0

SKKN Một số phương pháp huấn luyện và giảng dạy môn Nhảy cao ở trường THCS

16 37,858 12
  • SKKN Một số phương pháp huấn luyện và giảng dạy môn Nhảy cao ở trường THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:31

SKKN: Một số phương pháp huấn luyện và giảng dạy môn Nhảy cao ở trường THCS ĐẶT VẤN ĐỀ Bộ môn thể dục ở các cấp học nói chung và bậc THCS nói riêng có vị trí và vai trò rất quan trọng. Đó là một trong những mặt của quá trình giáo dục toàn diện nhân cách học sinh ( đức, trí, thể, mỹ, lao ). Đi sâu vào phân tích và đặc biệt là nội dung chương trình thể dục các khối lớp thì có thể dễ dàng nhận ra nội dung các môn điền kinh (chạy nhanh, chạy bền, nhảy cao, nhảy xa, ném bóng) chiếm lượng thời gian học tập nhiều nhất, cùng với thời gian thì thành tích các môn điền kinh ngày càng được nâng cao và trở thành thế mạnh của rất nhiều học sinh . Cũng có những học sinh có tố chất và phát huy được khả năng của mình nhưng cũng có học sinh mang tố chất nhưng chưa thể phát huy được hoặc phát huy chưa hết khả năng của mình. Điều đó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố có thể là điều kiện tập luyện, chế độ tập luyện, thời gian tập luyện…nhưng có một yếu tố rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích tập luyện của học sinh đó là qua trình huấn luyện và giảng dạy bộ môn thể dục đặc biệt là các môn điền kinh trong nhà trường phổ thông (cấp học THCS). Đây không phải là vấn đề mới nhưng có lẽ còn ít giáo viên quan tâm đến. Vẫn còn có người coi việc học sinh thi các môn thể dục chủ yếu là do năng khiếu của học sinh, không tập luyện cũng có thể thi đáu và có thành tích cao được vì vậy đã không coi trọng việc giảng dạy cũng như huấn luyện nhất là các môn điền kinh ở cấp học THCS. Đó là một quan niệm sẽ làm cho thể thao thành tích cao có xu hướng tụt lùi nhất là với các môn điền kinh đòi hỏi quá trình tập luyện lâu dài và gian khổ. Nhận thức được vấn đề này, mặc dù là một giáo viên còn trẻ về tuổi đời nhưng đã từng tham gia tập luyện và thi đấu điền kinh trong một thời gian dài, kết hợp với những kinh nghiệm, kiến thức học hỏi được từ những giảng viên lâu năm cũng như đồng nghiệp, đây là cơ sở và lý do tôi lựa chọn đề tài: "Một số phương pháp huấn luyện và giảng dạy các môn Nhảy cao ở trường THCS" Khúc Văn Bảo - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 SKKN: Một số phương pháp huấn luyện và giảng dạy môn Nhảy cao ở trường THCS Qua đó giúp cho học sinh có kiến thức cơ bản ban đầu về kĩ năng thực hiện các bài tập kĩ thuật điền kinh nói chung và ứng dụng trong thực tế đời sống. Bước đầu hình thành và phát triển năng khiếu, kích thích tư tưởng và gây sự hứng thú học tập và phát huy được tính năng suy luận, sự diễn đạt bằng lời và đặc biệt luyện tập thực hành qua các bài tập thể lực. - Cũng như các môn học khác TDTT trong trường học góp phần hình thành và rèn luyện các phẩm chất đạo đức, tính cần thiết của con người lao động mới. - Đáp ứng nhu cầu rèn luyện thân thể cho giáo dục học sinh khối THCS. + Rèn luyện tính tự giác tích cực cho HS. + Hình thành kĩ năng, kĩ sảo vận động. + Phù hợp với mọi đối tượng HS và được chú trọng quan tâm đúng mức bên cạnh các bài tập phát triển của môn học là trong thực tiễn. A. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CƠ SỞ THỰC TIỄN a-Hiện trạng thức tế : - Học sinh thường dễ bị nhầm lẫn khi thực hiện kĩ thuật động tác và mắc một số sai lầm. - HS chưa phân loại được kĩ thuật động tác và nắm bắt được chuỗi động tác. - Kĩ thuật môn học điền kinh ở đây là một bài tập rất khó, rất phức tạp đòi hỏi phải có sự kết hợp tốt giữa các giai đoạn trong từng môn học. b-Đối với giáo viên : - Còn yếu về cách phân đoạn và phương pháp tập luyện trong từng giai đoạn của một buổi tập . - Chưa nắm vững và phân loại về trình độ tiếp thu - Thực hiện của từng học sinh. - Một phần giáo viên chưa đạt chuẩn tối thiểu về trình độ đào tạo. Khúc Văn Bảo - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 SKKN: Một số phương pháp huấn luyện và giảng dạy môn Nhảy cao ở trường THCS - Do sự tiếp cận mới còn chưa kịp thời và sự bồi dưỡng theo định kì . - Chưa nắm chưa vững những đặc điểm phương pháp và những cách thức trọng yếu điểm của bài tập . Nên dẫn đến việc hình thành các khái niệm - kĩ năng - kĩ sảo vận động, cũng như sự phát triển của các bài tập đến cơ thể học sinh chưa đúng. c - Đối với học sinh (VĐV) : - Khó khăn khi tiếp thu phương pháp - Sự bắt trước tập lại của từng động tác kĩ thuật . - Khó khăn khi tập luyện với phương tiện dụng cụ còn thiếu chưa đầy đủ. * Nguyên nhân : a. Về phía giáo viên :Việc truyền thụ kiến thức giữa lí thuyết với thực hành chưa cao. Hơn nữă phương pháp giáo viên còn lúng túng, sự sắp xếp chưa ổn định, chưa bám chặt với mục đích yêu cầu của đặc trưng môn học. b. Về phía học sinh: Chưa có phương pháp điều kiện thời gian để học tập tốt. Do cuộc sống còn nhiều khó khăn cũng như các yếu tố chung của cơ thể d. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất còn thiếu, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học chưa đầy đủ, mức độ an toàn trong tập luyện chưa cao sân chơi bãi tập còn chưa đủ quy định do vậy chưa đáp ứng nhu cầu của môn học. II- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nhằm tìm hiểu một cách đầy đủ về viêc dạy và học để quá trình giảng dạy đưa ra được những phương pháp ứng dụng bài tập thực hành tốt cho học sinh THCS .Từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả giờ lên lớp và đáp ứng một phần nhu cầu của công tác huấn luyện phục vụ cho các phong trào giáo dục THCS ở các nhà trường trong giai đoạn hiện nay. III. NHỮNG CƠ SỞ PHÂN TÍCH LÍ LUẬN CHUNG : Trong kì thi HKPĐ các cấp cũng như trong các đợt giảng dạy chuyên môn của giáo viên giỏi thì vấn đề đặt ra các phương pháp giảng dạy và huấn luyện Khúc Văn Bảo - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 3 SKKN: Mt s phng phỏp hun luyn v ging dy mụn Nhy cao trng THCS thc tin cỏc mụn in kinh cũn yu. iu ny dn n vic khú khn cho giỏo viờn khi trc tip ging dy b mụn th dc(GDTC). Mt khỏc chỳng ta ó bit nhiu v nhng vn cú liờn quan n sc kho. Trong s tỡm hiu v phỏt trin bi dng tuyn cho vn ng viờn cp THCS nhm phỏt trin ton din cho hc sinh hỡnh thnh cỏc phm cht o c, chuyn vn ng t k nng sang k so vn ng. Do vy phng phỏp ging dy - hun luyn v nhng bi tp ng dng ca mụn hc in kinh l mt vn cn quan tõm, nú rt quan trng quyt nh n hiu qu cho vic rốn luyn v hc tp ca hc sinh. M quỏ trỡnh thc hin ny l c mt chu kỡ hay l mt k hoch ca mt nm. Vy chỳng ta cn phi nh hng. thc hin tt nhim v mc ớch yờu cu ca mụn hc cho nờn tụi mnh dn a ra mt s phng phỏp ging dy hun luyn nhm gii quyt cp thit cho hc sinh trong nm hc ny c tt hn. IV/ PHNG PHP GING DY K THUT NHY CAO Giảng dạy kĩ thuật nhảy cao cũng nh giảng dạy các môn thể dục thể thao khác , đều phải quán triệt các nguyên tắc chung đợc xây dựng trên cơ sở quy định hình thành kĩ năng vận động. Kĩ thuật nhảy cao là một hoạt động không mang tính chất chu kì , động tác thực hiện nhanh, tơng đối phức tạp. Nên khi giảng dạy nó, chủ yếu dùng phơng pháp phân đoạn, từ phân đoạn đến hoàn chỉnh 1. Xây dựng khái niệm nhảy cao hoàn chỉnh: - Phân tích kĩ thuật , chú ý đăc điểm từng giai đoạn. - Làm mẫu hoàn chỉnh và chi tiết . - Dùng tranh ảnh sơ đồ để minh hoạ. Trong giảng dạy cần nêu bật then chốt kĩ thuật, làm mẫu phải nổi bật đợc đặc điểm kĩ thuật. 2. Giảng dạy kĩ thuật chạy đà và giậm nhảy: - Chọn chân giậm bằng phơng pháp cho học sinh nhảy tự do . - Khi đứng tại chỗ, mô phỏng động tác đà đặt chân giậm . Khỳc Vn Bo - THCS Nguyn Bnh Khiờm 4 SKKN: Mt s phng phỏp hun luyn v ging dy mụn Nhy cao trng THCS - Đa chân giậm kết hợp với động tác đá năng , đánh tay kết hợp với giâm nhảy. Tâp chạy thấp trọng tâm phối hợp với giậm nhảy. - Kết hợp đà, giậm nhảy. Chú ý 4 bớc cuối cùng. + Giậm nhảy,đá lăng chạm vật chuẩn. + Giậm nhảy đá năng, chân lăng, đầu hoặc vai chạm vật chuẩn . + Chạy đà chính diện giậm nhảy , thu chân giậm qua xà. 3. Giảng dạy kỹ thuật giai đoạn trên không - Mô phỏng động tác qua xà tại chỗ không có xà, không chạy đà. - Đà từ 1 đến 3 bớc thực hiện kỹ thuật trên không qua xà thấp và trung bình kết hợp với động tác rơi xuống đất. Phối hợp 4 giai đoạn hoàn thiện nâng dần mức xà từ thấp đến cao. 4. Giảng dạy kỹ thuật giai đoạn rơi xuống đất : Tuỳ theo kiểu nhảy, giới thiệu cho học sinh kỹ thuật rơi xuống đất đặc biệt trong kiểu úp bụng cho hoạc sinh tập ngã trớc khi tập giai đoạn trên không. A1 /. MT S SAI LM THNG MC PHI , NGUYấN NHN V CCH SA: 1.Giai on chy : - Chy khụng chớnh xỏc do khụng n nh nhp iu chy . - Chy cao trng tõm , t th xut phỏt khụng n nh . * Cỏch sa : Chy nhiu ln , tng tc . h thp trng tõm vch sn di cỏc bc , a t chõn gim nhy ỳng im gim . 