SKKN Vận dụng kỹ thuật động não vào dạy học bất đẳng thức nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh

29 2.2K 5
SKKN Vận dụng kỹ thuật động não vào dạy học bất đẳng thức nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: " VẬN DỤNG KỸ THUẬT ĐỘNG NÃO VÀO DẠY HỌC BẤT ĐẲNG THỨC NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH" 1 PHẦN I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong chương trình toán ở phổ thông, bất đẳng thức được coi là một chuyên đề khó, nếu không muốn nói là khó nhất. Câu hỏi liên quan tới bất đẳng thức cũng là câu có độ khó cao nhất trong các đề thi tuyển sinh đại học, các đề thi học sinh giỏi, và nó thường được dùng để phân loại các học sinh khá, giỏi. Từ trước tới nay cũng đã có rất nhiều sách viết về bất đẳng thức, có rất nhiều đề thi các cấp có bài toán bất đẳng thức, nhưng các bài toán bất đẳng thức dù có mặt ở đâu và với tần suất như thế nào thì khi gặp chúng đa số học sinh đều bỏ qua vì khó. Chính vì vậy mà việc dạy học bất đẳng thức không phải là việc dễ và gần như chỉ dành cho đối tượng học sinh khá, giỏi. Song xét theo một khía cạnh khác thì bất đẳng thức thực ra lại là một trong những chuyên đề có tác dụng phát huy tính sáng tạo, tích cực tư duy của học sinh, tạo ra hứng thú, say mê khi học môn toán. Vì vậy, nếu vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực vào dạy học bất đẳng thức sẽ góp phần rất lớn cho sự thành công của việc dạy học bất đẳng thức. Trong số các kỹ thuật dạy học tích cực đang được áp dụng hiện nay thì kỹ thuật động não được coi là có tác dụng rất hữu hiệu trong việc phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh không chỉ trong quá trình học tập và nghiên cứu, mà còn trong cả công việc và cuộc sống sau này của họ. Kỹ thuật động não rất phù hợp với việc dạy học bất đẳng thức, có tác dụng khơi nguồn sáng tạo cho học sinh. Nhưng vận dụng như thế nào cho phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung chương trình, phân bổ thời gian, trình độ của học sinh, là vấn đề không đơn giản và yêu cầu có sự đầu tư thích đáng. Vì vậy, tôi 2 chọn đề tài “Vận dụng kỹ thuật động não vào dạy học bất đẳng thức nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh” làm đề tài nghiên cứu của mình. II. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Do điều kiện thời gian và kinh nghiệm có hạn nên đề tài chỉ dừng ở việc vận dụng kỹ thuật động não vào dạy học bất đẳng thức. III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề xuất một số biện pháp cụ thể dựa trên những kinh nghiệm của bản thân trong quá trình giảng dạy nhằm vận dụng có hiệu quả kỹ thuật động não vào dạy học bất đẳng thức. IV. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Trong quá trình giảng dạy nếu vận dụng kỹ thuật động não vào dạy học bất đẳng thức thì không chỉ đạt được yêu cầu về mặt kiến thức mà còn phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học sinh, giúp học sinh tự tin, có hứng thú, niềm say mê để tiếp tục trau dồi các bài toán về bất đẳng thức. V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong đề tài này, tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài như: Sách giáo khoa, tài liệu về tâm lí, giáo dục, tài liệu về phương pháp dạy học Toán, tài liệu về bất đẳng thức, - Phương pháp điều tra quan sát: Tìm hiểu việc vận dụng các kỹ thuật dạy học tích cực ở trường THPT Đông Sơn I. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tham dự các buổi họp chuyên môn, trao đổi ý kiến với các giáo viên tổ Toán ở trường THPT Đông Sơn I. 3 - Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành thực nghiệm bao gồm dạy và kiểm tra đối với các lớp 10A5 năm học 2007 – 2008, 10A10 năm học 2010 – 2011 và 10A5 năm học 2011 – 2012 của trường THPT Đông Sơn 1. PHẦN II: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI I. ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 4 Định hướng đổi mới phương pháp dạy và học đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII (1 - 1993), Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII (12 - 1996), được thể chế hóa trong Luật Giáo dục (12 - 1998), được cụ thể hóa trong các chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là chỉ thị số 15 (4 - 1999). Luật Giáo dục, điều 24.2, đã ghi: "Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh". Có thể nói cốt lõi của đổi mới dạy và học là hướng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động. II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp dạy học tích cực là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Phương pháp dạy học tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy, tuy nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động. Ở cấp độ cao hơn của phương pháp dạy học, người ta có thể nói tới các đường hướng dạy học. Ở cấp độ thấp hơn của phương pháp dạy học, người ta có thể nói tới các kỹ thuật dạy học. Một phương pháp dạy học có thể bao gồm nhiều kỹ thuật dạy học khác nhau. Chẳng hạn, hiểu một cách đơn giản, để có được một giờ dạy học bằng phương pháp dạy học tích 5 cực thì giáo viên đã phải phối hợp, vận dụng một cách phù hợp nhiều kỹ thuật dạy học tích cực khác nhau. Trong quá trình đổi mới các phương pháp dạy học thì việc sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát huy sự tham gia tích cực và có hiệu quả của người học vào quá trình dạy học. Do đó, áp dụng các kỹ thuật này trong dạy học có tác dụng kích thích tư duy, khả năng sáng tạo và sự cộng tác làm việc của người học. Các kỹ thuật dạy học tích cực đang được áp dụng rộng rãi hiện nay mà chúng ta có thể kể đến là: động não, XYZ, bể cá, ổ bi, tia chớp, 3 lần 3, Chúng có thể được áp dụng thuận lợi trong làm việc nhóm, song cũng có thể được kết hợp thực hiện trong các hình thức dạy học toàn lớp nhằm phát huy tính tích cực của người học. Trong đó, kỹ thuật động não được coi là có tác dụng rất hữu hiệu trong việc phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh không chỉ trong quá trình học tập và nghiên cứu, mà còn trong cả công việc và cuộc sống sau này của họ. III. ĐỘNG NÃO LÀ GÌ? Kỹ thuật động não do Alex Osborn (Mỹ) đưa ra năm 1941, được phát triển dựa trên một kỹ thuật truyền thống từ Ấn Độ. Động não (brainstoming), hay còn gọi là công não / tấn công não / tập kích não, là một kỹ thuật nhằm huy động những tư tưởng mới mẻ, độc đáo về một chủ đề của các thành viên trong quá trình thảo luận xung quanh một vấn đề, để từ đó rút ra những giải pháp được cho là khả thi nhất. Các thành viên được cổ vũ tham gia một cách tích cực, không hạn chế các ý tưởng nhằm tạo ra “cơn lốc” các ý tưởng. Tác giả đạt giải Noel hòa bình năm 1963 có một câu nói nổi tiếng: “Cách tốt nhất để có được một ý tưởng tốt là phải có thật nhiều ý tưởng” (The best way to get a good idea is to get a lot of ideas – Linus Carl Pauling). Thế nhưng ý tưởng không phải tự nhiên mà có, nó phải được đánh thức đúng cách. Nếu giáo viên biết sử dụng kỹ thuật động não 6 đúng lúc, đúng chỗ thì sẽ giúp học sinh đánh thức trí tưởng tượng, sức sáng tạo đang ẩn sâu trong tiềm thức của họ. Do đó, người học phải có một tâm trạng thật thoải mái, không bị gò ép để tất cả những ý nghĩ, hình ảnh được tuôn ra một cách phóng khoáng và ngẫu nhiên, thậm chí có cả những ý kiến bị cho là ngớ ngẩn. Điều quan trọng là người học phải nghĩ ra được càng nhiều ý tưởng càng tốt, trong lúc động não thì không quan tâm đánh giá tính tốt xấu, tính