0

SKKN phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học ôn luyện tập

11 431 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2015, 21:59

Trường THPT Hồng Bàng GV: Nguyễn Xuân Hướng Tên đề tài : PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG TIẾT DẠY HỌC ÔN- LUYỆN TẬP A/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: -Cần phải đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh Như là: dạy học thông qua tổ chức hoạt động học tập học sinh, trọng phương pháp tự học, tăng cường học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác -Yêu cầu việc đánh giá, kiểm tra kiến thức học sinh theo định hướng Bộ GD-ĐT trắc nghiệm nên giáo viên học sinh cần có chuyển đổi cần thiết , kịp thời phương pháp dạy học -Kiến thức học quan trọng sở , tảng để hiểu kiến thức Vai trò giáo viên quan trọng lúc cần phải giúp học sinh hệ thống toàn kiến thức trọng tâm bài, chương để học sinh nắm liên quan khối kiến thức Giúp học sinh rèn luyện nâng cao kĩ vận dụng để giải tập xác định phân loại nhanh dạng bản, lựa chọn phương pháp giải hay, gọn phù hợp Mà thực tế khả tự học , tự tổng hợp kiến thức học để vận dụng học sinh thụ động Vì vậy, trăn trở lâu đến mạnh dạn viết đề tài : “ Phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học ônluyện tập” B/THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀTÀI: I/ Thuận lợi: -Được quan tâm cấp lãnh đạo, chủ tịch hội đồng quản trị nên sở vật chất nhà trường đầy đủ Các phương tiện hỗ trợ dạy học máy chiếu,phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu -Các loại sách giáo khoa, sách giáo viên phục vụ cho chương trình rõ ràng nội dung Sách tập có hệ thống dạng bản, nâng cao tùy theo nhiều đối tượng học sinh -Phụ huynh quan tâm đến việc học tập , thầy cô nhiệt tình giảng dạy, giúp đỡ lẫn công tác chuyên môn , truyền đạt kinh nghiệm giúp tiến để mục đích cuối giúp em học tập tốt II/ Khó khăn: -Học sinh vào trường ,đại đa số có học lực trung bình yếu ,hoàn cảnh khó khăn ,tiền học nhiều nên điều kiện mua sách tham khảo nên em chậm việc tiếp thu kiến thức -Hóa học môn học thực nghiệm nên thực hành cần thiết cho việc tự nghiên cứu củng cố kiến thức Thế điều kiện thực tế phòng thí nghiệm chưa đáp ứng độ an toàn cần thiết , hóa chất dụng cụ thí nghiệm không đồng nên học sinh đôi lúc xa rời với kiến thức thực tế Phát huy tính tích cực học sinh ôn- luyện tập Trang Trường THPT Hồng Bàng GV: Nguyễn Xuân Hướng -Ý thức học học sinh không đồng đều, không học sinh ỷ lại, lười học, không cầu tiến thực tế có số học sinh tư tưởng xem nhẹ học ôn- luyện tập C/ NỘI DUNG ĐỀ TÀI: I/ Cơ sở lý luận: Bộ môn Hóa học môn học thực nghiệm, không đơn lý thuyết túy mà việc hiểu , vận dụng kiến thức có nhuần nhuyễn hay không vấn đề linh hoạt người học Đó cần : “ Văn ôn võ luyện”, “Học phải đôi với hành” … kiến thức học đạt mục đích cao II/ Nội dung : ∗ Yêu cầu chung: + Đối với học sinh: -Cần đề cao phương pháp tự học, tự nghiên cứu Cần có ý thức tự giác cao học tập: tự học bước đầu có vận dụng giải tập sách giáo khoa.Cần phải phát huy tính tích cực học sinh việc tự chuẩn bị nhà - Tự chuẩn bị đề cương ôn tập theo phiếu học tập có yêu cầu ( tiết , ôn tập chương, ôn thi học kì…) + Đối với giáo viên: -Cần đổi phương pháp dạy học cách toàn diện Dạy lý thuyết trình bày theo hướng trắc nghiệm tăng cường kiểm tra học sinh theo hình thức trắc nghiệm -Dạy lý thuyết thật kĩ có hướng dẫn sơ lược tập sách giáo khoa cuối tiết học Kết hợp với việc kiểm tra cũ nên bước đầu có nhận xét, sửa chữa phần trình bày học sinh.Có thể cho trước số tập dạng tương tự, trọng tâm nhà -Cần chuẩn bị cho tiết ôn tập theo dạng phiếu học tập, theo câu hỏi trắc nghiệm giao trước cho học sinh tự chuẩn bị hệ thống câu hỏi, câu tập phù hợp với nhiều đối tượng học sinh ∗Các bước thực ôn – luyện tập: Tùy theo đặc thù nội dung thời lượng phân phối chương trình cho phép người giáo viên linh động chia thành phần sau đây: 1/ Kiểm tra chuẩn bị nhà học sinh: (khoảng 10% thời gian) a/ Các yêu cầu cần kiểm tra: +Theo phiếu học tập giao + Theo tập sách giáo khoa theo tập tương tự mà giáo viên cho trước b/ Cách thực hiện: Phát huy tính tích cực học sinh ôn- luyện tập Trang Trường THPT Hồng Bàng GV: Nguyễn Xuân Hướng +Mỗi tổ chia làm hai nhóm để học sinh tự kiểm tra chéo Mỗi nhóm tổ trưởng tổ phó phụ trách có nhận xét, tổng hợp số lượng cụ thể mức độ: -Làm đủ, tất trình bày sạch, đẹp - Làm thiếu sai số câu - Không làm, không chuẩn bị + Giáo viên chọn tổ tâp kiểm tra để nhận xét ( cần ý nhắc nhở em mức độ thứ ba) Từ thu thập thắc mắc, khó mà em chưa hiểu kĩ để làm ôn- luyện Và cần khâu tìm hiểu có học sinh tìm phương pháp giải hay, gọn, có sáng tạo hay không bước 2/ Hệ thống khái quát hóa kiến thức học: a/ Ý nghĩa: Rất quan trọng với học sinh việc tự chiếm lĩnh kiến thức, đặc biệt với cách kiểm tra trắc nghiệm theo diện rộng b/ Phương pháp dạy học phương tiện hỗ trợ: +Phương pháp: nêu vấn đề- đàm thoại +Phương tiện cần hỗ trợ: máy chiếu, bảng phụ, bút lông… c/ Cách thức: -Giáo viên tổ chức học sinh theo nhóm, nhóm tự trình bày vấn đề chuẩn bị Các nhóm khác theo dõi bổ sung giáo viên nhấn mạnh kiến thức trọng tâm - Học sinh tự thực nhiệm vụ giao So sánh, hệ thống hóa tự rút kết luận mối liên hệ khái niệm, tính chất chất tự củng cố, khắc sâu kiến thức học Ví dụ 1:Luyện tập liên kết hóa học –chương 3- Hóa học 10 Mục tiêu : luyện tập liên kết hóa học Về kiến thức: học sinh nắm vững: Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị ∗Sự hình thành số loại phân tử ∗Đặc điểm cấu trúc liên kết hai loại liên kết Về kĩ năng: Dùng hiệu độ âm điện để phân loại tương đối loại liên kết hóa học Giáo viên gọi học sinh lớp trả lời câu hỏi: Kiến thức trọng tâm phần liên kết hóa học gì? Từ bắt đầu vào hoạt động cụ thể Hoạt động 1: Giáo viên chiếu câu hỏi lên hình : Vì nguyên tử nguyên tố (trừ khí ) phải liên kết với nhau? Các nguyên tử liên kết với nào? Học sinh dần nhớ lại nêu quy tắc bát tử ( nguyên tử nguyên tố khác khí Phát huy tính tích cực học sinh ôn- luyện tập Trang Trường THPT Hồng Bàng GV: Nguyễn Xuân Hướng có khuynh hướng đạt giống cấu hình electron khí với electron 2e với He) sở việc hình thành nên liên kết hóa học Hoạt động 2: Sử dụng phiếu học tập: Có phiếu học tập giao trước cho tổ: +Phiếu số 1: -Thế liên kết hóa học -Nguyên nhân hình thành liên kết hóa học? -Có kiểu liên kết xảy ra? +Phiếu số 2: -Thế liên kết ion? Sự hình thành ion, cation, anion -Điều kiện để nguyên tử liên kết liên kết ion gì? + Phiếu số 3: - Thế liên kết cộng hóa trị ? Có kiểu liên kết cộng hóa trị ? -Điều kiện để nguyên tử liên kết liên kết cộng hóa trị ? + Phiếu số 4: Liên kết ion liên kết cộng hóa trị có điểm giống nhau, khác nào? Lấy ví dụ minh họa Học sinh giáo viên làm việc theo cách thức Giáo sơ đồ: Liên kết ion? Điều kiện? viên có trình chiếu hỗ trợ theo Liên kết hóa học? Nguyên nhân? Liên kết cộng hóa trị? Có loại? Điều kiện? LK cộng hóa LK phối trí LK cộng hóa trị trị có cực (lk cho nhận) không cực -Gv: chiếu lên hình câu hỏi tổng hợp: Nêu giống khác loại liên kết: liên kết ion, liên kết cộng hóa trị không cực liên kết cộng hóa trị có cực? Sau giáo viên hướng dẫn học sinh phát biểu điền vào bảng sau đây: Phát huy tính tích cực học sinh ôn- luyện tập Trang Trường THPT Hồng Bàng So sánh GV: Nguyễn Xuân Hướng Liên kết cộng hóa trị Liên kết cộng hóa Liên kết ion không cực trị có cực Giống Các nguyên tử kết hợp với để tạo cho nguyên tử lớp (về mục electron bền vững giống cấu trúc khí đích) Khác Dùng chung electron Dùng chung Cho (về cách tạo Cặp electron chung electron Cặp e electron không bị lệch chung bị lệch liên kết ) phía nguyên tử có độ âm điện lớn nhận Thường Giữa nguyên tử Giữa phi kim Giữa kim loại điển tạo phi kim mạnh yếu khác hình phi kim nên điển hình Nhận xét Liên kết cộng hóa trị có cực dạng trung gian liên kết cộng hóa trị không cực liên kết ion Hoạt động 3: Mối quan hệ liên kết hóa học độ âm điện: Học sinh thảo luận trình bày cách điền vào sơ đồ trống (để đánh giá loại liên kết phân tử dựa vào hiệu độ âm điện ∆λ.) Giáo viên cần lưu ý phân loại cách tương đối phải xác minh theo thực nghiệm Hiệu độ âm điện (∆λ ) Loại liên kết Từ 0,0 đến < 0,4 Liên kết cộng hóa trị không cực Từ 0,4 đến < 1,7 Liên kết cộng hóa trị có cực ≥ 1,7 Liên kết ion 3/ Vận dụng kiến thức để giải tập: a/ Ý nghĩa: (Rất quan trọng) Học sinh biết cách vận dụng rèn luyện số kĩ phương pháp giải tập, giải số vấn đề đơn giản mô số dạng tập Cần nâng lên bước gắn kết dạng kiến thức để vận dụng vào phần tập tổng hợp b/ Cách thực hiện: -Giáo viên lựa chọn câu hỏi, tập tiêu biểu trọng tâm tập mà Phát huy tính tích cực học sinh ôn- luyện tập Trang Trường THPT Hồng Bàng GV: Nguyễn Xuân Hướng nhiều học sinh chưa giải giáo viên chiếu đề tập lên hình để tiết kiệm thời gian - Học sinh lên bảng giải theo yêu cầu Cần ý: + Bài tập lựa chọn phải phù hợp với trình độ học sinh có tác dụng củng cố , gây hứng thú kích thích tính tích cực hoạt động học sinh Giáo viên sử dụng tập sách giáo khoa ,sách tập tương tự cho nhà để học sinh làm + Có nhận xét sửa chữa: ý đến phương pháp giải hay, ngắn gọn, cách trình bày…cũng lỗi kiến thức mà em vấp để rút kinh nghiệm Những dạng tập thường hỏi hình thức trắc nghiệm lưu ý cho học sinh Cần gút lại mối quan hệ: Đây dạng tập ? ↔ phương pháp giải sao? Ví dụ 2: Bài tập liên kết hóa học Mối quan hệ liên kết hóa học với hiệu độ âm điện Ví dụ 2.1: Viết CTCT phân tử sau: CH4, N2, NH3, H2O Xét xem phân tử có liên kết cộng hóa trị không cực phân tử phân cực Xác định chất tan nhiều nước? Chú ý: câu lý thuyết vận dụng, mức độ học chương trình Giáo viên nên gọi học sinh có lực học yếu trả lời trước, thành viên khác lớp nghe nhận xét, bổ sung Chia làm bước: +Nhóm học sinh (2hs) lên viết CTCT + Nhóm học sinh hai (2hs) lên xác định giá trị hiệu độ âm điện ( ∆λ) để suy nhận xét: N2 CH4 phân tử có liên kết cộng hóa trị không cực ( có ∆λ < 0,4) H2O phân tử phân cực ( có ∆λ lớn 1,24) NH3 tan nhiều nước -Giáo viên hướng dẫn học sinh gút lại: + Cách viết CTCT + Cơ sở xác định dạng liên kết độ phân cực Ví dụ 2.2: Cho dãy oxit sau: Na2O,MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7 Dựa vào giá trị hiệu độ âm điện (∆λ) hai nguyên tử phân tử xác định loại liên kết phân tử oxit ? Cần chiếu bảng giá trị độ âm điện lên hình Từ ví dụ 2.1 học sinh có sở tự tổ chức thảo luận nhóm Sau giáo viên định số học sinh mức trung bình tính ∆λ xác định loại liên kết hóa học có phân tử Phát huy tính tích cực học sinh ôn- luyện tập Trang Trường THPT Hồng Bàng GV: Nguyễn Xuân Hướng Oxit Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7 ∆λ 2,51 2,13 1,83 1,54 1,25 0,86 0,28 Loại liên Ion kết Cộng hóa trị có cực Cộng hóa trị không cực Ví dụ 2.3: ( tổng hợp : ) X, A, Z nguyên tố có số đơn vị điện tích hạt nhân 9, 19, a/ Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố trên? b/ Dự đoán liên kết hóa học có cặp X A; A Z; X Z Nêu CTPT hợp chất tạo ra? Chú ý: xác định cụ thể tính chất nguyên tố dựa theo số hiệu cấu hình electron Sau dựa vào tính kim loại phi kim ,giá trị ∆λ để suy nhanh xác loại liên kết hóa học hình thành Câu có mức độ tổng hợp nhiều kiến thức nên giáo viên linh hoạt chia nhóm thảo luận gọi học sinh có phù hợp với đối tượng -Nên gọi học sinh yếu, viết cấu hình electron -Gọi học sinh tổng hợp lại Kết : X: 1s22s22p5 : Là nguyên tố F có độ âm điện 3,98, phi kim điển hình 19 A: 1s22s22p63s23p64s1 Là K có độ âm điện 0,82, kim loại điển hình Z: 1s22s22p4 Là nguyên tố O có độ âm điện 3,44, phi kim điển hình Cặp X A : CTPT KF có ∆λ= 3,16 → liên kết ion Cặp A Z : CTPT K2O có ∆λ= 2,62→ liên kết ion Cặp X Z : CTPT OF2 có ∆λ= 0,54→là liên kết cộng hóa trị có cực 4/ Trả lời số câu trắc nghiệm bản: Do đặc thù môn Hóa yêu cầu kiểm tra kiến thức theo hình thức trắc Phát huy tính tích cực học sinh ôn- luyện tập Trang Trường THPT Hồng Bàng GV: Nguyễn Xuân Hướng nghiệm khách quan hai kì thi quan trọng Thi tốt nghiệp THPT Thi tuyển sinh vào đại học cao đẳng (từ năm học 2006- 2007) , nên kiểm tra thường xuyên thực cách đánh giá học sinh theo hình thức Vì giáo viên linh động tính toán thời gian để ôn tập cho học sinh theo hình thức a/ Yêu cầu : -Trước hết người giáo viên cần phải có tham khảo nhiều tài liệu có liên quan đến hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để xác định dạng, loại câu hỏi trọng tâm mảng kiến thức -Trong trình hệ thống hóa kiến thức vận dụng trên, nội dung trọng tâm chuyển cách hỏi trắc nghiệm, giáo viên cần phân tích sơ qua cho học sinh nắm( cần nhắc nhở em nhà tự học, tự nghiên cứu thêm ) b/ Cách thức: -Giáo viên trình chiếu số dạng câu hỏi trắc nghiệm hình để tiết kiệm thời gian Có hướng dẫn học sinh cách phân tích, suy luận, tổng hợp cần -Học sinh trả lời theo nhóm theo cá nhân Cần ý: Giáo viên cần có động viên kịp thời (như cộng thêm điểm khuyến khích cho học sinh có nhiều chọn lựa xác, nhanh) em có nhiều hứng thú trình học Ví dụ 3: Một số câu trắc nghiệm phần liên kết hóa học- lớp 10 Các dạng câu trắc nghiệm thường gặp phần liên kết hóa học – lớp 10 là: -Các khái niệm liên kết, so sánh chúng -Xét tính phân cực (theo ∆λ), tính tan -Xác định loại liên kết (theo tính kim loại, phi kim theo ∆λ) Ví dụ 3.1: Chọn câu câu sau: A/ Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron chung lệch phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ B/ Liên kết cộng hóa trị có cực tạo thành nguyên tử có ∆λ từ 0,4 đến nhỏ 1,7 C/ Liên kết cộng hóa trị không cực tạo nên từ nguyên tử khác hẳn tính chất hóa học D/ Giá trị ∆λ nguyên tử lớn phân tử phân cực yếu Hướng dẫn: Học sinh nắm kĩ quan hệ ∆λ loại liên kết học Chọn đáp án B Ví dụ 3.2: Khi phản ứng hóa học xảy nguyên tử X Y có cấu hình electron trạng thái 1s22s1 1s22s22p5 liên kết là: A/ Liên kết ion Phát huy tính tích cực học sinh ôn- luyện tập Trang Trường THPT Hồng Bàng GV: Nguyễn Xuân Hướng B/ Liên kết kim loại C/ Liên kết cộng hóa trị có cực D/ Liên kết cộng hóa trị không cực Hướng dẫn: X kim loại điển hình, Y phi kim điển hình Chọn đáp án A Ví dụ 3.3: Hợp chất sau có ba loại liên kết phân tử: A/ CO2 B/ K2O C/ NH3 D/ NH4Cl Hướng dẫn: Phải phân tích từ CTCT Chọn d NH 4Cl có lk cộng hóa trị NH ; có lk phối trí NH3 H+ ; lk ion NH4+ Cl5/ Dặn dò- Bài tập nhà : Giáo viên cần nhắc nhở lúc cuối số nội dung trọng tâm ôn- luyện yêu cầu: -Học sinh cần phải tự ôn theo sở Chú ý phương pháp tự học tự nghiên cứu thêm nhà - Giáo viên giao thêm tập tương tự nhà Yêu cầu học sinh tự vận dụng kiến thức để giải D/ KẾT QUẢ: Qua phần hướng dẫn học sinh cách ôn tập gồm bước trên, học sinh tự hệ thống hóa khái quát kiến thức học phần , chương Các em thấy việc tóm lược nội dung trọng tâm có phần dễ hiểu hơn, ngắn gọn từ việc vận dụng làm kiểm tra đánh giá có hiệu cao Qua hình thức học nhóm em thấy vai trò cá nhân tập thể sức mạnh tổng hợp học nhóm Qua , giáo viên phân công kèm cặp, giúp đỡ cần thiết tập thể với số cá nhân chậm tiến hay non kiến thức Nhìn chung, lớp sau ôn luyện tập theo hình thức đạt hiệu khả quan ( đạt khoảng 80-90% lượng kiến thức) Cũng có số lớp chưa đạt yêu cầu có đặc thù riêng ý thức học, lực học phụ thuộc vào nội dung kiến thức phần , chương E/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Yếu tố định cho việc áp dụng đề tài thời gian sáng tạo Người giáo viên cần có chủ động, sáng tạo cách linh hoạt tùy theo phân phối chương trình tùy theo lực học đối tượng học sinh Không nên cứng nhắc đối tượng đặc biệt đa dạng tập thể lớp F/ KẾT LUẬN: Với phần thực ôn tập kiến thức cho học sinh áp dụng cho môn Hóa mà nghĩ cho vài môn khác Chỉ cần có lòng yêu nghề, hết lòng em học sinh thầy cô cố gắng có vận dụng riêng linh hoạt phù hợp với môn Chắc chắn có điều em cảm thấy việc nắm bắt kiến thức không khó cảm nhận nhiệt tình chu đáo thầy cô tăng thêm yêu thích môn quí mến với thầy cô Phát huy tính tích cực học sinh ôn- luyện tập Trang Trường THPT Hồng Bàng GV: Nguyễn Xuân Hướng Đó phần thưởng quí giá mà thầy cô mong ước Tuy nhiên, với kinh nghiệm chưa nhiều nên việc trình bày nhiều hạn chế, chưa thật hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế Nhưng ý tưởng, ước mơ lớn việc giúp học sinh có phương pháp học phù hợp với yêu cầu Rất mong quí thầy cô quan tâm có nhiều góp ý, nhận xét bổ ích để hoàn chỉnh có sát thực vận dụng Xin chân thành cảm ơn ! G/ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Hóa học 10- Nhà xuất giáo dục năm 2010 2/ Sách giáo viên Hóa học 10- Nhà xuất giáo dục năm 2010 3/Giới thiệu giáo án Hóa Học 10: Lê Quán Tần- Vũ Anh Tuấn- Nhà xuất Hà Nội năm 2009 4/Thiết kế giảng Hóa học 10- Cao Cự Giác- Nhà xuất Hà Nội năm 2010 5/ Chuẩn kiến thức kĩ hóa học 10- 2011 Xuân Lộc : ngày 21 tháng 03 năm 2012 Người thực Phát huy tính tích cực học sinh ôn- luyện tập Trang 10 Trường THPT Hồng Bàng GV: Nguyễn Xuân Hướng Nguyễn Xuân Hướng Phát huy tính tích cực học sinh ôn- luyện tập Trang 11 [...]...Trường THPT Hồng Bàng GV: Nguyễn Xuân Hướng Nguyễn Xuân Hướng Phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ ôn- luyện tập Trang 11 ... thức học học sinh không đồng đều, không học sinh ỷ lại, lười học, không cầu tiến thực tế có số học sinh tư tưởng xem nhẹ học ôn- luyện tập C/ NỘI DUNG ĐỀ TÀI: I/ Cơ sở lý luận: Bộ môn Hóa học môn... tâm tập mà Phát huy tính tích cực học sinh ôn- luyện tập Trang Trường THPT Hồng Bàng GV: Nguyễn Xuân Hướng nhiều học sinh chưa giải giáo viên chiếu đề tập lên hình để tiết kiệm thời gian - Học sinh. .. sách giáo khoa.Cần phải phát huy tính tích cực học sinh việc tự chuẩn bị nhà - Tự chuẩn bị đề cương ôn tập theo phiếu học tập có yêu cầu ( tiết , ôn tập chương, ôn thi học kì…) + Đối với giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học ôn luyện tập , SKKN phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học ôn luyện tập ,

Từ khóa liên quan