0

Tiền lương và các khoản trích theo lương

37 592 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 16:17

Tiền lương và các khoản trích theo lương DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT1. BHXH : Bảo hiểm xã hội2. BHYT : Bảo hiểm y tế3. KPCĐ : Kinh phí công đoàn4. BCTC : Báo cáo tài chính5. DPTCMVL : Dự phòng tài chính mất việc làm6. CNV : Công nhân viên7. CPSXKD : Chi phí sản xuất kinh doanh8. DN : Doanh nghiệp9. NSLĐ : Năng suất lao động10. LĐ : Lao động11. HĐSXKD : Hoạt động sản xuất kinh doanh12. CNTTSX : Công nhân trực tiếp sản xuất13. SXKD : Sản xuất kinh doanh14. SPHH : Sản phẩm hàng hóa15. XDCB : Xây dựng cơ bản16. NV : Nhân viên17. QLDN : Quản lý doanh nghiệp18. NLĐ : Người lao động19. DNNN : Doanh nghiệp nhà nước20. ĐTNN : Đầu tư nước ngoài1LỜI MỞ ĐẦULỜI MỞ ĐẦUTrong công cuộc đổi mới hiện nay, đất nước ta đang diễn ra sôi nổi quá trình phát tiển kinh thế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước vấn đề từ một nền kinh tế theo cơ chế bao cấp chuyển sang một nền kinh tế theo cơ chế thị trường, sự hòa nhập của các ngành kinh tế trong xã hội không những chỉ nằm riêng trong lĩnh vực quốc gia mà còn hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. Với yêu cầu này, cá hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực phải có nhiều chuyển biến, thay đổi phù hợp với cơ chế mới. Trong nền kinh tế chung, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có vị trí hết sức quan trọng, được xem là xương sống của nền kinh tế, đóng vai trò rất to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.Để tiến hành một quá trình sản xuất kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải hội đủ được 3 yếu tố cơ bản: lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động. Trong đó lao động là một trong những nhân tố quyết định cho sự thành công của doanh nghiệp. Chúng ta đã biết “ lao động là bỏ một phần sức lực ( chân tay hay trí óc) nên nó cần thiết phải được bù đắp để tái sản xuất sức lao động”. sự thật đó được thấy dễ dàng trong thực tế: mọi người lao động làm việc trong môi trường bình thường hay khắc nghiệt đều mong muốn kiếm được nhiều tiền . nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu, phục vụ cho cuộc sống của họ. Vì lẽ đó, tiền lương các khoản thanh toán cho người lao đông dưới hình thức này hay hình thức khác là một vấn đề quan trọng cần được giải quyết giải quyết một cách cân nhắc, cẩn thận, rõ ràng thỏa đáng nhất.Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuât, sự phát triển lớn mạnh của nền kinh tế thế giới, một quốc gia nói chung hay một doanh nghiệp nói riêng muốn hòa nhập được thì phải tạo động lực phát triển từ trong nội bộ của doanh nghiệp mà xuất phát điểm chính là giải quyết một cách hợp lý, công bằng, rõ ràng vấn đề tiền lương các khoản trích theo lương. Trong đó thì việc hoàn thiện hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương là một nội dung được đặc biệt chú 2trọng. Dù dưới bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào, thì sức lao động của con người đều tồn tại đi liền với thành quả của doanh nghiệp. Vì thế tiền lương phải trả cho người lao động là vấn đề cần quan tâm của các doanh nghiệp hiện nay. Làm thế nào để có thể kích thích lao động hăng hái sản xuất, nâng cao hiệu quả, chất lượng lao đơng, giảm chi phí nhân cơng trong giá thành sản phẩm, tạo cho doanh nghiệp đứng vững trên mơi trường cạnh tranh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp . là một u cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp trong xu thế hiện nay.Xuất phát từ những u cầu lý do đó em xin chọn đề tài: “Hạch tốn tiền lương các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp” làm đề tài mơn học kế tốn tài chính của mình. Bố cục của đề tài gồm 2 phần:+ PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.+ PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ HẠCH TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT.Nhân đây, em xin được gửi lời cảm ơn đến thầy Trần Văn Thuận, đã hướng dẫn giúp đỡ em để em có thể hồn thành được đề án này. Do điều kiện thời gian có hạn do hạn chế chủ quan của bản thân nên đề tài của em có thể còn nhiều thiếu sót chưa hồn chỉnh. Kính mong các thầy cơ giáo cùng các bạn đóng góp ý kiến để em có thể hồn thiện được đề án của mình hơn. Em xin chân thành cảm ơn.3PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIỀNPHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONGLƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.CÁC DOANH NGHIỆP.1.1. Những vấn đề chung về tiền lương các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp1.1.1. Khái niệm tiền lươngTiền lương (tiền công): là phần thù lao lao động được biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào thời gian, khối lượng chất lượng công việc của họ.Bản chất tiền lương: là biểu hiện bằng tiền của sức lao động, là giá cả của sức lao động, tiền lương tuân theo nguyên tắc cung cầu giá cả của thị trường pháp luật hiện hành của nhà nước. Tiền lương chính là nhân tố thúc đẩy năng suất lao động, là đòn bẩy kinh tế khuyến khích tinh thần hăng hái lao động của người sản xuất.Đối với chủ doanh nghiệp tiền lương là một yếu tố của chi phí đầu vào sản xuất, còn đối với người cung ứng sức lao động tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của họ.1.1.2. Chức năng của tiền lương* Chức năng tái sản xuất sức lao độngBản chất của sức người lao động là sản phẩm lịch sử luôn được hoàn thiện nâng cao nhờ thường xuyên được khôi phục phát triển, còn tái sản xuất sức lao động là có một lượng tiền lương sinh hoạt nhất định để họ có thể duy trì phát triển sức lao động mới, tích luỹ kinh nghiệm nâng cao trình độ hoàn thiện kỹ năng lao động.* Là công cụ quản lý doanh nghiệp.4Thông qua việc trả lương, người sử dụng lao động có thể tiến hành kiểm tra theo dõi quan sát người lao động làm việc theo kế hoạch tổ chức của mình để đảm bảo tiền lương bỏ ra phải đem lại kết quả hiệu quả.* Kích thích sức lao động.Mức lương thoả đáng sẽ là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng năng xuất lao động là công cụ khuyến khích vật chất tạo ra hiệu quả trong công việc của người lao động, thúc đẩy họ say mê hứng thú tự tạo, tự học hỏi nâng cao trình độ, họ sẽ gắn trách nhiệm của mình với lợi ích của doanh nghiệp nơi mà họ đang làm việc cống hiến.1.1.3. Các hình thức tiền lươngViệc tính trả chi phí lao động có thể thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau, tùy theo đặc điểm hoạt động kinh doanh, tính chất công việc trình độ quản lý của doanh nghiệp. Mục đích của chế độ tiền lương là nhằm quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động. Trên thực tế, thường áp dụng các hình thức (chế độ) tiền lương theo thời gian, tiền lương theo sản phẩm tiền lương khoán.1.1.3.1. Tiền lương theo thời gianThường áp dụng cho lao động làm công tác văn phòng, như hành chính quản trị, tổ chức lao động, thống kê, tài vụ-kế toán. Trả lương theo thời gian là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế, theo ngành nghề trình độ thành thạo nghề nghiệp, nghiệp vụ kỹ thuật chuyên môn của người lao động. Tuỳ theo mỗi ngành nghề tính chất công việc, đặc thù doanh nghiệp mà áp dụng thang lương khác nhau. Độ thành thạo kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn chia thành nhiều thang bậc lương, mỗi bậc lương có mức lương nhất định. Tiền lương theo thời gian có thể được chia ra :+ Tiền lương tháng : Trả cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng lao động.+ Tiền lương tuần : Trả theo một tuần làm việc, được xác định trên cơ sở tiền lương tháng.5Lương tuần = + Tiền lương ngày : Trả cho một ngày làm việc dựa trên tiền lương tuần.Lương ngày = hoặcLương ngày = + Lương tháng còn được tính : Lương tháng = + Lương giờ : Trả cho 1 giờ làm việc dựa trên tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc (không quá 8h/ngày, 48 giờ/tuần)Do những hạn chế nhất định của hình thức trả lương theo thời gian (mang tính bình quân, chưa thực sự gắn kết với quá trình sản xuất), nên để khắc phục phần nào hạn chế đó, trả lương theo thời gian có thể được kết hợp chế độ thưởng để khuyến khích người lao động hăng hái làm việc. = + tiền thưởng1.1.3.2. Tiền lương theo sản phẩmTiền lương theo sản phẩm là hình thức trả lương căn cứ vào số lượng chất lượng công việc đã hoàn thành, đảm bảo thực