Một số phương pháp huấn luyện chạy cự ly ngắn cho học sinh THCS

10 4.5K 19

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:24

. Tuân Đạo 2 Phương pháp huấn luyện chạy cự ly ngắn cho học sinh Trung học cơ sở 2. Phương pháp trao đổi toạ đàm. 3. Phương pháp quan sát sự phạm. 4. Phương pháp phỏng vấn. 5. Phương pháp toán học thống. ta phải có phương pháp huấn luyện như thế nào cho hợp lý. Trước tình hình trên tôi đã tìm hiểu và đưa ra ý tưởng xây dựng đề tài: Phương pháp huấn luyện chạy cự ly ngắn cho học sinh THCS . II Trường THCS Tuân Đạo 4 Phương pháp huấn luyện chạy cự ly ngắn cho học sinh Trung học cơ sở Nam Nữ - Chạy tăng tốc 30m 3,8 – 4,0 4,5 – 4,8 - Chạy biến tốc 200m - 100m nhanh, 100m chậm 93 130 - Chạy

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan