0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH

27 2,270 16
  • MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:00

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI ***************************** Lâm Thị Minh Châu MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH Khóa luận tốt nghiệp Lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng trường Tiểu học Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đinh Thị Mai Hà Nội, năm 2007 1 Lời cảm ơn Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã tổ chức khóa học bồi dưỡng, cảm ơn sự giảng dạy và giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo trong Khoa Giáo dục Tiểu học và khoa Lí luận quản lý giáo dục, cảm ơn Ban giám hiệu Trường Tiểu học Cát Linh - Quận Đống Đa- Thành phố Hà Nội đã tạo mọi điều kiện để em được tham gia và hoàn thành khóa học bồi dưỡng khóa học bồi dưỡng Hiệu trưởng trường Tiểu học. Em xin cảm ơn cô giáo Đinh Thị Mai đã hướng dẫn và tận tình giúp đỡ để em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này. Những bài giảng của các thầy cô giáo là hành trang giúp em vững vàng bước tiếp trong sự nghiệp quản lý giáo dục của đất nước nói chung và ngành giáo dục thành phố Hà Nội nói riêng. Em rất mong được sự góp ý xây dựng của quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp để khóa luận tốt nghiệp đạt kết quả tốt. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007 Học viên lớp BD Hiệu trưởng Tiểu học Lâm Thị Minh Châu 2 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: 1.1. Về mặt lý luận: Trường học là một tổ chức sư phạm - xã hội được hình thành để thực hiện mục đích nhất định; là tổ chức cơ sở của hệ thống giáo dục, nơi tập hợp những người thực hiện nhiệm vụ chung là dạy và học, giáo dục đào tạo những nhân cách theo mục tiêu đề ra. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường, bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ của giáo viên. Hiện nay chúng ta đang tiến hành đổi mới giáo dục phổ thông, trong đó có giáo dục tiểu học, đồng thời tham gia hội nhập kinh tế thế giới, hoà mình vào xu thế toàn cầu hoá, do đó vấn đề nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ của giáo viên càng trở nên cấp bách. Một nhà trường mà các giáo viên được thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thì chất lượng giáo dục mới được nâng cao và theo kịp xu hướng giáo dục của thời đại. 1.2. Về mặt thực tiễn: Trong thực tế, nhận thức của giáo viên tiểu học về công tác bồi dưỡng chuyên môn còn hạn chế, chưa đúng, chưa đủ về vị trí, vai trò của công tác này trong nhà trường; hoặc việc tổ chức triển khai công tác này thiếu sự tuân thủ những nguyên tắc nhất định; nội dung của công tác bồi dưỡng chuyên môn nhiều khi thực hiện chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch; biện pháp chỉ đạo triển khai công tác này chưa khoa học, không thường xuyên… Đó là nguyên nhân thực 3 tiễn dẫn đến kết quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong các trường tiểu học còn hạn chế. Thực tiễn trong thời gian qua, các trường tiểu học ở địa bàn Hà Nội nói chung và trường trường Tiểu học Cát Linh nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc dạy - học. Tuy nhiên so với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đạo hoá đất nước và yêu cầu xây dựng Thủ đô Hà Nội ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực thì chất lượng đội ngũ giáo viên của trường chưa đáp ứng được. Là cán bộ quản lý của nhà trường, chúng tôi rất băn khoăn với công tác quản lý. Chúng tôi xác định rằng: công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên sẽ là mắt xích chủ yếu và quan trọng nhất trong hệ thống công tác quản lý. Công tác này được cải tiến và đẩy mạnh sẽ có tác dụng quyết định tạo nên sự chuyển biến cao về chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giữ vững và phát huy những thành tích dạy học đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục duy trì danh hiệu trường chuẩn Quốc gia. Với suy nghĩ đó, tôi chọn đề tài "Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường Tiểu học Cát Linh ". 2. Mục đích nghiên cứu: Đề tài này có mục đích: - Xác định thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Cát Linh . - Xây dựng và tổ chức thực nghiệm biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Cát Linh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu: 3.1. Khách thể nghiên cứu: Là đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Cát Linh. 3.2. Đối tượng nghiên cứu: 4 Biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Cát Linh. 4. Giả thuyết khoa học: Nếu việc cải tiến xây dựng biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Cát Linh đúng đắn và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nhà trường thì hoạt động dạy học sẽ có chuyển biến và kết quả sẽ được nâng cao. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu: 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Cát Linh. 5.2. Nghiên cứu thực trạng về công tác chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Cát Linh. 5.3. Đề xuất tổ chức thực nghiệm biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục tại trường Tiểu học Cát Linh. 6. Phương pháp nghiên cứu: 6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc sách, văn bản để thu nhập tư liệu, thông tin cần thiết cho chương một của đề tài. 6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Điều tra cơ bản (bằng phiếu điều tra) kết hợp với quan sát, đàm thoại, phỏng vấn, trò chuyện để nghiên cứu thực trạng biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Cát Linh. - Thực nghiệm sư phạm để thử nghiệm biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao kết quả của hoạt động dạy và học trong nhà trường. Phương pháp này được sử dụng ở chương ba. - Nghiên cứu sản phẩm hoạt động của giáo viên và học sinh (giáo án, sổ sách…) để xác định kết quả công tác dạy - học của giáo viên và học sinh. 6.3. Phương pháp nghiên cứu hỗ trợ: 5 - Thống kê toán học để phân tích số liệu điều tra và thực nghiệm như tính phần trăm, tính trung bình. - Trò chuyện của cô giáo với học sinh. 7. Phạm vi, giới hạn nghiên cứu: Trong đề tài này, chúng tôi xin được giới hạn phạm vi nghiên cứu trong khuôn khổ một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Cát Linh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học và giáo dục. 6 NỘI DUNG CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH. 1.1. Sơ lược lịch sử vấn đề nghiên cứu: Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và một vấn đề sớm được các nhà quản lý và lãnh đạo các trường học chú ý quan tâm. Họ đã sử dụng nhiều hình thức khác nhau để bồi dưỡng trình độ và năng lực mọi mặt cho giáo viên, đặc biệt về công tác chuyên môn và nghiệp vụ dạy học. Kết quả thi dạy giỏi của giáo viên và kết quả thi học sinh giỏi của học sinh đã khẳng định những việc đã làm là đúng. Đội ngũ giáo viên của trường Tiểu học Cát Linh có ý thức ham học hỏi, có trách nhiệm với công tác chuyên môn. Ban giám hiệu nhà trường nhận thức rõ vấn đề này nên đã có nhiều biện pháp chỉ đạo công tác này nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Song công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường còn chưa thực sự khoa học; bởi vậy lãnh đạo nhà trường khuyến khích việc tìm hiểu nghiên cứu để đưa ra những giải pháp hữu hiệu, góp phần đẩy mạnh chất lượng và hiệu quả dạy học của nhà trường. 1.2. Cơ sở lý luận của đề tài: 1.2.1. Căn cứ khoa học: * Yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa Tiểu học: Trong thời đại công nghệ thông tin và sinh học phát triển như vũ bão, cùng với xu thế toàn cầu hoá và công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng ta khẳng định "Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh, bền vững" (Văn kiện Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam): Yêu 7 cầu đổi mới giáo dục đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải được bồi dưỡng thường xuyên về mọi mặt để đáp ứng thực tiễn. Theo đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai đổi mới chương trình giáo dục các bậc học, các cấp học, trong đó có cấp tiểu học để tiến kịp xu thế phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới. Năm học 2006 - 2007 ở cấp tiểu học, chúng ta đã thực hiện thay đổi chương trình và sách giáo khoa lớp 5 cả về mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học cũng như cách đánh giá. Xét ở cấp tiểu học, chúng ta thấy: Nội dung sách giáo khoa mới của bậc tiểu học đã được tinh giản, tập trung vào các kiến thức, kĩ năng cơ bản, mang tính thiết thực tích hợp được nhiều mặt giáo dục, nhiều môn học. Phương pháp dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm; nghĩa là dạy học phải xuất phát từ người học, vì người học, nhằm giúp họ có đủ kiến thức đáp ứng được các đòi hỏi của xã hội trên cơ sở phát huy tối đa tính tích cực và sáng tạo của người học. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học là lựa chọn và kết hợp các phương pháp dạy học cổ truyền với phương pháp dạy học hiện đại, phù hợp với từng đối tượng, nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. Hình thức tổ chức và phương tiện dạy học cũng cần đổi mới cho phù hợp với phương pháp và nội dung dạy học (dạy theo lớp, theo nhóm và cho từng cá nhân học sinh…). Đổi mới cách đánh giá kết quả học tập ở các môn học như Toán, Tiếng Việt theo định lượng thang điểm 10, các môn học còn lai được đánh giá bằng phiếu nhận xét của giáo viên theo các mức: Hoàn thành tốt (A+), hoàn thành (A) và chưa hoàn thành (B). Trước yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên cần có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng. Vì vậy, cải tiến việc chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường là công tác thiết 8 thực, cấp bách. Điều này góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường. * Nhiệm vụ năm học 2006 - 2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo: Ngày 12/8/2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định nhiệm vụ năm học của các trường tiểu học, trong đó đặc biệt quan tâm việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Mục 3 của nhiệm vụ chỉ rõ: "Hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động dạy, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghệp của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp; phân công, phân cấp hợp lý về trách nhiệm, quyền hạn quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục" (trích nhiệm vụ năm học 2006 - 2007 của Bộ giáo dục và đào tạo giao cho các trường tiểu học). 1.2.2. Một số vấn đề lý luận cơ bản của đề tài: *Khái niệm về đội ngũ giáo viên trong nhà trường tiểu học: Đội ngũ trong nhà trường tiểu học bao gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên, và học sinh: trong đó đội ngũ giáo viên là lực lượng trực tiếp thực hiện công tác chăm sóc giáo dục học sinh, vì vậy chất lượng của đội ngũ giáo viên ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc của nhà trường. * Mục tiêu của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường: Xây dựng một đội ngũ giáo viên về số lượng và vững về chất lượng để có khả năng thực hiện nội dung giáo dục toàn diện được quy định rõ trong kế hoạch giảng dạy của nhà trường. * Cơ cầu và đặc điểm của đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học: Chủ yếu gồm cán bộ quản lý, giáo viên. Ngoài ra còn có:nhân viên phục vụ giảng dạy và giáo dục như: văn thư, thư viện, phụ tá phòng thí nghiệm, giáo vụ…, lực lượng này tuy không tham gia trực tiếp vào công tác giảng dạy và giáo dục nhưng những đóng góp của họ là không thể thiếu được để làm nên chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường. 9 * Vai trò và vị trí của đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học: Giáo viên là lực lượng quan trọng nhất của trong nhà trường, là cầu nối học sinh với các lực lượng xã hội. Giáo viên là lực lượng chủ chốt giữ vị trí quan trọng và quyết định chất lượng của các hoạt động giáo dục ở nhà trường. Chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường phụ thuộc vào trình độ và khả năng của đội ngũ giáo viên là chủ yếu. Do vậy công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cần được quan tâm thích đáng, thực hiện thường xuyên, có kế hoạch. * Đặc điểm của đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học: Giáo viên trong các trường tiểu học đại đa số là nữ, là thành phần giữ nhiều chức năng và nhiệm vụ trong nhà trường cũng như gia đình và xã hội. Họ sống rất giàu tình cảm, dễ cảm thông với nhau, hay trao đổi trò chuyện với nhau; công tác giảng dạy rất phù hợp với đặc điểm tâm lý và nhân cách của họ. Người giáo viên không chỉ là người thầy mà còn là người mẹ thứ hai của trẻ. 1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài: Thực tiễn giáo dục của các trường tiểu học trong thành phố Hà Nội đã khẳng định nhận thức đúng đắn về công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho giáo viên. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ là một phần kế hoạch tổng thể của nhà trường. Giáo viên là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của nhà trường. Do vậy công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho độ ngũ giáo viên là rất cần thiết. Hiệu quả của công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên có tác động quyết định kết quả dạy học và giáo dục của nhà trường tiểu học. Thực tế hoạt động của công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Cát Linh cho thấy: Đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Cát Linh rất tích cực, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm tham gia vào các hoạt động học tập bồi dưỡng chuyên môn. Mọi giáo viên luôn ủng hộ các hoạt động của các tổ chuyên môn trong nhà trường. Kết quả hoạt 10 [...]... và thực tiễn của công tác quản lý và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong trường Tiểu học là cơ sở khoa học cần thiết để định hướng, chỉ đạo cho quá trình nghiên cứu đề tài. 11 CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH 2.1 Đặc điểm... nghiên cứu cơ sở lý luận và thực itễn của đề tài là đúng đắn Qua đó nhận thức của mọi người về công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên được nâng cao - Kết quả điều tra cơ bản ở trường Tiểu học Cát Linh là khách quan, đã xác định rõ thực trang công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nói chung và biện pháp chỉ đạo về công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của nhà trường nói riêng... thưởng về chuyên môn chưa cao 16 Kết luận chương: Sau khi phân tích thực trạng, thấy được ưu điểm, khuyết điểm của công tác bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Cát Linh, tôi đã có nhiều biện pháp mới nhằm phát huy các ưu điểm và khắc phục những nhược điểm của công tác này 17 CHƯƠNG 3 THỰC NGHIỆM BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC... học Cát Linh 1.1 Sơ lược lịch sử của vấn đề nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu 1.3 Cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu Chương 2: Nghiên cứu thực trạng biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường tiểu học và đề xuất biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Tràng An 2.1 Đặc điểm và tìnhhình của Trường Tiểu học Tràng... xếp và phân công công việc chưa khoa học Tinh thần cộng đồng trách nhiệm giữa các tổ chuyên môn trong trường chưa cao Công tác chỉ đạo tổ chức hoạt động chuyên môn thiếu biện pháp chỉ đạo cụ thể - Kết quả khảo sát công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của trường: 15 Do nhận thức chưa rõ ràng về vai trò, nhiệm vụ của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường nên... 3.1.2 Một số yêu cầu cơ bản cần thiết: Để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đạt kết quả tốt thì: - Hiệu trưởng phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên - Ban giám hiệu nhà trường cần xác định đúng nhu cầu, mục tiêu, nội dung cần bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên - Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên. .. công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cho thấy: - Một số giáo viên: nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên chưa đầy đủ, chưa thực sự phấn khích tham gia hoạt động chuyên môn, chưa thấy rõ vai trò của bồi dưỡng chuyên môn đối với công tác của mình - Ban giám hiệu: chưa được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ quản lý cao cấp... dung bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, cán bộ trong các trường tiểu học là: - Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức chính trị cho đội ngũ giáo viên; giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho cán bộ và giáo viên Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên được tiếp xúc với các phương tiện thông tin báo chí; mặt khác nhà trường cần thường xuyên tổ chức cho. .. đề bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, song chưa thực hiện đủ chức năng và nhiệm vụ của mình; việc hướng dẫn và tổ chức hoạt động để bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên còn mang tính đối phó và tự phát, thiếu kế hoạch - Nghiên cứu việc xây dựng kế hoạch cho chương trình bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên: Nhà trường thiếu kế hoạch bồi dưỡng dài hơi cho giáo viên Kế hoạch công tác năm học. .. định tính đúng đắn và khoa học của những biện pháp chỉ đạo mà chúng tôi đã xây dựng trong đề tài 2 Khuyến nghị: - Để làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, người hiệu trưởng phải là người có trình độ và năng lực về mọi mặt - Hiệu trưởng và Bí thư chi bộ Đảng vần quan tâm và tạo điều kiện cho công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường - Cấp trên cần tổ chức . TRẠNG BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH 2.1 biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Cát Linh. 5.2. Nghiên cứu thực trạng về công tác chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường. biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Cát Linh. - Thực nghiệm sư phạm để thử nghiệm biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH, MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH, MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH

Từ khóa liên quan