0

SKKN Phương pháp dạy tập đọc để khai thác dạy tập làm văn lớp 4 - 5

39 1,654 1
  • SKKN Phương pháp dạy tập đọc để khai thác dạy tập làm văn lớp 4 - 5

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:08

Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn Phơng pháp Dạy tập đọc để khai thác dạy tập làm văn lớp 4 5. ***** A. Lí do chọn đề tài 1. Trong chng trỡnh tiu hc, Ting Vit (TV) l mụn hc quan trng nht, l mụn hc cú s tit hc chim t l cao. Nhim v trng tõm ca mụn Tiếng Việt l cung cp kin thc v rốn luyn kỹ nng s dng Tiếng Việt thnh tho. ú chớnh l iu kin c bn, bt u cỏc em tip cn vi tri thc ca cỏc b mụn khỏc. Mi phõn mụn ngoi vic thc hin nhim v ca phõn mụn ú cũn cú nhim v chung ca mụn Tiếng Việt: Nu phõn mụn Luyện từ và câu l cung cp vn t, m rng vn t, rốn kỹ nng dựng t, t cõu thỡ phõn mụn Tập đọc (TĐ) cung cp kin thc vn hc, kin thc i sng v con ngi, thiờn nhiờn. Cỏc bi Tập đọc cng chớnh l nhng bi vn thuc cỏc th loi vn khỏc nhau . Nh vy, phõn mụn Tập làm văn l phõn mụn tng hp cỏc phõn mụn ú. Mi mt bi vn ca cỏc em l kt qu ca mt quỏ trỡnh cht chiu, cúp nht cỏc kin thc ó hc t cỏc phõn mụn khỏc. Tuy nhiờn, qua thc t dy hc chỳng tụi thy hu ht hc sinh cha vit c mt bi vn cú b cc y v cht ch theo yờu cu ca th loi ch cha núi n vit c mt bi vn hay, sinh ng hoc lm xỳc cm trong lũng ngi c. 2. Nu ch dy theo yờu cu, mc ớch ca mt tit dy tập đọc theo chng trỡnh mi thỡ khụng th hng dn hc sinh nm bt v hiu ht giỏ tr ngh thut cng nh ni dung ca vn bn ngh thut trong phõn mụn Tập đọc. Cha núi n l cha giỳp cỏc em cm th ht cỏi hay, cỏi p ca cỏc bi tập đọc bi mt bi tập đọc chớnh l mt vn bn ngh thut, l mt bi vn thuc cỏc th loi khỏc nhau v cha giỳp Trờng Tiểu học Quỳnh Thạch 1 Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn cỏc em hiu c b cc, trỡnh t t, k ca bi tập đọc cỏc em hc hi v vn dng khi lm bi tập làm văn (tlv). õy qu l mt vn m chúng tố,i những ngời giỏo viờn trc tip ging dy núi chung v giỏo viờn bi dng hc sinh gii mụn Ting Vit núi riờng luụn luụn quan tõm v trn tr Với đề tài Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn lp 4 -5 sách giáo khoa lớp 4 và lớp 5 của nhóm các thầy cô giáo Trờng tiểu học Quỳnh Thạch góp phần nâng cao chất lợng môn Tập làm văn cho tất cả các đối tợng học sinh trong trờng học . B. Giải quyết vấn đề 1. Cơ sở lý luận 1.1. TLV l phõn mụn tng hp ca quỏ trỡnh luyn tp cho hc sinh cú nng lc s dng Ting Vit. Tuy nhiờn mt s giỏo viờn v hc sinh cha chỳ trng vn dng iu ny vào giảng dạy. 1.2. Trong chng trỡnh mi, gia T v TLV cú mi quan h mt thit vi nhau, cụ thể nh sau: Lớp Tập đọc Tập làm văn Tên bài Dạy thứ/Tuần Thể loại Tiết 1 Dạy thứ/Tuần Tiết 2 Dạy thứ/Tuầ n 4 Sầu riêng Thứ 2 - tuần 22 Tả cây cối Cấu tạo bài văn tả cây cối Thứ 6 tuần 21 Luyện tập quan sát tả cây cối Thứ 4 tuần 22 Trờng Tiểu học Quỳnh Thạch 2 Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn 5 Quang cnh lng mc ngy mựa Thứ 4 tuần 1 Tả cảnh Cấu tạo bài văn tả cảnh Thứ 4 tuần 1 So sánh th t miờu t trong bi T ú vi bi vn t cnh Hong hụn trờn sụng Hng Thứ 6 tuần 1 1.3. Thiờn nhiờn v con ngi Vit Nam luụn l đ ti bt tn cho chỳng ta khỏm phỏ. Vỡ vy, mi th loi vn u cú vụ s bi yờu cu hc sinh vit thnh nhng bi vn khỏc nhau v t cnh, t ngi, t cõy ci, t vt, con vt . Nhng vi hc sinh tiu hc, hiu bit ca cỏc em cũn hn ch, s tng tng ca hc sinh cha phong phỳ, cú nhng cnh cỏc em cha c bit n, cú nhng ngi cỏc em cha c tip xỳc, cú nhng con vt, cõy ci, vt cỏc em cha c nhỡn thy. Vy nờn, vic cung cp cho cỏc em hiu v bit c cỏc vn đ ú thụng qua cỏc bi tp c lm bi TLV l mt vic lm ht sc cn thit. 2. Thực trạng của vấn đề 2.1. V phớa hc sinh - i vi hc sinh tiu hc, kh nng din t cõu ca cỏc em cũn nhiu sai sút, nhiu hc sinh núi cha nờn cõu, nờn li. Mt khỏc, kh nng cm th vn hc ca cỏc em cũn yu nờn cú rt nhiu cõu hi cỏc em ch dng li mc c li ton b on vn; nhng cõu hi yờu cu phi tr li di dng cm th vn cỏc em khụng tr li c. - Nhỡn chung cỏc em hc sinh, nht l hc sinh tiu hc rt ngi hc phõn mụn TLV vỡ õy l mụn hc ũi hi cỏc em phi dựng ngụn ng vit trỡnh by bi lm ca mỡnh nhng vn t ng ca cỏc em cũn rt hn ch. Mt khỏc, cỏc em phi hc rt nhiu th loi vn khỏc nhau nờn nhiu em cha hiu ht b cc v cỏch lm ca tng thể loại văn. Trờng Tiểu học Quỳnh Thạch 3 Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn - Cỏc em cha cú thúi quen v cha thnh tho trong vic hc tp cỏch s dng cỏc bin phỏp ngh thut, cỏc t ng giu hỡnh nh v cỏch s dng cõu ca cỏc tỏc gi cỏc bi TĐ vo bi TLV nờn bi vit ca cỏc em cha cú cm xỳc v cha lụi cun c ngi c. - TLV l mt mụn hc ũi hi hc sinh phi thc s cú nng khiu mi cú k nng vit vn nhng thc t hc sinh rt ớt em cú kh nng ny. Vỡ vy, cỏc em khụng thớch hc, ch lm cú bi, cha cú tỡnh cm vi mụn hc. Bi vit ca cỏc em cũn khụ khan, trỡnh t t cũn ln xn, b cc cha cht ch, bi vn cha trng tõm. 2.2. V phớa giỏo viờn: - Hu ht giáo viờn dy T ch dng li ỳng mc tiờu c bn ca tit dy l luyn c v tr li cõu hi theo yờu cu sỏch giỏo khoa, cha i sõu vo hng dn cỏc em cm th ht cỏi hay, cỏi p t cỏc phng din ng phỏp m tỏc gi ó s dng lm toỏt lờn ni dung ca bi; cha hng dn hc sinh nhn dng xem bi T ú thuc th loi vn gỡ m cỏc em ó, ang v s hc. - dy tt phõn mụn TLV, giỏo viờn phi thc s l ngi cú tõm huyt v nng khiu vỡ giỏo viờn dy v hc sinh hc tt mụn TLV thỡ giỏo viờn phi thng xuyờn chm v cha bi mt cỏch chu ỏo. Vic ny ũi