hữu dụng, của ý tưởng. Biết đâu có những ý tưởng mà giáo viên và bạn học cho là ngớ ngẩn lại giúp họ có được một ý tưởng cực kỳ sáng tạo và độc đáo mà chưa ai nghĩ tới. IV. QUY TẮC CỦA ĐỘNG NÃO Người khởi xướng ra kỹ thuật này, A. Osborn, quan sát thấy rằng mỗi người thường thuộc một trong hai thiên hướng tư duy chính là sáng tạo và phê phán. Nếu để 2 nhóm người này ngồi cùng nhau thì thường dẫn đến tranh luận kéo dài và kết quả đạt được không cao. Do đó, động não dựa trên nguyên tắc quan trọng nhất là: Tách quá trình phát sinh ý tưởng và quá trình đánh giá ý tưởng thành hai giai đoạn riêng biệt. Như vậy, điểm nổi bật của động não là tránh đánh giá và phê phán trong quá trình thu thập ý tưởng của các thành viên. Đồng thời, khuyến khích số lượng các ý tưởng, cho phép sự tưởng tượng và liên tưởng. V. ĐĂC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU - Kỹ thuật động não có thể được tiến hành bởi một hay nhiều người. Số lượng người tham gia nhiều sẽ giúp cho việc tìm ra lời giải được nhanh hơn và toàn diện hơn nhờ vào nhiều góc nhìn khác nhau bởi các trình độ, trình tự khác nhau của mỗi người tham gia. - Dụng cụ: Tốt nhất là thể hiện bằng một bảng viết cho mọi thành viên đều đọc rõ tình trạng của hoạt động động não. Nếu tiến hành cá nhân hay vài người thì có thể thay thế bằng giấy viết. Ngày nay, người ta có thể tiến hành bằng cách nối các máy tính cá nhân 7 vào chung một mạng làm cùng tiến hành việc động não. Bằng cách này những người ở xa nhau cùng có thể tham gia và họ có thể tận dụng được các thế mạnh của công nghệ thông tin như là các kho dữ liệu, các từ điển trực tuyến, và các máy truy tìm. VI. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH - Trong nhóm lựa chọn ra một người điều phối và một thư ký để ghi lại các ý tưởng (hai công việc này có thể do cùng một người đảm nhiệm nếu tiện). - Người điều phối dẫn nhập vào chủ đề và làm cho mọi thành viên hiểu rõ được vấn đề cần thảo luận. - Thiết lập “luật” cho buổi động não, thông thường bao gồm: + Người điều phối có nhiệm vụ điều khiển buổi làm việc. + Không một thành viên nào có quyền đòi hỏi hay cản trở, đánh giá, phê bình hay thêm bớt vào ý kiến, từ ngữ nêu ra, hay giải đáp của thành viên khác. + Cần xác định rằng không có câu trả lời nào là sai! + Tất cả câu trả lời, các ý, các cụm từ (ngoại trừ nó đã được lặp lại) đều sẽ được thu thập ghi lại (cách ghi có thể tóm gọn trong một chữ hay một câu cho mỗi ý riêng rẽ). + Vạch định thời gian cho buổi làm việc và ngưng khi hết giờ. - Bắt đầu động não: Người điều phối chỉ định hay lựa chọn thành viên chia sẻ ý kiến trả lời (hay những ý niệm rời rạc). Người thư ký phải viết ra tất cả các câu trả lời, nếu có thể công khai hóa cho mọi người thấy (viết lên bảng chẳng hạn). Không cho phép bất kỳ một ý kiến đánh giá hay bình luận nào về bất kỳ câu trả lời nào cho đến khi chấm dứt buổi động não. 8 - Sau khi kết thúc động não, hãy lần lượt xem lại tất cả và bắt đầu đánh giá các câu trả lời. Một số lưu ý về chất lượng câu trả lời bao gồm: + Tìm những câu ý trùng lặp hay tương tự để thu gọn lại. + Góp các câu trả lời có sự tương tự hay tương đồng về nguyên tắc hay nguyên lí. + Xóa bỏ những ý kiến hoàn toàn không thích hợp. + Sau khi đã cô lập được danh sách các ý kiến, hãy thảo luận thêm về câu trả lời chung. VII. ỨNG DỤNG Động não có ý nghĩa rất lớn đối các công việc thuộc các lĩnh vực cần sự sáng tạo ra các ý tưởng mới trong việc nghiên cứu khoa học hay trong kinh doanh, Chẳng hạn: - Giải quyết vấn đề. - Nghiên cứu khoa học. - Quảng cáo, phát triển sản phẩm mới. - Xây dựng kế hoạch kinh doanh. VIII. CÁC ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM Có thể thấy những ưu điểm nổi bật của kỹ thuật động não trước hết là dễ thực hiện, không tốn kém. Chỉ cần một cây bút và một tờ giấy trắng, người tham gia có thể viết tất cả các ý tưởng có liên quan đến chủ đề bất chợt nảy sinh trong đầu mà không phải tính đến sự đúng sai của nó. Hơn nữa, kỹ thuật động não có thể tận dụng được hiệu ứng cộng hưởng, huy động tối đa trí tuệ của tập thể và tạo cơ hội cho tất cả thành viên tham gia. Tuy nhiên, cũng có thể thấy ngay rằng các ý kiến đưa ra có thể đi lạc đề, tản mạn. Do đó, có thể mất nhiều thời gian trong việc lựa chọn các ý kiến thích hợp. Trong dạy học, có thể có một số học sinh “quá tích cực”, số khác lại thụ động. 9 IX. VẬN DỤNG TRONG DẠY HỌC Đã từ lâu, việc đổi mới phương pháp dạy học là phải lấy người học làm trung tâm, phải phát huy được tối đa khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học. Đặc biệt, học sinh phổ thông là một trong số các đối tượng người học có nhiều tiềm năng, năng lực, sự sáng tạo, cần được khai thác có hiệu quả. Kỹ thuật động não được áp dụng trong dạy học không chỉ giúp cho giáo viên đạt được mục đích dạy học mà còn giúp phát triển khả năng sáng tạo của học sinh, rèn luyện cho họ một số kỹ năng cần thiết cho cuộc sống sau này. Kỹ thuật công não có thể được thực hiện một cách linh hoạt tùy thuộc vào nội dung và tính chất của bài học (học bài mới hay ôn tập, bài học lý thuyết hay bài học theo hướng ứng dụng, ), tùy thuộc vào mục đích của giáo viên (coi trọng việc kiểm tra khả năng sáng tạo của học sinh hay coi trọng việc giải quyết được vấn đề, ), tùy thuộc vào năng lực của nhóm học sinh và nhiều điều kiện ngoại cảnh khác. Toán học là một trong số các môn học có tác dụng phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh, song lại khó áp dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học sinh động hay mang tính thực tiễn. Tuy nhiên giáo viên có thể sử dụng kỹ thuật công não để phát huy trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của học sinh mà lớp học cũng không kém phần sôi động. Để sử dụng kỹ thuật động não trong dạy học, giáo viên có thể đưa ra một bài toán hoặc một vấn đề và yêu cầu học sinh khai thác bài toán này theo các hướng khác nhau, hoặc để giải bài toán bằng những cách khác nhau. Các ý tưởng được đưa ra có thể dựa trên các nguyên tắc sau: - Bỏ bớt hoặc làm yếu giả thiết của bài toán. - Tổng quát hóa bài toán. - Đặc biệt hóa bài toán. 10 [...]... trung bình môn học kì 1 Còn các lớp thực nghiệm thì điểm kiểm tra gần bằng, có lớp kết quả còn cao hơn III MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM VẬN DỤNG CÓ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT ĐỘNG NÃO TRONG DẠY HỌC BẤT ĐẲNG THỨC 1 Đối tượng vận dụng Bất đẳng thức là một nội dung khó nên mục tiêu kiến thức của mỗi lớp cũng phải khác nhau Những ví dụ trên thường chỉ có thể áp dụng có hiệu quả cho những lớp có nhiều 25 học sinh khá giỏi... lớp học yếu hơn thì chỉ cần hoàn thành được như mục tiêu của bài học đã đề ra cũng đã một sự nỗ lực của cả giáo viên và học sinh 2 Thời gian vận dụng Theo khung phân phối chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo, thời gian dạy chính khóa cho phần bất đẳng thức là rất ít, và gần như chỉ mang tính giới thiệu về bất đẳng thức Vì vậy để học sinh có thể nắm vững được kiến thức và trên cơ sở đó phát huy được... điều mà một học sinh trung bình hoàn toàn làm được Song để có thể chứng minh được các bất đẳng thức mở rộng thì chỉ có các học sinh khá giỏi mới có thể thực hiện được 27 PHẦN IV: KẾT LUẬN Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học là một yêu cầu trong đổi mới phương pháp dạy học Tuy nhiên vận dụng như thế nào đối với từng nội dung, từng bài học, từng đối tượng học sinh cụ thể... việc vận dụng có hiệu quả đòi hỏi phải có sự chuẩn bị chu đáo, sự tìm tòi và tích lũy kinh nghiệm của mỗi giáo viên Đề tài nghiên cứu này đã được thực nghiệm trên 3 khóa học sinh và sau mỗi khóa lại có sự điều chỉnh cho phù hợp hơn Trước hết, đề tài đã phân tích cơ sở lý luận của vấn đề làm nền tảng cho việc vận dụng cụ thể trong dạy học Đề tài cũng đã nêu lên cách thức vận dụng kỹ thuật động não vào dạy. .. vận dụng kỹ thuật động não vào dạy học bất đẳng thức cũng như minh họa việc vận dụng bằng những ví dụ cụ thể, bài kiểm tra cụ thể Đồng thời, thông qua thực tế vận dụng kỹ thuật này trong dạy học, một số đề xuất cũng đã được đưa ra Vì việc áp dụng kỹ thuật này đòi hỏi phải có thời gian dành cho học sinh nên việc vận dụng chỉ có thể thực hiện được trong một số giờ dạy nhất định, điển hình là ba ví dụ... từng vế hai bất đẳng thức ta được bất đẳng thức cần chứng minh Cách 7: Ta áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 3 số không âm a3, a3 và b3; b3, b3 và a3; Ta có: a3 + a3 + b3 ≥ 3a2b; b3 + b3 + a3 ≥ 3ab2 16 Cộng theo từng vế 2 bất đẳng thức ta được bất đẳng thức cần chứng minh Cách 8: Ta biến đổi vế trái của BĐT đã cho, như sau VT(2) = a3 + b3 = (a + b )(a2 + b2 - ab), mà áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 2 số... 2 bất đẳng thức trên ta có bất đẳng thức cần chứng minh Cách 6: Ta xét các trường hợp: +) Nếu a = 0 hoặc b = 0 thì bất đẳng thức luôn đúng +) Nếu a > 0 và b > 0 thì ta chia cả 2 vế của bất đẳng thức cho ab > 0 ta được: a2 b2 + = b a a + b a2 b2 a2 Khi đó áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 2 số dương là và b, và a, Ta được: + b a b 2 b2 a2 b≥2 + a ≥ 2 b a = 2b; b = 2a, a b a Cộng theo từng vế hai bất đẳng. .. chung trong dạy học vì nếu học sinh không tự giác thì các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực sẽ không còn tác dụng - Các yêu cầu của giáo viên đưa ra phải có nhiều mức khó dễ khác nhau để học sinh nào cũng có thể tham gia vào bài học phù hợp với năng lực của mình và có cơ hội thử sức với những yêu cầu cao hơn Chẳng hạn, trong các ví dụ đã nêu ở trên thì việc mở rộng được một vài bất đẳng thức là điều... nêu ở trên Đề tài này cũng có thể được áp dụng khi dạy học các chuyên đề khác như: phương trình lượng giác, các bài toán tổ hợp – xác suất, hình học không gian, Mặc dù có thể đề tài còn có sự điều chỉnh cho phù hợp với những đối tượng học sinh khác nhau, nhưng nhìn chung nó đã đáp ứng được được mục tiêu ban đầu, đó là phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh 28 29 ... với những học sinh giỏi, giáo viên có thể giao cho một bài toán về bất đẳng thức và yêu cầu học sinh đó khai thác và trình bày dưới dạng một báo cáo khoa học, hoặc yêu cầu học sinh tổng hợp lại chính bài toán mà giáo viên đã giao trên lớp Bài viết này có thể được photocopy và phát cho các học sinh khác làm tài liệu tham khảo 26 - Trong quá trình thực hiện yêu cầu của giáo viên, nhiều học sinh có thể . vận dụng có hiệu quả kỹ thuật động não vào dạy học bất đẳng thức. IV. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Trong quá trình giảng dạy nếu vận dụng kỹ thuật động não vào dạy học bất đẳng thức thì không chỉ đạt. đáng. Vì vậy, tôi 2 chọn đề tài Vận dụng kỹ thuật động não vào dạy học bất đẳng thức nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh làm đề tài nghiên cứu của mình. II. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: " VẬN DỤNG KỸ THUẬT ĐỘNG NÃO VÀO DẠY HỌC BẤT ĐẲNG THỨC NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH& quot; 1 PHẦN I: GIỚI THIỆU

Ngày đăng: 08/04/2015, 07:18

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • V. ĐĂC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan