0

skkn phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học bài cấu trúc lặp tin học 11

15 401 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2016, 22:56

 Sáng kiến kinh nghiệm PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ Tin học môn học khẳng định vai trò vị trí quan trọng Cùng với tất môn khác, môn Tin học quan tâm, điều chỉnh thông qua việc đổi phương pháp giảng dạy Thực tế cho thấy cần phải có công trình nghiên cứu phương pháp dạy môn Tin học với phần kiến thức cụ thể nhằm xây dựng giải pháp tối ưu việc dạy học Tin học Như biết, chương trình sách giáo khoa Tin học 11 trang bị cho học sinh số kiến thức lập trình ngôn ngữ lập trình bậc cao Bên cạnh rèn luyện cho em kĩ giải số toán đơn giản máy tính cách vận dụng kiến thức thuật toán, cấu trúc liệu, ngôn ngữ lập trình cụ thể thực tế cho thấy học sinh gặp nhiều khó khăn việc học Tin học, đặc biệt phần tin học khối lớp 11 Một nội dung mà học sinh hay gặp vướng mắc lựa chọn cấu trúc lặp xây dựng chương trình giải toán Do việc nghiên cứu, áp dụng phương pháp vào dạy - học để nâng cao chất lượng quan trọng cần thiết Với lý nêu trên, chọn đề tài nghiên cứu "Phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy - học Cấu trúc lặp Tin học 11" với mong muốn giúp học sinh chủ động khai thác kiến thức cách chắn sâu sắc Từ áp dụng linh hoạt vào giải dạng tập thường gặp PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ A CƠ SỞ LÍ LUẬN Việc phát huy tính tích cực học tập học sinh vấn đề mới, nghiên cứu nhiều môn khác nhau, nhiên môn học có đặc thù riêng nên cần phương pháp áp dụng riêng Thực tế việc giảng dạy sử dụng phương pháp giáo dục truyền thống chưa đáp ứng đầy đủ mục tiêu dạy học Trong khoa học công nghệ ngày phát triển việc chiếm lĩnh tri thức đòi hỏi người học cần phải giữ vai trò chủ động Nhưng phần lớn học sinh thụ động, khả nhận thức em nhiều hạn chế Vì thế, việc phát huy tính tích cực trình nghiên cứu lĩnh hội tri thức vấn đề quan trọng Giải vấn đề nói giải vấn đề lớn ngành giáo dục nói chung công tác giáo dục trường nói riêng Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hiền Trang  Sáng kiến kinh nghiệm B THỰC TRẠNG Chương trình sách giáo khoa tin học lớp 11 bao gồm 53 tiết, phần cấu trúc lặp phân phối tiết lý thuyết Tuy thời lượng chương trình dành cho cấu trúc lặp không nhiều mảng kiến thức quan trọng mà học sinh cần phải tiếp cận phải hiểu sâu sắc lựa chọn sử dụng thành thạo lập trình giải toán máy tính Trong năm gần đây, Bộ GD&ĐT đã, đẩy mạnh phong trào đổi phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy học Phong trào mang lại nhiều thành tựu đáng kể, gần thổi gió vào trình dạy - học nước ta Song bên cạnh tồn nhiều vấn đề cần quan tâm Đó là: việc thực phong trào hình thức; phận giáo viên lại lạm dụng việc đổi phương pháp giảng dạy, dạy học phần mềm trình chiếu hay nói cách khác áp dụng phương pháp dạy học chưa phù hợp với thực tế nên không nâng cao chất lượng giảng dạy mà không đạt mục tiêu dạy học đặc biệt, hầu hết giáo viên trọng đổi phương pháp giảng dạy phần kiến thức trọng tâm mà quên phần kiến thức khác Từ thực trạng trên, để công việc hiệu hơn, chuyên đề xin trình bày tiết học Cấu trúc lặp, cụ thể cấu trúc lặp với số lần biết trước câu lệnh for – (Tiết 12 – Phân phối chương trình Tin học 11) để báo cáo chuyên đề Trong giảng thực theo mô hình "dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm" giúp học sinh thực đặt vào tình huống, vấn đề có nhu cầu giải quyết, từ tư tìm cách giải Trong trình thực cố gắng trình bày chi tiết với kỹ thuật gợi động hoạt động cho học sinh, kích thích hứng thú học tập định hướng cách hữu hiệu hoạt động học tập học sinh Với cách thức vậy, tin học sinh dễ dàng nắm kiến thức từ phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá để hình thành phát triển phương pháp kỹ lập trình C GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Trên sở cung cấp đơn vị kiến thức cần đạt cho học sinh giáo viên cần khéo léo đưa câu hỏi ví dụ để học sinh liên hệ với thực tế từ gợi động để em tư học Trong chuyên đề này, không trình bày sâu kiến thức hay tập cấu trúc lặp for - mà xây dựng giảng cho tiết dạy trọng đến việc phát huy tính tích cực học sinh Mỗi hoạt động hệ thống tình huống, vấn đề bao gồm nhóm: nhóm vấn đề định hướng cho học sinh tự tìm kiến thức mới; nhóm vấn đề có tính ứng dụng, thực hành, ôn tập, rèn luyện kỹ năng; nhóm vấn đề tương đối phức tạp, cần vận dụng tổng hợp, linh hoạt sáng tạo nhiều kiến thức tổng hợp Bài dạy giúp học sinh hiểu khái niệm lặp, lặp với số lần biết trước câu lệnh for – Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hiền Trang  Sáng kiến kinh nghiệm Trong dạy, sử dụng tình huống, ví dụ, câu hỏi rèn luyện kỹ liên hệ thực tế vận dụng để rút kiến thức học Trong trình giảng dạy trọng đến việc ứng dụng công nghề thông tin, kết hợp linh hoạt phương pháp giảng dạy để nhằm đạt chất lượng tốt I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hiểu nhu cầu cấu trúc lặp biểu diễn thuật toán - Hiểu cấu trúc lặp với số lần biết trước câu lệnh For - Do Kỹ năng: Biết vận dụng cấu trúc lặp câu lệnh For - Do vào trường hợp cụ thể II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo viên chuẩn bị nội dung kiến thức liên quan đến học, môn học (giáo án) - Giáo viên chuẩn bị phiếu có ghi tình huống, ví dụ giúp học sinh phát vấn đề để cung cấp đến học sinh; chuẩn bị máy tính có cài sẵn chương trình, ví dụ cần thiết cho học, máy chiếu đa Học sinh: - Học sinh chuẩn bị kiến thức cũ học liên quan, cần sử dụng để hỗ trợ cho việc lĩnh hội kiến thức - Học sinh chuẩn bị giấy bút, sách III TỔ CHỨC DẠY HỌC: Hoạt động 1: Xét ví dụ để gợi động tìm hiểu ý nghĩa cấu trúc lặp Giáo viên đưa toán ví dụ tình đặt học sinh vào tình có vấn đề buộc em phải tư Nội dung Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Xét toán với a>2, a GV chiếu hai toán ví nguyên cho trước dụ lên bảng: Bài toán 1: Tính tổng: S 1 1     a a 1 a  a  100 Bài toán 2: Tính tổng S 1 1     a a 1 a  aN với  0,0001 aN điều ? Nghiên cứu để tìm kiện cách tính tổng toán? Với Bài toán 1: GV gợi ý phương pháp: Ta xem S thùng, số hạng Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hiền Trang  Sáng kiến kinh nghiệm ca có dung tích khác nhau, việc tính tổng tương tự việc đổ ca nước vào thùng S ?Có lần đổ nước vào thùng? Trả lời: Có 100 lần đổ ?Mỗi lần lượng bao nước nhiêu? lần thứ i đổ bao nhiêu? Trả lời: - Lần đổ lần đổ ; a 1 ; a2 ? Mô tả chương trình cần phải viết - Lần thứ i đổ lệnh? ai Qua ví dụ gợi ý nêu Trả lời: em cho biết cách giải Phải viết 100 lệnh toán 1? Cách tính tổng Bài toán 1: - Gán S giá trị 1/a - Tiếp theo lần cộng thêm vào S với N=1, 2, 3, aN - Việc cộng thêm dừng lại N=100  Thao tác lặp với số lần biết trước GV: Nhấn mạnh thêm Thảo luận: việc cộng thêm - Ban đầu gán S lần vào tổng S giá trị giá trị 1/a - Tiếp theo lặp lặp lại lần cộng thêm vào aN 100 lần Nói cách khác S với aN Thao tác lặp với số lần biết trước (Cụ thể N=1, 2, 3, trường hợp - Việc cộng thêm dừng lại lặp 100 lần) N=100 Với Bài toán 2: ? Điểm khác biệt toán so với toán 1? ? Việc lặp thực lần? ?Giới hạn lặp gì? Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hiền Trang  Sáng kiến kinh nghiệm Trả lời: Bài toán cho giới hạn N Với toán ?Nêu cách tính cụ thể cho việc lặp chưa xác toán 2? định số lần - Giới hạn lặp điều kiện Cách tính tổng Bài toán 2: < 0,0001 aN - Gán S giá trị 1/a Tóm lại: - Tiếp theo lần cộng Trong trường hợp việc thoã mãn thêm vào S giá trị cộng thêm lần vào 1 Thảo luận: với N=1, 2, tổng S giá trị aN a  N - Gán S giá - Việc cộng thêm dừng lại lặp lặp lại chưa trị 1/a biết lần mà - Tiếp theo < 0,0001 aN biết việc cộng lặp dừng lại lần cộng  Thao tác lặp với số lần < 0,0001 thêm vào S aN chưa biết trước giá trị với Nói cách khác aN Thao tác lặp với số lần N=1, 2, chưa biết trước - Việc cộng thêm dừng lại ?Qua hai ví dụ em < 0,0001 cho biết lập trình lặp a  N dạng lặp? GV Chuẩn hoá nội dung câu trả lời trình chiếu lên hình - Trong lập trình, có - Trong lập trình, có những thao tác phải lặp thao tác phải lặp lặp lại lặp lại số lần, số lần, ta gọi cấu ta gọi cấu trúc lặp - Lặp thường có loại: trúc lặp + Lặp với số lần biết trước Thảo luận Phát - Lặp thường có loại: + Lặp với số lần không biểu + Lặp với số lần biết trước + Lặp với số lần biết trước ?Để thực tính tổng S trước ta phải sử dụng câu lệnh nào? GV: Nêu vấn đề: Ta học câu lệnh IF – Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hiền Trang  Sáng kiến kinh nghiệm THEN Và đưa tình giải toán sau: (Trình chiếu hình)  Cách giải toán lệnh IF –THEN sau: S:=1/a; If n=1 S:=S+1/(a+1); If n=2 S:=S+1/(a+2); If n=3 S:=S+1/(a+3); Then Then Then  Cách giải toán lệnh IF –THEN sau: S:=1/a; If (1/(a+1)>0,0001) Then S:=S+1/(a+1); If (1/(a+2)>0,0001) Then S:=S+1/(a+2); If (1/(a+3)>0,0001) Then S:=S+1/(a+3); … ?Nhận xét cách giải trên? Nhận xét: - Theo cách giải trên, việc cộng thêm toán dừng ?Vậy giải pháp sử dụng câu lệnh If – Then vào để thực tính tổng trường hợp có hợp lí Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hiền < aN 0,0001 - Với toán 1, N=100 việc thực câu lệnh lặp lên đến 100 lần điều Trang  Sáng kiến kinh nghiệm kiện để kiểm tra phải thực nào? - Cả cách giải dài không? Đúng Để giải toán dùng cấu trúc IF – THEN mà phải sử dụng cấu trúc khác, ngôn ngữ Pascal cung cấp cho ta số Trả lời câu lệnh lặp để mô tả Không thể cấu trúc lặp Hoạt động 2: Xây dựng thuật toán Bài toán để gợi động tìm hiểu cấu trúc lặp for – dạng tiến dạng lùi Nội dung Hoạt động Thầy Hoạt động Trò ?Em dựa vào cách làm nêu thảo luận viết thuật toán giải toán 1? 