0

skkn PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HÁT

10 661 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2015, 20:22

. Kim Ngọc PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HÁT I. PHẦN MỞ ĐẦU: Trong vấn đề đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, phát huy tính tích cực của học sinh trong quá trình dạy học là nội. gia học tập của học sinh là rất quan trọng. Đó là lí do cần thiết để phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy hát . II. PHẦN NỘI DUNG: Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật được đưa vào học. nghe SKKN Môn Âm Nhạc Năm học: 2014-2015 Trường THCS Vĩnh Mỹ A GV: Lê Kim Ngọc giọng hát. Đôi khi, giáo viên nên chỉ định học sinh giỏi hát mẫu thay cho giáo viên nhằm phát huy tính tích cực của học
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HÁT, skkn PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HÁT,

Từ khóa liên quan