tác: Chân, bụng. Chạy bền: - chạy gót chạm mông, chạy bớc nhỏ. I/ Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh các kỹ năng ĐHĐN và bài TD. - Học sinh nắm đợc các các yêu cầu của môn học. - Rèn luyện tính kỷ luật, tự giác, nghiêm túc. II/ Địa điểm - ph ơng tiện: - Sân tập TDTT - Còi, cờ. III/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung - Chuyên môn. - Chạy 1 vòng sân. 3. Kiểm tra bài cũ: - Bài TD PT chung. B/ Phần cơ bản: 1, ĐHĐN: - Tập luyện các động tác ĐHĐN đã đ- ợc làm quen ở cấp học dới. . Tập hợp hàng dọc. . dóng hàng . dàn hàng. . Dồn hàng . Tập hợp hàng ngang. . Dàn hàng, dồn hàng. GV: gọi 1 - 3 học sinh lên thực hiện các khẩu lệnh . Nhắc lại các khẩu lệnh đúng để học sinh nhớ. 2, Bài TD phát triển chung: . Vơn thở. . Tay. 10' 2x8 2x40 1x15 0 2x8 30' 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 4 x 8 4 x 8 Sĩ số: 6A 6B 6C Lớp trởng cho các bạn khởi động xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O 4 -5 học sinh GV: cho học sinh học theo nhóm - tổ đã đợc phân công ở tiết học trớc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O xxxxxxxxxxxx ^ x x ^ x O x x x GV: hớng dẫn từng tổ học sinh tập, theo dõi nhắc nhở từng nhóm. 6 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến GV: thị phạm cho học sinh quan sst và thực hiện theo. . Ngực GV: cho học sinh tập - quan sát sửâ lỗi cho từng học sinh. 3, Chạy bền Chơi trò chơi: 2 lần hít vào - 2 lần thở ra. C/ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: 2.Củng cố: ? Tập lại 3 động tác thể dục đã học? 3. HDVN: 4 x 8 2 x 8 - GV: Hớng dẫn học sinh cách chơi và luật chơi. Tập các động tác hỗi tĩnh đã học Gọi 2 - 3 học sinh trả lời. Học và chuẩn bị bài sau. IV/ Rút kinh nghiệm: NG NG: ĐHĐN: - ôn một số kỹ năng đã học. - Giậm chân tại chỗ đi đều, đi thẳng hớng và vòng phải - vòng trái. Bài TD Pt chung: - ôn 5 động tác đã học. - Học 2 động tác: Vặn mình, phối hợp Chạy bền: - chạy gót chạm mông, chạy bớc nhỏ. I/ Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh các kỹ năng ĐHĐN và bài TD. - Học sinh nắm đợc các kỹ năng mới của ĐHĐN và bài TDPT chung. - Rèn luyện tính kỷ luật, tự giác, nghiêm túc, sức bền, khéo. II/ Địa điểm - ph ơng tiện: - Sân tập TDTT - Còi, cờ. III/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 10' Sĩ số: 7 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến 1. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung - Chuyên môn. - Chạy 1 vòng sân. 3. Kiểm tra bài cũ: - Bài TD PT chung. B/ Phần cơ bản: 1, ĐHĐN: - Tập luyện các động tác ĐHĐN đã đợc làm quen ở cấp học dới. . Tập hợp hàng dọc. . Dóng hàng . Tập hợp hàng ngang. . Dàn hàng, dồn hàng. GV: gọi 1 - 3 học sinh lên thực hiện các khẩu lệnh . - Hớng dẫn học sinh học các động tác ĐHĐN mới: . Đi đều - đứnglại. . Đi đều thẳng hớng. . Vòng phải - vòng trái. Nhắc lại các khẩu lệnh đúng để học sinh nhớ. Lu ý khi di chuyển hàng ngoài cùng phải bớc nhanh hơn khi bắt đầu vòng. 2, Bài TD phát triển chung: * Ôn lại 5 động tác TD đã học: . Vơn thở. . Tay. . Chân. . Ngực. . Bụng GV cho lớp trởng điều khiển. Quan sát sửa lỗi cho cho học sinh. * Học mới 2 động tác: . Vặn mình . Phối hợp: GV: thị phạm cho học sinh quan sát và thực hiện theo. GV: cho học sinh tập - quan sát sửâ lỗi cho từng học sinh. 3, Chạy bền: - Ôn lại chạy bớc nhỏ, gót chạm mông. 4, Củng cố: C/ Phần kết thúc: 2x8 2x40 1x15 0 2x8 30' 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 6A 6B 6C Lớp trởng cho các bạn khởi động xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O 4 -5 học sinh GV: cho học sinh học theo nhóm - tổ đã đợc phân công ở tiết học trớc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O xxxxxxxX xxxxxxxX xxxxxxxX O Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx GV: hớng dẫn từng tổ học sinh tập, theo dõi nhắc nhở từng nhóm. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x O Lởp trởng điều khiển lớp tập; - GVquan sát học sinh luyện tập. 8 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến 1. Thả lỏng: 2.Nhận xét. 3. HDVN: 2x8 - Củng cố bài TD 7 động tác. Tập các động tác hỗi tĩnh đã học Học và chuẩn bị bài sau. Tập vào sáng chiều. IV/ Rút kinh nghiệm: NG: NG: ĐHĐN: - ôn một số kỹ năng đã học: Giậm chân tại chỗ đi đều, đi thẳng hớng và Vòng vòng trái, tập hợp hàng ngang hàng dọc. Bài TD Pt chung: - ôn 7 động tác đã học. - Học 2 động tác: điều hoà, nhảy. Chạy bền: - trò chơi: nhảy cóc tiếp sức. I/ Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh các kỹ năng ĐHĐN và bài TD. - Học sinh nắm đợc các kỹ năng, động tác mới của ĐHĐN và bài TDPT chung. - Rèn luyện tính kỷ luật, tự giác, nghiêm túc, sức bền, khéo. II/ Địa điểm - ph ơng tiện: - Sân tập TDTT - Còi, cờ. III/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung - Chuyên môn. - Chạy 1 vòng sân. 3. Kiểm tra bài cũ: - Bài TD PT chung. B/ Phần cơ bản: 1, ĐHĐN: - Tập luyện các động tác ĐHĐN đã đợc làm quen ở cấp học dới. . Tập hợp hàng dọc. . Tập hợp hàng ngang. . Đi đều - đứnglại. . Đi đều thẳng hớng. . Vòng phải - vòng trái. Quan sát học sinh nhắc nhở sửa lỗi ngay 10' 2x8 2x40 1x15 0 2x8 30' 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 Sĩ số: 6A 6B 6C Lớp trởng cho các bạn khởi động xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O 4 -5 học sinh GV: cho học sinh học theo nhóm - tổ đã đợc phân công ở tiết học trớc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O GV: hớng dẫn từng tổ học sinh tập, theo dõi nhắc nhở từng nhóm. x x x x x x x x 9 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến khi mắc phải. Tập đổi chân khi sai nhịp: Khi sai nhịp ta cần quan sát các bạn đi đều sau đó dừng lại một nhịp cho trùng tay và nhắc chân lên 1 nhịp cho đều chân là sẽ đi đúng. 2, Bài TD phát triển chung: * Ôn lại 7 động tác TD đã học: . Vơn thở. . Tay. . Chân. . Ngực. . Bụng . Vặn mình . Phối hợp: * Học mới 2 động tác: . Điều hoà. . Nhảy. GV: thị phạm cho học sinh quan sát và thực hiện theo cho lớp trởng điều khiển. GV: quan sát sửâ lỗi cho từng học sinh. 3, Chạy bền Chơi trò chơi: nhảy cóc tiếp sức. 4, Củng cố: C/ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: 2.Nhận xét. 3. HDVN: 3 - 4 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 2 x 8 5' 2x8 x x x x x x x x x x x x x x x O - GV: Hớng dẫn học sinh cách chơi và luật chơi. xxxxxx xxxxxx xxxxxx - Củng cố bài TD 7 động tác. Tập các động tác hỗi tĩnh đã học Học và chuẩn bị bài sau. Tập vào sáng chiều. IV/ Rút kinh nghiệm: NS: 21\9\2007 NG:24\9\2007 ĐHĐN: - ôn một số kỹ năng học sinh thực hiện còn yếu. Bài TD Pt chung: - ôn bài thể dục phát triển chung 9 động tác Chạy bền: - trò chơi: vợt sông I/ Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh các kỹ năng ĐHĐN và bài TD. 10 [...]... TL TN TL 4đ 2đ 2đ 6 2đ 2 Đề bài: Kiểm tra bài thể dục phát triển chung 9 động tác 3 Bảng điểm: 2đ 2đ VD cao TN TL Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 9 - 10 7-8 5 -6 . định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Không Sĩ số: 6A 6B 6C xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết. ra vẻ đẹp, dáng đi khỏe mạnh cho con ngời. II/ Biên chế lớp: - Chia 3 tổ theo tổ lớp. Chọn lớp trởng lớp thể dục. Chọn lớp phó lớp thể dục. - Chọn tổ trởng của từng nhóm. - Quy định luyện tập. ĐL Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. 10' Sĩ số: 6A: 6B: 6C: 15 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến - Phổ biến yêu cầu bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 12, Giáo án Thể dục lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 12,

Từ khóa liên quan