1 1 S      a a 1 a  a  a  100 Ban đầu Cộng lần Cộng lần Cộng lần Thảo luận theo nhóm để viết thuật toán: Cộng lần 100 ?Gọi HS lên trình bày thuật Thuật toán 1a: (Lặp tiến) toán HS trình bày thuật toán mà nhóm vừa Gọi học sinh khác lên nhận thảo luận B2: N  N + 1; B3: Nếu N >100 xét đánh giá? chuyển đến bước Nhận xét, đánh giá kết nhóm B4: S  S+ quay aN Chuẩn hoá lại thuật toán cho khác lại bước học sinh (Chiếu máy B5: Đưa S hình chiếu) kết thúc GV Gợi động cho lặp lùi Thay vì: B1: N  0; S  ; a Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hiền Trang  Sáng kiến kinh nghiệm Ban đầu S  1/a, N  a 1 Cộng lần thứ a2 Cộng lần thứ a3 Cộng lần thứ Cộng lần thứ 100 a  100 → Dạng lặp tiến GV: Để lặp 100 lần việc cộng vào S giá trị 1/(a+N) Trả lời cách có cách Ban đầu S  1/a; khác không? N  101 Cộng lần a  100 a  99 Cộng lần a  98 Cộng lần Cộng lần cuối → Đây Dạng lặp lùi a 1 ?Các em xây dựng thuật toán theo cách này? HS Viết thuật toán Thuật toán 1b: (Lặp lùi) B1: N  101;S  ; a Chuẩn hóa lại thuật toán trình chiếu B2: N  N - 1; B3: Nếu N < chuyển GV: Qua Thuật toán 1a Thuật toán 1b ta thấy để đến bước tính tổng S có cách B4: S  S+ quay tính lặp cộng lặp tiến aN cộng lặp lùi Để minh họa lại bước B5: Đưa S hình cho cách lặp ngôn ngữ lập trình Pascal có hai câu kết thúc lệnh thể câu lệnh lặp For – dạng tiến dạng lùi Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hiền Trang  Sáng kiến kinh nghiệm Hoạt động 3: Tìm hiểu câu lệnh for – Nội dung Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Yêu cầu học sinh nghiên HS nghiên cứu, trả * Dạng tiến: cứu SGK cho biết cấu lời câu hỏi For := to FOR – DO dạng tiến? ; - Trong đó: + Biến đếm: biến đơn thường có kiểu nguyên + Giá trị đầu giá trị cuối: biểu thức kiểu với biến đếm + Giá trị đầu ≤ Giá trị cuối * Nếu giá trị đầu > giá trị cuối vòng lặp thực - Hoạt động câu lệnh dạng tiến: Câu lệnh sau từ khóa DO thực với biến đếm nhận giá trị liên tiếp tăng từ giá trị đầu đến giá trị cuối Sơ đồ khối GV Giải thích: : biến đơn thường có kiểu nguyên Trả lời GV: Ý nghĩa , kiểu trị cuối dùng để làm liệu chúng? giới hạn cho biến đếm - Hai giá trị phải kiểu với biến đếm ? Trong Thuật toán 1a , Giá trị đầu 1, giá bao nhiêu? trị cuối 100 ? Lệnh cần lặp thuật Trả lời toán 1a gì? Lệnh cần lặp là: S Biến đếm:=G.trị đầu S Biến đếm biểu thức Sơ đồ khối kiểu với biến đếm HS: giá trị cuối  GV: ?Trong trường hợp giá trị đầu em so sánh HS Trả lời: Biến đếm:=G.trị cuối GV: ?Em cho biết hoạt +Dạng lùi: Câu động câu lệnh? lệnh sau từ khóa S DO thực Biến đếm>=Gt với biến đầu đếm nhận Đ giá trị liên tiếp giảm từ giá trị cuối Lệnh lặp GV Giới thiệu (trên máy đến giá trị đầu chiếu) cho HS hoạt động câu lệnh sơ đồ khối Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hiền Trang 10  Sáng kiến kinh nghiệm Hoạt động 4: Rèn luyện kĩ vận dụng lệnh lặp For GV: Vận dụng cấu trúc lệnh vào để viết câu lệnh minh họa cấu trúc lặp cho Thuật toán 1a? HS: a S:= ; For N:=1 to 100 S:=S+ ; aN GV: Tương tự viết câu lệnh minh họa cho Thuật toán 1b? HS: a S:= ; For N:= 100 downto S:=S+ ; aN GV: Yêu cầu học sinh tiếp tục hoàn thành chương trình nhà GV nêu ví dụ áp dụng: Viết câu lệnh lặp để tính S=1+2+3+…+100 HS: S:=0; For i:=1 to 100 S:=S+i; GV: Chuẩn hóa nội dung câu lệnh lặp GV: Chia lớp thành nhóm Yêu cầu học sinh viết chương trình lên giấy bìa HS: Cùng thảo luận viết chương trình theo nhóm GV: Thu phiếu học tập, chiếu lên bảng, gọi HS nhóm khác nhận xét đánh giá Chính xác hóa làm học sinh chương trình mẫu Chương trình mẫu: program VD1; uses crt; var i, n, s: integer; Begin clrscr; writeln('Nhap n: '); Readln(n); s:=0; for i:=1 to n s:=s+i; writeln('Tong s la: ', s:4); readln end Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hiền Trang 11  Sáng kiến kinh nghiệm IV CỦNG CỐ GV: ?Qua tiết học ngày hôm em tự rút kiến thức quan trọng cần ghi nhớ HS: Trả lời câu hỏi - Lặp thường có loại: + Lặp với số lần biết trước + Lặp với số lần trước - Cấu trúc lặp for –do * Dạng tiến: Cấu trúc: For := to ; Hoạt động câu lệnh dạng tiến Câu lệnh sau từ khóa DO thực với biến đếm nhận giá trị liên tiếp tăng từ giá trị đầu đến giá trị cuối *Dạng lùi: Cấu trúc: For < biến đếm>:= downto ; Hoạt động câu lệnh dạng lùi: Câu lệnh sau từ khóa DO thực với biến đếm nhận giá trị liên tiếp giảm từ giá trị cuối đến giá trị đầu D PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH - Tổ chức dạy học theo phương án soạn - Đánh giá hiệu trình dạy học soạn chất lượng tiếp thu, lĩnh hội kiến thức học sinh - Điều chỉnh phương án dạy học cho phù hợp cần thiết - Tổng kết mặt làm chưa làm chuyên đề để có hướng vận dụng chuyên đề cho khoá học E CÁCH THỨC THỰC HIỆN Với việc nghiên cứu kỹ chương trình sách giáo khoa, đọc tài liệu tham khảo, tiết dạy “Cấu trúc lặp” (Tiết 12 phân phối chương trình) chuẩn bị chu đáo công phu Tôi tiến hành giảng dạy lớp khối 11 Đồng thời mời đồng nghiệp dự có tiến hành họp rút kinh nghiệm sau tiết dạy PHẦN KẾT THÚC VẤN ĐỀ Kết Trong tiết học, học sinh tập trung hào hứng với phương pháp dạy học tích cực Thể việc tích cực suy nghĩ giải tình giáo viên đưa ra, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến xây dựng Hầu hết câu hỏi trả Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hiền Trang 12  Sáng kiến kinh nghiệm lời trọng tâm Sau tiết học đa phần học sinh nắm vững kiến thức thành thạo sử dụng cấu trúc lặp for – Các em biết áp dụng vào làm tập đơn giản cách nhanh chóng thành thạo Đa số chịu khó làm tập mà giáo viên giao, số lượng giải đạt yêu cầu tăng lên đáng kể so với trước Kỹ thực hành có tiến Học sinh không thụ động làm tìm thuật giải Không có học sinh làm việc riêng Bài học giáo dục cho học sinh lòng ham mê học hỏi phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo mình, từ tiếp thu học cách hiệu Để đánh giá kết việc thực chuyên đề tiến hành điều tra đối tượng học sinh sau xin trình bày số kết kiểm tra: Đề bài: Một người có số tiền S, ông ta gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 1,2%/tháng Hỏi sau 12 tháng gửi tiết kiệm (không rút tiền lãi hàng tháng), ông ta số tiền bao nhiêu? Từ thực tế giảng dạy lớp kết kiểm tra cụ thể sau: Bảng tổng hợp điểm kiểm tra học sinh lớp So sánh Lớp Lớp đối 11A1 chứng 11A4 Lớp thực 11A3 nghiệm 11A5 Tổng số học sinh Điểm Giỏi Khá Tỷ lệ Tỷ lệ SL SL % % Trung bình Tỷ lệ SL % Yếu Tỷ lệ SL % 50 0.0 13 26.0 33 66.0 8.0 46 0.0 19.6 29 63.0 17.4 46 16 34.8 20 43.5 10 21.7 0.0 48 15 31.3 18 37.5 14 29.1 2.1 Bảng kết cho thấy: - Lớp đối chứng: Tỷ lệ học sinh có điểm yếu cao( 18,2% ), tỷ lệ học sinh đạt điểm trung bình (50%), điểm giỏi thấp đặc biệt học sinh đạt điểm giỏi - Lớp thực nghiệm: Tỷ lệ học sinh có điểm giỏi cao điểm yếu lại thấp đặc biệt lớp 10A8 học sinh bị điểm yếu Tỷ lệ điểm giỏi 38,8 %, điểm 38 %, điểm trung bình 22 %, điểm yếu 1,7% Từ kết kiểm tra đánh giá cho thấy nhận thức học sinh sau học "Cấu trúc lặp" nâng lên rõ rệt Các em vận dụng kiến thức học vào giải toán có liên quan Việc gây hứng thú học tập giúp em Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hiền Trang 13  Sáng kiến kinh nghiệm suy nghĩ tìm tòi tạo nên phong cách học tập sáng tạo, khoa học cho em Kiến nghị, đề xuất Như vậy, với suy nghĩ cố gắng ban đầu, thấy giáo viên tập trung đầu tư công sức kiến thức vào dạy, học sinh tiếp thu cách tích cực không thụ động Các em hứng thú học tập đam mê, tích cực học sinh động lực thúc đẩy giáo viên đổi tư duy, phương pháp giảng dạy phù hợp với yêu cầu học mà em đạt kết cao thể phần tâm huyết người dạy Từ kết thu đề tài, thấy việc áp dụng phương pháp "dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm" mang lại hiệu cao phải tốn nhiều công sức Bước đầu gặp không khó khăn phải có đủ thời gian để rèn luyện học sinh làm quen với phương pháp này, đòi hỏi giáo viên phải kiên trì, tích cực việc đổi phương pháp dạy học, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, tổng kết kinh nghiệm để phương pháp dạy học đắn, tiến hơn, nâng cao chất lượng dạy học Tôi đề xuất thêm kiến nghị sau: môn tin môn học nên đề nghị ban ngành tổ chức thêm đợt hội thảo trao đổi kinh nghiệm giảng dạy để anh em ngành thảo luận trao đổi kinh nghiệm với Và hàng năm sau duyệt đề tài sáng kiến kinh nghiệm nên phổ biến đến đơn vị tài liệu lưu hành nội để người học tập phát triển Trên số tìm tòi suy nghĩ kinh nghiệm để xây dựng chương trình Trong trình bày không tránh khỏi nhiều thiếu sót, mong đồng chí đồng nghiệp góp ý! Tôi xin chân thành cảm ơn! Xác nhận Thủ trưởng đơn vị Thanh Hóa, ngày 10 tháng 05năm 2013 Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết, không chép nội dung người khác (Ký ghi rõ họ tên) Đỗ Thị Thu Hiền Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hiền Trang 14  Sáng kiến kinh nghiệm Ý KIẾN CỦA HĐKH TRƯỜNG THPT VĨNH LỘC Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hiền Trang 15 [...]... Không có học sinh làm việc riêng trong giờ Bài học đã giáo dục cho học sinh lòng ham mê học hỏi và phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của mình, từ đó tiếp thu bài học một cách hiệu quả hơn Để đánh giá kết quả của việc thực hiện chuyên đề tôi đã tiến hành điều tra ở các đối tượng học sinh và sau đây tôi xin trình bày một số kết quả kiểm tra: Đề bài: Một người có số tiền là S, ông ta gửi tiết kiệm... vào bài dạy, học sinh sẽ tiếp thu bài một cách tích cực không thụ động Các em hứng thú trong học tập hơn chính sự đam mê, tích cực của học sinh là động lực thúc đẩy giáo viên đổi mới tư duy, phương pháp giảng dạy phù hợp với yêu cầu mới mỗi giờ học mà các em đạt kết quả cao đã thể hiện được phần nào tâm huy t của người dạy Từ những kết quả thu được của đề tài, tôi thấy việc áp dụng phương pháp "dạy học. .. phu Tôi đã tiến hành giảng dạy ở các lớp khối 11 Đồng thời mời các đồng nghiệp dự giờ và có tiến hành họp rút kinh nghiệm sau tiết dạy PHẦN 3 KẾT THÚC VẤN ĐỀ 1 Kết quả Trong tiết học, học sinh tập trung hào hứng với phương pháp dạy học tích cực này Thể hiện bằng việc tích cực suy nghĩ giải quyết các tình huống giáo viên đưa ra, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài Hầu hết các câu hỏi trả... với chất lượng tiếp thu, lĩnh hội kiến thức của học sinh - Điều chỉnh phương án dạy học cho phù hợp nếu cần thiết - Tổng kết các mặt làm được và chưa làm được trong chuyên đề để có hướng vận dụng chuyên đề cho các khoá học tiếp theo E CÁCH THỨC THỰC HIỆN Với việc nghiên cứu kỹ chương trình sách giáo khoa, đọc các tài liệu tham khảo, tiết dạy Cấu trúc lặp (Tiết 12 phân phối chương trình) đã được chuẩn... tâm Sau tiết học này đa phần học sinh đã nắm vững được những kiến thức cơ bản và thành thạo trong sử dụng cấu trúc lặp for – do Các em đã biết áp dụng vào làm các bài tập đơn giản một cách nhanh chóng và thành thạo Đa số đều chịu khó làm bài tập mà giáo viên giao, số lượng bài giải đạt yêu cầu tăng lên đáng kể so với trước Kỹ năng thực hành có tiến bộ Học sinh không còn thụ động trong làm bài và tìm... Từ kết quả kiểm tra đánh giá cho thấy nhận thức của học sinh sau khi học bài "Cấu trúc lặp" nâng lên rõ rệt Các em vận dụng được những kiến thức đã học vào giải các bài toán có liên quan Việc gây hứng thú học tập giúp các em Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hiền Trang 13  Sáng kiến kinh nghiệm luôn suy nghĩ tìm tòi tạo nên phong cách học tập mới sáng tạo, khoa học cho các em 2 Kiến nghị, đề xuất Như vậy, với... Đỗ Thị Thu Hiền Trang 11  Sáng kiến kinh nghiệm IV CỦNG CỐ GV: ?Qua tiết học ngày hôm nay các em tự rút ra những kiến thức quan trọng cần ghi nhớ HS: Trả lời câu hỏi - Lặp thường có 2 loại: + Lặp với số lần biết trước + Lặp với số lần không biết trước - Cấu trúc lặp for –do * Dạng tiến: Cấu trúc: For := to do ; Hoạt động của câu lệnh dạng tiến... phương pháp "dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm" mang lại hiệu quả cao nhưng phải tốn nhiều công sức Bước đầu sẽ gặp không ít khó khăn và phải có đủ thời gian để rèn luyện học sinh làm quen với phương pháp này, đòi hỏi mỗi giáo viên phải kiên trì, tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, tổng kết kinh nghiệm để phương pháp dạy học đúng đắn, tiến... gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 1,2%/tháng Hỏi sau 12 tháng gửi tiết kiệm (không rút tiền lãi hàng tháng), ông ta được số tiền là bao nhiêu? Từ thực tế giảng dạy ở các lớp kết quả kiểm tra cụ thể như sau: Bảng tổng hợp điểm kiểm tra của học sinh các lớp So sánh Lớp Lớp đối 11A1 chứng 11A4 Lớp thực 11A3 nghiệm 11A5 Tổng số học sinh Điểm Giỏi Khá Tỷ lệ Tỷ lệ SL SL % % Trung bình Tỷ lệ SL % Yếu Tỷ... 37.5 14 29.1 1 2.1 Bảng kết quả trên cho thấy: - Lớp đối chứng: Tỷ lệ học sinh có điểm yếu khá cao( 18,2% ), tỷ lệ học sinh đạt điểm trung bình (50%), nhưng điểm khá giỏi rất thấp đặc biệt không có học sinh đạt điểm giỏi - Lớp thực nghiệm: Tỷ lệ học sinh có điểm khá giỏi rất cao còn điểm yếu lại rất thấp đặc biệt lớp 10A8 không có học sinh nào bị điểm yếu Tỷ lệ điểm giỏi là 38,8 %, điểm khá là 38 %, điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học bài cấu trúc lặp tin học 11 , skkn phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học bài cấu trúc lặp tin học 11 ,

Từ khóa liên quan