2. Giai on gim nhy : a, Gim nhy khụng ht * Nguyờn nhõn : - Hiu sai quan nim - C chõn yu. - Gim nhy chm, gúc hoón xung quỏ nh, c khụng sc dui . - K thut bc cui cựng quỏ di . Khỳc Vn Bo - THCS Nguyn Bnh Khiờm 5 SKKN: Một số phương pháp huấn luyện và giảng dạy môn Nhảy cao ở trường THCS * Cách sửa : - Nâng cao nhận thức kỹ thuật . -Nâng cao sức mạnh của chân . - Tập phản xạ giậm nhảy nhanh . -Tập bước cuối cùng hợp lý với giậm nhảy . b) Giậm nhảy chuẩn bị lao vào xà * Nguyên nhân - Các bước cuối cùng không hạ thấp được trọng tâm . - Lúc giậm nhảy thân gập về phía truớc . - Tốc độ giậm nhảy bị chậm . * Cách sửa : - Tập chạy thấp trọng tâm kết hợp đa đặt chân giậm nhảy . - Tập phản xạ giậm nhảy nhanh, đá lăng chạm vật chuẩn, vươn người tích cực nâng cao . 3. Giai đoạn trên không : a, Kiểu bước qua : Chân lăng cong lúc qua xà , xoay ép không tích cực *Cách sửa : - Tập đá lăng thẳng tích cực xà cao, xoay ép chân lăng nhiều . - Phải ít gập, xoay thân . Cần tập mô phỏng ở ngoài, trên cầu thăng bằng . - Chân giậm khi qua xà cao quá thì tập đưa chân giậm qua xà thẳng nhiều lần. 4. Giai đoạn rơi xuống đất : Không tích cực đưa nhanh một bộ phận cơ thể xuống chạm đất sớm người bị thu lại tiếp xúc đất không chủ động gấp các khớp . * Cách sửa : Tập nhiều lần ở mức xà thấp , chú ý tới các bộ phận cơ thể tiếp xúc đất trước , chủ động gấp các khớp (hoãn xung) B1/. PHƯONG PHÁP HUẤN LUYỆN MÔN NHẢY CAO 1. Thực hiện các nguyên tắc huấn luyện Khúc Văn Bảo - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 SKKN: Một số phương pháp huấn luyện và giảng dạy môn Nhảy cao ở trường THCS Khi tiến hành tập luyện cho học sinh trong công tác huấn luyện điền kinh nói chung và mon nhảy cao nói riêng thì chúng ta cần thực hiện các nguyên tắc sau . a, Các nguyên tắc - Nguyên tắc tự giác tích cực - Nguyên tắc trực quan - Nguyên tắc vận dụng khả năng và chiếu cố đặc điểm cá nhân - Tính liên tục hệ thống - Trình độ tiến dần - Phương pháp lặp lại và phân chia Các nguyên tắc trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong huấn luyện . b, Giáo dục các tố chất thể lực . Khi bước vào huấn luyện vận động viên chúng ta cần phải giáo dục các tố chất thể lực , sức nhanh , sức mạnh, sức bền sự mềm dẻo khéo léo có linh hoạt cho vận động viên . Muốn có thành tích xuất sắc trong môn học điền kinh nói chung và môn nhảy cao nói riêng trước hết cần có tố chất thể lực tốt phù hợp với yêu cầu chuyên môn của môn học . - Giáo dục sức mạnh cho học sinh - Giáo dục sức mạnh tốc độ cho học sinh - Giáo dục sức bền cho học sinh - Giáo dục sức nhanh cho học sinh - Căn cứ vào khối lượng- cường độ - thời gian - số lần lặp lại mà sử dụng các biện pháp giáo dục cho hợp lý. 2/ Giảng dạy kỹ thuật trong huấn luỵện Cần giảng dạy cho học sinh nắm vững kỹ thuật động tác là một mặt không thể thiếu được của quá trình huấn luyện chuyên môn đồng thời giáo viên tiến hành tổ Khúc Văn Bảo - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 7 SKKN: Một số phương pháp huấn luyện và giảng dạy môn Nhảy cao ở trường THCS chức phương pháp hợp lí giữa các hoạt động tương hỗ của lực bên trong bên ngoài để tận dụng đầy đủ có hiệu quả đạt thành tích cao. + Nguyên lý tác dụng lực - Tăng lực vận động tích luỹ về thời gian - Mở rộng chỉ tiêu về mọi mặt kỹ thuật - Năng cao hiệu quả kỹ thuật bài tập 3/ Trang bị lí luận chiến lược cho học sinh ( VĐV) -Phương pháp thi đấu thích hợp - Luật thi đấu - Đặt kế hoạch - phương án tập luyện - Nắm vững thành tích đồ thị của đối thủ trong thi đấu - Áp dụng trước chiến lược trong tập luyện + Nhiệm vụ phân phối phát triển thể lực + Hình thức sắp xếp buổi tập + Kế hoạch huấn luyện 1 năm hoặc 3 tháng theo chu kì * Chuẩn bị tâm lí vận động viên Đây là vai trò quan trọng trong công tác sau khi huấn luyện vận động viên Vai trò thi đấu, chuẩn bị thi đấu, trong thi đấu, sau tổng kết huấn luyện các bài tập kiểm tra và thành tích thi đấu phân tích các chỉ tiêu vân động viên trong tập luyện Bồi dưỡng tích luỷ cho vận động viên - vệ sinh tự kiểm tra tự xoa bóp đề phòng chấn thương 4. Giáo dục phẩm chất đạo đức VĐV Khi tiến hành huấn luyện cho học sinh cần phải chú ý đến đạo đức tác phong cho học sinh về phẩm chất ý chí tính kỷ luật khắc phục khó khăn tin tưởng ở mình kiên trì bền vững Khúc Văn Bảo - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 8 SKKN: Một số phương pháp huấn luyện và giảng dạy môn Nhảy cao ở trường THCS V. GIÁO ÁN: GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 8 Ngày dạy: TIẾT : 29 NHẢY CAO: TIẾP TỤC HOÀN THIỆN KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU “BƯỚC QUA" VÀ NÂNG CAO THÀNH TÍCH. CHẠY BỀN: Trò chơi (do GV chọn). I. MỤC TIÊU - Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua" và nâng cao thành tích. *Yêu cầu : Thực hiện hoàn thiện giai đoạn kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, qua xà và tiếp đất nhảy cao kiểu “Bước qua” và khắc phục những sai lầm thường mắc ở 2 gđ cuối. - Rèn HS biết vận dụng điều đã học tự tập hàng ngày & phát huy tố chất N-M -B -K, rèn thể lực qua trò chơi “Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức”. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm : Sân thể dục sạch sẽ - trường THCS NBK - Phương tiện: Còi, cờ tín hiệu, xẻng xới cát tơi, bộ nhảy cao, bóng, ghế, vôi bột. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC Khúc Văn Bảo - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 9 SKKN: Mt s phng phỏp hun luyn v ging dy mụn Nhy cao trng THCS A. Phn m u 1.Nhn lp: - n nh t chc: kim tra s s, sc kho ca hc sinh - Ph bin mc tiờu, yờu cu gi hc 2. Khi ng: + Xoay cỏc khp: + Tp 5 ng tỏc bi th dc tay khụng + ẫp dây chằng (ngang, dọc): + Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ: + Đứng tại chỗ nhún chân bật lên cao: + Tại chỗ đá lăng chân lên cao: + Tại chỗ bật nhảy lên cao đồng thời đá lăng chân: + 1 bớc giậm nhảy đá lăng lên cao: + 3 bớc giậm nhảy đá lăng lên cao: B. Phần cơ bản: 1. Nhảy cao: a. Ôn chạy đà, giậm nhảy, qua xà và tiếp đất: - Chạy đà 5 bớc giậm nhảy đá lăng chạm xà cao 1m 40: - Chạy đà 3 bớc giậm nhảy qua xà & rơi xuống cát (mức xà 80cm): - Chạy đà 5 - 7 -9 bớc giậm nhảy qua 7 - 8 1 2x8 4x8 2 lần 10lần 4lx8n 5lần 3-4lần 3-4lần 32 1-2lần 1-2lần - Lp trng tp hp lp thnh 4 hng ngang chnh hng v bỏo cỏo. - Giỏo viờn ph bin ni dung, mc tiờu ca bi dy ngn gn, d hiu. - GV hụ & nhc nh HS tp luyn. - GV cho HS (gi 3 - 4 em i din) xỏc nh im gim nhy, o v iu chnh , sau ú HS t chnh ca mỡnh trong quỏ trỡnh tp - Sau ú cho tng bờn tp theo bc chy. - GV quan sỏt, sa sai, nhc nh HS tp luyn. Khỳc Vn Bo - THCS Nguyn Bnh Khiờm 10 [...]... sức - Bị tụt mông do giậm nhảy không mạnh chân, sức bật cao (tại chỗ, tích cực và tập luyện ít chạy đà - đá lăng; đá lăng voà vật treo trên cao, .) - Tập đánh tay kết hợp giậm nhảy - Tập mô phỏng giai đoạn qua xà - Đà 1, 3, 5 bớc giậm nhảy qua xà - Tâp hoàn chỉnh KT nhảy cao BQ * Giai đoạn tiếp đất: - Không trùng gối khi tiếp đất để giảm chấn động 1lần * Giai đoạn tiếp đất: 11 Khỳc Vn Bo - THCS Nguyn.. .SKKN: Mt s phng phỏp hun luyn v ging dy mụn Nhy cao trng THCS xà & rơi xuống cát kiểu bớc qua (mức 5-6lần xà 80cm, 90cm, 95 cm, 1m, ): b Một số sai lầm thờng mắc: * Giai đoạn qua xà: - Chân lăng đá không tích cực, không * Cách sửa: cao hoặc bị co * Giai đoạn qua xà: - Chân giậm nhảy co chậm và không - Tập các độg tác rèn luyện độ linh khéo léo dễ làm rơi xà hoạt của khớp hông và phát triển... th dc bc THCS cng nh vic ỏp dng vo thc tin ging dy v hun luyn hc sinh ca tụi, õy l vn 13 Khỳc Vn Bo - THCS Nguyn Bnh Khiờm SKKN: Mt s phng phỏp hun luyn v ging dy mụn Nhy cao trng THCS nghiờn cu khỏ di vỡ vy chc chn s cú nhiu ch cha phự hp rt mong s gúp ý b sung ca cỏc bn ng nghip ti ny y hn, cht lng hn Hy vng v chỳc cho th thao thnh tớch cao nht l cỏc mụn in kinh núi chung v mụn Nhy cao ca Vit... Khỳc Vn Bo - THCS Nguyn Bnh Khiờm SKKN: Mt s phng phỏp hun luyn v ging dy mụn Nhy cao trng THCS - Đứng trên 1 chân, tập khuỵu gối rồi đứng lên - Tập 1 số động tác phát triển thể lực chân: đứng lên ngồi xuống = 1, (2) chân hai tay chống hông; * Củng cố: 2-3 HS Thực hiện 5 bớc chạy đà - giậm nhảy 5-7 - Lớp quan sát, nhận xét, GV đánh giá, cho điểm qua xà kiểu bớc qua và rơi xuống cát: 1 lần 2 Chạy bền:... ỏnh giỏ ca trng THCS Nguyn Bnh Khiờm í KIN NH GI CA PHềNG GIO DC 15 Khỳc Vn Bo - THCS Nguyn Bnh Khiờm SKKN: Mt s phng phỏp hun luyn v ging dy mụn Nhy cao trng THCS BN CAM KT Tụi l: Khỳc Vn Bo giỏo viờn Trng THCS Nguyn Bnh Khiờm... 2004 MC LC T VN GII QUYT VN 1 2 2 13 I/ C S THC TIN 23 II/ MC CH NGHIấN CU 3 III/ NHNG C S PHN TCH L LUN CHUNG 3 4 IV/ PHNG PHP GING DY K THUT NHY CAO 4 8 912 14 Khỳc Vn Bo - THCS Nguyn Bnh Khiờm SKKN: Mt s phng phỏp hun luyn v ging dy mụn Nhy cao trng THCS V/ GIO N 13 VI/ KT QU THC NGHIM 1314 VII/ KT THC VN TI LIU THAM KHO 1415 Mt s sỏng kin ó vit 1 PHNG PHP HUN LUYN CC TH C TN TRONG MễN C VUA... nh: + Nhy dõy cỏ nhõn nhanh: + Nhy dõy cỏ nhõn bn: 5 - GV hng dn lp th lng, nhn 3lx30 xột, ỏnh giỏ gi hc, giao BTVN 12 Khỳc Vn Bo - THCS Nguyn Bnh Khiờm SKKN: Mt s phng phỏp hun luyn v ging dy mụn Nhy cao trng THCS 1x4-5 VI KT QU THC NGHIM i tng hc sinh(VV)Trng THCS Nguyn Bnh Khiờm S s lp:45 Trc thc nghim Thnh tớch Nam 25 em Thnh tớch N 20 em 90cm -110cm 55,5% 80cm - 90cm 71,5% 110cm-120cm 33,3%... 35,7% 42,8% Mc nm vng thc hnh k thut ng tỏc 87,7% 120cm-130cm 19% 110cm-120cm 21,5% B KT THC VN Ging dy v hun luyn cỏc mụn nhy cao trong nh trng ph thụng c bit cp hc THCS l mt quỏ trỡnh lõu di v gian kh Vỡ vy ũi hi mi thy cụ giỏo b mụn u phi cú tõm huyt, nhit tỡnh v trỏch nhim cao Trong tng bui tp ngi giỏo viờn phi hiu v nm chc cỏc nguyờn tc ging dy v hun luyn, t ú ỏp dng phng phỏp cho phự hp Vi kinh... vợt chớng ngại vật 1x15m tiếp sức: - Cự ly: 30m - Chớng ngại vật: tợng trng 2 dòng - GV chia tổ (số lợng nam, nữ sông cách nhau 2m, có 2 vật (bóng ngang nhau) hoặc ghế nhựa) - GV nhắc lại luật chơi, hớng dẫn, - Phạt tổ thua: nhảy lò cò = chân giậm: điều hành cho lớp chơi - GV quan sát, theo dõi nhắc nhở HS trong quá trình chạy - Tổ nào thua phạt â C Phn kt thỳc - Th lng : tớch cc: r chõn, tay - Nhn... Trng THCS Nguyn Bnh Khiờm Cam kt Sỏng kin kinh ngim ny l do tụi vit, nu cú s tranh chp v bn quyn tụi xin hon ton chu trỏch nhim Vnh Bo, ngy 05 thỏng 02 nm 2009 Ngi vit cam kt Khỳc Vn Bo 16 Khỳc Vn Bo - THCS Nguyn Bnh Khiờm . sở và lý do tôi lựa chọn đề tài: " ;Một số phương pháp huấn luyện và giảng dạy các môn Nhảy cao ở trường THCS& quot; Khúc Văn Bảo - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 SKKN: Một số phương pháp huấn luyện. PHƯONG PHÁP HUẤN LUYỆN MÔN NHẢY CAO 1. Thực hiện các nguyên tắc huấn luyện Khúc Văn Bảo - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 SKKN: Một số phương pháp huấn luyện và giảng dạy môn Nhảy cao ở trường THCS Khi. dụng vào thực tiễn giảng dạy và huấn luyện học sinh của tôi, đây là vấn đề Khúc Văn Bảo - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 13 SKKN: Một số phương pháp huấn luyện và giảng dạy môn Nhảy cao ở trường THCS nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số phương pháp huấn luyện và giảng dạy môn Nhảy cao ở trường THCS, SKKN Một số phương pháp huấn luyện và giảng dạy môn Nhảy cao ở trường THCS, SKKN Một số phương pháp huấn luyện và giảng dạy môn Nhảy cao ở trường THCS

Từ khóa liên quan