0

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong môn Ngữ Văn

5 1,025 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:52

. phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh ở môn Ngữ văn 6. Và qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm giúp học sinh phát huy tính chủ động trong việc học nói chung và môn Ngữ văn nói riêng. 4.Lòch. thiết nhằm phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh. Trong quá trình giảng dạy và đặc biệt là theo chương trình SGK mới với phương pháp giảng dạy mới nên phát huy tính tích cực của học sinh là. với nhiều môn học. Tuy nhiên mỗi môn học đều có cái riêng nên tôi đề xuất một số phương pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh nhằm nâng cau hiệu quả cho việc học môn Ngữ văn. Và cũng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong môn Ngữ Văn, SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong môn Ngữ Văn,

Từ khóa liên quan