Giáo án Tập làm văn lớp 5 cả năm_CKTKN

114 1.5K 21
Giáo án Tập làm văn lớp 5 cả năm_CKTKN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tu n:…… Ngày d y:…………………… GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă Tiết 1: TẬP LÀM VĂN CẤU TẠO BÀI VĂN TẢ CẢNH I. MỤC TIÊU: - Nắm được cấu tạo ba phần của bài văn tả cảnh: mở bài, thân bài, kết bài. ( ND ghi nhớ). - Chỉ rõ cấu tạo 3 phần của bài văn Nắng Trưa (mục III). - Giáo dục HS lòng yêu thích vẻ đẹp đất nước và say mê sáng tạo. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Bảng phụ ghi phần ghi nhớ cấu tạo của bài văn. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: - Kiểm tra sách vở. - Giúp học sinh làm quen phương pháp học tập bộ môn. 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: - Hoạt động lớp, cá nhân - Phần nhận xét  Bài 1 - Học sinh đọc nội dung - Giải nghóa từ: - Học sinh đọc bài văn  đọc thầm, đọc lướt. - Yêu cầu học sinh tìm các phần mở bài, thân bài, kết bài - Phân đoạn - Nêu nội dung từng đoạn. - Nêu ý từng đoạn Bài văn có 3 phần: - Mở bài: - Thân bài: - Kết bài:  Giáo viên chốt lại  Bài 2 - 1 học sinh đọc yêu cầu, cả lớp đọc thầm yêu cầu. Cả lớp đọc lướt bài văn - Yêu cầu học sinh nhận xét thứ tự của việc miêu tả trong bài văn - “Quang cảnh làng mạc ngày mùa” - Học sinh lần lượt nêu thứ tự tả từng bộ phận cảnh của cảnh  Giáo viên chốt lại - Lớp nhận xét - Giống: giới thiệu bao quát cảnh đònh tả  cụ thể - Khác: + Thay đổi tả cảnh theo thời gian + Tả từng bộ phận của cảnh - Từng cặp học sinh trao đổi từng bài Tu n:…… Ngày d y:…………………… GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă - Yêu cầu học sinh nêu cụ thể thứ tự miêu tả trong 2 bài.  Sự giống nhau:  Sự khác nhau: -  Giáo viên chốt lại - Học sinh rút ra nhận xét về cấu tạo của hai bài văn * Hoạt động 2: - Hoạt động cá nhân - Phần ghi nhớ - Lần lượt học sinh đọc phần ghi nhớ * Hoạt động 3: - Hoạt động cá nhân - Phần luyện tập Phương pháp: Thực hành + Nhận xét cấu tạo của bài văn “ Nắng trưa” - 2 học sinh đọc yêu cầu bài văn - Học sinh làm cá nhân.  Giáo viên nhận xét chốt lại * Hoạt động 4: Củng cố - Học sinh nhắc lại nội dung ghi nhớ 5. Tổng kết - dặn dò - Làm bài 2 - Chuẩn bò: Luyện tập tả cảnh - Nhận xét tiết học Tu n:…… Ngày d y:…………………… GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă Tiết 2: TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I. MỤC TIÊU: - Nêu được những nhận xét về cách miêu tả cảnh vật trong bài Buổi sớm trên cánh đồng (BT1). - Lập được dàn ý bài văn tả cảnh một buổi trong ngày (BT2). - Giáo dục học sinh lòng yêu thích cảnh vật xung quanh và say mê sáng tạo. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên:+ Bảng pho to phóng to bảng so sánh. 5, 6 tranh ảnh - Học sinh: Những ghi chép kết quả qyan sát 1 cảnh đã chọn III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: - Học sinh nhắc lại các kiến thức cần ghi nhớ  Giáo viên nhận xét - 1 học sinh lại cấu tạo bài “Nắng trưa” 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: - Hoạt động nhóm, lớp - Hướng dẫn học sinh làm bài tập - Học sinh đọc - Cả lớp đọc thầm - Thảo luận nhóm  Bài 1: - HS đọc lại yêu cầu đề + Tác giả tả những sự vật gì trong buổi sớm mùa thu ? + Tác giả quan sát cảnh vật bằng những giác quan nào ? - Bằng cảm giác của làn da( xúc giác), mắt ( thò giác ) + Tìm 1 chi tiết thể hiện sự quan sát tinh tế của tác giả ? Tại sao em thích chi tiết đó ? - HS tìm chi tiết bất kì  Giáo viên chốt lại * Hoạt động 2: Luyện tập - Hoạt động cá nhân Phương pháp: Thực hành, trực quan  Bài 2: - Một học sinh đọc yêu cầu đề bài _GV chấm điểm những dàn ý tốt - Học sinh giới thiệu những tranh vẽ về cảnh vườn cây, công viên,… - Học sinh ghi chép lại kết quả quan sát (ý) * Hoạt động 3: Củng cố - Học sinh nối tiếp nhau trình bày 5. Tổng kết - dặn dò Tu n:…… Ngày d y:…………………… GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă - Hoàn chỉnh kết quả quan sát, viết vào vở - Lập dàn ý tả cảnh em đã chọn - Nhận xét tiết học Tiết 3 : TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I. Mục tiêu: -Phát hiện những hình ảnh đẹp trong 2 bài văn tả cảnh (Rừng trưa, Chiều tối ) (BT1). - Dựa vào dàn ý bài văn tả cảnh một buổi trong ngày đã lập trong tiết học trước, viết được một đoạn văn có các chi tiết và hình ảnh hợp lí (BT2). -Giáo dục học sinh lòng yêu thích cảnh vật xung quanh và say mê sáng tạo. II. Chuẩn bò: - Tranh - những quan sát của học sinh đã ghi chép khi quan sát cảnh … III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ: - 2 hs đọc lại kết quả  Giáo viên nhận xét 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập - Hoạt động lớp, cá nhân  Bài 1: _GV giới thiệu tranh, ảnh _ - Lần lượt học sinh đọc nối tiếp nhau 2 bài: “Rừng trưa”,… _Tìm những hình ảnh đẹp mà mình thích trong mỗi bài văn “Rừng trưa “ và “Chiều tối “ _HS nêu rõ lí do tại sao thích  Giáo viên khen ngợi  Bài 2: - Giáo viên nêu yêu cầu của bài. Khuyến khích học sinh chọn phần thân bài để viết. - Cả lớp lắng nghe - nhận xét hoặc bổ sung, góp ý hoàn chỉnh dàn ý. - Lần lượt từng học sinh đọc đoạn  Giáo viên nhận xét cho điểm - Mỗi học sinh tự sửa lại dàn ý. * Hoạt động 2: Củng cố - Cả lớp chọn bạn đã viết đoạn văn hay. - Nêu điểm hay 5. Tổng kết - dặn dò: - Hoàn chỉnh bài viết và đoạn văn - Chuẩn bò bài về nhà: Tu n:…… Ngày d y:…………………… GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă Nhận xét tiết học Tiết 4 : TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ I. Mục tiêu: -Nhận biết được bảng số liệu thống kê, hiểu cách trình bày số liệu thống kê, hiểu cách trình bày số liệu thống kê dưới hai hình thức: nêu số liệu và trình bày bảng (BT1). - Thống kê được số HS trong lớp theo mẫu (BT2). -Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học. II. Chuẩn bò: - Bảng phụ viết sẵn lời giải các bài tập 2, 3 - SGK III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ: - Học sinh đọc đoạn văn tả cảnh một buổi trong ngày.  Giáo viên nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện tập. - Hoạt động lớp, cá nhân  Bài 1: - 3 học sinh nối tiếp nhau đọc to yêu cầu của bài tập. - Nhìn bảng thống kê bài: “Nghìn năm văn hiến”. - Học sinh lần lượt trả lời. - Cả lớp nhận xét. -  Giáo viên chốt lại. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn lại bảng thống kê trong bài: “Nghìn năn văn hiến” bình luận. - Nêu số liệu - Trình bày bảng số liệu - Các số liệu cần được trình bày thành bảng, khi có nhiều số liệu - là những số liệu liệt kê khá phức tạp - việc trình bày theo bảng có những lợi ích nào? + Người đọc dễ tiếp nhận thông tin + Người đọc có điều kiện so sánh số liệu. Tu n:…… Ngày d y:…………………… GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă c) Tác dụng: Là bằng chứng hùng hồn có sức thuyết phục. * Hoạt động 2: Luyện tập - Hoạt động cá nhân, nhóm  Bài 2: - Giáo viên gợi ý: thống kê số liệu từng học sinh từng tổ trong lớp. Trình bày kết quả bằng 1 bảng biểu giống bài “Nghìn năm văn hiến”. - 1 học sinh đọc phần yêu cầu - Cả lớp đọc thầm lại - Nhóm trưởng phân việc cho các bạn trong tổ. - Đại diện nhóm trình bày Sỉ số lớp: Tổ 1 Tổ 3 Tổ 2 Tổ 4 Số học sinh nữ: Tổ 1 Tổ 3 Tổ 2 Tổ 4 * Hoạt động 3: Củng cố  Giáo viên nhận xét + chốt lại - Cả lớp nhận xét 5. Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bò: “Luyện tập tả cảnh” - Nhận xét tiết học Tu n:…… Ngày d y:…………………… GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă Tiết 5 : TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I. Mục tiêu: -Tìm được những dấu hiệu báo cơn mưa sắp đến, những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt mưa, tả cây cối, con vật, bầu trời trong bài Mưa rào; từ đó nắm được cách quan sát và chọn lọc chi tiết trong bài văn miêu tả. - Lập dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa. -Giáo dục học sinh lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên và say mê sáng tạo. II. Chuẩn bò: - Giấy khổ to - Những ghi chép của học sinh khi quan sát cơn mưa. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ: - Kiểm tra bài về nhà bài 2 - Lần lượt cho học sinh đọc  Giáo viên nhận xét cho điểm - Lớp nhận xét 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát và chọn lọc chi tiết tả cảnh về một hiện tượng thiên nhiên - Hoạt động nhóm  Bài 1:  Giáo viên nhấn mạnh - 1 học sinh đọc yêu cầu bài 1, bài "Mưa rào" + Những dấu hiệu nào báo hiệu cơn sắp đến ? + Tìm những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt mưa từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc cơn mưa ? _Học sinh trao đổi theo nhóm đôi, viết ý vào nháp - Tìm những từ ngữ tả cây cối, con vật và bầu trời trong và sau trận mưa ? _ Học sinh trình bày từng phần + Tác giả quan sát cơn mưa bằng những giác Tu n:…… Ngày d y:…………………… GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă quan nào? -Sau mỗi phần học sinh nhận xét - Cả lớp nhận xét * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh chuyển các kết quả quan sát thành dàn ý, chuyển một phần của dàn ý thành một đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh - Hoạt động nhóm đôi  Bài 2: - 1 học sinh đọc yêu cầu bài 2 → lớp đọc thầm - Giáo viên kiểm tra việc chuẩn bò của học sinh - Từ những điều em đã quan sát, học sinh chuyển kết quả quan sát thành dàn ý chi tiết miêu tả cơn mưa. - Học sinh làm việc cá nhân - Học sinh lần lượt nêu dàn ý (dán giấy lên bảng)  Giáo viên nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm - Cả lớp theo dõi hoàn chỉnh dàn ý * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động lớp - Học sinh bình chọn dàn bài hợp lí, hay → phát triển cái hay - Giáo viên đánh giá - Lớp nhận xét 5. Tổng kết - dặn dò: - Về nhà hoàn chỉnh dàn ý tả cơn mưa - Chuyển thành đoạn văn hoàn chỉnh trong tiết học tới - Chuẩn bò: Luyện tập tả cảnh (tt) - Nhận xét tiết học Tu n:…… Ngày d y:…………………… GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă Tiết 6 : TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I. Mục tiêu: - Nắm được ý chính của 4 đoạn và chọn 1 đoạn để hồn chỉnh theo u cầu của BT1. - Dựa vào dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa đã lập trong tiết nước, viết được một đoạn văn có chi tiết và hình ảnh hợp lí (BT2). - HS khá, giỏi biết hồn chỉnh các đoạn văn ở BT1 và chuyển một phần dàn ý thành đoạn văn miêu tả khá sinh động. -Giáo dục học sinh lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên và say mê sáng tạo. II. Chuẩn bò: - Dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa của từng học sinh. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ: - Giáo viên chấm điểm dàn ý bài văn miêu tả một cơn mưa. - Học sinh lần lượt đọc bài văn miêu tả một cơn mưa.  Giáo viên nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: - Hoạt động nhóm đôi  Giáo viên nhận xét - 1 học sinh đọc yêu cầu bài 2  Bài 2 (bài về nhà) - Cả lớp đọc thầm Chọn một phần trong dàn ý bài văn tả cơn mưa em vừa trình bày trong tiết trước, viết thành một đoạn văn - Học sinh nối tiếp nhau đọc - Học sinh làm việc cá nhân.  Giáo viên nhận xét - Các em hoàn chỉnh từng đoạn văn trên nháp. 5. Tổng kết - dặn dò: - Lần lượt học sinh đọc bài làm. - Tiếp tục hoàn chỉnh đoạn văn miêu tả cơn mưa - Cả lớp nhận xét Tu n:…… Ngày d y:…………………… GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă - Chuẩn bò: “Luyện tập tả cảnh - Trường học” - Nhận xét tiết học - Hoạt động lớp - Bình chọn đoạn văn hay Tiết 7 : TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I. Mục tiêu: -Biết lập dàn ý cho bài văn mơ tả ngôi trường đủ ba phần : mở bài , thân bài, kết bài - Biết lựa chọn những nét nổi bật để tả ngơi trường. - Dựa vào dàn ý thành viết một đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh sắp xếp các chi tiết hợp lí. -Giáo dục học sinh lòng yêu quý cảnh vật xung quanh và say mê sáng tạo. II. Chuẩn bò: - Giấy khổ to, bút dạ - Những ghi chép của học sinh đã có khi quan sát trường học. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ: - Giáo viên kiểm tra bài chuẩn bò của học sinh - 2 học sinh đọc lại kết quả quan sát tả cảnh trường học  Giáo viên nhận xét 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tự lập dàn ý chi tiết của bài văn tả ngôi trường - Hoạt động cá nhân  Bài 1: - 1 học sinh đọc yêu cầu bài 1 - Học sinh trình bày những điều em đã quan sát được - Giáo viên phát giấy, bút dạ - Học sinh làm việc cá nhân - Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh yếu - Học sinh tự lập dàn ý chi tiết  Giáo viên nhận xét, bổ sung để hoàn chỉnh dàn ý của học sinh - Học sinh trình bày trên bảng lớp - Học sinh cả lớp bổ sung * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh biết chuyển một phần của dàn ý chi tiết thành một đoạn văn hoàn chỉnh. - Hoạt động nhóm đôi  Bài 2: [...]... Nguyễn Văn Minh - 2 học sinh đọc bài tham khảo - Học sinh lần lượt đọc lên đoạn văn đã hoàn chỉnh - Cả lớp nhận xét - Giáo viên gợi ý học sinh chọn : + Viết văn tả cảnh sân trường với cột cờ, những sáng chào cờ, giờ ra chơi, tập thể dục giữa giờ + Viết đoạn văn tả các tòa nhà và phòng học + Viết đoạn văn tả vườn trường và sân chơi - Chấm điểm, đánh giá - Hoạt động lớp * Hoạt động 3: Củng cố - Đánh giá 5. .. kiểm tra họa 1 Tả cảnh buổi sáng (hoặc trưa, chiều) 5 Tổng kết - dặn dò: trong 1 vườn cây 2 Tả cảnh buổi sáng trong 1 công viên em biết -Nhận xét tiết học 3 Tả cảnh buổi sáng trên cánh đồng quê hương em - Chuẩn bò: “Luyện tập báo cáo thống kê” 4 Tả cảnh buổi sáng trên nương rẫy ở vùng quê em 5 Tả cảnh buổi sáng trên đường phố em thường đi qua Tuần:…… Ngày dạy:…………………… GV: Nguyễn Văn Minh - Học sinh... Chấm điểm 5 Tổng kết - dặn dò: - Về nhà hoàn chỉnh bài tập 3 - Soạn bài: Luyện tập tả cảnh sông nước - Nhận xét tiết học Tiết 14 : TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I Mục tiêu: -Biết chuyển một phần dàn ý thân bài thành đoạn văn miêu tả cảnh sơng nước rõ một số đặc điểm nổi bật, rõ trình tự miêu tả -Rèn kĩ năng dùng từ, đạt câu II Chuẩn bò: - Đoạn - câu - bài văn tả cảnh sông nước - Dàn ý tả cảnh sông... 1 xác đònh đoạn văn - Cả lớp đọc thầm - Mỗi đoạn văn trong bài đều tập trung tả một - Học sinh lần lượt đọc dàn ý Tuần:…… Ngày dạy:…………………… GV: Nguyễn Văn Minh bộ phận của cảnh - Chọn một phần trong dàn ý viết đoạn văn  Giáo viên nhận xét cho điểm - Học sinh làm bài  Giáo viên chốt lại: Phần thân bài gồm nhiều - Cả lớp nhận xét đoạn, mỗi đoạn tả một đặc điểm hoặc tả một bộ phận của cảnh Trong mỗi... ý bao trùm của cả đoạn - Các câu trog đoạn phải cùng làm nổi bật đặc điểm của cảnh và thể hiện cảm xúc của người viết _HS tiếp nối đọc đoạn văn _GV nhận xét, chấm điểm _ Cả lớp bình chọn đoạn văn hay - Hoạt động lớp * Hoạt động 3: Củng cố - Nêu những hình ảnh em đã từng quan sát về một cảnh đẹp ở đòa phương em 5 Tổng kết - dặn dò: - Về nhà viết lại đoạn văn vào vở - Soạn bài luyện tập làm đơn - Nhận... đoạn văn thành đoạn văn + Phần thân bài có thể gồm nhiều đoạn hoặc một - Học sinh viết đoạn văn bộ phận của cảnh - Một vài học sinh đọc đoạn văn - Lớp nhận xét - Giáo viên nhận xét đánh giá cao những bài tả chân thực, có ý riêng, không sáo rỗng Tuần:…… Ngày dạy:…………………… * Hoạt động 3: Củng cố  Giáo viên đánh giá 5 Tổng kết - dặn dò: - Về nhà hoàn chỉnh đoạn văn, viết vào vở - Chuẩn bò: Luyện tập tả cảnh:... bài - Làm hoàn chỉnh yêu cầu 3 - Đọc đoạn văn hay - Chuẩn bò: “Kiểm tra” - Phân tích ý sáng tạo - Nhận xét tiết học Tiết 20 : TẬP LÀM VĂN KIỂM TRA GIỮA KÌ I Tuần:…… Tiết 21 : Ngày dạy:…………………… GV: Nguyễn Văn Minh TẬP LÀM VĂN TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH I Mục tiêu: - Biết rút kinh nghiệm bài văn ( bố cục, trình bài miêu tả, cách diễn đạt,dùng từ) - Nhận biết và sữa được lổi trong bài - Viết lại được đoạn văn. .. có ý riêng, sáng tạo 5 Tổng kết - dặn dò: - Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát cảnh sông nước, vùng biển, dòng sông, con suối đổ - Chuẩn bò: Luyện tập làm đơn - Nhận xét tiết học Tuần:…… Tiết 11 : Ngày dạy:…………………… GV: Nguyễn Văn Minh TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN I Mục tiêu: - Biết viết một lá đơn đúng quy định về thể thức, đủ nội dung cần thiết, trình bày lí do, nguyện vọng rõ ràng -Giáo dục học... đoạn văn mẫu - Giáo viên chấm điểm, đánh giá cao những bài có dàn ý * Hoạt động 3: Củng cố - Giáo viên nhận xét 5 Tổng kết - dặn dò: - Nhận xét chung về tinh thần làm việc của lớp - Hoàn chỉnh dàn ý, viết vào vở - Chuẩn bò: “Luyện tập tả cảnh: Sông nước” - Nhận xét tiết học Tiết 13 : GV: Nguyễn Văn Minh - Học sinh làm việc cá nhân trên nháp - Nhiều học sinh trình bày dàn ý - Lớp nhận xét - Hoạt động lớp. .. dàn ý gt về 1 cảnh sông nước - Lớp nhận xét TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I Mục tiêu: - Xác dịnh được phấn mở bài, thân bài, kết bài của bài văn (BT1) - Hiểu mối quan hệ về nội dung giữa các câu và biết cách viết mở đoạn (BT2, BT3) -Giáo dục HS lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên và say mê sáng tạo II Chuẩn bò: - Phim đèn chiếu giới thiệu cảnh đẹp Vònh Hạ Long - Sưu tầm hinh ảnh minh họa cảnh sông nước . dung ghi nhớ 5. Tổng kết - dặn dò - Làm bài 2 - Chuẩn bò: Luyện tập tả cảnh - Nhận xét tiết học Tu n:…… Ngày d y:…………………… GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă Tiết 2: TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I. MỤC. ă Tiết 12 : TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I. Mục tiêu: - Nhận biết được cách quan sát khi tả cảnh trong 2 đoạn văn trích BT1. - Biết lập dàn ý chi tiết cho bài văn miêu tả một cảnh sơng nước. ă Tiết 1: TẬP LÀM VĂN CẤU TẠO BÀI VĂN TẢ CẢNH I. MỤC TIÊU: - Nắm được cấu tạo ba phần của bài văn tả cảnh: mở bài, thân bài, kết bài. ( ND ghi nhớ). - Chỉ rõ cấu tạo 3 phần của bài văn Nắng

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:37

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tiết 1: TẬP LÀM VĂN

 • CẤU TẠO BÀI VĂN TẢ CẢNH

 • Hoạt động dạy

  • Tiết 2: TẬP LÀM VĂN

 • LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

 • Hoạt động dạy

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • KIỂM TRA VIẾT

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • KIỂM TRA GIỮA KÌ I

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • Tiết 25 : TẬP LÀM VĂN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP VỀ VIẾT ĐƠN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan