0

SKKN Giúp học sinh lớp 4, 5 học tốt phân môn Tập làm văn

20 2,648 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 13:58

. giải pháp giúp học sinh lớp 4 ,5 học tốt phân môn tập làm văn là một việc làm cấp thiết. 6 Ch ơng III: Một số giải pháp giúp học sinh lớp 4 ,5 học tốt phân môn tập làm văn ở trờng tiểu học thị. dục liên quan đến phân môn tập làm văn ở tiểu học nói chung và lớp 4 ,5 nói riêng. +Tìm hiểu, phân tích thực trạng việc học phân môn tập làm văn của học sinh lớp 4 ,5 trờng Tiểu học thị trấn Đồi. của Tập làm văn 5 4-Nội dung tập làm văn ở lớp 4 ,5 5 Chơng II: Thực trạng việc dạy học tập làm văn ở lớp 4, 5 trờng tiểu học thị trấn Đồi Ngô - Lục Nam Bắc Giang 1-Thực hiện chơng trình 5 2-Về
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giúp học sinh lớp 4, 5 học tốt phân môn Tập làm văn, SKKN Giúp học sinh lớp 4, 5 học tốt phân môn Tập làm văn,

Từ khóa liên quan