0

Giáo án Tập viết lớp 3 cả năm_CKTKN

63 1,806 21

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:20

tập viết Thứ 5 / 7 / 9 / 2006 Tiết 1: ôn chữ hoa: a I. Mục đích, yêu cầu: Củng cố cách viết chữ hoa A ( viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định ) thông qua bài tập ứng dụng: - Viết tên riêng Vừa A Dính bằng chữ cỡ nhỏ - Viết đúng câu ứng dụng Anh em nh thể chân tay / Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần bằng chữ cỡ nhỏ. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ viết hoa A - Tên riêng và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li - Hs: Vở tập viết, bảng con phấn III. Phơng pháp: - Quan sát, đàm thoại, luyện tập thực hành IV. Các hoạt động dạy học: A. Mở đầu: Nội dung tập viết ở lớp 3 là tiếp tục rèn cách viết các chữ viết hoa ( khác với lớp 2 không viết rời từng chữ hoa mà viết từ và câu có chứa chữ hoa ấy ) B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay các em ôn lại cách viết chữ hoa A. 2. Hớng dẫn viết trên bảng con. a. Luyện viết chữ hoa. - Trong bài tập viết hôm nay có những chữ hoa nào? - Đa chữ mẫu viết hoa A, V, D, R lên bảng - Gv viết mẫu lên bảng, vừa viết vừa nêu cách viết. - Yêu cầu hs viết các chữ hoa A, V, D vào bảng con. - Nhận xét chỉnh sửa cho hs. b. Hớng dẫn viết từ ứng dụng. - Đa từ ứng dụng lên bảng - Giới thiệu Vừa A Dính - Trong từ ứng dụng các chữ có độ cao nh thế nào? - Khoảng cách giữa các chữ ntn? - Khi viết các nét nối liền với nhau bằng một nét hất. - Yêu cầu hs viết vào bảng con. - Có các chữ hoa A, V, D, R - Hs quan sát. - 1, 2 hs nhắc lại cách viết - 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con - Hs nhận xét - 1 hs đọc từ ứng dụng. - Hs lắng nghe - Chữ V, A, D, h cao 2 li rỡi. Các chữ còn lại cao 1 li - Khoảng cách giữa các chữ bằng con chữ o - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con 1 - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs. c.Hớng dẫn viết câu ứng dụng. - Đa câu ứng dụng lên bảng - Câu ứng dụng khuyên ta điều gì? - Trong câu ứng dụng các chữ có chiều cao nh thế nào? - Khoảng cách giữa các chữ ntn? - Yêu cầu hs vi -Yêu cầu hs viết chữ Anh, Rách vào bảng con - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs. 3. Hớng dẫn viết vào vở. - Gv đi kiểm tra uốn nắn hs viết. - Thu chấm 5-7 bài, nhận xét. 4. Củng cố dặn dò: - Học thuộc câu ứng dụng, viết tiếp phần bài ở nhà cho đẹp. - Nhận xét tiết học. - Hs nhận xét - 1 hs đọc câu ứng dụng - Anh em gắn bó thân thiết với nhau nh chân với tay, lúc nào cũng phải yêu thơng đùm bọc nhau - Chữ A, h, y, R, l, b viết 2 li rỡi. Chữ d, đ cao 2 li. Chữ t cao 1 li rỡi. Các chữ còn lại cao 1 li - Bằng con một con chữ o - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con - Hs nhận xét - Hs ngồi đúng t thế viết bài - Một số hs nộp bài Thứ 4 / 13 / 9 / 2006 Tiết 2: ôn chữ hoa: ă, â I. Mục đích, yêu cầu: Củng cố cách viết hoa các chữ Ă, Â ( viết đúng mẫu, viết đều nét và nối chữ đúng quy định ) . Thông qua bài tập ứng dụng:Viết tên riêng và câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ . II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ viết hoa Ă, Â. - Từ ứng dụng và câu ứng dụng viết trên dòng kẻ ô li - Hs:Vở tập viết, bảng con, phấn. III. Phơng pháp: - Quan sát, đàm thoại, luyện tập thực hành. 2 IV: Các hoạt động dạy học: A. Ôn định tổ chức: B. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 1 hs đọc thuộc từ và câu ứng dụng ở bài học trớc - Gọi 2 hs lên bảng viết chữ Vừ A Dính. - GV đi kiểm tra bài viết của hs. - Nhận xét C. Bài mới: 1. Giới thiệu bài. 2. Hớng dẫn viết trên bảng con a. Luyện viết chữ hoa: - Trong bài có các chữ nào đợc viết hoa? Chữ nào giống chữ ta mới học? - Đa chữ hoa viết mẫu lên bảng - Gv viết mẫu, vừa viết vừa nêu cách viết. - Yêu cầu hs viết chữ Ă, Â, L vào bảng con. - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs. b. Hớng dẫn viết từ ứng dụng: - Đa từ ứng dụng lên bảng - Giới thiệu từ Âu Lạc - Trong từ Âu Lạc các chữ có chiều cao ntn? - Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? - Yêu cầu hs viết từ Âu Lạc vào bảng con - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs c. Hớng dẫn viết câu ứng dụng: - Đa câu ứng dụng lên bảng - Trong câu ứng dụng các chữ có độ cao ntn? * Khoảng cách giữa các chữ cũng bằng một con chữ ovà các nét nối với nhau bằng một nét hất - Hát - 1 hs đọc thuộc từ và câu ứng dụng. - 2 hs lên bảng viết - Hs nhận xét - Hs nhắc lại đầu bài - Có các chữ hoa Ă, Â, L chữ Ă, Â giống chữ ta mới học. - Hs quan sát - Hs nhắc lại cách viết - 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con - Hs nhận xét - 1hs đọc câu ứng dụng. - Hs lắng nghe. - Chữ Â, L cao 2 li rỡi. Các chữ còn lại cao 1 li. - Khoảng cách bằng con chữ o - 1hs lên bảng viết, lớp viết bảng con. - 1hs đọc câu ứng dụng. - Chữ Ă, h, y, g, k viết 2 li rỡi. Chữ q, d viết 2 li. Chữ t cao 1 li rỡi. Chữ r cao hơn 1 li. Các chữ còn lại cao 1 li. - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con 3 - Yêu cầu hs viết chữ Ăn khoai vào bảng con - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs 3. Hớng dẫn viết vào vở: - Gv đi kiểm tra uốn nắn hs viết - Thu chấm 5-7 bài, nhận xét. 4. Củng cố dặn dò: - Học thuộc câu ứng dụng, viết tiếp phần bài ở nhà cho đẹp - Nhận xét tiết học. - Hs nhận xét - Hs ngồi đúng t thế để viết bài - Một số hs nộp bài Thứ 4 / 20 / 9 / 2006 Tiết 3: ôn chữ hoa: b I. Mục đích, yêu cầu: Củng cố cách viết hoa chữ B thông qua bài tập ứng dụng: Viết tên riêng và câu tục ngữ bằng cỡ chữ nhỏ. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ viết hoa B - Tên riêng và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li - Hs: Vở tập viết, bảng con, phấn. III. Phơng pháp: - Quan sát, đàm thoại, luyện tập thực hành IV. Các hoạt động dạy học: A. Ôn định tổ chức: B. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 1 hs đọc thuộc từ và câu ứng dụng. - Gọi 1 hs lên bảng viết từ Âu Lạc - Gv kiểm tra bài viết ở nhà của hs - Nhận xét. C. Bài mới: 1. Giới thiệu bài. 2. Hớng dẫn viết bảng con. a. Luyện viết chữ hoa: - Trong bài có những chữ nào đợc viết hoa? - Đa chữ mẫu viết hoa lên bảng. - Gv viết mẫu vừa viết vừa nêu - Hát - 1 hs đọc thuộc từ và câu ứng dụng - 1 hs lên bảng viết - Hs nhận xét - Hs nhắc lại đầu bài. - Có các chữ hoa B, H, T - Hs quan sát - Vài hs nhắc lại cách viết 4 cách viết. - Yêu cầu hs viết bảng con. - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs. b. Hớng dẫn viết từ ứng dụng. - Đa từ ứng dụng lên bảng. - Giới thiệu: Bố Hạ là tên địa danh một xã ở huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang nơi có giống cam ngon nổi tiếng. - Trong từ Bố Hạ các chữ có chiều cao nh thế nào? - Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? - Yêu cầu hs viết từ Bố Hạ vào bảng con. - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs c. Hớng dẫn viết câu ứng dụng: - Đa câu tục ngữ lên bảng - Câu tục ngữ khuyên ta điều gì? - Trong câu tục ngữ các chữ có chiều cao ntn? - Yêu cầu hs viết chữ Bầu, Tuy vào bảng con. - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs. 3. Hớng dẫn viết vào vở: - Gv đi kiểm tra chỉnh sửa cho hs. - Chấm điểm 5-7 bài, nhận xét. 4. Củng cố dặn dò: - 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con. - Hs nhận xét - Hs quan sát - Hs lắng nghe - Chữ B, H cao 2 li rỡi. Các chữ còn lại cao 1 li. - Khoảng cách bằng một con chữ o. - 1 hs lên bảng viết, lớp viết vào b/ c - Hs nhận xét - 1 hs đọc câu tục ngữ. - Bầu và bí là những câu khác nhau mọc trên cùng một giàn. Khuyên bầu bí là khuyên ngời trong một nớc phải yêu thơng đùm bọc lẫn nhau. - Chữ B, h, l, b, g, k, T cao 2 li rỡi. Chữ t, r cao hơn 1 li. Các chữ còn lại cao 1 li - 1 Hs lên bảng viết, lớp viết bảng con - Hs ngồi đúng t thế viết bài. - Một số hs nộp vở Thứ 4 / 27 / 9 / 2006 Tiết 4: 5 ôn chữ hoa: c I. Mục đích, yêu cầu: Củng cố cách viết hoa chữ C thông qua bài tập ứng dụng: Viết tên riêng và câu ca dao bằng cỡ chữ nhỏ. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ viết hoa C - Tên riêng và câu ca dao viết trên dòng kẻ ô li. - Hs: Vở tập viết, bảng con, phấn. III. Phơng pháp: - Quan sát, đàm thoại, luyện tập thực hành. IV. Các hoạt động dạy học: A. Ôn định tổ chức: B. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 1 hs đọc t và câu ứng dụng - Gọi 1 hs lên bảng viết từ Bố Hạ - Kiểm tra bài viết ở nhà của hs - Nhận xét C. Bài mới: 1. Giới thiệu bài. 2. Hớng dẫn viết bảng con: a. Luyện viết chữ hoa. - Trong bài có các chữ nào đợc viết hoa? - Đa chữ mẫu viết hoa lên bảng - Gv viết mẫu vừa viết vừa nêu cách viết. - Yêu cầu hs viết chữ C, S, L vào bảng con. - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs. b. Hớng dẫn viết từ ứng dụng: - Đa t Cửu Long lên bảng - Giới thiệu: Cửu Long là tên một dòng sông lớn nhất nớc ta chảy qua nhiều tỉnh ở Nam Bộ. - Trong từ Cửu Long các chữ có chiều cao ntn? - Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? - Yêu cầu hs viết bảng con từ Cửu Long. - Hát - 1 hs đọc từ và câu ứng dụng - 1 hs lên bảng viết - Hs nhận xét - Hs nhắc lại đầu bài - Các chữ hoa C, L, T,S , N - Hs quan sát. - Vài hs nhắc lại cách viết - 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con - 1 hs đọc từ Cửu Long - Hs lắng nghe - Chữ C, L, g cao 2 li rỡi. Các chữ còn lại cao 1 li. - Bằng một con chữ o - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con - Hs nhận xét 6 - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs c. Hớng dẫn viết câu ứng dụng: - Đa câu ứng dụng lên bảng - Câu ca dao nói lên điều gì? - Trong câu ca dao các chữ có chiều cao nh thế nào? - Yêu cầu hs viết chữ Công, Nghĩa - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs 3. Hớng dẫn viết vào vở. - Gv đi kiểm tra uốn nắn hs viết - Chấm điểm 5-7 bài, nhận xét 4. Củng cố dặn dò: - Học thuộc câu ca dao, viết tiếp bài ở nhà cho đẹp. - Nhận xét tiết học. - 1 hs đọc câu ca dao. - Công ơn của tra mẹ rất lớn lao. - Các chữ C, h, T, S, g, N cao 2 li rỡi. Các chữ t, r cao hơn 1 li. Các chữ còn lại cao 1 li. - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con. - Hs nhận xét - Hs ngồi đúng t thế viết bài Tiết 5: Thứ 4 / 4 / 10 / 2006 ôn chữ viết hoa: c ( Tiếp theo ) I. Mục đích, yêu cầu: Củng cố cách viết chữ viết hoa C ( Ch ) thông qua bài tập ứng dụng : 1. Viết tên riêng ( Chu Văn An ) bằng chữ cỡ nhỏ . 2. Viết câu ứng dụng ( Chim khôn kêu tiếng rảnh rang/ Ngời khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe) bằng chữ cỡ nhỏ. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ viết hoa C - Tên riêng và câu tục ngữ viết sẵn trên dòng kẻ ô li. - Hs: Vở tập viết, bảng con, phấn. III. Phơng pháp: - Quan sát, đàm thoại, luyện tập thực hành IV. Các hoạt động dạy học: A. ổn định tổ chức: B. Kiểm tra bài cũ: - Gọi hs lên bảng đọc thuộc từ và - Hát. - 1 hs đọc thuộc từ và câu ứng dụng 7 câu ứng dụng. - Gọi hs lên bảng viết từ Cửu long - Kiểm tra bài viết ở nhà của hs. C. Bài mới: 1. Giới thiệu bài. 2. Hớng dẫn viết trên bảng con: a. Luyện viết chữ hoa. - Trong bài có những chữ hoa nào - Đa chữ hoa viết mẫu lên bảng. - Gv viết mẫu vừa viết vừa nêu cách viết. - Yêu cầu hs viết bảng con - Kiểm tra uốn nắn hs viết - Nhận xét chỉnh sửa cho hs. b. Hớng dẫn viết từ ứng dụng - Đa từ Chu Văn An lên bảng. - Giới thiệu: Chu Văn An là nhà giáo nổi tiếng đời Trần (1292- 1370). Ông có nhiều học trò giỏi, nhiều ngời sau này trở thành nhân tài của đất nớc. - Trong từ Chu Văn An các chữ có độ cao nh thế nào? - Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? - Yêu cầu hs viết từ Chu Văn An vào bảng con. - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs. c. Hớng dẫn viết câu ứng dụng. - Đa câu ứng dụng lên bảng - Câu tục ngữ khuyên ta điều gì? - Trong câu tục ngữ các chữ có chiều cao nh thế nào? - Yêu cầu hs viết chữ Chim, Ngời vào bảng con. - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs. 3. Hớng dẫn hs viết vào vở. - 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con - Hs nhận xét. - Hs nhắc lại đầu bài. - Có các chữ hoa C, V, A, N - Hs quan sát - Vài hs nhắc lại cách viết - 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con. - Hs nhận xét - 1 hs đọc từ Chu Văn An. - Hs lắng nghe. - Các chữ C, V, h, A cao 2 li rỡi. Các chữ còn lại cao 1 li. - Bằng một con chữ o - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con - Hs nhận xét - 1 hs đọc câu tục ngữ - Khuyên chúng ta phải biết nói năng lịch sự. - Các chữ C, k, h, g, N cao 2 li rỡi. Chữ d cao 2 li. chữ t, r cao hơn 1 li. Các chữ còn lại cao 1 li. - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con 8 - Gv đi kiểm tra uốn nắn hs viết - Chấm 5-7 bài, nhận xét 4. củng cố dặn dò: - Học thuộc câu tục ngữ, viết tiếp phần bài ở nhà cho đẹp - Nhận xét tiết học. - Hs ngồi ngay đúng t thế để viết bài - Một số hs nộp bài. Thứ 4 / 11 / 10 / 2006 Tiết 6: ôn chữ hoa: d, đ I. Mục đích, yêu cầu: Củng cố cách viết chữ viết hoa D, Đ thông qua bài tập ứng dụng: Viết tên riêng và câu tục ngữ bằng cỡ chữ nhỏ. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ viết hoa D, Đ, K. - Tên riêng và câu tục ngữ viết sẵn trên dòng kẻ ô li - Hs: Vở tập viết, bảng con, phấn. III. Phơng pháp: - Quan sát, đàm thoại. luyện tập thực hành IV. Các hoạt động dạy học: A. Ôn định tổ chức: B. Kiểm tra bài cũ: - Gọi hs đọc thuộc từ và câu ứng dụng của bài trớc. - Gọi hs lên bảng viết từ Chu Văn An - Kiểm tra bài viết ở nhà của hs C. Bài mới: 1. Giới thiệu bài. 2. Hớng dẫn viết bảng con a. Luyện viết chữ hoa: - Trong bài có những chữ hoa nào. - Đa chữ hoa viết mẫu lên bảng - Gv viết mẫu vừa viết vừa nêu cách viết - Yêu cầu hs viết bảng con chữ D, Đ, K. - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs. - Hát - 1 hs đọc thuộc từ và câu ứng dụng - 1 hs lên bảng viết - Nhắc lại đầu bài - Có các chữ hoa D, Đ, K - Hs quan sát - Vài hs nhắc lại cách viết - 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con. - Hs nhận xét. 9 b. Hớng dẫn viết từ ứng dụng. - Đa từ ứng dụng lên bảng - Em đợc biết những gì về anh Kim Đồng? - Trong từ Kim Đồng các chữ có chiều cao ntn? - Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? - Yêu cầu hs viết bảng con từ Kim Đồng. - Gv uốn nắn hs viết - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs c. Hớng dẫn viết câu ứng dụng. - Đa câu ứng dụng lên bảng. - Câu tục ngữ khuyên ta điều gì? -Trong câu tục ngữ các chữ có chiều cao ntn? - Yêu cầu hs viết vào bảng con chữ Dạo. - Nhận xét , chỉnh sửa cho hs 3. Hớng dẫn viết vào vở: - Gv đi kiểm tra uốn nắn hs viết - Chấm điểm 5-7 bài, nhận xét. 4. Củng cố dặn dò: - Học thuộc câu tục ngữ, viết tiếp phần bài ở nhà cho đẹp. - 1 hs đọc từ Kim Đồng. - Anh Kim Đồng là một trong những ngời đội viên đầu tiên của đội Thiếu niên Tiền phong HCM. Anh quê ở Hà Quảng - Cao Bằng hy sinh lúc 15 tuổi. - Chữ K, Đ, g cao 2 li rỡi. Chữ còn lại cao 1 li. - Bằng một con chữ o. - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con. - Hs nhận xét. - 1 hs đọc câu tục ngữ. - Khuyên con ngời phải chăm học mới khôn ngoan, trởng thành. - Chữ D, g, k, h cao 2 li rỡi. Chữ s cao hơn 1 li. Các chữ còn lại cao 1 li. - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con. - Hs nhận xét. - Hs ngồi đúng t thế viết bài. - Một số hs nộp bài. Thứ 4 / 18 / 10 / 2006 Tiết 7: ôn chữ hoa: E, Ê I. Mục đích, yêu cầu: - Củng cố cách viết chữ hoa E, Ê -Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ tên riêng Ê- đê và câu ứng dụng: Em thuận em hoà là nhà có phúc 10 [...]... lại * Viết bảng: cao 1 ly - Yc hs viết từ: Nhiễu , Ngời giáo - 2 hs lên bảng viết, dới lớp viết bảng con viên chỉnh sữa lỗi cho hs n đ, Hớng dẫn viết vào vở tập viết - Hs nhận xét - Giáo viên đi kiểm tra, uốn nắn - Học sinh ngồi ngay ngắn viết bài cho hs viết đẹp - Thu chấm 5 - 7 bài 3 Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học, chữ viết của hs,- Dặn hs về nhà hoàn thành bài viết trong vở tập viết 3, tập hai... hs lên bảng viết, lớp viết b/c - Hs nhận xét - Hs lắng nghe, nhắc lại tên bài - Có các chữ hoa n V T - 3 hs lên bảng viết, hs cả lớp viết vào b/c - Hs quan sát và nhận xét - 1 hs trả lời (nêu quy trình viết chữ viết hoa n cách nối từ n sang g - Hs cả lớp theo dõi và nhận xét - 3 hs lên bảng viết, lớp viết b/c vào bảng con - Gv chỉnh sửa lỗi cho hs c Hớng dẫn viết từ ứng dụng: - Hs nhận xét 30 * Giới... chữ viết của 3 hs trên - Hs viết bảng bảng, y/c cả lớp giơ b/c - Gv gọi riêng những hs viết cha - Hs giơ bảng, 2 hs ngồi cạnh nhau quan sát đẹp y/c các hs viết đẹp kèm các bài của nhau và nhận xét bài nhau - Hs đổi chỗ ngồi 1 hs viết đẹp kèm 1 hs viết em này viết lại chữ (N ) cho cha đẹp đẹp - Y/c hs viết chữ hoa N vào b/c - 3 hs lên bảng viết, cả lớp viết vào b/c h N h R gv chỉnh sửa lỗi b Hd viết. .. 3 hs viết trên bảng lớp viết b/c vào bảng - Y/c cả lớp quan sát nhận xét, bài của 3 hs trên bảng, 2 hs ngồi cạnh nhau nhận xét bài của nhau - Gv yêu cầu hó cả lớp giơ b/c và nhận xét - Hỏi 1 hs viết đẹp: Em đã viết chữ - QS và nhẫn xét bài của hs Ph - Hs nêu quy trình viết chữ hoa P nh thế nào? - Y/c hs viết các chữ hoa - Hs cả lớp giơ bảng h P Ph V T - 2 hs lên bảng viét, lớp viết b/c - Gv chỉnh... bảng viết từ Hàm - 1 hs lên bảng viết Nghi - Kiểm tra bài viết ở nhà của hs C Bài mới: 1 Giới thiệu bài 2 Hớng dẫn viết bảng con a Luyện viết chữ hoa: - Trong bài có những chữ hoa nào - Đa chữ hoa viết mẫu lên bảng - Gv viết mẫu vừa viết vừa nêu cách viết - Yêu cầu hs viết bảng con chữ Ô, I, K - Nhắc lại đầu bài - Có các chữ hoa Ô, I, K - Hs quan sát - Vài hs nhắc lại cách viết - 2 hs lên bảng viết, lớp. .. cầu hs viết bảng con từ Gò - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con Công - Gv uốn nắn hs viết - Nhận xét , chỉnh sửa cho hs 3 Hớng dẫn viết vào vở: - Gv đi kiểm tra uốn nắn hs viết - Chấm điểm 5-7 bài, nhận xét - 1 hs đọc câu tục ngữ - Hs nêu - Hs nêu - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con - Hs nhận xét - Hs ngồi đúng t thế viết bài - Một số hs nộp bài 13 4 Củng... hs lên bảng viết từ - Gọi 2 hs lên bảng viết từ: Nguyễn Văn Trôi, nhiễu - Chỉnh sửa lỗi ch hs - Nhận xét vở chấm 3 Bài mới: a Giới thiệu bài, ghi tên bài b HD viết chữ hao nào? - y/c hs viết các chữ Ô O Ơ Q H Đ T - Hát - 2 hs đọc thuộc từ ứng dụng và câu ứng dụng - 2 hs lên bảng viết, lớp viết b/c - Có các chữ hoa: Ô O Ơ Q H Đ T - 3 hs nêu quy trình viết chữ Ô O Ơ - 4 hs lên bảng viết, lớp viết b/c vào... con chữ o - 3 hs lên bảng viết, lớp viết b/c - Hs nhận xét - 3 hs đọc: ổi Quảng Bá, cá Hồ Tây Hàng Đào tơ lụa làm say lòng ngời - Câu ca dao cho em biết những đặc sản ở Hà Nội - Chữ Ô O Ơ Q H B Y L G Đ T cao 2ly rỡi, chữ T cao 2 li chữ S cao 1 li rỡi các chữ còn lại cao 1 ly - 3 hs lên bảng viết Lớp viết b/c - Hs ngồi ngay ngắn viết bài 4 Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học, chữ viết của hs 33 - Dặn hs... Kt bài cũ: - KT vở tập viết phần bài viết ở nhà của hs - Gọi 1hs đọc thuộc từ và câu ứng dụng - Gọi 2 hs lên bảng viết từ: Nhà Rồng, Nhị Hà - Chỉnh sửa lỗi cho hs 3 Bài mới: a gt bài, gi tên bài b, HD viết chữ hoa - Trong tên riêng và câu ứng dụng có những chữ hoa nào? - yc hs viết chữ ng viết chữ hoa - Hỏi 1 hs viết chữ đẹp: Em đã viết chữ ng viết hoa ntn? - Y/c hs viết lại chữ viết hoa V T - Hát... dụng của bài trớc - Gọi hs lên bảng viết từ Ghềnh - 1 hs lên bảng viết Ráng - Kiểm tra bài viết ở nhà của hs C Bài mới: 1 Giới thiệu bài 2 Hớng dẫn viết bảng con a Luyện viết chữ hoa: - Trong bài có những chữ hoa nào - Đa chữ hoa viết mẫu lên bảng - Gv viết mẫu vừa viết vừa nêu cách viết - Yêu cầu hs viết bảng con chữ H, N, V - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs b Hớng dẫn viết từ ứng dụng - Đa từ ứng dụng lên . Hs: Vở tập viết, bảng con phấn III. Phơng pháp: - Quan sát, đàm thoại, luyện tập thực hành IV. Các hoạt động dạy học: A. Mở đầu: Nội dung tập viết ở lớp 3 là tiếp tục rèn cách viết các chữ viết. con. a. Luyện viết chữ hoa. - Trong bài tập viết hôm nay có những chữ hoa nào? - Đa chữ mẫu viết hoa A, V, D, R lên bảng - Gv viết mẫu lên bảng, vừa viết vừa nêu cách viết. - Yêu cầu hs viết các. li. - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con 3 - Yêu cầu hs viết chữ Ăn khoai vào bảng con - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs 3. Hớng dẫn viết vào vở: - Gv đi kiểm tra uốn nắn hs viết - Thu chấm 5-7
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tập viết lớp 3 cả năm_CKTKN, Giáo án Tập viết lớp 3 cả năm_CKTKN,