hi giỏo viờn phi l ngi gii vn, hiu vn v yờu vn cm nhn ht cỏi hay, cỏi p trong tng bi lm ca hc sinh bi mi bi vn ca cỏc em l mt tỏc phm vn hc khỏc nhau, muụn mu muụn v; giỏo viờn phi hiu c vn hc mang tớnh sỏng to, mi bi vn th hin mt s suy ngh, hiu bit mang m mu sc cỏ nhõn, l nhng sn phm khụng lp li ca mi hc sinh. ng thi, õy l mt vic lm rt cn nhiu thi gian, tớnh kiờn trỡ v lũng nhn ni. Vỡ vy, rt nhiu giỏo viờn cha thực sự cú tõm huyt th nên cũn ngi tỡm hiu để dạy phõn mụn ny. - Khụng ớt giỏo viờn cha hiu ht tm quan trng ca mụn TV núi chung v phõn mụn TLV núi riờng m cũn xem nh mụn hc ny. Vỡ vy, trong cỏc bui hc chớnh khúa cng nh hc tng bui, nhiu giỏo viờn cha thc s u t thi gian v cht xỏm vo mụn hc ny dy hc sinh trong lỳc ú õy l mụn hc cú nhiu phõn mụn nht. Trờng Tiểu học Quỳnh Thạch 4 Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn - Hiu qu ca vic dy hc khụng ch ph thuc vo ni dung m cũn ph thuc vo phng phỏp dy hc. Tp c l mụn hc yờu cu giỏo viờn cung cp cho cỏc em cỏc kin thc v vn hc, cho cỏc em nm c các biện pháp nghệ thuật (BPNT) v tỏc dng ca nú m tỏc gi ó s dng trong tng bi. c bit TLV l phõn mụn ũi hi cỏc em tng hp kin thc t cỏc phõn mụn hc khỏc nh T, LTVC, chính tả, kể chuyện. Bi vy, ngi giỏo viờn phi cú nhim v giỳp cỏc em hc tt mụn ny t cỏc phõn mụn hc khỏc, trong đó phân môn Tập đọc có một vị trí quan trọng trong việc hình thành và phát triển khả năng viết văn của các em . Qua cỏc thc trng trờn, chỳng tụi nhn thy vic khai thỏc bi T dy TLV rt cn c chỳ trng nờn chỳng tụi mnh dn a ra ti. Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn lớp 4 - lớp 5 3. Các giải pháp tiến hành: - Xut phỏt t cỏc lớ do v nhng thc trng trờn, chỳng tụi ó s dng cỏc bi T thuc vn bn ngh thut coi ú l nhng bi vn mu dy hc sinh mt phn tit mt v phn cũn li bui hc tng v bi dng hc sinh gii. - Vi khuụn kh ca bi vit này, chỳng tụi ch xin a ra phng phỏp dy TLV t cỏch khai thỏc cỏc bi T hai th loi vn: Vn t cõy ci lp 4 v t cnh lp 5 vỡ õy l hai th loi vn chim nhiu thi gian hc, ng thi õy l hai ti vụ cựng phong phỳ m cỏc nh vn, nh th luụn tỡm tũi, khỏm phỏ. Mt khỏc hai th loi vn ny cỏc em c hc xuyờn sut t lp hai v mói mói v sau. Sau õy chỳng tụi xin trỡnh by cỏc vớ d c th v Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn lớp 4, lớp 5 gồm các b ớc nh sau : Tit 1: Khai thỏc bi tp c vn dng lm TLV Tit 2: Giúp học sinh cảm thụ nghệ thuật và nội dung của bài Tập đọc để vận dụng trong Tập làm văn . Tit 3: Thc hnh lm bi vn t cnh cho học sinh năng khiếu . Trờng Tiểu học Quỳnh Thạch 5 Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn Vớ d 1: Bi: Su riờng (T lp 4) Tiết 1. Dy T kt hp khai thỏc dy TLV trong tit T theo chng trỡnh bui dy chớnh khúa tit ny chỳng tụi thc hin nh sau : I. Yờu cu ca tit dy : - c trụi chy v din cm bi vn - Hiu cỏc t ng trong bi - Hiu ni dung bi : Ca ngi giỏ tr v v p c sc ca cõy su riờng II. Cỏc bc tin hnh chớnh: õy l bi T c hc ngay sau bi TLV cu to bi vn miờu t cõy ci, vỡ vy chỳng tụi ó tin hnh dy T kt hp khai thỏc dy TLV nh sau: 1. Luyn c 2.Hng dn tỡm hiu bi: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Giỏo viờn ging Tp c Hng dẫn dy Tp lm vn Cõu hi 1: Su riờng l c sn ca vựng no? H: L bi vn t cõy ci thỡ cõu ny thuc phn no v cu to ca bi vn ? Vy cõy su riờng c tỏc gi t nh th no ta sang cõu hi 2 Cõu hi 2 : Da vo bi vn, - Ca min Nam. - Phn m bi - Tho lun + Cõu u tiờn ca bi tỏc gi gii thiu cho chỳng ta bit cõy su riờng l mt loi cõy c trng min nam v qu su riờng l mt loi trỏi quý cõu hi ny chỳng tụi hng dn hc sinh: + Đ miờu t c nhng nỏt c sc ca hoa, qu v dỏng cõy sầu riêng, trc ht cỏc em cn phi c k 1. cõu hi ny, chỳng tụi giỳp hc sinh hiu: õy l cõu gii thiu bao quỏt v cõy su riờng. õy chớnh l ni dung phn m bi ca bi vn t cõy ci 2. lm bi vn t cõy ci trc ht cỏc em phi quan sỏt tht k cõy cần t bng tt Trờng Tiểu học Quỳnh Thạch 6 Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn hóy miờu t nhng nột c sc a. Hoa su riờng ? b. Qa su riờng ? c. Dỏng cõy su riờng ? nhúm ụi v tr li tng cõu vn xem tỏc gi ó t cỏc b phn ca cõy bng nhng giỏc quan no. Sau ú chỳng tụi cho HS thy c kt cu tng on vn trong phn thõn bi v kt cu tng cõu trong mi on vn: Bng cỏc cõu m on ca tng phn t sầu riêng l một loi trỏi quý. Hoa sầu riêng tr vo cui nm. ng ngm cõy sầu riêng tỏc gi ó cho ta thy rừ trỡnh t t sầu riêng õy rt c th: on 1 t qu sầu riêng, on 2 t hoa v on 3 t cõy sầu riêng . + Trong tng on t : qu, hoa, cõy sầu riêng, cỏc cõu cú s liờn kt vi nhau rt cht ch: on t hoa, trc ht tỏc gi t c im chung ca hoa u tng chùm, mu trng c cỏc giỏc quan ca mỡnh cm nhn ht v p v hỡnh dỏng, mu sc, hng v ca tng b phn. Tip theo, cỏc em hỡnh thnh v xõy dng trỡnh t t phự hp tng b phn hay tng thi kỡ phỏt trin ca cõy). Sau ú, bng cm nhn v tỡnh cm ca mỡnh cỏc em s thy c v p ca cõy v lt t v p ca cõy ú. Lu ý: phn thõn bi, cỏc em xõy dng trỡnh t t nh th no thỡ phi th hin ngay cõu u cỳa tng on t (cõu m on. Cỏc ý trong tng on t ú cn sp xp theo mt trỡnh t hp lớ t khỏi quỏt n c th hay ngc li t c th n khỏi quỏt) Trong mi Trờng Tiểu học Quỳnh Thạch 7 Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn Vy tỡnh cm m tỏc gi ó gi gm vo cõy sầu riêng nh th no ta sang cõu hi 3 Cõu 3: Tỡm nhng cõu vn th hin tỡnh cm ca tỏc gi i vi cõy sầu riêng ? - Hc sinh tr li ng. Sau ú t c th theo th t cỏnh, nhy, cung.Cỏc cõu trong on vn ny cựng tp trung t v hoa. Cỏc cõu t c sp xp t khỏi quỏt n c th.Cỏc t ng c s dng to ra s liờn kt gia cỏc cõu trong on vn l hoa sầu riênghoa u tng chựm cỏnh hoa nhy hoa mi cung hoa hay on t cõy, cõu u tiờn tỏc gi gii thiu dỏng cõy kỡ l sau ú t ln lt thõn, cnh, lỏ. Cỏc cõu t c sp xp t khỏi quỏt n c th, liờn kt vi nhau cht ch. Cỏc t ng c s dng liờn kt cỏc cõu trong on vn l cõy su riờng dỏng cõy thõn cõy nh ngang lỏ nh on t cn cú s liờn kt cỏc cõu trong tng on t theo ni dung chớnh ca tng on t ú. Nu t hoa, v ni dung v ý ngha, cỏc cõu trong on vn ny cựng tp trung t v hoa .Nu t cõy cn tp trung t thõn , cnh, lỏ. õy l cỏch kt cu tng cõu trong on vn rt cht ch m cỏc em cn phi hc tp 3. Trong bi vn t cõy ci , cỏc em cú th bc l cm xỳc, tỡnh cm ca mỡnh bng cỏch nờu li ớch ca cõy, n tng c bit ca cõy hoc tỡnh cm ca mỡnh vi cõy phn kt bi ng thi phi gi gm tỡnh Trờng Tiểu học Quỳnh Thạch 8 Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn Da vo cu to phn kt bi ca bi vn t cõy ci m cỏc em va hc xong ,chỳng tụi hng dn cỏc em tr li cõu hi ca bi T ny nh sau: Nhng cõu vn th hin tỡnh cm ca tỏc gi l nhng cõu cú th nờu li ớch ca cõy ,n tng c bit hoc tỡnh cm ca ngi t vi cõy . cm ca mỡnh vo trong tng chi tit t phn thõn bi. Nhận xét : tit ny chúng tụi ó kt hp dy TLV trờn c s dy T v hng dn hc sinh: - Xỏc nh cỏc phn mở bài, thân bài, kết bài ca bi vn t cõy ci . - Cỏch quan sỏt cỏc chi tit v trỡnh t t cõy ci . - Bit cỏch nờu cm xỳc trong bi t. - Nm chc kt cu tng phn t trong phn thõn bi v kt cu tng cõu trong tng on vn ( tng phn t ) phn thõn bi. Sau khi chúng tôi dạy xong tiết Tập đọc Sầu riêng, khi học tiết TLV Luyn tp quan sỏt cõy ci vi yờu cu : c li 3 bi vn t cõy ci mi hc: Su riờng, bói ngụ, cõy go v nhn xột : a. Tỏc gi mi bi vn quan sỏt cõy theo trỡnh t nh th no? b. Tỏc gi quan sỏt cõy bng nhng giỏc quan no ? Trờng Tiểu học Quỳnh Thạch 9 Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn Qua tìm hiểu câu hỏi theo yêu cầu, hc sinh ó nhn ra c cỏch t ca mi tỏc gi trong mi bi vn ú v ó bit c trong tng cõy m tỏc gi ó quan sỏt bng nhng giỏc quan khỏc nhau. Tiết 2 : Giúp học sinh cảm thụ nghệ thuật và nội dung của bài Tập đọc để vận dụng trong Tập làm văn . I. Mc tiờu ca tit dy: - Luyn cho hc sinh c hiu bi T - Hng dn hc sinh cm th ni dung ca bi II. Cỏc bc tin hnh chớnh : a. Luyn c b. Hng dn hc sinh cm th bi: H ca giỏo viờn H hc sinh GV ging T Hng dn dy TLV Gi hS c bi + Bi vn ny thuc th loi vn gỡ ? + Em hóy nờu phn mở bài (MB), thân bài (TB) v kết bài (KB) ca bi vn? + Cõu MB tỏc gi cho em bit iu gỡ ? + Phn TB tỏc gi t theo trỡnh t - 1em c - T cõy ci - HS nờu - Gii thiu bao quỏt v cõy - Tng b phn ca *õy chớnh l cỏc ni dung từng phn ca cu to bi vn t cõy ci 1. T õy, chỳng tụi hng dn hs hiu c b cc ca bi vn t cõy ci gm 3 phn: a. M bi: gii thiu bao quỏt cõy t. b. Thõn bi: Tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kỳ phát triển của cây. c. Kết bài: Nêu ích lợi Trờng Tiểu học Quỳnh Thạch 10 [...]... thấy : - S giỏo viờn cú nng lc thiết kế và khai thác các bài tập đọc để dạy tập làm văn các tiết dạy có hiệu quả đạt : 80% - S giỏo viờn bớc đầu thiết kế và khai thác các bài tập đọc để dạy tập làm văn các tiết dạy có hiệu quả đạt : 15% - S giỏo viờn cha nm chc Phơng pháp khai thác các bài tập đọc để dạy tập làm văn : 5% Việc đổi mới về Phơng pháp khai thác các bài tập đọc để dạy tập làm văn , nó... để dạy Tập làm văn Chúng tôi đã tổ chức các buổi sinh hoạt nhóm , tổ để thống nhất về nội dung và phơng pháp Tổ chức các tiết dạy thể nghiệm trên đối tợng là học sinh lớp 4 và lớp 5 và hội thảo rút kinh nghiệm Qua hội thảo, năng lực, khả năng của giáo viên đợc nâng lên Đa số giáo viên đã biết và có thể phát huy đợc khả năng của mình trong việc đổi mới Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập. .. lực học tập nói chung và Tập làm văn nói riêng cho các em học sinh Trờng Tiểu học Quỳnh Thạch 35 Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn * Qua bi lm ca hc sinh, chỳng tụi thy bi lm ca cỏc em cú nhng u im sau: - Bi vn cú ba phn rừ rt, ỳng vi ni dung cu to ca tng th loi vn - Bi vit cú b cc rừ rng, rnh mch, cõn i, cht ch, din t rừ ý - Bi vn ó bỏm sỏt yờu cu ca bi, bi lm trng tõm - Vn vit... TLV lp 5, m chỳng ta s hc vo sỏng th 4 Nhận xét : Trờng Tiểu học Quỳnh Thạch 18 Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn Qua việc vận dụng phng phỏp dy T kt hp dy TLV sang tiết học tập làm văn chúng tôi yêu cầu học sinh: a Bài tập 1: Xác định phần MB của bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa Hc sinh ó nhn ra c: - õu l phn m bi ca bi vn v ni dung ca phn m bi l gii thiu bao quỏt cỏch t - lm... khối 4 và 5 mà nó tạo nên động lực thúc đẩy hoạt động dạy học nói chung và dạy Tiếng Việt ở trong trờng nói riêng Đó là sự tự tin, đam mê và sáng tạo trong hoạt động dạy học 2 i vi hc sinh: Với phơng pháp dạy học xây dựng kiến thức tập làm văn trên nền kiến thức của phân môn Tập đọc , nên trong các tiết học Tập làm văn trong chơng trình chính khóa các em học sinh tiếp thu và thể hiện đợc khả năng làm. .. bn sau : - Bi vit cú b cc rừ rng , cht ch , trỡnh t t phự hp - Cỏc em ó vit c bi vn vi tỡnh cm hn nhiờn , ngõy th v chõn thc - Bng tỏc dng ca cỏc bin phỏp ngh thut, cỏc em ó lm ni bt c v p trong tng b phn ca cây - Cỏc em ó bit cỏch s dng cỏc t gi t, gi cm trong bi t nờn bi vit sinh ng v lụi cun trong lũng ngi c Trờng Tiểu học Quỳnh Thạch 15 Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn Vớ... miờu t li v p ca bc tranh cú cỏch cnh vt m tỏc gii ó t trong bi th Trờng Tiểu học Quỳnh Thạch 30 Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn 2 Cm th bi th Hot ng ca GV Hot ng HS GV ging T Kt hp dy TLV -Khai thỏc cõu hi 4: iu gỡ ó khin cho + T õy chỳng tụi - cỏnh rng sng giỏ giỳp hc sinh khai ,chỳng tụi nhn nh m lờn ? T õy Nh cú hỡnh nh thỏc cỏc phng din mnh cho hc con ngi, cnh ng phỏp m... õu? - L cõu u ca bi + Phn thõn bi tỏc gi t theo trỡnh t no? - T tng phn ca cnh + Bi vn th hin tỡnh cm gỡ ca tỏc gi i với quờ hng? - Th hin tỡnh yờu tha đi vi cnh vt v con ngi ca tỏc gi 2 Hng dn hs hiu cỏc phng din ng phỏp v tỏc dng ca mi phng din ú: Trờng Tiểu học Quỳnh Thạch 20 Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn - Cú 4 phng din ng phỏp: + Phng din ng õm nh vn, iu, cỏch gieo vn,... sao cú - GV ging: Phi thc thi tit lm cho bi th núi bi s thit tha yờu cnh t t thờm p v sinh ng ca con ngi v vn th hin - Tỏc gi quan sỏt thỡ tỏc gi mi say sa ng ng thi lm Trờng Tiểu học Quỳnh Thạch 23 Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn tỡnh yờu tha v t cnh ngy quan sỏt v dựng nhng cho bi vn giu sc thit ca tỏc mựa rt p t ng chớnh xỏc,nhng thỏi biu cm gi i hỡnh nh p nht khi 5- Cõu... bài Tập đọc để vận dụng trong Tập làm văn I Mc tiờu: Giỳp hs: - Nm li cu to ca bi T v bi TLV t cnh - Bit cỏc phng din ng phỏp - Hiu sõu ni dung ca bi T nh cỏc phng din ng phỏp m tỏc gi ó s dng hs bit cỏch vn dng khi lm bi vn t cnh II Lờn lp: 1 Phõn tớch cu to ca bi vn t cnh GV HS - Gi hs c li bi T - 1 em c, c lp theo dừi + Bi ny l th loi vn gỡ? - T cnh + Thuc kiu bi gỡ? - T cnh vt + Phn m bi õu? - . Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn Phơng pháp Dạy tập đọc để khai thác dạy tập làm văn lớp 4 5. ***** A. Lí do chọn đề tài 1. Trong. Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn lp 4 -5 sách giáo khoa lớp 4 và lớp 5 của nhóm các thầy cô giáo Trờng tiểu học Quỳnh Thạch góp phần nâng cao chất lợng môn Tập làm văn cho. chỳ trng nờn chỳng tụi mnh dn a ra ti. Phơng pháp khai thác các bài Tập đọc để dạy Tập làm văn lớp 4 - lớp 5 3. Các giải pháp tiến hành: - Xut phỏt t cỏc lớ do v nhng thc trng trờn, chỳng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp dạy tập đọc để khai thác dạy tập làm văn lớp 4 - 5, SKKN Phương pháp dạy tập đọc để khai thác dạy tập làm văn lớp 4 - 5, SKKN Phương pháp dạy tập đọc để khai thác dạy tập làm văn lớp 4 - 5

Từ khóa liên quan