Giáo án Thể dục lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 12

93 621 0
Giáo án Thể dục lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến NS: NG: Mục tiêu - nội dung chơng trình thể dục 6 Lợi ích - tác dụng luyện tập TDTT I/ Mục tiêu: - Cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về môn Thể dục. - Học sinh nắm đợc các các yêu cầu của môn học. - Rèn luyện các kỹ năng thông hiểu. II/ Địa điểm - ph ơng tiện: - Lớp học. - SGK, sách tham khảo lịch sử các môn TDTT. III/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Không 3. Kiểm tra bài cũ: - Không. B/ Phần cơ bản: ? Mục tiêu cụ thể của chơng trình TD lớp 6 là gì? GV: Lấy VD về các hình thức luyện tập TDTT trong cuộc sống hàng ngày. GV: Trình bày tất cả các nội dung của chơng trình thể dục lớp 6. Bao gồm các bài học và các tiết kiểm tra - tiết thi . Sĩ số: 6A 6B 6C xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O I/ Mục tiêu - nội dung ch ơng trình thể dục lớp 6: 1/ Mục tiêu: - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn kỷ luật, tự giác luyện tập TDTT. - Đạt tiêu chuẩn về rèn luyện thân thể. - Vận dụng vào thực tế sinh hoạt hàng ngày. 2/ Nội dung: - ĐHĐN - TDPT chung. - Chạy nhanh. - Chạy bền. - Bật nhảy. - Ném bóng. - TT tự chọn. - Ôn tập kiểm tra. - Kiểm tra rèn luyện thân thể. II/ Lợi ích của luyện tập TDTT: 1 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến ? Em cho biết luyện tập TDTT có tác dụng gì? GV: giảng giải các tác dụng của luyện tập Thể dục Thể Thao. C/ Phần kết thúc: 1. Củng cố: ? nhắc lại lợi ích của luyện tập thể dục thể thao? 2. HDVN: - Giúp học sinh có đợc sức khỏe -> góp phần nâng cao chất lờng giáo dục. - Có tinh thần kỷ luật , tinh thần trách nhiệm > giáo dục đạo đức học sinh và hình thành nhân cách. - Nếp sống lành mạnh , vui tơi học tập , là việc có khoa học. - Phòng chống một số bệnh tật, phát triển thể lực của học sinh và phát triển toàn diện cơ thể của học sinh. Gọi 2 - 3 học sinh trả lời. Học và chuẩn bị bài sau. IV/ Rút kinh nghiệm: NS: NG: Lợi ích - tác dụng luyện tập TDTT Biên chế tổ luyện tập chọn cán sự Một số quy định khi luyện tập TDTT I/ Mục tiêu: - Cung cấp cho học sinh tác dụng của việc luyện tập Thể dục. - Học sinh nắm đợc nhiệm vụ của ban cán sự lớp. - Rèn luyện các kỹ năng thông hiểu. II/ Địa điểm - ph ơng tiện: - Lớp học. - SGK, sách tham khảo lịch sử các môn TDTT. III/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Không Sĩ số: 6A 6B 6C xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến 3. Kiểm tra bài cũ: - Không. B/ Phần cơ bản: ?TDTT có tác dụng nh thế nào đến cơ thể của ngời luyện tập? GV: Giải thích từng tác dụng của việc luyện tập thể dục thể thao. - Lấy ví dụ về tác dụng của từng môn thể dục đến cơ thể. VD: . Chạy -> PT sức bền. . Xà -> PT chiều cao. GV: giới thiệu biên chế lớp. Chia nhóm luyện tập. Phụ trách hớng dẫn luyện tập cho từng nhóm. C/ Phần kết thúc: 3. Củng cố: ? nhắc lại lợi ích của luyện tập thể dục thể thao? 4. HDVN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O I/Tác dụng của TĐTT đến cơ thể: - Luyện tập hàng ngày, thờng xuyên, đúng kế hoạch giúp cơ thể phát triển và linh hoạt. - Làm cho xơng phát triển và trẻ lâu. Tăng khả năng chống đỡ lên. - Cơ thể tạo ra vẻ đẹp, dáng đi khỏe mạnh cho con ngời. II/ Biên chế lớp: - Chia 3 tổ theo tổ lớp. Chọn lớp trởng lớp thể dục. Chọn lớp phó lớp thể dục. - Chọn tổ trởng của từng nhóm. - Quy định luyện tập TD: . Trang phục đầy đủ. . Tự giác, luyện tập. . Tuân thủ yêu cầu. Gọi 2 - 3 học sinh trả lời. Học và chuẩn bị bài sau. IV/ Rút kinh nghiệm: 3 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến NS: NG: ĐHĐN: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. - Nghiêm nghỉ, quay trái, phải, sau. - Chào cờ, báo cáo. Bài TD Pt chung: - Học 3 động tác: Vơn thở, tay, ngực. Chạy bền: - Học trò chơi: " 2 lần hít vào - 2 lần thở ra". I/ Mục tiêu: - Cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về môn ĐHĐN và một số động tác của bài TD - Học sinh nắm đợc các các yêu cầu của môn học. - Rèn luyện tính kỷ luật, tự giác, nghiêm túc. II/ Địa điểm - ph ơng tiện: - Sân tập TDTT - Còi, cờ. III/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung - Chuyên môn. 3. Kiểm tra bài cũ: - Không. B/ Phần cơ bản: 1, ĐHĐN: - Tập luyện các động tác ĐHĐN đã đợc làm quen ở cấp học dới. . Tập hợp hàng ngang, dọc. . Quay trái, phải, sau. . Nghiêm nghỉ . Điểm số. . Chào cờ. . Báo cáo. GV: gọi 1 - 3 học sinh lên thực hiện các khẩu lệnh . 10' 2x8 2x40 30' 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 Sĩ số: 6A 6B 6C xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O - Chạy 1 vòng sân. - Xoay các khớp. GV: cho học sinh học theo nhóm - tổ đã đợc phân công ở tiết học trớc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O xxxxxxxxxxxx ^ x x ^ x O x x x 4 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến Nhắc lại các khẩu lệnh đúng để học sinh nhớ. 2, Bài TD phát triển chung: . Vơn thở. . Tay. GV: thị phạm cho học sinh quan sst và thực hiện theo. . Ngực GV: cho học sinh tập - quan sát sửâ lỗi cho từng học sinh. 3, Chạy bền Chơi trò chơi: 2 lần hít vào - 2 lần thở ra. C/ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: 2.Củng cố: ? Tập lại 3 động tác thể dục đã học? 3. HDVN: 4 x 8 4 x 8 4 x 8 2 x 8 GV: hớng dẫn từng tổ học sinh tập, theo dõi nhắc nhở từng nhóm. - GV: Hớng dẫn học sinh cách chơi và luật chơi. Tập các động tác hỗi tĩnh đã học Gọi 2 - 3 học sinh trả lời. Học và chuẩn bị bài sau. IV/ Rút kinh nghiệm: NS: NG: ĐHĐN: - ôn : Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dồn hàng, dàn hàng. 5 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến Bài TD Pt chung: - ôn 3 động tác: Vơn thở, tay, ngực. - Học 2 động tác: Chân, bụng. Chạy bền: - chạy gót chạm mông, chạy bớc nhỏ. I/ Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh các kỹ năng ĐHĐN và bài TD. - Học sinh nắm đợc các các yêu cầu của môn học. - Rèn luyện tính kỷ luật, tự giác, nghiêm túc. II/ Địa điểm - ph ơng tiện: - Sân tập TDTT - Còi, cờ. III/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung - Chuyên môn. - Chạy 1 vòng sân. 3. Kiểm tra bài cũ: - Bài TD PT chung. B/ Phần cơ bản: 1, ĐHĐN: - Tập luyện các động tác ĐHĐN đã đ- ợc làm quen ở cấp học dới. . Tập hợp hàng dọc. . dóng hàng . dàn hàng. . Dồn hàng . Tập hợp hàng ngang. . Dàn hàng, dồn hàng. GV: gọi 1 - 3 học sinh lên thực hiện các khẩu lệnh . Nhắc lại các khẩu lệnh đúng để học sinh nhớ. 2, Bài TD phát triển chung: . Vơn thở. . Tay. 10' 2x8 2x40 1x15 0 2x8 30' 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 4 x 8 4 x 8 Sĩ số: 6A 6B 6C Lớp trởng cho các bạn khởi động xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O 4 -5 học sinh GV: cho học sinh học theo nhóm - tổ đã đợc phân công ở tiết học trớc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O xxxxxxxxxxxx ^ x x ^ x O x x x GV: hớng dẫn từng tổ học sinh tập, theo dõi nhắc nhở từng nhóm. 6 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến GV: thị phạm cho học sinh quan sst và thực hiện theo. . Ngực GV: cho học sinh tập - quan sát sửâ lỗi cho từng học sinh. 3, Chạy bền Chơi trò chơi: 2 lần hít vào - 2 lần thở ra. C/ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: 2.Củng cố: ? Tập lại 3 động tác thể dục đã học? 3. HDVN: 4 x 8 2 x 8 - GV: Hớng dẫn học sinh cách chơi và luật chơi. Tập các động tác hỗi tĩnh đã học Gọi 2 - 3 học sinh trả lời. Học và chuẩn bị bài sau. IV/ Rút kinh nghiệm: NG NG: ĐHĐN: - ôn một số kỹ năng đã học. - Giậm chân tại chỗ đi đều, đi thẳng hớng và vòng phải - vòng trái. Bài TD Pt chung: - ôn 5 động tác đã học. - Học 2 động tác: Vặn mình, phối hợp Chạy bền: - chạy gót chạm mông, chạy bớc nhỏ. I/ Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh các kỹ năng ĐHĐN và bài TD. - Học sinh nắm đợc các kỹ năng mới của ĐHĐN và bài TDPT chung. - Rèn luyện tính kỷ luật, tự giác, nghiêm túc, sức bền, khéo. II/ Địa điểm - ph ơng tiện: - Sân tập TDTT - Còi, cờ. III/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 10' Sĩ số: 7 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến 1. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung - Chuyên môn. - Chạy 1 vòng sân. 3. Kiểm tra bài cũ: - Bài TD PT chung. B/ Phần cơ bản: 1, ĐHĐN: - Tập luyện các động tác ĐHĐN đã đợc làm quen ở cấp học dới. . Tập hợp hàng dọc. . Dóng hàng . Tập hợp hàng ngang. . Dàn hàng, dồn hàng. GV: gọi 1 - 3 học sinh lên thực hiện các khẩu lệnh . - Hớng dẫn học sinh học các động tác ĐHĐN mới: . Đi đều - đứnglại. . Đi đều thẳng hớng. . Vòng phải - vòng trái. Nhắc lại các khẩu lệnh đúng để học sinh nhớ. Lu ý khi di chuyển hàng ngoài cùng phải bớc nhanh hơn khi bắt đầu vòng. 2, Bài TD phát triển chung: * Ôn lại 5 động tác TD đã học: . Vơn thở. . Tay. . Chân. . Ngực. . Bụng GV cho lớp trởng điều khiển. Quan sát sửa lỗi cho cho học sinh. * Học mới 2 động tác: . Vặn mình . Phối hợp: GV: thị phạm cho học sinh quan sát và thực hiện theo. GV: cho học sinh tập - quan sát sửâ lỗi cho từng học sinh. 3, Chạy bền: - Ôn lại chạy bớc nhỏ, gót chạm mông. 4, Củng cố: C/ Phần kết thúc: 2x8 2x40 1x15 0 2x8 30' 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 6A 6B 6C Lớp trởng cho các bạn khởi động xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O 4 -5 học sinh GV: cho học sinh học theo nhóm - tổ đã đợc phân công ở tiết học trớc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O xxxxxxxX xxxxxxxX xxxxxxxX O Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx GV: hớng dẫn từng tổ học sinh tập, theo dõi nhắc nhở từng nhóm. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x O Lởp trởng điều khiển lớp tập; - GVquan sát học sinh luyện tập. 8 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến 1. Thả lỏng: 2.Nhận xét. 3. HDVN: 2x8 - Củng cố bài TD 7 động tác. Tập các động tác hỗi tĩnh đã học Học và chuẩn bị bài sau. Tập vào sáng chiều. IV/ Rút kinh nghiệm: NG: NG: ĐHĐN: - ôn một số kỹ năng đã học: Giậm chân tại chỗ đi đều, đi thẳng hớng và Vòng vòng trái, tập hợp hàng ngang hàng dọc. Bài TD Pt chung: - ôn 7 động tác đã học. - Học 2 động tác: điều hoà, nhảy. Chạy bền: - trò chơi: nhảy cóc tiếp sức. I/ Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh các kỹ năng ĐHĐN và bài TD. - Học sinh nắm đợc các kỹ năng, động tác mới của ĐHĐN và bài TDPT chung. - Rèn luyện tính kỷ luật, tự giác, nghiêm túc, sức bền, khéo. II/ Địa điểm - ph ơng tiện: - Sân tập TDTT - Còi, cờ. III/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung - Chuyên môn. - Chạy 1 vòng sân. 3. Kiểm tra bài cũ: - Bài TD PT chung. B/ Phần cơ bản: 1, ĐHĐN: - Tập luyện các động tác ĐHĐN đã đợc làm quen ở cấp học dới. . Tập hợp hàng dọc. . Tập hợp hàng ngang. . Đi đều - đứnglại. . Đi đều thẳng hớng. . Vòng phải - vòng trái. Quan sát học sinh nhắc nhở sửa lỗi ngay 10' 2x8 2x40 1x15 0 2x8 30' 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 Sĩ số: 6A 6B 6C Lớp trởng cho các bạn khởi động xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O 4 -5 học sinh GV: cho học sinh học theo nhóm - tổ đã đợc phân công ở tiết học trớc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O GV: hớng dẫn từng tổ học sinh tập, theo dõi nhắc nhở từng nhóm. x x x x x x x x 9 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến khi mắc phải. Tập đổi chân khi sai nhịp: Khi sai nhịp ta cần quan sát các bạn đi đều sau đó dừng lại một nhịp cho trùng tay và nhắc chân lên 1 nhịp cho đều chân là sẽ đi đúng. 2, Bài TD phát triển chung: * Ôn lại 7 động tác TD đã học: . Vơn thở. . Tay. . Chân. . Ngực. . Bụng . Vặn mình . Phối hợp: * Học mới 2 động tác: . Điều hoà. . Nhảy. GV: thị phạm cho học sinh quan sát và thực hiện theo cho lớp trởng điều khiển. GV: quan sát sửâ lỗi cho từng học sinh. 3, Chạy bền Chơi trò chơi: nhảy cóc tiếp sức. 4, Củng cố: C/ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: 2.Nhận xét. 3. HDVN: 3 - 4 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 4 x 8 2 x 8 5' 2x8 x x x x x x x x x x x x x x x O - GV: Hớng dẫn học sinh cách chơi và luật chơi. xxxxxx xxxxxx xxxxxx - Củng cố bài TD 7 động tác. Tập các động tác hỗi tĩnh đã học Học và chuẩn bị bài sau. Tập vào sáng chiều. IV/ Rút kinh nghiệm: NS: 21\9\2007 NG:24\9\2007 ĐHĐN: - ôn một số kỹ năng học sinh thực hiện còn yếu. Bài TD Pt chung: - ôn bài thể dục phát triển chung 9 động tác Chạy bền: - trò chơi: vợt sông I/ Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh các kỹ năng ĐHĐN và bài TD. 10 [...]... TL TN TL 4đ 2đ 2đ 6 2đ 2 Đề bài: Kiểm tra bài thể dục phát triển chung 9 động tác 3 Bảng điểm: 2đ 2đ VD cao TN TL Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 9 - 10 7-8 5 -6 . định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Không Sĩ số: 6A 6B 6C xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết. ra vẻ đẹp, dáng đi khỏe mạnh cho con ngời. II/ Biên chế lớp: - Chia 3 tổ theo tổ lớp. Chọn lớp trởng lớp thể dục. Chọn lớp phó lớp thể dục. - Chọn tổ trởng của từng nhóm. - Quy định luyện tập. ĐL Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. 10' Sĩ số: 6A: 6B: 6C: 15 Giáo án Thể dục khối 6 Năm học 2007- 2008 Hoàng Trọng Quyết Chiến - Phổ biến yêu cầu bài

Ngày đăng: 23/05/2015, 21:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan