0

Giáo án Tập viết lớp 3 HK1_CKTKN

41 766 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:20

Thứ . . . . .ngày . . . . . . .tháng . . . . . . năm 200 TIẾT 1 : TẬP VIẾT BÀI 1 : ÔN CHỮ CÁI A – TỪ VỪ A DÍNH I .MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Củng cố cách viết chữ hoa A( viết đúng mẫu ,đều nét và nối chữ đúng quy đònh) thông qua BT ứng dụng: - Viết tên riêng(V ừ A Dính) bằng chữ cỡ nhỏ. - Viết câu ứng dụng(Anh em như thể tay chân/Rách lành đùm bọc dở hay đỡ) bằng chữ cỡ nhỏ II – ĐỒ DÙNG HỌC TẬP - Mẫu chữ viết hoa A. -Tên riêng Vừ A Dínhvà câu tục ngữ trên òng kẻ ô li. -Vở tập viết 3,tập một(vở TV).Bảng con,phấn III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 .KIỂM TRA BÀI CŨ -Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập. 2 DẠY BÀI MỚI 2.1 Gíới thiệu bài GV nêu MĐ, YC của tiết học Hoạt động 1.hướng dẫn viết bảng con a. Hướng dẫn viết trên bảng con - GV theo từ V ừ A Dính cho HS tìm các chữ hoa có trong từ . -GV theo chữ cái A hoa. - GV cho HS nêu cấu tạo của chữ A GV nhận xét chốt ý - GV cho HS nêu cách viết GV viết mẫu : Vừa viết vừa nói cách viết chữ (A) GV ghi bảng - GV cho HS nêu cách viết chữ cái hoa V,D HS nhắc lại. A, D, V Chữ A cao hơn 2 đơn vò chữ gồm 3 nét , đó là 1 nét móc ngược trái 1nét móc ngươc phải 1 nét ngang giữa HS nhận xét HS nêu cách viết HS nêu cách viết GV ghi bảng - GV cho HS viết bảng con GV nhận xét khen các em viết đẹp HĐ2:. HS viết tư,câù ứng dụng GV cho HS đọc từ GV giải nghóa từ Xem sách giáo viên Từ có mấy tiếng . GV nê cách viết GV ghi bảng : cho HS viết bảng con -GV giúp HS hiểu nội dung câu tục ngữ : anh em thân thiết , gắn bó với nhau như chân với tay , lúc nào cũng phải yêu thương , đùm bọc nhau. HĐ3:Hướng dẫn viết vào vở TV -GV nêu yêu cầu : +Viết chữ A : 1 dòng cỡ nhỏ. +Viết các chữ V và D : 1 dòng cỡ nhỏ. +Viết tên Vừ A Dính : 2 dòng cỡ nhỏ. +Viết câu tục ngữ 2 lần 4.Chấm chữa bài -GV chấm nhanh khoảng 5 đến 7 bài. -Sau đó nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm. 5.Củng cố dặn dò -GV nhận xét tiết học. -Nhắc những HS chưa viết xong bài trên lớp về nhà viết tiếp ; luyện viết thêm phần bài ở nhà. Khuyến khích HS học thuộc câu ứng dụng. HS tập viết chữ A,V,D vào bảng con HS nhận xét HS đọc từ V ừ A Dính 3 tiếng HS nêu cách viết từ HS viết từ V ừ A Dính vào bảng con và bảng lớp -HS đọc câu ứng dụng: Anh em như chân với tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. -HS tập viết trên bảng con các chữ : Anh, Rách. -HS viết vào vở . GV nhắc nhở HS ngồi viết đng1 tư thế , chú ý hướng dẫn các em viết đúng nét , độ cao và khoảng cách giữa các chữ . Trình bày câu tục ngữ theo đúng mẫu. Thứ . . . . . ngày . . . . . . tháng . . . . . năm 200 TIẾT 2 TẬP VIẾT BÀI 2 : ÔN CHỮ HOA Ă ,  – ÂU LẠC I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. Củng cố cách viết các chữ vết hoa Ă,  ( viết đúng mẫu , đều nét và nối chữ đúng quy đònh) thông qua bài tập ứng dụng: 1.Viết tên riêng ( Âu Lạc) bằng chữ cỡ nhỏ. 2.Viết câu ứng dụng ( Ăên quả nhớ kẻ trồng cây /Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng ) II – ĐỒ DÙNG HỌC TẬP - Mẫu chữ viết hoa Ă ,  , L -Tên riêng ÂU LẠC và câu tục ngữ trên òng kẻ ô li. -Vở tập viết 3,tập một(vở TV).Bảng con,phấn III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 .KIỂM TRA BÀI CŨ -GV cho HS viết bảng con từ Vừa A Dính . GV cho HS nêu cấu tạo của chữ hoa A . 2 DẠY BÀI MỚI 2.1 Gíới thiệu bài GV nêu MĐ, YC của tiết học * Hoạt động 1: Hướng dẫn viết bảng con a. Hướng dẫn viết trên bảng con -GV treo.chữ Ă và hỏi -Chữ Ă cócấu tạo như thế nào ? -GV treo chữ cái  và nhận xét tưng tự . -Chữ cái Ă,  có cấu tạo giống chữ cái A hoa như thế nào ? -HS viết bảng con , bảng lớp. HS nhắc lại. Chữ Ă có 3 nét chính một nét móc ngược trái và nét móc ngược phải , một nét ngang ở giữa .và một nét phụ cong nhỏ đầu chữ cái Ă -Chữ cái Ă ,  có cấu tạo giống chữ cái A hoa , chỉ khác chữ A là chữ Ă có nét phụ là nét cong nhỏ ở trên đầu chữ cái Ă . Còn chữ cái  có nét GV nhận xét chốt ý - GV cho HS nêu cách viết chữ Ă ,  . GV viết mẫu : Vừa viết vừa nói cách viết chữ (Ă ,  ) - GV ghi bảng - GV cho HS viết bảng con GV nhận xét khen các em viết đẹp HĐ2: HS viết từ ,câu ứng dụng - GV cho HS đọc từ -Từ Âu Lạc là tên nước ta thời cổ , có vua An Dương Vương , đóng đô ở Cổ Loa ( nay thuộc huyện Đông Anh Hà Nội ) - Từ có mấy tiếng . - GV nê cách viết GV ghi bảng : cho HS viết bảng con -GV giúp HS hiểu nội dung câu tục ngữ : Phải biết nhớ ơn những người đã giúp đỡ mình , những người đã làm ra những thứ cho mình được thừa hưởng . HĐ3:.Hướng dẫn viết vào vở TV -GV nêu yêu cầu : +Viết chữ Ă : 1 dòng cỡ nhỏ. +Viết các chư  và L : 1 dòng cỡ nhỏ. +Viết tên riêng Âu Lạc : 2 dòng cỡ nhỏ. +Viết câu tục ngữ 2 lần -Dấu chấm là điểm đặt bút đầu tiên . 4.Chấm chữa bài -GV chấm nhanh khoảng 5 đến 7 bài. -Sau đó nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm. gãy dấu mũ trên đầu chữ cái Â. HS nhận xét -HS nêu cách viết 2 em . -HS nêu cách viết 2 em HS tập viết chữ Ă ,  , vào bảng con HS nhận xét HS đọc từ Âu Lạc -2 tiếng - HS nêu cách viết từ HS viết từ Âu Lạc vào bảng con và bảng lớp -HS đọc câu ứng dụng: -HS tập viết trên bảng con các chữ : Ăn khoai ,Ăn quả . -HS viết vào vở . GV nhắc nhở HS ngồi viết đúng tư thế , chú ý hướng dẫn các em viết đúng nét , độ cao và khoảng cách giữa các chữ . Trình bày câu tục ngữ theo đúng mẫu. 5 .CỦNG CỐ , DẶN DÒ -GV nhận xét tiết học. -Nhắc những HS chưa viết xong bài trên lớp về nhà viết tiếp ; luyện viết thêm phần bài ở nhà. Khuyến khích HS học thuộc câu ứng dụng. Thứ . . . . . ngày . . . . . . tháng . . . . . năm 200 TIẾT 3 TẬP VIẾT BÀI 3 : ÔN CHỮ HOA B - BỐ HẠ I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. Củng cố cách viết các chữ vết hoa B ( viết đúng mẫu , đều nét và nối chữ đúng quy đònh) thông qua bài tập ứng dụng: 1.Viết tên riêng (Bố Hạ ) bằng chữ cỡ nhỏ. 2.Viết câu ứng dụng ( Bầu ơi thương lấy bí cùng / tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn ) II – ĐỒ DÙNG HỌC TẬP -Mẫu chữ viết hoa B -Tên riêng Bố Hạ và câu tục ngữ trên òng kẻ ô li. -Vở tập viết 3,tập một(vở TV).Bảng con,phấn III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 .KIỂM TRA BÀI CŨ -GV cho HS viết GV cho HS nêu cấu tạo của chữ hoa Ă ,  2 DẠY BÀI MỚI 2.1 Gíới thiệu bài GV nêu MĐ, YC của tiết học * Hoạt động 1: Hướng dẫn viết bảng con a. Hướng dẫn viết trên bảng con -GV treo.chữ B và hỏi -Chữ B cao mấy li ? -Chiều ngang rộng mấy li ? -Chữ B có cấu tạo như thế nào ? - -HS viết bảng con , bảng lớp. HS nhắc lại. -Chữ B cao 2 li rưỡi , nằm trong khung hình chữ nhật . -Chiều ngang rộng hơn một đơn vò chữ. Chữ B có 2 nét , nét thứ nhất móc ngược trái , nét 2 là kết hợp của 2 nét cơ bản cong trên và cong phải nối liền nhau tạo thành vòng xoắn nhỏ giữa thân chữ . - HS nhận xét GV nhận xét chốt ý - GV cho HS nêu cách viết chữ Ă ,  . GV viết mẫu : Vừa viết vừa nói cách viết chữ (Ă ,  ) - GV ghi bảng - GV cho HS viết bảng con GV nhận xét khen các em viết đẹp HĐ2:. HS viết từ ,câu ứng dụng - GV cho HS đọc từ ứng dụng . -Từ Bố hạ chỉ một xã ở huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang , nơi có giống cam ngon nổi tiếng . - Từ có mấy tiếng . - GV nê cách viết GV ghi bảng : cho HS viết bảng con -GV treo câu ø ứng dụng -GV giúp HS hiểu nội dung câu tục ngữ : Bầu bí là những cây khác nhau mọc trên cùng một giàn . Khuyên bầu thương bí là khuyên người trong một nước yêu thương đùm bọc lấy nhau . GV cho HS viết một số từ khó . GV cho HS nêu cách từ ứng dụng . HĐ3:.Hướng dẫn viết vào vở TV -GV nêu yêu cầu : +Viết chữ B : 1 dòng cỡ nhỏ. +Viết các chư H và T : 1 dòng cỡ nhỏ. +Viết tên riêng Bố Hạ : 2 dòng cỡ nhỏ. +Viết câu tục ngữ 2 lần -Dấu chấm là điểm đặt bút đầu tiên . 4.Chấm chữa bài -GV chấm nhanh khoảng 5 đến 7 bài. -HS nêu cách viết 2 em . -HS nêu cách viết 2 em HS tập viết chữ Ă ,  , vào bảng con HS nhận xét HS đọc từ Âu Lạc -Bố Hạ -2 tiếng - HS nêu cách viết từ HS viết từ Bố Hạ vào bảng con và bảng lớp -HS đọc câu ứng dụng: . -HS tập viết trên bảng con các chữ : Bầu , tuy . -HS nêu cách viết từ ứng dụng -HS viết vào vở . HS nêu cách ngồi viết đúng tư thế , chú ý hướng dẫn các em viết đúng nét , độ cao và khoảng cách giữa các chữ . Trình bày câu tục ngữ theo đúng mẫu. -Sau đó nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm. 5 .CỦNG CỐ , DẶN DÒ -GV nhận xét tiết học. -Nhắc những HS chưa viết xong bài trên lớp về nhà viết tiếp ; luyện viết thêm phần bài ở nhà. Khuyến khích HS học thuộc câu ứng dụng. Thứ . . . . . ngày . . . . . . tháng . . . . . năm 200 TIẾT 4 : TẬP VIẾT BÀI 4 : ÔN CHỮ CÁI C HOA – CỬU LONG I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. Củng cố cách viết các chữ vết hoa C ( viết đúng mẫu , đều nét và nối chữ đúng quy đònh) thông qua bài tập ứng dụng: 1.Viết tên riêng (Cửu Long ) bằng chữ cỡ nhỏ. 2.Viết câu ứng dụng ( Công cha như núi Thái Sơn / Nghóa mẹ như nước trong nguồn chảy ra ) bằng chữ cỡ chữ nhỏ . II – ĐỒ DÙNG HỌC TẬP -Mẫu chữ viết hoa C -Tên riêng Cửu Long ï và câu tục ngữ trên òng kẻ ô li. -Vở tập viết 3,tập một(vở TV).Bảng con,phấn III – CÁC H OẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 .KIỂM TRA BÀI CŨ -GV cho HS viếtchữ B và từ Bố Hạ . GV cho HS nêu cấu tạo của chữ hoa B 2 DẠY BÀI MỚI 2.1 Gíới thiệu bài GV nêu MĐ, YC của tiết học * Hoạt động 1: Hướng dẫn viết bảng con a. Hướng dẫn viết trên bảng con -GV treo.chữ C và hỏi -Chữ C cao mấy li ? -Chiều ngang rộng mấy li ? -Chữ C có cấu tạo như thế nào ? GV nhận xét chốt ý - GV cho HS nêu cách viết chữ C ,. GV viết mẫu : Vừa viết vừa nói cách viết chữ (C ) -HS viết bảng con , bảng lớp. HS nhắc lại. -Chữ C cao 2 li rưỡi , nằm trong khung hình chữ nhật . -Chiều ngang rộng hơn một đơn vò chữ. . . . . . . - HS nhận xét -HS nêu cách viết 2 em . -HS nêu cách viết 2 em - GV ghi bảng - GV cho HS viết bảng con GV nhận xét khen các em viết đẹp HĐ2: HS viết từ,câu ứng dụng - GV cho HS đọc từ ứng dụng . -Cửu Long là dòng sông lớn nhất nước ta , chảy qua nhiều tỉnh ở Nam Bộ . - Từ có mấy tiếng . - GV nê cách viết GV ghi bảng : cho HS viết bảng con GV treo câu ø ứng dụng -GV giúp HS hiểu nội dung câuCa dao : Công ơn của cha mẹ rất lớn lao . -Gv cho HS viết bảng con tiếng khó . - -GV cho HS nêu cách viết từ ứng dụng . HĐ3:.Hướng dẫn viết vào vở TV -GV nêu yêu cầu : +Viết chữ C : 1 dòng cỡ nhỏ. +Viết các chư L và N : 1 dòng cỡ nhỏ. +Viết tên riêng Cửu Long ï : 2 dòng cỡ nhỏ. +Viết câu tục ngữ 2 lần - Dấu chấm là điểm đặt bút đầu tiên . - GV hướng dẫn các em viết đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ . Trình báy câu tục ngữ theo đúng mẫu . 4.Chấm chữa bài -GV chấm nhanh khoảng 5 đến 7 bài. -Sau đó nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm. 5 .CỦNG CỐ , DẶN DÒ -GV nhận xét tiết học. -HS nêu cách viết chữ T , S , N . -HS tập viết chữ C , L , S , N vào bảng con HS nhận xét HS đọc Cửu Long -2 tiếng - HS nêu cách viết từ HS viết từ Bố Hạ vào bảng con và bảng lớp -HS đọc câu ứng dụng: HS tập viết trên bảng con các chữ :Công , Thái Sơn , Nghóa . -HS nêu cách viết từ ứng dụng HS nêu cách ngồi viết đúng tư thế , -HS viết vào vở theo yêu cầu GV . [...]... +Viết các chữ I: 1 dòng +Viết chữ Ô, K : 1dòng +Viết tên riêng ng Ích Khiêm : 2dòng +viết câu tục ngữ : 5 dòng -HS viết 4 Chấm, chữa bài -HS tập viết chữ I, vào bảng con HS nhận xét HS đọc ng Ích Khiêm -3 tiếng -Chữ I., Ô , K - HS nêu cách viết chữ - HS nêu cách viết từ HS viết viết từ ông Ích Khiêm vào bảng con và bảng lớp HS nêu cách viết chữ -HS nhận xét - đọc câu ứng dụng: -Ít HS nêu cách viết. .. HS đọc Ghềnh Ráng -2 tiếng - HS nêu cách viết từ HS viết từ Ghềnh Ráng vào bảng con và bảng lớp -HS nhận xét -HS đọc câu ứng dụng HS tập viết trên bảng con các chữ :Ai, Ghé -HS nêu cách viết câu ø ứng dụng - HS nêu cách ngồi viết đúng tư thế , -HS viết vào vở theo yêu cầu GV Thứ ngày tháng năm 200 TIẾT 10: BÀI 10 : TẬP VIẾT ÔN CHỮ HOA G I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố cách viết các chữ... -HS nêu cách viết -Chữ hát có cấu tạo như thế nào ? -Chữ viết có trong bài là chữ N ,V -HS nêu cách viết chữ N V GV nhận xét chốt ý - HS nhận xét - GV cho HS nêu cách viết chữ H -HS nêu cách viết 2 em GV viết mẫu : Vừa viết vừa nói -HS nêu cách viết 2 em cách viết chữ ( H) -HS tập viết chữ H, N , V vào - GV ghi bảng - GV cho HS viết bảng con GV nhận xét khen các em viết đẹp HĐ2: HS viết từ câu ứng... TIẾT 13 TẬP VIẾT ÔN CHỮ CÁI I HOA – ÔNG ÍCH KHIÊM BÀI 13 : I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố cách viết các chữ vết hoa I thông qua bài tập ứng dụng: 1 .Viết tên riêng ( ông Ích Khiêm ) bằng chữ cỡ nhỏ 2 .Viết câu ứng dụng : Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí bằng chữ cỡ nhỏ II – ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC -Mẫu chữ viết hoa I Ô , K -Các chữ ng Ích Khiêm và câu ứng dụng viết trên dòng kẻ ô li -Vở tập viết 3 ,tập một(vở... -Chữ viết hoa là chữ dê , đê , ca -HS nêu cách viết chữ K -HS tập viết chữ, K vào bảng con HS nhận xét - HS nêu cách viết từ HS viết từ Kim Đồng ï vào bảng con và bảng lớp -HS nhận xét - -HS đọc câu ứng dụng: HS tập viết trên bảng con các chữ :Dao sắc -HS nêu cách viết câu ø ứng dụng +Viết chữ D : 1 dòng cỡ nhỏ +Viết các chư Đ và K : 1 dòng cỡ nhỏ +Viết tên riêng Kim Đồng ï : 2 dòng cỡ nhỏ +Viết. .. -Trong câu có những tiếng nào viết hoa ? -HS tập viết trên bảng con: từ Khi -GV cho HS nêu cách viết câu ứng dụng -Khi HĐ 3. Hướng dẫn viết vào vở TV HS nêu cách viết câu ø ứng dụng -GV nêu yêu cầu +Viết các chữ K: 1 dòng +Viết chữ Kh , Y: 1 dòng +Viết tên riêng Yết Kiêu : 2dòng +viết câu tục ngữ : 5 dòng - HS nêu cách ngồi viết đúng tư -HS viết thế , 4.Chấm, chữa bài -HS viết vào vở theo yêu cầu GV... nào viết hoa ? -HS tập viết trên bảng con: từ Lời nói ,Lựa lời , -GV cho HS nêu cách viết câu ứng dụng HĐ 3. Hướng dẫn viết vào vở TV -GV nêu yêu cầu +Viết các chữ L: 1 dòng +Viết tên riêng Lê Lợi : 2dòng +viết câu tục ngữ : 2 dòng -HS viết 4.Chấm, chữa bài 5 CỦNG CỐ , DẶN DÒ -GV nhận xét tiết học -HS tập viết chữ L vào bảng con HS nhận xét HS đọc Lê lợi - 2 tiếng -Chữ L - HS nêu cách viết từ HS viết. .. B 1 dòng +Viết tên riêng Mạc Thò Bưởi: 2dòng +viết câu tục 2 dòng -HS viết 4.Chấm, chữa bài 5 CỦNG CỐ , DẶN DÒ -HS nêu cách viết 2 em -HS tập viết chữ M vào bảng con HS nhận xét HS đọc Mạc Thò Bưởi - 3 tiếng -Chữ M, T, B -HS nêu cách viết chữ - HS nêu cách viết từ HS viết từ vào bảng con và bảng lớp -HS nhận xét -HS đọc câu ứng dụng: Từ Một, Ba -HS viết bảng con , bảng lớp HS nêu cách viết câu ø... nêu cách viết chữ K GV viết mẫu : Vừa viết vừa nói cách -HS nêu cách viết 2 em viết chữ ( K) - GV ghi bảng - GV cho HS viết bảng con -HS nêu cách viết 2 em -HS tập viết chữ K vào bảng con HS nhận xét GV nhận xét khen các em viết đẹp HĐ2: HS viết tư câù ứng dụng - GV cho HS đọc từ ứng dụng:Yết Kiêu - Từ có mấy tiếng ? HS đọc Yết Kiêu - -Những chữ nào viết hoa ? - 2 tiếng GV cho HS nêu cách viết của... tiếng - HS nêu cách viết từ HS viết từ Ê-đê vào bảng con và bảng lớp -HS nhận xét -HS đọc câu ứng dụng: HS tập viết trên bảng con các chữ :Ê-đê, Em -HS nêu cách viết câu ø ứng dung - - HS nêu cách ngồi viết đúng tư thế , -HS viết vào vở theo yêu cầu GV Thứ ngày tháng năm 200 TIẾT 8: BÀI 8 : TẬP VIẾT ÔN CHỮ HOA G I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố cách viết các chữ vết hoa G( viết đúng mẫu , . nêu cách viết chữ Ch õ , -GV viết bảng vừa viết vừa nói cách viết - GV cho HS nêu cách viết từng chữ V , A , N. - GV cho HS viết bảng con GV nhận xét khen các em viết đẹp -HS viết bảng. nêu cách viết từ HS viết từ Âu Lạc vào bảng con và bảng lớp -HS đọc câu ứng dụng: -HS tập viết trên bảng con các chữ : Ăn khoai ,Ăn quả . -HS viết vào vở . GV nhắc nhở HS ngồi viết đúng. trên lớp về nhà viết tiếp ; luyện viết thêm phần bài ở nhà. Khuyến khích HS học thuộc câu ứng dụng. Thứ . . . . . ngày . . . . . . tháng . . . . . năm 200 TIẾT 3 TẬP VIẾT BÀI 3 : ÔN CHỮ HOA
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tập viết lớp 3 HK1_CKTKN, Giáo án Tập viết lớp 3 HK1_CKTKN, , BÀI 11: ÔN CHỮ HOA G.(Gh)

Mục lục

Xem thêm