hiện đầy đủ nguyên tắc phân phối theo lao động, gắn chặt số lượng với chất lượng lao động, động viên khuyến khích người lao động hăng say lao động, sáng tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội. Tiền lương theo sản phẩm phụ thuộc vào đơn giá tiền lương của 1 sản phẩm, công đoạn sản xuất sản phẩm số lượng sản phẩm công việc mà người lao động hoàn thành đủ tiêu chuẩn quy định. Điều kiện để thực hiện tính lương theo sản phẩm.6Lương tháng x 12tháng 52 tuầnLương thángsố ngày làm việc trong thángLương tuầnSố ngày làm việc trong tuầnHSL cấp bậc x TLTTSố ngày làm việc trong tháng theo quy địnhSố ngày thực tế làm việcxTiền lương theo thời gianTiền lương phải trảcho người lao động- Xây dựng được đơn giá tiền lương.- Hạch toán ban đầu thật chính xác kết quả của từng người hoặc từng nhóm lao động (càng chi tiết càng tốt)Doanh nghiệp phải bố trí đầy đủ việc làm cho người lao động phải có hệ thống kiểm tra chất lượng chặt chẽ.Việc trả lương theo sản phẩm được tiến hành :• Trả lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế : Áp dụng với lao động trực tiếp sản xuất hàng loạt.Tiền lương = Số lượng sản phẩm hoàn thành x • Trả lương theo sản phẩm gián tiếp.Áp dụng với công nhân phụ, làm công việc phục vụ sản xuất như vận chuyển vật liệu, thành phẩm, bảo dưỡng máy móc, thiết bị… Mặc dù lao động của những công nhân này không trực tiếp làm ra sản phẩm nhưng lại gián tiếp ảnh hưởng tới năng suất lao động của công nhân trực tiếp sản xuất. Vì thế, có thể căn cứ vào năng suất lao động của công nhân trực tiếp sản xuất để tính lương cho công nhân phục vụ. Nhờ đó, bộ phận công nhân phục vụ sẽ phục vụ tốt hơn họ quan tâm hơn đến kết quả phục vụ, kết quả sản xuất; từ đó có giải pháp cải tiến công tác phục vụ sản xuất.• Trả lương theo sản phẩm luỹ tiếnLà hình thức trả lương trên cơ sở sản phẩm trực tiếp, đồng thời căn cứ vào mức độ hoàn thành định mức sản xuất. Mức độ hoàn thành định mức sản xuất càng cao thì suất lương lũy tiến càng lớn. Nhờ vậy hình thức này khuyến khích người lao động đến mức tối đa, nó thường được áp dụng trả lương cho người làm việc trong khâu yếu nhất, khi đơn vị phải hoàn thành gấp một đơn đặt hàng.• Trả lương theo sản phẩm có thưởng có phạt.Đó là hình thức kết hợp trả lương theo sản phẩm (sản phẩm trực tiếp hoặc sản phẩm gián tiếp) với chế độ tiền thưởng trong sản xuất .7Đơn giá tiền lương từng sản phẩm đã quy định+ Thưởng : do chất lượng sản phẩm tốt, tăng năng suất lao động tiết kiệm vật tư.+ Phạt : làm ra những sản phẩm hỏng, hao phí vật tư cao, không đủ ngày công quy định, không hoàn thành kế hoạch được giao. = + Tiền thưởng - tiền phạt.1.1.3.3. Tiền lương khoánTrả lương cho người lao động theo khối lượng chất lượng công việc mà họ hoàn thành. Hình thức này được áp dụng với những công việc nếu được giao cho từng chi tiết, từng bộ phận sẽ không có lợi mà phải giao toàn bộ khối lượng công việc cho cả nhóm hoàn thành trong thời gian nhất định :+ Trả lương khoán gọn theo sản phẩm cuối cùng.+ Trả theo hình thức khoán quỹ lương+ Trả lương khoán thu nhập1.1.4. Các khoản trích theo lương1.1.4.1. Bảo hiểm xã hội Là một chính sách kinh tế xã hội quan trọng của nhà nước. Nó không chỉ xác định khía cạnh kinh tế mà nó còn phản ánh chế độ xã hội. Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự đảm bảo ở mức độ nhất định về mặt kinh tế, ổn định cuộc sống cho người lao động gia đình họ gặp rủi ro xã hội như ốm đau, thai sản tuổi già, tai nạn lao động, thất nghiệp, chết … BHXH là một hình tượng xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu an toàn về đời sống kinh tế của người lao động gia đình. Hiện nay BHXH tại Việt Nam bao gồm :+ Trợ cấp ốm đau+ Trợ cấp thai sản8Tiền lương theo sản phẩm phải trả cho người lao độngTiền lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế hoặc tiền lương theo sản phẩm gián tiếp+ Trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp+ Trợ cấp mất sức lao động tàn tậtQuỹ BHXH luôn đi đôi với quỹ tiền lương, quỹ BHXH dùng đài thọ cho cán bộ, công nhân viên có đóng góp vào quỹ trong trường hợp :- Người lao động mất khả năng lao động : hưu trí, trợ cấp thôi việc tiền tuất.- Người lao động mất khả năng lao động tạm thời : ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quỹ BHXH được hình thành 15% doanh nghiệp phải chịu tính vào chi phí, 5% người lao động phải chịu trừ vào lương.Quỹ BHXH do cơ quan BHXH thống nhất quản lý. Khi các doanh nghiệp trích được BHXH theo quy định phải nộp hết cho cơ quan BHXH. Sau khi nộp, được cơ quan BHXH ứng trước 3% để chi tiêu BHXH trong doanh nghiệp, cuối kỳ tổng hợp chi tiêu BHXH lập báo cáo gửi cơ quan Bảo hiểm cấp trên duyệt.1.1.4.2. Bảo hiểm y tếLà sự bảo trợ về y tế cho người tham gia bảo hiểm; giúp họ phần nào đó trang trải tiền khám, chữa bệnh tiền viện phí thuốc thang.Mục đích của Bảo hiểm y tế (BHYT) là tập hợp một mạng lưới bảo vệ sức khoẻ cho toàn cộng đồng, bất kể địa vị xã hội, mức thu nhập cao hay thấp. Quỹ BHYT được hình thành trích 3% trên số thu nhập trả cho người lao động, trong đó người sử dụng lao động phải chịu 2% tính vào chi phí kinh doanh, người lao động nộp 1% trừ vào thu nhập của người lao động.Quỹ BHYT do cơ quan BHYT thống nhất quản lý trợ cấp cho người lao động thông qua mạng lưới y tế. Khi tính được mức trích BHYT các doanh nghiệp phải nộp hết 3% cho cơ quan BHYT.1.1.4.3. Kinh phí công đoànĐây là nguồn tài trợ cho hoạt động công đoàn ở các cấp, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của công đoàn (trả lương cho công đoàn chuyên trách, chi tiêu hội họp)Kinh phí công đoàn được hình thành bằng cách trích 2% tính trên tiền lương 9thực tế phải trả CNV. Doanh nghiệp trích cả 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.Khi trích kinh phí công đoàn (KPCĐ) trong kỳ, một nửa doanh nghiệp nộp cho công đoàn cấp trên, một nửa được sử dụng để chi tiêu cho công tác công đoàn.1.1.4.4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làmLà quỹ dùng để trợ cấp thôi việc, mất việc làm hay là để đào tạo lại người lao động trong doanh nghiệp.Thời điểm trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là thời điểm cuối năm trước khi khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính năm (Nếu doanh nghiệp lập BCTC quý thì thời điểm trích quỹ DPTCMVL có thể là vào thời điểm cuối quý.)Mức trích quỹ DPTCMVL từ 1% đến 3% trên tổng quỹ dùng để trích BHXH tính vào chi phí quản lí doanh nghiệp. Mức trích cụ thể tùy thuộc vào khả năng tài chính của mỗi doanh nghiệp.1.2. Hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp1.2.1. Ý nghĩa nhiệm vụ của hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệpQuản lý tiền lương là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, nó là nhân tố giúp doanh nghiệp hoàn thành hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất của mình. Tổ chức công tác hạch toán lao động tiền lương giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lương, đảm bảo việc trả lương, bảo hiểm xã hội đúng nguyên tắc, đúng chế độ, có tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động, hoàn thành nhiệm vụ được giao đồng thời tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công giá thành sản phẩm được chính xác.Để làm được điều đó thì nhiệm vụ của hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương sẽ là :+ Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về số lượng lao động, thời gian 10[...]... thiện hạch tốn tiền lương các khoản trích theo lương là một nội dung được đặc biệt chú 2 PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIỀNPHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONGLƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.CÁC DOANH NGHIỆP.1.1. Những vấn đề chung về tiền lương các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp1.1.1.... không hạn chế hoặc tiền lương theo sản phẩm gián tiếp PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNGPHẦN 2: ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁCVÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤTDOANH NGHIỆP MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT2.1. Đánh giá chế độ hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp2.1.1.... toán tiền lương các khoản trích theo lương Trong các doanh nghiệp, hạch tốn tiền lương các khoản trích theo lương là một bộ phận cơng việc phức tạp trong hạch tốn chi phí kinh doanh. Việc hạch tốn chính xác chi phí về tiền lương các khoản trích theo lương có vị trí quan trọng, là cơ sở để xác định giá thành sản phẩm giá bán sản phẩm. Đồng thời, nó cịn là căn cứ để xác minh các khoản. .. thực tế làm việcx Tiền lương theo thời gian Tiền lương phải trảcho người lao động Qua quá trình nghiên cứu, học tập chế độ kế tốn trong các doanh nghiệp nói chung cũng như là học tập, nghiên cức chế độ hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp nói riêng, chúng ta càng thấy được vấn đề hạch tốn tiền lương các khoản trích theo lương là một trong những nội dung... Việc hồn thiện chế độ hạch tốn tiền lương các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp là một địi hỏi cần thiết trong tình hình hiện nay. Chính sự hồn thiện của chế độ tiền lương cũng như là cơng tác kế tốn tiền lương các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện không nhỏ vào sự phát triển ổn định lành mạnh của các doanh nghiệp, từ đó tạo tiền đề to lớn cho sự phát triển... một cách chính xác kịp thời.+ Tính phân bổ chính xác tiền lương các khoản trích theo lương cho các đối tượng sử dụng.+ Hướng dẫn kiểm tra các nhân viên hạch toán ở các bộ phận sản xuất kinh doanh, các phòng ban sử dụng đúng, đầy đủ các chứng từ ghi chép ban đầu về hạch toán lao động tiền lương, mở sổ cần thiết hạch toán tiền lương theo đúng chế độ, phương pháp.+ Lập báo cáo về lao động tiền. .. pháp hợp lý. Thông qua tài khoản 334 - Phải trả người lao động cơng tác hạch tốn thanh toán tiền lương đối với người lao động được phản ánh cụ thể qua sơ đồ dưới đây: 17Bên nợ : Tiền lương, tiền công các khoản khác đã trả, đã chi, đã ứng trước cho người lao động. Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của người lao động.Bên có : Tiền lương, tiền cơng các khoản khác phải trả cho... với các doanh nghiệp trong xu thế hiện nay.Xuất phát từ những yêu cầu lý do đó em xin chọn đề tài: “Hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp” làm đề tài mơn học kế tốn tài chính của mình. Bố cục của đề tài gồm 2 phần:+ PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.+ PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN TIỀN... thống nhất, hiệu quả thể hiện tính chuyên nghiệp ngày càng cao. Các cơ quan nhà nước đã có các chính sách, chế độ hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho các DN hoạt động ngày một hiểu quả lành mạnh hơn. Một trong số đó là chế độ hạch tốn tiền luơng các khoản trích theo luơng trong các doanh nghiệp. Chính việc ban hành chế độ hạch tốn tiền luơngcác khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp... quản lý nói chung xét về mặt hiệu quả tiền lương được chi thành 2 loại đó là tiền lương chính tiền lương phụ. Tiền lương chính là bộ phận tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế có làm việc bao gồm cả tiền lương cấp bậc, tiền thưởng các khoản phụ cấp có tính chất lương. Tiền lương phụ là bộ phận tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế không làm việc nhưng được . HẠCH TOÁN TIỀNPHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONGLƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH. Nguyên tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lươngTrong các doanh nghiệp, hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một bộ phận
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiền lương và các khoản trích theo lương, Tiền lương và các khoản trích theo lương, , Khái niệm tiền lương Chức năng của tiền lương Các hình thức tiền lương, Các khoản trích theo lương, Ngun tắc hạch tốn tiền lương và các khoản trích theo lương, Hạch toán số lượng, thời gian và kết quả lao động, Hạch toán thanh toán tiền lương với người lao động, Hạch toán các quỹ BHXH, BHYT và KPCĐ, Hạch tốn quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm Ưu điểm, Tồn tại

Hình ảnh liên quan

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích lập và sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp - Tiền lương và các khoản trích theo lương

i.

khoản này dùng để phản ánh tình hình trích lập và sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp Xem tại trang 22 của tài liệu.

Từ khóa liên quan