SKKN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THCS

43 1.5K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2015, 20:34

SÁNG KIẾN – KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THCS Người thực hiện : Phạm Thanh Duy A. ĐẶT VẤN ĐỀ I - Lý do chọn đề tài: Mục tiêu của nền giáo dục nước ta được xác định rất rõ trong Luật giáo dục.Tại điều 2 Luật giáo dục năm 2005 đã nêu “ Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp; trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc” Trong quá trình giáo dục, ngoài việc hình thành cho học sinh thái độ đúng đắn, các hành vi và thói quen tốt, các kỹ năng hoạt động và ứng xử trong các mối quan hệ xã hội về chính trị, đạo đức , pháp luật…., còn phải giúp các em bổ sung và hoàn thiện những tri thức đã học trên lớp. Vậy, quá trình giáo dục không những được thực hiện thông qua các hoạt động giáo dục trên lớp mà còn thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp(HĐGDNGLL). HĐGDNGLL có vị trí rất quan trọng trong quá trình giáo dục. Quá trình giáo dục đối với học sinh THCS có nhiều thú vị nhưng cũng không ít phức tạp, đòi hỏi phải có sự khéo léo, kịp thời, đúng đắn, lôi cuốn các em hoạt động, nhằm phát huy khuynh hướng tự lập, sáng tạo, tinh thần tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật. Vì vậy, có thể nói HĐGDNGLL có vị trí then chốt trong quá trình giáo dục nhằm định hướng,điều chỉnh quá trình giáo dục đạt hiệu quả cao. Thực tế ,trong những năm qua, đối với học sinh phần lớn là con em người lao động, sống tốt đời đẹp đạo rất thích được tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, giao lưu văn hoá…, qua đó có dịp học hỏi các kỹ năng giao tiếp, ứng xử có văn hoá, những thói quen tốt trong học tập cũng như trong đời sống. Tuy nhiên, môi trường xã hội xung quanh cũng có tác động xấu đến các em, nên lãnh đạo nhà trường rất lung túng trong việc ra kế hoạch, nội dung hoạt động GDNGLL sao cho cá hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tập thể của học sinh. Sau thời gian được học tập, nghiên cứu, tiếp thu những kiến thức của các thầy cô giáo ở trường cán bộ quản lý II – TP Hồ Chí Minh tôi nhận thức được rằng: Để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh thì HĐGDNGLL là một trong những hoạt động thiết yếu. Mặt khác , trong thời gian qua, trường THCS Dray Bhăng, những HĐGDNGLL còn quá mơ hồ, chưa thực sự trở thành một hoạt động bổ ích cho học sinh. Với lý do đó, tôi chọn đề tài : “ Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THCS”. II. Mục đích nghiên cứu: Tôi rất tâm đắc với đề tài này với mục đích, mong muốn : - Để bản thân soi rọi lại những lý luận đã học vào thực tiễn công tác quản lý HĐGDNGLL ở trường trong những năm học qua, kiểm nghiệm lại những việc đã làm được, qua đó khắc phục những hạn chế còn tồn tại, phát huy những điểm mạnh để thực hiện có hiệu quả cao hơn hoạt động GDNGLL trong thời gian tiếp theo. - Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm và mạnh dạn đưa ra những đề xuất để lãnh đạo nhà trường quản lý tốt hoạt động này, đưa HĐGDNGLL đi vào nề nếp, ổn định và phát triển góp phần hoàn thiện mục tiêu đào tạo cấp học của nhà trường. B. NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI A . CƠ SỞ LÝ LUẬN. I. Khái niệm. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ( HĐGDNGLL ) là những hoạt động giáo dục được thực hiện ngoài thời gian học tập, nhằm lôi cuốn đông đảo học sinh tham gia để mở rộng hiểu biết, tạo không khí vui tươi lành mạnh, tạo cơ hội để học sinh rèn luyện thói quen sống trong cộng đồng và phát huy tối đa năng lực, sở thích của từng cá nhân. HĐGDNGLL là một mặt hoạt động giáo dụccơ bản được thực hiện một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần hình thành nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. HĐGDNGLL được phân chia hai mức độ do phạm vi tác động của lực lượng tổ chức các hoạt động chi phối.Đó là hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài nhà trường. HĐGDNGLL do nhà trường quản lý chỉ đạo, với sự tham gia của các lực lượng xã hội. Nó được tiến hành xen kẻ hoặc tiếp nối hoạt động dạy học trong phạm vi nhà trường hoặc trong đời sống xã hội. Hoạt động nà diễn ra trong suốt năm học và cả thời gian nghỉ hè để khép kín quá trình đào tạo, làm cho quá trình này được thực hiện mọi nơi mọi lúc. HĐGDNGLL là tổ chức cuộc sống của thanh thiếu niên để giáo dục, là cuộc sống thực của họ về học tập, lao động, vui chơi…Giáo dục ngoài nhà trường là trách nhiẹm của toàn xã hội, của gia đình học sinh, nhà trường đóng vai trò cố vấn sư phạm và phối hợp tổ chức. II. Vị trí vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: - Về mặt pháp lý, theo điều lệ nhà trường phổ thông, các hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông bao gồm : - Hoạt động giáo dục trên lớp thông qua việc dạy và học các moan học theo quy định. - Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do nhà trường phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tổ chức, bao gồm các hoạt động ngoại khoá về khoa học, đố vui qua các môn học, thể dục thể thao nhằm phát triển năng lực toàn diện của học sinh và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hoá, các hoạt động giáo dục môi trường, hoạt động công ích, các hoạt động xã hội, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của học sinh. - Về phương diện thực tiễn, HĐGDNGLL có vị trí là cầu nối hai chiều giữa nhà trường và xã hội. - HĐGDNGLL tạo điều kiện cho nhà trường phát huy vai trò của mình với đời sống xã hội, mở ra khả năng thuận lợi để gắn học với hành, nhà trường với xã hội. - HĐGDNGLL là điều kiện và phương tiện để huy động sức mạnh cộng đồng tham gia vào quá trình giáo dục đào tạo học sinh. III. Nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 1. Những nhiệm vụ về nhận thức. - HĐGDNGLL giúp học sinh bổ sung, củng cố và hoàn thiện những tri thức đã học trên lớp, đồng thời giúp các em có những hiểu biết mới, mở rộng nhân sinh quan với thế giới xung quanh, cộng đồng và xã hội. - HĐGDNGLL giúp học sinh có điều kiện vận dụng tri thức vào hoạt động hằng ngày, biết tự điều chỉnh hành vi đạo đức,lối sống cho phù hợp.Qua đó từng bước làm giàu thêm những kinh nghiệm thực tế, xã hội cho các em. - HĐGDNGLL giúp học sinh định hướng chính trị,xã hội, có những hiểu biết nhất định về truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống xây doing và bảo vệ tổ quốc, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, đất nước, địa phương…Qua đó tăng thêm hiểu biết, thái độ đối với Bác Hồ, về Đảng, về Đoàn, về Đội. - HĐGDNGLL giúp học sinh có những hiểu biết tối thiểu về các vấn đề có tính thời đại như vấn đề quốc tế, hợp tác, hoà bình, hữu nghị, bảo vệ môi trường, dân số kế hoạch hoá gia đình, vấn đề phòng chống tệ nạn xã hội, vấn đề pháp luật…. 2. Nhiệm vụ giáo dục thái độ. - HĐGDNGLL từng bước hình thành cho học sinh niềm tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa, vào tương lai đất nước, từ đó các em có long tự hào dân tộc, mong muốn làm đẹp truyền thống của trường, của lớp, của quê hương đất nước. - HĐGDNGLL từng bước hình thành cho học sinh những tình cảm tốt đẹp, trong sáng, tình cảm thầy trò, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước. Qua đó giúp các em biết kính yêu và tôn trọng cái tốt, cái đẹp, biết ghét cái xấu, cái lỗi thời không phù hợp. - HĐGDNGLL bồi dưỡng, xây dựng cho học sinh lối sống phù hợp với đạo đức, chấp hành pháp luật, truyền thống tốt đẹp của địa phương, đất nước. - HĐGDNGLL góp phần giáo dục học sinh tình đoàn kết hữu nghj với các bạn thiếu niên quốc tế, với các dân tộc khác trên thế giới. - HĐGDNGLL bồi dưỡng cho học sinh tính tích cực, tính năng động, sáng tạo, sẵn sàng tham gia những hoạt động xã hội, hoạt động tập thể của trường, lớp vì lợi ích chung, vì sự trưởng thành và tiến bộ của bản thân. 3. Nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng. - HĐGDNGLL rèn luyện cho học sinh kỹ năng giao tiếp,ứng xử có văn hoá, có thói quen tốt trong học tập, lao động công íchvà các hoạt động khác. -HĐGDNGLL rèn cho học sinh kỹ năng tự quản, trong đó có kỹ năng tổ chức, điều khiển và thực hiện một hoạt động tập thể có hiệu quả, kỹ năng nhận xét, đánh giá kết quả họat động. - HĐGDNGLL rèn cho học sinh các kỹ năng giáo dục, tự điều chỉnh, kỹ năng hoà nhập để thực hiện tốt các nhiệm vụ do thầy cô giáo, do nhà trường hoặc tập thể giao cho. IV. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GD NGLL. Để đảm bảo hiệu quả cao của hoạt động này, quá trình tổ chức phải tuân theo các nguyên tắc sau nay : 1. Nguyên tắc về tính mục đích và tính kế hoạch. - Tính mục đích : Cần xác định mục tiêu, yêu cầu hoạt động GDNGLL cho cả năm học, từng học kỳ, từng hoạt động, trong đó tính đa dạng của mục tiêu can được định hướng nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát là phát triển nhân cách cho học sinh. - Tính kế hoạch : Mọi hoạt động đếu cần có kế hoạch, đặc biệt kế hoạch HĐGDNGLL can đảm bảo tính ổn định tương đối, tính hệ thống, tính hướng đích không gây sự xáo trộn, tuỳ tiện.Trên cơ sở kế hoạch, nhà trường định ra cáh thức tổ chức, chỉ đạo nội dung, phương tiện và quy mô hoạt động. 2. Tính tự nguyện, tự giác. Nếu học tập trên lớp là bắt buộc thì HĐGDNGLL là tự nguyện , tự giác. Các em có quyền lựa chọn các hoạt động mà mình ưu thích. Nguyên tắc này đảm báo cho học sinh quyền lựa chọn tham gia các hoạt động phù hợp với khă năng, hứng thú, sức khoẻ và điều kiện cụ thể của bản thân mỗi em; Chỉ có như vậy,nhà trường- nhà giáo dục mới tạo được sự hứng thú, tự giác , tích cực tham gia hoạt động, phát huy được thiên hướng, khả năng của mỗi học sinh, trên cơ sở đó giúp nhà trường và gia đình hướng nghiệp học sinh phù hợp nhất. Nguyên tắc này đòi hỏi nhà trường- các nhà giáo dục phải tổ chức được nhiều hoạt động phong phú, đa dạng; tổ chức và duy trì được nhiều nhóm hoạt động với các chủ đề khác nhau như câu lac bo bộ moan, các đội thể thao, đội văn nghệ…; các hoạt động giao lưu kết bạn trong và ngoài nhà trường, hoạt động tham gia du lịch kết hợp học tập…Chỉ khi đó, học sinh mới có thể tự nguyện, tự giác và theo hứng thú của mình lựa chọn cho mình loại hình hoạt động thích hợp. 3. Tính đến đặc điểm lứa tuổi và tính cá biệt của học sinh. - Mỗi lứa tuổi có những đặc điểm sinh lý khác nhau, cá biệt có một số ít học sinh có những biểu hiện khác biệt trong quá trình phát triển. Nhà trường- thầy cô giáo phải hiểu biết nhũng nét đặc trưng của sự phát triển này để tổ chức hoạt động có nội dung và hình thức đáp ứng nhu cầu và phù hợp với khả năng phát triển của học sinh. Vì vậy, thầy cô thường xuyên theo dõi học sinh, phát hiện những nét mới, những khả năng mới được hình thành ở các em để kịp tghời đề xuất và điều chỉnh và hình thức hoạt động cho phù hợp với sự phát triển của các em trong từng giai đoạn của năm học, cấp học. 4. Kết hợp lãnh đạo sư phạm của thầy với tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh. Học sinh THCS có tính tích cực hoạt động tập thể và đã có khả năng tự quản.Tuy nhiên các em chưa có đủ kinh nghiệm sống, vì vậy can có sự lãnh đạo, hướng dẫn sư phạm của thầy cô một cách thường xuyên ( nhưng không làm thay họ ) 5. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả. Khi tiến hành bất cứ hoạt động nào cũng phải tính đến tính hiệu quả. Nhưng hiệu quả giáo dục được đặt lên hàng đầu, chủyêú của HĐNGLL. Kết hợp hiệu quả giáo dục với các hiệu quả khác như : kinh tế, chính trị, xã hội…thì phải lấy hiệu quả giáo dục để điều chỉnh các hiệu quả khác V. MỤC TIÊU, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP. 1. Mục tiêu hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. - HĐGDNGLL nhằm : a. Củng cố và khắc sâu kiến thức của các môn học; mở rộng và nâng cao hiểu biết cho học sinh về các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm hoạt động tập thể của học sinh. b. Rèn luyện cho học sinh các kỷ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi học sinhTHCS như : kỹ năng giao tiếp ứng xử có văn hoá; kỹ năng tổ chức quản lý và tham gia các hoạt động tập thể với tư cách là chủ thể của hoạt động; kỹ năng tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập,rèn luyện; cũng cố, phát triển các hành vi, thói quen tốt trong học tập, lao động và công tác xã hội. c. Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội; hình thành tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc sống, với quê hương đất nước; có thái độ đúng đắn đối với các hiện tượng tự nhiên và xã hội. 2. Nội dung của HĐGDNGLL. - Hoạt động chính trị- xã hội và nhân văn; - Hoạt động văn hóa nghệ thuật; - Hoạt động thể dục thể thao; - Hoạt động lao động, khoa học, kỹ thuật, hướng ngghiệp; - Hoạt động vui chơi giải trí. VI. QUẢN LÝ HĐ GD NGLL Ở TRƯỜNG THCS. Trong trường trung học cơ sở, để quản lý hoạt động giáo dục nói chung, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nói riêng, người hiệu trưởng can thực hiện các chức năng sau: 1. Xây dựng kế hoạch. Đây là chức năng quan trọng trong công tác quản lý của hiệu trưởng, nhằm định hướng cho hoạt động GDNGLL tại trường trong từng thời điểm của năm học.Để xây dựng kế hoạch đạt kết quả cần đảm bảo các yêu cầu sau : - Về thời gian : Đầu năm học - Về quy định : Thực hiện các bước sau : + Lập dự thảo kế hoạch + Họp thảo luận dự thảo từ các bộ phận liên quan + Thống nhất, điều chỉnh trước khi ban hành - Về nội dung : + Xác định đúng mục tiêu quản lý HĐNGLL theo các văn bản chỉ đạo của từng năm học của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD& ĐT + Xây dưng cụ thể chương trình hành động trong năm, học kỳ, tháng [...]... tốt mục tiêu giáo dục của nhà trường, của cấp học VII NHỮNG NỘI DUNG HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp rât phong phú và đa dạng, chủ yếu tập trung vào 5 loại hình hoạt động sau đây 1 Hoạt động xã hội và nhân văn - Hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện về chính trị, xã hội trong nước và quốc tế hoặc nhưng sự kiện đáng chú ý ở địa phương... học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc” Điều 3, Chương I, Luật giáo dục còn thiếu tính chất, nguyên lý giáo dục như sau: Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội” Điều 24, Điều lệ trường trung học qui định: “… Hoạt động giáo dục. .. giáo dục do nhà trường phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường tổ chức, bao gồm hoạt động ngoại khoá về khao học, văn hoá, thể dục thể thao, nhằm phát triển năng lực toàn diện của học sinh và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu; các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hoá; các hoạt động giáo dục môi trường; các họct động công ích, các hoạt dộng xã hội, các hoạt động từ thiện... Sở GD và ĐTDak Lak - Căn cứ hướng dẫn số 79/PGD và ĐT – THCS, V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD THCS năm học 2008 – 2009, ngày 29/9/2008 - Căn cứ tài liệu phân phối chương trình THCS hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Sở GD – ĐT Dak Lak năm 2008 – 2009 - Căn cứ kế hoạch thực hiện năm học 2008 – 2009 của trường THCS Dray Bhăng, Cư Kuin, Dak Lak CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC... khuyến khích, động viên GV , khai thác năng lực của họ để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, kinh phí qu hạn chế nn sẽ khĩ duy trì lu di sự nhiệt tình trch nhiệm của gio vin - Năng lực lnh đạo, quản lý cịn hạn chế ở một số hoạt động CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT, CẢI TIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HĐGDNGLL Ở TRƯỜNG THCS DRAY BHĂNG Xuất pht từ thực trạng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường trong... kinh tế, văn hoá ở địa phương…) - Hoạt động kết nghĩa, giao lưu với các trường, các lớp, các cơ sở sản xuất, đơn vị quân đội… - Hưởng ứng và tham gia các hoạt động lễ hội, hoạt động văn hoá, truyền thống ở địa phương - Công tác Trần Quốc Toản và các hoạt động nhân đạo đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện khác như thăm hỏi và giúp đỡ các gia đình, các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ở địa phương,... mới tại lô cao su của nông trường cao su 19/08, cần thiết phải tính đến những điều kiện cơ sở vật chất lin quan HĐGDNGLL của nhà trường trong tương lai Ví dụ : Sn trường, cy xanh, hội trường lớn, sân khấu, hệ thống âm thanh cố định… -TI LIỆU THAM KHẢO : 1 Gio trình quản lý HĐGDNGLL 2 Hoạt động giáo dục ngoài giờ lênlớp ở trường THCS (Đặng Vũ Hoạt – 2005) 3 Ti liệu bồi... sinh chịu tc động của nhiều nhân tố,trong đó giáo dục đóng vai trị chủ đạo Nhà quản lý cần phải biết hướng học sinh vào nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, xây dựng mối quan hệ nhiều mặt với các lực lượng trong v ngồi nh trường, tìm tịi, phối hợp nhiều phương php nhằm mang lại hiệu quả gio dục cao Qua phn tích thực trạng hiệu trưởng quản lý hoạt động giáo dục ngoi giờ ln lớp của trường THCS Dray Bhăng,... ý kiến như sau : 1 Nng cao nhận thức của hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh về nội dung giáo dục học sinh thông qua con đường dạy học v hoạt động ngoài giờ lên lớp 2 Coi trọng HĐGDNGLL ở tiết sinh hoạt lớp cuối tuần vì được tổ chức trong một không gian nhỏ của lớp học, mọi học sinh đều được cơ hội tham gia, GVCN dễ năm bắt sự vận động và phát triển của từng học sinh 3 Cần ch trọng... tính tích cực, độc lập sáng tạo của học sinh 6 5 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 6 V MỤC TIÊU, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 6 1 Mục tiêu hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 2 Nội dung của HĐGDNGLL 7 VI QUẢN LÝ HĐGDNGLL Ở TRƯỜNG THCS 7 1 Xây dựng kế hoạch 7 . trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: - Về mặt pháp lý, theo điều lệ nhà trường phổ thông, các hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông bao gồm : - Hoạt động giáo dục trên lớp thông. mức độ do phạm vi tác động của lực lượng tổ chức các hoạt động chi phối.Đó là hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài nhà trường. HĐGDNGLL do nhà trường quản lý chỉ đạo,. trí. VI. QUẢN LÝ HĐ GD NGLL Ở TRƯỜNG THCS. Trong trường trung học cơ sở, để quản lý hoạt động giáo dục nói chung, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nói riêng, người hiệu trưởng can thực hiện các

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan