Một số biện pháp nhằm phát huy tính tự giác, tích cực của học sinh trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi_SKKN GDQP THPT

14 1.7K 19
Một số biện pháp nhằm phát huy tính tự giác, tích cực của học sinh trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi_SKKN GDQP THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT CẨM THUỶ TÊN SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT HUY TÍNH TỰ GIÁC TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG QUÁ TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Họ tên: Phạm Tuấn Thắng Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: THPT Cẩm Thuỷ SKKN thuộc môn: Giáo dục Quốc phòng – An ninh Năm học 2011 – 2012 PHỤ LỤC Trang A - ĐẶT VẤN ĐỀ B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I - Những sở lý luận vấn đề II - Thực trạng vấn đề 1- Thực trạng chung 2- Thực trạng giáo viên - Thực trạng học sinh III- Giải pháp tổ chức thực 1- Về công tác đạo 2- Cơ sở để thực 3- Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề 4- Kiểm nghiệm qua việc áp dụng số phương pháp để phát huy tính tự giác tích cực q trình huấn luyện HSG 11 C - KẾT LUẬN 12 Tài liệu tham khảo: - Hồ Chí Minh tồn tập, tập NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 1995 - Sách Giáo dục Quốc phòng - An ninh : Lớp 10, 11, 12 A - ĐẶT VẤN ĐỀ Lý viết SKKN Theo hiến pháp 1992 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước độc lập có chủ quyền, thống tồn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển vùng trời ” Trong công đổi đất nước Đảng, Nhà nước ta coi: “Giáo dục quốc sách hàng đầu " Cũng môn học khác, mơn Giáo dục quốc phịng An ninh, nằm hệ thống giáo dục Quốc dân Đặc biệt xu phát triển chung giới, đòi hỏi phải có người phát triển tồn diện thể lực trí lực Do việc đào tạo nhân tài cho nhân loại nói chung, cho đất nước nói riêng vấn đề cần thiết cấp bách Một đất nước muốn phát triển, giàu kinh tế, địi hỏi cơng tác Quốc phịng - An ninh phải vững mạnh, trị ổn định Ở Việt Nam cơng tác Quốc phịng - An ninh đóng vai trị quan trọng, cơng xây dựng bảo vệ tổ quốc Đồng thời bảo vệ thành cách mạng mà ông cha ta dành lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, trải qua 4000 năm lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc Việt Nam Điều chứng minh qua lời dạy Bác Hồ kính u : “ Các vua Hùng có cơng dựng nước , Bác cháu ta phải giữ lấy nước ” Trong lịch sử đấu tranh dựng nước giữ nước, dân tộc ta luôn phải chống lại kẻ thù xâm lược mạnh ta gấp nhiều lần, quân sự, kinh tế Song với tinh thần u nước, ý chí kiên cường, lịng dũng cảm, với trí thơng minh sáng tạo, với nghệ thuật qn độc đáo Ông cha ta đánh thắng tất kẻ thù xâm lược Viết lên trang sử oanh liệt, hào hùng dân tộc chiến thắng Bạch Đằng, Chương Dương, Hàm Tử … Điều chứng minh qua lời đúc kết Chủ tịch Hồ Chí Minh : “ Dân ta có lịng nồng nàn yêu nướ Đó truyền thống quý báu ta Từ xưa đến na , Tổ quốc bị xâm lăn , tinh thần lại sơi nổi, kết thành sóng vơ mạnh mẽ, to lớn , lướt qua nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất lũ bán nước lũ cướp nước ” Từ Đảng Cộng sản Việt nam đời, tinh thần yêu nước truyền thống đánh giặc dân tộc ta phát huy lên tầm cao Dân tộc ta đánh thắng hai kẻ thù xâm lược, có tiềm lực kinh tế, quân hàng đầu giới thực dân Pháp đế quốc Mĩ Dân tộc ta chiến đấu chiến thắng đưa non sông trở mối, thực trọn vẹn di chúc thiêng liêng chủ tịch Hồ Chí Minh Từ thực tiễn chống giặc ngoại xâm của dân tộc, hệ ông cha ta viết nên truyền thống vẻ vang, đáng tự hào rút học quý báu cho hệ trẻ mai sau Đáp ứng lời dạy Bác Hồ nguyện vọng nhân dân ta, cơng tác quốc phịng trở thành: “ Ngày Hội quốc phịng tồn dân” Điều 77 Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định: “ Bảo vệ tổ quốc nghĩa vụ thiêng liêng quyền cao quý cơng dân Cơng dân có bổn phận làm nghĩa vụ quân tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân ” Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng trưởng thành Quân đội Công an nhân dân Việt Nam lập nhiều chiên công hiển hách, xây dựng nên truyền thống vẻ vang, xứng đáng công cụ bạo lực sắc bén Đảng, Nhà nước niềm tin tưởng nhân dân Trong công đổi đất nước Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định : “ Giáo dục quốc sách hàng đầu ” Nhằm đạt mục tiêu mà Đại hội Đảng đề phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Để đạt mục tiêu địi hỏi cơng tác giáo dục phải đào tạo người mới, phát triển tồn diện thể chất trí tuệ Giáo dục nói chung, mơn giáo dục Quốc phịng nói riêng nằm hệ thống giáo dục quốc dân, khẳng định phận khơng thể thiếu hệ thống giáo dục nước ta Như điều 17 Luật Nghĩa vụ quân quy định: “…Việc huấn luyện quân phổ thông cho học sinh trường thuộc chương trình kho ; nội dung huấn luyện Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định ” Hiện sống hoà bình, xu đối đầu giới chuyển dần sang đối thoại, nhiên phút lơ là, chủ quan trước âm mưu thủ đoạn lực thù địch Đặc biệt chiến lược: “ Diễn biến hồ bình ” Ln ln tìm cách chống phá, gây bạo loạn lật đổ nhằm xố bỏ chế độ XHCN tồn giới Do cơng tác Quốc phịng - An ninh cần phải coi trọng Đặc biệt hệ trẻ Việt Nam đời thời kì đất nước bình yên, hình ảnh, diễn biến chiến tranh hình tượng anh Bộ đội cụ Hồ phác hoạ qua trang sử phim ảnh, thơ, ca tài liệu Do qua mơn học GDQP - AN cần phải nhấn mạnh, đề cao trách nhiệm học sinh, cần hiểu rõ lịch sử, truyền thống Quân đội Công an nhân dân Việt Nam lịch sử đấu tranh dân tộc ta trước Để bước tiếp đường mà Đảng, Bác Hồ nhân dân lựa chọn, nhằm gắn nghĩa vụ trách nhiệm hệ trẻ, hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng là: “ Xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ” Nghị TW 3( khoá VII ) rõ: “ Phải tăng cường cơng tác giáo dục quốc phịng cho tồn dân, trước hết cán cấp, ngành Đảng, Nhà nước hệ trẻ học sinh, sinh viên.” Nhằm bảo vệ thành cách mạng đất nước, điều cần thiết phải trang bị cho hệ trẻ tình yêu quê hương đất nước Thơng qua giảng lí thuyết phần thực hành để em thấy tinh thần chiến đấu lòng dũng cảm, kiên cường bất khuất trước kẻ thù hãn dân tộc Từ gắn trách nhiệm nghĩa vụ niên, học sinh Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp, nhằm xây dựng đất nước ta ngày giàu mạnh, to đẹp hơn, để đưa nước ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững lên chủ nghĩa xã hội, nguyện theo đường mà Đảng, Bác Hồ nhân dân lựa chọn B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I - Những sở lý luận vấn đề: Trong công đổi giáo dục phổ thông theo nghị số: 40/2000/QH 10 Quốc hội trình đổi nhiều lĩnh vực giáo dục, mà tâm điểm trình đổi chương trình Giáo dục từ tiểu học, tới trung học phổ thông, cho phù hợp với xu chung giới Nghị định số 116/ 2007/ NĐ - CP ngày 10/07/2007 Chính phủ ban hành - Về Giáo dục Quốc phịng - An ninh, quy định mục tiêu thời gian, nội dung Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho học sinh, sinh viên cấp học trình độ đào tạo Đồng thời ngày 24/12/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo định ban hành chương trình Giáo dục Quốc phịng - An ninh cấp trung học phổ thông theo định số 79/2007/QĐ-Bộ GD&ĐT Quyết định khẳng định rõ vị trí: Giáo dục Quốc phịng - An ninh phận giáo dục quốc dân , mơn học khố chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông Từ sở lý luận khẳng định vị trí vai trị mơn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh giáo dục quốc dân, góp phần giáo dục tồn diện, từ giáo dục cho học sinh lịng u nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào, trân trọng hệ trẻ với truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Đồng thời nêu cao ý thức, tinh thần cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn lực thù địch Từ rèn luyện cho học sinh có ý thức Quốc phịng, có nhận thức đắn mơn học, có kỹ quân sự, an ninh cần thiết để tham gia vào nghiệp xây dựng, củng cố Quốc phịng tồn Dân, An ninh nhân dân tình hình Đồng thời xác định rõ mục tiêu, yêu cầu môn học phải bảo đảm kiến thức, kỹ nâng cao thái độ học sinh mơn học Trong q trình đánh giá chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn, tiếng nói để khẳng định vị trí vai trị mơn họ Đó hội thi học sinh Giỏi mơn Giáo dục Quốc phịng - An ninh cấp tỉnh Thơng qua hội thi động viên tinh thần, thái độ em ngày cao, quyền lợi em bảo đảm môn học khác thể bình đẳng mơn học, giáo dục lòng yêu quê hương đất nước Đồng thời hướng nghiệp cho em việc chọn nghề sau tốt nghiệp THPT, em thực nghĩa vụ quân sự, trở thành sĩ quan lực lượng vũ trang nhân dân, nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Trong thời gian qua tình hình giới có nhiều phức tạp, tình hình Biển đảo Việt Nam ( Biển đơng ) có nhiều phức tạp Song với lịng tâm khẳng định Đảng, Nhà nước nhân dân ta khẳng định biển đảo nước ta khơng thay đổi Từ chúng ta, đặc biệt hệ trẻ phải có nghĩa vụ để bảo vệ tấc đất biên cương Tổ quốc Đặc biệt tiềm biển, đảo nước ta vô dồi dào, với Vịnh Hạ Long Kỳ quan thiên nhiên giới, niềm tự hào dân tộc Việt Nam, đồng thời nghĩa vụ người dân Việt Nam thắng cảnh tuyệt đẹp Đồng thời để đạt mục tiêu: Giàu từ biển, mạnh lên từ để biển đến năm 2020 kinh tế biển, đóng góp cho tổng sản phẩm quốc nội đạt từ 53 - 55% GDP cho đất nước Chúng ta khẳng định lại lần hiến pháp nước ta: Theo hiến pháp 1992 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam : “Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước độc lập có chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển vùng trời ” Hiện nước ta khẳng định thực theo hiến pháp, nhằm bảo vệ tấc đất, biên cương Tổ quốc mà Ông cha ta gây dựng nên bảo vệ ngày nay, mà hệ phải bảo vệ Cụ thể thực việc xây dựng cột mốc biên giới đất liền: “ Việt Nam - Trung Quốc hoàn thành, Việt Nam - Căm Pu Chia hoàn thành năm 2012, Việt Nam - Lào hoàn thành vào năm 2014 ” Trên biển, đảo, hoàn thành việc phân chia vịnh Bắc bộ: Việt Nam - Trung quốc Phong trào góp đá xây dựng “ Trường Sa ” Trên vùng trời có : “ Vệ tinh ViNaSát ViNaSát ” Điều chứng minh Việt Nam thực tốt nhiệm vụ chiến lược cách mạng II - Thực trạng vấn đề : 1- Thực trạng chung : Trước quan điểm môn học cịn quan niệm mơn phụ, chưa thật coi trọng, chưa thống nhất, hình thức, phương pháp giảng dạy Do có phương án để vận dụng cho phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường , để chọn hình thức để giảng dạy khơng thống nhất, quy, đại, nên nề nếp chun mơn cịn nhiều hạn chế, bất cập, chất lượng chưa cao Về giáo viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - An ninh đa số kiêm nhiệm, vận dụng đối tượng giáo viên chưa dạy hết tối đa, để giảng dạy Sân bãi dụng cụ phương tiện dạy học thiếu thốn, có chất lượng chưa cao Phương pháp kiểm tra, đánh giá cho điểm chưa thống nhất, chưa xác, dễ phát sinh nhàm chán, chủ quan học tập học sinh, nhiệt tình giáo viên Tuy nhiên giải pháp tình thế, tạm thời trước mắt mà thơi 2- Thực trạng giáo viên Để bước đáp ứng yêu cầu, công đổi giáo dục phổ thơng, hình thức đào tạo giáo viên chuyên trách, giảng dạy môn giáo dục quốc phòng - an ninh Đội ngũ giáo viên giảng dạy mơn GDQP - AN nhà trường trình độ đại học TDTT đào tạo chương trình đào tạo tháng chun mơn GDQP phân công giáo viên chuyên trách giảng dạy GDQP - AN, đủ điều kiện để tham gia giảng dạy môn Thông qua đợt tập huấn, chuyên đề việc tự học, tự bồi dưỡng, qua nhiều kênh, phương tiện khác trình độ chun mơn nghiệp vụ bước nâng lên, bước đáp ứng yêu cầu để giảng dạy môn GDQP - AN Được quan tâm Đảng, Nhà nước, ưu liên Bộ: QP - GD - TC - LĐTB XH, nhà trường thực đầy đủ chế độ trang phục chế độ bồi dưỡng theo quy định Do giáo viên quy, đại hơn, từ xác định vai trị trách nhiệm ngày cao môn giáo viên khác nhà trường - Thực trạng học sinh: Là trường miền núi vùng cao, gia đình em chiếm 90% nơng nghiệp trình độ dân trí cịn thấp, kinh tế nghèo, học sinh em dân tộc người chiếm 70% tổng số học sinh, đầu vào thấp so với mặt chung, nhiên đa số em ngoan ngoãn, thật thà, cần cù chịu khó, ham thích vận động Đây sở để vận động, khuyến khích em tham gia vào trình huấn luyện, bồi dưỡng học sinh giỏi môn GDQP - AN III- Giải pháp tổ chức thực 1- Về công tác đạo Thông tư liên tịch Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Quốc phòng ghi rõ: “ Các quan qn có nhiệm vụ tích cực giúp đỡ ngành Giáo dục bồi dưỡng giáo viên Quốc phòn , cử cán tham gia đạo, thực hiện, cho mượn tài liệu, khí tài học tập…” “ Phải đặt nhiệm vụ vào kế hoạch cơng tác hàng năm vào kế hoạch ” “ Và vấn đề Giáo dục Quốc phòng nhà trường đặt thành phận công tác trọng yếu ngành Giáo dục” Hàng năm vào đầu năm học cấp Uỷ, BGH nhà trường quán triệt nhiệm vụ năm học đến CBGV nhà trường Trong mơn GDQP - AN môn quan tâm hàng đầu, môn tham gia thi HSG cấp tỉnh vào tháng 12, mơn phải bắt tay vào cơng việc huấn luyện , tổ chức thi cấp trường làm chọn đội tuyển, tổ chức huấn luyện tham gia hội thi cấp tỉnh Thực nhiệm vụ năm học môn lập kế hoạch, tổ chức ôn tập nội dung chương trình hội thi cấp tỉnh, tổ chức thi HSG môn cấp trường vào trung tuần tháng 10 hàng năm Về sở vật chất cho việc dạy học môn GDQP - AN theo chương trình nhà nước trang cấp tương đối đầy đủ, bước đáp ứng yêu cầu môn học, tiết học Việc sử dụng, bảo quản vũ khí tài liệu phục vụ cho dạy học an toàn, hiệu Sân bãi phục vụ cho học tập huấn luyện ngày hoàn thiện Về chuyên môn, kết giảng dạy hàng năm đánh giá cao ghi nhận Hàng năm qua hội thi HSG cấp tỉnh mơn đánh giá cao, từ động viên khuyến khích Giáo viên Học sinh thực tốt nhiệm vụ năm học Từ thực trạng nhằm phát huy hết tiềm học sinh, để góp phần ,đáp ứng yêu cầu giáo dục tồn diện, thân tơi ln tìm cách, nhằm đa dạng hố hình thức, để gây hấp dẫn, hứng thú cho học sinh ham thích mơn học phù hợp với đặc điểm, tâm, sinh lý học sinh, để bước nâng cao chất lượng mũi nhọn mơn học góp phần hồn thành nhiệm vụ năm học nhà trường Tôi mạnh dạn dùng số biện pháp nhằm phát huy tính tự giác, tích cực học sinh q trình bồi dưỡng học sinh giỏi môn GDQP - AN 2- Cơ sở để thực Là giáo viên phân công chuyên trách giảng dạy môn GDQP - AN Tôi ý thức trách nhiệm mơn phụ trách Do tơi khơng ngừng học tập, tự học, rèn luyện để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, tơi hồn thành chương trình đào tạo tháng Giáo viên Giáo dục quốc phòng theo định số 46/2000 QĐ - Bộ GD ĐT ngày 18/10/2000 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Đồng thời học hỏi kinh nghiệm người trải qua, đương chức, lĩnh vực Qn đội Cơng an, tiếp thu, tìm hiểu kiến thức xã hội, kiến thức quốc phòng, qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng, qua đồng nghiệp, để năm bắt kiến thức quốc phòng - an ninh, trận chiến đấu tiêu biểu công chiến đấu bảo vệ Tổ quốc quân dân ta Đặc biệt hai kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mĩ Từ biết lịng dũng cảm, kiên cường, trí thơng minh sáng tạo Ơng cha ta vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân phù hợp với điều kiện cụ thể rên trận chiến Đồng thời biết tinh thần chiến đấu hy sinh anh hùng, liệt sỹ ngã xuống độc lập tự Tổ quốc Đây nguồn tư liệu vô tận để chứng minh cho tinh thần yêu nước truyền thống đánh giặc dân tộc ta Đối với học sinh em dân tộc thiểu số chiếm đa số, em ưa thích hoạt động, thật thà, cần cù siêng năng, chịu khó, chịu khổ, khắc phục khó khăn để hồn thành nhiệm vụ giao Đây sở, tiềm để vận động khuyến khích em làm nhiệm vụ mơn học Tơi mạnh dạn tìm số biện pháp huy động, nhằm phát huy tính tự giác, tích cực huấn luyện, bồi dưỡng học sinh giỏi môn 3- Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề : - Về quan điểm, lập trường môn học: Quán triệt nhiệm vụ năm học, nghị Hội nghị công chức đầu năm học tiêu, mục tiêu đăng kí thông qua, môn quán triệt đầy đủ phải bắt tay vào công việc giao Chi uỷ, BGH tổ chức nhà trường, quan tâm, tạo điều kiện cho môn thực nhiệm vụ: Như giao nhiệm vụ, động viên, đôn đốc kiểm tra, đánh giá cách tỉ mỉ, công bằng, hiệu Bản thân tơi ln có ý thức trách nhiệm cao đôi với môn, xác định nhiệm vụ trị mình, ngồi chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn ( Kết thi học sinh giỏi cấp tỉnh ) sở để đánh giá hiệu môn, giáo viên, làm để bình xét thi đua hàng năm Đồng thời đóng góp vào kết chung việc xếp loại thi đua nhà trường Hàng năm mơn GDQP đóng góp khoảng 1/4 tổng số giải HSG cấp tỉnh nhà trường Được nhà trường đánh giá cao ghi nhận, nguồn động viên khuyến khích giáo viên học sinh hồn thành tốt nhiệm vụ năm học - Các biện pháp cụ thể: Đầu năm học quán triệt nhiệm vụ năm học, tơi lập kế hoạch mơn đăng kí tiêu phấn đấu học kì, năm chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn, tìm phương pháp hữu hiệu nhất, để đạt tiêu đăng kí Trong giảng dạy khố, tơi thực nghiêm túc theo thời khoá biểu Trong lý thuyết phải nghiên cứu nội dung bài, tìm tịi tài liệu, mơ hình, dẫn chứng để làm phong phú thêm nội dung học, soạn giáo án đầy đủ tỉ mỉ Đặc biệt thực hành nghiên cứu động tác mẫu, cử động động tác, tập động tác mẫu cách chu đáo, thục luyện giáo án cách nhuần nhuyễn, thục, xác, đẹp, để giới thiệu, đầy đủ bước, động tác đúng, đẹp, từ gây hứng thú cho học sinh nội dung học Công tác chuẩn bị cho tiết vấn đề quan trọng, định cho thành công tiết dạy Tôi chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đầy đủ, sân bãi, dụng cụ, có kế hoạch hàng tháng, tuần ( Nếu tiết thực hành) Vì sân bãi dụng cụ tốt gây hứng thú cho học sinh giáo viên trình giảng dạy học tập Tôi quan tâm đến việc bồi dưỡng đội ngũ mẫu, để trì luyện tập huy, tổ nhóm trưởng em có tinh thần trách nhiệm cao, có khiếu, biết nói, biết làm, có uy tín tập thể lớp để thực huy nhóm, tổ luyện tập, thảo luận yếu tố để hoàn thành tốt nội dung học Trong dạy, giáo viên người hướng dẫn, quan sát cách tổng thể, để kịp thời uốn nắn, sửa sai kịp thời, để em thực động tác Tuy nhiên phải có đối đãi cá biệt em yếu, kém, để tạo bình đẳng cho học sinh Sau tiết học nhận xét, đánh giá, kết học tập học sinh cách tỉ mỉ, xác, chặt chẽ mặt, nhằm động viên, rút kinh nghiệm cho tiết học sau: Về tinh thần thái độ, động học tập đắn, cụ thể, nhấn mạnh điểm tốt, nhược điểm, điểm cần ý cho học sau Về ý thức tổ chức, kỷ luật nhóm, tổ, nhấn mạnh điểm yếu nhóm, tổ để rút kinh nghiệm Về khả mức độ hoàn thành nội dung học nhóm, tổ, cá nhân tiêu biểu, hạn chế Những đánh giá ghi chép vào sổ theo dõi, để kết thúc nội dung, kiểm tra, đánh giá, cho điểm, cách xác, cơng bằng, dân chủ, cơng khai, trung thực, vơ tư bình đẳng, có nhấn mạnh mặt tinh thần thái độ, chịu khó, chịu khổ khắc phục khó khăn để hồn thành nội dung học Sau kiểm tra đánh giá xếp loại, cho điểm công bố, công khai trước lớp ( Nếu kiểm tra thực hành ) lấy ý kiến học sinh xếp loại, cho điểm ( Nếu có thắc mắc ) Tơi giải thích ngay, đại đa số học sinh thoả mãn với điểm Từ học sinh tin tưởng vào cơng minh, cơng thầy giáo Để có ý thức, thái độ cao nội dung học, học sinh u thích mơn học - Các biện pháp tiến hành: Sau nội dung kiểm tra, xếp loại lựa chọn học sinh có khả để thực việc sơ tuyển vào kết thúc năm học: Như lớp 10 nội dung lí thuyết, đội ngũ, băng bó cứu thương, cho học sinh làm quen với nội dung như: Tháo lắp súng, ném lựu đạn, kết hợp với giáo viên môn thể dục để lựa chọn học sinh có thành tích cao chạy cự li ngắn để luyện tập môn chiến thuật Các nội dung tổ chức kiểm tra, sơ tuyển chọn học sinh có thành tích tốt lớp, sau tơi tiến hành vấn để xem em có thích nội dung tơi vừa đặt vấn đề hay khơng ( Người ta nói chữ Tâm Ba chữ tài ) Trước hết tơi nghĩ em có thích (Có hứng thú ) phát huy khả Mà mơn thực hành địi hỏi tính cần cù, chịu khó, 10 khéo léo, kết hợp với tư động tác, phát huy tài Ví dụ mơn Băng bó cứu thương, mơn tháo lắp súng…đòi hỏi động tác phải trở thành kỷ sảo ( Gần trở thành tự động ) Từ kết lựa chọn sau năm học Vào đầu năm học làm kế hoạch mơn, kế hoạch huấn luyện HSG, có kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi môn cấp trường, làm sở chọn đội tuyển thức, báo cáo lên ban lãnh đạo nhà trường phê duyệt làm để thực hiện, quán triệt với em lần nữa: Về mục đích, mục tiêu, từ đề yêu cầu tinh thần thái độ trách nhiệm em môn mà em tham luyện tập để em thấm nhuần mục tiêu mà xác định động cơ, thái độ, q trình luyện tập Đầu tháng tơi bắt đầu chuẩn bị đầy đủ điều kiện sở, vật chất nội dung như: Chuẩn bị từ 10- 12 cuộn băng chuẩn, cọc dây cho môn chiến thuật, mượn súng, kẻ sân chuẩn theo tiêu chuẩn thi đấu, 2- đồng hồ bấm giây, quy định thời gian luyện tập, lập sổ theo dõi tính chuyên cần, kết tập luyện buổi, tháng, tổ chọn cử tổ trưởng làm công tác huy, theo dõi nề nếp, chuẩn bị dụng cụ trước sau buổi tập luyện, chịu trách nhiệm mặt, cần thiết, để làm sở đánh giá rút kinh nghiệm trình luyện tập Tổ chức luyện tập buổi /tuần vào thứ thứ hàng tuần; tổ chức thi HSG cấp trường vào trung tuần tháng 10 để em nắm tinh thần đó, tơi trực tiếp hướng dẫn động tác kĩ thuật, xác, cho em thực hành động tác chậm phải đúng, xác, tăng dần độ nhanh độ xác qua buổi, tuần Cho em tự theo dõi, tự sửa chữa sai sót, luân phiên để bấm thời gian để tạo cảm giác trình luyện tập, từ kết lần tập mà em thấy khả để em thúc đẩy, động viên trình luyện tập, cố gắng vươn lên q trình luyện tập; Tơi vận dụng nhiều biện pháp, có lần em thực em lại quan sát, nhận xét, rút kinh nghiệm, có lần 2,3 em thực 2-3 người bấm thời gian, em đua thực hiện, cố gắng để bạn Trong tuần trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả, mức độ, tiến em, để em biết khả Từ thúc đẩy tinh thần thái độ em tự giác, tích cực trình luyện tập Đây yếu tố định cho thành công công tác huấn luyện HSG đạt hiệu cao Đồng thời giáo viên luôn động viên, quan sát, nhắc nhở để em hoàn thành nhiệm vụ Thực theo kế hoạch huấn luyện, đến thời điểm tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, phối hợp với tổ TD - QPAN làm kế hoạch cho tồn nội dung cơng việc hội thi HSG môn GDQP cấp trường: Nhân cho hội thi, kinh phí, dụng cụ, sân bãi, phân công trách nhiệm cho thành viên báo cáo với BGH văn phê duyệt, cấp kinh phí, điều động người làm công tác trọng tài cho hội thi, lên danh sách thí sinh tham gia hội thi, làm biên 11 môn thi, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, sân bãi trước ngày Tổ chức hội thi vào ngày chủ nhật ( Trung tuần tháng 10)Công tác trọng tài, vào số lượng thí sinh đăng kí tham gia mơn để phân cơng trọng tài, thư kí cho phù hợp Trước hết quán triệt với thành viên làm công tác trọng tài, thực theo phân công phê duyệt, làm chức năng, đánh giá xác, cơng bằng, vơ tư, cơng khai, dân chủ Tổ chức thi xong mơn thư kí tổng hợp thông qua hội đồng trọng tài kết hội thi, để biết thống Sau tơi lập danh sách học sinh đạt thành tích cao xếp giải: Nhất, nhì, ba ( Nếu mơn học sinh tham gia đơng lấy đến giải khuyến khích ) mơn ( Nam, nữ riêng ) báo cáo với BGH định, công nhận HSG môn khen thưởng kịp thời, công bố kết trao thưởng vào buổi chào cờ thứ hai Căn vào kết hội thi, chọn danh sách đội tuyển thức, mơn tơi chọn 3- em (Nam , nữ riêng) Tiến hành huấn luyện đội tuyển thức, lúc tăng số buổi tập tuần buổi / tuần Tuy nhiên với thích thú ( Hứng thú) em đội dự tuyển, em đề nghị tăng thêm buổi tập tuần ( Thậm chí em tập tuần ) vào buổi chiều, em thi đua để có kết cao kĩ động tác, cao tính cọ sát, tạo tâm lí vững vàng thi đấu Các em tự kiểm tra kết nhau, đồng thời tơi tích cực kiểm tra kết tập luyện học sinh , tích cực sửa sai, từ em hăng say, tích cực tập luyện, khơng phụ lịng nhiệt tình, tự giác em, thân tổ chức, phân công giáo viên thay phiên nhau, trì luyện tập trước lập danh sách đăng kí Sở tơi tổ chức kiểm tra lại lần học sinh có thành tích cao để lập danh sách thức, trình BGH phê duyệt để đăng kí tham gia hội thi cấp tỉnh Tổ chức kiểm tra chốt danh sách, môn chọn học sinh nam, học sinh nữ ( Đối với môn thực hành) Phối hợp giáo viên trực tiếp huấn luyện để kiểm tra cách xác, cơng Tuy nhiên có ưu tiên em lớp 12, thông giáo viên số lượng, kết quả, thông báo danh sách thức, chốt số lượng Duy trì luyện tập cho đế thi đấu cấp tỉnh, q trình luyện tâp tơi ln ln tăng cường kiểm tra, nhằm trang bị cho em kĩ năng, kĩ sảo cần thiết, rèn luyện tâm lí vững vàng q trình thi đấu, trước đám đơng người, trước ban giám khảo, trọng tài ( Bởi em đa số em người dân tộc người, tính nhút nhát cịn phổ biến) Đồng thời tơi ln động viên, khuyến khích em q trình luyện tập, khơng phụ lịng nhiệt tình giáo viên trách nhiệm em nên em tham gia tự giác, tích cực, nhiệt tình, hiệu thơng qua hội thi cấp tỉnh 4- Kiểm nghiệm qua việc áp dụng số phương pháp để phát huy tính tự giác tích cực trình huấn luyện HSG 12 Qua vận dụng phương pháp tơi thấy khuyến khích, động viên phát huy tính tự giác, tích cực học sinh, trình huấn luyện học sinh giỏi kết thể qua kì thi HSG cấp trường cấp tỉnh sau: - Số học sinh đăng kí tham gia hội thi HSG cấp trường: Các môn thực hành Năm học 2010 - 2011 2011 - 2012 Tổng số HS đăng kí 115 135 Nam 70 85 Nữ 45 50 - Kết quả: Học sinh giỏi cấp tỉnh Năm học Tổng số giải 2010 -2011 10 2011 -2012 13 Giải Giải nhì Giải ba Giải KK 0 4 Thứ hạng toàn tỉnh 36 C - Kết luận: Kết nghiên cứu sau vận dụng kinh nghiệm Kết đạt sau: - Nhận thức Ban lãnh đạo, giáo viên, phụ huynh học sinh môn học tốt, công bằng, đầy đủ, kịp thời - Học sinh ham thích học, tập mơn GDQP - AN Đặc biệt tham gia luyện tập đội tuyển HSG - Đa số học sinh có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần thái độ, động học tập đắn, có khả tiếp thu kiến thức, kỹ động tác kỹ thuật Do nổ lực chịu khó, khắc phục khó khăn để hồn thành nhiệm vụ giao Tóm lại : Qua nghiên cứu, học tập, rèn luyện, nhận thức mơn Giáo dục Quốc phịng - An ninh toàn ngành nâng lên rõ rệt, cán bộ, giáo viên, học sinh thấy lợi ích tầm quan trọng môn học Các thầy tham gia giảng dạy huấn luyện cho đội tuyển HSG cấp tỉnh môn GDPQ - AN hàng năm đạt kết ngày cao, qua vận dụng, tổ chức thực vào nếp sống mới, lành mạnh nhà trường, thân giáo viên có nhiều tiến bộ, tổ chức đời sống sinh hoạt, nề nếp dạy học, tổ chức quản lí học sinh, trường lớp ngày chặt chẽ Cũng thông qua môn học GDQP - AN, học sinh có nhiều tiến mặt, ý thức tổ chức kỷ luật, tư thế, tác phong, trước học môn GDQP - AN, học sinh ngại, đặc biệt luyện tập tham gia thi HSG, học sinh khơng thích Đến học sinh có nhận thức đắn hơn, đa số em ham thích, say sưa học tập 13 nghiên cứu kỹ, chiến thuật … mà chương trình đề cập đến Các em hăng say luyện tập đội tuyển HSG, mơn tháo lắp súng, mơn băng bó cứu thương, ném lựu đạn Từ việc vận dụng số phương pháp trình huấn luyện, bồi dưỡng HSG mơn GDQP - AN, phát huy tính tự giác, tích cực học sinh kết chất lượng giải HSG cấp tỉnh ngày cải thiện Mơn GDQP - AN góp phần quan trọng việc hoàn thành nhiệm vụ năm học nhà trường tập thể nhà trường đánh giá cao ghi nhận Trên số kinh nghiệm nhỏ để khuyến khích làm cho học sinh yêu thích học tập( Luyện tập) mơn Giáo dục Quốc phịng - An ninh Góp phần nâng nhận thức mặt, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện, đào tạo hệ trẻ phát triển toàn diện trí lực thể lực Từ cao trách nhiệm thân học sinh, công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Cẩm Thuỷ, ngày 25 tháng 05 năm 2012 Người viết Phạm Tuấn Thắng 14 ... dạn tìm số biện pháp huy động, nhằm phát huy tính tự giác, tích cực huấn luyện, bồi dưỡng học sinh giỏi môn 3- Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề : - Về quan điểm, lập trường môn học: Quán triệt... tâm, sinh lý học sinh, để bước nâng cao chất lượng mũi nhọn mơn học góp phần hồn thành nhiệm vụ năm học nhà trường Tôi mạnh dạn dùng số biện pháp nhằm phát huy tính tự giác, tích cực học sinh trình. .. phương pháp tơi thấy khuyến khích, động viên phát huy tính tự giác, tích cực học sinh, trình huấn luyện học sinh giỏi kết thể qua kì thi HSG cấp trường cấp tỉnh sau: - Số học sinh đăng kí tham gia

Ngày đăng: 16/04/2015, 09:59

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan